Kredyt hipoteczny w PeKaO

PeKaO S.A to drugi pod względem wielkości na rynku bankowym gigant zajmujący się udzielaniem kredytów hipotecznych. Zgodnie z najbardziej aktualnymi danymi (I kwartał 2020 roku) w swoim portfelu posiadana wolumen kredytów mieszkaniowych około 58,5 miliarda złotych. PeKaO S.A to popularny „bank z żubrem”. Swoją potoczną nazwę wziął od znanego logo. Kredyt hipoteczny PeKaO S.A wybiera co roku kilkanaście procent dorosłych Polaków. Część z nich ma zdecydowanie rację, część niestety wierzy w mit własnego banku, polskiego kapitału czy też najlepszej oferty, bo tam posiada rachunek rozliczeniowy i wybiera nieprawidłowo. Nie da się ukryć, iż jest to instytucja bankowa, która bazuje na mało nowoczesnych rozwiązaniach, aczkolwiek równolegle można ją określić jako stabilnego i dość przewidywalnego partnera. Kredyt hipoteczny w PeKaO S.A. ma swoje wady i zalety. Dlatego też chciałbym wskazać i jedne, i drugie. Liczę, że dzięki temu Twój wybór będzie bardziej świadomy, co za tym idzie – prawidłowy.

Spis treści

W dzisiejszym wpisie „Kredyt hipoteczny w PeKaO S.A – 28 najważniejszych cech oferty” dowiesz się:

1. jakie jest podejście PeKaO S.A. do różnych rodzajów dochodów,

2. dlaczego wcześniejsza spłata kredytu w PeKaO S.A. to zdecydowany minus oferty,

3. czy bank liczy dobrze zdolność kredytową,

4. jakiego rodzaju produkty dodatkowe są wymagane do kredytu,

5. czy bank udziela kredytów hipotecznych w walucie obcej,

6. jak wygląda podsumowanie plusów i minusów oferty hipotecznej.

kredyt hipoteczny w pekao

Czy jest to wpis sponsorowany?

Artykuł nie powstał w oparciu o komercyjną współpracę z Pekao. Bank mnie nie inspirował, ani nie sponsorował publikacji. Jest to zbiór moich doświadczeń, które powstały w trakcie ostatnich 11 lat prowadzenia działalności w charakterze eksperta kredytowego. Są to moje osobiste i subiektywne odczucia i opinie na temat kredytu mieszkaniowego w PEKAO S.A.

1. Oprocentowanie

Oferta jest zmienna w czasie. Pekao uzależnia oprocentowanie kredytu od kwoty kredytu. Bank ten segmentuje kredyty do 200 000 PLN, do 400 000 PLN oraz powyżej. Im wyższa kwota kredytu, tym lepsza oferta. Dodatkowo musisz się liczyć ze zwyżką marży, jeśli nie posiadasz 20% wkładu własnego. Ponadto wpływ na finalne warunki oprocentowania będzie miał wybór oferty. Jedna z prowizją 1,99%, drugą z prowizją 1,25% oraz ubezpieczenie CPI 2% od wysokości kredytu. Patrząc realnie na rynek nie jest to coś szczególnego. Praktycznie dla większości osób istnieje możliwość, by znaleźć lepsze zestawienie ofert w zakresie marży i opłaty przygotowawczej.

2. Zdolność kredytowa

Jedna z największych bolączek tego banku. W mojej osobistej ocenie to bank liczący najbardziej konserwatywnie zdolność kredytową na rynku. By uzyskać kredyt trzeba naprawdę wykazać stabilność i odpowiednią wysokość dochodów. Na maksymalną kwotę kredytu mają wpływ dochody, wiek, zobowiązania, ilość osób w gospodarstwie, a nawet status między kredytobiorcami. Związki partnerskie są liczone jako dwa oddzielne gospodarstwa. Lekki beton, chyba się ze mną zgodzisz. Mamy 2020 rok, a zasady jak za Króla Ćwieczka. Jeśli chcesz sprawdzić jaki maksymalny kredyt mógłbyś w tym banku uzyskać, skontaktuj się ze mną. Mam dostęp do bankowego kalkulatora i jestem w stanie wyliczyć dla Ciebie maksymalną zdolność kredytową.

