x

Nieruchomości

Kredyt na mieszkanie bez księgi wieczystej

Przeglądając strony internetowe, często można znaleźć oferty mieszkań bez założonej księgi wieczystej. Zwykle są to mieszkania spółdzielczo-własnościowe. Cena tych nieruchomości potrafi być zdecydowanie niższa, niż mieszkań własnościowych o podobnym standardzie. Interesować się, kupować czy zostawić ze względu na potencjalne komplikacje? Temat ciekawy, często wracający do mnie jak bumerang, gdyż ten polski wynalazek (mieszkania spółdzielczo-własnościowe) ma całkiem duży udział w rynku nieruchomości. Wiele mieszkań pobudowanych w latach 60-80’ych ma status mieszkania spółdzielczo-własnościowego bez hipoteki.  Nie należy się bać takich transakcji, ale jednocześnie należy dokładnie sprawdzić wszystkie słabe punkty, jakie mogą wystąpić w tego typu transakcji. 

Spis treści

Zapraszam do lektury, jak kupić nieruchomość na kredyt bez założonej KW. W dzisiejszym wpisie przeczytasz:

 1. co to jest księga wieczysta.
 2. jakie nieruchomości bez księgi wieczystej można kredytować.
 3. mieszkanie spółdzielczo-własnościowe. Na co należy uważać.
 4. jak wygląda proces uzyskania kredytu na mieszkanie bez KW?

Co to jest księga wieczysta?

Księga wieczysta to swoisty dowód osobisty nieruchomości. W księdze wieczystej opisane są najważniejsze informacje dotyczące danej nieruchomości. Księga wieczysta składa się z kilku działów:

Dział I składa się z dwóch poddziałów:
Dział I-O – “Oznaczenie nieruchomości”  dokładne oznaczenie nieruchomości pochodzące z ewidencji gruntów (katastru)
Dział I-Sp – “Spis praw związanych z nieruchomością” wpisy praw związanych z daną nieruchomością

Dział II – wpisy praw związanych z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym

Dział III – wpisy praw związanych z ograniczeniem praw, roszczeniami, ograniczeniem w rozporządzaniu nieruchomością i roszczenia ciążące na nieruchomości.

Dział IV – wpisy praw związanych z hipoteką ciążącą na nieruchomości.

Najważniejsze cechy księgi wieczystej

Zgodnie z ustawą z dnia 06.07.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U.1982 Nr 19 poz.147) księga wieczysta ma pewne istotne cechy, które czynią ten dokument wyjątkowym:

 • Księgi wieczyste są jawne. Każda księga wieczysta jest ogólnodostępna i każdy, znając numer księgi wieczystej może zapoznać się z jej zapisami. W związku z tym nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów zawartych w księdze wieczystej.
 • Domniemanie zgodności ze bieżącym stanem prawnym. Oznacza to  iż dane w księdze wieczystej odpowiadają rzeczywistemu stanowi prawnemu.
 • Rękojmia wiary publicznej księgi wieczystej. Bardziej po ludzku oznaczato, że nabycie nieruchomości od osoby nieuprawnionej, ale widniejącej w księdze wieczystej jako uprawniona jest prawnie obowiązujące.
 • Pierwszeństwo praw wpisanych. Oznacza to, iż pierwszeństwo mają wpisane prawa przed tymi niewpisanymi.

Czy zakup mieszkania bez księgi wieczystej to ryzykowna transakcja?

Zakup nieruchomości bez księgi wieczystej pozbawia ochrony wynikającej z powyżej opisanych cech. Nie ma możliwości sprawdzenia istotnych danych (danych właściciela, oznaczenia nieruchomości, roszczeń czy też hipoteki). W przypadku zakupu nie chroni nas rękojmia. Dla przykładu: nie ma pewności czy nieruchomość przypadkiem nie została sprzedana innej osobie np. 2 godziny wcześniej. Jest to oczywiście przypadek rzadko spotykany. Jednak biorąc pod uwagę, iż zakup mieszkania nie jest zwykłą transakcją, wszelkie ewentualne słabe punkty należy rozpatrzyć z dużą uwagą. Nie należy zrażać się do takich nieruchomości już na samym starcie. Czasem zakup takiej nieruchomości daje możliwość wynegocjowania dużo niższej kwoty zakupu, co może być dużą zachętą.

Jakie dokumenty należy sprawdzić przed zakupem?

Sprawdzenie nieruchomości z księgą może ograniczyć się do sprawdzenia księgi wieczystej, ale zakup podobnej nieruchomości bez KW wymaga sprawdzenia dodatkowych dokumentów. Przede wszystkim jest to podstawa nabycia nieruchomości. Najczęściej jest to akt notarialny na podstawie, którego obecny właściciel nabył prawo do nieruchomości. Inne możliwe dokumenty potwierdzające własność:

 • Postanowienie sądu lub notariusza potwierdzające nabycie spadku lub darowizny (należy równolegle poprosić o przedstawienie potwierdzenia opłaty podatku od spadku ub darowizny).
 • Decyzja administracyjna przyznają prawo własności lub użytkowania wieczystego.
 • Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające prawo spółdzielczej własności.
 • Numer księgi wieczystej gruntu, na którym jest posadowiony budynek. Spółdzielnia powinna mieć prawo własności do gruntu.

