x

Kredyty hipoteczne

Kredyt hipoteczny konsolidacyjny – na czym polega i czy jest korzystny?

Spłata kilku różnych zobowiązań może generować dodatkowe problemy dla kredytobiorcy. Dobrym rozwiązaniem będzie wówczas konsolidacja i refinansowanie kredytu hipotecznego. Bank pozwoli na dobranie odpowiedniego produktu, dzięki czemu uregulowanie zadłużenia będzie zdecydowanie prostsze.

Produkty kredytowe pozwalają na realizację wielu celów. Bardzo często klienci banku, którzy spłacają kredyt hipoteczny związany z zakupem nieruchomości, decydują się również na zaciągnięcie kolejnego zobowiązania – np. kredytu gotówkowego czy samochodowego. 

Zdarza się również, że posiłkują się kartą kredytową lub sięgają po inne pożyczki. W takim przypadku terminowe spłaty wielu zobowiązań nawet jeśli nie są dużym obciążeniem dla domowego budżetu, są po prostu trudne. Przeniesienie kredytu hipotecznego do innego banku i połączenie go z innymi zobowiązaniami może stać się bardzo dobrym krokiem. Ile pozwoli Ci zaoszczędzić kredyt konsolidacyjny hipoteczny, co to jest i jakie zobowiązania możesz uwzględnić? Sprawdźmy!

Na czym polega konsolidacyjny kredyt hipoteczny?

Jeżeli spłacasz kilka różnych zobowiązań, z pewnością spotkałeś się z terminem konsolidacji zadłużenia. To nic innego jak połączenie kilku różnych zobowiązań (takich jak kredyt gotówkowy, zadłużenie karty kredytowej, inne pożyczki), ujęcie ich w ramach nowego kredytu, a następnie spłacanie wyłącznie jednego zobowiązania.

Na podobnej zasadzie działa kredyt hipoteczny konsolidacyjny. Na czym polega konkretnie? W tym przypadku, jak sama nazwa wskazuje, zobowiązanie jest zabezpieczone hipoteką nieruchomości. Działa więc pod tym względem podobnie do kredytu hipotecznego, ale w tym przypadku celem nie jest zakup domu, mieszkania czy działki. Hipoteka umożliwia natomiast uzyskanie zdecydowanie wyższej kwoty zobowiązania i niższego oprocentowania niż w przypadku wielu innych produktów.

Warunki wzięcia konsolidacyjnego kredytu hipotecznego

Podstawowym warunkiem umożliwiającym złożenie wniosku kredytowego jest zabezpieczenie w postaci hipoteki nieruchomości. Przede wszystkim należy więc posiadać nieruchomość. Musi ona również charakteryzować się określoną wartością. Bank będzie w stanie udzielić pożyczkę do 80% wartości zabezpieczenia. Im wyższa wartość widnieje w operacie szacunkowym, tym wyższe finansowanie uda się otrzymać.

Poza tym należy pamiętać o tym, że przeniesienie kredytu do innego banku i połączenie wielu pożyczek wiąże się z zaciągnięciem zupełnie nowego zobowiązania. Wobec tego konieczne będzie przeprowadzenie ponownej analizy zdolności kredytowej. Bank z pewnością weźmie pod uwagę aktualne wynagrodzenie oraz spłacane dotychczas kredyty. Finanse osobiste muszą być więc w dobrym stanie, aby otrzymać kredyt. Decydując się na konsolidację przed wystąpieniem potencjalnych problemów ze spłatą, znacznie zwiększasz szanse na wypracowanie jak najlepszych warunków umowy.

Kredyt konsolidacyjny z kredytów zaciągniętych w różnych bankach — czy to możliwe?

Jedną z największych zalet kredytu konsolidacyjnego jest możliwość połączenia nie tylko wielu rodzajów zobowiązań, ale również kredytów i pożyczek udzielonych przez wiele banków. Część instytucji pozwala również skonsolidować pożyczki pozabankowe, w tym np. chwilówki. 

