sidebar

Kredyty hipoteczne okiem praktyka

x
Przekaż dalej

Kredyt hipoteczny w ING Bank Śląski S.A.

ING Bank Śląski S.A to jeden z największych banków w Polsce na rynku detalicznym i komercyjnym. Od kilku lat szczególnie upodobał sobie finansowanie kredytów hipotecznych. Według najbardziej aktualnych danych (II kwartał 2017 roku) bank jest na piątym miejscu pod względem wielkości obsługiwanego portfela. Na koniec III kwartału 2017 roku wolumen obsługiwanych kredytów wyniósł około 26 mld PLN. Zapewne po nowym odczycie danych, na początku 2018 roku, ING Bank Śląski S.A znajdzie się na miejscu czwartym, gdyż od Millennium dzieliło go zaledwie niecałe 300 mln PLN. Patrząc na ofensywę, z jaką na rynku obecnie porusza się ING, a jaka stagnacja panuje po stronie Millennium, podejrzewam, że ta różnica pewnie została właśnie zniwelowana. Kredyt hipoteczny w ING Bank Śląski jest w moim odczuciu wybierany przez klientów bardzo świadomie, czego nie powiedziałbym o wielu klientach PEKAO S.A i PKO BP. Oznacza to, że klienci wybierają finansowanie nieruchomości w ING ze względu na atrakcyjność oferty, a nie posiadanie rachunku, dostępność oddziałów w małych miejscowościach czy przeświadczenie, że jak kredyt, to tylko w polskim banku. Jak każdy bank, ING ma swoje plusy i minusy. W dzisiejszym wpisie nie znajdziesz tabelek marż i prowizji. Chciałbym przedstawić „smaczki” oferty, czyli parametry, które przedstawione w określony sposób będą dla Ciebie ciekawymi wskazówkami i wartością dodaną. Coś, czego nie dowiesz się w żadnym innym miejscu w Internecie. W dzisiejszym wpisie „Kredyt hipoteczny w ING Bank Śląski S.A. – 19 ciekawych wątków” dowiesz się:

Jakie są wady i zalety zaciągania kredytu mieszkaniowego w ING Bank Śląski S.A.
Jakie są minimalne wymagania akceptacji popularnych dochodów.
O warunkach wcześniejszej spłaty hipoteki w ING Bank Śląski S.A.
O ubezpieczeniach do kredytu mieszkaniowego w ING Bank Śląski S.A.

kredyt hipoteczny w ING

Wpis na temat kredytu hipotecznego w ING Bank Śląski nie jest artykułem sponsorowanym. Nikt z banku mnie w żaden sposób nie inspirował do jego napisania. Jest moją opinią na temat współpracy z bankiem i na temat poszczególnych parametrów oferty. Opinie wyrobiłem sobie przez 9 lat współpracy z bankiem jako specjalista ds. kredytów hipotecznych. Choć nigdy tego specjalnie nie liczyłem, to zrealizowałem w tym banku z pewnością ponad 100 kredytów hipotecznych. Wniosków kredytowych złożyłem pewnie 2–3 razy tyle. W związku z tym mam pełną świadomość tego, jak wygląda ich oferta oraz jak prezentuje się na tle konkurencji. Zapraszam zatem do lektury ciekawego wpisu (mam nadzieję) :)

1. Kredyt hipoteczny w ING Bank Śląski a rodzaje uzyskiwanych dochodów

Każdy bank ma własne zasady dotyczące akceptacji i sposobu wyliczania w zależności od tytułu uzyskania dochodu. By uzyskać kredyt hipoteczny w ING Bank Śląski S.A, musisz spełnić podstawowe poniższe warunki brzegowe:

