x

Reprezentatywny przykład

27 lipca 2017 roku w życie weszła ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Ustawa bardzo szczegółowo opisuje moje obowiązki względem potencjalnych klientów. Jako agent kredytu hipotecznego – nazywany również ekspertem kredytowym, jestem zobowiązany do przedstawienia na stronie internetowej reprezentatywnego przykładu kosztów kredytu hipotecznego. Reprezentatywny przykład powinien być wyliczony na bazie spodziewanej realizacji 2/3 wniosków kredytowych w przyszłości.

Plan Finance Michał Dawidowicz 02-972 Warszawa ul. Branickiego 10/13 NIP 5262745502

Reprezentatywny przykład kredytu hipotecznego.

Całkowita kwota kredytu: 400.000 zł  

1. Czas obowiązywania umowy: 300 miesięcy/25 lat
2. Oprocentowanie kredytu zmienne: 3,52% w stosunku rocznym stanowiące sumę stawki referencyjnej WIBOR3M i marży Banku,
3. Prowizja za udzielenie kredytu płatna jednorazowo: 0% od całkowitej kwoty kredytu,
4. RRSO- rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 4,12%,
5. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 630.839
6. Całkowity koszt kredytu wynosi: 230.839zł na który składa się:

-suma odsetek kredytowych wyliczona wg przyjętej w umowie stopy oprocentowania: 206.199
-prowizja za udzielenie kredytu płatna jednorazowo: 0
-koszty ustanowienia i wygaśnięcia hipoteki: 319,00zł (koszt wpisu hipoteki: 200zł, koszt podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19zł, koszt wykreślenia hipoteki 100zł)
-koszt ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu (od ognia i innych zdarzeń losowych, założono składkę roczną w wysokości 400 zł), łącznie 10.000zł za cały okres kredytowania dla nieruchomości o wartości 500.000zł
-koszt wyceny nieruchomości: 500zł
-koszt ubezpieczenia na życie stanowiący zabezpieczenie kredytu (składka miesięczna 0,02% od salda kapitału, wyliczanego na 12 miesięcy rozpoczynając od kwietnia każdego roku): 13.816zł
-koszt ubezpieczenia pomostowego (składka pobierana do czasu uzyskania wpisu kredytu w księdze wieczystej nieruchomości, składka miesięczna 192zł): 2.304zł

7. Kredyt wraz z należnymi odsetkami spłacany jest w 300 ratach miesięcznych równych

Szacowana rata kapitałowo-odsetkowa wyniesie 2.205zł

Powyższa kalkulacja została wykonana w dniu 20.04.2019r.

     

Formularz kontaktowy