sidebar
x
Przekaż dalej

Odmowa kredytu hipotecznego? 18 najczęstszych powodów decyzji negatywnych

Odmowa kredytu hipotecznego zdarza się nawet najlepszym. Uzyskanie kredytu hipotecznego jest uzależnione od bardzo dużej liczby parametrów, które muszą ze sobą zagrać równolegle. Analiza, na podstawie której bank wydaje decyzję, jest złożona z podstawowych 3 części: analizy finansowo-osobistej, prawnej i nieruchomości. Każda z nich wymaga odrębnego sprawdzenia i każda z nich wymaga oddzielnej akceptacji. Nie jest możliwe udzielenie kredytu, jeśli 2/3 analizy gra, a 1/3 kuleje. Zdarza się, wcale nie tak rzadko, że wniosek na pierwszy rzut oka wygląda jakby bez skazy, ale w trakcie analizy zostaje „wyłapany” detal niezgodny z zasadami danego banku. W wyniku tego wnioskodawca napotyka na odmowę udzielenia kredytu hipotecznego. Można wtedy próbować przekonywać bank, by mimo wszystko udzielił kredytu na tzw. odstępstwo. Wszystko jednak zależy od wartości i siły oddziaływania tego parametru. W dzisiejszym wpisie „Odmowa kredytu hipotecznego? 18 powodów decyzji negatywnych” poznasz:

Problemy jakie możesz napotkać w związku z Twoim dochodem.
Co może być nie tak z moją nieruchomością, żeby bank ją odrzucił.
Jak sytuacja osobista może negatywnie wpłynąć na szanse na kredyt hipoteczny.
Zaciągane kredyty i ich negatywny wpływ na uzyskanie kredytu.

odmowa kredytu hipotecznego

1. Kredyt hipoteczny a działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza to według banków mniej stabilne i wiarygodne źródło dochodów od etatu. W związku z tym banki mają większe wymagania w stosunku do przedsiębiorców. Bardzo często odmowy kredytu hipotecznego związane są z uzyskiwaniem dochodu z prowadzenia działalności gospodarczej.

Jednym z głównych motywów decyzji negatywnych jest okres prowadzenia działalności. Minimalny okres dla nowej działalności to 12 miesięcy, a część banków wymaga nawet 24 miesięcy. W przypadku gdy przedsiębiorca prowadzi działalność na podstawie współpracy z byłym pracodawcą można próbować po 6/9 miesiącach w zależności od banku.

Kolejnym bardzo często nierozumianym motywem decyzji negatywnej jest dochód – dochód netto, czyli to, co zostaje na czysto po odliczeniu kosztów, podatków, składek ubezpieczeniowych. Wielu przedsiębiorców popełnia kardynalne błędy, mając w planie zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Najpowszechniejsze z nich to sztuczne koszty, brak ewidencji wszystkich przychodów, od których płacą podatek, zakup towaru, przez co zysk wychodzi tylko w zestawieniu remanentowym, leasingi z dużymi wpłatami własnymi, wysokie limity w rachunkach obrotowych itd. Szczególnym przypadkiem są działalności rozliczane poprzez ryczałt. Część przedsiębiorców wybiera taki sposób rozliczenia ze względu na mniej formalności. Ewidencjonuje się tylko przychody bez kosztów. Z tego też powodu przez niemożność dokładnego wyliczenia dochodu netto banki przyjmują tylko pewien procent przychodów jako dochód. W zależności od banku i rodzaju ryczałtu jest to zakres między 15% a 40% od przychodu. Może, ale nie musi, to współgrać z rzeczywistością. Dla części moich klientów było to krzywdzące, ale co poradzić?

Ciekawym przypadkiem jest brak możliwości akceptacji działalności prowadzonej poza Polską. Żaden bank (poza Deutsche Bank, który akceptuje działalności gospodarcze z terenu Niemiec) tego nie zrobi.

2. Umowa na czas określony a kredyt hipoteczny

Banki mają swoje wymagania co do okresu trwania umowy w tył oraz w przód. Brak spełnienia warunków brzegowych może skutkować odmową udzielenia kredytu hipotecznego. Szczegółowe informacje na temat wymagań znajdziesz w jednym z wcześniejszych wpisów umowa na czas określony a kredyt hipoteczny. Jeśli ich nie spełniasz, możesz się ratować, próbując zastosować odstępstwo np. dostarczając świadectwo pracy, promesę zatrudnienia, aneks do umowy. Dzięki powyższym dokumentom istnieje możliwość przekonania analityka do nagięcia polityki kredytowej.

3. Uzyskiwanie dochodów z branż wysokiego ryzyka

Niektóre branże zatrudnienia są gorzej oceniane niż inne. Niektóre charakteryzują się dużym ryzykiem, zatorami płatniczymi, wysokim odsetkiem upadłości. Jeśli pracujesz lub prowadzisz działalność w sektorze budownictwa, turystyki, gastronomii, transporcie, pośrednictwa finansowego (sic!), to część banków może z zasady odmówić udzielenia ci kredytu. Oczywiście to zazwyczaj nie dotyczy pracowników korporacji, a raczej pomniejszych firm. Wynika to z wiarygodności i stabilności prowadzenia biznesu. Inaczej rozpatrywany jest przypadek osoby zatrudnionej w dużej firmie logistyczno-transpotowej np. Raben a inaczej kierowca na samozatrudnieniu. Rozwiązaniem może być większy wkład własny, ubezpieczenie od utraty pracy (rzadki przypadek) czy poręczyciel.

4. Zatrudnienie przez agencję pracy tymczasowej

Leasing pracowniczy jest może nie popularną, ale spotykaną formą zatrudnienia. Zatrudnienie przez agencję pracy tymczasowej i oddelegowanie do innego podmiotu celem wykonywania swoich obowiązków rodzi komplikacje w staraniu się o kredyt hipoteczny. Banki uznają taką formę zatrudnienia jako niestabilną i z pewnością to będzie powód odmowy kredytu hipotecznego.

5. Diety kierowcy, renta czasowa, 500+, alimenty, dodatki mundurowe, barbórka, wczasy pod gruszą itp.

Podstawowe wynagrodzenie może nie wystarczyć lub jest na granicy zdolności kredytowej. Ludzie próbują wspomagać się różnego rodzaju dodatkami, jakie otrzymują od pracodawcy lub Państwa. W zależności od dodatku kategorycznie nie ma możliwości akceptacji dodatków takich jak np. 500+, renty czasowe lub wczasy pod gruszą. Cześć dodatków jak: dodatek mundurowy, alimenty, diety kierowcy mogą być uwzględnione w całości lub w części uzyskanej kwoty w zależności od banku. Jest to istotne, gdyż nieuwzględnienie dodatku może determinować możliwość uzyskania kredytu hipotecznego w spodziewanej wysokości.