Umowa o pracę na czas nieokreślony – ING Bank Śląski S.A akceptuje umowy na czas nieokreślony, jeśli u danego pracodawcy kredytobiorca pracuje od minimum 3 miesięcy. Jest możliwość akceptacji dochodu już po jednym miesiącu, jeśli kredytobiorca udowodni 6-miesięczny staż pracy na podstawie umowy o pracę. Do wyliczenia zdolności kredytowej bank bierze średnią za ostatnie 3 miesiące lub krótszą, jeśli zatrudnienie w obecnym miejscu zatrudnienia trwa krócej. Jeśli Twoja średnia za okres 6–12 miesięcy wypada lepiej ze względu na premie lub prowizje, ING Bank Śląski może także wziąć te dane pod uwagę przy liczeniu zdolności. Wymaga to odstępstwa zaakceptowanego przez analityka.

Umowa o pracę na czas określony – do zaakceptowania dochodu bank wymaga, by umowa trwała od minimum 6 miesięcy wstecz oraz minimum 12 miesięcy w przód. ING Bank Śląski nie akceptuje promes zatrudnienia, choć na zasadzie odstępstwa jest w stanie w niektórych wypadkach takie rozwiązanie zaakceptować. Szczególnie, jeśli umowa kończy się niewiele krócej od wymaganego regulacjami okresu.

Umowa zlecenie i umowa o dzieło – niestety bank w ostatnim czasie zdecydował, iż zaprzestaje akceptacji dochodów uzyskiwanych na podstawie umów cywilno-prawnych tj. umów zlecenie i umów i dzieło. decyzja banku jest zdecydowanie złą dla klientów.

Działalność gospodarczaminimalny okres prowadzenia działalności to 12 miesięcy wstecz. W drodze odstępstwa bank jest  stanie zgodzić się na krótszy okres prowadzenia działalności, jeśli wnioskodawca wykaże, iż działalność jest kontynuacją poprzedniej formy zatrudnienia.  Bank dopuszcza możliwość, aby w trakcie tego okresu działalność była zawieszona, co jest pewnym wyróżnikiem na rynku. O kredyt można się starać po 6 miesiącach od czasu odwieszenia działalności. Warto jednak pamiętać, że nie działa to na korzyść i w każdym tego typu przypadku dokonywana jest indywidualna analiza.

2. Jaki jest maksymalny okres kredytowania?

Maksymalny okres kredytowania w banku z lwem to 35 lat, czyli maksymalny okres przewidziany rekomendacją KNF. Bank dopuszcza możliwość uznania okresu budowlanego w przypadku inwestycji deweloperskiej na poziomie 36 miesięcy. Jest to dość istotne, gdyż ING liczy okres budowlany od wypłaty kredytu do daty aktu notarialnego przenoszącego własność. Trochę inaczej niż większość banków, która ten okres określa od wypłaty pierwszej transzy do ostatniej. Na rynku pierwotnym od momentu „wbicia łopaty w ziemię” do podpisania aktu notarialnego właśnie tyle czasu może minąć.  Maksymalny czas na budowę domu systemem gospodarczym to 24 miesiące.

3. Maksymalny wiek kredytobiorcy

Każdy ma swoje wady, nawet ING. Kredyt hipoteczny w ING może trwać do 60 roku życia w przypadku kobiety i  do 65 roku życia w przypadku mężczyzny w momencie spłaty ostatniej raty. Czyli zdecydowanie gorzej niż w reszcie banków, gdzie kredyt można zaciągnąć do 70,75 roku, a nawet do 80 roku życia. Jest to zdecydowanie najniżej ustawiony limit wieku na rynku. Okres ten liczy się dla najstarszego kredytobiorcy, którego dochód jest uwzględniany w liczeniu zdolności kredytowej. Jeśli zatem do kredytu przystępuje (bo np. musi ze względu na wspólnotę majątkową) osoba, która przekroczy 60 lub 65 lat, ale jej dochód nie jest potrzebny do wyliczenia zdolności, nie trzeba zachowywać wskazanego limitu wieku w odniesieniu do tej konkretnej osoby.

