sidebar
x
Przekaż dalej

Kredyt hipoteczny w PKO BP – 16 bardzo ciekawych parametrów oferty

PKO Bank Polski S.A. to absolutny gigant na polskim rynku bankowości detalicznej. Jest zdecydowanym liderem w sprzedaży kredytów konsumpcyjnych, w tym kredytów hipotecznych. Bank ten obsługuje portfel hipoteczny na poziomie ponad 100 mld PLN (dane na październik 2016 roku). Kwota robiąca wrażenie, wręcz olbrzymia. Dla zwizualizowania skali: jest to trzykrotnie więcej niż cena planowanej budowy Centralnego Portu Lotniczego w okolicach Warszawy. Kredyt hipoteczny w PKO BP S.A wybiera od wielu lat na stałym poziomie ok. 30% wszystkich klientów hipotecznych. Wybór PKO BP S.A. nie zawsze jest dokonywany jako najlepszy z dostępnych ofert. Bardzo duża część klientów wybiera PKO Bank Polski z innych powodów niż cena kredytu. Argumentów, poza ceną, jest przynajmniej kilka: PKO BP S.A. to polski bank, inni wybierają, to i ja wybiorę, „na 100% nas nie oszukają”, PKO BP S.A. ma najbardziej rozbudowaną sieć oddziałów na terenie Polski, bank ten posiada największą ilość ROR, co dla części klientów niechętnych do zmian jest powodem wyboru takiego banku, a nie innego. Nie mam jednak zamiaru z tym dyskutować w bieżącym wpisie. Dziś chciałem przedstawić analizę oferty i wskazać, które zasady udzielania kredytów w PKO BP mogą być interesujące, a które nie. Nie będę się bawił w tabelki marż czy prowizji, bo to jest niestałe, zmienne w czasie. Za kilka miesięcy może to wszystko być nieaktualne. Za to regulacje wewnętrzne, ciekawe parametry i triki zostaną na dużo, dużo dłużej. Podejdę do tematu zupełnie inaczej niż wszyscy blogerzy i wskażę plusy i minusy oferty kredytowej PKO BP S.A. W dzisiejszym wpisie „Kredyt hipoteczny w PKO BP – 16 bardzo ciekawych parametrów oferty” dowiesz się:

Jakie są wady i zalety zaciągania kredytu hipotecznego w PKO BP S.A.
Jakie są minimalne wymagania akceptacji popularnych dochodów.
O warunkach wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego w PKO BP S.A.
O ubezpieczeniach do kredytu mieszkaniowego w PKO BP S.A.

kredyt hipoteczny w pko bp

Jak wspomniałem powyżej, w bieżącym wpisie nie zamierzam analizować marż, prowizji oraz tabeli opłat i prowizji. Skupię się na wybranych parametrach, które dla klienta są nieznane, niezrozumiałe lub trudne do przełożenia na wady i zalety. Zamierzam opisać ofertę tego banku tak, by kredytobiorca w gąszczu zawiłości bankowych mógł podjąć  optymalną decyzję. Zaznaczam, że jest to moje subiektywne zdanie, jakie wyrobiłem sobie przez 9 lat pracy w charakterze specjalisty ds. kredytów hipotecznych. Za moim pośrednictwem wielu klientów zaciągnęło kredyt hipoteczny w PKO BP. Moja opinia może się różnić od opinii innych. Nie zamierzam być „Szwajcarią kredytów hipotecznych”. Zaznaczam jednocześnie, że nie jest to w żadnym wypadku wpis sponsorowany.