6. Opóźnienia w Biurze Informacji Kredytowej

Jeśli nie masz historii kredytowej lub swoje zobowiązania spłacałeś prawidłowo, to raczej nie odczujesz żadnych negatywnych skutków związanych z wpisami w BIK. Natomiast jeśli masz w swojej historii kredytowej potknięcia wynikające choćby z tzw. błędów młodości, to musisz być przygotowany na decyzję negatywną. Podejście banków jest oczywiście zróżnicowane, niemniej cechuje się podobnymi zasadami. Wszelkie opóźnienia do 30 dni są w większości banków akceptowalne. Jeśli jednak naruszysz tę zasadę 30 dni, dajesz bankom pole do popisu. Część banków teoretycznie patrzy 3 lata wstecz, część jest w stanie zaakceptować incydentalne naruszenia. Dokładny opis podejścia banków do BIK znajdziesz we wpisie kredyt hipoteczny a BIK.

7. Skłonność do zaciągania zobowiązań finansowych

Twój dochód jest bardzo wysoki. Jednocześnie hołdujesz zasadzie, że kredyt jest wobec Twoich możliwości dochodowych tanim sposobem na finansowanie swoich zachcianek, inwestycji, pomysłów. Nie bądź zdziwiony, kiedy bank odmówi kredytu hipotecznego, argumentując, że masz za dużo kredytów. Analityk, wydając decyzję, może nie zaakceptować Twojej skłonności do zaciągania zobowiązań finansowych. Rozwiązaniem może być konsolidacja kredytów lub spłata części z nich.

8. Zaciąganie kredytów chwilówek

Jeśli miałeś chwilowe problemy finansowe lub „dla sportu” zaciągnąłeś pożyczkę w instytucji pozabankowej, to w części banków będziesz niestety mieć poważne problemy z uzyskaniem kredytu hipotecznego. Powód jest bardzo prosty. Analityk może sądzić, że jesteś niestabilnym i niewiarygodnym kredytobiorcą. Ktoś, kto potrzebuje się wspomóc pożyczką na kilkaset złotych może mieć problem z prawidłowym regulowaniem raty kredytu hipotecznego. Chwilówki widać na wyciągach bankowych. Część z nich raportuje udzielone finansowanie do BIK. O kredyt możesz starać się w banku niewymagającym wyciągów. Ewentualnie możesz postarać się przenieść fakt zaciągnięcia chwilówki do części statystycznej raportu BIK. Odezwij się do mnie. Powiem Ci dokładnie co zrobić.

9. Poręczenie kredytów innej osobie

Poręczanie kredytów innym osobom, by uzyskały finansowanie dla swoich potrzeb, nie jest dobrym rozwiązaniem, jeśli planujesz kredyt hipoteczny. Część banków policzy poręczenie jako Twoje zobowiązanie, przez co Twoja zdolność kredytowa może się znacznie obniżyć. Część banków nie będzie tak restrykcyjna, ale będzie wymagała, by dotychczasowa historia spłaty poręczonego zobowiązania nie wskazywała żadnych opóźnień. W razie problemów rozwiązaniem jest „wypisanie się” z problemowego kredytu. Ewentualnie staranie się o kredyt w banku, który nie odmawia z tego tytułu kredytu hipotecznego.

10. Zbyt duża liczba zapytań bankowych

Spotykam takich kredytobiorców, którzy traktują uzyskanie najlepszych warunków kredytu hipotecznego nadzwyczaj serio. Rekordzista w mojej dotychczasowej pracy w charakterze doradcy sam osobiście złożył bodajże 10 wniosków kredytowych w okresie niespełna 4 miesięcy. Moje zdanie na ten temat nie było dla niego istotne. Ów człowiek wszystko sam wiedział najlepiej. Myślał że znalazł sposób na oszukanie systemu… Jego pierwsze próby zakończyły się sukcesem. Niestety potem ktoś mu namieszał w głowie i podpowiedział, żeby potraktował to jako kartę przetargową w negocjacjach z kolejnymi bankami. Problem pojawił się bodajże po 6. wniosku, kiedy to pierwsze decyzje wygasły, a kolejnymi były same negatywne. Po pierwsze znacząco obniżył sobie scoring BIK. Nieoficjalnie mówi się, że każde zapytanie powoduje obniżenie scoringu o ok. 20 punktów. Po drugie analityk, widząc dokumenty człowieka, który składa niestandardową liczbę wniosków, może sądzić, że ma do czynienia z próbą wyłudzenia kilku kredytów na jedną transakcję. Po trzecie może sądzić, iż człowiek chodzi, szukając decyzji pozytywnej, a on nie widzi w dokumentacji dyskwalifikujących parametrów. Z tego powodu dla własnego bezpieczeństwa może odmówić udzielenia kredytu hipotecznego.

11. Dożywocie lub służebność osobista zabezpieczone w księdze wieczystej

Zdecydowanie żaden bank nie lubi. Dożywocie, czyli możliwości zamieszkiwania do śmierci w nieruchomości. Banki akceptują tylko służebności przesyłu, przechodu związane z komunikacją lub np. instalacjami gazowymi/grzewczymi/wodociągowymi. W przypadku, gdy w księdze wieczystej znajduje się zapis, iż ktoś ma prawo dożywotniego zamieszkania, żaden bank nie udzieli kredytu. Takie mieszkanie stanowi aktywa o ograniczonej płynności. W związku z tym banki nie chcą uznać takiej nieruchomości jako zabezpieczenie.

12. Wartość i stan techniczny nieruchomości

Nieruchomość musi spełniać całą gamę warunków, aby mogła zostać zabezpieczeniem kredytu. Po pierwsze stan techniczny nieruchomości musi być zadowalający. Nie chodzi o to, że banki wymagają „złotych klamek”, tylko o standard przyjęty w obecnych czasach. Zdarza się, że klienci chcą kupić nieruchomości bez centralnego ogrzewania, kuchni czy z łazienką na klatce schodowej. Taka forma zabezpieczenia nie będzie nikogo interesowała, gdyż obniżona jest płynność potencjalnej sprzedaży. Osobną kwestią jest wartość nieruchomości. Każda nieruchomość podlega wycenie. Wycena ma wskazać, czy wartość transakcyjna ustalona ze sprzedającym jest realną wartością. Jeśli nie, może się okazać, że poza deklarowanym wkładem własnym, jesteś zmuszony do uzupełnienia środków do wymaganego poziomu. Rozwiązaniem problemu może być zabezpieczenie na innej nieruchomości.

13. Zbyt niska kwota na budowę domu systemem gospodarczym

Każdy z doradców spotkał kiedyś klienta, który z błyskiem w oku twierdził, że zbuduje dom jednorodzinny o metrażu powiedzmy 150 m2 za 180 000 PLN. Daje to 1200 PLN/1 m2. W takiej sytuacji praktycznie nie masz szans na uzyskanie finansowania na budowę domu. Banki w większości albo mają swoje limity budowy 1 m2 (między 2000 PLN a 2500 PLN), albo szacują każdą inwestycję indywidualnie w zależności od rodzaju i charakteru domu. Na nic tłumaczenia, że masz znajomości w składzie budowlanym. Na nic informacje, że Twój ojciec jest murarzem, glazurnikiem, elektrykiem, czort wie kim jeszcze. Nikogo nie interesuje, że zawodowo zajmujesz się tynkowaniem, znoszeniem dachów itd. Skład się może zamknąć, ojciec może zachorować, Ty możesz złamać nogę. Bank musi być pewny, że masz zapewnione finansowanie w takiej wysokości, by w razie problemów móc dokończyć budowę na warunkach rynkowych. W przeciwnym razie może odmówić udzielenia kredytu hipotecznego.

