sidebar

Kredyty hipoteczne okiem praktyka

x
Przekaż dalej

Ubezpieczenie na życie a kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny to z reguły wieloletnie zobowiązanie na wysoką kwotę. Kredytobiorcy często zastanawiają się, czy w związku z zaciągnięciem tego zobowiązania warto ubezpieczać się na życie, czy też nie. Na wątpliwości tego typu staram się odpowiadać na zasadzie prostego przykładu – samochodu. Każdy samochód, choćby o wartości 5 000 PLN, musi posiadać ubezpieczenie. Czy ludzkie życie i bezpieczeństwo naszej rodziny jest mniej warte niż samochód za 5 000 PLN? Odpowiedź jest jedna i udzieli jej każdy, nawet największy oponent ubezpieczeń życiowych. Moje przekonanie do ubezpieczenia nie ma na celu straszenia lub pisania czarnych scenariuszy. Niestety nikt nie ma możliwości przewidzenia tego, co się będzie działo za 5, 15 czy 30 lat. Ubezpieczenie na życie to spokojna przyszłość naszych najbliższych i ten argument powinien być punktem wyjścia do dalszej dyskusji. W dzisiejszym wpisie „Ubezpieczenie na życie a kredyt hipoteczny” dowiesz się:

⇒ Po co Tobie ubezpieczenie na życie.
⇒ Które banki wymagają ubezpieczenia na życie.
⇒ Jaką polisę ubezpieczeniową wybrać.
⇒ Co to jest cesja ubezpieczenia na bank.

Ubezpieczenie na życie kredyt hipoteczny

Zabezpieczamy naszych najbliższych

Główny cel ubezpieczenia na życie to zabezpieczenie i stabilizacja przyszłości naszych najbliższych. Spróbujmy wczuć się w sytuację osoby, która jest spadkobiercą zmarłego. Pierwszy moment to szok psychiczny, później następuje organizacja pogrzebu, po czym spadkobierca musi uporządkować wiele różnych spraw formalnych. Dla banku kredytującego nieruchomość sytuacja się nie zmienia, kredyt nie wyparował, tak samo jak nie wyparowała nieruchomość. Ratę kredytu za nieruchomość trzeba płacić od razu. W zależności od swoich zasobów pieniężnych spadkobierca ma możliwość spłaty lub jej nie ma. Istnieje oczywiście możliwość odrzucenia spadku. W tym wypadku wszelkie aktywa i pasywa przechodzą na rzecz Państwa. Problem się pojawia, gdy kredyt był zaciągany wspólnie z inną lub innymi osobami. Zobowiązanie takie jest solidarne, co oznacza, że obowiązek spłaty kredytu spada na resztę kredytobiorców. Co w sytuacji, gdy dochody osoby zmarłej były jedynymi dochodami lub znaczną częścią ogólnego dochodu gospodarstwa domowego? Wolę nawet sobie nie wyobrażać takiej sytuacji. Dlatego też nie ma co żałować kilkuset PLN w skali roku, aby odpowiednio zabezpieczyć interesy swojej rodziny.

W jaki sposób działa ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego?

Banki wymagające ubezpieczenia na życie wymagają, by prawa z tego ubezpieczenia scedować na bank. W przypadku wystąpienia zdarzenia negatywnego środki z ubezpieczenia są przelewane do banku. Następnie bank spłaca środkami całość lub część zobowiązania kredytowego. Jeśli jakieś środki pozostaną po spłacie kredytu, w pierwszej kolejności są przelewane na rzecz uposażonego – osoby wskazanej w polisie. Jeżeli w polisie ubezpieczony nie wskazał uposażonego, to pozostałe środki są przekazywane na rzecz spadkobierców. Część banków oferuje własne polisy. Wtedy sytuacja jest dość prosta. Wystarczy zapewniać środki na składkę na rachunku z, którego bank cyklicznie będzie ja sam pobierał. Jeśli dostarczasz ubezpieczenie zewnętrzne to musisz się liczyć z corocznym obowiązkiem dostarczania polisy z cesją, oraz potwierdzeniem opłaty za polisę.

