x

BIK

Wycofanie zgody BIK – jak “wyczyścić” historię kredytową?!

Jako ekspert kredytowy z wieloletnim doświadczeniem, regularnie spotykam się z pytaniami dotyczącymi wpływu historii kredytowej na zdolność kredytową. Dziś chciałbym przedstawić Wam krok po kroku, jak można zarządzać własnymi danymi w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) i w pewnych sytuacjach, znacznie poprawić swoją pozycję w oczach potencjalnych kredytodawców.

Historia kredytowa – czarny charakter czy neutralny obserwator?

Wiele osób uważa, że historia w BIK to swoisty “czarny charakter” ich finansowej opowieści. Problemy ze spłatą kredytów, które widnieją w BIK, mogą rzeczywiście wydawać się przeszkodą nie do pokonania. Szczególnie, gdy planujemy znaczące inwestycje w przyszłości, takie jak zakup domu czy rozpoczęcie własnej działalności. Jednakże, nie wszystko jest tak czarno-białe, jak mogłoby się wydawać.

Wycofanie zgody w BIK – czy to możliwe?

Zgodnie z obowiązującym prawem, istnieją pewne sytuacje, które pozwalają na tzw. “wyczyszczenie” historii kredytowej. Oznacza to przeniesienie danych dotyczących historii kredytowej do części statystycznej raportu BIK, co sprawia, że są one niewidoczne dla banków i innych instytucji finansowych. Kluczowe jest tutaj spełnienie określonych warunków, takich jak:

 • opóźnienie w spłacie kredytu nie dłuższe niż 60 dni,
 • upłynięcie więcej niż 30 dni od momentu poinformowania przez bank czy SKOK o opóźnieniu,
 • kwota przeterminowanego zadłużenia nie wyższa niż 200 PLN.

Brzmi obiecująco, prawda? Ale to jeszcze nie wszystko. Znamy szereg dodatkowych, mniej znanych sposobów na poprawę Twojej historii w BIK. W dalszej części artykułu przybliżę Wam szczegóły tych metod, a także podzielę się praktycznymi wskazówkami, jak efektywnie zarządzać swoją historią kredytową.

W kolejnych akapitach dowiesz się, jak krok po kroku zrealizować proces wycofywania zgody w BIK i jakie korzyści może Ci to przynieść. Czytaj dalej!

Spis treści

W dzisiejszym wpisie „Wycofanie zgody na przetwarzanie danych w BIK”dowiecie się:

 • co to jest BIK,
 • czy usunięcie danych z BIK jest możliwe,
 • jak pozbyć się złych wpisów w BIK,
 • wzór pisma na zaprzestanie przetwarzania danych w BIK,
 • jakie bazy poza BIK należy sprawdzić,
 • jak sprawdzić swój raport kredytowy.

Co to jest BIK – Twój finansowy profil w mikroskopie

Biuro Informacji Kredytowej, znane jako BIK, to nic innego jak skarbnica danych dotyczących zobowiązań kredytowych i pożyczkowych Polaków. To właśnie tutaj każda Twoja interakcja z instytucjami finansowymi zostaje zapisana i analizowana. BIK przechowuje szczegółowe informacje o typie zobowiązań, instytucji udzielającej wsparcia finansowego, dacie zaciągnięcia kredytu, jego wysokości, a co najważniejsze – o historii spłacania.

Warto zdawać sobie sprawę, że BIK nie pomija żadnych detali. Każde, nawet najmniejsze potknięcie ze spłatą, teoretycznie może zostać odnotowane. Mówię “teoretycznie”, ponieważ w praktyce zdarza się, że krótkie, kilkudniowe opóźnienia mogą zostać pominięte w finalnych zestawieniach. Jest to jednak kwestia indywidualna i zależna od wielu czynników.