14. Mało wiarygodny deweloper

Decyzja kredytowa jest uzależniona od pozytywnego wyniku wszystkich cząstkowych analiz. Twoja sytuacja finansowa może być znacznie powyżej średniej. Twoja historia kredytowa może być bez zarzutu. Jednak wybrany deweloper nie cieszy się dobrą opinią. Historycznie nie dotrzymywał terminów. W bazach gospodarczych jest zgłoszony jako niesolidny płatnik. W księdze wieczystej widnieje hipoteka, która powinna być dawno spłacona. Dokumentacja budowlana jest niepełna, nielogiczna, nieprawidłowa itd. Powodów może być wiele. Inwestor zastępczy, czyli deweloper, jest podmiotem, który może spowodować, że bank wyda decyzję negatywną.

15. Nieruchomość z terenu o małej płynności sprzedaży

Domek z dostępem do jeziora, gdzie w promieniu kilku kilometrów nie ma żywej duszy. Kupno działki z dala od cywilizacji. Mieszkanie 150 m w okolicy, w której są same mieszkania maks. 50 m. Mieszkanie typu loft w budynku pod opieką konserwatora zabytków. Nieruchomości tego typu wcale nie są dla banków atrakcyjne jako zabezpieczenia. Banki są bardzo pragmatyczne. Udzielając kredytów, szacują ryzyko i kreślą scenariusz, co może się stać, jeśli przestaniesz spłacać kredyt, a one same staną się „właścicielami”. Dla banków liczy się szybkość odzyskania wpłaconego kapitału. W przypadku takich nieruchomości istnieje ryzyko, iż będzie to trwało dłużej niż zazwyczaj. Sposobem na obejście tego problemu jest zabezpieczenie na nieruchomości standardowej. Ewentualnie inną możliwością jest zwiększenie wkładu własnego, dzięki czemu bank, sprzedając nieruchomość za pomocą wymuszonej sprzedaży, nie będzie stratny.

16. Błędy, nieścisłości lub poświadczenie nieprawdy we wniosku

Wniosek powinien być wypełniony zgodnie z prawdą, starannie, bez specjalnych odchyleń od danych wynikających z dokumentów. Bardzo istotne są dane osobowe, finansowe, posiadane zobowiązania kredytowe, w tym firmowe, liczba osób w gospodarstwie, wykształcenie itd. Jeśli analityk stwierdzi znaczne mijanie się z prawdą, może wydać decyzję negatywną bez prawa do odwołania. Mijanie się z prawdą nie jest niewinnym przeoczeniem. Bank może potraktować taką sytuację jako zatajenie lub potwierdzenie nieprawdy celem uzyskania korzyści majątkowej. Warto wiedzieć, że składanie nieprawdziwych informacji jest karalne, co zostało ściśle określone w Art. 297 kodeksu karnego (ustawa z 6 czerwca 1997).

Przepis ten w paragrafie 1 stanowi:

„Kto, w celu uzyskania dla siebie lub innej osoby kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, przedkłada fałszywe lub stwierdzające nieprawdę dokumenty albo nierzetelne, pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania takiego kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

17. Mityczny scoring bankowy

Złożyłeś wniosek kredytowy dwa dni temu, a już dzisiaj kontaktował się pracownik, mówiąc, że niestety decyzja kredytowa jest negatywna. Coś szybko… Hmmmmm. Pracownik nie wie, dlaczego. Tłumaczy się, że pierwszy raz coś takiego widział, choć wcześniej zapewniał, że nie powinno być problemów. Każdy z doradców pracujący dłuższy czas spotkał się czymś takim. Istnieje duża szansa, że winowajcą jest scoring bankowy. Co to jest? Otóż, tak po ludzku, scoring bankowy to Ty i Twoje dane zarejestrowane w systemie bankowym. Scoring to punktowa ocena Twojego wniosku. Jest to pierwszy etap weryfikacji. Dla niektórych jest to jednocześnie pierwszy mur nie do przebicia. Scoring bankowy ma to do siebie, że bywa niezrozumiały. Potrafi błędnie ocenić szanse, bo przecież za algorytm scoringu odpowiada człowiek. Scoring bywa zmienny. W zależności od momentu składania wniosku bank może podkręcać wymagania lub je luzować.

18. Zbyt wysokie ryzyko banku

HA! Miał ktoś tak kiedyś? Jakie to uczucie, kiedy na pewniaka podchodzicie do kredytu, a bank mówi, że ryzyko jest za wysokie? No dobrze, ale z czego wynika to tajemnicze „zbyt wysokie ryzyko”? „Niestety nie możemy powiedzieć. Decyzja jest negatywna. Zbyt wysokie ryzyko”. No cóż, pozostało przyjąć to do wiadomości, bo zmienić tego się nie da. Zdarza się zwyczajnie, że banki kręcą nosem i wybierają sobie „najlepszych klientów”. Zdarza się, że nie chcą udzielać kredytów hipotecznych (naprawdę bywają takie momenty), ale oficjalnie nikt nie może tego przyznać. Z prostego powodu – powrót do sprzedaży za x czasu byłby dla banku bardzo trudny.

To najbardziej nielubiany powód odmowy kredytu hipotecznego przeze mnie. Nie sądzę, że nie podziękujecie bez powodu za decyzję bez powodu.

Podsumowanie

Podejrzewam, że część informacji była dla Ciebie nowa, a część jest totalnym zaskoczeniem. W każdym wpisie staram się zwrócić uwagę na złożoność kredytu hipotecznego. Nie jest to najbardziej oczywisty produkt, choć jego logiczność da się już wyjaśnić. Zwróciłem uwagę na sprawy, które wskazali moi klienci. Każdy z przytoczonych przykładów napotkałem już w swojej pracy w przeszłości. Część z nich wyjaśniałem klientom jeszcze przed złożeniem wniosku, a część wyszła w trakcie analizy. Wpis ma na celu zwrócić Twoją uwagę, iż nie ma nigdy 100% pewności, że kredyt zostanie udzielony. Ty jako laik pewne rzeczy możesz widzieć zupełnie inaczej niż ktoś, kto będzie oceniał Twój wniosek kredytowy. Nie możesz zakładać, że Twój punkt widzenia jest prawidłowy. Wpis ma na celu pomóc zlokalizować słabe punkty przed sformalizowaniem działań, np. wpłaceniem zadatku. Jeśli masz jakieś wątpliwości lub pytania, zapraszam do kontaktu.

