zmiany w kwZmiany w księgach wieczystych

Od dłuższego czasu trwają prace nad rozszerzaniem funkcjonalności elektronicznego systemu obsługującego księgi wieczyste. Pierwszy etap to przenoszenie papierowych wersji do elektronicznej formy zapisu. Dzięki migracji już dziś bezproblemowo można sprawdzić zawartość każdej księgi wieczystej o ile znamy jej dokładny numer. Ministerstwo Sprawiedliwości równolegle pracuje nad udoskonaleniem systemu pracy sądów wieczystoksięgowych. Prace mają na celu wykorzystanie elektronicznego obiegu dokumentów do zmian w księgach wieczystych. Ministerstwo pracuje nad tym, aby wnioski o założenie lub dokonanie wpisu w księgach wieczystych można było składać drogą elektroniczną. Specjalne uprawnienia mają otrzymać naczelnicy Urzędów Skarbowych, notariusze, komornicy, czyli zawody zaufania publicznego (tak przynajmniej powinno być :D). Do dokonywania zmian w kw trzeba będzie zdobyć odpowiedni certyfikat. Unowocześnienie elektronicznego systemu ksiąg wieczystych ma także  przyśpieszyć proces wprowadzania zmian w tych księgach. Dzisiaj wprowadzenie zmian w dokumentacji nieruchomości trwa nawet do kilku tygodni, w zależności od rejonu Polski. Po wprowadzeniu nowych zasad zmiany mają być wprowadzanie w ciągu maksymalnie 1 dnia. Dodatkowo przewidywana jest zmiana dotycząca oryginalnych odpisów z ksiąg wieczystych. Po opłaceniu wniosku (stawka jak podczas osobistej wizyty – 30 PLN/szt.) sąd wieczystoksięgowy przyśle nam wcześniej zamówiony odpis w formie elektronicznej. Koszt elektronicznego odpisu to 20 PLN/szt. plus koszty przelewu internetowego, a będzie on dostępny dosłownie w ciągu kilku minut.

Jakie będą korzyści z wprowadzania zmian?

Głównymi korzyściami będą szybkość oraz bezpieczeństwa transakcji. Szybkość, gdyż notariusze będą ustawowo zobligowani do złożenia wniosków wynikających z aktu notarialnego nieruchomości najpóźniej tego samego dnia co odbył się akt notarialny. Jest to istotna różnica do obecnej sytuacji, gdyż w świetle obowiązującego prawa notariusz ma obowiązek wysłać zawiadomienie do odpowiedniego sądu wieczystoksięgowego na 3 dni od daty aktu notarialnego. Musimy do tego doliczyć czas potrzebny na wysłanie korespondencji(bo  oprócz wniosków składanych w sądzie wieczystoksięgowym taka opcja też była akceptowana) oraz czas na rejestrację wniosków w sądzie wieczystoksięgowym. Nowy system pozwolić zatem skrócić całą operację o kilka-kilkanaście dni. Znacznie poprawi się też bezpieczeństwo. Obecny system dawał duże możliwości sprzedaży jednej nieruchomości kilku nabywcom. Wszystko przez czas, w którym notariusz miał obowiązek zarejestrowania zmian właścicielskich. Teraz kiedy jest to ograniczone do maksymalnie kilku godzin sytuacja w której Twoja nieruchomość zostanie sprzedana równolegle komuś innemu jest znacznie zniwelowana.

Podsumowanie

Powyższe zmiany oceniam bardzo pozytywnie. Bezpieczeństwo i szybkość związany z obsługą transakcji nieruchomości jest bardzo istotny ze względu na kwoty w jakich się on porusza. Powinno to nastąpić już dawno temu. Z niecierpliwością czekam aż możliwość elektronicznych zmian wejdzie w życie.