sidebar
x
Przekaż dalej

Lista dokumentów do kredytu hipotecznego

Wnioskowanie o kredyt hipoteczny wiąże się obowiązkiem zebrania określonego zestawu dokumentów.  Dobrze przygotowana lista dokumentów pozwala na szybką i bezproblemową weryfikację wniosku przez dział analiz wewnątrz banku. W związku z tym  dobrze przygotować się do tego wcześniej. Lista wymaganych dokumentów jest uzależniona od sytuacja osobistej, tytułu uzyskiwania dochodu oraz sytuacji prawnej nieruchomości.

Poniżej przedstawiam standardowe dokumenty wymagane w każdym banku. Oczywiście pewne różnice w podejściu poszczególnych banków mogą istnieć, ale można przyjąć że z mniejszym lub większym odchyleniem tak właśnie będą wyglądało wymogi banku wobec wnioskodawcy.

Jakie dokumenty dla rynku pierwotnego lub wtórnego.
Jakie dokumenty ze względu na uzyskiwanie dochody.
Pomoc w przygotowaniu wniosku.

Lista dokumentów do kredytu

 

Lista dokumentów osobistych:

⇒ Dokumenty osobiste – dowód osobisty, prawo jazdy, paszport.
⇒ Akt rozwodowy – dokument wymagany w przypadku gdy kredytobiorca jest rozwodnikiem.
⇒ Rozdzielność majątkowa – dokument wymagany gdy kredytobiorcami/kredytobiorcą są/jest osoby/osoba będąca w związku małżeńskim, ale nie na zasadach wspólnoty majątkowej.
⇒ Wyrok alimentacyjny – dokument potwierdzający wysokość alimentów.
Umowa przedwstępna – dokument określający zasady nabycia nieruchomości.

 Lista dokumentów w zależności od nieruchomości:

 Rynek wtórny – mieszkanie, dom, działka:

⇒ Podstawa nabycia nieruchomości – dokument potwierdzający prawo własności obecnych właścicieli np. akt kupna-sprzedaży, darowizna, spadek.
⇒ Księga Wieczysta nieruchomości – wypis zwykły z centralnego rejestru Ksiąg Wieczystych. W większości banków akceptowane są  wydruki z elektronicznej bazy KW online. Można znaleźć jednak banki, które akceptują tylko wyciąg pobrany z sądu wieczystoksięgowego.
⇒ Zaświadczenie o kredycie – w przypadku gdy kupowana nieruchomość jest zabezpieczeniem hipotecznym należy poprosić obecnych właścicieli o zaświadczenie o kredycie.  O danych jakie muszą znaleźć się na zaświadczeniu można przeczytać w następującym moim wpisie: Zaświadczenie o kredycie hipotecznym
⇒ Zaświadczenie ze SM,
zaświadczenie o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych. W przypadku mieszkań bez księgi wieczystej banki będą wymagały zaświadczenia ze spółdzielni mieszkaniowej. Zaświadczenie powinno zawierać następujące informacje( dane właścicieli, informacja o braku kw oraz braku przeciwwskazań do jej założenia, metraż użytkowy nieruchomości wraz z rozróżnieniem na izby,  pomieszczenia przynależne np. miejsce postojowe, komórka lokatorska, informacja o kondygnacji.
⇒ Wypis i wyrys z rejestru gruntów/budynków/mapa ewidencyjna –dokumenty wymagane w przypadku działek i budynków jednorodzinnych.
⇒ Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, plan zabudowy lub inny dokument potwierdzający przeznaczenie działki na cele mieszkaniowe.
⇒ Dokument potwierdzający metraż powierzchni użytkowej. W przypadku zakupu domu spotykam często w dokumentacji brak konkretnych informacji na temat powierzchni użytkowej. Dokumentem dopełniającym może być zawiadomienie o wysokości stawki podatkowej za nieruchomość. Taki dokument jet wysyłany listem poleconym co roku przez odpowiedni urząd
⇒ Wycena nieruchomości – operat szacunkowy nieruchomości.
⇒ Kosztorys budowy/przebudowy/wykończenia/adaptacji.

