sidebar

Kredyty hipoteczne okiem praktyka

x
Przekaż dalej

Ubezpieczenie nieruchomości do kredytu hipotecznego

„Mądry Polak po szkodzie” – to powiedzenie każdy słyszał. Podejrzewam że większość z nas mogłaby nawet wskazać kogoś z najbliższego otoczenia, kto nabawił się jakichś szkód, których mógł uniknąć próbując przewidzieć przyszłość. Dlatego też nie należy ograniczać wydatków związanych z ubezpieczeniem nieruchomości, co zauważam u wielu kredytobiorców. Tanie zazwyczaj oznacza niewielką wartość. Każda nieruchomość (mieszkanie, dom, lokal – oczywiście poza działką) powinna być ubezpieczona bez względu na to, czy jest zabezpieczeniem kredytu czy nie. Nieruchomość to zazwyczaj dobro o znacznej wartości, a więc i straty mogą być znaczne. Codzienne użytkowanie oznacza amortyzację, czyli spadek wartości poszczególnych elementów, co w końcu może poskutkować jakimiś stratami własnymi lub na czyimś dorobku.   Ubezpieczenie nieruchomości chroni nas zatem przed stratami, jakie użytkowanie nieruchomości może wygenerować. Oczywiście mało kto układa czarne scenariusze, ale takowe faktycznie się dzieją. Należy zawczasu zadbać o własny interes w tym zakresie. W poniższym wpisie „Ubezpieczenie nieruchomości do kredytu hipotecznego” dowiesz się :

1. Dlaczego banki wymagają cesji polisy.
2. Jaki zakres ubezpieczenia jest wymagany przez banki.
3. Co wybrać polisę bankową czy własną.
4. Jakie dodatkowe ryzyka warto wziąć pod uwagę.

Ubezpieczenie nieruchomości

Dlaczego banki wymagają ubezpieczenia nieruchomości?

Ubezpieczenie nieruchomości jako zabezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego jest standardowym wymogiem banków . Obok wpisu w hipotece jest to jedna z podstawowych form zabezpieczenia udzielonego finansowania. Ubezpieczenie jest wymagane, jeśli przedmiotem kredytowania jest lokal usługowy, lokal mieszkalny lub dom. W przypadku kredytowania działek, bez względu na przeznaczenie, nie ma obowiązku ubezpieczenia, gdyż nie ma ryzyka, od którego można się ubezpieczyć. Banki wymagają ubezpieczenia nieruchomości na wypadek zdarzenia, w którym nieruchomość mogłaby zostać w istotnym zakresie zniszczona.

Cesja ubezpieczenia nieruchomości na bank

Banki wymagają ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości i scedowania na nie praw na zasadzie cesji. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia zdarzenia negatywnego środki pieniężne trafiają na konto banku. Następnie to bank decyduje, co z nimi zrobić. Scenariusze mogą być różne. W zależności od stopnia szkody może to być spłata kredytu, po której ewentualna nadwyżka trafia na konto kredytobiorcy. Druga ewentualność to sytuacja, w której całość środków dostaje kredytobiorca z obowiązkiem naprawienia szkód powstałych w nieruchomości. W związku z tym dobrze jest pomyśleć o dwóch polisach: polisie z podstawowym ryzykiem z cesją na bank i drugiej polisie z indywidualnie wybranym zakresem bez cedowania praw. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe są elastyczne i pozwalają na taki podział na jednej polisie. W części banków niewielkie szkody w kwocie do kilku tysięcy PLN zwolnione są z decyzyjności banku. W takich sytuacjach środki trafiają na konto kredytobiorcy. Kredytobiorca może dzięki temu szybciej uzyskać środki od ubezpieczyciela.

Współpraca ze mną

sprawdź szczegóły

Zakres ubezpieczenia wymagany przez banki

W zdecydowanej większości banki wymagają ubezpieczenia na tzw. „mury”. Bank chce w podstawowym zakresie zabezpieczyć nieruchomość, na którą udzielił finansowania – od pożaru i następstw nieszczęśliwych wypadków.

Przed podpisaniem polisy ubezpieczeniowej należy dokładnie sprawdzić wymagania banku, w którym zaciągamy kredyt. Dla przykładu Deutsche Bank wymaga, by ubezpieczenie zawierało w zakresie ryzyka ryzyko powodzi. Nie wszystkie ubezpieczenia posiadają takie ryzyko w standardzie. Bywa, że trzeba dokupić dodatkową opcję w ubezpieczeniu. Może się zdarzyć, że dany ubezpieczyciel oceni rejon, w którym znajduje się nasza nieruchomość jako rejon zagrożony powodzią i nie będzie chciał ubezpieczyć od tego konkretnego ryzyka.

