x

Kredyty hipoteczne

Kredyt hipoteczny – symulacja raty, oprocentowania i kosztów

Każdy kredytobiorca bierze na siebie poważne zobowiązanie finansowe. W szczególny sposób dotyczy to kredytu hipotecznego. Ze względu na wysoką wartość nieruchomości najczęściej wiąże się z wysokimi sumami i długimi okresami spłat. Przed podpisaniem umowy warto wobec tego przeprowadzić symulację, która pozwoli oszacować koszty i wybrać najlepszą ofertę banku.

Kredyty mieszkaniowe, jak wynika z dostępnych danych, najczęściej zaciągane są na okres 25-30 lat. W tym czasie wiele może się zdarzyć – z pewnością kilkakrotnie zmieni się również koniunktura. Wiele czynników ryzyka można jednak we właściwy sposób rozpoznać, co pozwoli wybrać najlepszy kredyt hipoteczny. 

Symulacja spłaty umożliwia natomiast dowiedzenie się, w jaki sposób kapitał i odsetki kredytu wpłyną na domowy budżet nie tylko w krótszym, ale również dłuższym okresie. Nowoczesny kalkulator pozwoli również ocenić, o ile wzrośnie rata kredytu w przypadku wzrostu stóp procentowych. Warto skorzystać z tych możliwości jeszcze przed podpisaniem umowy z bankiem i związaniu się z nim kredytem.

Symulacja kredytu hipotecznego — co bierze pod uwagę?

Oferty banków są bardzo zróżnicowane. Może wobec tego okazać się, że zarówno ostateczny, jak i miesięczny koszt zobowiązań opiewających na taką samą sumę, będą się znacząco różniły. W przypadku takich produktów jak kredyt hipoteczny symulacja rat powinna być jednym z podstawowych elementów procesu poprzedzającego podpisanie umowy, sporządzonej przez bank. Warto z niej skorzystać, tym bardziej że kalkulator jest dostępny bez jakichkolwiek opłat. 

Czym jest symulacja? Kredyt hipoteczny i odsetki to z perspektywy kredytobiorcy po prostu wydatek uszczuplający co miesiąc zasoby budżetu domowego. Symulacja pozwala obliczyć, ile wyniesie konkretna rata oraz jaki będzie całościowy koszt zobowiązania. 

Jej wysokość zależy od trzech podstawowych czynników:

  • Kwoty kredytu: oczywiście im wyższe środki pożyczysz, tym wyższe wartości pojawią się w kalkulatorze kredytowym, wyższa będzie wysokość prowizji oraz poszczególnych rat.
  • Oprocentowania: spłata kredytu wiąże się bezpośrednio z odsetkami. Ich wysokość w znacznej mierze zależy od decyzji podjętych przez kredytobiorcę. Kredytodawca zazwyczaj daje do wyboru kilka alternatyw.
  • Okresu spłaty: im dłuższy, tym niższa rata, jednak równocześnie rosną koszty całości zobowiązania. Krótszy okres kredytowania to natomiast spora oszczędność w szerszej perspektywie, ale zdecydowanie wyższe raty.

Kalkulator raty kredytu hipotecznego pozwoli ocenić, jakie warunki będą najbardziej dogodne z perspektywy konkretnego kredytobiorcy. Zwróć jednak uwagę na to, że do raty należy doliczyć także inne, nieuwzględnione w niej wydatki, takie jak ubezpieczenie (przede wszystkim należy ubezpieczyć samą nieruchomość, może się jednak zdarzyć, że odrębne ubezpieczenie na życie powinno objąć kredytobiorców). 

Kupując mieszkanie czy dom, musisz również ponieść dodatkowe koszty, w tym podatek, opłaty notarialne czy usługi związane z pośrednictwem. Sprawdź je przed rozpoczęciem kalkulacji.

Symulację kredytu zawiera również umowa kredytowa. Możesz więc wstępnie zaplanować spłatę pożyczki w poszczególnych miesiącach i przewidzieć koszty. Zwróć jednak uwagę na to, że w przypadku zmiennego oprocentowania kredytu wysokość płatności może ulec zmianie.

Oprocentowanie w symulacji kredytu hipotecznego

Bankowi oczywiście trzeba zapłacić za udzieloną pożyczkę, niezależnie od tego, czy jest to kredyt gotówkowy, czy hipoteczny. Jego wynagrodzenie przyjmuje różne formy. Podstawowa jest opłacana w formie oprocentowania. Oczywiście im niższe, tym lepsza oferta konkretnej instytucji. 

Podjęcie optymalnej decyzji przed złożeniem wniosku jest niezwykle ważne, ponieważ przekłada się to na koszty ponoszone w całym okresie kredytowania. W przyszłości, jeżeli np. banki obniżą marżę i zmieni się oferta kredytów, możliwe będzie natomiast refinansowanie kredytu.

Co składa się na ratę?

  • Część kapitałowa – w ramach raty spłacasz pewną część pożyczonego od banku kapitału.
  • Część odsetkowa – oprocentowanie kredytu zależy od wysokości pozostałego do spłaty kapitału. Dlatego w przypadku standardowych rat równych część odsetkowa w pierwszym okresie będzie zdecydowanie wyższa od części kapitałowej.

