x

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego

Kredyt hipoteczny to z reguły wieloletnie zobowiązanie na wysoką kwotę. Kredytobiorcy często zastanawiają się, czy w związku z zaciągnięciem tego zobowiązania warto ubezpieczać się na życie, czy też nie. Na wątpliwości tego typu staram się odpowiadać na zasadzie prostego przykładu – samochodu. Każdy samochód, choćby o wartości 5 000 PLN, musi posiadać ubezpieczenie. Czy ludzkie życie i bezpieczeństwo naszej rodziny jest mniej warte niż samochód za 5 000 PLN? Odpowiedź jest jedna i udzieli jej każdy, nawet największy oponent ubezpieczeń życiowych. Moje przekonanie do ubezpieczenia nie ma na celu straszenia lub pisania czarnych scenariuszy. Niestety nikt nie ma możliwości przewidzenia tego, co się będzie działo za 5, 15 czy 30 lat. Ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym to spokojna przyszłość naszych najbliższych i ten argument powinien być punktem wyjścia do dalszej dyskusji.

Spis treści

W dzisiejszym wpisie „Ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego” dowiesz się:

 1. dlaczego uważam, że ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym jest potrzebne.
 2. co to jest cesja ubezpieczenia na bank,
 3. które banki wymagają ubezpieczenia na życie do umowy kredytu hipotecznego,
 4. czym kierować się podczas wyboru ubezpieczenia kredytu hipotecznego,
 5. ile kosztuje ubezpieczenie kredytu hipotecznego w bankach.

Ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym – nie dla banku a dla naszych najbliższych!

Główny cel ubezpieczenia na życie to zabezpieczenie i stabilizacja przyszłości naszych najbliższych. Spróbujmy wczuć się w sytuację osoby, która jest spadkobiercą zmarłego. Pierwszy moment to szok psychiczny, później następuje organizacja pogrzebu, po czym spadkobierca musi uporządkować wiele różnych spraw formalnych. Dla banku kredytującego nieruchomość sytuacja się nie zmienia, kredyt hipoteczny nie wyparował, tak samo jak nie wyparowała nieruchomość. Ratę kredytu hipotecznego za nieruchomość trzeba płacić od razu. W zależności od swoich zasobów pieniężnych spadkobierca ma możliwość spłaty lub jej nie ma. Należy pamiętać, iż poza ratą musi też mieć środki do samodzielnej egzystencji. Istnieje oczywiście możliwość odrzucenia spadku. W tym wypadku wszelkie aktywa i pasywa przechodzą na rzecz Państwa. Problem się pojawia, gdy kredyt hipoteczny był zaciągany wspólnie z inną lub innymi osobami. Zobowiązanie takie jest solidarne, co oznacza, że obowiązek spłaty kredytu hipotecznego spada na resztę kredytobiorców. Co w sytuacji, gdy dochody osoby zmarłej były jedynymi dochodami lub znaczną częścią ogólnego dochodu gospodarstwa domowego? Wolę nawet sobie nie wyobrażać takiej sytuacji. Dlatego też nie ma co żałować kilkuset PLN w skali roku, aby odpowiednio zabezpieczyć interesy swojej rodziny.

Ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego – cesja polisy

Banki wymagające ubezpieczenia na życie wymagają, by prawa z tego ubezpieczenia scedować na bank. W przypadku wystąpienia zdarzenia negatywnego środki z ubezpieczenia są przelewane do banku. Następnie bank spłaca środkami całość lub część zobowiązania kredytowego – do maksymalnej wysokości sumy ubezpieczenia. Jeśli jakieś środki pozostaną po spłacie kredytu, w pierwszej kolejności są przelewane na rzecz uposażonego – osoby wskazanej w polisie. Jeżeli w polisie ubezpieczony nie wskazał uposażonego, to pozostałe środki są przekazywane na rzecz spadkobierców. Część banków oferuje własne polisy. Wtedy sytuacja jest dość prosta. Wystarczy zapewniać środki na składkę na rachunku z, którego bank cyklicznie będzie ja sam pobierał. Jeśli dostarczasz ubezpieczenie zewnętrzne to musisz się liczyć z corocznym obowiązkiem dostarczania polisy z cesją, oraz potwierdzeniem opłaty za polisę.