 • Corette Babin

  Cześć,
  Poproś o pożyczkę szybko. Udzielamy pożyczki na stopę procentową w wysokości od 3 do 4% rocznie, zgodnie z wnioskowaną kwotą i okresem spłaty.
  W przypadku wniosku o pożyczkę prosimy o kontakt pod tym adresem:

  creditcaumont@europe.com

 • anzet

  Witam,

  staram się o kredyt pod hipotekę mieszkania. Koszt mieszkania to 317k, wkład własny 177k . Tego samego dnia co składałam wniosek o kredyt dostałam odpowiedź , że nie widnieję w BIK , że wszystko jest ok, jednak po przeczytaniu w/w artykułu mam mieszane uczucia…. Jakie przypadki jeszcze mogą mnie wykluczyć z grona kredytobiorców ? Do dzis mam dostać ostateczna odpowiedź z mBank ( składałam do trzech różnych Banków).

  Pozdrawiam, AZ

  • Cześć,
   Pracuję w branży 9 lat. Widziałem tyle dziwnych, niespotykanych powodów że musiałbym książkę napisać. Napisałem nazwijmy te powszechne. Twój opiekun powinien z dużym prawdopodobieństwem ocenić szanse.
   Pozdrawiam
   Michał

   • anzet

    Niestety, nie dostałam dziś odpowiedzi.
    Mam jeszcze pytanie odnośnie oprocentowania… mianowicie : czy poprzez to , ze moj wklad wlasny wynosi ponad 50% to oprocentowanie moze byc wyzsze ?

    • Oprocentowanie to wypadkowa kwoty kredytu i wkładu własnego. Może się tak zdarzyć że mają wyższy wkład masz wyższe oprocentowanie. Zależy od banku.
     Pozdrawiam
     Michał Dawidowicz

     • anzet

      Witaj,
      dostałam pozytywna odpowiedź z banku po analizie i co teraz? Jakie ciekawostki / ściany mogę napotkać na dalszej drodze do realizacji celu? Czy na tym etapie jeszcze mogę dostać odmowę?
      Pozdrawiam, Anna

     • Cześć,
      Jeśli masz warunki do uzyskania kredytu, to musisz je spełnić. Po tym już wszystko jest jasne.
      Pozdrawiam
      Michał

 • Bartosz Dachtera

  Hej mam takie pytanko chcieliśmy z żoną kupić sobie mieszkanko z MDM MDM dostaliśmy ale musimy złożyć wyjaśnienia w aliorze co do mojego opóźnienia które wynosiło 177 dni i jest wpisane w BRD MDM jest ważny 60 dni i czy mam wogole jakieś szanse na dostanie hipoteki i czy jakoś można usunąć ten wpis

  • Cześć,
   Nie ma takiej bazy jak BRD. Musisz napisać o jaką bazę się rozchodzi: BIK, KRD, Bankowy Rejestr w skrócie zwany BR.

   Pozdrawiam
   Michał

   • Bartosz Dachtera

    Bankowy Rejestr

    • Usunąć wpis w BR jest bardzo trudno. Generalnie posiadanie wpisu w tym banku praktycznie oznacza decyzję negatywną. Wpis w BR różni się od wpisu w BIK. Wpis w BR jest bardzo suchy. Nie widać historii opóźnień. Trudno mi powiedzieć, co miał na myśli analityk dając taką decyzję.Jeśli dostaniesz decyzję pozytywną to pewnikiem skończy się na bardzo wysokiej marży – strzelam 4%?. 60 dni masz na podpisanie umowy w tym konkretnym banku. Jeśli zarejestrujesz się w innym to czas biegnie od nowa. Ze swojej strony proponowałbym usunąć ten wpis. Współpracuję z pewną firmą, która zajmuje się tym profesjonalnie. Koszt usunięcia 600 PLN. Daj znać, w razie zainteresowania.
     Pozdrawiam
     Michał Dawidowicz

     • Bartosz Dachtera

      Wiesz wszystkie inne instytucje takie jak bik big KRD ERIF mam czyste nie wiem ani od kogo jest ten wpis tylko wiem kwotę 880 zł złożyłem do BR dzisiaj wniosek o raport zobaczymy co to będzie jak będę czegoś potrzebował napewno się odezwę pozdrawiam

     • Może jakiś rachunek, którego nie zamknąłeś? Np. PEKAO S.A, BZ WBK, Getin choć te dwa by raportowały raczej równolegle do BIK.SA
      Pozdrawiam
      Michał Dawidowicz

 • Dwane Robert

  Złóż
  wniosek o szybką i wygodną pożyczkę, aby spłacić rachunki i rozpocząć
  nowe finansowanie Twoich projektów po najtańszej stopie procentowej w
  wysokości 3%. Skontaktuj się z nami dzisiaj z
  kwotą pożyczki potrzebną, ponieważ nasza minimalna oferta pożyczki
  wynosi 100 000,00 na dowolny wybór kwoty pożyczki. Jesteśmy
  certyfikowanym, zarejestrowanym i wiarygodnym pożyczkodawcą,
  kontaktujemy się dzisiaj z nami pod adresem
  dwanerobertloanfirm@gmail.com

 • Piotr Kwiatkowski

  Dzien dobry mi bank odmowil kredytu bo jest za duzy budynek gospodarczy na placu tzn budynek gospodarczy ma podobna powierchnie jak dom jednorodzinny

  • Dzień dobry,
   Jak najbardziej jest to możliwe. Nie jestem zdziwiony. Banki mają swoje wytyczne w tym zakresie.
   Pozdrawiam
   Michał Dawidowicz

 • Ania Czyż

  W zeszłym roku starałam się o kredyt hipoteczny, pracuję w rodzinnej firmie od 2014r., kredyt w wysokości 280tys, zarobki na poziomie 4100 netto, wkład własny 10% a mBank odmówił mi kredytu, nieoficjalnie doradca dowiedział się, że analityk uznał, że posiadam fikcyjne zatrudnienie, pomimo dostarczenia zaświadczeń z ZUSu o opłacanych składkach od 2014r. i wpływów comiesięcznych na konto… Spotkał się Pan z podobną sytuacją?

 • Marlena Kaliszewska

  Staram się o kredyt hipoteczny w PKO BP, ale tam mając umowę na czas określony chcą żeby to były dwie umowy. Tylko problem w tym że ja dostałam ją od razu umowę na dwa lata i nie spełniam warunków, ale jestem pracownikiem finansów i nasza firma współpracuje z tym bankiem. Dostane też promesę. I moje pytanie brzmi, czy bank w takiej sytuacji może pójść na odstępstwo?

 • Agatka Witkowska

  W poszukiwaniu informacji o kredycie hipotecznym trafiłam na Pański blok i stwierdziłam, że z Pana wiedzą i kompetencją doradzi mi Pan w mojej sprawie.

