Jak wypełnić PCC-3 od ustanowienia hipoteki?

Uzyskanie kredytu hipotecznego to nie jest finał Twoich obowiązków. Poza podpisaniem umowy kredytowej, aktu notarialnego musisz jeszcze wpisać hipotekę  do księgi wieczystej. Wiele osób zapomina lub wręcz nie wie, że na samym końcu funkcjonuje obowiązek złożenia deklaracji podatkowej od ustanowienia hipoteki i opłacenia podatku. Stawka podatku jest niewielka, a banki zupełnie nie wymagają tego od kredytobiorców. W związku, z czym ten obowiązek kredytobiorcy jest przez nich pomijany. Maksymalna grzywna naprawdę potrafi zmrozić. W dzisiejszym artykule “Jak wypełnić  PCC-3 od ustanowienia hipoteki” dowiesz się:

1. jak wypełnić deklarację PCC-3/PCC-3A oraz jak opłacić podatek,

2. ile masz czasu na złożenie podatku,

3. jaka jest kara za brak opłaty i złożenia podatku od ustanowienia hipoteki,

4. jak wypełnić deklarację PCC-3 krok po kroku.

pcc-3 hipoteka

Co to jest podatek PCC-3?

Uzyskanie kredytu hipotecznego wymaga dokonania wpisu w dziale IV księgi wieczystej nieruchomości. Dział ten potocznie zwany jest hipoteką. Polskie prawo przewiduje podatek za ustanowienie hipoteki. Jest to podatek od czynności cywilno-prawnych. Podatek ten zwany jest PCC-3.

Ile kosztuje podatek PCC-3?

Istnieją dwie możliwości. Jeśli wysokość hipoteki jest z góry ustalona, należy zapłacić 0,1% od wartości hipoteki. Zdarza się to jednak niezmiernie rzadko.

Standardowo komercyjne banki nie określają dokładnej wartości zabezpieczenia hipotecznego. Wysokość zabezpieczenia jest ustalana jako “hipoteka umowna do kwoty….” Wartość hipoteki nie jest ustalona jednoznacznie, co oznacza, że stawka podatku jest ryczałtowa i wynosi 19 PLN.

Kara za brak złożenia deklaracji

Podatnik, który nie spełnił obowiązku złożenia deklaracji podatkowej PCC-3/PCC-3A oraz nie opłacił podatku w terminie, może podlegać karze za przestępstwo lub wykroczenie karne skarbowe. Wysokość kary jest uzależniona od wartości niezapłaconego podatku. Z wykroczeniem mamy do czynienia, gdy kwota nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wykroczenia. Jak wspomniałem w przypadku standardowego zobowiązania hipotecznego stawka podatku to 19 PLN. W związku z tym kara grzywny maksymalnie może wynosić  od 1/10 do dwudziestokrotności minimalnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku to 2 250 PLN. Zatem kara za brak złożenia PCC-3/PCC-3A może wynieść od 225 PLN do 45 000zł.

Kiedy trzeba złożyć PCC-3 od hipoteki?

Deklarację PCC-3 należy złożyć oraz opłacić podatek w terminie do 14 dni od momentu powstania obowiązku podatkowego.  Jaki to dzień powstania obowiązku podatkowego? Czytałem różnego rodzaju interpretacje obowiązującego prawa. Jedna z nich mówi, że jest to dzień złożenia wniosku o wpis hipoteki w sądzie wieczystoksięgowym. Druga z nich, że jest to data wypełnienia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki, który jest załącznikiem do wniosku o wpis hipoteki. Ja sam osobiście skłaniałbym się wersji 14 dni od wypełnienia oświadczenia.

Do którego urzędu należy złożyć deklarację?

Podatek rozliczasz do urzędu skarbowego, w którym się rozliczasz na co dzień. Lokalizacja nieruchomości nie ma żadnego znaczenia.

Numer rachunku, na który należy opłacić podatek

Wszystkie urzędy skarbowe mają swoje strony internetowe. Na każdej z nich, znajdziesz informacje o numerach rachunków służących do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Hipoteka w akcie czy coś musisz robić?

Wniosek o wpis hipoteki może zrobić notariusz w akcie notarialnym przenoszącym własność nieruchomości. W takim przypadku to notariusz jest zobowiązany do złożenia odpowiedniej deklaracji podatku od czynności cywilno prawnych. Notariusz będzie wymagał zapłaty podatku na miejscu (19 PLN).

Co zrobić, jeśli zapomniałeś o PCC-3?

Górna granica grzywny faktycznie potrafi zmrozić. Spokojnie, nie masz czym się martwić. Zgodnie z polskim prawem, możesz wypełnić deklarację i opłacić podatek po czasie. Koniecznie musisz jednak wystosować do odpowiedniego urzędu skarbowego specjalne pismo tzw. czynny żal. Jest to pismo, w którym przepraszasz za zwłokę i wyjaśniasz powody nieterminowego złożenia deklaracji. Jako powód możesz podać np. brak świadomości, że istnieje taki obowiązek.

PCC-3, a kilku właścicieli nieruchomości

Deklaracja podatkowa jest jedna, ale dodatkowo dla każdego dodatkowego współwłaściciela nieruchomości należy wypełnić druk PCC-3A. Pamiętaj, że nie każdy kredytobiorca musi być współwłaścicielem nieruchomości. Jeśli, ktoś pomaga Tobie w zdolności kredytowej, a nie jest właścicielem nieruchomości, nie musi składać deklaracji PCC-3A.

Online czy wersja papierowa?

