x

Kredyty hipoteczne

Czy kredyt walutowy hipoteczny to dobre rozwiązanie? (wpis historyczny)

Kredyt walutowy (wpis historyczny)

Szukasz kredytu hipotecznego, nie masz szans na kredyt w programie „Rodzina na Swoim” a standardowy kredyt  w PLN jest dla Ciebie zbyt drogi….?.  Teoretycznie jest dla Ciebie rozwiązanie – kredyt walutowy. Teoretycznie, bo do takiej decyzji należy bardzo dobrze się przygotować. Trzeba mieć świadomość, że zabawa walutą przy kilkusettysięcznym zadłużeniu może skończyć się bardzo dużym dużym bólem głowy.Postaram się choć trochę rozjaśnić sytuację, na co warto zwracać uwagę.

W jaki sposób wybrać walutę kredytu hipotecznego? Zapraszam do zapoznania się z opisem najważniejszych parametrów kredytu walutowego.

Kredyt walutowy

Moment wypłaty kredytu

Jak w wielu sytuacjach najważniejszy jest moment wejścia w inwestycję. Analiza kredytu walutowego musi zacząć się od bieżącej oceny kursu. Kredyt walutowy powinien być zaciągany w okresie, kiedy potencjał wzrostu danej waluty jest  zdecydowanie niższy niż potencjał spadku. Jednym zdaniem – kredyt opłaca się zaciągać wtedy gdy kurs waluty jest wysoki. To teraz pytanie, kiedy tak jest i jak to ocenić. Mamy tu do dyspozycji dwie możliwości: własną ocenę na podstawie danych z gazet, TV, Internetu bądź wizytę i zasięgnięcie opinii u kogoś, kto ma choć trochę wiedzy na ten temat.

Proszę spojrzeć na wykres poniżej:

https://stooq.pl/q/?s=eurpln&d=20110311&c=10y&t=l&a=lg&b=0&r=chfpln

Lata 2007-2009 to czas w którym banki udzieliły wielkich wolumenów kredytów indeksowanych/denominowanych do waluty obcej. Niestety ówcześni kredytobiorcy nie dokonali żadnej analizy pod kątem ryzyka. Ba śmiem twierdzić, że nie spojrzeli nawet na wykres historyczny.  Zemściło się to na nich bardzo srogo – dzisiaj sporo osób ma 50% więcej kapitału do spłaty od momentu w którym zaciągali kredyt.

Obecnie wedle mojej opinii kursy CHF są na bardzo atrakcyjnych poziomach. Najwyższe od niemal  10 lat kursy sprzyjają zaciąganiu kredytu w tej walucie. Nie ma jednak nigdy pewności że w przyszłości nie zdarzy się żadne wydarzenie, które spowoduje jeszcze wyższy wzrost. Nie ma jednak nigdy pewności, że w przyszłości nie wydarzy się coś, co spowoduje jeszcze wyższy wzrost. Należy mieć również na uwadze, iż waluty często są przedmiotem manipulacji „grubych ryb”, czyli graczy, którzy poprzez posiadane środki i znajomość technik potrafią zmienić globalny kurs. Po drodze mogą wystąpić czynniki ekonomiczne, które w chwili obecnej były nie do przewidzenia.

Co to jest kredyt denominowany a co to jest kredyt indeksowany?

Kredyt denominowany i kredyt indeksowany to kredyty walutowe choć o odmiennej strukturze.

⇒Kredyt denominowany to kredyt zaciągany w walucie. Klient podpisuje umowę na daną wysokość waluty. Przeliczenie z PLN na walutę jest realizowane w zależności od regulacji bankowych. Może być tak jak w przypadku PKO BP kurs z dnia składania wniosku. Może być jak w przypadku Deutsche Bank dwa dni przez zamówieniem umowy kredytowej. Kredyt denominowany jest dobrym rozwiązaniem na kredyt wypłacany w jednej transzy, bądź przy bardzo niskich kursach, bądź w bardzo stabilnym okresie gospodarczym.

⇒Kredyt indeksowany to kredyt zaciągany w PLN, który jest indeksowany do kursy kupna waluty z dnia wypłaty kredytu. Klient podpisuje umowę kredytową na wartość wyrażoną w PLN i w dniu wypłaty kredyt ten jest przeliczany po kursie kupna. Kredyt indeksowany jest dobrym rozwiązaniem na kredyty wypłacane w transzach, kredyty przy bardzo wysokich kursach oraz w czasie niestabilnym gospodarczo. Klient zawsze otrzyma oczekiwaną kwotę w PLN.

Przykład A.

Kredytobiorca A,100 000 PLN(25 000 EUR), kredyt denominowany,3 transze, kurs przeliczenia pierwotnego 4 PLN

a)I transza 7500 EUR wypłacone po kursie 4 PLN = 30 000 PLN

b)II transza 7500 EUR wypłacone po kursie 4,2 PLN = 31 500 PLN

c) III transza 10 000 EUR wypłacone po kursie 3,6 PLN = 36 000 PLN

=suma=97 500 PLN – niedobór 2500 PLN

Przykład B.

Kredytobiorca B,100 000 PLN, kredyt indeksowany,3 transze,

a)I transza 30 000 PLN wypłacone po kursie 4 PLN = 7 500 EUR

b)II transza 30 000 PLN wypłacone po kursie 4,2 PLN = 7 143 EUR

c)III transza 10 000 EUR wypłacone po kursie 3,6 PLN  = 2381 EUR

Klient dopiero po ostatniej transzy poznaje ogólna kwotę kredyt wyrażoną w EUR.

Spread walutowy

Spread walutowy to różnica między kursem kupna wypłaty kredytu) a kursem sprzedaży (spłaty kredytu). Na polskim rynku spread walutowy kształtuje się w dość szerokim zakresie od 4,5% (Meritum Bank – już nie istniejący) do prawie 15% (Getin Bank). Spread walutowy można częściowo pominąć samemu dokonując zakupu waluty i spłaty raty w banku.

Przewalutowanie

Osobiście przewalutowanie uważam za mało ważny parametr w kredycie walutowym. Przydaje się na dobrą sprawę tylko w przypadku znaczącego spadku kursu. Spadek daje możliwości realizacji zarobku w postaci spadku kapitału do spłaty. Ten sam efekt można uzyskać refinansując kredyt do innego banku. Przewalutować kredyt można również w sytuacji gdy jesteśmy pewni że waluta lada dzień wystrzeli w górę. Przewalutowanie po wystrzeleniu w górę powoduje realizację straty w postaci zwiększonego kapitału.

Podsumowanie

Kredyt walutowy jest bardzo specyficznym rozwiązaniem jeśli myślisz o kredycie hipotecznym. Może się okazać strzałem w dziesiątkę, gdyż dobrze się wstrzelisz w moment. Twoja rata będzie niska, Twój kapitał do spłaty spadnie, gdyż spadną kursy waluty. Równie dobrze Twoja przyszłość może wyglądać zdecydowanie gorzej. Raty wzrosną a kapitał znacznie wzrośnie, gdyż kursy waluty wzrosną. To twój kredyt. Ty go będziesz spłacał. Decyzja należy zatem do Ciebie. Dla mnie jako osoby piszącej ten tekst istotnym było zwrócenie uwagi na najważniejsze kwestie związane  tematyką tego specyficznego produktu finansowego.

Formularz kontaktowy