Wypłata dopłaty w MdM – wpis historyczny

Wypłata dopłaty w MdM

Mieszkanie dla Młodych to program dopłat do mieszkań i domów, który reguluje Ustawa z dnia 27 września 2013r o pomocy państwa  w nabyciu pierwszego mieszkania  przez młodych ludzi.

Tekst ustawy znajdziesz tutaj Ustawa Mieszkanie dla Młodych

W związku z faktem, iż ustawa działa już kilka lat czasu pojawia się coraz więcej wątpliwości związanych z momentem wypłaty dopłaty środków z BGK, który pokrywa dopłatę. Wszystko dokładnie reguluje ustawa w Art.10 i Art.11.

Podstawową zasadą jest wypłata dopłaty w MdM jako ostatniej transzy po wniesieniu ewentualnego wkładu własnego klienta i środków z kredytu hipotecznego wypłacanego przez bank udzielający kredytu.

Drugą podstawową zasadą jest założenie, iż ostatnia transza uzgodniona w harmonogramie z developerem musi być równa lub większa wysokości dopłaty. Jeśli będzie niższa to niestety klient nie otrzyma pełnej dopłaty. Dopłata będzie wynosiła tyle ile zostało ustalone jako kwota ostatniej transzy.

Moment wypłaty MdM zależy od rodzaju umowy jaka została podpisana przez klientów. Poniżej wklejam dokładny cytat z ustawy:

Wypłata środków z tytułu udzielonego nabywcy dofinansowania wkładu własnego
dokonywana jest przez instytucję kredytującą:
1) po zawarciu przez nabywcę umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności
mieszkania, na rachunek osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej, na który przekazane zostały
lub przekazywane są środki z tytułu udzielonego kredytu – w przypadku gdy
nabycie mieszkania dotyczy mieszkania oddanego do użytkowania i nie było
związane z zawarciem umowy deweloperskiej;
2) jako ostatnia część świadczeń pieniężnych nabywcy, na mieszkaniowy rachunek
powierniczy wskazany w umowie deweloperskiej – w przypadku gdy
realizacja wynikających z zawartej umowy deweloperskiej świadczeń pieniężnych
przewiduje ich dokonywanie poprzez mieszkaniowy rachunek powierniczy;
3) jako ostatnia część świadczeń pieniężnych nabywcy, na rachunek osoby, która
wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
na który przekazane zostały, w części lub w całości, środki z tytułu
udzielonego kredytu – w przypadku gdy realizacja wynikających z zawartej
umowy deweloperskiej świadczeń pieniężnych nie przewidywała ich dokonywania
poprzez mieszkaniowy rachunek powierniczy.

Reasumując w zależności od tego czy klient podpisał czy też nie umowę developerską wypłata dopłaty w MdM może nastąpić przed lub po akcie notarialnym przenoszącym własność nieruchomości na klienta.

Streszczenie zapisów powyżej:

1)Jeśli klient ma umowę developerską wtedy moment wypłaty regulują zapisy z tejże umowy.

2)Jeśli klient dysponuje zwykłą umową zwaną potocznie cywilno-prawną to wypłata może nastąpić o przeniesieniu prawa własności nieruchomości.

W przypadku umowy developerskiej wszystko jest jasno. W przypadku umowy cywilno-prawnej sprawy się komplikują jeśli developer nie chce się zgodzić na wypłatę całości środków po akcie lub, gdy swoją inwestycję realizuje przy pomocy kredytu developerskiego. Związane jest to z obowiązkiem wystawienia przez bank kredytujący budowę promesy bezciężarowego wydzielenia nieruchomości, która w większości wypadków wymaga wpłaty całości środków aby utworzona hipoteka mieszkania nie miała wpisanej hipoteki banku developera. W ten sposób powstaje pewien pat , który można rozwiązać podpisując umowę developerską, zgodą banku developera na wydanie promesy bez wpłaty całości środków. Spotkałem się kiedy w przypadku jednego z dużych warszawskich developerów z prostym pomysłem. Developer sam wpłacał brakującą sumę na konto banku, bank wydawał promesę a BGK uruchomił środki po akcie notarialnym.

Tekst zaznaczony na czerwono jest już nieaktualny. Istnieje możliwość wypłaty przed aktem notarialnym nawet jeśli umowa przedwstępna była podpisana w rygorze umowy cywilno-prawnej.