x

BIK

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych w BIK

Historia w BIK nie zawsze jest taka, jaką chcielibyśmy mieć. Problemy ze spłatą widniejące w BIK potrafią przysporzyć w przyszłości wielu kłopotów. Szczególnie, jeżeli będziemy chcieli starać się o uzyskanie kredytu, leasingu czy pożyczki. W związku z tym należy zastanowić się nad „wyczyszczeniem” historii kredytowej. Zgodnie z obowiązującym prawem w niektórych sytuacjach można „wyczyścić” historię kredytową w 100%. Dokładnie oznacza to przeniesienie danych historii kredytowej do części statystycznej (niewidocznej dla banków) raportu BIK. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest możliwe, jeśli Twoje opóźnienie w spłacie było krótsze niż 60 dni (i upłynęło więcej niż 30 dni od poinformowania przez bank/SKOK o tym fakcie) oraz kwota przeterminowanego zadłużenia wynosiła mniej niż 200 PLN. Znamy jednak kilka dodatkowych trików.

Spis treści

W dzisiejszym wpisie „Wycofanie zgody na przetwarzanie danych w BIK” dowiecie się:

  • co to jest BIK,
  • jak pozbyć się złych wpisów w BIK,
  • wzór pisma na zaprzestanie przetwarzania danych w BIK,
  • jakie bazy poza BIK należy sprawdzić,
  • jak sprawdzić swój raport kredytowy.

Co to jest BIK?

Biuro Informacji Kredytowej to baza, która gromadzi informacje na temat wszystkich zobowiązań kredytowych i pożyczkowych zaciąganych przez Polaków. W BIK są zawarte informacje na temat instytucji, daty udzielenia, wysokości kredytów i historii spłacania. Teoretycznie odnotowywane jest każde, nawet najmniejsze kilkudniowe potknięcie ze spłatą zobowiązań. Teoretycznie, gdyż w praktyce kilkudniowe opóźnienia bywają pomijane w raportowanych zestawieniach. Może to mieć wpływ na możliwość uzyskania finansowania w przyszłości ze względu na fakt, iż dane o spłacanych kredytach są przetwarzane nawet do 5 lat od całkowitej spłaty.

Jak sprawdzić i pobrać raport BIK?

BIK możesz pobrać klikając poniższy baner. Rejestracja na portalu Biura Informacji Kredytowej zajmuje dosłownie kilka minut.

Dokładny opis, jak pobrać raport BIK opisałem w jednym z tematów na blogu.

Jak pobrać raport BIK? Kompletne info!

Czy można usunąć historię BIK?

Usuwania historii BIK jest terminem potocznym. Nie da się wykasować historii jako takiej, poza nieprawdziwymi i błędnymi wpisami. Można starać się tylko przenieść historyczne dane o naszej historii kredytowej do części statystycznej. Raport BIK składa się z dwóch części. Części widocznej dla banków, oraz części statystycznej niewidocznej dla banków. W części widocznej dane przechowywane są przez 5 lat, w części niewidocznej dla banków dane są przetwarzane przez 12 lat. Terminy te biegną od zakończenia relacji z bankiem, czyli od faktycznej spłaty zobowiązania kredytowego.

Wzór pisma na wycofanie zgody przetwarzania danych wersja 1

Właśnie, jak to zrobić? Jak napisać pismo do banku, by skutecznie zaprzestać przetwarzania danych w BIK? Wiele osób zastanawia się, jak usunąć historię BIK. Chciałbym przedstawić wzór pisma, z którego możecie skorzystać, jeśli chcecie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w BIK. Aby spróbować usunąć historię z Biura Informacji Kredytowej, musisz zwrócić się z oficjalnym pismem, w którym odniesiesz się do konkretnego problemowego zobowiązania finansowego. Do wypełnienia pisma będziesz potrzebować umowy kredytowej, dowodu osobistego i danych banku lub instytucji finansowej.

………., dnia ………..

Bank/SKOK/Inna instytucja finansowa
Adres:

Wnioskodawca:
Adres:
PESEL:
Seria i nr dowodu :

Wniosek o zaprzestanie przetwarzania danych z bazy BIK S.A

Dotyczy nr Klienta: …………………………
Umowy kredytu nr: ……………………………………………………… z dnia ……………

W związku ze złożonym przeze mnie oświadczeniem o udostępnienie przez ………………. moich danych osobowych oraz danych stanowiących tajemnicę bankową, wnoszę o zaprzestanie przetwarzania i udostępniania moich danych do Biura Informacji Kredytowej S. A. z siedzibą w Warszawie. Podstawą mojego żądania jest:
– złożenie przeze mnie oświadczenia w zakresie cofnięcia zgody na udostępnianie przez bank i przetwarzanie moich danych przez BIK S. A.

– Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późn. zm.)

Bardzo proszę o przesłanie na mój adres korespondencyjny pisemnej informacji potwierdzającej zakończenie przetwarzania danych osobowych w rejestrze BIK, w celu oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego.

W sytuacji gdy moja prośba nie zostanie spełniona, jestem zdecydowany/zdecydowana poinformować odpowiednie organy państwowe tj. Komisję Nadzoru Finansowego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Generalnego Inspektora Danych Osobowych o łamaniu obowiązującego prawa.

…………………………………..
(podpis)

Wzór pisma na wycofanie zgody na przetwarzanie danych wersja 2

Gdyby Twoja sprawa była trudniejsza tj. gdyby Twoje zadłużenia były dłuższe niż 60 dni, możesz ratować się dodatkową klauzulą i zawrzeć ją w swoim piśmie. Poniżej pismo ostatniej szansy.

………., dnia ………..

Bank/SKOK/Inna instytucja finansowa
Adres:

Wnioskodawca:
Adres:
PESEL:
Seria i nr dowodu :

Wniosek o zaprzestanie przetwarzania danych z bazy BIK S.A

Dotyczy nr Klienta: …………………………
Umowy kredytu nr: ……………………………………………………… z dnia ……………

 

W związku ze złożonym przeze mnie oświadczeniem o udostępnienie przez ………………. moich danych osobowych oraz danych stanowiących tajemnicę bankową, wnoszę o zaprzestanie przetwarzania i udostępniania moich danych do Biura Informacji Kredytowej S. A. z siedzibą w Warszawie. Podstawą mojego żądania jest:
– złożenie przeze mnie oświadczenia w zakresie wycofania zgody na udostępnianie przez bank i przetwarzanie moich danych przez BIK S. A.

– Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późn. zm.)

Zgodnie z zapisami art. 105a ww. ustawy Bank ma obowiązek poinformować mnie o zamiarze przetwarzania danych osobowych bez mojej zgody w przypadku opóźnień w spłacie powyżej 60 dni. Przesłanka ta nie została spełniona, wobec czego bank nie ma prawa przetwarzać moich danych.

Bardzo proszę o przesłanie na mój adres korespondencyjny pisemnej informacji potwierdzającej zakończenie przetwarzania danych osobowych w rejestrze BIK, w celu oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego.

W sytuacji gdy moją prośba nie zostanie spełniona, jestem zdecydowany/zdecydowana poinformować odpowiednie organy państwowe tj. Komisję Nadzoru Finansowego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Generalnego Inspektora Danych Osobowych o łamaniu obowiązującego prawa.

…………………………………..
(podpis)

Gdzie złożyć wniosek o cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w BIK?

Pismo adresujesz do banku lub instytucji finansowej, która przetwarza Twoje dane. Nigdy nie zwracasz się do BIK. BIK nie ma mocy prawnej, by cokolwiek poprawiać w Twoich danych na podstawie informacji od Ciebie. BIK jest takim magazynem danych osobowych, ale z zewnątrz nie można się do niego dostać. Pismo proponuję wysłać przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Możesz też złożyć wniosek w oddziale banku. W takiej sytuacji proponuję mieć ze sobą kopię pisma i poprosić o potwierdzenie przyjęcia dokumentu. Niestety słyszałem o wielu przypadkach zaginięcia podobnych pism.

Ile trwa czyszczenie historii w BIK?

Instytucja, do której się zwracasz, ma teoretycznie obowiązek odpowiedzieć w ciągu 30 dni. Jednakże w skomplikowanych przypadkach, bank ma prawo wydłużyć ten okres o dodatkowe 30 dni. O wydłużeniu konsument musi zostać poinformowany, a samo pismo musi wyjaśniać podstawy wyjaśnienia. Brak dostosowania się do terminów będzie narzucał na bank przyjęcie rozwiązania po myśli konsumenta. W powyższych przypadkach np. cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w bazie Biura Informacji Kredytowej.
Sama zmiana wpisu w BIK zależy od dnia rozpatrzenia Twojego wniosku i od dnia do, kiedy bank wyśle informacje do BIK. Część moich klientów miała szczęście i przeniosła swoją historię do części statystycznej w trakcie kilku tygodni, część niestety miała mniej szczęścia i musiała walczyć nawet 4-5 miesięcy.