Deklarację PCC-3 możesz złożyć online lub w wersji papierowej. Uważam, że wersja online jest znacznie bardziej przystępna, szybsza i sprawi mniej kłopotów “szaremu Kowalskiemu”. Poniżej znajdziesz krok po kroku oraz dokładny opis, jak wypełnić formularz podatkowy online.

Co muszę przygotować do złożenia deklaracji podatkowej?

Złożenie deklaracji PCC-3 jest naprawdę bardzo proste. Musisz jednak wcześniej przygotować kilka informacji, żeby skutecznie przeprowadzić pełną rejestrację.

1. dowód osobisty,

2. wysokość hipoteki. W umowie kredytowej znajdziesz w dziale zabezpieczenia kredytu informację o wysokości hipoteki. Najczęściej będzie to zwrot typu “hipoteka umowna do kwoty….”,

3. wysokość przychodu za poprzedni rok podatkowy. Przychód znajdziesz na ostatnio złożonej deklaracji podatkowej. Dzięki temu nie musisz dysponować podpisem elektronicznym i możesz wypełnić deklarację PCC-3 online,

4. numer księgi wieczystej, do której złożony został wniosek o wpis hipoteki.

Adres strony internetowej do PCC-3/PCC-3A

Do złożenia podatku od ustanowienia hipoteki skorzystaj z linku do serwisu

https://www.podatki.gov.pl/pcc-sd/pcc/e-deklaracje-pcc/formularze-pcc/

Jak wypełnić deklarację PCC-3 krok po kroku

Dla osób, które niezbyt pewnie czują się w dokumentach przygotowałem instrukcję krok po kroku, jak należy wypełnić deklarację PCC-3, czyli tzw. podatek od ustanowienia hipoteki.

Krok 1

Wybierasz rok w którym nastąpił obowiązek podatkowy.

pcc-3 1

Krok 2

Musisz określić datę dokonania czynności. Różnie jest to interpretowane. Dla bezpieczeństwa niech to będzie data podpisania oświadczenia o ustanowieniu hipoteki.

pcc-3 2

Krok 3

Wybierasz wersję wypełnienia formularza. Dla mniej wtajemniczonych polecam pierwszą opcję.

pcc-3 3

Krok 4

Wybór Urzędu Skarbowego do którego wysyłasz deklarację. Należy wybrać US z którym rozliczasz się na co dzień.

pcc-3 4

Krok 5

Należy wybrać cel – złożenie deklaracji lub korekta.

pcc-3 5

Krok 6

Zaznaczasz opcję “osoba fizyczna”.

pcc-3 6

Krok 7

Uzupełnienie danych osobistych i adresowych.

pcc-3 7

Krok 8

Podmiot zobowiązany solidarnie, jeśli jest dwóch właścicieli. Jeśli PCC-3 składa tylko jedna osoba, należy zaznaczyć “inny podmiot”.

pcc-3 8

Krok 9

Dla większości przypadków zaznaczone są domyślne przypadki. W tabelce poniżej należy wpisać treść z cytatu.

“…Wpis hipoteki umownej do kwoty ……. na rzecz banku …… z tytułu ustanowienia zabezpieczenia w księdze wieczystej nr ….. na podstawie umowy kredytu hipotecznego nr…….. z dnia …….

pcc-3 9

Krok 10

Należy zaznaczyć czy sytuacja dotyczy spółki czy nie.

pcc-3 10

Krok 11

Należy zaznaczyć czynność, czyli ustanowienia hipoteki. Jeśli hipoteka nie jest dokładnie określona, należy wpisać ryczałtową stawkę podatku 19 PLN.

pcc-3 11

Krok 12

Jeśli jest dwóch lub więcej kredytobiorców, należy zaznaczyć liczbę deklaracji PCC-3A. Jeśli sam składasz, ten krok u Ciebie nie funkcjonuje.

pcc-3 12

Krok 13

Podobnie jak w kroku powyżej.

 pcc-3 13

Krok 14

Podgląd danych. Masz możliwość weryfikacji czy dane, które wypełniłeś są prawidłowe. Jeśli nie, możesz skorzystać z opcji cofania.

pcc-3 14

Krok 15

Wybierasz opcję autoryzacji i naciskasz “wyślij”.

pcc-3 15

Krok 16

Podaj adres mailowy, na który ma przyjść potwierdzenie złożenia podatku od ustanowienia hipoteki.

pcc-3 16

Krok 17

System generuje hasło do otworzenia potwierdzenia. Jeśli wypełniłeś deklarację poprawnie, US zweryfikuje Ciebie po wysokości przychodu . Jeśli wszystko wykonałeś poprawnie, otrzymasz potwierdzenie na adres mailowy. Do otworzenia potwierdzenia, będziesz potrzebował jednorazowego hasła.

pcc-3 17

Podsumowanie

Złożenie deklaracji PCC-3 jak widać, nie jest w żadnym wypadku trudne. Nie ma sensu wypełnianie druku skarbowego metodą tradycyjną, wizyta w urzędzie skarbowym lub wysyłka pocztą. Wypełnienie formatki zajmuje kilka minut i nie powinno sprawić nikomu kłopotu. Zdecydowanie warto ułatwić sobie życie. Pamiętaj koniecznie żeby zachować dokumenty, a w szczególności UPO (urzędowe potwierdzenie odbioru) Zachęcam zatem do korzystania z mojej instrukcji.

Zapraszam do komentowania

Jeżeli będziesz miał jakiekolwiek pytania w kwestii złożenia deklaracji PCC-3 lub PCC-3A, koniecznie daj znać w komentarzu. Chętnie odpowiem na wszystkie wątpliwości. Jeśli masz jakieś trudności może skorzystać z sekcji kontakt.