sidebar
x
Przekaż dalej

Mieszkanie dla Młodych

Mieszkanie dla Młodych

Pozostało dosłownie kilka dni do nowego roku a co za tym idzie do startu nowego programu dopłat Mieszkanie dla Młodych już zwanego potocznie MdM. Program został przyjęty ustawowo 27 września 2014 roku . Wiele osób czeka na ten moment, oczekując że kupno nieruchomości zostanie wsparte środkami publicznymi. W tym temacie chciałem przedstawić najważniejsze założenia programu dla szukających.

Do kogo skierowany jest program dopłat Mieszkanie dla Młodych?

W założeniu ustawodawcy program ma być skierowany dla młodych ludzi, którzy ” startują w życie”. Program Mieszkanie dla Młodych będzie skierowany dla małżeństw, singli oraz osób samotnie wychowujących dzieci. Tak samo jak w końcówce programu Rodzina na Swoim obowiązywać będzie limit wiekowy 35 lat. W przypadku małżeństw limit będzie ustalany dla młodszego z małżonków. Z programu wykluczone są osoby które posiadały lub posiadają nieruchomość mieszkalną (działka nie jest nieruchomością mieszkalną:)). Zasada ta nie obowiązuje  jeśli prawo własności było częściowe, jeśli ktoś był lub jest współwłaścicielem w części ułamkowej.

Dla jakich nieruchomości będą obowiązywały dopłaty?

Program Mieszkanie dla Młodych będzie obowiązywał dla nieruchomości z rynku pierwotnego i rynku wtórnego dla mieszkań i domów położonych na terenie Polski. Nieruchomości z rynku pierwotnego będą musiały być wybudowane przez podmioty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Nieruchomości będą musiały spełniać limity metrażowe. Standardowo będzie to 75 m kw. dla mieszkań oraz 100 m kw. dla domów. Dla rodzin posiadających minimum trójkę dzieci maksymalne limity są podwyższone o 10m dla każdej z nieruchomości – 85 m kw. dla mieszkań oraz 110 m kw. dla domów. Dodatkowym obostrzeniem będzie limit cenowy przypadający na 1 m kw. jaki dana nieruchomość będzie musiała spełnić by mogla zostać udzielona dopłata. Limity będą ustalane raz na kwartał i będą ustalane przez BGK i ogłaszane w Biuletynie Informacji  Publicznej na podstawie średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m kw. obliczonego dla danej gminy.

Komunikaty na temat programu Mieszkanie dla Młodych

Podstawowe warunki kredytu do uzyskania dopłat

Ustawa określająca zasady dofinansowania wymaga by kredyt był zaciągany w walucie polskiej na min.50% wartości nieruchomości. Kredyt musi być również zaciągnięty na min. 15lat. W przypadku gdyby kredytobiorcom nie starczyło zdolności istnieje możliwość dołączenia do kredytu celem poprawy parametrów finansowych następujące osoby: zstępni, wstępni, rodzice, rodzeństwo małżonkowie rodzeństwa, teściowie, ojczym i macocha.   Celem kredytu nie może być zakup garażu, finansowanie wykończenia, konsolidacja innych kredytów itp.

Wysokość dopłat w programie Mieszkanie dla Młodych

Wyjściowo wysokość dofinansowania wkładu własnego w programie Mieszkanie dla Młodych jest obliczane na podstawie 10% iloczynu średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, oraz:

– powierzchni użytkowej mieszkania – w przypadku mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2,

– 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.

Nabywca nieruchomości wychowujący 1 dziecko może ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 15% iloczynu.

Program przewiduje dodatkową dopłatę do maksymalnie 25% w przypadku gdy w trakcie 5 lat od udzielenia finansowania w rodzinie pojawi się 3 i kolejne dzieci. Każde dziecko oznacza dodatkowe 5% z zaznaczeniem maksymalnej dopłaty wynoszącej 25%. Ważną informacją jest to, iż bank kredytujący nie może pobrać prowizji za wcześniejszą spłatę jeśli kredytobiorca dofinansowanie dodatkowe przekaże na wcześniejszą spłatę.

Zwrot dofinansowania

Kredytobiorca będzie zobowiązany do zwrotu dopłat jeśli w w okresie 5 lat od daty ustanowienia lub przeniesienia prawa własności mieszkania/domu na które BGK udzieliło dofinansowania do wkładu własnego wystąpią następujące zdarzenia:

– nieruchomość zostanie wynajęta, użyczona lub sprzedana(nawet częściowo) ;

– osób użytkowania nieruchomości uniemożliwia zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych;

– kredytobiorca uzyska prawo własności w całości lub części, spółdzielczo-własnościowe prawo w całości lub części domu lub mieszkania. Wyłączone z tego jest nabycia powyższych praw w drodze spadku.

Wysokość zwrotu określa na dzień wystąpienia jednego z powyższych zdarzeń. Kredytobiorca jest zobowiązany do poinformowania banku kredytującego w terminie do 30 dni od dnia wystąpienia jednego z powyższych zdarzeń, a w terminie do0 6o dni od dnia wystąpienia zdarzenia do zwrotu określonej kwoty.

Dla zainteresowanych podaję link do pełnego tekstu ustawy Mieszkanie dla Młodych.Ustawa Mieszkanie dla Młodych

 

Powiązane wpisy