3. Kredyt hipoteczny w Pekao S.A a dochody

Pekao ma bardzo specyficzne podejście do wyznaczania poszczególnych dochodów. Trzeba wykazać naprawdę stabilne i relatywnie wysokie dochody, aby uzyskać finansowania nieruchomości w tym banku. Poniżej wyjaśniam jak to wygląda w odniesieniu do najbardziej popularnych tytułów zarobkowania.

Umowa o pracę na czas nieokreślony

Bank akceptuje umowę o pracę już po pierwszym miesiącu. Wymogiem jest wykazanie minimum 12-miesięcznego stażu pracy w ogóle. Oczywiście nie jest akceptowalny okres próbny. Zdolność jest sprawdzana na podstawie średniej z ostatnich 12 miesięcy. Jeśli kredyt przekracza 500 000 PLN, należy dostarczyć zaświadczenie o dochodzie z urzędu skarbowego za poprzednie 2 lata.

Umowa o pracę na czas określony

Bank daje możliwość starania się o hipotekę, jeśli jest to umowa krótko trwająca umowa. Nawet ta obowiązująca trwająca od 1 miesiąca teoretycznie jest możliwa do akceptacji. Nie jest akceptowana umowa na okres próbny. Podobnie jest długością trwania umowy w przód. Wystarczy 1 miesiąc do przodu. W takich wypadkach dla umowy na czas określony nie trzeba przedstawiać nawet promesy zatrudnienia. Zdolność jest sprawdzana na podstawie średniej z ostatnich 12 miesięcy. Jeśli kredyt przekracza 500 000 PLN, należy dostarczyć zaświadczenie o dochodzie z urzędu skarbowego za poprzednie 2 lata.  Względem umowy na czas nieokreślony PEKAO S.A potrafi “uciąć” trochę zdolność kredytową.

Umowa zlecenie i umowa o dzieło

Niestety w związku z pandemią koronawirusa bank ten wycofał się z uwzględniania dochodów z umów cywilno-prawnych. Jeśli uzyskujesz dochód z umowy o dzieło lub umowy zlecenie, niestety nie otrzymasz kredytu w PEKAO S.A.

Działalność gospodarcza

Bank wymaga, by działalność trwała minimum 12 miesięcy. Dla kredytów powyżej 500 000 PLN działalność musi trwać minimum 24 miesiące. Amortyzacja podwyższa dochód tylko dla bieżących klientów banku. Zdecydowanie najlepszy bank na rynku dla osób uzyskujących dochód z działalności rozliczanej na podstawie ryczałtu. Względem umowy na czas nieokreślony bank zmniejsza dochód o 20%.

4. Maksymalny okres kredytowania

Maksymalny okres kredytowania w “banku z  żubrem” to 30 lat dla kredytów złotowych i 20 lat dla kredytów walutowych. W tych okresach należy uwzględnić czas budowlany, tj. maksymalnie 24 miesiące dla budowy domu we własnym zakresie oraz maksymalnie 36 miesięcy dla inwestycji realizowanej przez inwestora zastępczego, np. spółdzielnię mieszkaniową, dewelopera. Okresy budowlane w PeKaO S.A. liczy się od momentu wypłaty transzy nr 1 do momentu zakończenia budowy pozwoleniem na użytkowanie w przypadku własnej budowy lub daty podpisania aktu notarialnego na zakup nieruchomości budowanej przez dewelopera. Trochę inaczej niż w większości banków, gdzie okres budowlany można liczyć do terminu wypłaty ostatniej transzy.

5. Maksymalny wiek kredytobiorcy

Kredytobiorca, spłacając zaciągnięty kredyt hipoteczny w PeKaO S.A., musi to zrobić maksymalnie do dnia ukończenia 70. roku życia. Obowiązuje to wszystkich kredytobiorców – nawet tych, którzy nie udostępniają dochodów do liczenia zdolności kredytowej. Warto też zauważyć, iż w przypadku gdy suma okresu kredytowania i wieku kredytobiorcy przekracza 65 lat, bank będzie wymagał przedstawienia polisy na życie na min. 25% kwoty kredytu.

6. Jaki jest wymagany wkład własny w PeKaO S.A?

PeKaO S.A. jest jednym z banków, który udziela kredytów z minimalnym wkładem w wysokości 10%. Taką zasadę stosuje tylko dla kredytów w złotówkach. Nieoficjalnie bank wymaga wniesienia wkładu wyższego niż 10% dla kredytów wyższych od 500 000 PLN. Ile dokładnie, to już zależy od wewnętrznej decyzji banku. Czasami wystarczy 15%, czasami trzeba wnieść nawet 20% wkładu. Dla kredytów w walucie obcej należy wnieść znacznie większe środki własne – 30% dla kredytów z okresem kredytowania do 15 lat oraz 40% dla kredytów z okresem kredytowania do 20 lat. W przypadku budowy domu działka jest wkładem własnym. Bank akceptuje również środki z książeczki mieszkaniowej.

