x

Wybór kredytu

Rozdzielność majątkowa a kredyt hipoteczny

Rozdzielność majątkowa a kredyt hipoteczny – to zagadnienie nurtuje coraz większą liczbę osób. Dziś wyjaśnię wszystkie szczegóły rozdzielności majątkowej do kredytu hipotecznego.

Co do zasady w Polsce większość małżeństw po zawarciu związku małżeńskiego żyje na zasadach wspólnoty majątkowej. Oznacza to między innymi, że dochody są wspólne, zobowiązania zaciąga się solidarnie, a nabywane nieruchomości stanowią współwłasność. Rozdzielność jest podpisywana częściej wtedy, gdy jedna z osób prowadzi działalność gospodarczą, gdyż celem jest ochrona majątku w przypadku podjęcia złych decyzji biznesowych. Intercyza może jednak wspomóc w przypadku kredytu hipotecznego, gdy istnieją realne problemy z jego zaciągnięciem lub gdy jeden ze współmałżonków nie ma przekonania lub odwagi na wspólne zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Jak dokładnie możesz wspomóc się ustaleniem intercyzy majątkowej?

Spis treści

Z dzisiejszego artykułu “Rozdzielność majątkowa a kredyt hipoteczny” dowiesz się:

  1. co to jest rozdzielność majątkowa,
  2. ile kosztuje rozdzielność majątkowa i jak to zrobić,
  3. kiedy zastanowić się nad rozdzielnością majątkową,
  4. jak wygląda kwestia rozdzielności majątkowej do kredytu hipotecznego,
  5. jak rozdzielność majątkowa wpływa na zdolność kredytową,
  6. czy po zaciągnięciu kredytu hipotecznego można przywrócić wspólnotę majątkową.

Co to jest rozdzielność majątkowa?

Rozdzielność majątkowa to zniesienie współwłasności majątkowej między małżonkami. Ustanowienie rozdzielności majątkowej oznacza, iż każdy z małżonków teoretycznie pracuje na swój własny ekonomiczny rachunek. Tak samo każde zobowiązanie obciąża osobę, która je zaciągnęła. Dzięki ustanowieniu rozdzielności majątkowej każdy z małżonków może indywidualne nabyć nieruchomość, zaciągając samemu kredyt hipoteczny. Bez rozdzielności nie można kupić działki, mieszkania lub domu bez udziału drugiej osoby. Tak samo bez rozdzielności majątkowej żadna z osób nie może zaciągnąć kredytu hipotecznego bez zgody współmałżonka.

Jak wykorzystać rozdzielność majątkową do uzyskania kredytu hipotecznego?

Rozdzielność majątkową można wykorzystać w kilku przypadkach, jako narzędzie ułatwiające uzyskanie kredytu hipotecznego. Poniżej kilka przykładów, gdy ten zabieg jest ratunkiem.

Niska zdolność kredytowa

Rozdzielność stosuje się w przypadkach, gdy małżonkowie są na skraju zdolności kredytowej. Przykładowo jedna osoba uzyskuje dochód, druga niestety jest bezrobotna. Osoba z dochodem podpisuje umowę kredytową, ale nieruchomość może stanowić współwłasność obojga. Taki zabieg jest dostępny na rynku wtórnym. Na rynku pierwotnym, czyli gdy nieruchomość jest kupowana od dewelopera, a płatność dokonywania jest przed umową przyrzeczoną jest to możliwe tylko w poszczególnych bankach. Wynika to z faktu, iż osoba nie przystępująca do umowy kredytowej musi wyrazić zgodę na pełne obciążenie nieruchomości przed uruchomieniem kredytu. W przypadku rynku wtórnego jest to możliwe. W przypadku rynku pierwotnego, wypłacanego przed aktem notarialnym już nie, gdyż księga wieczysta nie jest jeszcze założona oraz nie ma możliwości złożenia wniosku o jej założenie.