Kiedy warto wyczyścić historię BIK?

Masz dobrą historię, kilkadziesiąt spłaconych produktów finansowych i słyszysz ode mnie, że warto byłoby jednak usunąć historię spłaty części z nich? Dokładnie tak, bardzo dobrze słyszysz. Banki potrafią dać negatywną decyzję kredytową ze względu na ” zbyt wysoką zdolność do zadłużania”. Kredytobiorca często zaciągający zobowiązania może być  w oczach banku niebezpieczny, gdyż w jego przypadku zauważalnie podwyższa się ryzyko, iż kiedyś coś pójdzie nie po myśli.

Warto zainteresować się usunięciem historii, jeśli zaciągałeś chwilówki. Mimo prawidłowej spłaty część banków potrafi dawać decyzje negatywne z miejsca. Wynika to z oceny, iż chwilówki są dla desperatów.

Trzecim przykładem jest posiadanie kart kredytowych i limitów w rachunku o wysokich dostępnych debetach, które zostały wykorzystane na chwilę przed wnioskiem o kredyt hipoteczny. Dla analityka może rodzić to podejrzenia, iż wkład własny pochodzi z tychże debetów lub fakt, iż wnioskodawca utracił płynność finansową.

Jak działa płatne “usuwanie historii kredytowej”?

Powyższe metody są dobre, jeśli zobowiązania są relatywnie proste do usunięcia. Niestety w wielu wypadkach działanie na własną rękę nie przynosi pozytywnych skutków. Warto wtedy zastanowić się nad zleceniem cofnięcia zgody na przetwarzanie danych firmie specjalizującej się w takich sprawach. Niektóre firmy działają od wielu lat i mają na koncie tysiące (tak, to nie przesada) pozytywnie załatwionych spraw. W tym wiele takich, w których klient wcześniej działał na własną rękę i nie udało się uzyskać spodziewanego efektu. Dzięki swojemu doświadczeniu firmy takie mają wiedzę na temat różnych kruczków pomagających w „czyszczeniu BIKu”. Nie polecam żadnej konkretnej firmy. Ze swojej strony proponowałbym unikać firm, które poza kosztami administracyjnymi na początku pobierają pieniądze na starcie. Zapłata powinna być realizowana na końcu, po skutecznym przesunięciu historii kredytowej do części statystycznej.

Ile kosztuje czyszczenie BIK?

Samemu załatwiając, nie kosztuje nic. Kwestia złożenia dokumentów w banku lub kosztów wysyłki przez pocztę lub kuriera. Zupełnie inaczej wygląda to w sytuacji, gdy czyszczenie BIK zlecasz firmie zewnętrznej. Na podstawie mojej kilkuletniej współpracy z pewną firmą koszty nie wyglądają przerażająco. Pierwszym kosztem jest ustanowienie pełnomocnictwa do występowania w imieniu  dłużnika w rozmowach z instytucjami bankowymi. Koszt do 100 PLN. Drugim kosztem jest opłata startowa w wysokości 100 PLN za podjęcie działań tj. zapoznanie się z sytuacją, organizacja i wysłanie pisma do instytucji finansowej. W przypadku, gdy zostanie podjęta pozytywna decyzja o wyczyszczeniu BIK, należy zapłacić 500 PLN za każdy przesunięty do części statystycznej wpis kredytowy. Sumarycznie daje to 600 PLN za każdy wpis i 100 PLN za pełnomocnictwo, które może zostać wystawione hurtowo, jeśli wpisów jest więcej.

Korekta nieprawdziwych danych

Biuro Informacji Kredytowej to gigantyczna baza, zajmująca kilka milionów rekordów. Zdarza się, iż instytucje finansowe nie nadążają z aktualizacją danych. W bazie potrafią widnieć informacje o produktach finansowych dawno już spłaconych i zamkniętych. Masz w takiej sytuacji prawo do złożenia wniosku o aktualizację danych. W przypadku, gdyby bank wydał decyzję negatywną ze względu na nieprawdziwą historię kredytową masz prawo domagać się odszkodowania.