Specjalne ograniczenia LTV w związku z koronawirusem. Bank ograniczył maksymalne LTV do poziomu :

  1. 70% dla domów o dowolnej powierzchni oraz dla mieszkań przekraczających 80 metrów kwadratowych.
  2. 80% dla kredytobiorców, których wynagrodzenie nie przekracza 150% wartości średniego wynagrodzenia w gospodarce (według GUS)
  3. 85% w przypadku pozostałych nieruchomości dla kredytobiorców, których wynagrodzenie przekracza 150% wartości średniego wynagrodzenia w gospodarce (według GUS)

7. Koszty startowe za udzielenie kredytu hipotecznego w PeKaO S.A

Od 10 lat nie przypominam sobie sytuacji, w której istniałaby możliwość zaciągnięcia kredytu hipotecznego w PeKaO S.A. bez ponoszenia kosztów startowych w postaci prowizji lub ubezpieczenia od utraty pracy CPI. Standardowa prowizja obecnie wynosi 1,99% od zaciąganej kwoty lub 1,25%, jeśli kredytobiorca dodatkowo zakupi ubezpieczenie od utraty pracy CPI o wartości 2%. Koszty startowe można skredytować, pod warunkiem iż suma zaciąganego kredytu i kosztów startowych nie przekroczy 90% wartości nieruchomości. Innymi słowy, by istniała możliwość kredytowania kosztów startowych, wartość nieruchomości musi być wyższa niż suma tych kosztów. Ciekawe jest to, że bank nie nazywa kosztu startowego prowizją  tylko jako opłata przygotowawcza.

8. Wycena nieruchomości do kredytu w PeKaO S.A

Dość skomplikowane w porównaniu z resztą rynku. Wycena nieruchomości w kredytach do 300 0000 PLN kosztuje 137 PLN na rynku wtórnym, a 168 PLN na rynku pierwotnym lub wtórnym, gdy konieczny jest remont nieruchomości. Dla kwot kredytu wyższych od 300 0000 PLN koszt inspekcji to 479 PLN dla mieszkania i 832 PLN dla domu. Istnieje możliwość dostarczenia własnego operatu, ale każdorazowo należy dopłacić dodatkowo za inspekcję nieruchomości zgodnie z zasadami jak w przypadku kredytów poniżej 300 000 PLN. Bank nie ma listy akceptowanych rzeczoznawców. Akceptuje wyceny wszystkich rzeczoznawców po odbyciu przeszkolenia bankowego.

9. Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego

Parametr, który przez ostatnie kilka lat zmieniał się wielokrotnie. Dla jednych przez cały okres raz do roku istnieje możliwość darmowej nadpłaty 10% lub 15% w skali roku. Dla innych 30% w trakcie pierwszych 3 lat, potem wszystkie nadpłaty są darmowe. Dla części osób obowiązująca prowizja przez cały okres kredytowania to 2%. Od lipca 2017 roku, gdy weszła ustawa o kredycie hipotecznym, maksymalna prowizja za wcześniejszą spłatę w PeKaO S.A. to 3% przez pierwsze 3 lata (zasady obowiązują dla kredytów udzielonych po 22.07.2017 r.). Prowizja nie może być jednak większa niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone od spłaconej przed terminem całości lub części mieszkaniowego kredytu hipotecznego w okresie roku od dnia faktycznej spłaty.

Jak wcześniejsza spłata wygląda w praktyce?

Istotnym minusem jest brak możliwości nadpłaty przez bankowość elektroniczną. Oznacza to konieczność wizytowania oddziału banku i składania dyspozycji nadpłaty kredytu. W przypadku dużych i rzadkich nadpłat nie widzę żadnego kłopotu. Jednakże jeśli ktoś zamierzałby nadpłacać kilkaset złotych cyklicznie co miesiąc, taka operacja byłaby mocno niekomfortowa. Do złożenia dyspozycji nie muszą być obecni wszyscy kredytobiorcy. Nadpłata może obniżać ratę lub skracać okres kredytowania. Każdorazowo trzeba zrobić aneks do umowy. Koszt aneksu zależy od momentu podpisania umowy  – 0 PLN lub 50 PLN za każdą zmianę.

