x

Nieruchomości

Jak wypełnić PCC-3 od ustanowienia hipoteki?

Cześć drodzy czytelnicy! W dzisiejszym artykule na naszym blogu skierowanym do osób, które już zakupiły nieruchomość lub wybudowały dom, porozmawiamy o ważnym, choć często zapomnianym obowiązku, jakim jest podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC-3) i wypełnienie formularza PCC-3. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że istnieje konieczność dopełnienia tego obowiązku po zakupie lub wybudowaniu nieruchomości, dlatego przygotowaliśmy dla Was ten przystępny artykuł.

W przypadku zakupu nieruchomości, bardzo ważne jest dopełnienie formalności związanych z ustanowieniem hipoteki oraz uregulowanie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3). Podobne obowiązki istnieją także po wybudowaniu własnego domu, a nieuregulowanie ich może prowadzić do problemów z urzędem skarbowym.

W dalszej części artykułu omówimy krok po kroku, jak wypełnić formularz PCC-3, tak aby uniknąć błędów i potencjalnych nieprzyjemności związanych z niezapłaconym podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC-3). Dowiecie się również, jak zgłosić się z formularzem do odpowiedniego urzędu skarbowego oraz jakie dokumenty będą Wam potrzebne, aby dopełnić wszelkich formalności.

Pamiętajcie, że odpowiednie dopełnienie obowiązków podatkowych po zakupie lub wybudowaniu nieruchomości to nie tylko kwestia przepisów prawnych, ale także spokojnego korzystania z własnego kąta. Czytajcie dalej, aby dowiedzieć się, jak bezbłędnie wypełnić formularz PCC-3 i cieszyć się swoją nieruchomością bez obaw o niespodziewane problemy!

Spis treści

W dzisiejszym artykule “Jak wypełnić PCC-3 od ustanowienia hipoteki” dowiesz się:

 1. 1. Co to jest podatek PCC-3,
 2. jak wypełnić deklarację PCC-3/PCC-3A,
 3. Ile kosztuje i jak opłacić podatek PCC-3 od ustanowienia hipoteki,
 4. który urząd skarbowy będzie właściwym do złożenia deklaracji PCC-3
 5. ile masz czasu na złożenie podatku od czynności od cywilnoprawnych,
 6. jaka jest kara za brak opłaty i złożenia podatku od ustanowienia hipoteki (PCC-3),
 7. jak wypełnić deklarację PCC-3 krok po kroku.

Co to jest podatek PCC-3?

Podatek PCC-3 od ustanowienia hipoteki to podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), który jest pobierany od kredytobiorców w przypadku ustanowienia hipoteki na rzecz banku, udzielającego kredytu hipotecznego. Hipoteka jest zabezpieczeniem dla banku, w przypadku gdy kredytobiorca nie jest w stanie spłacić swojego zobowiązania kredytowego.

Druk PCC-3 jest oznaczeniem formularza, który musi zostać wypełniony przez kredytobiorców w celu zgłoszenia ustanowienia hipoteki.

Warto dodać, że podatek PCC-3 od ustanowienia hipoteki różni się od podatku PCC płatnego przy zakupie nieruchomości (2% od wartości nieruchomości). Ten drugi jest opodatkowaniem samej umowy kupna-sprzedaży nieruchomości.

Ważne jest, aby właściwie wypełnić formularz PCC-3 i zgłosić ustanowienie hipoteki do odpowiedniego urzędu skarbowego, aby uniknąć problemów związanych z nieuregulowanymi obowiązkami podatkowymi.

Ile kosztuje podatek PCC-3?

Wysokość podatku PCC-3 istnieją dwie opcje wysokości podatku. Jeśli wysokość hipoteki jest z góry ustalona, musisz zapłacić 0,1% od wartości hipoteki. Ten model zdarza się jednak niezmiernie rzadko.

Standardowo komercyjne banki nie określają dokładnej wartości zabezpieczenia hipotecznego. Wysokość zabezpieczenia jest ustalana jako “hipoteka umowna do kwoty….”. Ustanowienie hipoteki “do kwoty….” powoduje, iż jest to wartość nieustalona. Nie jest to konkretna liczba, a jedynie zakrers. Hipoteka zawiera się w kwocie od 1 do maksymalnej wartości. Wartość hipoteki nie jest ustalona jednoznacznie, co oznacza, że stawka podatku jest ryczałtowa i wynosi 19 PLN.

Kiedy trzeba złożyć PCC-3 od hipoteki?

Deklarację PCC-3 należy złożyć oraz opłacić podatek w terminie do 14 dni od momentu powstania obowiązku podatkowego.  Jaki to dzień powstania obowiązku podatkowego? Czytałem różnego rodzaju interpretacje obowiązującego prawa. Jedna z nich mówi, że jest to dzień złożenia wniosku o wpis hipoteki w sądzie wieczystoksięgowym. Druga z nich, że jest to data wypełnienia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki, który jest załącznikiem do wniosku o wpis hipoteki. Ja sam osobiście skłaniałbym się wersji 14 dni od wypełnienia oświadczenia.

Do którego urzędu skarbowego należy złożyć deklarację?