  Wraz z mężem chcemy starać się o kredyt hipoteczny w wysokości 100 tys-150 tys ( w zależności ile moglibyśmy najwięcej dostać ) na 25-30lat, wkład własny jaki mamy obecnie to ok 20 tys. Ja mam 30 lat,posiadam umowę o pracę na najniższą krajową, obecnie do grudnia,później będzie przedłużona na okres tymczasowy ( na parę lat). Mąż ma 37 lat, pracuje na stałe, zarabia około 3 tys netto,tylko posiada negatywną ocenę w BIKu ( opóżnienia w spłacie kredytów, miał komornika

  jednak już wszystko spłacone jest, ale historia została i z tego co się orientuję to przez 5 lat będzie miał problem z kredytem). Nie mamy dzieci, obecnie u moich rodziców mieszkamy.Finansowo stać nas na kredyt, tylko „papiery” nie wskazują na to. Jestem ciekawa, czy posiadamy ( może ja sama ) jakąkolwiek zdolność kredytową, czy opłaca

  się tracić czas (nasz i doradcy ) i starać się o kredyt hipoteczny (chyba, że łatwiej byłoby o gotówkowy )? W którym banku najlepiej się starać o kredyt? Czy możemy starać się o MDM?

  Byłabym wdzięczna za jakąkolwiek odpowiedź.

  • Dzień dobry,
   Czy posiadacie Państwo może raport BIK męża? Czy sprawdzaliście bankowy rejestr? Kiedy były to obsuwy z płatnością?
   Pozdrawiam
   Michał

 • Neil Howard

  Czy potrzebujesz pilnej pożyczki, ale twoje szanse na uzyskanie kredytu są prawie niemożliwe. W NEIL HOWARD LOAN LTD oferujemy pożyczki od 10.000.00 do 700.000.000 USD z natychmiastową akceptacją online z 3% odsetkami rocznie z planem spłaty 15 lat. Dostępne są pożyczki wieloosobowe. Oferujemy nasze kredyty w dolarach amerykańskich (PLN), (GBP), w euro w następujących kategoriach: pożyczki indywidualne, pożyczki studenckie, pożyczki na nieruchomości, pożyczki firmowe i inne.

  Skontaktuj się z nami za pośrednictwem adresu e-mail firmy: NEILHOWARDLOANLTD@GMAIL.COM

 • Anna

  Staram sie o kredyt hipoteczny na zakup domu od dewelopera. Pierwszy analiza przez pierwszego analituka pozytywna. Wycena nieruchomości wyższa niz chcie deweloper. Z operatu wynika, ze nie ma ryzyka jesli chodzi o nieruchomość. Wniosek trafił do ostatecznego analituka. Czy jest możliwość odmowy kredytu? Czekam juz ponad miesiac na decyzje.

  • Cześć,
   To zależy w jakim banku. Wstępna analiza potrafi mieć bardzo różny zakres w poszczególnych bankach. Może być wręcz decyzją systemową. Dopóki nie dostaniesz ostatecznej decyzji pozytywnej to spodziewać się należy każdego rozwiązania. Złożyłaś wniosek tylko w jednym banku, że się tak martwisz? Jeśli tak to zapraszam do najnowszego wpisu na blogu https://blogkredytowy.pl/2017/10/wniosek-o-kredyt-hipoteczny/
   Pozdrawiam Michał Dawidowicz

   • Anna

    Złożyłam w DB . Jestem ograniczona wyborem bankow bo staram sie o kredyt walutowy a dokladnie w euro bo w takiej walucie zarabiam. Pierwasza analiza finansowa przez analityka pozytywna ( dokumenty i zdolność kredytowa ok). Taka dostalam informację z banku. Teraz czekam na decyzję oatateczna.

    • To faktycznie jest dość problemowe. Banki mają spore wymagania co do wysokości dochodu. W DB zdecydowanie musisz czekać na decyzję końcową. Analiza trwa na chwilę obecną dość długo.
     Pozdrawiam
     Michał

 • pawełek

  od razu przed terminem . I słyszałem o czymś takim (czesci statystycznej raportu BIK ) o co chodzi

 • pawełek

  biore kredyt na mieszkanie i złozyłem wnioski ALE mam problem bo odmowa z powodu jednej chwilówki która została całkowicie spłacona

  • Patrz, jak wyżej. Cześć banków nie akceptuje, iż kredytobiorca musiał wspomagać się chwilówką.
   Pozdrawiam
   Michał

 • pawełek

  witam mam pytanie w sprawie kredytu hipo.

 • Czorny Xx

  Witam. Chcę starać się w styczniu o kredyt hipoteczny w wysokości 120 tyś zł. Mój dochód to 2200 zł z umowy o pracę na czas nieokreślony oraz 1400 zł z umowy zlecenie. Pracuję w zakładzie już około 17 miesięcy na stanowisku spawacz. Mam skończone 25 lat. Wszystko teoretycznie wygląda fajnie, poza tym że w przeszłości posiłkowałem się właśnie kredytami z chwilówek, które wpisują wszystko do BIKu. Oczywiście wszystko spłacane w terminie, ale łącznie nazbierało się aż 25 takich pożyczek. Czy mam w ogóle szansę starać się o taki kredyt? Mam na oku trzy banki- PKO BP, PEKAO S.A. oraz Alior (takie zabezpieczenie jakby pozostałe dwa odmówiły, a czytałem że alior nie podchodzi tak drastycznie do decyzji kredytowych). Czy to są dobre opcje banków w mojej sytuacji? Kolejne pytanie jest o scoring a dokładniej o jego obniżanie. Ostatnie zapytanie do BIKu wpłynęło 1 września. Od tego momentu nie będę już nic brał na raty, ani żadnych pożyczek, lecz czy to wystarczający czas żeby juz w styczniu składać wniosek? Oczywiście do końca listopada wszystkie zobowiązania które teraz są otwarte (są dwa: raty w CABP i kredyt w ING) będą spłacone i zamknięte.

  Byłbym niesamowicie wdzięczny za odpowiedź.

  Pozdrawiam.

  • Cześć,
   Jaki masz wkład własny? Od kiedy umowa zlecenie?
   W kwestii chwilówek polecam jeden z ostatnich artykułów.
   https://blogkredytowy.pl/2017/09/kredyt-hipoteczny-a-chwilowki/
   Pozdrawiam
   Michał Dawidowicz

   • Czorny Xx

    Wkład własny w wysokości dofinansowania z programu MDM, czyli w mojej sytuacji wyniesie 17 015 zł oraz 4 000 zł z zadatku umowy przedstepnej. Wartość nieruchomości to 137 000 zł, stad o kredyt będę się starał w wysokości 116 000 zł. Umowa zlecenie również tak długo jak umowa o pracę czyli jakieś 17 miesięcy.

   • Czorny Xx

    Wkład własny w wysokości dofinansowania z programu MDM, czyli w mojej sytuacji wyniesie 17 015 zł oraz 4 000 zł z zadatku umowy przedstepnej. Wartość nieruchomości to 137 000 zł, stad o kredyt będę się starał w wysokości 116 000 zł. Umowa zlecenie również tak długo jak umowa o pracę czyli jakieś 17 miesięcy.

