sidebar
x
Przekaż dalej

Ubezpieczenie nieruchomości do kredytu

Każda nieruchomość (mieszkanie, dom, lokal oczywiście poza działką) bez względu na fakt czy jest zabezpieczeniem kredytu powinna być ubezpieczona. Jest to zazwyczaj dobro o znacznej wartości a więc i straty mogą być znaczne. Codzienne użytkowanie oznacza amortyzację czyli spadek wartości poszczególnych elementów co w końcu może poskutkować jakimiś stratami własnymi lub na czyimś dorobku. Ubezpieczenie nieruchomości chroni nas zatem przed stratami jakie użytkowanie nieruchomości wygenerować. W poniższym wpisie „Ubezpieczenie nieruchomości do kredytu” dowiesz się :

Dlaczego banki wymagają cesji polisy.
Jaki zakres ubezpieczenia jest wymagany przez banki.
Co wybrać polisę bankową czy własną.
Jakie dodatkowe ryzyka warto wziąć pod uwagę.

Ubezpieczenie nieruchomości

Wymóg posiadania ubezpieczenia nieruchomości do kredytu

Ubezpieczenie nieruchomości jest standardowym wymogiem banków jako zabezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego. Obok wpisu w hipotece to jedna z podstawowych form zabezpieczenia udzielonego finansowania. Ubezpieczenie jest wymagane jeśli przedmiotem kredytowania jest lokal usługowy, lokal mieszkalny lub dom. W przypadku kredytowania działek bez względu na przeznaczenie nie ma obowiązku ubezpieczenia, gdyż nie ma ryzyka od którego można się ubezpieczyć.

Banki wymagają ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości i scedowania praw na nich samych na zasadzie cesji. Oznacza to, iż w przypadku wystąpienia zdarzenia negatywnego środki pieniężne trafiają na konto banku. Następnie to bank decyduje co z nimi zrobić. Scenariusze mogą być różne. W zależności od stopnia szkody może to być spłata kredytu i ewentualna nadwyżka trafia na konto kredytobiorcy. Druga ewentualność to całość środków dostaje kredytobiorca z obowiązkiem naprawienia powstałych szkód w nieruchomości. W związku z tym dobrze jest pomyśleć o dwóch polisach. Podstawowa polisa z cesją na bank a druga polisa z indywidualnie wybranym zakresem bez cedowania praw. Niektóre TU są elastyczne i pozwalają na taki podział na jednej polisie. W części banków niewielkie szkody w kwocie do kilku tysięcy PLN zwolnione są z decyzyjności banku. W takich sytuacjach środki trafiają na konto kredytobiorcy.

Zakres ubezpieczenia wymagany przez banki

W zdecydowanej większości banki wymagają ubezpieczenia na tzw.”mury”. Bank chce zabezpieczyć nieruchomość na którą udzielił finansowania w podstawowym zakresie – pożar i następstw nieszczęśliwych wypadków.

Przed podpisaniem polisy ubezpieczeniowej należy dokładnie sprawdzić wymagania banku w którym zaciągamy kredyt. Dla przykładu Deutsche Bank wymaga by ubezpieczenie zawierało w zakresie ryzyka – ryzyko powodzi. Nie wszystkie ubezpieczenia posiadają takie ryzyko w standardzie. Bywa że trzeba dokupić dodatkową opcję w ubezpieczeniu. Może się tak zdarzyć że dany ubezpieczyciel ocenia rejon w którym znajduje się nasza nieruchomość jako rejon zagrożony powodzią i nie będzie chciał ubezpieczyć od tego konkretnego ryzyka.

Zakres ubezpieczenia dla naszych potrzeb

Wymagania banku wymaganiami banku. Jest to kwestia obowiązkowa i tutaj można skupić się na cenie. Ubezpieczenie nieruchomości w szerszej formie należy rozpatrzyć pod kątem indywidualnych wymagań wynikających z charakteru danej nieruchomości lub indywidualnych wymagań:

⇒ Ubezpieczenie nieruchomości od zalania. Dodatkowe ryzyko nad którym powinni zastanowić się właściciele lokali mieszkalnych, które przylegają do innych nieruchomości. Ubezpieczenie może się przydać również w domu wolnostojącym. Sytuacja, która wcale tak rzadko się nie zdarza jakby niektórym się to wydawało. Osobiście „udało” mi się to zrobić dwukrotnie w czym wydatnie „pomogła” firma pseudofachowców. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują ubezpieczenie od skutków zalania naszego mieszkania przez sąsiadów lub zalania mieszkania sąsiadów przez nas samych. Są to relatywnie niewielkie kwoty a dają spokojny sen. Nie narażają nas na straty lub konieczność wypłaty kilkudziesięciu tysięcy złotych.