4. Ile wkładu własnego potrzebujesz?

Od wielu lat, by uzyskać kredyt hipoteczny w ING, bank wymaga by kredytobiorca wniósł minimum 20% wkładu własnego. Wkład własny może być wpłacony gotówką w przypadku zakupu nieruchomości, ewentualnie w formie działki i wykonanymi nakładami finansowymi, w przypadku kredytu budowlano-hipotecznego. Bank nie akceptuje wkładu w postaci zabezpieczenia na drugiej nieruchomości, środków pochodzących z książeczki mieszkaniowej lub z różnicy wynikającej między wartością z wyceny a wartości transakcyjną.  Minimalny wymagany wkład własny trzeba wnieść na samym początku, przed wypłatą kredytu. Jeśli masz większy wkład własny np. 40% po wpłacie wymaganych 20% możesz zastosować finansowanie naprzemienne. Finansowanie naprzemienne to płatności realizowane na przemian z bankiem. Bank zawsze „zamyka” inwestycję wypłacając ostatnią transzę.

5. Warunki wcześniejszej spłaty

Jest to bardzo mocny punkt kredytu hipotecznego w „banku z pomarańczowym lwem” :) Wcześniejsza spłata w ING Bank Śląski S.A. jest od samego początku w 100% darmowa. Nie ma minimalnej kwoty nadpłaty. Można za darmo nadpłacić 100% uzyskanego kredytu. Dzięki rozbudowanej bankowości elektronicznej nadpłat można dokonywać w formie przelewu, co jest bardzo pomocne szczególnie przy planie nadpłat niewielkimi kwotami. Wcześniejsza spłata domyślnie oznacza obniżenie raty. Po nadpłacie bank na nowo dokonuje przeliczenia kapitału i rat kapitałowo-odsetkowych. Skrócenie okresu kredytowania wymaga aneksu do umowy kredytowej, co kosztuje każdorazowo 200 PLN. Jeśli chodzi o ten parametr, to hipoteka w ING jest jedną z najlepszych opcji na rynku.

6. Jak w ING działa decyzja wstępna?

Każdy bank ma swój sposób weryfikacji dokumentów celem wydania decyzji kredytowej. Przy wnioskowaniu o kredyt hipoteczny w ING Bank Śląski całość analizy jest podzielona na dwa etapy: decyzję wstępną i ostateczną. Decyzja wstępna w ING oznacza sprawdzenie niemal całej dokumentacji i wydanie opinii o wniosku. Wyjątkiem jest wnioskowanie o kredyt na zakup niewybudowanej nieruchomości z rynku pierwotnego bez umowy deweloperskiej. Po decyzji wstępnej należy dostarczyć wycenę nieruchomości i ewentualne dodatkowe warunki do spełnienia. Dzięki takiemu układowi wnioskodawca nie musi ponosić kosztów wyceny na początku starania się o kredyt. Decyzja wstępna o kredyt mieszkaniowy w ING jest dość pewna. Rzadko zdarza się, by bank zmienił swoją decyzję na etapie decyzji ostatecznej. By tak się stało, analiza nieruchomości musi wykazać jakieś czynniki dyskwalifikujące, np. zbyt niską wartość nieruchomości, nieakceptowalny standard lub inne.

7. Zasiłek macierzyński i zwolnienie z powodu ciąży

ING Bank Śląski to z jednej strony dość tradycyjny bank, ale jednocześnie w wielu kwestiach bardzo elastyczny. Bank akceptuje dochód uzyskiwany na podstawie zasiłku macierzyńskiego. Warunkiem jest uzyskiwanie dochodu na podstawie umowy o pracę. Dochody z zasiłku macierzyńskiego uzyskiwane przez osoby będące na umowie zlecenie lub prowadzące działalność nie są akceptowane. Standardowo zwolnienie lekarskie powyżej 30 dni nie jest akceptowane. Wyjątkiem jest zwolnienie lekarskie z powodu ciąży. W takim wypadku również otrzymasz finansowanie hipoteczne w ING Bank Śląski. Bank zaakceptuje uzyskiwanie świadczenia w tym czasie.