1. Kredyt hipoteczny w PKO BP S.A a rodzaje uzyskiwanych dochodów

Jak już wielokrotnie wcześniej wspominałem, każdy bank ma własną politykę dotyczącą akceptacji i obliczania wysokości dochodu. Poniżej przedstawiam podstawowe zasady dotyczące akceptacji najbardziej popularnych rodzajów dochodów:

Umowa o pracę na czas nieokreślony – PKO BP S.A akceptuje umowy na czas określony, jeśli u danego pracodawcy kredytobiorca pracuje od minimum 6 miesięcy. Jest możliwość akceptacji dochodu po 1 miesiącu, jeśli kredytobiorca udowodni 12-miesięczny staż pracy na podstawie umowy o pracę w okresie 12 miesięcy poprzedzających obecne zatrudnienie. Bank do zdolności kredytowej bierze średnią za ostatnie 12 miesięcy lub krótszą, jeśli zatrudnienie trwa krócej. Jeśli są duże różnice pomiędzy średnią a wpływami za ostatnie 6 miesięcy (co bank sprawdza na wyciągach), bank może przyjąć niższą z wartości.

Umowa o pracę na czas określony – bank wymaga do zaakceptowania dochodu spełnienia dwóch warunków z trzech przedstawionych poniżej:
Nie jest to pierwsza umowa z danym pracodawcą (dopuszczalne łączenie różnych umów, przerwa nie dłuższa niż 1 miesiąc).
Klient wykonuje zawód o wysokim prestiżu, charakteryzującym się  zaufaniem społecznym lub dana forma zatrudnienia jest powszechnie obowiązująca w danym zawodzie (np. lekarz, nauczyciel)
Istnieją przesłanki  świadczące o  realności odnowienia lub przedłużenia umowy.

Umowa o pracę na czas określony może być procesowana jako umowa na czas nieokreślony, jeśli trwa w danym miejscu zatrudnienia od 6 miesięcy i minimum 2 lata do przodu. Bank do zdolności kredytowej bierze średnią dochodów za ostatnie 12 miesięcy lub krótszą, jeśli zatrudnienie trwa krócej.

Umowa zlecenie i umowa o dzieło – można powiedzieć, że uzyskanie kredytu hipotecznego w PKO BP S.A. nie odbiega od standardów rynkowych. Bank wymaga, by umowy te trwały minimum 12 miesięcy wstecz, z dopuszczalną przerwą 3 miesięcy między poszczególnymi umowami. PKO BP ma specyficzne wymagania wobec tych tytułów uzyskiwania dochodów. Wymaga, by kredytobiorca wykazał, że posiada ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli nie są odprowadzane składki ZUS, to należy przedstawić dowód posiadania ubezpieczenia prywatnego, np. w popularnych przychodniach prywatnych typu Luxmed, Medicover itp. Wysokość dochodów przyjmowanych przez bank to 65% przy średniej przychodu z ostatnich 12 miesięcy w przypadku umowy zlecenie oraz 40% przy średniej przychodu z ostatnich 12 miesięcy w przypadku umowy o dzieło.

Działalność gospodarcza – minimalny okres prowadzenia działalności to 12 miesięcy wstecz. Bank dopuszcza możliwość, aby w trakcie tego okresy działalność była zawieszona. Warto jednak pamiętać, że nie jest to plusem i w każdym przypadku dokonywana jest indywidualna analiza.

2. Maksymalny okres kredytowania

Maksymalny okres kredytowania dla kredytu hipotecznego w PKO BP S.A. to 35 lat. W tym okresie należy uwzględnić również okres karencji (obligatoryjny w trakcie wypłaty transz, np. na budowę domu, płatność w ratach dla dewelopera lub fakultatywny, jeśli nie chcemy przez pewien czas płacić pełnej raty kapitałowo-odsetkowej). Maksymalny okres karencji to 36 miesięcy. W okresie karencji płaci się tylko odsetki od wypłaconej kwoty kredytu. Zdolność jest liczona na maksymalnie 30 lat, nawet jeśli kredyt jest zaciągany na 35 lat.

O zależnościach między kredytem hipotecznym a okresem kredytowania możesz przeczytać w jednym z wcześniejszych wpisów–>> Kredyt hipoteczny a okres kredytowania.

