sidebar
x
Przekaż dalej

Kredyt hipoteczny a BIK

Wokół BIK i jego oddziaływania na sytuację kredytobiorcy zainteresowanego zaciągnięciem kredytu hipotecznego narosło wiele mitów w ostatnim czasie. Bardzo często spotykam się z różnymi twierdzeniami, które niekoniecznie mają pokrycie w rzeczywistości. W związku z tym postanowiłem napisać artykuł „kredyt hipoteczny a BIK”. w tym wpisie znajdzie informacje o:

Co to jest BIK i do czego służy.
BIK i „urban legend” rozkładamy na czynniki pierwsze.
Czy brak historii kredytowej oznacza brak możliwości uzyskania kredytu hipotecznego?.
Jak uzyskać dostęp do raportu BIK.

Kredyt hipoteczny a BIK

BIK czyli Biuro Informacji Kredytowej to baza w której znajdują się informacje o już spłaconych i  obecnie spłacanych produktach kredytowych. W Biurze Informacji Kredytowej przechowywane są następujące dane:

Podstawowe dane kredytobiorcy(imię, nazwisko, PESEL, adres zameldowania, adres korespondencyjny, stan       cywilny, seria i nr dowodu osobistego);
Rodzaj udzielonego kredytu;
Data podpisania umowy kredytowej;
Wysokość udzielonego kredytu;
Wysokość raty;
Okres kredytowania,
Data aktualizacji kredytu;
Ewentualne opóźnienia;
Data spłaty kredytu,

I kilka innych najczęściej nie aktualizowanych przez banki.

BIK z zasady ma pomagać bankom i innym instytucjom finansowym w ustaleniu wiarygodności  kredytowej wnioskodawcy. Wnioskując między innymi o kredyt hipoteczny kredytobiorca musi zgodzić się na sprawdzenie w bazie BIK. Analityk dzięki temu ma szanse sprawdzić naszą historię kredytową oraz porównać czy zawarta we wniosku deklaracja dotycząca posiadanych bieżących zobowiązań kredytowych jest zgodna z prawdą. W tym momencie wielu kredytobiorców zaczyna się gubić. W związku z tym swoim artykułem chciałem przybliżyć kilka ważnych spraw i obalić kilka nieprawdziwych obiegowych opinii.

BIK – Biuro Informacji kredytowej działa na podstawie art. 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz.665 z późniejszymi zmianami).

Brak historii kredytowej

Brak historii kredytowej nie jest elementem na dzień dzisiejszy mocno przeszkadzającym w uzyskaniu kredytu hipotecznego. W chwili obecnej tylko Getin Noble Bank nie udziela kredytów mieszkaniowych osobom bez historii kredytowej. Reszta banków podchodzi do tego raczej neutralnie lub uwzględnia ten parametr oceniając scoring bankowy (nie każdy bank ocenia klientów na podstawie scoringu). Posiadanie pozytywnej historii kredytowej jest oczywiście plusem. Jej brak natomiast nie przekreśla szans wnioskodawcy na uzyskanie kredytu hipotecznego. W sytuacjach stykowych ten parametr może zaważyć na ocenie analityka lub punktacji scoringowej jednakże siłę oddziaływania tego parametru oceniłbym jako niską. Podejrzewam, iż w przyszłości gdyby kredyty hipoteczne były spłacane gorzej niż obecnie ten parametr może urosnąć na znaczeniu. Także zachęcam do używania kart kredytowych czy limitów w koncie, gdyż niskim lub wręcz żadnym kosztem można uwiarygodnić swoją osobę w oczach analityka.

„Jestem w BIK” – czy to dobrze czy źle?

W BIK teoretycznie znajduje się każdy kto posiada produkt kredytowy (kredyt, karta kredytowa, limit odnawialny itp.). Baza BIK ma na celu zebranie informacji o prawidłowości spłaty zobowiązań Polaków a następnie odpłatne udostępnienie ich instytucjom finansowym celem oszacowania ryzyka dla konkretnego kredytobiorcy. Samo „bycie w BIK” nie jest niczym złym. Jest normalnym jeśli ktoś korzysta z finansowania zewnętrznego.

Jak sprawdzić BIK?

Od 01.05.2013r. BIK S.A udostępnił możliwość ściągania raportów online. Wystarczy prosta aczkolwiek szczegółowa, kilkuetapowa rejestracja aby mieć dostęp do swoich danych. Wreszcie chciałoby się rzecz ;). Musisz jednak wiedzieć że w BIK pracują myślący ludzie. Pobieranie darmowego raportu jest tak skonstruowane że możliwość pojawia się dopiero po jakimś czasie od momentu rejestracji. Oczywiście jeśli chcesz poświęcić 35 PLN na raport płatny ten możesz mieć dostępny „od ręki”. W dalszym ciągu raport można uzyskać w siedzibie spółki  – Warszawa, ul. Postępu 17, korespondencyjnie lub online poprzez konta banków: PKO BP, Meritum. Od niedawna można również pobrać raport z BIK poprzez stronę Biura Informacji Kredytowej.