Więcej na temat zagadnienia kredyt hipoteczny a urlop macierzyński.

8. Wycena nieruchomości

Jak każdy bank, ING wymaga wykonania wyceny nieruchomości w celu udzielenia kredytu hipotecznego. Obowiązek wykonania wyceny jest wymagany po uzyskaniu decyzji wstępnej. Wycena bankowa kosztuje 420 PLN dla mieszkań i działek, 680 PLN dla domów jednorodzinnych i 1 100 PLN dla nieruchomości niestandardowych. Jednocześnie do wniosku można dostarczyć wycenę zrealizowaną we własnym zakresie przez rzeczoznawcę, który przeszedł szkolenie bankowe. Tego typu szkolenie przeszedł praktycznie każdy z rzeczoznawców, pracujących na rynku. Można uznać, że kredyt hipoteczny w ING jest pod tym względem konkurencyjny na rynku.

9. Specyfika kredytu na budowę domu

ING Bank Śląski ma limit 2 000 PLN – 2 200 PLN na 1 metr kwadratowy projektowanej powierzchni użytkowej domu. Bank jest w stanie zgodzić się na obniżenie wysokości kosztorysu, np. w przypadku częściowego odbioru technicznego części nieruchomości. Kredyt na budowę domu bank ING dzieli tylko na dwie transze. Pierwsza transza to 60% obecnej wartości nieruchomości. Druga transza będzie stanowiła resztę kredytu budowlano-hipotecznego. W mojej opinii wobec innych banków pomysł ING jest bardzo wygodnym rozwiązaniem. Rozliczenie transz i zakończenia budowy wymaga przedstawienia zdjęć zrobionych we własnym zakresie oraz wpisu do dziennika budowy. Nie ma zatem żadnej opłaty za inspekcję jak w wielu innych bankach. Dla osób chcących budować systemem gospodarczym kredyt budowlano-hipoteczny w ING z pewnością jest jednym z najlepszych rozwiązań na rynku.

10. Produkty dodatkowe do kredytu

Bank stosuje 3 rodzaje produktów dodatkowych. Standardowo jest to rachunek bankowy (do wyboru z oferty banku) i wpływ w wysokości minimum 2 000 PLN/mc. Wpływ na ROR nie musi być z wynagrodzenia uzyskiwanego od pracodawcy lub prowadzonej działalności gospodarczej. Zgodnie z wymaganiami kredytu hipotecznego w ING Banku Śląskim ROR i wpływ trzeba utrzymać 3 lata. Zaniechanie tego warunku przez pierwsze 3 lata oznacza wzrost marży na cały okres kredytowania o 0,4 p.p, bez możliwości powrotu w przypadku ponownego spełnienia warunku.
Drugim produktem dodatkowym jest ubezpieczenie na życie i/lub od utraty pracy. Warunkiem uzyskania promocyjnej ceny kredytu jest podpisanie ubezpieczenia. Bank wymaga ubezpieczenia tylko dla jednej osoby. Koszt ubezpieczenia to 0,035% od salda zadłużenia lub 0,055% od salda zadłużenia w skali miesiąca. Stawki są zróżnicowane ze względu na zakres ubezpieczenia. Ubezpieczenia są wymagane przez 3 lata. Rezygnacja w trakcie pierwszych 3 lat od uruchomienia kredytu oznacza podwyższenie marży o 0,1 p.p lub 0,4 p.p w zależności od momentu zaciągania kredytu. Podwyżka obowiązuje do końca okresu kredytowania lub ponownego skorzystania z ubezpieczenia.
Trzecim produktem dodatkowym jest rozbudowana wersja ubezpieczenia nieruchomości, która daje obniżkę marży bazowej o 0,05 p.p. Koszt rozszerzonej wersji ubezpieczenia nieruchomości to 0,0228% w skali miesiąca od wartości kredytu. Ubezpieczenie jest na całą wartość nieruchomości.
Kredyt hipoteczny w ING Bank Śląski jest pod względem produktów dodatkowych  neutralny w porównaniu do innych banków. Nie jest ani słaby, ani się specjalnie ponad normę nie wybija. Bank od czasu do czasu zmienia swoją ofertę i pozwala zrezygnować z ubezpieczenia kosztem niewielkiej podwyżki 0,1 p.p. Niekorzystnie dla banku wiele osób rezygnuje z opłacania polisy.