Dlaczego warto znać swoją historię w BIK? Ponieważ dane dotyczące spłacanych kredytów są przetwarzane nawet do 5 lat od momentu całkowitego uregulowania zadłużenia. To oznacza, że Twoja przeszłość finansowa może mieć bezpośredni wpływ na Twoje obecne i przyszłe możliwości uzyskania finansowania.

Jak sprawdzić i pobrać raport BIK?

BIK możesz pobrać klikając poniższy baner. Rejestracja na portalu Biura Informacji Kredytowej zajmuje dosłownie kilka minut.

Dokładny opis, jak pobrać raport BIK opisałem w jednym z tematów na blogu.

Jak pobrać raport BIK? Kompletne info!

Wyjaśniam mit – czy można wyczyścić BIK?

“Czyszczenie BIK” jest terminem potocznym. Nie da się wykasować historii jako takiej, poza nieprawdziwymi i błędnymi wpisami. Można starać się tylko przenieść historyczne dane o naszej historii kredytowej do części statystycznej. Raport BIK składa się z dwóch części. Części widocznej dla banków, oraz części statystycznej niewidocznej dla banków. W części widocznej dane przechowywane są przez 5 lat, w części niewidocznej dla banków dane są przetwarzane przez 12 lat. Terminy te biegną od zakończenia relacji z bankiem, czyli od faktycznej spłaty zobowiązania kredytowego.

Wzór pisma na wycofanie zgody przetwarzania danych wersja 1

Właśnie, jak to zrobić? Jak napisać pismo do banku, by skutecznie zaprzestać przetwarzania danych w BIK? Wiele osób zastanawia się, jak usunąć historię BIK. Chciałbym przedstawić wzór pisma, z którego możecie skorzystać, jeśli chcecie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w BIK. Aby spróbować usunąć historię z Biura Informacji Kredytowej, musisz zwrócić się z oficjalnym pismem, w którym odniesiesz się do konkretnego problemowego zobowiązania finansowego. Do wypełnienia pisma będziesz potrzebować umowy kredytowej, dowodu osobistego i danych banku lub instytucji finansowej.

………., dnia ………..

Bank/SKOK/Inna instytucja finansowa
Adres:

Wnioskodawca:
Adres:
PESEL:
Seria i nr dowodu :

Wniosek o zaprzestanie przetwarzania danych z bazy BIK S.A

Dotyczy nr Klienta: …………………………
Umowy kredytu nr: ……………………………………………………… z dnia ……………

W związku ze złożonym przeze mnie oświadczeniem o udostępnienie przez ………………. moich danych osobowych oraz danych stanowiących tajemnicę bankową, wnoszę o zaprzestanie przetwarzania i udostępniania moich danych do Biura Informacji Kredytowej S. A. z siedzibą w Warszawie. Podstawą mojego żądania jest:
– złożenie przeze mnie oświadczenia w zakresie cofnięcia zgody na udostępnianie przez bank i przetwarzanie moich danych przez BIK S. A.

– Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późn. zm.)

Bardzo proszę o przesłanie na mój adres korespondencyjny pisemnej informacji potwierdzającej zakończenie przetwarzania danych osobowych w rejestrze BIK, w celu oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego.

W sytuacji gdy moja prośba nie zostanie spełniona, jestem zdecydowany/zdecydowana poinformować odpowiednie organy państwowe tj. Komisję Nadzoru Finansowego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Generalnego Inspektora Danych Osobowych o łamaniu obowiązującego prawa.

…………………………………..
(podpis)

Wzór pisma na wycofanie zgody na przetwarzanie danych wersja 2

Gdyby Twoja sprawa była trudniejsza tj. gdyby Twoje zadłużenia były dłuższe niż 60 dni, możesz ratować się dodatkową klauzulą i zawrzeć ją w swoim piśmie. Poniżej pismo ostatniej szansy.

………., dnia ………..