10. Wstępna decyzja kredytowa

Zdecydowanie jednym z lepszych rozwiązań w kredycie hipotecznym PeKaO S.A. jest możliwość uzyskania darmowej wstępnej decyzji tylko na podstawie dokumentów osobistych i finansowych. Decyzja wstępna dla kredytów do 500 000 PLN w zdecydowanej większości przypadków odbywa się na poziomie oddziału bankowego. Oznacza to możliwość sprawdzenia swojej zdolności kredytowej dosłownie w trakcie kilku dni. Decyzja wstępna jest ważna 60 dni. W tym czasie trzeba dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty, zrobić wycenę nieruchomości i podpisać umowę kredytową. W przeciwieństwie do wielu banków nie jest to decyzja systemowa podjęta przez automat, tylko realna ocena zdolności kredytowej, scoringu i historii kredytowej. Czyli bardzo wiarygodna ocena kredytobiorcy. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości przed podpisaniem umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości, możesz wesprzeć się wstępną decyzją w “banku z żubrem”. Bank nie pobiera żadnej opłaty za wystawienie promesy udzielenia kredytu.

11. Ile trwa wydanie decyzji ostatecznej w PEKAO S.A?

Teoretycznie bank wydaje decyzję kredytową do 21 od dnia złożenia wniosku kredytowego. Proces uzyskania kredytu jest podzielony na dwie części. Analizę osobisto-finansową, która zazwyczaj odbywa się na poziomie oddziału. Następnie przeprowadzana jest inspekcja nieruchomości i dokumenty są przekazywane do wydania decyzji ostatecznej. W zależności od lokalizacji i bieżącego obłożenia bank jest w stanie wydać decyzję od 3 do 5 tygodni.

12. Produkty dodatkowe w kredycie w PeKaO S.A

Zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego w PeKaO S.A na akceptowalnych warunkach wymaga skorzystania z produktów dodatkowych. W standardowej ofercie jest to rachunek bankowy z wpływem z wynagrodzenia (w przypadku umowy o pracę, emerytury lub renty) lub dwukrotność raty (w przypadku działalności gospodarczej, umowy o dzieło, umowy-zlecenia). Rachunek można sobie wybrać ze wszystkich oferowanych w danym momencie przez bank. Obowiązek utrzymania rachunku z wpływem obowiązuje przez cały okres kredytowania. Bank będzie wymagał również karty kredytowej (koszt ok. 50 PLN skali roku) oraz ubezpieczenia nieruchomości (koszt 0,1% na rok, składka jest wyliczana od wartości nieruchomości). Kartę można utrzymać tylko przez pierwszy rok, natomiast ubezpieczenie nieruchomości musi być opłacane przez cały okres kredytowania. Dodatkowo można skorzystać z ubezpieczenia od utraty pracy CPI w wysokości 2%, co daje możliwość obniżenia prowizji i marży.

13. Ubezpieczenie na życie

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego w PeKaO S.A. w kilku przypadkach wymaga zakupienia w banku lub dostarczenia własnej polisy z cesją. Standardowo bank wymaga polisy ubezpieczeniowej na minimum 25% kwoty kredytu w poniższych czterech przypadkach:

1. suma wieku kredytobiorcy i okresu kredytowania przekracza 65 lat (dotyczy kredytobiorcy, którego dochody zostały przyjęte do oceny zdolności do spłaty),

2. kredyt udzielany jest wyłącznie jednej osobie,

3. o udzielenie kredytu wnioskuje kilku wnioskodawców, z których tylko jeden osiąga dochód uwzględniany w ocenie zdolności do spłaty (w jego przypadku wymagana jest umowa ubezpieczenia na życie),

4. o udzielenie kredytu wnioskuje kilku Wnioskodawców, przy czym jeden z nich osiąga dochód stanowiący co najmniej 80% sumy dochodów wszystkich wnioskodawców (w jego przypadku wymagana jest umowa ubezpieczenia na życie).

Ubezpieczenie bankowe kosztuje 0,3% i jest liczone od wartości kredytu. Składka ulega znacznemu podwyższeniu, jeśli na dzień podpisania umowy kredytobiorca ma ukończone 55 lat. Koszt ubezpieczenia w takiej sytuacji to aż 1% od wartości kredytu. Produkt dla banku dostarcza Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A. Skorzystanie z ubezpieczenia bankowego pozwala obniżyć marżę bazową o 0,05 p.p. (0,05% potocznie).