Czym kierować się przy wyborze polisy?

Według mnie należy zwracać szczególną uwagę decydując się na umowę ubezpieczenia na życie przy kredycie hipotecznym na poniższe parametry:

 • cena – jaka będzie składka ubezpieczeniowa,
 • wykluczenia z odpowiedzialności,
 • zakres ochrony, które dane ubezpieczenie obejmuje.

Składka za polisę na życie

Cena polisy ubezpieczeniowej to w wielu wypadkach główny i jedyny parametr wyboru. Wiele osób mówi „co mnie interesuje zabezpieczenie banku”. Hmmmmmm… bank tak czy siak odbierze swoje należności. Twoja polisa to zabezpieczenie Twojej rodziny, by po Twojej ewentualnej śmierci nie miała ona kłopotów ze spłatą kredytu. Jak to w życiu bywa – to co najtańsze niekoniecznie najlepiej zabezpiecza Twoje interesy.

Harmonogram składek

Wybierając kredyt, poproś agenta o harmonogram wysokości składek na cały okres ubezpieczenia. Część towarzystw w pierwszych latach oferuje ubezpieczenia za niewielką, przystępną składką. Niestety po tym początkowym okresie następuje skokowy wzrost wysokości składki. Składki polis są dość często uzależnione od wskaźników GUS dotyczących umieralności. Im człowiek starszy, tym większe ryzyko śmierci. Jeśli zdecydujesz się na ubezpieczenie bankowe, to zazwyczaj wtedy kupujesz ubezpieczenie grupowe. Składka w takim wypadku jest liniowa, niezależna od wieku.

Wykluczenia z odpowiedzialności

Poszukujący oprócz ceny powinien sprawdzić, czy jego specyficzna sytuacja (np. przebyte choroby, wykonywany zawód, wiek) nie przekreśla możliwości ubezpieczenia oraz czy oferowany zakres ubezpieczeń (szczegóły znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia) jest satysfakcjonujący. Warto wiedzieć, że podanie nieprawdziwych danych może spowodować odmowę wypłaty ubezpieczenia. Towarzystwa ubezpieczeniowe mają bardzo szeroki dostęp do danych pacjentów. Ukrywanie jakichkolwiek kwestii spowoduje odmowę ewentualnej wypłaty a zapłacone składki nie zostaną zwrócone.

Samemu czy z agentem ubezpieczeniowym?

Ubezpieczenie na życie jest naprawdę skomplikowanym produktem finansowym. Zasady, którymi się kierują towarzystwa ubezpieczeniowe są naprawdę zróżnicowane. Uważam, że warto w tym zakresie podjąć współpracę z doświadczonym agentem ubezpieczeniowym. Agent po szczegółowej analizie będzie potrafił dobrać nie tylko najtańszą, ale również najbardziej pasującą polisę.

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego – cena polisy

Niestety nie ma żadnej możliwości podania uniwersalnej stawki za ubezpieczenie życiowe. Składka jest uzależniona od wieku, miejsca zamieszkania, stanu zdrowia, rodzaju wykonywanej pracy, nałogów, przebytych i bieżących chorób, towarzystwa ubezpieczeniowego, czasu zawieranej umowy. Chcąc poznać cenę za polisę musisz skontaktować się ze specjalistą. Ta osoba zrobi z Tobą wywiad na temat sytuacji osobistej, zdrowotnej, wymagań i innych. Na tej podstawie będzie w stanie określić stawkę ubezpieczenia.

Uwaga na wyłączenia odpowiedzialności!

Wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa znajdziesz w każdym OWU( Ogólne Warunki Ubezpieczeń). Jest to spis wszystkich zdarzeń,w wypadku których TU nie wypłaci świadczenia. Dla przykładu wiele firm zawiera ograniczenia wypłaty odszkodowania, jeśli śmierć wynikła z powodu:

 1. wojny,
 2. aktów terroryzmu,
 3. samobójstwa popełnionego w trakcie 1-3 lat od zawarcia polisy,
 4. udziału w rozruchach lub zamieszkach,
 5. wypadku podczas, którego osoba była pod wpływem alkoholu.

OWU to najważniejszy dokument polisy ubezpieczeniowej. Każda osoba ubezpieczający powinna na równi interesować OWU (ogólnymi warunkami ubezpieczenia), jak i wysokością składki ubezpieczeniowej.

Które banki oferują ubezpieczenie kredytu hipotecznego i jakie są warunki?

Kilka banków ma standardowo zawarte w swojej polityce konieczność posiadania ubezpieczenia na życie przy kredycie hipotecznym. Niektóre w każdym przypadku, inne tylko w określonych sytuacjach. Poniżej opis banków, które wymagają zawarcia polisy na życie.

1. Alior Bank

Alior Bank ubezpieczenie na życie wymagane jest w 4 wypadkach:

 1. jest tylko jeden kredytobiorca,
 2. tylko jeden kredytobiorca uzyskuje dochód w gospodarstwie domowym,
 3. jeden z kredytobiorców uzyskuje dochód w wysokości ponad 80% ogólnego dochodu gospodarstwa domowego,
 4. jeden z kredytobiorców wykonuje zawód podwyższonego ryzyka np. policjant, żołnierz, stewardessa itp.

Ubezpieczenie bankowe w Alior Bank jest bardzo drogie. Chyba nawet najdroższe na rynku. Składka to 2,85% od wartości kredytu na 5 lat. Skorzystanie z ubezpieczenia bankowego potrafi znacznie obniżyć marżę i prowizję. Należy jednak to każdorazowo przekalkulować opłacalność tego wyboru we własnym zakresie.

2. BNP Paribas

W przypadku, gdy jest jeden kredytobiorca i dodatkowo okres kredytowania jest dłuższy niż 10 lat lub LTV (loan to value) jest wyższe od 65% BNP Paribas wymaga obligatoryjnie zawarcia ubezpieczenia od utraty pracy. Polisa może być z opcji oferowanej przez bank. Dość drogie rozwiązanie, ale daje możliwość obniżki marży. Dla młodszych kredytobiorców mniej ciekawa opcja, dla starszych zdecydowanie na plus. Samo ubezpieczenie na życie to koszt 0,04% od salda kredytu w skali miesiąca. Ubezpieczenie w wersji z ryzykiem utraty pracy kosztuje 0,0725% od salda zadłużenia w skali miesiąca. Po 5 latach można przejść na własną polisę zachowując zniżkę na marży.

3. ING Bank Śląski

ING Bank Śląski wymaga ubezpieczenia kredytu hipotecznego jako produktu dodatkowego. Koszt umowy ubezpieczenia zależy od wysokości kredytu hipotecznego (do 700 000 PLN wymagana składka to 0,035%/mc od salda zadłużenia, powyżej tej kwoty składka wynosi 0,055%/mc od salda zadłużenia). Dla kredytobiorców powyżej 55 roku życia obowiązuje bardzo droga stawka 0,12%/mc od salda zadłużenia). Umowę ubezpieczenia dla zachowania warunków cenowych musisz utrzymać 3 lata od momentu gdy podpiszesz umowę kredytu. Ubezpieczony jest tylko jeden kredytobiorca.

4. Pekao S.A

Pekao S.A obligatoryjnie wymaga ubezpieczenia na życie w 4 wypadkach:

 1. jest tylko jeden kredytobiorca,
 2. tylko jeden kredytobiorca uzyskuje dochód w gospodarstwie domowym,
 3. jeden z kredytobiorców uzyskuje dochód w wysokości ponad 80% ogólnego dochodu gospodarstwa domowego,
 4. wiek kredytobiorcy + okres kredytowania przekracza 65 lat.