Bank/SKOK/Inna instytucja finansowa
Adres:

Wnioskodawca:
Adres:
PESEL:
Seria i nr dowodu :

Wniosek o zaprzestanie przetwarzania danych z bazy Biura Informacji Kredytowej S.A

Dotyczy nr Klienta: …………………………
Umowy kredytu nr: ……………………………………………………… z dnia ……………

W związku ze złożonym przeze mnie oświadczeniem o udostępnienie przez ………………. moich danych osobowych oraz danych stanowiących tajemnicę bankową, wnoszę o zaprzestanie przetwarzania i udostępniania moich danych do Biura Informacji Kredytowej S. A. z siedzibą w Warszawie. Podstawą mojego żądania jest:
– złożenie przeze mnie oświadczenia w zakresie wycofania zgody na udostępnianie przez bank i przetwarzanie moich danych przez BIK S. A.

– Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późn. zm.)

Zgodnie z zapisami art. 105a ww. ustawy Bank ma obowiązek poinformować mnie o zamiarze przetwarzania danych osobowych bez mojej zgody w przypadku opóźnień w spłacie powyżej 60 dni. Przesłanka ta nie została spełniona, wobec czego bank nie ma prawa przetwarzać moich danych.

Bardzo proszę o przesłanie na mój adres korespondencyjny pisemnej informacji potwierdzającej zakończenie przetwarzania danych osobowych w rejestrze BIK, w celu oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego.

W sytuacji gdy moją prośba nie zostanie spełniona, jestem zdecydowany/zdecydowana poinformować odpowiednie organy państwowe tj. Komisję Nadzoru Finansowego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Generalnego Inspektora Danych Osobowych o łamaniu obowiązującego prawa.

…………………………………..
(podpis)

Jak właściwie złożyć wniosek o cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w BIK?

Zrozumienie procedury i prawidłowego adresata wniosku jest kluczowe, gdy chcesz zarządzać swoją historią w BIK. Pamiętaj, że Biuro Informacji Kredytowej (BIK) działa jako depozyt danych, nie mając uprawnień do ich samodzielnej modyfikacji na podstawie wniosków od osób prywatnych.

Do kogo skierować wniosek?

Wniosek o cofnięcie zgody na przetwarzanie danych należy skierować bezpośrednio do banku lub instytucji finansowej, która przetwarza Twoje dane i która początkowo przekazała je do BIK. To instytucje te mają bezpośredni wpływ na dane przetwarzane w BIK i tylko one mogą zainicjować proces zmiany statusu tych informacji.

Jak złożyć wniosek?

 1. Przesyłka polecona za potwierdzeniem odbioru: Jest to zalecana forma przekazania wniosku, gdyż daje ci dowód na to, że dokument dotarł do adresata. Potwierdzenie odbioru może okazać się nieocenione, jeżeli konieczne będzie wykazanie, że wniosek został złożony i kiedy to nastąpiło.
 2. Składanie wniosku osobiście w oddziale banku: Jeśli wybierzesz tę opcję, upewnij się, że masz ze sobą kopię pisma i poproś o potwierdzenie przyjęcia dokumentu. To również jest forma dowodu, że podjęto odpowiednie kroki.
 3. Składanie wniosku online – w części instytucji finansowych możesz napisać odpowiedni wniosek korzystając z udostępnionego maila. Wedle moich obserwacji taka opcja jest najczęściej możliwa w małych instytucjach finansowych, które trudnią są pożyczkami-chwilówkami.

Ile trwa czyszczenie historii w BIK?

Proces “czyszczenia” historii w BIK może być złożony i czasochłonny, a czas oczekiwania na zmianę statusu danych w BIK może się różnić w zależności od wielu czynników. Warto zrozumieć, jakie kroki są podejmowane przez banki i instytucje finansowe oraz jakie prawa przysługują Ci jako konsumentowi.