14. Ubezpieczenie od utraty pracy

To kolejny po PKO BP kolejny bank, który upodobał sobie w oferowaniu ubezpieczenia od utraty pracy. Na potrzeby “banku z żubrem” to ubezpieczenie ma nazwę CPI. Kosztuje 2% od kwoty kredytu. Okres w którym kredytobiorca jest ubezpieczony to tylko 4 lata. W razie wystąpienia sytuacji, gdy trzeba skorzystać z ubezpieczenia maksymalnie do 12 rat jest spłacanych przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Bank traktuje ubezpieczenie od utraty pracy jako produkt dodatkowy, obniżający prowizję do 1,15% oraz wysokość marży do 1,7%.

15. Ubezpieczenie nieruchomości

Bank oferuje własną opcję ubezpieczenia nieruchomości. Ubezpieczenie nieruchomości jest jednym z produktów dodatkowych, wymaganych do obniżki marży. Koszt ubezpieczenia nieruchomości to 0,1% od wartości nieruchomości w skali roku. Cena naprawdę wysoka. N rynku kupisz dużo tańszą polisę z dużo szerszym zakresem ryzyka Do niedawna można było z ubezpieczenia nieruchomości zrezygnować po pierwszym roku kredytu, a następnie wykupić polisę zewnętrzną. Bank widząc, iż klienci masowo rezygnują wprowadził konieczność posiadania polisy bankowej przez cały okres kredytowania. Rezygnacja z ubezpieczenie bankowego oznacza podwyżkę marży o 0,05 p.p (0,05% potocznie).

16. Ubezpieczenie pomostowe

Ubezpieczenie pomostowe to koszt jaki ponosi się od momentu wypłaty kredytu, do momentu uzyskania wpisu hipoteki w dziale IV w księdze wieczystej. W przypadku PeKaO S.A jest to podwyższenie marży o 1 p.p (1%potocznie). To mniej więcej średnia rynkowa stosowana z mniejszym lub większym odchyleniem przez większość banków.

17. Koszt ubezpieczenia niskiego wkładu

Ubezpieczenie niskiego wkładu to ubezpieczenie wymagane dla kredytów powyżej 80% LTV (loan to value, stosunek kredytu do wartości nieruchomości). Od niedawna bank zmienił sposób pobierania tej opłaty. Na dzień dzisiejszy jest to podniesienie marży bazowej o 0,2 p.p. (0,2% potocznie). Przez wiele lat bank PeKaO S.A. liczył ubezpieczenie niskiego wkładu zupełnie inaczej. Było to 0,06% od kwoty brakującego wkładu za każdy planowany miesiąc, w którym kredytobiorca zgodnie z harmonogram powinien zejść z kapitałem poniżej 80%.

18. Budowa domu

W mojej opinii budowa domu przy pomocy kredytu hipotecznego w PeKaO S.A. jest dość problemowa. Bank zwyczajowo dzieli kredyt na dość dużą liczbę transz. Kiedyś dla moich klientów kredyt na 350 000 PLN bank chciał podzielić na 6 transz Efekt był taki, że klienci grzecznie podziękowali i zdecydowali się na zaciągnięcie kredytu w droższym banku, aczkolwiek łatwiejszym we współpracy. Zaczynając od drugiej transzy i kończąc na rozliczeniu całej budowy, trzeba płacić każdorazowo za inspekcję 200 PLN. Kolejną kwestią jest okres budowlany, który wlicza się w 30 lat maksymalnego okresu kredytowania. Ucina to niestety realnie 24 miesiące. Niektórym klientom problemy sprawia kosztorys budowlany.

19. Urlop macierzyński i zwolnienie z powodu ciąży

PeKaO S.A. akceptuje dochód kobiety będącej na urlopie macierzyńskim oraz na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży. Od niedawna nie dolicza dodatkowych koszty utrzymania w wysokości 1200 PLN/mc, co znacznie zmniejszało zdolność kredytową wnioskodawców. Zapytanie o pobyt na urlopie macierzyńskim lub zwolnieniu lekarskim znajduje się na zaświadczeniu o zarobkach. Nie ma zatem możliwości pominięcia tego faktu.