Podatek rozliczasz w urzędzie skarbowym, w którym się rozliczasz na co dzień. Lokalizacja nieruchomości na której ustanawiasz hipotekę nie jest w tym przypadku decydująca.

Numer rachunku, na który należy opłacić podatek

Podatek PCC-3 od ustanowienia hipoteki opłacasz na konto urzędu skarbowego. Wszystkie urzędy skarbowe mają swoje strony internetowe. Na każdej z nich znajdziesz informacje o numerach rachunków służących do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Hipoteka w akcie czy coś musisz robić?

Wniosek o wpis hipoteki może wykonać notariusz w akcie notarialnym przenoszącym własność nieruchomości. W takim przypadku to notariusz jest zobowiązany do złożenia odpowiedniej deklaracji podatku od czynności cywilno prawnych. Notariusz będzie wymagał zapłaty podatku na miejscu (19 PLN).

Co zrobić, jeśli zapomniałeś o PCC-3?

Górna granica grzywny faktycznie potrafi zmrozić. Spokojnie, nie masz czym się martwić. Zgodnie z polskim prawem, możesz wypełnić deklarację i zapłacić podatek po czasie. Koniecznie musisz jednak wystosować do odpowiedniego urzędu skarbowego specjalne pismo tzw. czynny żal. Jest to pismo, w którym przepraszasz za zwłokę i wyjaśniasz powody nieterminowego złożenia deklaracji PCC-3. Jako powód możesz podać np. brak świadomości, że istnieje obowiązek podatkowy po ustanowieniu hipoteki.

Przykładowa treść czynnego żalu do PCC-3

Warszawa, 15.04.2023r

Imię i nazwisko,

PESEL

Dane Urzędu Skarbowego

ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU CZYNU ZABRONIONEGO
(czynny żal)
Na podstawie art. 16 § 1 Kodeksu karnego skarbowego zawiadamiam o popełnieniu przeze
mnie czynu zabronionego polegającego na tym, że nie złożyłem w ustawowym terminie deklaracji PCC-3 oraz nie opłaciłem podatku.
Równocześnie oświadczam, że przy popełnieniu wyżej wymienionego czynu nie
współdziałałem/łam z innymi osobami.
Niedotrzymanie ustawowych obowiązków jako podatnika wynikało z faktu, iż nie wiedziałem o obowiązku złożenia deklaracji od ustanowienia hipoteki.
Informuję również, że w dniu ………. wywiązałem/łam się z zaległych zobowiązań dokonując
płatności podatku.
W związku z powyższym wnoszę o odstąpienie od stosowania sankcji przewidzianych w KKS.
Z poważaniem
……………………

Kara za brak złożenia deklaracji PCC-3?

Podatnik, który nie spełnił obowiązku złożenia deklaracji podatkowej PCC-3/PCC-3A oraz nie opłacił podatku w terminie może podlegać karze za przestępstwo lub wykroczenie karne skarbowe. Wysokość kary jest uzależniona od wartości niezapłaconego podatku. Z wykroczeniem mamy do czynienia, gdy kwota nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wykroczenia. Jak wspomniałem w przypadku standardowego zobowiązania hipotecznego kwota podatku to 19 PLN. W związku z tym kara grzywny maksymalnie może wynosić  od 1/10 do dwudziestokrotności minimalnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku to 2 250 PLN. Zatem kara za brak złożenia PCC-3/PCC-3A może wynieść od 225 PLN do 45 000zł.

Druk PCC-3, a kilku właścicieli nieruchomości

Deklaracja podatkowa PCC-3 jest jedna, ale dodatkowo dla każdego dodatkowego współwłaściciela nieruchomości należy wypełnić druk PCC-3A. Pamiętaj, że nie każdy kredytobiorca musi być współwłaścicielem nieruchomości. Jeśli, ktoś pomaga Tobie w zdolności kredytowej, a nie jest właścicielem nieruchomości, nie musi składać deklaracji PCC-3A.

Rodzaj nieruchomości podlegający poddatkowi PCC-3

Co do zasady wszystkie rodzaje własności nieruchomości podlegają obowiązkowi. Jeśli jesteś posiadaczem nieruchomości o statusie: współwłasności i własności nieruchomości, własnościowego spółdzielczego prawa, użytkowania wieczystego jesteś zobowiązany wypełnić druk PCC-3 i zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Deklaracja PCC-3 – wersja papierowa czy online?

Deklarację PCC-3 możesz złożyć online lub w wersji papierowej. Uważam, że wersja online jest znacznie bardziej przystępna, szybsza i sprawi mniej kłopotów “szaremu Kowalskiemu”. Poniżej znajdziesz krok po kroku oraz dokładny opis, jak wypełnić formularz podatkowy online.

Co muszę przygotować do złożenia deklaracji podatkowej?

Złożenie deklaracji PCC-3 jest naprawdę bardzo proste. Musisz jednak wcześniej przygotować kilka informacji, żeby skutecznie przeprowadzić pełną rejestrację.

