x

Przeglądanie ksiąg wieczystych online – jak to zrobić?

Lista czynności, które kupujący powinien wykonać przed zakupem nieruchomości, jest stosunkowo długa. Warto dodać do niej jeszcze jeden element – przeglądanie ksiąg wieczystych. Dzięki temu unikniesz wielu problemów i zyskasz dostęp do rozbudowanych informacji. Jeżeli kupujesz dom, mieszkanie lub działkę, dowiedz się, jak sprawdzić księgi wieczyste online. 

Czym jest elektroniczna księga wieczysta?

Jeszcze kilka lat temu, dostęp do ewidencji ksiąg wieczystych wymagał udania się do odpowiedniego dla konkretnego adresu wydziału wieczystoksięgowego sądu. Od 1 lipca 2014 roku udostępniono natomiast przeglądanie ksiąg wieczystych w Internecie. Jest to możliwe za pośrednictwem systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. 

W jego ramach dostępna jest również wyszukiwarka ksiąg wieczystych, która pozwala na błyskawiczne dotarcie do odpowiedniego dokumentu. Dzięki niej można zapoznać się z najważniejszymi informacjami oraz zmianami wnoszonymi do ksiąg. W praktyce każda osoba, która zna numer księgi wieczystej, może więc sprawdzić e-księgi wieczyste. Nie musi posiadać tytułu prawnego do nieruchomości, a jej aktualny właściciel nie dowie się o tym, że ktokolwiek zyskał wgląd do dokumentów.

Jak sprawdzić księgę wieczystą w Internecie?

Przeglądarka ksiąg wieczystych dostępna jest pod adresem https://ekw.ms.gov.pl/. Serwis pozwala na kilka czynności. Przede wszystkim umożliwia przeglądanie treści księgi wieczystej – w tym celu należy wybrać pierwszy odnośnik. Zainteresowane osoby mogą również wykorzystać dodatkowe funkcje systemu: złożyć wniosek o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, stwierdzić autentyczność wydruku lub uzyskać dostęp do elektronicznych zawiadomień o wpisie i informacji o stanie sprawy o wpis w księgach wieczystych.

jak znaleźć księgę wieczystą

Jak znaleźć numer księgi wieczystej?

Przeglądanie ksiąg wieczystych jest oczywiście proste, o ile posiadasz numer ksiąg. Niestety nie zawsze właściciel nieruchomości jest skłonny się nim podzielić. Co zrobić w takim przypadku? Próba uzyskania go na drodze urzędowej nie zawsze jest skuteczna ze względu na podważanie interesu prawnego potencjalnego kupca. Możesz jednak w łatwy sposób sprawdzić numer księgi wieczystej online dzięki odpowiedniemu narzędziu. Jedyne, czego będziesz potrzebować, to adres nieruchomości. Cała procedura jest bardzo prosta, a przeglądanie KW w Internecie zajmie zaledwie kilka minut.

Wyszukiwanie i przeglądanie KW

Jeżeli udało Ci się już ustalić numer KW, pora przejść do ministerialnego wykazu ksiąg wieczystych. Po wybraniu opcji „Przeglądanie księgi wieczystej” pojawi się w okno, w którym należy wprowadzić numer. Pierwszy człon odpowiada konkretnemu sądowi wieczystoksięgowemu, drugi, składający się z ośmiu cyfr, to zasadniczy numer księgi wieczystej dostosowany do cyfrowego formatu. Ostatnia cyfra pełni natomiast funkcję kontrolną. Po naciśnięciu przycisku „wyszukaj księgę” możliwe będzie przeglądanie ksiąg wieczystych online. Każdy dokument podzielono zgodnie z budową ksiąg wieczystych. Umożliwia to łatwe docieranie do konkretnych informacji interesujących każdego potencjalnego nabywcę nieruchomości:

Podział księgi wieczystej

  • Dział I księgi wieczystej “0” zawiera oznaczenie nieruchomości, czyli jej podstawowe dane. Dotyczą między innymi jej położenia i charakterystyki. 
  • Dział I-Sp oznacza spis praw związanych z własnością. Można w nim ustalić informacje dotyczące własności, współwłasności czy użytkowników wieczystych. 
  • Dział II zawiera dane właścicieli lub użytkowników wieczystych. Możliwe stanie się również ustalenie sposobu i daty nabycia nieruchomości. 
  • Dział III informuje m.in. o ograniczonych prawach rzeczowych, ograniczeniach w użytkowaniu nieruchomości, służebności przesyłu lub przechodu, prawach i roszczeniach, umowach przedwstępnych czy prawie dostępu do urządzeń. 
  • Dział IV zawiera informacje na temat hipoteki.

Podsumowanie: łatwe przeglądanie ksiąg wieczystych jest możliwe

Jak widzisz, przeglądanie ksiąg wieczystych nie musi wiązać się z koniecznością występowania na drogę urzędową, a właściciel nieruchomości, którą zamierzasz nabyć, nie musi dowiedzieć się o tym, że ktokolwiek interesował się jego domem, mieszkaniem czy działką. Ta prosta czynność może odbyć się w pełni online, a dzięki informacjom, które uda się ustalić, możesz uniknąć wielu problemów. Sprawdź księgę wieczystą przed zawarciem umowy, dzięki temu szybko ustalisz stan faktyczny. Możesz zrobić to nawet wtedy, kiedy nie znasz numeru księgi wieczystej. Wystarczy, że skorzystasz z odpowiedniego narzędzia pozwalającego na ustalanie numeru księgi wieczystej po adresie lub numerze działki.

Formularz kontaktowy