Zakres ubezpieczenia dla naszych potrzeb

Wymagania banku wymaganiami banku. Jest to kwestia obowiązkowa i tutaj można skupić się na cenie. Ubezpieczenie nieruchomości w szerszej formie należy rozpatrzyć pod kątem indywidualnych wymagań wynikających z charakteru danej nieruchomości lub indywidualnych oczekiwań:

Ubezpieczenie nieruchomości od zalania. Dodatkowe ryzyko, nad którym powinni zastanowić się właściciele lokali mieszkalnych, które przylegają do innych nieruchomości. Ubezpieczenie może się przydać również w domu wolnostojącym. Sytuacja, która wcale nie jest tak rzadko, jakby niektórym się mogło wydawać. Osobiście „udało” mi się to zrobić dwukrotnie, w czym bardzo „pomogła” firma pseudofachowców. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują ubezpieczenie od skutków zalania naszego mieszkania przez sąsiadów lub zalania mieszkania sąsiadów przez nas. Są to relatywnie niewielkie kwoty, a dają poczucie spokoju. Nie narażają nas na straty lub konieczność jednorazowej wypłaty kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Ubezpieczenie nieruchomości od odpowiedzialności cywilnej tzw.OC. Ubezpieczenie, nad którym należy zastanowić się w każdym przypadku – czy to przy lokalu mieszkalnym, czy domu wolnostojącym. Dla przykładu: w przypadku domu może zdarzyć się sytuacja, w której ktoś złamie nogę na chodniku przed naszym domem. Jeśli taki upadek był wynikiem np. nieodśnieżenia, to OC chroni nas przed wypłatą odszkodowania dla ofiary.

Ubezpieczenie nieruchomości na czas remontu. Wiele z nieruchomości kupowanych przez klientów przechodzi na starcie użytkowania etap remontu, wykończenia, modernizacji. Są to szczególne prace powodujące, iż ryzyko wystąpienia zdarzenia negatywnego jest zdecydowanie wyższe. Prace tego typu są wyłączone z odpowiedzialności towarzystw ubezpieczeniowych w standardowym pakiecie. Towarzystwa wymagają, by kredytobiorca wykupił dodatkowe ryzyko szkody na polisie. W przeciwnym wypadku, np. w sytuacji zalania z powodu błędu brygady remontowej, TU może odmówić wypłaty środków.

Ubezpieczenie nieruchomości od kradzieży mienia. Ubezpieczenie ruchomości i elementów stałych znajdujących się wewnątrz nieruchomości. Stawka ubezpieczenia zależy w głównej mierze od liczby zastosowanych w nieruchomości zabezpieczeń, np. atestowanych zamków, ochrony, alarmu, rolet czy monitoringu. Im większa liczba zabezpieczeń, tym niższa składka.

Ubezpieczenie nieruchomości All risks. Ubezpieczenie nieruchomości w formule all risks daje pełną ochronę przed wszelkimi zdarzeniami, które nie zostały zawarte w wykluczeniach w OWU ubezpieczenia.

Ubezpieczenie nieruchomości do kredytu przez bank

W niemal wszystkich bankach można zakupić ubezpieczenie nieruchomości. Często jest to produkt powiązany z kredytem hipotecznym  na zasadzie cross-sellingu. Średnia stawka ubezpieczenia waha się między 0,08% a 0,1% wartości ubezpieczanej w skali roku. Jest to dość wysoka stawka względem tego, co można uzyskać na rynku u wybranego ubezpieczyciela, kupując na własną rękę polisę nieruchomości.

W naszej firmie oferujemy klientom możliwość wykupienia takiego ubezpieczenia i zazwyczaj stawka rynkowa waha się w zakresie 0,05–0,07% w skali roku. Dla nieruchomości wartej 500 000 PLN oszczędność to 100–300 PLN w skali roku względem stawki bankowej. W mojej opinii kwota dość spora, którą można przeznaczyć np. na dodatkowe zabezpieczenia opisane powyżej. Warto również nadmienić, że ubezpieczenia nieruchomości oferowane przez banki to najczęściej „gołe” polisy zabezpieczające przede wszystkim bank, a nie kredytobiorcę. Zakres oferowanych ubezpieczeń jest mizerny. W większości ofert nie ma możliwości, by dopasować dodatkowe ryzyka do swoich potrzeb. Ubezpieczenie nieruchomości bancassurace jest dość wygodne, ale czy jest to najlepsze rozwiązanie to mam poważne wątpliwości.