Oprócz tego przetwarzane będą również wnioski związane np. z konsolidacją zadłużenia kart kredytowych czy na ROR. Jak widać, kredyt konsolidacyjny może być olbrzymią pomocą w spłacie wielu różnych zadłużeń. Możliwe będzie również połączenie kredytu gotówkowego z hipotecznym. 

Niektóre instytucje mają przy tym zróżnicowane oferty. W części z nich uda się skonsolidować ograniczoną liczbę różnych zobowiązań. Warto pamiętać również o tym, że im wyższa łączna suma pożyczek, tym wyższa zdolność kredytowa i wartość nieruchomości będzie niezbędna do udzielenia kredytu. 

W przypadku niewystarczających możliwości pewną alternatywą pozostaje kredyt konsolidacyjny hipoteczny pozabankowy: jego zabezpieczeniem również jest hipoteka nieruchomości, często przy tym badanie zdolności kredytowej jest zdecydowanie mniej skrupulatne. Znajduje to jednak odzwierciedlenie w wyższej prowizji i innych kosztach.

Oprocentowanie i marża przy kredytach konsolidacyjnych

Cel, dla którego składa się wniosek o kredyt konsolidacyjny, jest prosty: jedna rata, zastępująca kilka spłacanych do tej pory, powinna być niższa od ich łącznej wartości. Zaciągając kredyt hipoteczny konsolidacyjny, kalkulator kredytowy będzie więc niezbędnym narzędziem. Pamiętaj o uwzględnieniu wszystkich opłat związanych ze zobowiązaniami, takich jak prowizje i dodatkowe ubezpieczenie.

Najtańszy kredyt konsolidacyjny hipoteczny pozwoli na uzyskanie dużych oszczędności, zwłaszcza biorąc pod uwagę stosunkowo wysokie oprocentowanie niektórych rodzajów zobowiązań, takich jak pożyczki pozabankowe czy kredyty konsumenckie lub zadłużenie kart kredytowych. 

Kredyt konsolidacyjny, którego kredytobiorca nie zabezpiecza hipoteką, będzie wiązał się natomiast ze zdecydowanie wyższymi kosztami. Jeżeli dysponujesz więc prawem własności nieruchomości, warto skorzystać z możliwości, jakie oferuje jej hipoteka.

Wysokość raty przy hipotecznym kredycie konsolidacyjnym — jak ją obliczyć?

Warunki kredytu konsolidacyjnego są trudne do oszacowania, ponieważ każde zobowiązanie, którego spłatę zakłada, może być inne. Internet pozwala jednak na oszacowanie kosztów, wykorzystując w tym celu specjalne kalkulatory. Jeżeli chcesz skonsolidować zadłużenie, skontaktuj się z ekspertem kredytowym, który na podstawie przedstawionych dokumentów przygotuje ofertę najlepiej dostosowaną do Twojej indywidualnej sytuacji.

Czy wybierając kredyt konsolidacyjny, stałe oprocentowanie może zastąpić zmienne? Oczywiście istnieje taka możliwość. Dzięki temu zyskujesz pewność, że opłata związana ze spłatą zadłużenia nie zmieni się w określonym czasie. Jest to możliwe do uzyskania zwłaszcza w przypadku konsolidacji kredytów konsumenckich. 

Przy założeniu, że łączysz również kredyty hipoteczne, konieczne będzie wykazanie się wyższą zdolnością kredytową w związku z wyższą ratą takiego zobowiązania. Musisz liczyć się z dopełnieniem dodatkowych formalności, w tym z obowiązkiem przygotowania dokumentów, takich jak zaświadczenia od pracodawcy o otrzymywanych zarobkach. Oczywiście konieczne będzie również przedstawienie dokumentów wskazujących na to, że możesz wykorzystać hipotekę nieruchomości w formie zabezpieczenia.

Analizując oferty banków, zanim dojdzie do zawarcia umowy, weź pod uwagę także inne wydatki, które nie są wliczane do opłacanej co miesiąc raty. Jednym z nich jest prowizja za udzielenie zobowiązania – nie w każdym przypadku pojawi się obowiązek jej zapłaty, ale może być znacznym kosztem. 

