sidebar

Kredyty hipoteczne okiem praktyka

x
Przekaż dalej

Kredyt hipoteczny w PKO BP

PKO Bank Polski S.A. to absolutny gigant na polskim rynku bankowości detalicznej. Jest zdecydowanym liderem w sprzedaży kredytów hipotecznych. Bank ten obsługuje portfel hipoteczny na poziomie ponad 110 mld PLN (dane na sierpień 2019 roku). Kwota robiąca wrażenie, wręcz olbrzymia. Dla zwizualizowania skali: jest to ponad trzykrotnie więcej niż cena planowanej budowy Centralnego Portu Lotniczego w okolicach Warszawy. Dziś chciałem przedstawić szczegółową analizę oferty. Wskażę, które zasady udzielania kredytów w PKO BP mogą być interesujące, a które nie. Nie będę się bawił w tabelki marż czy prowizji, bo to jest niestałe, zmienne w czasie. Za kilka miesięcy może to wszystko być nieaktualne. Za to regulacje wewnętrzne, ciekawe parametry i triki zostaną na dużo, dużo dłużej. Podejdę do tematu zupełnie inaczej niż wszyscy blogerzy i wskażę plusy i minusy oferty kredytowej PKO BP S.A. W dzisiejszym wpisie „Kredyt hipoteczny w PKO BP – 31 bardzo ciekawych parametrów oferty” dowiesz się:

1. jakie są wady i zalety zaciągania kredytu hipotecznego w PKO BP S.A,
2. jakie są minimalne wymagania akceptacji popularnych dochodów,
3. o warunkach wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego w PKO BP S.A,
4. o ubezpieczeniach do kredytu mieszkaniowego w PKO BP S.A,
5. jak wyliczyć zdolność kredytową,
6. czy oprocentowanie hipoteki w PKO jest konkurencyjne.

kredyt hipoteczny w pko bp

PKO BP Własny Kąt Hipoteczny czy to jest wpis sponsorowany?

Jak wspomniałem powyżej, w bieżącym wpisie nie zamierzam analizować marż, prowizji oraz tabeli opłat i prowizji. Skupię się na wybranych parametrach, które dla klienta są nieznane, niezrozumiałe lub trudne do przełożenia na wady i zalety. Zamierzam opisać ofertę tego banku tak, by kredytobiorca w gąszczu zawiłości bankowych mógł podjąć optymalną decyzję. Zaznaczam, że jest to moje subiektywne zdanie, jakie wyrobiłem sobie przez 9 lat pracy w charakterze specjalisty ds. kredytów hipotecznych. Za moim pośrednictwem wielu klientów zaciągnęło kredyt hipoteczny w PKO BP. Moja opinia na temat kredytu hipotecznego w PKO BP może się różnić od innych. Nie zamierzam być „Szwajcarią kredytów hipotecznych”. Zaznaczam jednocześnie, że nie jest to w żadnym wypadku wpis sponsorowany.

1. Oprocentowanie

Siatka marż w PKO BP jest bardzo skomplikowana. Oprocentowanie finalne kredytu jest uzależnione od kwoty kredytu, wkładu własnego, dotychczasową współpracą oraz produktów dodatkowych. Nie polecam zaciągania kredytu w tym banku dla interesujących się niskimi kwotami. Stawki marż potrafią negatywnie zaskoczyć. Podobnie sytuacja się ma, jeśli dysponujesz wkładem poniżej 20%. Nie mam zatem możliwości, żeby podać choćby przybliżoną wartość RRSO. Niespecjalnie powinieneś jednak się tym martwić, gdyż w mojej ocenie Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania to nie jest najlepszy parametr do wyboru kredytu hipotecznego. Napisałem o tym jakiś czas temu artykuł – RRSO a kredyt hipoteczny.

Współpraca ze mną

sprawdź szczegóły

2. Zdolność kredytowa

PKO BP nie udzieli najwyższego ani najniższego kredytu hipotecznego na rynku. Zdolność kredytowa jest uzależniona od dochodów, zobowiązań, wieku, ilości osób w gospodarstwie, oprocentowania, wkładu własnego, okresu kredytowania i kilku innych parametrów. Dysponuję dostępem do kalkulatora bankowego, dzięki któremu mogę wyliczyć dla każdej z zainteresowanych osób maksymalną dostępną kwotę kredytu. Jeśli chciałbyś sprawdzić swoje maksymalne możliwości w tym banku, możesz odezwać się do mnie.

3. Kredyt hipoteczny w PKO BP S.A, a rodzaje uzyskiwanych dochodów

Jak już wielokrotnie wcześniej wspominałem, każdy bank ma własną politykę dotyczącą akceptacji i obliczania wysokości dochodu. Poniżej przedstawiam podstawowe zasady dotyczące akceptacji najbardziej popularnych rodzajów dochodów:

Umowa o pracę na czas nieokreślony

PKO BP S.A akceptuje umowy na czas nieokreślony, jeśli u danego pracodawcy kredytobiorca pracuje od minimum 6 miesięcy. Jest możliwość akceptacji dochodu po 1 miesiącu, jeśli kredytobiorca udowodni 12-miesięczny staż pracy na podstawie umowy o pracę w okresie 12 miesięcy poprzedzających obecne zatrudnienie. Bank do zdolności kredytowej bierze średnią za ostatnie 6 miesięcy lub krótszą, jeśli zatrudnienie trwa krócej. Jeśli są duże różnice pomiędzy średnią a wpływami za ostatnie 6 miesięcy (co bank sprawdza na wyciągach), bank może przyjąć niższą z wartości.

