x

Kredyty hipoteczne

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Czy masz problemy ze spłatą kredytu hipotecznego? Czy wzrost stopy procentowej WIBOR negatywnie odbił się na Twoim budżecie domowym? Jeśli masz kredyt hipoteczny i znalazłeś się w trudnej sytuacji finansowej, warto zastanowić się nad uzyskaniem pożyczki z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK). Program ma raczej doraźny charakter i strukturę nieprocentowej pożyczki. Uważam jednak, że warto przyjrzeć się warunkom i dowiedzieć się, komu przysługuje pomoc z tytułu wsparcia dla kredytobiorców oraz w jaki sposób można ją otrzymać.

Spis treści

Z niniejszego artykułu dowiesz się:

 1. czym jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców,
 2. jak działa Fundusz Wsparcia Kredytobiorców,
 3. jakie są warunki uzyskania pożyczki na spłatę zadłużenia,
 4. kto może otrzymać środki z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców,
 5. kto nie może skorzystać z pożyczki Funduszu Wsparcia Kredytobiorców,
 6. jak – krok po kroku – uzyskać świadczenia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców,
 7. czy wszyscy wnioskujący otrzymają środki,
 8. jak oceniam zasady wsparcia dla kredytobiorców.

Czym jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców został powołany do życia na mocy Ustawy z dnia 9 października 2015 roku o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (Dz.U. 2015 poz. 1925). Działalność tego podmiotu jest realizowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Jak działa Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a przy tym spełniają ustawowe wymagania, mogą liczyć na ciekawe warunki pożyczki na spłatę zadłużenia. Pomoc ta jest przekazywana przez BGK prosto do banku, w którym wnioskodawca ma kredyt hipoteczny. Maksymalna pomoc to 2000 zł miesięcznie w okresie nie dłuższym niż 36 miesięcy. Po 2 latach od wypłacone raty następuje spłata pożyczonej kwoty. Kredyt będzie spłacany w 144 równych nieoprocentowanych miesięcznych ratach. Jeśli uda Ci się spłacić 100 rat zgodnie z harmonogramem, możesz zawnioskować o umorzenie 44 pozostałych rat. Jedynym warunkiem jest terminowość regulowania swojego zobowiązania.

Kto może otrzymać środki z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Żeby dostać zgodę na podpisanie umowy, musi zostać spełniona choć jedna z poniższych przesłanek:

 1. W dniu złożenia wniosku wnioskodawca ma status osoby bezrobotnej.
 2. Wysokość raty kredytu hipotecznego przekroczyła 50% miesięcznego dochodu wnioskodawcy.
 3. Miesięczny dochód* gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekracza:
 1. 1552 zł (dla gospodarstwa jednoosobowego),
 2. 1200 zł (dla gospodarstwa wieloosobowego).

* Powyższe kwoty dochodu określone zostały zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593 z późn. zm.) – art. 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 obowiązują od 1.10.2018 roku – oraz art. 3 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 9 października 2015 roku o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (Dz.U. 2015 poz. 1925).

Kto nie może skorzystać z pożyczki Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Ustawodawca dość precyzyjne określa sytuacje, które zamykają ścieżkę starania się o nieoprocentowaną pożyczkę na spłatę zadłużenia:

 1. Wsparcie nie może być udzielone, jeśli utrata zatrudnienia wnioskodawcy nastąpiła na skutek rozwiązania umowy o pracę z inicjatywy pracownika lub z winy pracownika.
 2. Wsparcie nie może zostać udzielone, jeśli umowa kredytowa została wypowiedziana przed złożeniem wniosku do BGK.
 3. Wsparcie nie może zostać udzielone, jeśli kredytobiorca pobiera świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu hipotecznego.
 4. BGK nie udzieli pożyczki osobie, która posiada lub posiadała w trakcie ostatnich 6 miesięcy prawo własności lub spółdzielczo-własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Jak – krok po kroku – uzyskać świadczenia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Żeby uruchomić procedurę, musisz zgłosić się do banku, który udzielił Ci kredytu hipotecznego. Otrzymasz tam druk wniosku do wypełnienia oraz listę niezbędnych dodatkowych dokumentów. Jeśli skompletujesz wszystkie niezbędne dokumenty oraz skutecznie i poprawnie złożysz wniosek, Twój bank przekaże całość do BGK. W terminie do 21 dni od złożenia wniosku Bank Gospodarstwa Krajowego poinformuje Twój bank o ewentualnym zarezerwowaniu środków. Umowa zostanie przedstawiona do 14 dni od podjęcia decyzji.

Obowiązki po otrzymaniu wsparcia

Podpisując umowę pożyczki z BGK zobowiążesz się do poinformowania banku, który udzielił Tobie kredytu hipotecznego w następujących sytuacjach:

 1. sprzedaży domu, mieszkania lub działki,
 2. obniżeniu stosunku raty względem dochodów poniżej 50%,
 3. komornik podejmie czynności egzekucyjne z Twojej nieruchomości
 4. utracisz statusu bezrobotnego,
 5. wartość miesięcznych dochodów ulegnie zwiększeniu i średnia dochodów będzie wyższa od pułapu, który przewiduje ustawa.

Czy wszyscy wnioskujący otrzymają środki?

Fundusz dysponuje określonym budżetem na realizację ustawy, który obecnie wynosi około 600 mln zł. Zgodnie z zapowiedziami Prezesa Rady Ministrów w tym roku budżet ma zostać dokapitalizowany kwotą około 1,4 mld zł, a w przyszłym roku kwotą 2,5 mld zł. Związane jest to z obawami rządu o zdecydowany wzrost problemów ze spłatą kredytów hipotecznych. Jest to jednocześnie informacja dla wszystkich, iż środki nie są niewyczerpane. Decyduje kolejność poprawnie złożonych wniosków.

Jak oceniam zasady wsparcia dla kredytobiorców?

Idea wsparcia kredytobiorców wydaje się ciekawa. Mimo że środki są udzielane w postaci pożyczki, ta forma zawiera sporo pozytywów. Wśród najważniejszych wyróżniłbym takie jak:

 1. wsparcie można uzyskać nawet na 36 miesięcy (w maksymalnej kwocie 72 000 zł),
 2. spłata środków jest rozłożona na 12 lat (144 miesiące),
 3. pożyczka jest nieoprocentowana,
 4. istnieje możliwość umorzenia około 1/3 kwoty zaciągniętego zobowiązania,
 5. zasady uzyskania wsparcia są proste,
 6. BGK szybko wydaje decyzję.

Podsumowanie

Choć ustawa została już dawno temu uchwalona, poprzednie lata raczej były uznawane za „tłuste”. Budżet Funduszu praktycznie nie był wykorzystywany. W skali kraju (około 2,5 mln czynnych kredytów hipotecznych) w 2021 roku BGK podpisał nieco powyżej 100 umów wsparcia. Kredytobiorcy ze względu na stabilne stopy procentowe lub wręcz jej spadki mogli liczyć na stabilne raty. „Game changerem” okazał się wzrost stóp procentowych od października 2021 roku, który trwa do dziś. Raty od najniższego poziomu wzrosły niektórym niemal dwukrotnie. Dla wielu gospodarstw domowych jest to bardzo trudna sytuacja. Skorzystanie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, aby utrzymać nieruchomość, zdaje się ciekawą opcją.

Formularz kontaktowy