Usuwanie zapytań kredytowych

Każdy złożony wniosek kredytowy oznacza komercyjne zapytanie do BIK. Każde komercyjne zapytanie kredytowe oznacza obniżenie scoringu. Zapytania kredytowe są ewidencjonowane do 12 wstecz od ich złożenia. Jeśli analityk analizując Twój wniosek kredytowy zobaczy, że w przeszłości składałeś wiele wniosków, może dać negatywną decyzję kredytową. By tego uniknąć, możesz pomyśleć nad usunięciem zapytań kredytowych. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego przetwarzanie danych o zapytaniach, które nie skończyły się podpisaniem umowy kredytowej jest nieprawidłowe. Możesz zwrócić się do instytucji, do której wnioskowałeś o usunięcie danych.

Czy BIK może przetwarzać moje dane, jeśli powołam się na RODO?

RODO  to ogólnoeuropejska ustawa, określająca zasady przetwarzania danych. Niestety nie ma możliwości powołania się na RODO i usunięcie złej historii kredytowej. Instytucje przetwarzające dane swoich klientów, mają prawo odmowy usunięcia wszystkich danych ze względu na uzasadniony interes. Zatem powoływanie się na RODO, jeśli miałeś opóźnienia w spłacie swoich zobowiązań jest zwyczajnie stratą czasu.

Uwaga na Bankowy Rejestr

Jeśli Twoja historia jest skrajnie negatywna. Opóźnienia sięgały kilkuset dni, to poza BIK musisz sprawdzić bazę kredytową-Bankowy Rejestr. Jeśli kredytobiorca jest wpisany do BR, to niestety nie ma możliwości uzyskania kredytu hipotecznego. “Pobyt” w tej bazie to zero-jedynkowa sytuacja. Jesteś tam obecny-nie otrzymasz kredytu. Okres przetwarzania danych w BR to również 5 lat. Warto przy okazji sprawdzić raport na swój temat i tam. Raport możesz pobrać stacjonarnie w Warszawie lub korespondencyjnie po wysłaniu kwestionariusza osobowego. Bankowy Rejestr w porównaniu do BIK jest zdecydowanie trudniej wyczyścić.

Co się stanie ze scoringiem po wycofaniu zgody na BIK?

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w BIK spowoduje, że punktacja w Twoim raporcie powinna znacznie się poprawić. Może to spowodować zwiększenie szans na uzyskanie kredytu. W przypadku kredytów hipotecznych sam scoring nie ma większego znaczenia. Zupełnie inaczej przedstawia się to w kredytach gotówkowych. W tym segmencie scoring BIK jest jest bardzo istotny.

Podsumowanie

Powyższe informacje mają na celu pomoc w powrocie do sytuacji, w której człowiek może normalnie funkcjonować. Zła historia kredytowa potrafi zniweczyć wiele planów, realnie wpłynąć na przyszłość. Wiele osób popełniło tzw. błąd młodości, dość lekkomyślnie traktując swoje zobowiązania finansowe, po czym je spłaciło. Po kilku latach pojawia się potrzeba zakupu nieruchomości. Nagle okazuje się, że błędy młodości i zła historia kredytowa skreśla nas już na samym starcie. Okres automatycznego “wyczyszczenia historii kredytowej” to aż 5 lat, a nie każdy może i chce tyle czekać. W związku z tym należy próbować ze wszystkich sił. Proszę mi wierzyć z wieloma bankami i instytucjami finansowymi można się pozytywnie porozumieć. Wielu moich klientów oraz czytelników skorzystała z powyższego wzoru. Wielu z nich, przez cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w BIK, przeniosło swoją złą historię do części statystycznej. Dzięki temu, mogli normalnie korzystać z produktów bankowych, w tym kredytów hipotecznych. Nie jesteście na straconej pozycji, zatem do dzieła! ;)

Zapraszam również do lektury wpisu na temat traktowania danych o BIK w odniesieniu do kredytu hipotecznego. Kredyt hipoteczny a BIK.

Zapraszam do komentowania

Jeśli masz jakiekolwiek pytania w temacie “Wycofanie zgody na przetwarzanie danych w BIK”, śmiało komentuj poniżej. Bardzo chętnie pomogę w wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości.

Informacja dodatkowa

Jeśli za pośrednictwem linka afiliacyjnego opłacisz pobranie raportu BIK, trzymam prowizję z tego tytułu. Cena jaką zapłacisz będzie dokładnie taka sama, jakbyś zarejestrował się wprost na stronie Biura Informacji Kredytowej. Prowizją jaką otrzymuję pozwala mi na profesjonalizację bloga. Dzięki temu mogę częściej dostarczać lepsze materiały dla moich czytelników.

Formularz kontaktowy