x

Księga wieczysta

Jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej?

Kredyty hipoteczne na dobre wpisały się w rzeczywistość. Stało się to dosłownie na przestrzeni trochę więcej niż jednej dekady. Jeszcze 15 lat temu kredytem straszono, jakby to był sznur na szyję i pewna zguba. Społeczeństwo nie było przekonane do zaciągania tego typu zobowiązania kredytowego. Dziś każdy zna kogoś, kto ma kredyt hipoteczny. Wśród 30–40-latków czasem wręcz trudno wskazać kogoś, kto nie zapożyczył się w banku na sfinansowanie nieruchomości. Po 15 latach bardzo dużo skredytowanych nieruchomości albo jest sprzedawanych, albo refinansowanych do nowego banku, albo szczęśliwie spłaconych. Tu pojawia się problem wykreślenia kredytu hipotecznego z księgi wieczystej, na której był zabezpieczony. Operacja niby łatwa, ale jednak nastręczająca kilka pytań i wątpliwości.

Spis treści

W dzisiejszym artykule “Jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej” dowiesz się:

 1. kiedy należy wykreślić kredyt z księgi wieczystej,
 2. kto powinien dokonać usunięcia wpisu,
 3. jakie są koszty wykreślenia hipoteki,
 4. odpowiednie dokumenty, druki i formułki do przeprowadzenia całej operacji.

Co znaczy wykreślić hipotekę z księgi wieczystej?

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej to w krótkim tłumaczeniu wykreślenie informacji o kredycie hipotecznym zabezpieczonym na danej nieruchomości. Wykreślenie oznacza, iż dana nieruchomość nie jest już zabezpieczeniem tego konkretnego kredytu hipotecznego.

Kiedy należy wykreślić kredyt z księgi wieczystej?

Wykreślenie jest wymagane, dy chcemy uporządkować dane lub celem zwolnienia miejsca w hipotece dla innego zobowiązania. Kredyt z hipoteki należy wykreślić w kilku sytuacjach:

 • Refinansowanie kredytu, czyli przeniesienie kredytu z banku A do banku B.
 • Całkowita spłata kredytu hipotecznego, a więc pozbycie się zobowiązania kredytowego.
 • Sprzedaż nieruchomości i przeniesienie prawa własności na nową osobę.

Jak długo się czeka na dokumenty do wykreślenia hipoteki?

Dokumenty do wykreślenia hipoteki wydaje bank, w którym kredyt został spłacony. Jest to uzależnione od bieżących czasów operacyjnych, wewnętrznych procedur i skuteczności pracownika pierwszego kontaktu. Może to zająć od kilku dni do nawet dwóch tygodni. Dokumenty są wydawane w oddziale lub drogą korespondencyjną. Należy te kwestie ściśle ustalić w swoim banku.

Gdzie należy złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki?

Druk wraz z załącznikami należy złożyć do odpowiedniego sądu wieczystoksięgowego, do którego przyporządkowana jest dana nieruchomość.

Druk do sądu wieczystoksięgowego

Druk do wykreślenia hipoteki jest drukiem o charakterze urzędowym. Druk do pobrania znajdziesz na stronach odpowiednich Sądów Rejonowych.

Dokumenty do usunięcia wpisu o kredycie hipotecznym

Do usunięcia wpisu o kredycie hipotecznym należy posiadać poniższe załączniki:

 • Wypełniony druk KW-WPIS (odpowiedni druk znajdziesz poniżej w treści artykułu).
 • Zaświadczenie o spłacie kredytu i zgodę na wykreślenie zobowiązania.
 • Potwierdzenie opłaty skarbowej (znaczki skarbowe, potwierdzenie przelewu).
 • W niektórych sądach wieczystoksięgowych istnieje wymóg przedstawienia pełnomocnictwa dla osób podpisujących bankowe oświadczenia.

Zaświadczenie o zgodzie na wykreślenie hipoteki

Jest to podstawowy dokument do złożenia wniosku w sądzie. Dokument ten uzyskuje się po całkowitej spłacie zobowiązania hipotecznego. Bank wystawia taki dokument zwyczajowo do 14 dni od rozliczenia kredytu do zera. Jeśli jest to zobowiązanie bankowe, wystarczy oświadczenie na druku banku. Jeśli jest to pożyczka prywatna, należy zastosować rygor aktu notarialnego. Zaświadczenie powinno zawierać kilka istotnych danych:

 • imię i nazwisko kredytobiorców.
 • dane nieruchomości, która była obciążona hipotecznie (adres, numer księgi wieczystej).
 • numer umowy kredytowej.
 • data podpisania umowy kredytowej.
 • rodzaj zastosowanej hipoteki.
 • potwierdzenie całkowitej spłaty.
 • zgoda na wykreślenie zobowiązania.