11. Ubezpieczenie na życie i od utraty pracy

Od kilku lat zaciągnięcie kredytu hipotecznego na promocyjnych warunkach w ING wymaga połączenia kredytu z ubezpieczeniem na życie i od utraty pracy. Bank oferuje dwie opcje ubezpieczenia: Życie Plus oraz Bezpieczny Kredyt. Obydwa ubezpieczenia dostarcza Towarzystwo Ubezpieczeniowe Nationale-Nederlanden, czyli firma z globalnej grupy kapitałowej ING.
Podstawową opcją ubezpieczeniową, najczęściej wybieraną, a jednocześnie tańszą, jest opcja Życie Plus. Jest to zabezpieczenie wyłącznie na życie.  Miesięczna kwota tego ubezpieczenia to 0,035% od salda zadłużenia. Oznacza to, iż za każde 100 000 PLN salda zadłużenia trzeba będzie płacić 35 PLN w skali miesiąca.
Opcja z szerszym zakresem ubezpieczenia to Bezpieczny Kredyt. Jest to zabezpieczenia życia i utraty pracy.  Kosztuje 0,055% miesięcznie od bieżącego salda zadłużenia. Oznacza to, że za każde 100 000 PLN salda zadłużenia trzeba będzie płacić 55 PLN w skali miesiąca. Życie Plus i Bezpieczny Kredyt są dostępne do kwoty kredytu 700 000 PLN oraz dla ludzi, którzy na moment złożenia wniosku nie przekroczyli 50 lat.
Najdroższa ubezpieczenie na życie będzie dla osób po 50 roku życia, lub dla tych co planują zaciągnąć kredyt powyżej 700 000 PLN. Stawka jest wręcz gigantyczna 0,12% od salda zadłużenia w skali miesiąca. Oznacza to koszt 120 PLN za każde 100 000 PLN kredytu. Dla kredytu o wartości 700 000 PLN będzie to 740 PLN w skali miesiąca. Przez wymagane 3 lata koszt ubezpieczenie wyniesie ponad 4% udzielonego kredytu. Trudno na rynku będzie znaleźć droższą opcję.
Wybór któregoś z tych ubezpieczeń jest wymagany do spełnienia warunków promocyjnych. Bank wymaga, by składki ubezpieczeniowe opłacać przez min. 3 lata. Rezygnacja z ubezpieczenia w tym czasie oznacza wzrost marży o 0,4 p.p (0,4% potocznie) do końca okresu kredytowania. Rezygnacja z ubezpieczenia po upływie 3 lat od uruchomienia kredytu jest możliwa bez konsekwencji cenowych.

12. Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenie nieruchomości jest obowiązkowe, jeśli zabezpieczeniem kredytu jest nieruchomość lokalowa (mieszkanie, dom, lokal). Nie trzeba stosować ubezpieczenia w przypadku zabezpieczenia na działce. Zaciągając kredyt hipoteczny w ING Bank Śląski, możesz (nie musisz) skorzystać z ubezpieczenia oferowanego przez bank. Bank oferuje ubezpieczenie podstawowe i rozszerzone. Produkty dostarczają dwa towarzystwa ubezpieczeniowe: Nationale-Nederlanden oraz PZU.
Wariant podstawowy uwzględnia zabezpieczenie murów, oraz assistance dom, czyli pomoc i wizytę fachowców  w przypadku awarii. Koszt ubezpieczenia to 0,0096% od wartości kredytu w skali miesiąca. W skali roku to 0,1152%. W przeliczeniu na złotówki wychodzi 115,2 PLN za każde 100 000 PLN kredytu. Jednocześnie ubezpieczona jest cała nieruchomość. Jest to droga wersja, jeśli Twoje LTV kredytu jest wysokie. Ubezpieczenie jest bardzo tanie, jeśli masz duży wkład własny i relacja kredytu do wartości nieruchomości jest niska. Posiadając mieszkanie o wartości 1 000 000 PLN oraz kredyt przykładowo na 100 000 PLN, całą nieruchomość ubezpieczasz za 115,2 PLN. Takiego ubezpieczenia na rynku nie znajdziesz.
Wariant rozszerzony poza podstawowym ryzykiem uwzględnia ubezpieczenie OC w życiu prywatnym oraz ubezpieczenie ruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem i rabunku. Koszt wariantu rozszerzonego  wynosi 0,0228% w skali miesiąca od wartości kredytu. W skali roku koszt ubezpieczenia to 0,2736%. Ubezpieczenie obejmuje całą wartość nieruchomości. Przy zaciąganiu kredytu hipotecznego w ING wraz z rozszerzoną wersją ubezpieczenia nieruchomości zazwyczaj można liczyć na dodatkową zniżkę marży bazowej o 0,05 p.p. W mojej ocenie obniżka na marży niewiele daje. Szukając samemu ubezpieczenia na rynku, można znaleźć dużo tańsze rozwiązania o zdecydowanie szerszym zakresie. Podobnie jak w wariancie podstawowym rozszerzone ubezpieczenie hipoteki w ING jest ciekawą opcją, jeśli masz duży wkład własny (choć różnica będzie mniej spektakularna). Jeśli Twój wkład własny to 20–40%, to zaoszczędzisz sporą kwotę, jeśli poszukasz ubezpieczenia na własną rękę.

13. Pożyczka hipoteczna

Pożyczka hipoteczna w ING Bank Śląski to jedna z lepszych ofert na rynku. Pod względem cenowym jest zawsze na górze tabeli. Jednocześnie jest to bank oferujący możliwość zaciągnięcia najwyższej wysokości kredytu w relacji do wartości nieruchomości. LtV – Loan to Value – w przypadku ING wynosi aż 80%. Oznacza to, że możesz zaciągnąć kredyt hipoteczny w ING na dowolny cel do 80% wartości nieruchomości. Reszta banków podchodzi do sprawy ostrożniej, bo oferuje kredyty na 60–70% wartości zabezpieczenia. ING oferuje możliwość zabezpieczenia pożyczki hipotecznej w takiej samej relacji LTV na działce, mieszkaniu i domu jednorodzinnym. Maksymalny okres pożyczki hipotecznej to 25 lat. Minimalna wartość pożyczki została ustalona na poziomie 70 000 PLN.

14. Środki na dowolny cel w cenie kredytu hipotecznego

Zaciągając kredyt na nieruchomość w ING Banku Śląskim, można otrzymać środki na dowolny cel w wysokości do 30% wartości nieruchomości, nie więcej niż 50% wartości kredytu. Oczywiście maksymalne łączne LTV może wynieść 80%. Zatem środki na dowolny cel są możliwe do uzyskania, jeśli masz bazowo duży wkład własny, np. działkę czy zabezpieczenie na drugiej nieruchomości. Środki można wydatkować na własne cele konsumpcyjne. W umowie trzeba oświadczyć, że środki nie będą spożytkowane na cele związane z działalnością gospodarczą oraz cele spekulacyjne, np. grę na giełdzie lub zakup waluty.