Oficjalne ramy czasowe:

 1. Odpowiedź instytucji: Bank lub instytucja finansowa, do której zwróciłeś się z wnioskiem, ma obowiązek odpowiedzieć na niego w ciągu 30 dni. To standardowy okres, w którym powinieneś oczekiwać na wstępny odzew lub decyzję.
 2. Możliwość wydłużenia czasu odpowiedzi: W przypadkach bardziej skomplikowanych, instytucja ma prawo wydłużyć ten czas o kolejne 30 dni. Jest to czas dodatkowy, przeznaczony na dogłębną analizę Twojego wniosku i okoliczności towarzyszących Twojej historii kredytowej.
 3. Komunikacja z konsumentem: Ważne jest, abyś był poinformowany o wydłużeniu procesu. Instytucja jest zobowiązana przekazać Ci stosowne pismo, wyjaśniające przyczyny opóźnienia i podstawy podjętych działań.
 4. Konsekwencje niestosowania się do terminów: Jeśli bank nie dostosuje się do wyznaczonych terminów, może to skutkować przyjęciem rozwiązania zgodnego z Twoimi oczekiwaniami, czyli np. cofnięciem zgody na przetwarzanie danych w BIK.

Rzeczywisty czas zmiany wpisu w BIK:

Należy mieć świadomość, że sama zmiana wpisu w BIK jest procesem, który rozpoczyna się od momentu rozpatrzenia Twojego wniosku przez bank i kończy się w dniu, kiedy bank przekaże odpowiednie informacje do BIK. W praktyce, jak wspomniałeś, czas ten może być różny dla różnych osób.

Niektórzy klienci mają szczęście i widzą zmiany w swojej historii kredytowej już po kilku tygodniach. Inni mogą musieć czekać znacznie dłużej, nawet 4-5 miesięcy, zwłaszcza jeśli ich przypadki są bardziej skomplikowane lub wymagają dodatkowej dokumentacji i analizy.

Kiedy warto wyczyścić historię BIK?

W świecie finansów, równie ważne co posiadanie historii kredytowej, jest umiejętne zarządzanie nią. Istnieją sytuacje, w których “wyczyszczenie” pewnych elementów historii w BIK może przynieść korzyści i zwiększyć Twoje szanse na uzyskanie kredytu. Oto kilka sytuacji, w których warto rozważyć taki krok:

 1. Posiadasz historię zaciągania licznych zobowiązań: Możesz być postrzegany przez bank jako osoba o “zbyt wysokiej zdolności do zadłużania”. Dla instytucji finansowej, kredytobiorca, który regularnie zaciąga zobowiązania, może stanowić większe ryzyko, gdyż istnieje obawa, że w pewnym momencie może nie poradzić sobie ze spłatą.
 2. Zaciągałeś chwilówki: Mimo ich prawidłowej spłaty, niektóre banki mogą mieć negatywne podejście do chwilówek, traktując je jako produkt finansowy “dla desperatów”. Takie zobowiązania w historii kredytowej mogą wpłynąć na decyzję kredytową, nawet jeśli zostały spłacone terminowo.
 3. Masz karty kredytowe i limity w rachunkach z wysokimi dostępnymi debetami: Jeśli takie debety zostały wykorzystane tuż przed złożeniem wniosku o kredyt, zwłaszcza hipoteczny, może to wzbudzić wątpliwości co do źródła wkładu własnego. Analityk kredytowy może podejrzewać, że środki na wkład własny pochodzą właśnie z tych debetów, lub że wnioskodawca utracił płynność finansową.

Jak działa płatne “usuwanie historii kredytowej”?

W niektórych sytuacjach, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z bardziej skomplikowanymi przypadkami historii kredytowej, działanie na własną rękę może okazać się niewystarczające. W takich okolicznościach, zastanowienie się nad skorzystaniem z usług specjalistycznych firm, które oferują pomoc w “czyszczeniu” historii w BIK, może wydawać się atrakcyjną opcją. Oto kilka kluczowych aspektów, które warto rozważyć przed podjęciem takiego kroku:

 1. Doświadczenie i skuteczność: Niektóre firmy działają na rynku od wielu lat, posiadając na swoim koncie tysiące pozytywnie rozwiązanych spraw. Ich doświadczenie i znajomość szczegółów procedur mogą znacząco przyczynić się do sukcesu w “czyszczeniu” Twojej historii kredytowej.
 2. Specjalistyczna wiedza: Firmy specjalizujące się w tego typu usługach często znają różne “kruczki” prawne i proceduralne, które mogą okazać się pomocne w procesie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w BIK.
 3. Podejście do płatności: Ważne jest, aby być ostrożnym w kwestii struktury płatności wymaganych przez takie firmy. Zdecydowanie warto unikać tych, które wymagają znacznych opłat z góry, przed wykonaniem usługi. Bezpieczniejszym rozwiązaniem jest umowa, w ramach której płatność następuje po pomyślnym przeprowadzeniu zmian w historii kredytowej.
 4. Brak gwarancji: Mimo wszystko, należy pamiętać, że nawet najlepsze firmy nie mogą zagwarantować 100% sukcesu. Proces “czyszczenia” historii kredytowej może być skomplikowany i zależny od wielu zmiennych, które są poza kontrolą firmy.
 5. Ostrożność i dokładność: Przed podjęciem decyzji o współpracy z taką firmą, dokładnie przeanalizuj oferowane usługi, sprawdź opinie innych klientów oraz upewnij się, że rozumiesz wszystkie warunki współpracy. Niektóre firmy mogą obiecywać więcej, niż są w stanie zrealizować.

Ile kosztuje czyszczenie BIK?

Gdy decydujesz się na skorzystanie z usług specjalistycznej firmy do “czyszczenia” historii kredytowej w BIK, należy liczyć się z pewnymi kosztami. Poniżej przedstawiam szczegóły, oparte na Twoich doświadczeniach ze współpracy z jedną z firm:

 1. Pełnomocnictwo: Pierwszym krokiem jest zazwyczaj ustanowienie pełnomocnictwa, co umożliwia firmie działanie w Twoim imieniu podczas rozmów z instytucjami bankowymi. Koszt tego pełnomocnictwa to około 100 PLN.
 2. Opłata startowa: Następnym krokiem jest opłata startowa, która pokrywa koszty zapoznania się z Twoją sytuacją, organizacji i wysłania odpowiedniego pisma do instytucji finansowej. Ta opłata wynosi również 100 PLN.
 3. Opłata za przesunięcie wpisu: W przypadku pozytywnego rozpatrzenia sprawy i przesunięcia wpisu do części statystycznej BIK, konieczna jest dodatkowa opłata. Za każdy przesunięty wpis kredytowy firma może żądać 500 PLN.
 4. Sumaryczny koszt: Oznacza to, że całkowity koszt “czyszczenia” jednego wpisu kredytowego to 600 PLN (opłata startowa 100 PLN + 500 PLN za przesunięcie wpisu). Warto zauważyć, że pełnomocnictwo może być wystawione hurtowo, co oznacza, że jeśli masz więcej niż jeden wpis do przesunięcia, koszt pełnomocnictwa pozostaje stały.

Korekta nieprawdziwych danych

Biuro Informacji Kredytowej to gigantyczna baza, zajmująca kilka milionów rekordów. Zdarza się, iż instytucje finansowe nie nadążają z aktualizacją danych. W bazie potrafią widnieć informacje o produktach finansowych dawno już spłaconych i zamkniętych. Masz w takiej sytuacji prawo do złożenia wniosku o aktualizację danych. W przypadku, gdyby bank wydał decyzję negatywną ze względu na nieprawdziwą historię kredytową masz prawo domagać się odszkodowania.

Usuwanie zapytań kredytowych

Każdy złożony wniosek kredytowy oznacza komercyjne zapytanie do BIK. Każde komercyjne zapytanie kredytowe oznacza obniżenie scoringu. Zapytania kredytowe są ewidencjonowane do 12 wstecz od ich złożenia. Jeśli analityk analizując Twój wniosek kredytowy zobaczy, że w przeszłości składałeś wiele wniosków, może dać negatywną decyzję kredytową. By tego uniknąć, możesz pomyśleć nad usunięciem zapytań kredytowych. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego przetwarzanie danych o zapytaniach, które nie skończyły się podpisaniem umowy kredytowej jest nieprawidłowe. Możesz zwrócić się do instytucji, do której wnioskowałeś o usunięcie danych.