Rejestracja jest możliwa pod linkiem Rejestracja w BIK

Zapytania bankowe

Jeśli składasz wniosek kredytowy to bank wysyła zapytanie według danych wnioskodawcy min. do BIK. Zapytania kredytowe są również rejestrowane przez BIK. Rozróżniamy kilka rodzajów zapytań:

⇒ Kredytowe – związane z wnioskowaniem o konkretny produkt celem uzyskania informacji na temat historii wnioskodawcy;
⇒ Konsumenckie – mające na celu uzyskanie dostępu przez kredytobiorcę celem poznania swojej sytuacji od strony BIK;
⇒ Monitorujące i zarządzanie klientem – związane z kontrolą kredytobiorcy i jego obecnej sytuacji kredytowej.

Kredytobiorca powinien uważać tylko na zapytania kredytowe. Jeśli chodzi o kredyty hipoteczne to sensownym rozwiązaniem jest jednocześnie minimalna i maksymalna ilość 3. Jest to standardowa ilość wniosków jaką składam dla swoich klientów. Klient jest ubezpieczony na wypadek nieotrzymania kredytu a jednocześnie dla analityka bankowego taka ilość zapytań nie będzie problemowa. Duża ilość zapytań kredytowych dla analityka może oznaczać próbę wyłudzenia/zaciągnięcia kilku kredytów w jednym czasie lub masowe decyzje negatywne z innych banków. Niektóre banki ustalają maksymalne ilość zapytań kredytowych w okresie 1,2,3 miesięcy. Przekroczenie tej liczby może oznaczać decyzję negatywną mimo, iż reszta parametrów jest jak najbardziej prawidłowa. Zapytania znikają z historii dostępnej dla analityka bankowego po 12 miesiącach.

Scoring BIK

Scoring BIK to punktowa ocena ryzyka kredytowego w odniesieniu dla konkretnego kredytobiorcy. Mitem jest przeświadczenie, iż punkty oceniają naszą historie kredytową. Algorytm scoringu wykorzystuje statystykę i na jej podstawie oblicza możliwość zdarzenia negatywnego tj. niespłacania wnioskowanego kredytu. Algorytm scoringu BIK porównuje profil kredytobiorcy z profilem kredytobiorców spłacających kredyty i na tej podstawie przyznaje punkty. Im bardziej podobny profil wnioskodawcy do grupy kredytobiorców prawidłowo spłacających kredyty tym wyższa punktacja. Ocena punktowa BIK przyjmuje wartości  od 192 do 631. Im wyższa wartość tym statystycznie niższe ryzyko wystąpienia negatywnego zdarzenia. Z drugiej strony im niższa wartość tym statystycznie wyższe ryzyko wystąpienia negatywnego zdarzenia.

Punktacja BIK  dla kredytu hipotecznego nie ma tak wielkiego znaczenia jak w kredytach gotówkowych. Niewiele banków uzależnia swoją ofertę od punktacji BIK (np. GNB, Alior). Dla reszty banków są ważne są inne zasady. Podstawa to brak większych, długotrwałych i cyklicznych opóźnień powyżej 30 dni w naszej historii kredytowej. Choć nawet jeśli pojawi się problem w tej kwestii istnieją możliwości aby uzyskać kredyt hipoteczny. Cześć banków jest w stanie przychylić się do sensownych wyjaśnień niektórych opóźnień. Pomagałem w realizacji kredytów dla ludzi, którzy w przeszłości mieli spore problemy kredytowe łącznie z windykowanymi.

Niezgodność BIK z rzeczywistością

Czasami zdarza się tak że w BIK nie widać spłacanego zobowiązania. Jeśli wnioskujemy o kredyt hipoteczny dobrze jest przygotować się do takiej sytuacji. Mianowicie należy zgłosić się do banku celem uzyskania zaświadczenia w którym znajdą się następujące dane:

Imię i nazwisko;
Data podpisania umowy;
Rodzaj udzielonego kredytu;
Wysokość udzielonego kredytu;
Wysokość raty;
Terminowość spłat;
Data prognozowanej spłaty kredytu.

Należy pamiętać, iż uzyskanie takiego zaświadczenia często nie jest możliwe „od ręki”. Niektórym bankom zajmuje to nawet do 4 tygodni.  Alternatywą może być przedstawienie do instytucji finansowej umowy kredytowej wraz z potwierdzeniami dokonywanych spłat. Taka opcja jest do zaakceptowania pod warunkiem że z umowy będzie jasno wynikało, iż rata jest niezmienna (brak oparcia np. o stopę procentową).