Rynek pierwotny – mieszkanie, budowa domu

⇒ Dokumenty rejestracyjne inwestora zastępczego – w zależności od rodzaju prowadzonej działalności np. KRS, NIP, REGON, wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, umowa spółki, pełnomocnictwa do reprezentacji.
⇒ Podstawa nabycia nieruchomości – dokument potwierdzający prawo własności (nie dotyczy inwestycji realizowanej przez inwestora zastępczego np. dewelopera, spółdzielni mieszkaniowej)np. akt kupna-sprzedaży, darowizna, spadek.
⇒ Wypis i wyrys z rejestru gruntów/budynków/mapa ewidencyjna
⇒ Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, plan zabudowy lub inny dokument potwierdzający przeznaczenie działki na cele mieszkaniowe(nie dotyczy inwestycji realizowanej przez inwestora zastępczego np. dewelopera, spółdzielni mieszkaniowej
⇒ Promesa bezciężarowego wydzielenia nieruchomości – dokument wymagany w sytuacji, gdy nieruchomość jest obciążona kredytem inwestorskim. Dokument ma określać zasady bezciężarowego wydzielenia kupowanej nieruchomości.
⇒ Projekt techniczny – projekt techniczny budowanego budynku(nie dotyczy inwestycji realizowanej przez inwestora zastępczego np. dewelopera, spółdzielni mieszkaniowej
⇒ Dziennik budowy (nie dotyczy inwestycji realizowanej przez inwestora zastępczego np. dewelopera, spółdzielni mieszkaniowej.
⇒ Kosztorys budowy/przebudowy/wykończenia/adaptacji.
⇒ Wycena nieruchomości operat szacunkowy nieruchomości.
⇒ Księga Wieczysta nieruchomości – wypis zwykły z centralnego rejestru Ksiąg Wieczystych. W większości banków akceptowane są  wydruki z elektronicznej bazy KW online. Można znaleźć jednak banki, które akceptują tylko wyciąg pobrany z sądu wieczystoksięgowego.

Lista dokumentów w zależności od rodzaju uzyskiwanych dochodów:

Umowa o pracę:

⇒ Zaświadczenie o zarobkach – każdy bank posiada swój druk.
⇒ Wyciągi bankowe – dokument może być wygenerowany z systemu internetowego za dany okres w zależności od wymagań banku najczęściej 3/6 miesięcy
⇒ Zaświadczenie o podstawie naliczania składek ZUS – dokument wymagany w przypadku, gdy wynagrodzenie nie wpływa na konto lub gdy analityk ma wątpliwości co do wiarygodności pracodawcy.
⇒ PIT /Zaświadczenie o dochodzie z US– PIT  potwierdzony przez US, wysłany przez Internet z UPO(Urzędowe Potwierdzenie Odbioru), potwierdzenie nadania na poczcie. Dokument do maksymalnie 2 lat wstecz
⇒ Umowa o pracę wraz z aneksami – dokument wymagany w szczególnych wypadkach
Promesa zatrudnienia – przyrzeczenie zatrudnienia w przypadku umowy na czas określony kończącej się w okresie krótszym niż wynika to z polityki danego banku.

Działalność gospodarcza:

⇒ Dokumenty rejestracyjne – wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej NIP, REGON, , umowa spółki, pełnomocnictwa do reprezentacji.
⇒ PIT /Zaświadczenie o dochodzie z US– PIT  potwierdzony przez US, wysłany przez Internet z UPO(Urzędowe Potwierdzenie Odbioru), potwierdzenie nadania na poczcie. Dokument do maksymalnie 2 lat wstecz
⇒ Zaświadczenia z US o niezaleganiu z podatkami. Dokument najczęściej ważny 1 miesiąc.
⇒ Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami ubezpieczeniowymi. Dokument najczęściej ważny 1 miesiąc.
⇒ Dokumenty księgowe potwierdzające dochód np. wydruki z KPiR, tabele amortyzacyjne.
⇒ Opinia bankowa o rachunku firmowym – dokument potwierdzający np. brak zajęć komorniczych za dany okres w zależności od wymagań banku najczęściej 6/12 miesięcy.

Umowa o dzieło/ umowa zlecenie:

⇒ Dokumenty osobiste – dowód osobisty, prawo jazdy, paszport.
⇒ Zaświadczenie o zarobkach – każdy bank posiada swój druk.
⇒ Wyciągi bankowe – dokument może być wygenerowany z systemu internetowego za dany okres w zależności od wymagań banku najczęściej 6/12 miesięcy
⇒ Umowy, rachunki, potwierdzenia wpływów – komplet dokument potwierdzający uzyskanie dochodu najczęściej za ostatnie 12 miesięcy.

Wymienione dokumenty to lista najczęściej wymaganych dokumentów przez banki dla najpopularniejszych przypadków. Nie należy się kierować moimi wskazaniami w 100%, gdyż każdy przypadek jest indywidualny i każdy przypadek może wymagać innego podejścia. Celem tego artykułu było wskazanie zarysu czego należy się spodziewać.

 

Powiązane wpisy