3. Maksymalny wiek kredytobiorcy

Maksymalny wiek kredytobiorcy to 75 lat w momencie prognozowanej spłaty ostatniej raty kredytu na dzień analizy kredytowej. Chyba że kredytobiorca nie podaje swojego dochodu do wyliczenia zdolności kredytowej – wtedy wiek kredytobiorcy nie jest uwzględniany w wyliczeniach. Podobne zasady obowiązują w pozostałych bankach, choć jest zróżnicowanie w kwestii maksymalnego wieku. Zdecydowaną zaletą PKO BP S.A jest możliwość uwzględnienia dochodu osoby, która będzie miała więcej niż 75 lat, jeśli jej dochód stanowi mniej niż 60% dochodu wszystkich kredytobiorców. Ten zapis może być pomocny, jeśli zaciągasz kredyt np. z rodzicami.

4. Minimalny wymagany wkład własny

PKO BP S.A należy do nielicznej grupy banków oferujących kredyty hipoteczne w sytuacji, gdy kredytobiorca dysponuje wkładem własnym w wysokości 10%. Jest to oczywiście okupione koniecznością zapłaty za ubezpieczenie niskiego wkładu. Tutaj trzeba przyznać, że PKO BP każe sobie słono płacić, bo do marży bazowej do momentu spłaty kapitału poniżej 80% LTV (loan to value – stosunek kredytu do zabezpieczenia) marża bazowa jest podwyższana 0,25 p.p. (0,25% potocznie). Jest to najwyższa stawka ubezpieczenia niskiego wkładu na rynku. Jest to szczególnie odczuwalne, jeśli wyjściowy okres kredytowania jest długi, gdyż kapitał jest spłacany w niewielkiej części. Zanim zostanie spłacony kapitał pozwalający na obniżenie marży o składkę ubezpieczenia minie sporo czasu i pochłonie to niemałą kwotę.
Bank wymaga, by wkład własny wnieść w formie gotówki lub działki w przypadku kredytu na budowę domu. Nie ma możliwości zabezpieczenia na drugiej hipotece w celu spełnienia warunku minimalnego wkładu własnego. Bank również nie akceptuje różnicy wynikającej z wartości transakcyjnej a wartości rynkowej. Taka różnica może mieć wpływ tylko i wyłącznie na marżę kredytu.

5. Wycena nieruchomości do kredytu hipotecznego

PKO BP S.A., jak każdy bank oferujący kredyt hipoteczny wymaga by dokonać wyceny nieruchomości nabywanej nieruchomości. Zgodnie z wewnętrznymi zasadami wycenę wykonuje podmiot zewnętrzny na zlecenie banku. W teorii bank jest w stanie zaakceptować wycenę nieruchomości dostarczoną przez klienta. Wymaga to oddzielnej zgody banku i podpisania porozumienia w kwestii akceptacji rzeczoznawcy.  Koszt analizy operatu zewnętrznego to 400 PLN, czyli dokładnie tyle samo co operat bankowy. Wydanie zgody oraz weryfikacja zewnętrznego operatu to min. 1 tydzień. Wszystko w moim mniemaniu jest zrobione tak, żebyś nie chciał korzystać z własnej wyceny nieruchomości. Przyjmuję zatem, że jedynym sensownym rozwiązaniem jest zdanie się na operat szacunkowy banku. Kredytobiorca ponosi koszt za wykonanie wyceny, tylko jeśli uzyska pozytywną decyzję kredytową i zdecyduje się podpisać umowę w tym banku. Koszt wyceny to 400 PLN dla mieszkań i działek, 700 PLN w przypadku domów. Podobnie jak w innych bankach. Opłata za wycenę jest płatna w dniu podpisania umowy kredytowej. Należy uznać zatem, że kredyt hipoteczny w PKO BP S.A. jest pod tym względem w miarę pozytywnie zorganizowany dla kredytobiorcy.

6. Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego

Do niedawna była to prawie najgorsza oferta pod tym względem na rynku. Od niedawna jest to jedna z lepszych, choć z pewnymi wadami. Do ideału jeszcze trochę brakuje. Po wejściu ustawy o kredycie hipotecznym PKO Bank Polski zmienił tabelę opłat i prowizji w zakresie wcześniejszej spłaty. Nowe warunki to 0% za wcześniejszą spłatę już od samego początku. Minusem jest brak możliwości nadpłaty przez bankowość elektroniczną. Dyspozycję nadpłaty kredytu trzeba każdorazowo składać w oddziale banku. Ewentualne skrócenie okresu kredytowania wymaga aneksu, za który trzeba wnieść opłatę w wysokości 0,5% od pozostałego salda kredytu, minimum 200 PLN. To naprawdę fatalne rozwiązanie. Jedyny akceptowany dzień nadpłaty to pierwszy dzień roboczy następujący po dniu płatności raty regularnej. Z jednej strony jest to zatem w pełni darmowa nadpłata, ale z drugiej system jej pobierania i rozliczania jest kompletnie przestarzały. Nadaje się dla kogoś, kto chce nadpłacać większe kwoty jednorazowo. Dla kogoś, kto ma zamiar spłacić kredyt poprzez cyklicznie wnoszone niższe kwoty, wybór tego banku niekoniecznie będzie właściwy.

7. Kredyt hipoteczny w PKO BP w programie MdM

PKO Bank Polski uczestniczy w programie kredytów hipotecznych w programie dopłat Mieszkanie dla Młodych. Niestety jako jeden z niewielu oferuje kredyty z marżą wyższą od standardowej oferty o 0,1 p.p. (potocznie 0,1%). Dodatkowo nie można skorzystać z oferty promocyjnej zwanej „Ofertą Pakietową”, czyli marży 1,1% w pierwszym roku kredytowania, oraz w dalszym okresie z marży w wysokości uzależnionej od kwoty kredytu i wkładu własnego. Reszta wymagań jest zgodna z ustawą o dofinansowaniu do zakupu nieruchomości.

8. Środki do dowolnej dyspozycji w cenie kredytu hipotecznego

Zaciągając kredyt hipoteczny w PKO BP, można liczyć na środki do dowolnej dyspozycji o wartości 25% kwoty kredytu celowego. Mówiąc ludzkim językiem, można otrzymać środki wolne w najtańszej cenie, czyli cenie hipoteki. Oczywiście nie oznacza to, że można zaciągnąć kredyt na 115%. Maksymalne łączne LTV to 90%. Taka możliwość funkcjonuje, wyłącznie jeśli ktoś pod zabezpieczenie hipoteki daje dwie nieruchomości lub realizuje budowę domu na własnej działce o znacznej wartości. Środki można wydatkować na dowolny cel. Możesz wydać na wakacje, zakupy do domu, edukację i inne. Bank nie będzie wymagał udokumentowania wydatkowania tych pieniędzy.

9. Dostępne waluty kredytu hipotecznego w PKO BP S.A

Kredyt hipoteczny w PKO BP jest od dawna oferowany tylko i wyłącznie w złotówkach Niestety nie ma żadnej alternatywy dla osób zarabiających w walutach obcych. Zgodnie ustawą o kredycie hipotecznym waluta kredytu musi być zbieżna z walutą uzyskiwanego dochodu lub walutą posiadanego majątku. Niestety klient uzyskujący dochód w walucie obcej musi skierować swoje kroki do innego banku.

