x

Analiza umowy kredytowej

Analiza umowy kredytowej

W ostatnim czasie odzywa się do mnie wielu kredytobiorców, którzy podpisali umowy i po fakcie okazało się, że ich zobowiązania i deklaracje zapisane w umowach kredytowych są inne niż te obiecane przez doradców bankowych/zewnętrznych przed złożeniem wniosku. Zgłoszenie zastrzeżeń i analiza po podpisaniu umowy kredytowej dają niewielką szansę na naprawę popełnionych błędów. Zalecam zatem odpowiednie wcześniejsze przygotowanie się do podpisania dokumentacji bankowej. Niestety to jest sytuacja, w której nie ma odwrotu. Jeśli nie jesteś pewny swojego wyboru, nie masz wystarczającej wiedzy ekonomicznej i matematycznej, słownictwo bankowe jest dla Ciebie niezrozumiałe lub szukasz bezstronnej analizy ze strony profesjonalnego doradcy kredytowego, serdecznie zapraszam do kontaktu. Zainteresowanym osobom proponuję kompleksowe sprawdzenie szczegółowych zapisów umowy kredytowej i wyjaśnienie ich pod kątem:

warunków cenowych i kosztów całkowitych;

sposobu ustalania i ewentualnych zmian stopy procentowej;

wymaganych zabezpieczeń kredytu;

warunków wcześniejszej spłaty;

warunków ewentualnego cross-sellingu (produktów dodatkowych);

zobowiązań i deklaracji wobec banku z tytułu zaciągnięcia kredytu;

warunków wypłaty kredytu;

potencjalnych zagrożeń;

i wielu innych parametrów uzależnionych od indywidualnej sytuacji.

analiza umowy kredytowej

Posiadam wieloletnie doświadczenie w organizacji kredytów hipotecznych. Zrealizowałem ponad 700 kredytów hipotecznych dla moich klientów. Analiza umów kredytowych nie stanowi więc dla mnie żadnego problemu. Miałem do czynienia od strony praktycznej z kredytami ze wszystkich banków komercyjnych oferujących finansowanie hipoteczne na rynku. W związku z tym mam duże doświadczenie w analizie różnego rodzaju dokumentów. Jeśli jesteś zainteresowany, zapraszam do kontaktu. Zapewniam komfort, dyskrecję, dogodne miejsce spotkania, a przede wszystkim zrozumiałe i profesjonalne omówienie wszystkich wątpliwości.

Koszt analizy umowy kredytowej to od 100 PLN do 300 PLN w zależności od stopnia trudności zlecenia. Wycena analizy uzależniona jest od zakresu, jaki miałaby ona obejmować. W pierwszym etapie podsyłasz do mnie swoją umowę wraz z listą pytań, wątpliwości lub uwag. Z listy jestem w stanie wyczytać Twoją wiedzę i świadomość na temat kredytu hipotecznego. Na podstawie listy dokonuję też wyceny mojej usługi. Następnie potrzebuję 1-2 dni na przygotowanie i jestem w stanie przeprowadzić spotkanie. Spotkanie trwa zazwyczaj w okolicach 2h. Poza odpowiedziami na zagadnienia z listy poruszam istotne kwestie zawarte  w umowie kredytowej. Nie analizuję zapisów prawnych i klauzul abuzywnych, gdyż nie jestem prawnikiem. Moja analiza jest prowadzona od strony praktycznej. Potrafię rozłożyć umowę kredytową i załączniki na czynniki pierwsze i wskazać jaki to będzie miało wpływ na życie i budżet kredytobiorcy.

Zapraszam do kontaktu w celu ustalenia szczegółów.

Pozdrawiam

Michał Dawidowicz

Formularz kontaktowy