20. Kredyt hipoteczny w PeKaO S.A. w walucie

PeKaO S.A. oprócz Alior Banku to ostatnia instytucja, która udziela kredytów hipotecznych walutowych. Zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym kredytobiorca może uzyskać kredyt w walucie, w której uzyskuje dochód. Kredyt hipoteczny w PeKaO S.A. można uzyskać między innymi w dolarach amerykańskich, funtach brytyjskich, euro, koronach norweskich. W zależności od okresu kredytowania trzeba wnieść 30% (kredyty do 15 lat) lub 40% wkładu własnego (kredyty do 20 lat). Walutowy kredyt hipoteczny w PeKaO S.A. jest indeksowany, co oznacza, iż na umowie wysokość kredytu jest podana w walucie. W dniu wypłaty środków jest przeliczana na walutę po kursie kupna. Do wniosku trzeba dostarczyć dokumentację przetłumaczoną przez tłumacza przysięgłego.

Uwaga: W konsekwencji koronawirusa bank akceptuje dochody zagraniczne, ale warunkuje do koniecznością przelewania środków do PEKAO S.A przed kredytem. Oznacza to, że musisz odpowiednio się przygotować do zakupu nieruchomości.

21. Bankowość elektroniczna

Nie myślałem, że kiedy to napiszę, ale PEKAO S.A zmienił bankowość oraz aplikację na całkiem sprawne narzędzia. Rozwiązania w tym zakresie nie przypominają już stacji pogodowej z lat 70-ych. Przyznam szczerze, że obydwa systemy są całkiem intuicyjne i zawierają szereg udogodnień. Jest jeden znaczny minus. Nie ma możliwości dokonywania nadpłat kredytu z poziomu rachunku.

22. Czy istnieje możliwość zakupu działki budowlanej?

Niestety PeKaO S.A. nie oferuje kredytu na zakup działki budowlanej tak by była jedynym celem i zabezpieczeniem. Jedyną możliwością dokonania takiej transakcji jest zabezpieczenie na innej nieruchomości, która jest własnością wnioskodawcy, np. domu, mieszkania. Maksymalne LTV w takiej sytuacji to 60% dla kredytów w złotówkach oraz 50% dla kredytów walutowych.

23. Inspekcja nieruchomości do rozliczenia transzy

Inspekcja nieruchomości celem rozliczenia transzy kosztuje 200 PLN. Z opłaty zwolniona jest wypłata pierwszej transzy oraz gdy środki są przelewane na rachunek powierniczy, z czym mamy do czynienia w przypadku nieruchomości budowanych przez deweloperów. W przypadku kredytów na budowę domu należy dodatkowo dostarczyć kosztorys powykonawczy. Jeśli zakupione materiały lub usługi nie zostały do inspekcji jeszcze wykonane, należy przedstawić rachunki lub faktury jako dowód poniesienia kosztu. W tym zakresie kredyt hipoteczny w PeKaO S.A. mógłby prezentować się zdecydowanie lepiej.

24. Finansowanie naprzemienne

Finansowanie naprzemienne to naprzemienna wypłata transz kredytu: raz bank – raz kredytobiorca. Taka możliwość w PeKaO S.A. istnieje tylko w przypadku kredytu na budowę domu lub na zakup nieruchomości od dewelopera. Podstawowym warunkiem jest wniesienie przez kredytobiorcę 20% wartości nieruchomości przed uruchomieniem kredytu. Przed uruchomieniem trzeba wykazać resztę środków na rachunku bankowym, lokacie lub innym miejscu zaakceptowanym przez bank.

25. Dodatek mieszkaniowy dla służb mundurowych

Teoretycznie istnieje możliwość zaakceptowania dodatku mundurowego dla pracowników służb mundurowych. Teoretycznie, gdyż bank wymaga, by informacja o dodatku znalazła się na zaświadczeniu o zarobkach. W praktyce taki zapis bardzo ciężko jest uzyskać z kadr, które nie uznają dodatku jako dochodu. Nie pomoże nawet zaświadczenie potwierdzające ustawowe zasady regulujące przyznawanie tego dodatku.

26. Zatrudnienie przez agencję pracy

PeKaO S.A. jako jeden z niewielu banków akceptuje dochody pracowników tymczasowych zatrudnionych na zasadzie leasingu pracowniczego.