Ile kosztujecie usunięcie hipoteki?

Usunięcie jednego wpisu w księdze wieczystej kosztuje połowę kwoty wpisu, czyli dokładnie 100 złotych. Opłatę skarbową opłaca się w odpowiednim sądzie wieczystoksięgowym. Innym sposobem jest przelanie odpowiedniej kwoty na konto sądu wieczystoksięgowego i dołączenie potwierdzenia jako załącznika do wniosku.

Ile trwa usunięcie wpisu w hipotece?

Aby usunąć wpis w hipotece, należy posiadać komplet dokumentów. Czas usunięcia wpisu zależy od czasu działania danego sądu wieczystoksięgowego. Może to zająć od kilku dni do kilku miesięcy. Termin bieżącej realizacji wniosków zazwyczaj można sprawdzić na stronie internetowej sądu. Bank po usunięciu wpisu informuje zainteresowane strony stosownym listem.

Kto powinien usunąć wpis o kredycie w KW?

Wpis w hipotece powinien zostać usunięty przez właściciela nieruchomości. Nawet jeśli był to kredyt poprzednich właścicieli, to wniosek do sądu powinien złożyć nowy właściciel. Różne są interpretacje. Spotkałem się z sytuacją, gdy to stary właściciel dokonywał wniosku o wykreślenie i faktycznie operacja zakończyła się pozytywnie. Niemniej dla zachowania całkowitej pewności proponuję, by to robił bieżący właściciel działki, domu, mieszkania. Tylko bieżący właściciel ma prawo składania wniosków do księgi wieczystej.

Formułka do wykreślenia hipoteki

Zwyczajowo wystarczy standardowa poniższa formułka.

Wnoszę o wykreślenie z działu IV hipoteki umownej/zwykłej/kaucyjnej na kwotę/do kwoty (słownie:..…………………………………………………….) ustanowionej na rzecz banku ……………………………………………………… Podstawą do wykreślenia jest spłacenie długu zabezpieczonego hipoteką i tym samym jej wygaśnięcie.

Wykreślenie hipoteki wniosek

Poniżej znajdziesz przykład wypełnionego wniosku o wykreślenie hipoteki.

Strona 1

Strona 2

Strona 3

Strona 4

Skąd będę wiedział że hipoteka została wykreślona?

Jak wspomniałem powyżej wykreślenie hipoteki trwa dłuższy okres czasu. Żeby sprawdzić czy sąd usunął wpis i spłaconym zobowiązania możesz sprawdzić numer elektronicznie dział IV księgi wieczystej. Drugim sposób to czekanie na list polecony z sądu, w którym będzie zawiadomienie o dokonaniu wykreślenia. Taki list przyjdzie na adres korespondencyjny podany we wniosku złożonym do sądu.

Jak sprawdzić numer księgi wieczystej?

Jeśli nie masz dostępu do dokumentacji i nie wiesz, jaki jest numer księgi wieczystej, możesz sprawdzić jej numer, składając urzędowe zapytanie lub elektronicznie na ksiegiwieczyste.pl. Opłata za jedno wyszukanie to 39,95 złotych. Biorąc pod uwagę czas i pieniądze, jakie musisz poświęcić na załatwienie przez urząd, kwota nie jest zbyt wygórowana. Numer księgi wieczystej jest dostępny dosłownie w 2–3 minuty po rejestracji, złożeniu zapytania i dokonaniu opłaty.

Podsumowanie

Usunięcie wpisu w księdze wieczystej należy traktować jako czynność standardową. Nie ma w tym nic skomplikowanego, nie jest to kosztowne, czasochłonne ani nie wymaga nie wiadomo jakich umiejętności. Myślę, że powyższy artykuł w zupełności powinien wystarczyć, by każdy, kto nigdy nie miał z tym do czynienia, potrafił sobie z tym poradzić.

Zapraszam do komentowania

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub komentarze w temacie “Jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej?” opcja komentarzy poniżej wręcz czeka na Ciebie. Gwarantuję że odpowiem na wszystkie pytania i wątpliwości.

Formularz kontaktowy