    • Przenieś historię kredytową do części statystycznej. Ja bym wybrał w
     Twojej sytuacji PEKAO S.A, Millennium i Raiffeisen. Na chwilę obecną
     oczywiście. W styczniu może to się zmienić.
     Pozdrawiam
     Michał

     • Czorny Xx

      Rozumiem. Z wpisami z chwilówek będę działał, bo to nie powinien być problem. A bank wybiorę z początkiem grudnia, to chyba będzie dobra data. Bardzo dziękuję za odpowiedź i nieomieszkam się śledzić bloga :) pozdrawiam :)

     • Daj znać w grudniu co wymyśliłeś. Jeśli będziesz zainteresowany odezwij się. Organizuję kredyty dla ludzi na terenie całej Polski.
      Pozdrawiam
      Michał Dawidowicz

     • Czorny Xx

      Mam jeszcze jedno pytanie w związku z wycofaniem zgody. W wszystkich wzorach jest miejsce na wpisanie numeru umowy. Czy można napisać to ogólnikowo, żeby dotyczyło wszystkich wpisów, czy trzeba na każdy wpis pismo pisać?

      Co do kredytu, tak się składa że szukam kogoś takiego. Organizujesz? Jak miałoby to wyglądać, skoro jesteś z warszawy a ja z górnego śląska? Z doradcą chciałbym się na pewno najpierw spotkać. Jak to widzisz?
      Pozdrawiam.

     • Cześć,
      Moim zdaniem należy kierować każde pismo oddzielnie dla każdej ze spraw.
      Pozdrawiam
      Michał

     • Czorny Xx

      Nie odpowiedziałeś na drugą część pytania, no nic. Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam

     • Odpowiadałem z panelu Disqus – wtyczki w wordpress i nie zauważyłem reszty postu.

      Współpraca „na odległość” jest praktycznie taka sama jak w 4 oczy.
      Wysyłam klientowi formularze do wypełnienia.
      Klient odsyła wypełnione formularze.
      W ciągu 1-2 dni wysyłam klientowi 3 oferty na wskazany adres mailowy.
      Klient ma kilka dni na zapoznanie się ze szczegółami. Umawiamy się na rozmowę telefoniczną.
      W trakcie rozmowy telefonicznej wyjaśniam zasady kredytu hipotecznego, szczegóły ofert i odpowiadam na wszystkie pytania. Dokładnie tak jak podczas spotkania.
      W przypadku akceptacji ofert i współpracy wysyłam listę dokumentów.Istnieje możliwość edycji ofert po zapoznaniu się przez klienta ze szczegółami.

      Po skompletowaniu listy dokumentów umawiamy się na spotkanie w miejscu zamieszkania klienta.
      Przyjeżdżam osobiście, wypełniamy wnioski i zbieram dokumentację.
      Obrabiam dokumentację i robię komplety odpowiednio do wymagań wybranych banków.
      Składam wnioski i rozpoczyna się proces analizy. Należy liczyć 1-1,5mc(proszę nie wierzyć w ustawowe 21 dni. To nie działa, ale to również wyjaśniam powody z czego to wynika)
      Decyzja kredytowa, finalny wybór banków, spełnienie warunków do umowy jeśli takie są wskazane w decyzji.
      Przesyłam umowę w formie elektronicznej.

      Klient przesyła swoje pytania w odniesieniu do umowy.
      W trakcie rozmowy telefonicznej wyjaśniam wszystkie wątpliwości oraz punkty według mnie istotne, na które klient nie zwrócił uwagi.
      Jeśli wszystko jest zrozumiałe i akceptowalne umawiam podpisanie umowy kredytowej w wybranym oddziale banku na terenie całej Polski.
      Po uruchomieniu kredytu służę pomocą. Współpraca z takim doradcą jak ja daje jeszcze obsługę „w tle”. Jeśli za x czasu zmienią się warunki cenowe kredytów na ryku zgłaszam się z informacją, że jest możliwość oszczędności i refinansowania kredytu. Oczywiście nie zawracam nikomu głowy „oszczędnościami” 10 PLN/mc. Podchodzę do tych spraw zdroworozsądkowo.
      Pozdrawiam
      Michał

     • Czorny Xx

      Cześć. Udało się usunąć wpisy z chwilówek. Zostały tylko dwa zapytania z czerwca z jednej z firm pożyczkowych. Czy to ma jakieś znaczenie?

      Jak wielkie znaczenie ma znalezienie żyranta oraz załatwienie 20% wkładu własnego?

      Kiedy miałbym się kontaktować z tobą w celu zaczęcia procedury z formularzami?

      Pozdrawiam

     • Cześć,
      Zapytania nie będą miały żadnego wpływu.
      Żyrant w hipotekach już nie funkcjonuje. Można „wykorzystać” dodatkową osobę jako współkredytobiorcę. Nie musi być współwłaścicielem nieruchomości.
      Jeśli masz zamiar starać się o MdM to możemy pierwsze kroki rozpocząć już teraz.
      Pozdrawiam
      Michał

 • Deny

  Witam.
  W marcu tego roku przenioslem konto i skonsolidowalem kredyt z bzwbk do pko. Laczna kwota kredytu wynosila 43tys zl. Miesięcznie płacę 1390 zl raty. Średnia moich zarobków z 3 ostatnich miesiecy to +/-3650 zl. Umowe o prace mam na czas nieokreślony. Mam bogatą historię kredytową (kredyt, zakupy na raty typu rower, aparat, meble, konsola) i czyste konto w BIK. Nie zdazylo mi sie nigdy nie zapłacić rat w terminie. Jednakże chciałem skonsolidowac jeszcze jeden dług (19tys) w zeszlym miesiącu i bank mi odmowil. Pracownica banku byla w szoku ze przy tych zarobkach i czystym biku nie otrzymałem odpowiedzi pozytywnej. I tu nasuwa sie moje pytanie… czy wplyw na decyzję banku ma moj wiek (23lata)? Czy jest tez możliwe, jak powiedziała pani w banku, ze moze byc tez powodem to ze jestem klientem banku krócej niż pol roku? Dodam jeszcze do tego ze jestem kawalerem i mieszkam z rodzicami wiec nie jestem obciążony wydatkami typu czynsz itp

  • Cześć,
   Niestety nie wiem co mogło być powodem. Z Twojego komentarza wynika, że konsola dotyczyła kredytów gotówkowych. To nie jest mój segment. Znam się na kredytach hipotecznych. Powodów odmowy kredytu musisz szukać u człowieka, który zna się na kredytach gotówkowych.
   Pozdrawiam
   Michał

 • Katarzyna

  Witam. Moja historia zakończyła się tak, że bank, który doszukal się spółki, mimo obszernego i logicznego wytłumaczenia odrzucił mój wiosek bez podania przyczyny. Ale poszłam do innego banku i kredyt otrzymałam. Właśnie moje M się remontuje. Pozdrowienia

 • Sylwia

  Witam ! Chciałam zakupić nieruchomość na wsi .Bank mi odmówił uzasadniając iż zabudowania gospodarcze przewyzszają metraż domu mieszkalnego.Czy we wszystkich bankach tak to wyglada ? Czy jest jakiś zapis prawny który uniemozliwia klientowi nabycia takiej nieruchomości poprzez kredyt hipoteczny .Czy wszystkie banki będą mi odmawiać kredytu? Dodam że narazie tylko mój odmówił w którym mam konto osobiste ,w innych jeszcze nie sprawdzałam ….jestem lekko zawiedziona ponieważ 2 czesci są w porzadku.Pozdrawiam sysy

  • Cześć,
   Powyższe może być faktycznie problemem. Czy wszystkie banki będą robić pod górę nie wiem. Musiałbym sprawdzić dokładnie papiery nieruchomości.
   Pozdrawiam
   Michał Dawidowicz

 • Oliwia

  Dzień dobry,
  mam pytanie czy sieci komórkowe przesyłają dane dot. płacenia abonamentu do BIK?