27. Umowa na zastępstwo

“Bank z żubrem”. to jedyny bank na rynku udostępniający możliwość uwzględnienia dochodu z umowy na zastępstwo. Warunkiem jest ściśle określony czas umowy. Nie zawsze jednak umowy na zastępstwo zawierają konkretną datę. Z reguły są opatrzone klauzulą, iż obowiązują do czas powrotu osoby na zastępstwo, której dana osoba została zatrudniona.

28. Nieruchomości z licytacji

Pekao jako jeden z niewielu banków udziela kredytów na zakup nieruchomości z licytacji komorniczej. Nie trzeba ustanawiać zabezpieczenia w postaci drugiej nieruchomości. Dużym plusem jest możliwość wykonania decyzji finansowej w trakcie kilku dni jeszcze przed licytacją. Dzięki temu zyskujemy na pewności co do szans oraz skracamy okres kredytowania. Bank jest w stanie zaakceptować wycenę komornika, aczkolwiek musi być możliwość inspekcji nieruchomości. W przypadku nieruchomości z licytacji nie zawsze jest to możliwe.

Kto zaciąga hipotekę w Pekao S.A?

Bardzo dużą część klientów stanowią osoby, które mają rachunek w tym banku, szukają “bezpieczeństwa i stabilności” w postaci współpracy z polskim bankiem oraz osoby z mniejszych miejscowości. Ja uważam, że hipoteką w tym banku powinny interesować się osoby:

1. prowadzące działalność gospodarczą w oparciu o ryczałt,

2. mieszkające w miejscowościach położonych dalej od dużych miast,

3. planujące zakup z licytacji komorniczej,

4. potrzebujące uzyskać szybką decyzję wstępną bez dokumentów nieruchomości.

Plusy oferty

Pomimo całego mojego dystansu do tego banku, kredyt hipoteczny w PEKAO S.A ma relatywnie sporo zalet. Warto główne z nich zaznaczyć:

1. Szybka, darmowa i wiarygodna decyzja wstępna.

2. Niskie koszty wyceny nieruchomości dla kredytów do 300 000 PLN.

3. Dostępność kredytów walutowych.

4. Akceptowalność dodatku mieszkaniowego dla żołnierzy, umowy na zastępstwo, zatrudnienia przez agencję pracy.

5. Relatywnie niski całkowity koszt kredytu.

6. Wymagany wkład własny na poziomie 10%.

7. Możliwość finansowania nieruchomości z licytacji.

Minusy oferty

Sam bank traktuję zupełnie obojętnie. Moja krytyczna opinia wynika z poniższego zestawu minusów kredytu mieszkaniowego w PEKAO S.A.

1. Fatalne warunki wcześniejszej spłaty.

2. Bank mający opinię mało nowoczesnej instytucji finansowej.

3. Krótki okres kredytowania.

4. Sposób budowy domu (liczba transz, płatna inspekcja, kosztorys).

5. Konieczność zawarcia umowy ubezpieczenia na życie w wielu przypadkach.

6. Podwyższenie kosztów socjalnych, gdy kobieta jest na urlopie macierzyńskim lub zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży.

7. Brak realnej i dostępnej możliwości zakupu działki budowlanej,

8. Bardzo słabo liczona zdolność kredytowa.

Podsumowanie

Powyższy wpis nie jest zestawieniem suchych informacji, jakich wiele możesz znaleźć w Internecie. Jest szczegółowym opisem, z którego możesz dowiedzieć się bardzo istotnych informacji dotyczących kredytu hipotecznego w PeKaO S.A. Piszę o tym, co można, czego nie można zrealizować, jakie są plusy, a jakie są minusy oferty kredytu mieszkaniowego. Oczywiście to jest tylko moja subiektywna ocena, którą wyniosłem ze trwającej od 11 latc współpracy z bankiem. Dla jednych klientów kredyt hipoteczny w PeKaO S.A. to świetne rozwiązanie, dla innych już niekoniecznie. Tym wpisem chciałem podwyższyć świadomość i wiedzę osób zainteresowanych. Mam nadzieję, że tego rodzaju informacje będą dla Ciebie przydatne.

Zapraszam do komentowania

Czy powyższe informacje są dla Ciebie wystarczające? Czy powinienem coś dodać, a może coś pominąłem? Koniecznie daj znać w komentarzu poniżej artykułu. Chętnie dowiem się, jak Ty odbierasz ofertę kredytu hipotecznego w PeKaO S.A. Chciałbym mieć kontakt z czytelnikami.