15. Oprocentowanie stałe

ING Bank Śląski całkiem niedawno wprowadził do swojej oferty kredyt z oprocentowaniem stałym. Oprocentowanie stałe obowiązuje przez pierwsze 5 lat. Po 5 latach można skorzystać z obowiązującej oferty oprocentowania stałego lub wybrać oprocentowanie zmienne. Oferta kredytu z oprocentowaniem stałym jest około 0,5 p.p (0,5% potocznie) wyższa. Dla każdych 100 000 PLN kredytu z 25 letnim okresem kredytowania oznacza ok.28 PLN/mc raty wyżej od oferty z oprocentowaniem zmiennym. Czy to dużo/mało? Trudno powiedzieć i będzie można ocenić dopiero, gdy stopy procentowe zaczną rosnąć. Kredyt hipoteczny w ING daje możliwość uniknięcia ryzyka wzrostu rat, ale tylko w trakcie pierwszych 5 lat. Później warunki cenowe zostaną na nowo dostosowane do bieżących uwarunkować rynkowych.

16. Kredyt hipoteczny w ING a bankowość elektroniczna

Jest to detal, o którym mało kto wspomina i rozważa, decydując się na kredyt mieszkaniowy. Biorąc pod uwagę, w jakim kierunku idzie świat, wydaje mi się, że warto wiązać się z bankiem, który ma nowoczesne rozwiązania w tym zakresie. Zdobycze i nowinki techniczne mogą nam realnie pomagać w życiu codziennym. Bankowość elektroniczna oraz aplikacja telefoniczna w tym banku są jednymi z najbardziej zaawansowanych na rynku. Bank dopuszcza możliwość nadpłaty przez bankowość elektroniczną, co wcale nie jest powszechne u konkurencji. Wszystkie wymagane dokumenty do dostarczenia w czasie trwania kredytu (np. polisa ubezpieczeniowa, akt notarialny) można uploadować do systemu, zamiast dostarczać osobiście lub drogą korespondencyjną.

17. Ubezpieczenie pomostowe do czasu wpisu w hipotece

Ubezpieczenie pomostowe to zabezpieczenie banku od momentu wypłaty kredytu do czasu wpisu w hipotece kredytowanej nieruchomości. Stawka ubezpieczenia w ING, 0,05 p.p. , jest drugą najniższą stawką na rynku. Jest to szczególnie istotne, gdy kupujesz nieruchomość na rynku pierwotnym we wczesnym stadium budowy. Konieczność opłaty ubezpieczenia pomostowego może istnieć nawet 3 lata. Dzięki niskiej stawce ubezpieczenia kredyt hipoteczny w ING w porównaniu do konkurencji może przynieść dodatkowe kilka tysięcy oszczędności.

18. Negocjacje cenowe marży i prowizji

Od wielu, wielu lat ci, którzy starają się o kredyt hipoteczny w ING muszą obejść się smakiem, jeśli myślą o negocjacjach cenowych. Bank ten prowadzi bardzo prostą politykę w tym zakresie. Woli stracić klienta na rzecz innego banku, niż rozpocząć wyścig i stosować dumping cenowy. Jakiekolwiek negocjacje cenowe – czy to dotyczące prowizji, czy marży – zwyczajnie nie wchodzą w grę. Odnoszę się do oferty standardowej. Bank przewiduje możliwości negocjacji oferty dla klientów z sektora Private Banking.

19. W jakiej walucie można zaciągnąć kredyt?

Kredyty walutowe, kiedyś bardzo popularne obecnie mocno zmarginalizowane rozwiązanie. Rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego i ustawa o kredycie hipotecznym zawęziły możliwość uzyskania kredytu hipotecznego tylko dla osób zarabiających w danej walucie. Część banków zrobiła to z siebie sama dawno temu. Od 2004 roku zaciągnięcie kredytu hipotecznego w ING jest możliwe do uzyskania tylko w złotówkach. Bank zrezygnował z udzielania kredytów walutowych ze względu na, jak to ujęto w oficjalnym komunikacie, ograniczenie ryzyka dla klientów hipotecznych. Dzięki temu bank nie ma portfela „złych kredytów” zagrożonych niespłacalnością przez wzrosty kursu.