W powyższych sytuacjach bank wymaga, by ubezpieczenie opiewało na min. 25% kwoty kredytu. Bank akceptuje „cesje” z ubezpieczeń grupowych, jakie często posiadamy zakupione u pracodawców. Jest to jedyny bank akceptujący polisy grupowe jako formę ubezpieczenia. Bank oferuje własne rozwiązanie w zakresie ubezpieczenia na życie do kredytu hipotecznego. Współpracuje w tym zakresie z firmą Allianz. Stawka ubezpieczeniowa to 0,3% wysokości ubezpieczenia dla ludzi poniżej 55. roku życia i 1% wysokości ubezpieczenia dla ludzi powyżej 55. roku życia.

5. mBank

mBank wymaga ubezpieczenia na życie w zasadzie tylko jako produktu dodatkowego. Koszt ubezpieczenia to 0,045% od salda zadłużenia w skali miesiąca. By uzyskać i utrzymywać warunki cenowe przez cały okres kredytowania, należy opłacać polisę przez minimum 5 lat. Ubezpieczeni są wszyscy kredytobiorcy. Suma ubezpieczenia jest zależna od wysokości uzyskiwanych dochodów danego kredytobiorcy.

6. Millennium

Millennium dopuszcza możliwość skorzystania z ubezpieczenia rynkowego lub za pośrednictwem banku. Stawka bankowa to 0,03%/mc od salda kredytu. Stawka ustalana jest raz do roku w kwietniu (dla starych umów w lutym) na najbliższe 12 miesięcy. Bank każdego roku w kwietniu wylicza saldo dla każdego z kredytobiorców, następnie wyznacza stawkę i ta stawka jest utrzymywana przez następne 12 miesięcy. Ubezpieczenie zatem ma stawkę malejącą. Ubezpieczeni muszą być wszyscy kredytobiorcy na kwotę, którą jest wartością odpowiadającą udziałowi danej osoby w dochodzie gospodarstwa. Przykład: kredyt wspólny na 100 000 PLN, dochody po 2 000 PLN/mc uzyskuje każda z osób. Kredytobiorcy muszą ubezpieczyć się po 50 000 PLN każdy. Jeśli jest dwóch kredytobiorców, a tylko jeden ma dochód, to w 100% ubezpieczona będzie osoba z dochodem.

7. Santander

Santander wymaga ubezpieczenia na życie przy kredycie hipotecznym jako cross-sell. Wykupienie ubezpieczenia pozwala obniżyć raty kredytu mieszkaniowego. Stawka za polisę wynosi 0,035%/mc od salda zadłużenia. Wymóg posiadania polisy na życie to 5 lat. Wyjątkiem jest, gdy Twój wiek i okres kredytowania przekraczają 70 lat. Wtedy musisz posiadać ubezpieczenie na cały okres kredytowania. Powyżej 1 000 000 PLN kredytu dla wszystkich lub gdy masz powyżej 45 lat i Twoja kwota kredytu przekracza 700 000 PLN lub gdy masz więcej niż 60 lat będziesz musiał przejść badania lekarskie. Po badaniach lekarskich Towarzystwo Ubezpieczeniowe będzie musiało wyrazić zgodę na przystąpienie do umowy ubezpieczenia.

Ile zajmuje zawarcie umowy ubezpieczenia na życie?

Jeśli wybierzesz bankowe, to zazwyczaj polisa działa od następnego dnia gdy wypłacisz kredyt hipoteczny. Jeśli będziesz szukał polisy indywidualnej, to musisz poświęcić przynajmniej 2-3 dni na wyszukanie najbardziej odpowiedniej opcji. Być może będziesz musiał poddać się badaniom lekarskim ze względu na kwotę lub stan zdrowia. Ten etap jest realizowany dość szybko – do około tygodnia. Badania są opłacane przez wybrane towarzystwo ubezpieczeniowe, ale ich wyników nie otrzymasz do własnej dyspozycji.

