x

Kredyty hipoteczne

Drugi kredyt hipoteczny, czyli czy można wziąć dwa kredyty i o czym warto wiedzieć?

Spłata kredytu hipotecznego to poważne zobowiązanie. Jednocześnie w jego trakcie może pojawić się znakomita okazja zakupu kolejnej nieruchomości. Finanse mogą również pozwolić np. na budowę domu. Czy w takim przypadku możliwe będzie zaciągnięcie kolejnego kredytu? Warto dowiedzieć się, jak dostać drugi kredyt hipoteczny i na tym zaoszczędzić.

Wielu kredytobiorców, zwłaszcza w okresie boomu na rynku nieruchomości i rekordowo niskich stóp procentowych, zastanawiało się, ile można mieć kredytów hipotecznych i w jaki sposób banki spoglądają na klientów spłacających wiele zobowiązań. Inwestycja w ten obszar może być szczególnie korzystna, jednocześnie nie zawsze musi być finansowana ze zgromadzonych oszczędności. 

Każdy kredytobiorca przed uzyskaniem kredytu hipotecznego musi przejść przez dosyć skomplikowane formalności. Zastanawiasz się, czy posiadanie innego kredytu ma na nie wpływ i jak kredytobiorcy mogą przygotować się do nowego zobowiązania? Sprawdźmy!

Drugi kredyt hipoteczny — czy możliwe jest wzięcie dwóch zobowiązań?

Odpowiedź na pytanie, czy można wziąć drugi kredyt hipoteczny, jest prosta: nic nie stoi na przeszkodzie, aby spłacając jeden dom czy mieszkanie, bank udzielił finansowania również na kolejną nieruchomość. Ile zobowiązań będą w stanie udzielić kredytodawcy? Formalnie nie istnieje żaden limit. Teoretycznie możesz więc zaciągać tyle kredytów hipotecznych, na ile pozwoli Ci zdolność kredytowa, a więc zdolność do spłaty swoich zobowiązań finansowych. 

Wiele zależy też od polityki konkretnej instytucji. Przy drugim kredycie większość z nich zachowuje podstawowe formalności i zasadniczo podchodzi do niego tak, jak przy pierwszej hipotece. Nieco inaczej część banków podchodzi jednak do trzeciego i każdego kolejnego kredytu. 

Część z nich w ogóle nie udziela takiego finansowania, wychodząc z założenia, że nie są one zaciągane w celu realizacji własnych potrzeb mieszkaniowych, ale w związku z działalnością gospodarczą, inwestycyjną lub spekulacyjną. 

Klient może się spotkać również z dodatkowymi pytaniami i regulacjami. Przede wszystkim w bankach mogą oczekiwać zapewnienia niższego wskaźnika LtV (stosunku wysokości pożyczki do wartości nieruchomości), co jest z ich punktu widzenia ważnym czynnikiem wpływającym na poziom bezpieczeństwa. Koniec końców wiele sytuacji w przypadku wniosku o kolejny kredyt jest rozpatrywanych indywidualnie, więc można zwiększyć szanse na jego udzielenie, sięgając po odpowiednie argumenty.

Sytuacje, w których niezbędne są dwa kredyty hipoteczne

Zaciągając pierwszy kredyt hipoteczny, nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć, co wydarzy się w przyszłości, tym bardziej że jego spłacanie często rozciąga się na okres 20-30 lat. 

Wnioskować o kolejny kredyt hipoteczny można w wielu sytuacjach. Oto niektóre z nich:

Drugi kredyt hipoteczny w celu zakupu kolejnego mieszkania lub domu

Łatwo wyobrazić sobie scenariusz, w którym, zanim dojdzie do spłacenia nieruchomości, trafiasz na znakomitą ofertę nabycia nowego domu lub mieszkania, jednak nie dysponujesz środkami na ich zakup za gotówkę. W takim przypadku możesz oczywiście złożyć wniosek o kredyt hipoteczny i sfinansować ją w ten sposób. Co ważne: jeżeli posesja wymaga remontu, nie musisz sięgać głęboko do kieszeni. Drugi kredyt hipoteczny na wykończenie mieszkania pozwoli pozyskać środki nie tylko na zakup, ale również niektóre prace wykończeniowe.

Drugi kredyt hipoteczny na mieszkanie na wynajem

często nieruchomości nabywa się w celu realizacji inwestycji dotyczącej najmu, zwłaszcza w okresie znakomitej kondycji tego rynku. Uzyskanie kredytu hipotecznego w takim celu również będzie możliwe.

Drugi kredyt hipoteczny na budowę domu

Kredytodawca może sfinansować nie tylko zakup już istniejącej nieruchomości. W wielu przypadkach zwiększające się dochody i coraz lepsze perspektywy zawodowe sprawiają, że klient w okresie objętym spłatą zaczyna się interesować zaciągnięciem kredytu na budowę domu. Można w ten sposób sfinansować również tę inwestycję.