Problemy w BIK jednego z małżonka

Nad rozdzielnością warto zastanowić się, gdy jeden z małżonków ma złą historię kredytową. Niestety nawet gdy dochód tej osoby nie musi być brany pod uwagę, żaden z banków nie udzieli kredytu z powodu złej obsługi zobowiązań. Nawet gdy wykażmy wysoką zdolność kredytową. W tym wypadku wątpliwy jest jednak zakup udziałów. Osoba ze złą historią nie może być współwłaścicielem nieruchomości.

Rozdzielność majątkowa a zdolność kredytowa

Podpisanie intercyzy powoduje, iż każde z małżonków dla banku tworzy oddzielne gospodarstwo domowe. W liczeniu zdolności kredytowej liczą się tylko dochody i koszty osoby wnioskującej o kredyt.

Posiadanie intercyzy nie blokuje możliwości zaciągnięcia kredytu wspólnie. Z punktu widzenia umowy odpowiedzialność spłaty kredytu hipotecznego jest solidarna. Każdy z małżonków nabywa udziały w nieruchomości. Różnica jest taka, że nieruchomość nie wchodzi do majątku wspólnego, lecz jako odpowiedni udział do majątku własnego każdego z kredytobiorców.

Rozdzielność majątkowa a dzieci

Zmiana statusu majątkowego u małżeństwa nie powoduje, iż któreś z nich przejmuje obowiązek utrzymywania dzieci. Starając się o kredyt hipoteczny należy zaznaczyć we wniosku kredytowym, że w gospodarstwie domowym jest rodzic plus dziecko/dzieci. Bank policzy koszty utrzymania dla jednego rodzica i wszystkich posiadanych dzieci.

Jak się zrzec wspólnoty majątkowej?

Do zrzeczenia się wspólnoty potrzeba decyzji obojga małżonków oraz wizyty u notariusza. Podpisanie aktu notarialnego trwa bardzo szybko – maksymalnie 30 minut.

Ile kosztuje akt notarialny?

Koszt aktu notarialnego wynosi maksymalnie 400 PLN + 23% VAT, czyli 492 PLN. Trzeba się jeszcze liczyć z kosztem wypisów 6 PLN netto, czyli 7,38 PLN za każdą stronę nie mniejszą niż 25 linijek tekstu.

Od kiedy działa intercyza?

Rozdzielność majątkowa działa od następnego dnia po jej podpisaniu. Tak to wygląda w świetle prawa, ale już nie we wszystkich bankach. Część banków ustala na własne, wewnętrzne potrzeby okres karencji.

Na jak długo podpisuje się intercyzę?

Podział majątkowy jest podpisywany na czas nieokreślony. Nie ma żadnego problemu, by znieść rozdzielność majątkową w przyszłości już po uzyskaniu kredytu hipotecznego. W tym celu podpisuje się również akt notarialny.

Podstawa prawna

Rozdzielność majątkowa jest uregulowana w polskim prawie w ustawie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy – art. 47–54

Moja opinia “Rozdzielność majątkowa a kredyt hipoteczny”

Intercyza może być przydatnym narzędziem na wypadek braku zdolności kredytowej, błędów w historycznej obsłudze kredytów lub w przypadku, gdy jedna z osób nie chce wikłać się we wspólny kredyt hipoteczny. Jest to szybki, relatywnie tani i bezproblemowy sposób na zmianę we wspólnocie majątkowej między małżonkami. Czasy, gdy rozdzielności należało się wstydzić i ją ukrywać minęły dawno temu. Rozdzielność majątkowa może nas chronić, ale i również nam pomagać. Być może warto zastanowić się czy warto w Twojej sytuacji w przypadku problemów z kredytem hipotecznym skorzystać z tego rozwiązania.

Zapraszam do komentowania

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania odnośnie tematu rozdzielność małżeńska a kredyt hipoteczny względem kredytu hipotecznego, koniecznie daj znać w komentarzu poniżej. Postaram się rozwikłać każdy problem.

Formularz kontaktowy