Czy ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego jest mi faktycznie potrzebne?

Inaczej powie singiel bez relacji rodzinnych. Inaczej mężczyzna w związku małżeńskim, trójką dzieci i na dodatek będący jedynym żywicielem rodziny. Inaczej powiedzą osoby bez dodatkowego majątku. Inaczej te, które poza kredytem posiadają znaczne dochody i majątek w postaci innych wartości. Przed decyzją co do ubezpieczenia na życie należy sobie odpowiedzieć czy moja śmierć lub drugiego kredytobiorcy mogłaby spowodować problemy finansowe dla spadkobierców.

Ubezpieczenie na życie ze zwrotem kapitału

Ubezpieczenia mają poważną wadę. W większości przypadków wpłacana składka to bezpowrotnie stracone pieniądze. W takiej sytuacji wiele osób ryzykuje i rezygnuje z możliwości zabezpieczenia bytu swojej rodziny. Jakiś czas temu w odpowiedzi na wahania dużej części społeczeństwa część towarzystw ubezpieczeniowych wprowadziła tzw. polisy na życie ze zwrotem. Działanie tych polis jest dokładnie takie samo jak w przypadku ubezpieczeń standardowych. Różnią się tym, iż wpłacone składki można w całości lub w części odzyskać. Z ubezpieczycielem podpisuje się długoterminową umowę na min. 10–15 lat do przodu. Składka jest zdecydowanie wyższa niż w przypadku standardowej polisy. Na czym towarzystwo zarabia? Jesteś “zwyczajnym dawcą kapitału obrotowego”. Przez długi czas obracają Twoimi pieniędzmi, część osób zerwie umowę w trakcie trwania polisy, nie wytrzymując wysokości składki i zapłaci karę. Ty z kolei dostaniesz wpłacone środki bez żadnej waloryzacji o inflację. Dzisiejsze 10 000 PLN to będą zupełnie inne pieniądze za 15 lat. Kwota zwrócona będzie miała dużo mniejszą wartość nabywczą. W dalszym ciągu to jednak więcej niż w przypadku standardowego rozwiązania – standardowej polisy ubezpieczeniowej bez zwrotu. Zdecydowanie warto tą opcję wziąć pod rozwagę.

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego – najczęściej popełniane błędy

Ubezpieczenie na życie jest traktowane “po macoszemu”. Biorę po bank wymaga. Biorę tam gdzie najtaniej. Skoro jednak trzeba proponuję zastanowić się i dokonać wyboru polisy prawidłowo. Które z błędów najczęściej popełniają kredytobiorcy?

 1. wybór polisy tylko na podstawie ceny,
 2. podanie nieprawidłowych danych dotyczących zdrowia, wagi, nałogów,
 3. przeszacowanie swoich możliwości finansowych,
 4. brak porównania ofert,
 5. niedopasowanie zakresu ubezpieczenia do własnej sytuacji osobistej, wykonywanego zawodu, wieku,
 6. brak poinformowania rodziny o ubezpieczeniu.

Podsumowanie – Ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego

Ubezpieczenie na życie uważam za produkt, nad którym warto się zastanowić. Kredyt hipoteczny to rodzaj zobowiązania finansowego, który jest zaciągany na bardzo długi okres oraz na wysokie kwoty. W przypadku, gdy kogoś spotyka „zdarzenie negatywne”, współkredytobiorca lub spadkobiercy mają poważny problem finansowy. Ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym chroni te osoby i daje poczucie komfortu na wypadek nieszczęśliwych sytuacji.

Zapraszam do komentowania

Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z tematem “Ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego”, to zapraszam serdecznie do komentowania poniżej. Postaram się odpowiedzieć na wszelkie pytania i wątpliwości.

Inne ubezpieczenia kredytu hipotecznego:

 1. Ubezpieczenie nieruchomości – link
 2. Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – link
 3. Ubezpieczenie pomostowe – link

Formularz kontaktowy