sidebar
x
Przekaż dalej

Rezygnacja z konta BNP Paribas

Rezygnacja-z-konta-BNP-Paribas

BNP Paribas oferował w latach 2011-2013  bardzo dobre warunki dla kredytów hipotecznych. W związku z tym wielu kredytobiorców skorzystało w tamtym czasie z oferty tego banku. Obowiązujący w tamtym okresie cross-sell zakładał następujące produkty dodatkowe do utrzymania przez 5 lat posiadania kredytu hipotecznego:

  • Ubezpieczenie na życie lub Program Systematycznego Oszczędzania;
  • Konto w pakiecie L/XL ;
  • Wpływ na konto w wysokości 1% kwoty kredytu;
  • Trzy transakcje bezgotówkowe w miesiącu.

Konta w pakiecie L/XL są płatne z minimalnym kosztem 15 PLN/mc w przypadku konta w pakiecie L i cena negocjowana w przypadku konta w pakiecie XL. W dobie kont darmowych, które oferują podobną funkcjonalność oferta nie wygląda zbyt zachęcająco. Nie miało to jednak wpływu na wybór wielu tysięcy klientów, którzy zdecydowali się na ofertę BNP Paribas. Oferta kredytu pomimo drogiego produktu dodatkowe była bardzo dobra. Osobiście zdecydowałem się na kredyt mieszkaniowy w tym banku. Koszt konta był dla mnie drażliwy i wyczekiwałem końca 5 lat by móc przejść na darmową obsługę. Udało się jednak wcześniej, gdyż kilka tygodni temu BNP Paribas dał możliwość zamiany na Konto Dobrze Dobrane.

Co zrobić by zamienić na konto bezpłatne?.

By zmienić konto należy wypełnić wniosek o zmianę warunków. Wniosek do pobrania jest w tym miejscu

za_392_2013_zal_11.34_wniosek_o_zmiane_warunkow_kredytowania_f6207[1]

Wniosek wypełniamy, zanosimy do banku i czekamy na wygenerowanie aneksu do umowy kredytu hipotecznego i aneksu do Umowy Rachunku Bankowego. Aneksy są bezpłatne a ich wygenerowanie zajmuje dla banku ok. 1 tygodnia. Treść aneksu jest następująca:

W związku ze zmianą Zasad Promocji(stanowiącej załącznik nr …. do Umowy, Strony zmieniają przedmiotową Umowę nr (indywidualny numer umowy) z dnia(data podpisania umowy)(„Umowa) ustalając jej treść w następujący sposób:

I. W par.12 Umowy po dotychczasowym ust12.14 dodaje się ust12.15, który otrzymuje następujące brzmienie:

12.15 Strony w drodze indywidualnych ustaleń zmieniają następujące zapisy Zasad Promocji kredytów i pożyczek hipotecznych dla klientów z Kontem Osobistym w BNP Paribas Bank Polska SA:

2. Promocja skierowana jest do osób fizycznych (dalej:”Klient”) zainteresowanych Kredytem Mieszkaniowym, Kredytem Mieszkaniowym z dopłatami „Rodzina na Sowim”, Pożyczką Hipoteczną(dalej: „Kredyt”) oraz posiadaniem Konta z Pakietem L/XL, albo Konta Dobrze Dobranego( dalej: „Konto Osobiste”).

3.c) pozostawanie przez Klienta przez okres co najmniej 5 lat od dnia pierwszego uruchomienia Kredytu stroną zawartej z Bankiem Umowy Konta Osobistego z pakietem L lub XL albo Konta Dobrze Dobranego, przy czym Umowa Konta Osobistego(jeśli nowo otwierane) powinna być zawarta w dniu podpisania Umowy Kredytu. Jeżeli stroną Umowy Kredytu jest więcej niż jeden Kredytobiorca, to skorzystać z Konta Osobistego musi przynajmniej jeden z nich.

Zachęcam do zmiany co pozwala zaoszczędzić minimum 180 PLN w skali roku. Kwota oszczędności nie jest wielka, ale warto skorzystać z oszczędności. Realizacja zamiany jest prosta choć ostrzegam że w oddziałach nie są zbyt dobrze w tej kwestii poinformowani i wyszkoleni.

Pozdrawiam

Michał Dawidowicz

Powiązane wpisy