Dodatkowym obciążeniem dla budżetu, które jest bezpośrednio związane z kredytem, jest obowiązek posiadania ubezpieczeń. Część z nich będzie dobrowolna (może także pomóc obniżyć marżę), część natomiast będzie warunkiem otrzymania pozytywnej decyzji banku. 

Kredyt konsolidacyjny w obcej walucie — czy jet możliwy i czy się opłaca?

Jeszcze jakiś czas temu udzielenie kredytu w walucie obcej było dostępne dla niemal wszystkich klientów banków. Obecnie – także w związku z problemami, jakich doświadczają frankowicze – jest to znacznie utrudnione. 

Liczba dostępnych kredytów w walutach obcych jest niska i udziela ich zaledwie kilka banków. Warunkiem jest przy tym osiąganie dochodów w docelowej walucie. W każdym przypadku warto oczywiście dokonać odpowiednich kalkulacji, uwzględniając przy tym odmienne warunki kredytu. W konkretnym przypadku może być to uzasadnione rozwiązanie.

Czy hipoteczny kredyt konsolidacyjny jest tańszy?

Hipoteczny kredyt konsolidacyjny pozwala na odniesienie dwóch korzyści jednocześnie. Przede wszystkim łączna wartość kilku zobowiązań może być w skuteczny sposób obniżona, a warunki proponowane przez bank będą niższe dzięki zastosowaniu zabezpieczenia hipotecznego. To jednak nie wszystko. 

Skorzystasz również ze znacznego ułatwienia spłaty zobowiązania. Dużym problemem wielu kredytobiorców jest faktyczna utrata kontroli nad opłacaniem poszczególnych rat. Przy jednej umowie kredytowej i jednej racie zarządzanie zadłużeniem jest zdecydowanie prostsze. 

Dodatkowo, w większości banków, zyskujesz również możliwość regularnego zastosowania wakacji kredytowych, co ułatwi spłatę, nawet jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji finansowej. Konsolidacją zadłużenia warto zainteresować się w każdej sytuacji, w której spłacasz kilka zobowiązań niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

Porównanie ofert kredytów hipotecznych konsolidacyjnych w największych bankach w Polsce 

Oferty kredytów hipotecznych konsolidacyjnych potrafią znacząco różnić się pomiędzy bankami nie tylko pod względem kosztów. Odbiegają od siebie również warunku udzielenia finansowania. Część instytucji (np. bank Millennium) umożliwia uzyskanie środków do wysokości 80% wartości nieruchomości. Niektóre banki, takie jak Bank Pocztowy, oferują natomiast niższy próg (70%). 

Różnie prezentuje się również maksymalny okres kredytowania. W niektórych instytucjach możliwe będzie rozłożenie spłaty nawet na 30 lat. Inne ograniczają ją do maksymalnie 20 lat. Standardem w każdym przypadku jest natomiast wymaganie prawa własności nieruchomości służącej jako zabezpieczenie kredytu oraz wymóg wykupienia polisy ubezpieczenia nieruchomości wraz z cesją na rzecz banku. 

W każdym przypadku procedura kredytowa zakłada także ponowną analizę zdolności kredytowej klienta. Konieczne może być więc między innymi zaświadczenie o osiąganych dochodach lub dostarczenie innych dokumentów. 

Należy przy tym rozróżnić hipoteczne kredyty konsolidacyjne od standardowych pożyczek konsolidacyjnych. W tym drugim przypadku środki, jakie będziesz w stanie uzyskać, będą zdecydowanie niższe. Przełoży się to również na atrakcyjność warunków finansowych. 

Z drugiej strony to często rozwiązanie satysfakcjonujące w przypadku posiadania kilku mniejszych zobowiązań (np. kredytu gotówkowego, karty kredytowej, zakupów ratalnych). Zdecydowanie prostsze będą również procedury poprzedzające uzyskanie kredytu.

Formularz kontaktowy