sidebar
x
Przekaż dalej

Maksymalny wiek kredytobiorcy hipotecznego

Maksymalny wiek kredytobiorcy to jeden z istotnych parametrów w przypadku kredytów hipotecznych. Banki najczęściej ustalają w swoich regulacjach, w jakim wieku może być kredytobiorca w przypadku zakładanej spłaty ostatniej raty kredytu hipotecznego. W przypadku kredytobiorców młodych problem ten nie istnieje, gdyż wiek maksymalny zawiera się najczęściej w zakresie 70–75 lat. Problem pojawia się, jeśli o kredyt starają się ludzie starsi. Staranie się o kredyt w wieku 50 lat, co wcale nie jest rzadkie w obecnych czasach, może wiązać się z pewnymi komplikacjami w odniesieniu do okresu kredytowania. W związku z tym chciałem przedstawić, jak wygląda polityka dotycząca maksymalnego wieku dla kredytobiorcy w poszczególnych bankach. W dzisiejszym wpisie poznasz:

Wiek maksymalny w odniesieniu dla każdego z banków.
Dodatkowe wymagania banków w związku z zaawansowanym wiekiem.
Czy wiek kredytobiorcy ma wpływ na zdolność kredytową.

wiek maksymalny

Nazwa banku                                                     Maksymalny wiek kredytobiorcy

Alior80 lat
BGŻ70 lat z możliwością przedłużenia w przypadku wykupu ubezpieczenia na życie na kwotę kredytu i cesją ubezpieczenia na bank.
BOŚ70 lat z możliwością przedłużenia w przypadku wykupu ubezpieczenia na życie na kwotę kredytu i cesją ubezpieczenia na bank.
BZ WBK70 lat z możliwością przedłużenia w przypadku wykupu ubezpieczenia na życie na kwotę kredytu i cesją ubezpieczenia na bank.
Citi Handlowy70 lat
Credit Agricole70 lat
Deutsche Bank70 lat
Eurobank70 lat
Getin Noble Bank80 lat
Millennium75 lat. W przypadku gdy kredytobiorcą jest osoba powyżej 50 lat wiek maksymalny to 70 lat.
mBank/mBank Hipoteczny67 lat
PeKaO S.A70 lat
PeKaO Bank Hipoteczny S.A65 lat
PKO BP75 lat. Jeżeli suma dochodów netto współwnioskodawców – których suma wieku i okresu kredytowania przekracza 75 lat (obliczanych oddzielnie dla każdego ze współwnioskodawców) – stanowi więcej niż 50% sumy dochodów netto wszystkich współwnioskodawców przyjętych do oceny zdolności kredytowej wówczas należy skrócić okres spłaty w taki sposób, aby dochody osób dla których suma okresu kredytowania i wieku przekracza 75 lat stanowiły mniej niż 50% sumy dochodów netto wszystkich.
Bank Pocztowy80 lat
Raiffeisen70 lat. W przypadku gdy kredyt zaciągają rodzice z dziećmi istnieje możliwość uwzględnienie wieku dziecka jeśli dochód rodzica nie przekracza 40% ogólnego dochodu.
ING Bank Śląski70 lat w odniesieniu do głównego kredytobiorcy uzyskującego wyższy dochód.

Jak widać w powyższej tabeli, w bankach jest bardzo zróżnicowane podejście do maksymalnego wieku. Wiek maksymalny może wpłynąć na skrócenie okresu kredytowania, co dla kredytobiorcy może być dość niekorzystne ze względu na znaczne podwyższenie wysokości raty.

Zdolność kredytowa a wiek maksymalny kredytobiorcy

Wiek kredytobiorcy jest również bardzo ważny, jeśli chodzi o wyliczanie zdolności kredytowej. Zgodnie z zaleceniami z Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego banki powinny szacować spadek dochodów po przejściu w wiek emerytalny. Następnie powinno to być uwzględnione w szacowaniu zdolności kredytowej. Sposób podejścia do tego tematu zależy jednak od danego banku. Część banków, jak np.Citi Handlowy czy BGŻ BNP Paribas, to uwzględnia, a część banków, jak np. ING Bank Śląski czy Millennium, już nie.

Ubezpieczenie na życie

Bank udzielający kredytu osobie, której wiek + maksymalny okres kredytowania w danym banku ociera się o granicę wieku maksymalnego, może zażądać ubezpieczenia na życie z cesją na bank, mimo iż zazwyczaj nie stosuje takiego zabezpieczenia. Taki wymóg może znacząco powiększyć całkowity koszt kredytu, gdyż składki za ubezpieczenie na życie są skorelowane z wiekiem. Im człowiek ma więcej lat, tym wyższa będzie składka. Jest to związane ze wskaźnikami GUS dotyczącymi umieralności. Im człowiek starszy, tym wyższe prawdopodobieństwo zdarzenia negatywnego.

Podsumowanie

Nawet jeśli jesteś już w miarę zaawansowanym wieku lub planujesz wziąć kredyt z rodzicem, nie oznacza to, że nie uzyskasz finansowania. Jak już nie raz udowodniłem na blogu, kredyt hipoteczny to wypadkowa kilkudziesięciu parametrów. Wiek maksymalny to jeden z nich. Należy dokładnie przeanalizować sytuację, bo nie każdy bank będzie mógł Ci zaoferować rozwiązanie.

Powiązane wpisy