Zmiany w kredytach hipotecznych od 2015 roku

Nowy rok zbliża się nieubłaganie. Jak co roku wiąże się to z nowymi zmianami w dziedzinie kredytów hipotecznych. Warto wiedzieć, jaki jest zakres tych zmian, aby w przypadku zastanawiania się nad zaciągnięciem kredytu hipotecznego wziąć te zmiany pod uwagę w swoich planach. Dla części kredytobiorców zmiany te są dobre, dla innych zaś niestety niekorzystne. Zapraszam do przeglądu najważniejszych zmian w hipotekach, które będą miały miejsce od 2015 roku.
Zmiany w kredytach hipoteczych od 2015 roku

Wkład własny

Jedną z najważniejszych zmian jest wzrost wymagań co do wysokości wkładu własnego. Obecnie kredytobiorca musi wykazać się wkładem własnym na poziomie 5% wartości nieruchomości. Od 2015 roku wymagany wkład własny będzie wynosił min. 10%. Jest to znacząca kwota, gdyż zakup mieszkania wiąże się dodatkowymi kosztami typu podatek PCC (2% wartości rynkowej nieruchomości), opłata za notariusza, wycena nieruchomości, prowizje bankowe i inne. Zakup mieszania o wartości 300 000 PLN będzie oznaczał obowiązek posiadania ok. 40 000 PLN – 50 000 PLN w gotówce, co dla wielu osób jest poza zasięgiem możliwości. Warto wspomnieć, że wkład własny nie może pochodzić z kredytu. Odpowiednie oświadczenie podpisuje się we wniosku kredytowym lub podczas podpisywania umowy kredytowej.

Jest jednak możliwość uzyskania kredytu bez środków własnych – jest to tzw. kupno nieruchomości niedoszacowanej. Na rynku są 4 banki, które interpretują rekomendację KNF w sposób taki, iż do wkładu własnego można zaliczyć różnicę między wartością rynkową nieruchomości a wartością transakcyjną. Jeśli wycena nieruchomości wskaże, iż wartość rynkowa jest wyższa niż wartość transakcyjna, to różnica ta zostanie zaliczona w poczet wkładu własnego. O ile zapewne będzie trudno kupić nieruchomość przy całkowitym braku owych 10%, to jednak to rozwiązanie może pomóc osobom , którym brakuje części środków.

Zmiany w programie MdM – Mieszkanie dla Młodych

Na drugim biegunie stoją zmiany w MdM. Zmiany będą w większości oznaczały korzystniejsze możliwości niż w 2014 r. Poniżej najważniejsze z nich:

Od 2015 roku rodziny posiadające troje i więcej dzieci dostaną dopłatę 25% (obecnie 15%) wartości nieruchomości. Jednocześnie nie będzie ona naliczana od 50 metrów kw., a od 65 metrów kw. Połączenie tych dwóch zmian może w pewnych warunkach spowodować nawet dwukrotny wzrost dopłaty wobec dzisiejszej sytuacji. Dodatkowo rodziny wielodzietne nie będą traciły możliwości ubiegania się o kredyt z dopłatą, jeśli posiadają lub posiadały w przeszłości nieruchomość, a zmiana miałaby pomóc w uzyskaniu lepszych warunków mieszkaniowych. Dla kredytobiorców posiadających dwójkę dzieci 2015 rok również oznacza korzystne zmiany. Otóż będzie to wzrost dopłaty z 15% do 20%, dopłaty będą naliczane od 50 metrów kw. W związku z tym warto wstrzymać się z realizacją swoich planów.

Z dopłat będą mogły skorzystać osoby nabywające nieruchomości budowane i sprzedawane przez spółdzielnie mieszkaniowe na dowolnym etapie.

Zmianie ulegnie również katalog osób, które mogą wspomóc kredytobiorcę w kwestii zdolności kredytowej. Obecnie jest to określona lista osób z najbliższej rodziny. W nowelizacji przewidziano możliwość pomocy ze strony każdego, kto wyrazi na to zgodę.

Spłata części lub całości kredytu będzie oznaczała konieczność zwrotu części środków z dopłaty. Zapis ma objąć umowy realizowane na podstawie nowelizacji ustawy.

Wszystkie zmiany można śledzić w poniższym linku:

Zmiany w MdM od 2015 roku

Rekomendacja U

Rekomendacja U to kolejna rekomendacja zgłoszona przez Komisję Nadzoru Finansowego, która ogranicza pewne możliwości działania banków w kwestii sprzedaży ubezpieczeń. Sprzedaż ubezpieczeń przez banki to bardzo dochodowy segment i ograniczenie przychodu może spowodować spadek dochodów, a co za tym idzie, pośrednio przełożyć się na wzrost marż w kredytach hipotecznych.