⇒ Ubezpieczenie nieruchomości od odpowiedzialności cywilnej tzw.OC. Ubezpieczenie nad którym należy zastanowić się w każdej sytuacji czy to w przypadku lokalu mieszkalnego czy to w przypadku domu wolnostojącego. Dla przykładu w przypadku domu może zdarzyć się sytuacja w której ktoś złamie nogę na chodniku przed naszym domem. Jeśli taki upadek był wynikiem np.braku odśnieżenia to OC chroni nas przed wypłatą odszkodowania dla ofiary.

⇒ Ubezpieczenie nieruchomości na czas remontu. Wiele z nieruchomości kupowanych przez klientów przechodzi na starcie użytkowania etap remontu, wykończenia, modernizacji. Są to szczególne prace powodujące, iż ryzyko wystąpienia zdarzenia negatywnego jest zdecydowanie wyższe. Towarzystwa Ubezpieczeniowe prace tego typu wyłączają z odpowiedzialności w standardowym pakiecie. Wymagają by kredytobiorca wykupił dodatkowe ryzyko szkody na polisie. W przeciwnym wypadku np.zalania z powodu błędu brygady remontowej TU może odmówić wypłaty środków.

⇒ Ubezpieczenie nieruchomości od kradzieży mienia. Ubezpieczenie ruchomości i elementów stałych znajdujących się wewnątrz nieruchomości. Stawka ubezpieczenia zależy w głównej mierze od ilości zabezpieczeń np. atestowane zamki, ochrona, alarm, rolety, monitoring. Im większa ilość zabezpieczeń tym niższa składka.

Ubezpieczenie nieruchomości oferowane przez bank

W niemal wszystkich bankach można zakupić ubezpieczenie nieruchomości. Często jest to produkt powiązany z kredytem hipotecznym  na zasadzie cross-sellingu. Średnia stawka ubezpieczenia waha się mi między 0,08% – 0,1% wartości ubezpieczanej w skali roku. Jest to dość wysoka stawka względem tego co można uzyskać na rynku u wybranego ubezpieczyciela kupując polisę nieruchomości.

W naszej firmie oferujemy klientom możliwość wykupienia takiego ubezpieczenia i zazwyczaj stawka waha się w zakresie 0,05% – 0,07%  skali roku. Dla nieruchomości wartej 500.000 PLN oszczędność to 100 PLN – 300 PLN w skali roku. W mojej opinii kwota dość spora, którą można przeznaczyć np. na dodatkowe zabezpieczenia opisane powyżej przeze mnie. Warto również nadmienić że ubezpieczenia nieruchomości oferowane przez banki to najczęściej „gołe” polisy zabezpieczające przede wszystkim bank a nie kredytobiorcę.

OWU – Ogólne Warunki Ubezpieczenia

OWU określa szczegółowe zasady dotyczące warunków objęcia ochroną ubezpieczeniową. OWU definiuje użyte określenia, zakres ubezpieczenia, wykluczenia standardowe i szczególne, warunki wypłaty szkody, proces zawarcia i rozwiązania polisy, obowiązki ubezpieczającego i ubezpieczonego. Jest to najważniejszy dokument z którym należy zapoznać się szczegółowo by móc świadomie zdecydować się na wybór TU. Szczególnym zainteresowaniem należy potraktować zakres ubezpieczenia i wyłączenia z odpowiedzialności. Dodatkowo jeśli OWU nie jest dla Ciebie jasne poproś swojego agenta o informacje dotyczące ubezpieczenia w formie Karty Produktu. Karta produktu ubezpieczenia jest spisem najważniejszych cech polisy. Jest to prostsza, łatwiej przyswajalna forma tego skomplikowanego produktu.

Podsumowanie

Jak widać ubezpieczenie nieruchomości nie jest łatwą sprawą. Pomimo niewielkich kwot trzeba wybór ten potraktować bardzo poważne i należy zaznajomić się z tematem by uniknąć błędów. Należy mieć świadomość że Towarzystwo Ubezpieczeniowe w przypadku szkody zrobi wszystko by ubezpieczenia nie wypłacić. Jeśli zostanie popełniony błąd na etapie zawierania umowy to z pewnością zostanie wykorzystany i wypłata spotka się z odmową.

Powiązane wpisy