sidebar

Kredyty hipoteczne okiem praktyka

x
Przekaż dalej

Ubezpieczenie nieruchomości do kredytu hipotecznego

“Mądry Polak po szkodzie” – to powiedzenie każdy słyszał. Podejrzewam że większość z nas mogłaby nawet wskazać kogoś z najbliższego otoczenia, kto nabawił się jakichś szkód, których mógł uniknąć próbując przewidzieć przyszłość. Dlatego też nie należy ograniczać wydatków związanych z ubezpieczeniem nieruchomości, co zauważam u wielu kredytobiorców. Tanie zazwyczaj oznacza niewielką wartość. Każda nieruchomość (mieszkanie, dom, lokal – oczywiście poza działką) powinna być ubezpieczona bez względu na to, czy jest zabezpieczeniem kredytu czy nie. Nieruchomość to zazwyczaj dobro o znacznej wartości, a więc i straty mogą być znaczne. Codzienne użytkowanie oznacza amortyzację, czyli spadek wartości poszczególnych elementów, co w końcu może poskutkować jakimiś stratami własnymi lub na czyimś dorobku.   Ubezpieczenie nieruchomości chroni nas zatem przed stratami, jakie użytkowanie nieruchomości może wygenerować.Oczywiście mało kto układa czarne scenariusze, ale takowe faktycznie się dzieją. Należy zawczasu zadbać o własny interes w tym zakresie. W poniższym wpisie Ubezpieczenie nieruchomości do kredytu hipotecznego”dowiesz się :

1. dlaczego banki wymagają cesji polisy,
2. jaki zakres ubezpieczenia jest wymagany przez banki,
3.co wybrać polisę bankową czy własną,
4. jakie dodatkowe ryzyka warto wziąć pod uwagę.

Ubezpieczenie nieruchomości

Dlaczego banki wymagają ubezpieczenia nieruchomości?

Ubezpieczenie mieszkania lub domu jako zabezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego jest standardowym wymogiem banków . Obok wpisu w hipotece jest to jedna z podstawowych form zabezpieczenia udzielonego finansowania. Ubezpieczenie jest wymagane, jeśli przedmiotem kredytowania jest lokal usługowy, lokal mieszkalny lub dom. W przypadku kredytowania działek, bez względu na przeznaczenie, nie ma obowiązku ubezpieczenia, gdyż nie ma ryzyka, od którego można się ubezpieczyć. Banki wymagają ubezpieczenia nieruchomości na wypadek zdarzenia, w którym nieruchomość mogłaby zostać w istotnym zakresie zniszczona.

Ubezpieczenie nieruchomości do kredytu przez bank

W niemal wszystkich bankach można zakupić ubezpieczenie nieruchomości. Często jest to produkt powiązany z kredytem hipotecznym  na zasadzie cross-sellingu. Średnia stawka ubezpieczenia waha się między 0,08% a 0,1% wartości ubezpieczanej w skali roku. Jest to dość wysoka stawka względem tego, co można uzyskać na rynku u wybranego ubezpieczyciela, kupując na własną rękę polisę nieruchomości. Dodatkowo polisy oferowane przez banki zazwyczaj są dość “ubogie”. Owszem, jest to ułatwienie dla kredytobiorcy, jeden obowiązek mniej, ale kupując polisę należy kierować się przede wszystkim zakresem, później ceną, a dopiero na samym końcu komfortem.

Współpraca ze mną

sprawdź szczegóły

Cesja na bank-  kto otrzyma odszkodowanie?

Banki wymagają ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości i scedowania na nie praw na zasadzie cesji. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia zdarzenia negatywnego środki pieniężne trafiają na konto banku. Następnie to bank decyduje, co z nimi zrobić. Scenariusze mogą być różne. W zależności od stopnia szkody może to być spłata kredytu, po której ewentualna nadwyżka trafia na konto kredytobiorcy. Druga ewentualność to sytuacja, w której całość środków dostaje kredytobiorca z obowiązkiem naprawienia szkód powstałych w nieruchomości. W związku z tym dobrze jest pomyśleć o dwóch polisach: polisie z podstawowym ryzykiem z cesją na bank i drugiej polisie z indywidualnie wybranym zakresem bez cedowania praw. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe są elastyczne i pozwalają na taki podział na jednej polisie. W części banków niewielkie szkody w kwocie do kilku tysięcy PLN zwolnione są z decyzyjności banku. W takich sytuacjach środki trafiają na konto kredytobiorcy. Kredytobiorca może dzięki temu szybciej uzyskać środki od ubezpieczyciela.

Zakres ubezpieczenia wymagany przez banki

W zdecydowanej większości banki wymagają ubezpieczenia na tzw. „mury”. Bank chce w podstawowym zakresie zabezpieczyć nieruchomość, na którą udzielił finansowania – od pożaru i następstw nieszczęśliwych wypadków.

Przed podpisaniem polisy ubezpieczeniowej należy dokładnie sprawdzić wymagania banku, w którym zaciągamy kredyt. Dla przykładu Deutsche Bank wymaga, by ubezpieczenie zawierało w zakresie ryzyka ryzyko powodzi. Nie wszystkie ubezpieczenia posiadają takie ryzyko w standardzie. Bywa, że trzeba dokupić dodatkową opcję w ubezpieczeniu. Może się zdarzyć, że dany ubezpieczyciel oceni rejon, w którym znajduje się nasza nieruchomość jako rejon zagrożony powodzią i nie będzie chciał ubezpieczyć od tego konkretnego ryzyka.

Zakres ubezpieczenia dla naszych potrzeb

Wymagania banku wymaganiami banku. Jest to kwestia obowiązkowa i tutaj można skupić się na cenie. Ubezpieczenie nieruchomości w szerszej formie należy rozpatrzyć pod kątem indywidualnych wymagań wynikających z charakteru danej nieruchomości lub indywidualnych oczekiwań:

Ubezpieczenie nieruchomości od zalania

Dodatkowe ryzyko, nad którym powinni zastanowić się właściciele lokali mieszkalnych, które przylegają do innych nieruchomości. Ubezpieczenie może się przydać również w domu wolnostojącym. Sytuacja, która wcale nie jest tak rzadko, jakby niektórym się mogło wydawać. Osobiście „udało” mi się to zrobić dwukrotnie, w czym bardzo „pomogła” firma pseudo-fachowców. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują ubezpieczenie od skutków zalania naszego mieszkania przez sąsiadów. Są to relatywnie niewielkie kwoty, a dają poczucie spokoju. Nie narażają nas na straty lub konieczność jednorazowej wypłaty kilkudziesięciu tysięcy złotych. Nie możemy być przecież pewni, że sąsiedzi mają własną polisę, własne środki lub wręc