 • 1. dowód osobisty,
 • wysokość hipoteki. W umowie kredytowej znajdziesz w dziale zabezpieczenia kredytu informację o wysokości hipoteki. Najczęściej będzie to zwrot typu “hipoteka umowna do kwoty….”,
 • wysokość przychodu za poprzedni rok podatkowy. Przychód znajdziesz na ostatnio złożonej deklaracji podatkowej. Dzięki temu nie musisz dysponować podpisem elektronicznym i możesz wypełnić deklarację PCC-3 online,
 • numer księgi wieczystej, do której złożony został wniosek o wpis hipoteki.

Adres strony internetowej do PCC-3/PCC-3A

Do złożenia podatku od ustanowienia hipoteki skorzystaj z linku do serwisu

https://www.podatki.gov.pl/pcc-sd/e-deklaracje-pcc-sd/formularze-pcc/

Jak wypełnić deklarację PCC-3 krok po kroku

Dla osób, które niezbyt pewnie czują się w dokumentach przygotowałem instrukcję krok po kroku, jak należy wypełnić deklarację PCC-3, czyli tzw. podatek od ustanowienia hipoteki.

Krok 1

Wybierasz rok w którym nastąpił obowiązek podatkowy.

pcc-3 1

Krok 2

Musisz określić datę dokonania czynności. Różnie jest to interpretowane. Dla bezpieczeństwa niech to będzie data podpisania oświadczenia o ustanowieniu hipoteki.

pcc-3 2

Krok 3

Wybierasz wersję wypełnienia formularza. Dla mniej wtajemniczonych polecam pierwszą opcję.

pcc-3 3

Krok 4

Wybór Urzędu Skarbowego do którego wysyłasz deklarację. Należy wybrać US z którym rozliczasz się na co dzień.

pcc-3 4

Krok 5

Należy wybrać cel – złożenie deklaracji lub korekta.

pcc-3 5

Krok 6

Zaznaczasz opcję “osoba fizyczna”.

pcc-3 6

Krok 7

Uzupełnienie danych osobistych i adresowych.

pcc-3 7

Krok 8

Podmiot zobowiązany solidarnie, jeśli jest dwóch właścicieli. Jeśli PCC-3 składa tylko jedna osoba, należy zaznaczyć “inny podmiot”.

pcc-3 8

Krok 9

Dla większości przypadków zaznaczone są domyślne przypadki. W tabelce poniżej należy wpisać treść z cytatu.

“…Wpis hipoteki umownej do kwoty ……. na rzecz banku …… z tytułu ustanowienia zabezpieczenia w księdze wieczystej nr ….. na podstawie umowy kredytu hipotecznego nr…….. z dnia …….

pcc-3 9

Krok 10

Należy zaznaczyć czy sytuacja dotyczy spółki czy nie.

pcc-3 10

Krok 11

Należy zaznaczyć czynność, czyli ustanowienia hipoteki. Jeśli hipoteka nie jest dokładnie określona, należy wpisać ryczałtową stawkę podatku 19 PLN.

pcc-3 11

Krok 12

Jeśli jest dwóch lub więcej kredytobiorców, należy zaznaczyć liczbę deklaracji PCC-3A. Jeśli sam składasz, ten krok u Ciebie nie funkcjonuje.

pcc-3 12

Krok 13

Podobnie jak w kroku powyżej.

 pcc-3 13

Podgląd danych. Masz możliwość weryfikacji czy dane, które wypełniłeś są prawidłowe. Jeśli nie, możesz skorzystać z opcji cofania.

pcc-3 14

Krok 15

Wybierasz opcję autoryzacji i naciskasz “wyślij”.

pcc-3 15

Krok 16

Podaj adres mailowy, na który ma przyjść potwierdzenie złożenia podatku od ustanowienia hipoteki.

pcc-3 16

Krok 17

System generuje hasło do otworzenia potwierdzenia. Jeśli wypełniłeś deklarację poprawnie, US zweryfikuje Ciebie po wysokości przychodu . Jeśli wszystko wykonałeś poprawnie, otrzymasz potwierdzenie na adres mailowy. Do otworzenia potwierdzenia, będziesz potrzebował jednorazowego hasła.

pcc-3 17

 

Podsumowanie “Jak złożyć PCC-3 od ustanowienia hipoteki”

Złożenie deklaracji PCC-3 jak widać, nie jest w żadnym wypadku trudne. Nie ma sensu wypełnianie druku skarbowego metodą tradycyjną, wizyta w urzędzie skarbowym lub wysyłka pocztą. Wypełnienie formatki zajmuje kilka minut i nie powinno sprawić nikomu kłopotu. Zdecydowanie warto ułatwić sobie życie. Pamiętaj koniecznie żeby zachować dokumenty, a w szczególności UPO (urzędowe potwierdzenie odbioru) Zachęcam zatem do korzystania z mojej instrukcji.

Zapraszam do komentowania

Jeżeli będziesz miał jakiekolwiek pytania w kwestii złożenia deklaracji PCC-3 lub PCC-3A, koniecznie daj znać w komentarzu. Chętnie odpowiem na wszystkie wątpliwości. Jeśli masz jakieś trudności może skorzystać z sekcji kontakt.

Formularz kontaktowy