Drugi kredyt hipoteczny na refinansowanie

Wiele osób zastanawia się również, czy możliwy jest drugi kredyt hipoteczny na tę samą nieruchomość. Z biegiem czasu mogą w końcu zmienić się np. warunki proponowane przez banki, więc takie rozwiązanie po prostu się opłaca. W takim scenariuszu należy jednak pomyśleć nad zaciągnięciem kredytu refinansowego. Pierwszy kredyt jest spłacany, a od tego momentu kredytobiorca zajmuje się spłatą nowego zobowiązania. 

Na jakich warunkach jest przyznawany drugi kredyt hipoteczny?

Jak już wspomnieliśmy, udzielenie drugiego kredytu w zdecydowanej większości banków będzie opierało się na takich samych zasadach jak w przypadku pierwszego zobowiązania. Należy jednak wziąć pod uwagę, że niższa będzie zdolność kredytowa klienta, wobec czego instytucja może wymagać dodatkowych dokumentów poświadczających stan majątkowy i osiągane dochody. W uzasadnionych przypadkach konieczne może być również dodatkowe zabezpieczenie kredytu (np. związane z wykupieniem produktów ubezpieczeniowych). 

Związane z kredytem koszty nie będą różnić się natomiast od standardowej oferty banku. Można zapoznać się z nią między innymi w Internecie lub oddziale instytucji bankowej.

Formalności koniecznie do przyznania kilku kredytów hipotecznych

Kredytobiorca myślący o kolejnym kredycie hipotecznym musi zdawać sobie sprawę z konieczności ponownego zweryfikowania zdolności kredytowej. Po raz kolejny trzeba będzie wobec tego doręczyć np. zaświadczenie od pracodawcy o osiąganych dochodach. 

Tym razem jednak wymagania mogą być wyższe. Decyduje o nich między innymi wysokość raty pierwszego zobowiązania, która w znaczącym stopniu wpływa na zdolność kredytową. Należy liczyć się z tym, że fakt wysokiego zobowiązania pozostałego do spłaty może uniemożliwić uzyskanie nowych środków.

Bank będzie również przetwarzać informacje związane z terminowością spłat i zapozna się z raportem BIK. W przypadku identyfikacji problemów uzyskanie nowego finansowania może być niemożliwe. Warto pamiętać, że nie mamy przy tym wpływu na udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej statystyk zgodnych ze stanem faktycznym. Można jednak dokonać ich sprostowania, jeśli informacje o spłacie są niepoprawne i np. zostały wprowadzone omyłkowo.

Jeżeli chcesz zaciągnąć drugi kredyt hipoteczny, kalkulator kredytowy pozwoli Ci znaleźć najlepszy produkt, który zagwarantuje najwyższe oszczędności. Warto więc z niego skorzystać, aby nie przepłacić. 

Czy drugi kredyt hipoteczny może być przyznany w tym samym banku?

W większości przypadków drugi kredyt w tym samym banku będzie jak najbardziej możliwy do uzyskania, a warunki pożyczki będą zupełnie standardowe. Przetwarzane przez analityków informacje wymagające opracowywania zostaną udostępnione zdecydowanie szybciej, więc oczywiście warto zainteresować się również ofertą banku, który udzielił pierwszego finansowania. 

Nic nie stoi też na przeszkodzie, aby wybrać inną instytucję. Znakomitym źródłem wiedzy, pozwalającym na porównanie poszczególnych ofert, jest Internet. Skorzystanie z odpowiednich kalkulatorów to gwarancja najwyższej skuteczności i uzyskania wymiernych korzyści.

Rodzina na swoim a drugi kredyt hipoteczny

Co z osobami, które korzystały ze specjalnych programów dopłat do kredytów? Jednym z warunków uczestnictwa w programie Rodzina na swoim był zakaz uzyskania prawa własności lub współwłasności innej nieruchomości mieszkalnej w okresie pierwszych 8 lat objętych dopłatami. Ostatnie umowy tego typu podpisano jednak w 2012 roku, więc ten okres już minął. Teoretycznie nic nie stoi więc na przeszkodzie, aby złożyć wniosek o nowy kredyt hipoteczny.

Drugi kredyt hipoteczny a wkład własny

Co oczywiste, fakt spłacania kredytu hipotecznego nie wpływa na obniżenie oczekiwań banku względem minimalnego wkładu własnego. Konieczne będzie zapewnienie – w zależności od konkretnej instytucji – 10 albo 20% wartości nieruchomości. W przypadku większej liczby zobowiązań oczekiwania banku mogą jednak wzrosnąć. Może się wobec tego okazać, że trzeba będzie zapewnić wyższy wkład własny.

Czy dwa osobne kredyty hipoteczne są opłacalne?

Jak widać, zaciągnięcie drugiego kredytu hipotecznego nie powinno stanowić większego problemu. W ten sposób można sfinansować natomiast bardzo różne cele – np. kupić nową nieruchomość, rozpocząć budowę domu czy zainwestować środki, kupując nieruchomość z myślą o wynajmie. 

W każdym przypadku należy dokonać ostrożnych kalkulacji i sprawdzić, z jakimi kosztami będzie wiązał się kredyt. Bardzo często skorzystanie z odpowiednich narzędzi pozwoli na uzyskanie znacznych oszczędności.

Formularz kontaktowy