sidebar
x
Przekaż dalej

Księga wieczysta online

księga wieczysta

Z dniem 1 lipca doczekaliśmy się „rewolucji” w dostępie do odpisów z ksiąg wieczystych. Po ponad 4 latach możliwości przeglądania treści ksiąg wieczystych wydruk o mocy dokumentu urzędowego będzie można pobrać ze strony ministerstwa https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do Jest to bardzo dobra wiadomość, gdyż nie wszystkie instytucje akceptowały wydruki z dotychczasowego systemu zarzucając brak pewności co do wszystkich danych. W związku z tym wielu kredytobiorców musiało fatygować się do odpowiednich sądów i nierzadko stać w długich kolejkach po odbiór odpisu. Przyznacie że w kraju w którym Internet na dobre funkcjonuje od ponad 15 lat jest to osiągnięcie, które powinno być dawno temu zrealizowane. Zmiany miały wejść od grudnia 2013 roku o czym informowałem na swoim blogu http://www.blogkredytowy.pl/2013/06/notariusz-i-komornik-dokonaja-zmian-w-ksiedzie-wieczystej-online/ Wdrożenie nowego systemu zostało jednak opóźnione ze względu na problemy z systemem.

Opłaty za dostęp

Opłaty za dostęp w firmie elektronicznej będą niższe niż tradycyjne. Dzięki temu oprócz czasu jaki trzeba było poświęcić na zdobycie dokumentu będzie można oszczędzić pieniądze. Dla podmiotów, które wnioskują miesięcznie o kilkadziesiąt odpisów będzie to znaczne ułatwienie i znaczne obniżenie kosztów.

1. Opłaty za odpis zwykły w formie elektronicznej

20 PLN/szt. oraz opłata za przyjęcie płatności w formie elektronicznej*

2. Opłata za odpis zupełny w formie elektronicznej

50 PLN/szt. oraz opłata za przyjęcie płatności w formie elektronicznej*

3.Opłata za wyciąg z pojedynczego działu w formie elektrnicznej

5 PLN/szt. oraz opłata za przyjęcie płatności w formie elektronicznej*

4. Opłata za odpis zwykły w  formie papierowej

30 PLN/szt. oraz opłata za przyjęcie płatności w formie elektronicznej*

5. Opłata za odpis zupełny w formie papierowej

60 PLN/szt. oraz opłata za przyjęcie płatności w formie elektronicznej*

6.Opłata za wyciąg z pojedynczego działu  w formie papierowej

15 PLN/szt. oraz opłata za przyjęcie płatności w formie elektronicznej*

*Tabela opłat za przyjęcie płatności w formie elektronicznej

Kanał płatniczyWartość transakcjiOpłata brutto
Płatność elektronicznaOd 0 do 10 PLN0.15 PLN
Płatność elektronicznaOd 10.01 do 20 PLN0.30 PLN
Płatność elektronicznaOd 20.01 PLN do 120 PLN0.50 PLN
Płatność elektronicznaOd 120.01 PLN1.00% wartości transakcji

Procedura uzyskania danych

Do uzyskania dostępu należy wejść na stronę https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do. Należy znać numer księgi wieczystej, który zapisywany jest w standardzie xxxx/xxxxxxxx/x. Następnie następuje krótka weryfikacja polegająca na prostym działaniu matematycznym. Weryfikacja ma wykluczyć ataki robotów i np. zapchanie dostępu do bazy poprzez sztuczną, gigantyczną ilość zapytań elektronicznych. W kolejnym kroku wybieramy rodzaj dokumentu(odpis zwykły, odpis zupełny, wydruk z pojedynczego działu) oraz sposób dostarczenia dokumentu(wersja elektroniczna, wersja tradycyjna). Ostatnie kroki polegają na podaniu danych do wysyłki oraz płatności.
Całość działa bezproblemowo i ustawienie poszczególnych etapów jest intuicyjne. Obsługa serwisu nie powinna sprawić problemów nawet mniej zaawansowanym użytkownikom Internetu i komputera. Dla mnie jako doradcy kredytowego oznacza to szybsze i tańsze uzyskiwanie ksiąg wieczystych niż do tej pory.

Dodatkowe funkcje

Nowy system dostępu do ksiąg wieczystych daje nowe możliwości niektórym organom państwowym. Policja, NIK, komornicy, organy podatkowe, ZUS, Prokuratoria Generalna, sądy i notariusze będą miały prawo korzystać z wyszukiwarki i będą mogły wyszukiwać danych po danych osobowych, adresie nieruchomości, danych z ewidencji gruntów. Wprowadzenie tych funkcji znacznie przyśpieszy np. ustalanie majątku dłużnika i polepszy ściągalność zaległych zobowiązań.

Podstawy prawne

Strona EKW realizuje dostęp do księgi wieczystej na podstawie poniższych aktów prawnych:
1.Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r. poz. 707 i 830) w brzmieniu nadanym Ustawą z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U.2013.941 zm. Dz.U.2013.1641);
2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (Dz.U.2013.1407);
3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych i zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych oraz od wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych (Dz.U.2013.1412).

Pozdrawiam

Michał Dawidowicz

Powiązane wpisy