Banki, które wymagają ubezpieczenia na życie do kredytu

Alior Bank – Bank obligatoryjnie wymaga ubezpieczenia na życie w 4 wypadkach:

⇒ Jest tylko jeden kredytobiorca
⇒ Tylko jeden kredytobiorca uzyskuje dochód w gospodarstwie domowym
⇒ Jeden z kredytobiorców uzyskuje dochód w wysokości ponad 80% ogólnego dochodu gospodarstwa domowego.
⇒ Jeden z kredytobiorców wykonuje zawód podwyższonego ryzyka np. policjant, żołnierz, stewardessa itp.
Ubezpieczenie bankowe jest bardzo drogie. Chyba nawet najdroższe na rynku. Składka to 5% od wartości kredytu na 5 lat. Skorzystanie z ubezpieczenia bankowego potrafi znacznie obniżyć marżę. Należy jednak to każdorazowo przekalkulować we własnym zakresie.

BGŻ BNP Paribas – bank obligatoryjnie wymaga jeśli jest jeden kredytobiorca i okres kredytowania przekracza 10 lat lub LTV jest powyżej 65%

Eurobank – bank wymaga ubezpieczenia na życie w każdym przypadku. Ubezpieczeni muszą być wszyscy kredytobiorcy na kwotę, która jest wartością odpowiadającą udziałowi danej osoby w dochodach gospodarstwa. Przykład. Kredyt wspólny na 100 000 PLN, dochody łączne 2 000 PLN/mc. Kredytobiorcy muszą ubezpieczyć się po 50 000 PLN każde. Bank ten oferuje ubezpieczenie własne. Koszt ubezpieczenia własnego to w składce rocznej 0,3%/rok od salda kredytu lub w składce miesięcznej 0,036%/mc od salda kredytu.  Po 10 latach z ubezpieczenia można zrezygnować bez konieczności przedstawiania własnej polisy oraz zmiany warunków cenowych kredytu hipotecznego.

PeKaO S.A – Bank obligatoryjnie wymaga ubezpieczenia na życie w 4 wypadkach:

⇒ jest tylko jeden kredytobiorca
⇒ tylko jeden kredytobiorca uzyskuje dochód w gospodarstwie domowym
⇒ jeden z kredytobiorców uzyskuje dochód w wysokości ponad 80% ogólnego dochodu gospodarstwa domowego.
⇒ wiek kredytobiorcy + okres kredytowania przekracza 65 lat

W powyższych sytuacjach bank wymaga, by ubezpieczenie opiewało na min. 25% kwoty kredytu. Bank akceptuje „cesje” z ubezpieczeń grupowych, jakie często posiadamy zakupione u pracodawców. Jest to jedyny bank akceptujący polisy grupowe jako formę ubezpieczenia. Bank oferuje własne rozwiązanie w zakresie ubezpieczenia na życie do kredytu hipotecznego. Współpracuje w tym zakresie z firmą Allianz. Stawka ubezpieczeniowa to 0,3% wysokości ubezpieczenia dla ludzi poniżej 55. roku życia i 1% wysokości ubezpieczenia dla ludzi powyżej 55. roku życia.

Millennium – bank teoretycznie nie wymaga. Jednak brak ubezpieczenia oznacza wzrost marży o 0,5 p.p w stosunku do oferty standardowej. Oznacza to, że jest to nieopłacalny wybór. Bank dopuszcza możliwość skorzystania z ubezpieczenia rynkowego lub za pośrednictwem banku. Stawka bankowa to 0,02%/mc od salda kredytu. Stawka ustalana jest raz do roku w lutym na najbliższe 12 miesięcy. Ubezpieczenie zatem ma stawkę malejącą. Ubezpieczeni muszą być wszyscy kredytobiorcy na kwotę, którą jest wartością odpowiadającą udziałowi danej osoby w dochodzie gospodarstwa. Przykład: kredyt wspólny na 100 000 PLN, dochody po 2 000 PLN/mc uzyskuje każda z osób. Kredytobiorcy muszą ubezpieczyć się po 50 000 PLN każdy.

Getin Noble Bank – Bank oferuje darmowe ubezpieczenie na życie na 10 lat.

W jaki sposób wybrać ubezpieczenie na życie

Wybór ubezpieczenia życiowego opiera się o praktyczne 3 parametry:

⇒ Cena,
⇒ Wykluczenia z odpowiedzialności,
⇒ Zakres zdarzeń, które dane ubezpieczenie obejmuje.

Cena polisy ubezpieczeniowej to w wielu wypadkach główny i jedyny parametr wyboru. Wiele osób mówi „co mnie interesuje zabezpieczenie banku”. Hmmmmmm… bank tak czy siak odbierze swoje należności. Twoja polisa to zabezpieczenie Twojej rodziny, by po Twojej ewentualnej śmierci nie miała ona kłopotów ze spłatą kredytu.

