sidebar
x
Przekaż dalej

 

Rekomendacja S IV – nowe zasady dotyczące kredytów hipotecznych

W dniu 18 czerwca 2013 roku Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wydała zapowiadaną od dawna Rekomendację S IV. Rekomendacja S IV to zbiór dobrych praktyk odnoszący się do kredytów zabezpieczonych hipotecznie. Rekomendacja S to nowelizacja i pochodna poprzednich decyzji. Z jednej strony KNF liberalizuje zapisy dotyczące badania zdolności kredytowej z drugiej strony przyszli kredytobiorcy już dziś muszą zaczynać zbierać na wkład własny, który za chwilę będzie obligatoryjny.

KNF

Kredyt tylko w walucie w której jest uzyskiwany dochód – Rekomendacja 6

Nowa rekomendacja S IV w pkt.6  odnosi się również do waluty w jakiej banki mogą udzielać kredytów. KNF bez względu na wysokość dochodów wymaga aby banki udzielały kredytów w walucie w której kredytobiorca uzyskuje dochód.  W przypadku uzyskiwania dochodu w różnych walutach bank powinien przyjmować za punkt odniesienie dochód najwyższy oraz zakładać jego deprecjację o min.20%. Termin dostosowania się do powyższego wymogu to1 lipca 2013 roku.

Okres spłaty kredytu – rekomendacja 7

Rekomendacja S  IV ogranicza również okres kredytowania. Do tej pory na rynku są banki, które umożliwiają zaciągniecie kredytu na 40 a nawet 50 lat. Kredyty o tak długim okresie są skrajnie nieopłacalne. Wysokość raty względem okresów 25-30 letnich niewiele się różni a z drugiej strony bardzo powolna spłata kapitału i lawinowo wręcz rosnący koszt odsetkowy. W formule, która ma obowiązywać od 1 stycznia 2013 roku banki mają rekomendować okres 25-letni. Klient będzie miał prawo podjęcia decyzji do wydłużenia tego okresu do 35 lat przy czym zdolność ma być liczona na maksymalnie 30 lat. Niezmieniony został obowiązek prognozy co do możliwości kreacji dochodów przez kredytobiorcę w całym okresie kredytowania., zwracając szczególną uwagę na osiągnięcie wieku emerytalnego.

Ocena zdolności kredytowej – Rekomendacja 9

KNF zauważył problem, który sam stworzył we wcześniejszych rekomendacjach a dokładnie Rekomendacji SIII. Narzucając maksymalne limity uwzględnianych w badaniu zdolności obsługi zobowiązań kredytowych: 50% dla kredytobiorców posiadających dochody poniżej  średniej krajowej ,65% dla kredytobiorców z dochodami przewyższającymi średnią krajową oraz 42% dla kredytobiorców  starających się o  kredyt walutowy skutecznie ograniczył dostęp do finansowania wielu osobom. W związku z tym oddał pole do decyzji  samym bankom. Banki mają na podstawie swoich doświadczeń oraz polityce względem ryzyka określać maksymalne poziomy DtI (Debt to Income – stosunek długu do dochodu).

Progresywny wkład własny – Rekomendacja 15

Nieuchronne staje się powoli faktem. Począwszy od 1 stycznia 2014 roku banki będą cyklicznie podwyższać wymogi co do wysokości posiadania wkładu własnego.

Od 01.01.2014r. – maksymalne LtV(Loan to Value – kredyt do zabezpieczenia) to 95%

Od 01.01.2015r. – maksymalne LtV to 90%

Od 01.01.2016r. – maksymalne LtV to 85% lub 90%  jeśli nadwyżka będzie dodatkowo ubezpieczona, lub kredytobiorca przedstawił zabezpieczenie w formie blokady środków na rachunku bankowym lub poprzez zastaw na denominowanych  złotych dłużnych  papierach wartościowych  Skarbu Państwa lub NBP.

KNF dopuszcza by wkład własny pochodził z dofinansowania np. z nadchodzącego nowego programu dopłat – Mieszkanie dla Młodych.

Ten punkt jest najbardziej drażliwy dla przyszłych kredytobiorców.  Dla mieszkania w Warszawie o wartości 350 000 PLN wkład własny na poziomie 10% to 35 000 PLN czyli niebagatelna kwota.

Zmiany jak to zmiany nie każdemu przypadną do gustu. Z jednej strony będą narzekać Ci, którzy nie dysponują żadnymi środkami, z drugiej strony w mojej opinii nieruchomości jeszcze stanieją. Czas pokaże.

Całość zmian dostępna na stronie KNF:

Rekomendacja S IV

Powiązane wpisy