10. Ubezpieczenie na życie

PKO BP nie zobowiązuje kredytobiorców do zabezpieczenia kredytu ubezpieczeniem na życie. Daje jednak możliwość zakupu ubezpieczenia jako produktu dodatkowego obniżającego marżę kredytu hipotecznego. Ubezpieczenie jest oferowane we współpracy z PKO TU S.A., czyli towarzystwem ubezpieczeniowym z grupy kapitałowej PKO BP S.A. Koszt ubezpieczenia to 0,2773% miesięcznie od salda kredytu przy jednoczesnej obniżce marży o 0,07%. Zatem realny koszt ubezpieczenia na życie to 0,02073%. Dla średniego kredytu o wartości 300 000 PLN składka miesięczna wyniesie 83,19 PLN miesięczne. Składkę za pierwszy okres czyli 12 miesięcy należy zapłacić z góry. Suma składki to 0,33276% wysokości kredytu. Dla osób chcących ubezpieczyć się na życie jest to całkiem sensowne rozwiązanie. Składka będzie malała wraz ze spłatą kapitału kredytu. Jest to jedna z najtańszych polis życiowych oferowanych przy kredytach hipotecznych przez banki. W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia w trakcie spłaty kredytu marża jest podwyższana o 0,1 p.p (0,1% potocznie). Dość mocnym wyróżnikiem jest brak badań lekarskich do 1 mln PLN. Trudno a raczej niemożliwe byłoby znaleźć ubezpieczenie na życie połowę niższe bez badań lekarskich.

11. Ubezpieczenie od utraty pracy

Ukochany produkt dodatkowy PKO BP S.A. :) Bank ma duże parcie na sprzedaż tego ubezpieczenia, choć nie jest ono dla klienta obowiązkowe. Nie dajcie się zatem zwieść, jeśli ktoś będzie twierdził inaczej. Ubezpieczenie jest oferowane we współpracy z PKO TU S.A., czyli ubezpieczycielem z grupy kapitałowej PKO BP S.A. Koszt jest dość spory, bo 3,25% od kwoty kredytu na 4 lata. Oznacza to, że od średniego kredytu 300 000 PLN koszt ubezpieczenia wyniesie 9 750 PLN. Jest możliwość kapitalizacji składki, czyli dopisania składki do kredytu. Należy pamiętać jednak, iż maksymalne LTV to 90%. Skorzystanie z „polisy bankowej” umożliwia obniżenie marży czyli składowej oprocentowania. Nie ma obowiązku ponawiania ubezpieczenia w kolejnych latach, po zakończeniu pierwszego okresu składkowego – 4 lat. Ponowny wykup nie ma wpływu na warunki cenowe kredytu. W ofercie standardowej powoduje to obniżkę marży o 0,15 p.p. (0,15% potocznie). W ofercie pakietowej w zamian za wykup polisy dostajemy marżę 1,1% w pierwszym roku (meeeeeeeega tanio) i znacznie niższe marże w kolejnych latach w porównaniu do oferty standardowej. Rezygnacja z ubezpieczenia i zwrot składki w trakcie jego trwania to podwyższenie marży na cały okres kredytowania o 0,5 p.p. (0,5% potocznie). Należy zatem dobrze przemyśleć wybór tej opcji. Ze swojej strony dodam, że kredyt wraz z polisą jest sensownym rozwiązaniem dla kredytobiorców planujących spłacać kredyt bez dokonywania nadpłat, przez dłuższy okres. Niska marża w pierwszym okresie, trochę wyższa w późniejszym wymaga dłuższego okresu kredytowania, by odrobić straty wynikające z wysokiej wpłaty na start, na ubezpieczenie.

12. Zasiłek macierzyński i zwolnienie lekarskie z powodu ciąży

Banki mają zróżnicowane podejście do akceptacji dochodów uzyskiwanych na zasiłku macierzyńskim lub zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży trwającym powyżej 30 dni. PKO BP S.A. nie ma z tym problemu. Oczywiście tylko dla kobiet uzyskujących dochody z tytuły umowy o pracę. Do wniosku trzeba dostarczyć zaświadczenie z ZUS o zasiłku macierzyńskim (imię i nazwisko, PESEL, data rozpoczęcia zasiłku, wysokość wypłaconych świadczeń, dane pracodawcy). W przypadku zwolnienia dobrze jest dostarczyć zwolnienie lekarskie potwierdzające, że powodem jest ciąża. W obydwu przypadkach kobieta musi dodatkowo oświadczyć, iż nie skorzysta z urlopu wychowawczego. Oświadczenie nie powoduje, iż w umowie kredytowej będzie zobowiązanie kobiety do powrotu do pracy lub jakichkolwiek konsekwencji w przypadku zmiany zdania.