Czy BIK może przetwarzać moje dane, jeśli powołam się na RODO?

RODO  to ogólnoeuropejska ustawa, określająca zasady przetwarzania danych. Niestety nie ma możliwości powołania się na RODO i usunięcie złej historii kredytowej. Instytucje przetwarzające dane swoich klientów, mają prawo odmowy usunięcia danych ze względu na uzasadniony interes. Zatem powoływanie się na RODO, jeśli miałeś opóźnienia w spłacie swoich zobowiązań jest zwyczajnie stratą czasu.

Uwaga na Bankowy Rejestr

Jeśli Twoja historia jest skrajnie negatywna, opóźnienia sięgały kilkuset dni, to poza BIK musisz sprawdzić bazę kredytową-Bankowy Rejestr. Jeśli kredytobiorca jest wpisany do BR, to niestety nie ma możliwości uzyskania kredytu hipotecznego. “Pobyt” w bazie Biura Informacji Kredytowej to zero-jedynkowa sytuacja. Jesteś tam obecny-nie otrzymasz kredytu. Okres przetwarzania danych w BR to również 5 lat. Warto przy okazji sprawdzić raport na swój temat i tam. Raport możesz pobrać stacjonarnie w Warszawie lub korespondencyjnie po wysłaniu kwestionariusza osobowego. Bankowy Rejestr w porównaniu do BIK jest zdecydowanie trudniej wyczyścić.

Co się stanie ze scoringiem po wycofaniu zgody na BIK?

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w BIK spowoduje, że punktacja w Twoim raporcie powinna znacznie się poprawić. Może to spowodować zwiększenie szans na uzyskanie kredytu. W przypadku kredytów hipotecznych sam scoring nie ma większego znaczenia. Zupełnie inaczej przedstawia się to w kredytach gotówkowych. W tym segmencie scoring BIK jest jest bardzo istotny.

Podsumowanie

Powyższe informacje mają na celu pomoc w powrocie do sytuacji, w której człowiek może normalnie funkcjonować. Zła historia kredytowa potrafi zniweczyć wiele planów, realnie wpłynąć na przyszłość. Wiele osób popełniło tzw. błąd młodości, dość lekkomyślnie traktując swoje zobowiązania finansowe, po czym je spłaciło. Po kilku latach pojawia się potrzeba zakupu nieruchomości. Nagle okazuje się, że błędy młodości i zła historia kredytowa skreśla nas już na samym starcie. Okres automatycznego “wyczyszczenia historii kredytowej” to aż 5 lat, a nie każdy może i chce tyle czekać. W związku z tym należy próbować ze wszystkich sił. Proszę mi wierzyć z wieloma bankami i instytucjami finansowymi można się pozytywnie porozumieć. Wielu moich klientów oraz czytelników skorzystała z powyższego wzoru. Wielu z nich, przez cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w BIK, przeniosło swoją złą historię do części statystycznej. Dzięki temu, mogli normalnie korzystać z produktów bankowych, w tym kredytów hipotecznych. Nie jesteście na straconej pozycji, zatem do dzieła! ;)

Zapraszam również do lektury wpisu na temat traktowania danych o BIK w odniesieniu do kredytu hipotecznego. Kredyt hipoteczny a BIK.

Zapraszam do komentowania

Czy już wiesz, jak odzyskać pozytywną historię kredytową? Jeśli masz jakiekolwiek pytania w temacie “Wycofanie zgody na przetwarzanie danych w BIK”, śmiało komentuj poniżej. Bardzo chętnie pomogę w wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości.

Formularz kontaktowy