Inną sytuacją jest spłacenie kredytu co nie zostało odnotowane w BIK. Istnieją dwa rozwiązania na tego typu zdarzenie. Pierwsze łatwiejsze to uzyskanie zaświadczenia o którym wspomniałem powyżej. Zaświadczenie to powinno zawierać potwierdzenie zamknięcia produktu kredytowego. Drugie rozwiązanie to zgłoszenie do banku w którym kredyt został spłacony i zażądanie by bank ten zaktualizował dane w BIK. Aktualizacja takich danych może jednak zająć nawet do kilku miesięcy. Biorąc pod uwagę presję czasową i konieczność uzyskania dokumentu potwierdzającego zamknięcia zobowiązania pierwszy sposób będzie lepszy. Zwyczajnie będzie szybciej, gdyż będzie to trwało ok.14 dni.

Usuwanie historii BIK

Historii BIK o ile była prawidłowa nie można usunąć, można co najwyżej przenieść do części statystycznej. Część statystyczna nie jest dostępna dla instytucji finansowych sprawdzających kredytobiorcę. Część statystyczna jest widoczna w raporcie konsumenckim.

Zasady przechowywania danych w bazie BIK jest określone art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 poz.939 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z tym BIK może przechowywać (nawet po wycofaniu zgody na przetwarzanie danych)  i udostępniać informacje o kredytach jeśli zaległości z tytułu zobowiązań  są dłuższe niż 30 dni oraz gdy upłynęło dłużej niż 30 dni od daty poinformowania o zamiarze przetwarzania danych bez zgody konsumenta oraz gdy w tym czasie kredytobiorca nie wyrównał swoich zaległości.

Na rynku działają firmy specjalizujące się pomocy w przesunięciu historii kredytowej do części statystycznej. Często udaje im się więcej niż wynika to z ustawy. Przyznam szczerze nigdy specjalnie się to nie zagłębiałem i nie wiem z czego wynikają te możliwości. Obecnie od czasu do czasu współpracuję z jedna z takich firm, która w razie potrzeby próbuje pomóc mojemu klientowi. Przestrzegam jednak przed firmami, które pobierają pieniądze z góry. Firma z którą współpracuję pobiera pieniądze tylko za efekt.

Podsumowanie

Kończąc wpis kredyt hipoteczny a BIK chciałbym podkreślić, iż nie taki diabeł straszny jak się go maluje. Na co dzień spotykam się z wieloma mitami, powielanymi przez osoby bez wymaganej wiedzy.  Swoim wpisem chciałem wyprostować kilka powracających jak bumerang spraw.

Zapraszam do przeczytania wpisu jak pozbyć się „złej historii kredytowej”

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w BIK

Mam nadzieję że wszystkie lub chociaż większość dywagacji z tematu kredyt hipoteczny a BIK  zostało rozwianych. Gdybyście Państwo nie znaleźli w tym wpisie informacji jakich poszukujecie proszę o kontakt z pewnością postaram się pomóc.

 • marta

  Witam,mozna prosic jakis kontakt do Pana,np meila?moja sprawa jest dosc dluga do opisania

 • Miska

  Witam.
  Czy mogę dostać namiar na tą firmę z którą Pan współpracuje, chodzi o czyszczenie historii Big

  • Cześć,
   Oczywiście. Nie ma problemu. CzyszczenieBIK.pl. Wspomnij o moim poleceniu jak się skontaktujesz z firmą.
   Pozdrawiam
   Michał Dawidowicz

 • aga

  dziękuję za odpowiedź i pomoc

 • aga

  jest tak, pobierałam raport bik w odstępie trzech tygodni i mając limit w koncie – widać było inną kwotę limitu do spłaty ( zgodnie z tym jak wypłacane były pieniądze), więc banki (na pewno część) przekazują te aktualizacje.
  Ta wiedza jest przydatna w ocenie zdolności kredytowej – na początku miesiąca do splaty pokazuje się mniejsza kwota zobowiązania, czyli teoretycznie większa zdolność a za jakiś czas mniej , zalezy w którym momencie bank wygeneruje zdolność i też nie wiem czy nie jest tak że kilka razy to sprawdzają w ciągu rozpatrzania wniosku przed ostateczną decyzją , bo np. m-bank pyta o limit i o kwotę wykorzystaną, co w takim razie wpisać?

  • Cześć,
   Dla banków liczy się wysokość przyznanego limitu nie wykorzystanego. Banki liczą do zdolności kredytowej procent od przyznanej kwoty. Najczęściej jest to w zakresie 2%-5%.
   Pozdrawiam
   Michał

 • Witam, chciałam się dowiedzieć czy prawdą jest to, że do Bik są wysyłane aktualizacje danych (o splaconych lub trwających zobowiazaniach) ok 10 dnia każdego miesiąca? Z góry dziękuję za odpowiedź

  • Cześć,
   Coś kiedyś słyszałem, ale pewności nie mam. Wydaje mi się że banki mają różne daty aktualizacji.
   Pozdrawiam Michał

Powiązane wpisy