Na wysokość RRSO, czyli rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, wpływ ma z jednej strony marża narzucana przez banki, a z drugiej stopy procentowe ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej. Wyjątkiem są zdecydowanie mniej popularne na rynku polskim kredyty ze stałym oprocentowaniem – w ich ramach oprocentowanie nie ulega zmianie we wskazanym okresie. 

Dodatkowym kosztem jest także prowizja banku. Prowizje najczęściej opłaca się jednak jednorazowo po uruchomieniu zobowiązania. Pamiętaj, że oprocentowanie nie zawiera kwoty ubezpieczenia kredytu.

Na polskim rynku zdecydowanie największą popularnością cieszy się pożyczka ze zmienną stopą oprocentowania. Zmiana wysokości stóp procentowych może jednak znacząco wpłynąć na wysokość rat, a więc również na zdolność do spłaty zadłużenia w terminie. 

Raty stałe pozwalają natomiast na zamrożenie płatności na okres kilku lat. Co ważne, ich wysokość w momencie zawierania umowy będzie wyższa, co przełoży się także na oczekiwaną zdolność kredytową. Bank uważniej przeanalizuje więc Twoje dochody, konieczne może być także dostarczenie dodatkowych dokumentów, takich jak zaświadczenie o zarobkach od pracodawcy czy KPiR w przypadku przedsiębiorcy. 

Jak sprawdzić zdolność kredytową? Przydatny okaże się kalkulator zdolności kredytowej. To kolejne ważne narzędzie, które pomoże Ci znaleźć najlepsze finansowanie. Poza wysokością wypłaty pod uwagę bierze się również inne czynniki, w tym osoby na utrzymaniu i łączną kwotę zobowiązań.

Długość spłaty kredytu — od czego zależy?

Kredyty zabezpieczone hipoteką nieruchomości zazwyczaj wiążą się z wysokimi sumami oraz długimi okresami spłaty. To, na jaki czas zawrzesz umowę, zależy w znacznej mierze od Twojej zdolności finansowej, preferencji oraz wewnętrznych ustaleń banku. 

Najczęściej przy tego typu kredycie wybiera się okres spłaty wynoszący 25–30 lat. Wówczas możliwe jest znaczne obniżenie wysokości miesięcznej raty, co pozwala na udzielenie wyższego kredytu. Krótszy termin pozwoli zaoszczędzić długofalowo, jednak będzie oznaczał wyższy miesięczny koszt.

Pamiętaj, że nie musisz spłacać kredytu hipotecznego zgodnie z ustalonym na początku harmonogramem. Jeżeli będziesz w stanie przeznaczyć oszczędności na jego nadpłatę, warto zdecydować się na skorzystanie z tej opcji. Kalkulator nadpłaty kredytu hipotecznego pomoże Ci udzielić odpowiedzi na najważniejsze pytania i przekonać się, w jakim terminie będzie możliwa całkowita spłata kredytu przy uwzględnieniu konsekwentnego nadpłacania.

Stałe bądź malejące raty — symulacja możliwych rozwiązań

Statystyczny klient najczęściej decyduje się na raty równe: w całym okresie kredytowania – o ile nie ulegają zmianie stopy procentowe – wysokość zsumowanej raty odsetkowej i kapitałowej jest więc stała. W początkowym okresie w związku z tym praktycznie nie spłaca się kapitału ze względu na bardzo wysoką wartość odsetek. 

Istnieje jednak alternatywa, która pozwala zdecydowanie efektywniej spłacać kredyt zaciągnięty na zakup mieszkania czy domu. W przypadku rat malejących część kapitałowa jest równo podzielona pomiędzy raty, na które rozłożona jest spłata zobowiązania. Część odsetkowa, w związku z tym, konsekwentnie maleje. 

To bardzo korzystne rozwiązanie z perspektywy kredytobiorcy, ponieważ pożyczka jest zdecydowanie tańsza. Z drugiej strony w pierwszym okresie spłaty raty są znacząco wyższe. Warto jednak przy pomocy kalkulatora sprawdzić, jak prezentuje się symulacja takiego zobowiązania, jeszcze zanim podpiszesz dokumenty. Jednocześnie pamiętaj, że w takim scenariuszu konieczne będzie posiadanie wyższej zdolności kredytowej.

Dlaczego warto robić symulacje kredytu hipotecznego przed podjęciem decyzji?

W dzisiejszych czasach symulacja kredytu może uwzględniać różne warianty i metody spłacania zobowiązania. Bez wychodzenia z domu i konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania możesz więc sprawdzić, jaki model będzie najkorzystniejszy, ile uda Ci się zaoszczędzić i czy pozwoli Ci na to z jednej strony zdolność kredytowa, a z drugiej warunki stawiane przez bank. Dzięki temu zdecydowanie szybciej zdołasz spłacić zobowiązanie i zachowasz stabilność domowego budżetu.

Formularz kontaktowy