Wybierając kredyt, poproś agenta o harmonogram wysokości składek na cały okres ubezpieczenia. Część towarzystw w pierwszych latach oferuje ubezpieczenia za niewielką, przystępną składką. Niestety po tym początkowym okresie następuje skokowy wzrost wysokości składki. Składki polis są dość często uzależnione od wskaźników GUS dotyczących umieralności. Im człowiek starszy, tym większe ryzyko śmierci. Jeśli zdecydujesz się na ubezpieczenie bankowe to zazwyczaj wtedy kupujesz polisę grupową. Składka w takim wypadku jest liniowa, niezależna od wieku.

Poszukujący oprócz ceny powinien sprawdzić, czy jego specyficzna sytuacja (np. przebyte choroby, wykonywany zawód, wiek) nie przekreśla możliwości ubezpieczenia oraz czy oferowany zakres ubezpieczeń (wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego) jest satysfakcjonujący. Warto wiedzieć, że podanie nieprawdziwych danych może spowodować odmowę wypłaty ubezpieczenia. Towarzystwa ubezpieczeniowe mają bardzo szeroki dostęp do danych pacjentów. Ukrywanie jakichkolwiek kwestii spowoduje odmowę ewentualnej wypłaty a zapłacone składki nie zostaną zwrócone.

Lepiej żebyś nie musiał rozmawiać w ten sposób…

Uwaga na wyłączenia odpowiedzialności !

Wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa znajdziesz w każdym OWU( Ogólne Warunki Ubezpieczeń). Jest to spis wszystkich zdarzeń, w wypadku, których TU nie wypłaci świadczenia. Dla przykładu wiele firm zawiera ograniczenia wypłaty odszkodowania, jeśli śmierć wynikła z powodu:

⇒ Wojny;
⇒ Aktów terroryzmu;
⇒ Samobójstwa popełnionego w trakcie 1-3 lat od zawarcia polisy;
⇒ Udziału w rozruchach lub zamieszkach
⇒ Wypadku podczas, którego osoba była pod wpływem alkoholu.

OWU to najważniejszy dokument polisy ubezpieczeniowej. Każda osoba ubezpieczający powinna na równi interesować co OWU jak i wysokością składki ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie na życie ze zwrotem kapitału

Ubezpieczenia mają poważną wadę. W większości przypadków wpłacana składka to bezpowrotnie stracone pieniądze. W takiej sytuacji wiele osób ryzykuje i rezygnuje z możliwości zabezpieczenia bytu swojej rodziny. Jakiś czas temu w odpowiedzi na wahania dużej części społeczeństwa część towarzystw ubezpieczeniowych wprowadziła tzw. polisy na życie ze zwrotem. Działanie tych polis jest dokładnie takie samo jak w przypadku ubezpieczeń standardowych. Różnią się tym, iż wpłacone składki można w całości lub w części odzyskać. Z ubezpieczycielem podpisuje się długoterminową umowę na min. 10–15 lat do przodu. Składka jest zdecydowanie wyższa niż w przypadku standardowej polisy. Na czym towarzystwo zarabia? Jesteś zwyczajnym dawcą kapitału. Przez długi czas obracają Twoimi pieniędzmi, część osób zerwie umowę w trakcie trwania, nie wytrzymując wysokości składki i zapłaci karę. Ty z kolei dostaniesz wpłacone środki bez żadnej waloryzacji o inflację. Dzisiejsze 10 000 PLN to będą zupełnie inne pieniądze za 15 lat. Kwota zwrócona będzie miała dużo mniejszą wartość nabywczą. W dalszym ciągu to jednak więcej niż w przypadku standardowego rozwiązania – standardowej polisy ubezpieczeniowej bez zwrotu. Zdecydowanie warto tą opcję wziąć pod rozwagę.

Podsumowanie

Ubezpieczenie na życie uważam za produkt, nad którym warto się zastanowić. Kredyt hipoteczny zazwyczaj jest długookresowym produktem finansowym opiewającym na dużą kwotę. W przypadku, gdy kogoś spotyka „zdarzenie negatywne”, współkredytobiorca lub spadkobiercy mają poważny problem finansowy. Ubezpieczenie na życie chroni te osoby i daje poczucie komfortu na wypadek nieszczęśliwych sytuacji.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z tematem „Ubezpieczenie na życie a kredyt hipoteczny” to zapraszam serdecznie do komentowania poniżej. Chętnie postara się odpowiedzieć na wszelkie wątpliwości.

Ubezpieczenie na życie a kredyt hipoteczny
Oceń nas

Powiązane wpisy