  • Dzień dobry,
   Nie w BIK znajdują się tylko produkty kredytowe. Sieci komórkowe mogą zamieszczać informacje o dłużnikach w bazach gospodarczych typu KRD.
   Pozdrawiam
   Michał Dawidowicz

 • Katarzyna

  Dziękuję za informację. Zrobię tak, jak Pan mówi. Pismo do banku już napisałam, zrobiłam skany dokumentów i po świętach jadę do banku. Napiszę później jaka była decyzja i jak to poszło. Dziękuję i pozdrawiam.

 • Katarzyna

  Zapomniałam zamknąć spółkę, bo była mi do niczego niepotrzebna. Miała wystartować kilka lat temu, ale nie wyszło. Więc z automatu zaznaczylam pole, że nie prowadzę działalności gospodarczej, bo faktycznie od 9 lat jestem zatrudniona na umowie o pracę i nie pracuje na własny rachunek. Ale zrobię tak jak Pan proponuje, tylko może ujmę to tak, że przeoczyłam taki fakt, bo od lat nic się nie działo.

  • Sprawdź dokładnie czy w związku z tym nie „wisisz” jakichś składek ZUS lub nie powinnaś złożyć rozliczeń rocznych w US.

 • Katarzyna

  Witam. Mam pytanie. Jestem w trakcie całego procesu przyznania kredytu. Pierwszy i drugi etap przeszłam bez zarzutu. Natomiast w trzecim pojawił się problem. Mianowicie analityk, który sprawdzał jeszcze raz wszystko znalazł mnie w bazie CEiDG. We wniosku zaznaczyłam pole, że nie prowadzę działalności gospodarczej, bo tak faktycznie jest. Kiedyś tam, bardzo dawno temu szukałam innego źródła dochodu, ale nie wyszło. Spółka sobie tylko widniała w rejestrze, ale nie miałam żadnych wpływów, kosztów, po prostu nic się nie działo. Zapomniałam ją zamknąć. Com teraz? Bank odrzuci mi cały wniosek, czy mam jeszcze jakieś szanse?

  • Cześć,
   Nie bardzo rozumiem jak można zapomnieć zamknąć spółkę. W ten sposób nie tłumacz analitykowi bo zaraz zarzuci Tobie że zapomnisz zapłacić ratę. Zależy od analityka. Może poprosić o dokumenty, może dać negata za podawanie danych niezgodnych z rzeczywistością. Na Twoim miejscu wystosowałbym stosowne oświadczenie, dostarczył dokumenty finansowe i zrobił jako pierwszy krok.
   Pozdrawiam
   Michał

 • Marzena

  Witam, mam pytanie odnośnie kredytu mieszkaniowego. Mamy z mężem dziecko, tylko mąż pracuje żołnierz zawodowy, zarabia 2650zł + dodatek mieszkaniowy 480zł. wartość mieszkania 70000zł, wkład własny 20%. Czy mamy jakiekolwiek szanse i zdolność kredytową

  • Cześć,
   Odezwij się do mnie na prv. To jest zbyt mała ilość informacji żeby udzielić odpowiedzi.
   Pozdrawiam
   Michał

 • Rafał

  Witam Ponownie!
  Dziękuję za wcześniejszą udzieloną odpowiedz.
  Brnę jednak dalej.
  Chciałby zapytać Pana, jako doradcę czy istnieje możliwość zrobienia takiego „manewru”:

  Jestem inwestorem, pozwolenie na budowę wystawione jest na moją osobę. Działka, na której chcę budować dom jest moją własnością. Niestety na kiepską umowę o pracę ja osobiście nie dostanę kredytu na budowę(nawet z udziałem rodziców). Jednak, jest szansa, że rodzicom kredyt zostałby przyznany, ponieważ posiadają zdolność kredytową. Moje pytanie do Pana jest następujące: CZY MOI RODZICE MOGĄ WZIĄĆ KREDYT NA MOJĄ BUDOWĘ TYLKO NA SIEBIE? DODAM, ŻE MOJA DZIAŁKA POSZŁABY JAKO ZABEZPIECZENIE TEGO KREDYTU?.
  Bardzo proszę o odpowiedz
  Pozdrawiam serdecznie
  Rafał W.

  • Cześć,
   Dla większości banków będziesz musiał przystąpić do kredytu. Dla banków tego typu inwestycja jest problematyczna, gdyż obawiają się że właściciel działki jeśli nie jest objęty umową kredytową a więc obowiązkami z niej wynikającymi może np. odmówić prowadzenia na niej prac. W wyniku tego inwestycja na którą bank udzielił kredytu nie będzie miała szans na dokończenie. Musiałbym się przyjrzeć wszystkich szczegółom żeby zabrać zdanie. Odezwij się do mnie na maila. michal.dawidowicz@planfinance.pl. Postaram się pomóc.
   Pozdrawiam
   Michał Dawidowicz

 • Rafał

  Witam Serdecznie!
  Od kilku miesięcy rozglądałem się z żoną i rodzicami(dlatego z rodzicami, bo sami nie mamy zdolności kredytowej) za kredytem hipotecznym. Chodzi nam o 170000 tys na budowę domku 85m2. w miedzy czasie siostra kupiła mieszkanie i rodzice także pomogli jej biorąc kredyt na siebie w wysokości 100000. Wnioski na mieszkanie i na budowę domu złożyliśmy jednocześnie. Doradca zapewniał nas że rodzice mają zdolność kredytową na 320000. Jakież było moje zdumienie gdy dziś przeczytałem odmowę udzielenia kredytu na budowę a na mieszkanie decyzja jest pozytywna.
  Piszą, że ” bank odmówił udzielenia kredytu na wnioskowanych warunkach”. Kurcze o co chodzi??? Cały czas nas zapewniano że mamy zdolność, byłem przekonany w 100% że ten kredyt dostaniemy wpłaciłem zaliczki…. i nie mam kredytu. Co mam w tej sytuacji zrobić, jakie kroki uczynić, czym się mógł kierować bank wydając taką decyzję? Proszę o odpowiedz
  Pozdrawiam
  Rafał W.