OWU – Ogólne Warunki Ubezpieczenia

OWU określa szczegółowe zasady dotyczące warunków objęcia ochroną ubezpieczeniową. OWU definiuje użyte określenia, zakres ubezpieczenia, wykluczenia standardowe i szczególne, warunki wypłaty szkody, proces zawarcia i rozwiązania polisy, obowiązki ubezpieczającego i ubezpieczonego. Jest to najważniejszy dokument, z którym należy zapoznać się szczegółowo, by móc świadomie zdecydować się na wybór towarzystwa ubezpieczeniowego. Szczególną uwagę należy skupić na zakresie ubezpieczenia i wyłączeniach z odpowiedzialności. Dodatkowo jeśli OWU nie jest dla Ciebie jasne, poproś swojego agenta o informacje dotyczące ubezpieczenia w formie Karty Produktu. Karta produktu ubezpieczenia jest spisem najważniejszych cech polisy. Jest to prostsza, łatwiej przyswajalna forma tego skomplikowanego produktu.

Na jaką wartość należy ubezpieczyć nieruchomość?

Banki mają bardzo różne wymagania w tym zakresie. Jedne zobowiązują kredytobiorcę do  ubezpieczenie na pełną wartość nieruchomości, inne do wartości kredytu.  Jeśli zabezpieczysz tylko do kwoty kredytu np. 50%-80% wartości nieruchomości narażasz się na niedoubezpieczenie. Moim zdaniem należy ubezpieczyć nieruchomość na pełną wartość. Przykład:

Wartość nieruchomości 100 000 PLN

Wartość kredytu 80 000 PLN

Szkoda ubezpieczeniowa 10 000 PLN

Ubezpieczyciel może w takiej sytuacji wypłacić kwotę 8 000 PLN zgodnie z procentowym zabezpieczeniem. W związku z tym by swoje mienie zabezpieczyć w 100%, należy w każdym przypadku ustalać wartość nieruchomości na 100% wartości rynkowej.

Wymagany czas trwania polisy ubezpieczeniowej

Banki wymagają by polisa była zawarta na minimum 1 rok do przodu. Oznacza to, że każdorazowo co roku do końca trwania kredytu będziesz musiał dostarczać polisę wraz z potwierdzeniem opłacenia składki. Warto się zastanowić nad polisą dłuższą np. trzyletnią. Dzięki dłuższemu zabezpieczeniu można liczyć na obniżkę stawki. Mniej więcej jesteś w stanie zaoszczędzić ok.30% stawki rocznej.

Błędy, której popełniają kredytobiorcy ubezpieczając nieruchomość

Ubezpieczenie nieruchomości to niemal ostatni krok na drodze po kredyt hipoteczny. Na rynku wtórnym jest to warunek do uruchomienia, a na rynku pierwotnym hen, hen daleko po akcie notarialnym przenoszącym własność. Samo uzyskanie kredytu nie jest ani przyjemne, ani zazwyczaj łatwe. Kredytobiorcy znużeni procesem czasem „olewają” sprawę polisy i popełniają podstawowe błędy. Według moich obserwacji najczęstsze z nich to :

1. Zakup polisy bankowej zamiast rozeznania na rynku.
2. Wykupienie ubezpieczenia nieruchomości tylko w podstawowym zakresie.
3. Ubezpieczenie nieruchomości tylko na wartość kredytu.
4. Brak uwzględnienia wszystkich istotnych ryzyk wynikających z charakteru nieruchomości.
5. Kierowanie się ceną ubezpieczenia zamiast zakresem.
6. Podawanie nieprawdziwych informacji o zabezpieczeniach nieruchomości.
7. Brak cyklicznych przeglądów instalacji elektrycznych, gazowych i wentylacji

Podsumowanie

Jak widać, ubezpieczenie nieruchomości nie jest łatwą sprawą. Pomimo niewielkich kwot trzeba wybór ten potraktować bardzo poważnie i dobrze zaznajomić się z tematem, by uniknąć błędów. Należy mieć świadomość, że w przypadku wystąpienia szkody towarzystwo ubezpieczeniowe zrobi wszystko, by ubezpieczenia nie wypłacić. Jeśli na etapie zawierania umowy zostanie popełniony błąd, to z pewnością będzie on wykorzystany, przez co wypłata odszkodowania zostanie wstrzymana.

Jeśli masz jakieś uwagi, pytania lub wątpliwości dotyczące ubezpieczenia nieruchomości śmiało komentuj poniżej. Obiecuję, iż odniosę się do wszystkich zapytań.

Oceń nas

Powiązane wpisy

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Rozumiem i akceptuję