Kredyt na mieszkanie bez księgi wieczystej – zaświadczenie ze spółdzielni

Na rynku takich mieszkań jest kilka procent i jak już wspomniałem zdecydowana większość to mieszkania spółdzielczo-własnościowe. Zakup takiego mieszkania przy użyciu kredytu hipotecznego wymaga dodatkowej analizy. Przede wszystkim należy poprosić obecnego właściciela o zdobycia zaświadczenia wydanego przed spółdzielnię mieszkaniową. Zaświadczenie to powinno mieć moc do założenia księgi wieczystej. W zaświadczeniu powinny znaleźć się poniższe dane:

 1. Dane właściciela.
 2. Dane adresowe mieszkania.
 3. Dane gruntu na którym posadowiony jest budynek (nr ewidencyjny, numer księgi wieczystej).
 4. Dokładny opis mieszkania (liczba pokoi, toalet, łazienek, metraż i miejsca przynależne typu komórka lub miejsce postojowe),
 5. Potwierdzenie braku księgi wieczystej.
 6. Potwierdzenie braku przeciwwskazań do założenia księgi wieczystej( znane mi są przypadki, gdy SM nie chce zawierać tej konkretnej informacji w zaświadczeniu).
 7. Podpis osoby uprawnionej do wystawienia takowego zaświadczenia (można to sprawdzić przez KRS online lub notarialne pełnomocnictwo),
 8. Potwierdzenie braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych lokalu w tym czynszu.
 9. Celu wydania zaświadczenia (informacja , iż zaświadczenie służy do założenia księgi wieczystej).

Problemy z nieruchomościami bez księgi wieczystej

To jednak nie jest koniec. Od 24 maja 2013 roku decyzją Sądu Najwyższego weszła w życie uchwała (sygn. akt III CZP 104/12) mówiąca o tym, iż w przypadku mieszkania spółdzielczo-własnościowego ustanowionego w budynku posadowionym na gruncie, do którego spółdzielnia mieszkaniowa nie posiada prawa własności lub użytkowania wieczystego, założenie księgi wieczystej jest zawieszone do czasu wyjaśnienia prawa własności. Brak prawa spółdzielni do gruntu oznacza brak możliwości kredytowania takiego mieszkania. Jak to sprawdzić? Bardzo prosta rzecz – wystarczy znać numer księgi wieczystej gruntu i dokonać szybkiej analizy. Wśród internetowych ogłoszeń takie „wadliwe” mieszkania bardzo często zawierają dopisek, iż możliwy jest zakup tylko za gotówkę.

Jak znaleźć numer księgi wieczystej gruntu?

By ustalić prawo spółdzielni mieszkaniowej do gruntu należy sprawdzić księgę wieczystą. W dziale II nieruchomości będzie zapis dotyczący właściciela nieruchomości i prawa do gruntu. Jak znaleźć księgę wieczystą gruntu? Można to zrobić po numerze działki lub po adresie. Dokładny sposób opisałem w jednym z wpisów na blogu https://blogkredytowy.pl/jak-znalezc-ksiege-wieczysta/

jak znaleźć księgę wieczystą 1

Proces uzyskania kredytu na mieszkanie bez księgi wieczystej

Z reguły proces zakupu mieszkania bez księgi wieczystej przy użyciu kredytu hipotecznego jest bardzo podobny do przypadku, nazwijmy to, „mieszkania standardowego”. Jest jednak kilka dodatkowych kroków opisanych powyżej, jak analiza większej ilości dokumentacji czy sprawdzenie prawa do użytkowania gruntu przez SM. Kolejność, która według mnie pomaga to wszystko usystematyzować, jest następująca:

 1. Sprawdzenie dokumentacji.
 2. Sprawdzenie prawa SM do użytkowania gruntu.
 3. Złożenie wniosku kredytowego.
 4. Podpisanie umowy kredytowej.
 5. Podpisanie umowy notarialnej oraz zawarcie w umowie wniosku o założenie księgi wieczystej.
 6. Złożenie wniosku o wpis hipoteki do nowo zakładanej księgi wieczystej.

Kto składa wniosek o założenie księgi wieczystej?

Co do zasady, to w takich transakcjach najczęściej wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości składa notariusz w akcie notarialnym kupna-sprzedaży. Nie ma jednak żadnych przeciwwskazań, żeby takowy wniosek do sądu złożył nabywca.

Koszt założenia księgi wieczystej to 200 PLN, wpisania nowego właściciela również 200 PLN.

Mieszkanie bez księgi wieczystej a Bezpieczny Kredyt 2%

Bezpieczny kredyt 2% to program dopłat do kredytu hipotecznego. Dzięki niemu realne oprocentowanie kredytu to 2%. Dopłaty trwają do 10 lat, spłata odbywa się w ratach malejących. Program skierowany jest do osób nabywających lub budujących swoją pierwszą nieruchomość mieszkalną. W ustawie o bezpiecznym kredycie nie ma żadnych zastrzeżeń, iż nie można finansować mieszkań spółdzielczo-własnościowych bez księgi wieczystej. Zatem w tym wypadku Bezpieczny Kredyt 2% jest dostępny.

Podsumowanie – kredyt na mieszkanie bez księgi wieczystej

Reasumując, każda transakcja jest inna. Nie należy bać się zakupu, ale należy mieć świadomość wszelkiego ryzyka związanego z taką transakcją. Zdaję sobie sprawę, że pierwszy kontakt z taką nieruchomością może wiązać ręce, dlatego też proponuję dokładną analizę lub kontakt ze specjalistą, który przeprowadzi przez proces zakupu takiego mieszkania. Zakup nieruchomości spółdzielczo-własnościowej bez księgi wieczystej rodzi pewne dodatkowe obowiązki, które bez specjalistycznej wiedzy mogą być zaniedbane.

Zapraszam do komentowania

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, pytania lub spostrzeżenia na temat “Kredyt na mieszkanie bez księgi wieczystej” komentuj poniżej.

Formularz kontaktowy