Plusy kredytu hipotecznego w ING Bank Śląski S.A

Kredyt hipoteczny w ING ma sporo zalet. Na co powinieneś zwrócić uwagę w pierwszej kolejności?:

1. możliwość zaciągnięcia kredytu bez prowizji z sensowną marżą,
2. bardzo dobre warunki kredytu na budowę domu (2 transze, inspekcja za pomocą zdjęć, niski koszt na budowę  1m2 2200 PLN),
3. wcześniejsza spłata 0% z możliwością nadpłaty przez bankowość elektroniczną,
4. ograniczona ilość produktów dodatkowych (konto + wpływ 2000 PLN/mc, ubezpieczenie na życie i wymóg ich posiadania tylko przez pierwsze 3 lata),
5. drugi najniższy koszt ubezpieczenia pomostowego na rynku (tylko 0,05% gdy na rynku średnia to 1%),
6. możliwość uzyskania decyzji wstępnej bez podpisanej umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości,
7. środki na dowolny cel w cenie kredytu hipotecznego,
8. bardzo zaawansowana bankowość elektroniczna,
9. akceptacja zasiłku macierzyńskiego i dochodu z w trakcie zwolnienia lekarskiego z powodu ciąży,
10. relatywnie wysoko liczona zdolność kredytowa
11. najszybsza możliwość uruchomienia kredytu po podpisaniu umowy deweloperskiej,
12. kredytowanie inwestycji deweloperskich od etapu „wbicia łopaty w ziemię”,
13. możliwość zaciągnięcia kredytu z oprocentowaniem stałym.

Minusy kredytu hipotecznego w ING Bank Śląski S.A

ING nie jest bankiem idealnym. Parę kamieni do ogródka należy wrzucić, gdyż część parametrów odbiega od standardów rynkowych:

1. wysoki koszt ubezpieczenia na życie,
2. bardzo długie czasy oczekiwania na decyzję kredytową w trakcie trwania promocji (nawet do 2 miesięcy),
3. brak negocjacji cenowych,
4. oparcie oprocentowania o stawkę WIBOR6M, która jest zazwyczaj wyższa od WIBOR3M,
5. wymóg posiadania 20% wkładu własnego,
6. możliwość spłaty kredytu hipotecznego tylko do 70 roku życia,

Podsumowanie

Nie wiem, czy mogę mówić o ulubionych bankach, ale z pewnością dużo wniosków kredytowych moich klientów wędruje do ING i jest w tym banku realizowanych. Przede wszystkim jest to spowodowane ofertą, która od wielu lat jest bardzo dobrą ofertą, bardzo przejrzystą, nie zawierającą zbyt wielu kruczków. Jest to bank zazwyczaj bardzo przewidywalny i łatwy przy współpracy. Okresowo, kiedy oferta jest znacznie lepsza od konkurencji, ING Bank Śląski miewa problemy z szybkością obsługi analizy. Czas oczekiwania na decyzję ostateczną naprawdę potrafi się wydłużyć. W takich sytuacjach trzeba się uzbroić w cierpliwość, gdyż czas oczekiwania od momentu złożenia wniosku do wypłaty kredytu potrafi zająć nawet dwa miesiące. Ponadto jest to niewątpliwie lider wśród banków w kwestii wprowadzania nowinek do bankowości elektronicznej. Dla mnie jest to zdecydowanie oferta kredytu hipotecznego godna uwagi.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wątpliwości w temacie „Kredyt hipoteczny w ING Bank Śląski S.A” to śmiało komentuj poniżej. Staram się nie pozostawiać postów bez odpowiedzi.

Powiązane wpisy