13. Kredyt na zakup działki i budowę domu

PKO BP to jeden z niewielu banków oferujących możliwość uzyskania kredytu hipotecznego za jednym razem na zakup działki i budowę domu. Na moment wnioskowania nie trzeba posiadać pozwolenia na budowę ani zgłoszenia rozpoczęcia budowy. Warunkiem jest załączenie na druku bankowym do wniosku kredytowego kosztorysu budowy i posiadanie projektu technicznego. Jest to wymagane, gdyż na etapie analizy dział nieruchomości musi ocenić realność kosztorysu względem projektu. Warunkiem uruchomienia środków na budowę będzie dostarczenie prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia budowy z pieczęcią braku sprzeciwu odpowiedniego urzędu.

14. Kredyt na nieruchomość z licytacji komorniczej

Uzyskanie finansowania na nieruchomości z licytacji komorniczych jest z natury trudne. Wiele banków nie chce podejmować tego tematu. Powodem tych problemów jest konieczność zapłaty środków przed podpisaniem aktu przenoszącego własność nieruchomości. PKO BP S.A. daje możliwość uzyskania kredytu hipotecznego na nieruchomości tego typu. Jest to specyficzny kredyt, do którego trzeba się odpowiednio przygotować. Należy uwzględnić, iż tego typu transakcja jest ograniczona czasowo. Zazwyczaj czas na dokonanie transakcji to ok. 30 dni. Proces uzyskania kredytu trwa niewiele krócej. Wobec tego istnieje możliwość utracenia wpłaconego wadium w przypadku niespełnienia warunków licytacji. Zazwyczaj procesu uzyskania kredytu hipotecznego w PKO BP trwa dość długo. Jakoś te 30% rynku trzeba „przerobić”. 30 dni to może być zbyt krótko. Warto zatem zabezpieczyć się ofertą innego banku akceptującego takie transakcje.

15. Wnioskowanie o kredyt hipoteczny bez umowy przedwstępnej

Kupno nieruchomości zazwyczaj łączy się z koniecznością podpisania umowy przedwstępnej. W umowie przedwstępnej zapisywane są wszystkie istotne parametry przyszłej transakcji, m.in. przedmiot sprzedaży, strony transakcji, cena, terminy, zaliczka lub zadatek oraz inne indywidualne zapisy. Konieczność wpłaty zadatku jest dla wielu klientów niekomfortowa ze względu na brak pewności uzyskania kredytu hipotecznego. PKO BP daje możliwość starania się o kredyt hipoteczny na podstawie oświadczenia. W oświadczeniu o zamiarze nabycia nieruchomości wnioskodawca wypełnia wszystkie istotne dane przyszłej transakcji. Na tej podstawie bank wydaje decyzję warunkową. Warunkiem będzie dostarczenie umowy przedwstępnej. Klient po uzyskaniu decyzji ma już pewność uzyskania finansowania, a więc wpłata zadatku nie jest obarczona ryzykiem. Tego typu rozwiązanie jest możliwe tylko w przypadku nieruchomości z rynku wtórnego. Na rynku pierwotnym konieczne jest dostarczenie przynajmniej umowy rezerwacyjnej.

