Księga wieczysta online

księga wieczysta

Z dniem 1 lipca doczekaliśmy się „rewolucji” w dostępie do odpisów z ksiąg wieczystych. Po ponad 4 latach możliwości przeglądania treści ksiąg wieczystych online wydruk o mocy dokumentu urzędowego będzie można pobrać ze strony ministerstwa https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/wyszukiwanieKW Jest to bardzo dobra wiadomość, gdyż do tej pory nie wszystkie instytucje akceptowały wydruki z dotychczasowego systemu, zarzucając brak pewności co do wszystkich danych. W związku z tym wielu kredytobiorców musiało fatygować się do odpowiednich sądów i nierzadko stać w długich kolejkach po odbiór odpisu. Przyznacie, że w kraju, w którym Internet na dobre funkcjonuje od ponad 15 lat, jest to etap, który już dawno temu powinien być osiągnięty. Zmiany miały wejść od grudnia 2013 roku, o czym informowałem na swoim blogu Zmiany w księgach wieczystych online Wdrożenie nowego systemu zostało jednak opóźnione ze względu na problemy z samym systemem.

Opłaty za dostęp

Opłaty za dostęp w formie elektronicznej będą niższe niż tradycyjne. Dzięki temu oprócz czasu, jaki trzeba było poświęcić na zdobycie dokumentu, będzie można oszczędzić także pieniądze. Dla podmiotów, które wnioskują miesięcznie o kilkadziesiąt odpisów, będzie to znaczne ułatwienie i istotne obniżenie kosztów.

1. Opłaty za odpis zwykły w formie elektronicznej

20 PLN/szt. oraz opłata za przyjęcie płatności w formie elektronicznej*

2. Opłata za odpis zupełny w formie elektronicznej

50 PLN/szt. oraz opłata za przyjęcie płatności w formie elektronicznej*

3.Opłata za wyciąg z pojedynczego działu w formie elektrnicznej

5 PLN/szt. oraz opłata za przyjęcie płatności w formie elektronicznej*

4. Opłata za odpis zwykły w  formie papierowej

30 PLN/szt. oraz opłata za przyjęcie płatności w formie elektronicznej*

5. Opłata za odpis zupełny w formie papierowej

60 PLN/szt. oraz opłata za przyjęcie płatności w formie elektronicznej*

6.Opłata za wyciąg z pojedynczego działu  w formie papierowej

15 PLN/szt. oraz opłata za przyjęcie płatności w formie elektronicznej*

*Tabela opłat za przyjęcie płatności w formie elektronicznej

Kanał płatniczyWartość transakcjiOpłata brutto
Płatność elektronicznaOd 0 do 10 PLN0.15 PLN
Płatność elektronicznaOd 10.01 do 20 PLN0.30 PLN
Płatność elektronicznaOd 20.01 PLN do 120 PLN0.50 PLN
Płatność elektronicznaOd 120.01 PLN1.00% wartości transakcji

Procedura uzyskania danych

Aby uzyskać dostęp, należy wejść na stronę https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/wyszukiwanieKW. Trzeba znać numer księgi wieczystej, który zapisywany jest w standardzie xxxx/xxxxxxxx/x. Potem następuje krótka weryfikacja polegająca na rozwiązaniu prostego działania matematycznego. Weryfikacja ma wykluczyć ataki robotów i np. zapchanie dostępu do bazy poprzez sztuczną, gigantyczną ilość zapytań elektronicznych. W kolejnym kroku wybieramy rodzaj dokumentu (odpis zwykły, odpis zupełny, wydruk z pojedynczego działu) oraz sposób dostarczenia dokumentu (wersja elektroniczna, wersja tradycyjna). Ostatnie kroki polegają na podaniu danych do wysyłki oraz sposobu płatności.

Całość działa bezproblemowo, a przejście przez poszczególne etapy jest intuicyjne. Obsługa serwisu nie powinna sprawić problemów nawet mniej zaawansowanym użytkownikom Internetu i komputera. Dla mnie, jako doradcy kredytowego, oznacza to szybsze i tańsze uzyskiwanie wypisów z ksiąg wieczystych niż do tej pory.

Dodatkowe funkcje

Nowy system dostępu do ksiąg wieczystych daje nowe możliwości niektórym organom państwowym. Policja, NIK, komornicy, organy podatkowe, ZUS, Prokuratoria Generalna, sądy i notariusze będą miały prawo korzystać z wyszukiwarki i będą mogły wyszukiwać danych po danych osobowych, adresie nieruchomości, danych z ewidencji gruntów. Wprowadzenie tych funkcji znacznie przyśpieszy np. ustalanie majątku dłużnika i polepszy ściągalność zaległych zobowiązań.

Podstawy prawne

Strona EKW realizuje dostęp do księgi wieczystej na podstawie poniższych aktów prawnych:
1.Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r. poz. 707 i 830) w brzmieniu nadanym Ustawą z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U.2013.941 zm. Dz.U.2013.1641);
2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (Dz.U.2013.1407);
3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych i zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych oraz od wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych (Dz.U.2013.1412).

Pozdrawiam

Michał Dawidowicz