x

Kredyty hipoteczne

Mieszkanie dla Młodych dofinansowanie do kredytu hipotecznego

Mieszkanie dla Młodych

Mieszkanie dla Młodych

Pozostało dosłownie kilka dni do rozpoczęcia nowego roku, a co za tym idzie, do startu nowego programu dopłat Mieszkanie dla Młodych, już zwanego potocznie MdM. Program został przyjęty ustawowo 27 września 2014 roku. Wiele osób czeka na ten moment, licząc na to, że zakup nieruchomości zostanie wsparty środkami publicznymi. W poniższym wpisie chciałem przedstawić najważniejsze założenia programu.

Do kogo skierowany jest program dopłat Mieszkanie dla Młodych?

W założeniu ustawodawcy program ma być skierowany dla młodych ludzi, którzy „startują w życie”. Program Mieszkanie dla Młodych będzie skierowany do małżeństw, singli oraz osób samotnie wychowujących dzieci. Tak samo jak pod koniec programu Rodzina na Swoim obowiązywać będzie limit wiekowy 35 lat. W przypadku małżeństw limit będzie ustalany dla młodszego z małżonków. Z programu wykluczone są osoby, które posiadały lub posiadają nieruchomość mieszkalną (działka nie jest nieruchomością mieszkalną:)). Zasada ta nie obowiązuje, jeśli prawo własności było częściowe, czyli jeśli ktoś był lub jest współwłaścicielem w części ułamkowej.

Dla jakich nieruchomości będą obowiązywały dopłaty?

Program Mieszkanie dla Młodych będzie obowiązywał dla nieruchomości z rynku pierwotnego i rynku wtórnego dla mieszkań i domów położonych na terenie Polski. Nieruchomości z rynku pierwotnego będą musiały być wybudowane przez podmioty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Nieruchomości będą musiały spełniać limity metrażowe. Standardowo będzie to 75 metrów kwadratowych dla mieszkań oraz 100 metrów kwadratowych dla domów. Dla rodzin posiadających minimum trójkę dzieci maksymalne limity są podwyższone o 10 metrów dla każdej z nieruchomości – 85 metrów kwadratowych dla mieszkań oraz 110 metrów kwadratowych dla domów. Dodatkowym obostrzeniem będzie limit cenowy dla 1 metra kwadratowego, jaki dana nieruchomość będzie musiała spełnić, by dopłata mogła zostać udzielona. Limity będą ustalane raz na kwartał przez BGK i ogłaszane w Biuletynie Informacji Publicznej na podstawie średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 metra kwadratowego obliczonego dla danej gminy

Komunikaty na temat programu Mieszkanie dla Młodych

Podstawowe warunki kredytu do uzyskania dopłat

Ustawa określająca zasady dofinansowania wymaga, by kredyt był zaciągany w walucie polskiej na min. 50% wartości nieruchomości. Kredyt musi być również zaciągnięty na min. 15 lat. Gdyby kredytobiorcy nie mieli wystarczającej zdolności kredytowej, istnieje możliwość dołączenia do kredytu następujących osób: zstępnych, wstępnych, rodziców, rodzeństwa, małżonków rodzeństwa, teściów, ojczyma i macochy, w celu poprawienia parametrów zdolności finansowej. Celem kredytu nie może być zakup garażu, finansowanie wykończenia, konsolidacja innych kredytów itp.

Wysokość dopłat w programie Mieszkanie dla Młodych

Wyjściowo wysokość dofinansowania wkładu własnego w programie Mieszkanie dla Młodych jest obliczane na podstawie 10% iloczynu średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, oraz:

– powierzchni użytkowej mieszkania – w przypadku mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2,

– 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.

Nabywca nieruchomości wychowujący 1 dziecko może ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 15% iloczynu.

Program przewiduje dodatkową dopłatę do maksymalnie 25% w przypadku, gdy w trakcie 5 lat od udzielenia finansowania w rodzinie pojawi się trzecie dziecko i kolejne dzieci. Każde dziecko oznacza dodatkowe 5%, z zaznaczeniem maksymalnej dopłaty wynoszącej 25%. Ważną informacją jest to, iż bank kredytujący nie może pobrać prowizji za wcześniejszą spłatę, jeśli kredytobiorca przekaże dofinansowanie dodatkowe na wcześniejszą spłatę.

Zwrot dofinansowania Mieszkanie dla Młodych

Kredytobiorca będzie zobowiązany do zwrotu dopłat, jeśli w w okresie 5 lat od daty ustanowienia lub przeniesienia prawa własności mieszkania/domu na które BGK udzieliło dofinansowania do wkładu własnego wystąpią następujące zdarzenia:

⇒ nieruchomość zostanie wynajęta, użyczona lub sprzedana (nawet częściowo) ;

⇒ sposób użytkowania nieruchomości będzie uniemożliwiał zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych;

⇒ kredytobiorca uzyska prawo własności w całości lub części, spółdzielczo-własnościowe prawo w całości lub części do domu lub mieszkania. Wyłączone z tego zapisu jest nabycie powyższych praw w drodze spadku;

⇒ zostanie dokonana nadpłata kredytu w kwocie przewyższającej wysokość dofinansowania Mieszkanie dla Młodych.

Wysokość zwrotu jest określana na dzień wystąpienia jednego z powyższych zdarzeń. Kredytobiorca jest zobowiązany do poinformowania banku kredytującego w terminie do 30 dni od dnia wystąpienia jednego z powyższych zdarzeń, a do zwrotu określonej kwoty – w terminie do 6o dni od dnia wystąpienia zdarzenia.

Dla zainteresowanych podaję link do pełnego tekstu ustawy Mieszkanie dla Młodych.Ustawa Mieszkanie dla Młodych

Formularz kontaktowy