Druk oświadczenia znajdziesz po tym linkiem. Oświadczenie o zamiarze nabycia nieruchomości

16. Oferta branżowa kredytu hipotecznego dla bankowców

Na bardzo dobre warunki kredytu hipotecznego w PKO BP S.A. mogą liczyć osoby zatrudnione w sektorze bankowości. Bank ten oferuje im warunki cenowe, które na tę chwilę są nie do pobicia. Warunkiem jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w określonym przez PKO BP katalogu banków i firm z grup kapitałowych tych banków. Prowizja kształtuje się na poziomie 0,5%, a marża w zakresie 1,4–1,65%. Marża jest uzależniona od czterech czynników: LTV, wysokości kredytu, stażu pracy w bankowości oraz wysokości uzyskiwanego dochodu. Oferta kredytu hipotecznego dla bankiera w PKO BP jest wedle mojej wiedzy najlepsza na rynku.

Podsumowanie

Kredyt hipoteczny w PKO BP ma swoje wady i zalety. Nie jest to najlepszy bank na rynku. Niech Cię nie zmylą statystyki i to że kredyt w tym banku wybiera ponad 30% kredytobiorców. Wielkość i skala działalności banku działa na wyobraźnię, ale to nie jest argument, by właśnie do tego banku przynosić swoje pieniądze. To, że inni zaciągnęli tam kredyt, nie oznacza, że zrobili to słusznie. Zapewniam, że spora część ludzi wybiera bank na hipotekę, zupełnie nie mając świadomości, jakimi parametrami powinni się kierować. Bank należy wybierać w odniesieniu do swojej sytuacji finansowej, osobistej, rodzaju nieruchomości czy też strategii szybkości spłaty. Bank, który jest największy, nie jest z zasady najlepszy. Podobnie bank, w którym masz rachunek, z miejsca nie zaoferuje najlepszych warunków cenowych, dla Ciebie jako stałego, sprawdzonego klienta. PKO BP nie jest również bankiem najgorszym. Ma bardzo dużo ciekawych rozwiązań w swojej polityce kredytowej, które, umiejętnie wybrane, mogą pracować dla Twojego domowego budżetu. Jak każdy bank PKO BP oferuje fajne opcje kredytowania. Jeśli będziesz świadomy czego potrzebujesz i tego co ten bank oferuje kredyt hipoteczny w PKO BP może być naprawdę dobrym rozwiązaniem.

Tym wpisem chciałem zwrócić uwagę na to, co jest ciekawe, a co niekoniecznie w tym banku. Dążę do upowszechniania wiedzy o kredytach hipotecznych wśród przyszłych i obecnych kredytobiorców. Asymetria wiedzy między dostawcami produktów (doradcy bankowi i zewnętrzni) a konsumentami (klientami) jest bardzo duża. W wielu sytuacjach powoduje to dokonanie nietrafionych wyborów. Jedynymi, którzy ponoszą koszty błędów są klienci. W mojej opinii tak rynek kredytów hipotecznych nie powinien wyglądać. Zasady gry powinny być symetryczne, uczciwie i sprawiedliwe. Banki powinny konkurować ceną i ciekawymi rozwiązaniami. Pośrednicy powinni skupić się na znajomości rynku, szybkości, umiejętności dopasowania oferty do indywidualnej sytuacji klienta. Klienci powinni skupić się na zarabianiu na kredyt :). Utopia? Dlaczego? Jestem na tym rynku już wiele lat. Od początku, kiedy zaczynałem pracę w charakterze pośrednika kredyt hipoteczny przebył bardzo długą drogę. Od wolnej amerykanki do całkiem ciekawej formy. Niemniej, długa droga jeszcze przed nami.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wątpliwości co do tematu „Kredyt hipoteczny w PKO BP – 16 bardzo ciekawych parametrów oferty”, śmiało komentuj poniżej. Chętnie odpowiem i postaram się pomóc. Obiecuję że żaden z komentarzy nie pozostanie bez odpowiedzi.