  • Cześć,
   Niestety nie jestem w stanie powiedzieć z jakiego powodu nie otrzymałeś kredytu na budowę. Twój opis nie jest precyzyjny. Musiałbym zrobić pełną analizę całej transakcji żeby to ustalić. Może zdolność, może kosztorys, może…dziesiątki innych kwestii.
   Pozdrawiam
   Michał Dawidowicz

 • Bardzo fajny artykuł. W życiu bym nie pomyślała, że niektóre z punktów które wymieniłeś mają znaczenie i że otrzmanie kredytu to w sumie spora niewiadoma :)
  Pozdrawiam i chętnie więcej poczytam o scoringu bankowym

  • Cześć Ula,
   Dzięki za komentarz. Wiele osób myśli że kredyt hipoteczny to prosty produkt. Niestety w wielu wypadkach pojawia się ściana nie do przejścia. Wszystkiemu nie można się przeciwstawić, ale podstawa to mieć świadomość gdzie są słabe punkty. Wtedy jest łatwiej o prawidłową reakcję.
   Pozdrawiam
   Michał

 • Arek

  Witam, interesuję się kredytem konsolidacyjnym czy owy kredyt można pobierać w przypadku firmy? Interesuję się głównie ofertą w Deutsche Bank Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam

  • Cześć,
   Niestety zbyt mała ilość informacji. Kredyt konsolidacyjny jaki?. Zobowiązania firmowe czy osobiste?. Jaki rodzaj działalność?. Spółka, jednoosobowa dg, spółka?. Jaka wartość i jaki rodzaj zabezpieczenia. Hipoteka to rozległy, ale jednocześnie precyzyjny temat. Nie jestem w stanie nic powiedzieć bez naręcza informacji.
   Pozdrawiam
   Michał

 • Piotr

  Wiek 23lata Umowa na czas nieokreślony od 7 miesiecy 2000zł na rękę wczesniej dwa lata pracy u innego pracodawcy wynajmuje mieszkanie żonaty rozdzielnosc małżeńska od 6miesięcy wykształcenie średnie zawód kierowca wnioskowana kwota 70000zł wkład 10-15 procent

  • Cześć,
   Żaden szanujący się doradca na podstawie takiej ilości danych nic nie powie o szansach na kredyt hipoteczny. Zapoznaj się z lekturą mojego bloga i wtedy zrozumiesz że to dużo bardziej skomplikowane.
   Pozdrawiam
   Michał

   • Piotr

    No tak ale ktoś kto w tym siedzi niby od 9 lat powinien orientacyjnie wiedzieć czy są szanse na taki kredyt z tymi danymi i powiedzieć czy jest sens składać wnioski a nie zasłaniać się ze to jest bardziej skomplikowane i odsyłać do bloga który dla ludzi nie siedzących w tym na codzień nie jest wcale taki zrozumiały więc dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi i powodzenia w dalszych doradach

    • Kredyty hipoteczne to nie jest prosty temat. Gdyby był mój zawód by nie istniał a Ty byś nie miał problemów jakie masz. Ja się nie podejmę odpowiedzi bo zmiennych mających wpływ na powodzenie jest bardzo dużo. Orientacyjnie to można podać wysokość raty a nie oceniać szanse na podstawie kilku danych. Odesłałem Ciebie do lektury bloga, żebyś zrozumiał że kilka danych nie jest w stanie wygenerować odpowiedzi na Twoje wątpliwości. Jeśli blog nie jest dla Ciebie zrozumiały to przykro mi. Staram się, większość osób mówi po lekturze że dopiero teraz wiedzą o co w tym wszystkim się rozchodzi. Jak widać nie jestem w stanie każdemu dogodzić.

 • Piotr

  Czyli jeszcze mam szansę? Bo na razie próbowałem tylko w Alior i bzwbk bo umowa na nie pozwalała.Może pan wie jaki bank nie oceni mnie na podstawie scoringu? Zdolnosc mam dobrą w bik też dobrze tylko ta ocena a jej nie mogę poprawić chyba ze zna pan sposób

  • Cześć,
   Źle rozumujesz sposób działania kredytów hipotecznych. To że złożysz do banku gdzie nie ma scoringu nie oznacza że dostaniesz kredyt. Trzeba znaleźć bank, który będzie akceptował Twoje parametry. Żeby cokolwiek się wypowiedzieć na Twój temat musiałbym przejrzeć dane jakimi dysponujesz.
   Pozdrawiam
   Michał

 • Piotr

  Witam a co z scoringowa kredytowym jeżeli dostałem odmowe ponieważ ho nie zaliczyłem i co teraz czy jak poczekam pół roku będę miał szansę (umowa będzie 7 a nie 3 miesiące więc wnioski trafia do innych banków)

  • Nie każdy bank ocenia klienta na podstawie scoringu.Scoring jest zmienny w czasie. Jak się spróbujesz to się nie dowiesz :)
   Pozdrawiam
   Michał

 • pawelmhm

  Bardzo fajny i ciekawy wpis, zwłaszcza część o prowadzenu firmy, to by w ogóle zasługiwało na osobny artykuł. Z mojego doświadczenia staranie się o kredyt z działalnością, jest faktycznie męczące. Na szczęście decyzja była pozytywna, ale zaskoczyło mnie, że dochód faktycznie wyszedł mi na innym poziomie niż planowałem, głównie przez dużą wpłate leasingu i koszty firmowe.

  Lipa w przypadku jednoosobowej działalności polega na tym, że rzeczy, które normalnie dla ludzi są kosztem życia stają się kosztem firmy – np. paliwo (w przypadku leasingu), telefon, czy właśnie leasing. W działalności opłaca się wliczać co tylko można w koszty, w ten sposób obniżasz sobie podatek ale i obniżasz nieco zdolność kredytową.

  Warto może wspomnieć coś o zobowiązaniach firmowych. Dla mnie ta część była nieco tajemnicza podczas procesu kredytowego, kredyty czy karty kredytowe firmowe nie liczą się do historii osobistej i nie figurują w BIK-u, ale w sumie nie wiem, czy mają jakiś wpływ na zdolność kredytową?

  Jeśli chodzi o zapytania, to ile zapytań faktycznie obniża BIK? Starając się o kredyt na ogół najlepiej aplikować do 2-3 banków, prawda? Z mojego doświadczenia faktycznie 1-sze zapytanie obniżyło nieznacznie BIK, 2 chyba też, ale to były minimalne różnice. Nie wiem jak jest po kilku czy kilkunastu zapytaniach.

  • Cześć Paweł,
   Dzięki za komentarz. Staram się prowadzić blog najlepiej jak potrafię choć moja stylistyka jest w mojej ocenie siermiężna. W przyszłości planuję rozbudowany wpis dotyczący uzyskania kredytu hipotecznego dla ludzi prowadzących działalność gospodarczą. Cieszę się że udało się uzyskać kredyt. Z następnym będzie łatwiej :)
   Karty kredytowe i limity są oczywiście uwzględniane w liczeniu zdolności kredytowej. Dosłownie w 2-3 bankach można tego uniknąć. Zobowiązania są coraz częściej widoczne w BIK Przedsiębiorcy. To dość tajemnicza baza, ale na bieżąco uzupełniana przez banki. Przyznawać trzeba się do wszystkiego.
   Każde zapytanie bankowe obniża BIK. Jak wspomniałem jednak scoring BIK nie jest tak istotny jak się powszechnie sądzi. To nieprawda powielana przez rzeszę laików np. blogerów, redaktorów portali branżowych, którzy nie mają realnej styczności z organizacją kredytów hipotecznych.
   Pozdrawiam Michał

Powiązane wpisy