sidebar
x
Przekaż dalej

Maksymalny wiek kredytobiorcy hipotecznego

Maksymalny wiek kredytobiorcy to jeden z istotnych parametrów w przypadku kredytów hipotecznych. Banki najczęściej ustalają w swoich regulacjach w jakim wieku może być kredytobiorca w przypadku zakładanej spłaty ostatniej raty kredytu hipotecznego. W przypadku kredytobiorców młodych problem ten nie istnieje, gdyż wiek maksymalny zawiera się najczęściej w zakresie 70 lat-75 lat. Problem jest pojawia jeśli o kredyt starają się ludzie starsi. Staranie się o kredyt w wieku 50 lat co wcale nie jest rzadkie w obecnych czasach może powodować pewne komplikacje w odniesieniu do okresu kredytowania. W związku z tym chciałem przedstawić jak wygląda polityka dla maksymalnego wieku dla kredytobiorcy w poszczególnych bankach. W dzisiejszym wpisie dowiesz się:

Wiek maksymalny w odniesieniu dla każdego z banków.
Dodatkowe wymagania banków w związku z zaawansowanym wiekiem.
Czy wiek kredytobiorcy ma wpływ na zdolność kredytową.

Wiek maksymalny kredytobiorcy

Nazwa banku                                                     Maksymalny wiek kredytobiorcy

Alior80 lat
BGŻ70 lat z możliwością przedłużenia w przypadku wykupu ubezpieczenia na życie na kwotę kredytu i cesją ubezpieczenia na bank.
BOŚ70 lat z możliwością przedłużenia w przypadku wykupu ubezpieczenia na życie na kwotę kredytu i cesją ubezpieczenia na bank.
BZ WBK70 lat z możliwością przedłużenia w przypadku wykupu ubezpieczenia na życie na kwotę kredytu i cesją ubezpieczenia na bank.
Citi Handlowy70 lat
Credit Agricole70 lat
Deutsche Bank70 lat
Eurobank70 lat
Getin Noble Bank80 lat
Millennium75 lat. W przypadku gdy kredytobiorcą jest osoba powyżej 50 lat wiek maksymalny to 70 lat.
mBank/mBank Hipoteczny67 lat
PeKaO S.A70 lat
PeKaO Bank Hipoteczny S.A65 lat
PKO BP75 lat. Jeżeli suma dochodów netto współwnioskodawców – których suma wieku i okresu kredytowania przekracza 75 lat (obliczanych oddzielnie dla każdego ze współwnioskodawców) – stanowi więcej niż 50% sumy dochodów netto wszystkich współwnioskodawców przyjętych do oceny zdolności kredytowej wówczas należy skrócić okres spłaty w taki sposób, aby dochody osób dla których suma okresu kredytowania i wieku przekracza 75 lat stanowiły mniej niż 50% sumy dochodów netto wszystkich.
Bank Pocztowy80 lat
Raiffeisen70 lat. W przypadku gdy kredyt zaciągają rodzice z dziećmi istnieje możliwość uwzględnienie wieku dziecka jeśli dochód rodzica nie przekracza 40% ogólnego dochodu.
ING Bank Śląski70 lat w odniesieniu do głównego kredytobiorcy uzyskującego wyższy dochód.

Jak widać w powyższej tabeli w bankach jest bardzo zróżnicowane podejście do maksymalnego wieku. Wiek maksymalny może skrócić okres kredytowania co dla kredytobiorcy może być dość niekorzystne ze względu na znaczne podwyższenie wysokości raty.

Zdolność kredytowa a wiek maksymalny kredytobiorcy

Wiek kredytobiorcy jest również bardzo ważny jeśli chodzi o wyliczanie zdolności kredytowej. Zgodnie z zaleceniami z Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego banki powinny szacować spadek dochodów po przejściu w wiek emerytalny. Następnie powinno to być uwzględnione w szacowaniu zdolności kredytowej. Sposób podejścia do tego tematu zależy jednak od banku indywidualnie. Część banków jak np. BGŻ, Citi Handlowy, BPH, BNP Paribas uwzględnia a część banków jak np. ING Bank Śląski, Millennium już nie.

Ubezpieczenie na życie

Bank udzielający kredytu osobie, której wiek + maksymalny okres kredytowania w danym banku ociera się o granicę wieku maksymalnego może zażądać ubezpieczenia na życie z cesją na bank mimo, iż zazwyczaj tego nie stosuje. Takie wymaganie może znacząco powiększyć całkowity koszt kredytu, gdyż składki za ubezpieczenie na życie są skorelowane z wiekiem. Im człowiek ma więcej lat tym wyższa będzie składka. Jest to związane ze wskaźnikami GUS dotyczącymi umieralności. Im człowiek starszy tym wyższe prawdopodobieństwo zdarzenia negatywnego.

Podsumowanie

Nawet jeśli jesteś już w miarę zaawansowanym wieku lub bierzesz kredyt z rodzicem nie oznacza że nie uzyskasz finansowania. Jak udowodniłem na blogu, nie raz , nie dwa kredyt hipoteczny to wypadkowa kilkudziesięciu parametrów. Wiek maksymalny to jeden z nich. Należy dokładnie przeanalizować sytuację bo nie każdy bank będzie miał dla Ciebie rozwiązanie.

Powiązane wpisy