 • Jan

  dzieki, tak doprecyzowując jak splacamy wczesniej i zmniejszamy rate przy tym samym okresie, to tez placimy za aneks 0,5% min. 200 zl?
  czyli wymagaja zebys ubezpieczyc sie od wartosci nieruchomosci (czyli skladka ubezpieczenia spada z msc na msc)? ale moge u nich ubezpiecyc sie tez od wartosci nierucomosci albo indywidualnie po prostu ?
  jakis mix produktow zeby poobnizac marze chyba przy ofercie branzowej nie wystepuje ?
  ps. tak pomotowka 0,9% do wpisu hipoteteki ponoc, kazdy bank to wymaga,
  super blog !

  • Opłata 0,5% min.200 PLN jest za skrócenie okresu kredytowania. Wcześniejsza spłata bez skracania okresu to 0%.
   Ubezpieczenie od wartości nieruchomości nie spada. Od wartości kredytu by spadało. Można ubezpieczyć się indywidualnie, a nawet polecam.
   Nie wiem czy można czymś marżę w ofercie branżowej obniżyć. Pośrednicy nie mają do niej dostępu.
   Dzięki za opinię. Pokaż znajomym, może się komuś przyda :)
   Pozdrawiam
   Michał

 • Jan

  1. na blog trafiłem szukając artykułu o branzowej ofercie specjalnej
  > pko bp (nie ma takich w internecie prawie!). pracuje w banku
  > komercyjnym(nie wiem czy pko ma jakaś listę banków, które obejmują tą
  > ofertą?)
  > 2. czy twoim zdaniem jest to najlepsza oferta na rynku pod względem
  > ceny co piszesz w artykule? pytam jako trochę laik , bo hipotekami się
  > nie zajmuje, ale za jakiś czas będe potrzebował kredytu hipotecznego
  > 3. zasmuciło mnie trochę, że za nadpłaty kredytu wcześniejsze przy
  > skracaniu okrresów jest aneks 0,5% min. 200 zł, jak wybiorę opcję
  > mniejszej raty i ten sam okres też jest taka prowizja? i mozna ja
  > wniesc tylko 1 dnia w msc, dzien po normalnej racie ? dziwne
  > 4. rozumiem , że wymaganym ubezpieczeniem jest tylko ubezpieczenie
  > nieruchomosci ? jak je oceniasz, jaka jest skladka moze sie
  > orientuejsze i pobierana od wartosci kredytu czy nieurchomosci ?
  > 5. prowizja tu sie ksztaltuje 0,5% a marza 1,45% jak staz pracy u
  > obecneog pracodawcy (banku) jest min. 2 lata?
  > ps. jak znajdziesz czas na odp, bede wdzieczny,
  > pozdrawiam,

  • Cześć,
   Dzięki za komentarz,
   1. PKO BO ma oficjalne wytyczne, które banki, instytucje finansowe i formy powiązane kapitałowo łapię się na promocję.
   2. Zdecydowanie tak.
   3. Takie są zasady wcześniejszej spłaty w PKO BP.
   4. Wymagane są ubezpieczenie pomostowe, które płaci się do czasu wpisu do hipoteki. Ubezpieczenie nieruchomości jest wymagane, jeśli zabezpieczeniem jest nieruchomość lokalowa(dom, mieszkanie). Składki zależą od rodzaju nieruchomości, lokalizacji i zakresu. Full opcja nie powinna przekroczyć 0,08% od wartości nieruchomości. Bank wymaga by ubezpieczyć na wartość kredytu, ale jest to błąd. Powinno się ubezpieczać na wartość nieruchomości. Dlaczego? Wątki z tym związane opisałem w jednym z tematów.
   https://blogkredytowy.pl/2014/06/ubezpieczenie-nieruchomosci-kredytu-hipotecznego/
   5. Pośrednicy nie mają dostępu do tej oferty. Po szczegóły zgłoś się do oddziału.
   Pozdrawiam
   Michał

Powiązane wpisy