Umowa o pracę na czas określony

Bank wymaga do zaakceptowania dochodu spełnienia dwóch warunków z trzech przedstawionych poniżej:

1. Nie jest to pierwsza umowa z danym pracodawcą (dopuszczalne łączenie różnych umów, przerwa nie dłuższa niż 1 miesiąc).
2. Klient wykonuje zawód o wysokim prestiżu, charakteryzującym się  zaufaniem społecznym lub dana forma zatrudnienia jest powszechnie obowiązująca w danym zawodzie (np. lekarz, nauczyciel)
3.  Istnieją przesłanki  świadczące o  realności odnowienia lub przedłużenia umowy.

Umowa o pracę na czas określony może być procesowana jako umowa na czas nieokreślony, jeśli trwa w danym miejscu zatrudnienia od 6 miesięcy i minimum 18 miesięcy do przodu. Bank do zdolności kredytowej bierze średnią dochodów za ostatnie 6 miesięcy lub krótszą, jeśli zatrudnienie trwa krócej.

Umowa zlecenie i umowa o dzieło

Można powiedzieć, że uzyskanie kredytu hipotecznego w „banku ze skarbonką” nie odbiega od standardów rynkowych. Bank wymaga, by umowy te trwały minimum 12 miesięcy wstecz, z dopuszczalną przerwą 3 miesięcy między poszczególnymi umowami. PKO BP ma specyficzne wymagania wobec tych tytułów uzyskiwania dochodów. Wymaga, by kredytobiorca wykazał, że posiada ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli nie są odprowadzane składki ZUS, to należy przedstawić dowód posiadania ubezpieczenia prywatnego, np. w popularnych przychodniach prywatnych typu Luxmed, Medicover itp. Wysokość dochodów przyjmowanych przez bank to 65% przy średniej przychodu z ostatnich 12 miesięcy w przypadku umowy zlecenie oraz 40% przy średniej przychodu z ostatnich 12 miesięcy w przypadku umowy o dzieło.

Działalność gospodarcza

Minimalny okres prowadzenia działalności to 12 miesięcy wstecz. Bank dopuszcza możliwość, aby w trakcie tego okresy działalność była zawieszona. Warto jednak pamiętać, że nie jest to plusem i w każdym przypadku dokonywana jest indywidualna analiza.

4. Jaki jest maksymalny okres kredytowania?

Maksymalny okres kredytowania dla kredytu hipotecznego w PKO BP S.A. to 35 lat. W tym okresie należy uwzględnić również okres karencji (obligatoryjny w trakcie wypłaty transz, np. na budowę domu, płatność w ratach dla dewelopera lub fakultatywny, jeśli nie chcemy przez pewien czas płacić pełnej raty kapitałowo-odsetkowej). Maksymalny okres karencji to 36 miesięcy. W okresie karencji płaci się tylko odsetki od wypłaconej kwoty kredytu. Zdolność jest liczona na maksymalnie 30 lat, nawet jeśli kredyt jest zaciągany na 35 lat.

O zależnościach między kredytem hipotecznym a okresem kredytowania możesz przeczytać w jednym z wcześniejszych wpisów–>> Kredyt hipoteczny a okres kredytowania.

5. Maksymalny wiek kredytobiorcy

Maksymalny wiek kredytobiorcy to 80 lat w momencie prognozowanej spłaty ostatniej raty kredytu na dzień analizy kredytowej. Możliwość uzyskania kredytu do 80 roku życia jest dostępne tylko w ofercie dla raty malejącej. Do 75 roku życia w racie równej. Chyba że kredytobiorca nie podaje swojego dochodu do wyliczenia zdolności kredytowej – wtedy wiek kredytobiorcy nie jest uwzględniany w wyliczeniach. Podobne zasady obowiązują w pozostałych bankach, choć jest zróżnicowanie w kwestii maksymalnego wieku.

6. Ile trzeba mieć wkładu własnego?

PKO BP S.A należy do nielicznej grupy banków oferujących kredyty hipoteczne w sytuacji, gdy kredytobiorca dysponuje wkładem własnym w wysokości 10%. Jest to oczywiście okupione koniecznością zapłaty za ubezpieczenie niskiego wkładu. Tutaj trzeba przyznać, że PKO BP każe sobie słono płacić, bo do marży bazowej do momentu spłaty kapitału poniżej 80% LTV (loan to value – stosunek kredytu do zabezpieczenia) marża bazowa jest podwyższana 0,25 p.p. (0,25% potocznie). Jest to najwyższa stawka ubezpieczenia niskiego wkładu na rynku. Jest to szczególnie odczuwalne, jeśli wyjściowy okres kredytowania jest długi, gdyż kapitał jest spłacany w niewielkiej części. Zanim zostanie spłacony kapitał pozwalający na obniżenie marży o składkę ubezpieczenia minie sporo czasu i pochłonie to niemałą kwotę.
Bank wymaga, by wkład własny wnieść w formie gotówki lub działki w przypadku kredytu na budowę domu. Nie ma możliwości zabezpieczenia na drugiej hipotece w celu spełnienia warunku minimalnego wkładu własnego. Bank również nie akceptuje różnicy wynikającej z wartości transakcyjnej a wartości rynkowej. Taka różnica może mieć wpływ tylko i wyłącznie na marżę kredytu.

7. Koszty startowe kredytu

W zależności od wyboru oferty klient może zdecydować się na ofertę z prowizją lub ubezpieczeniem od utraty pracy. Standardowy koszt prowizji w PKO BP to 2% od kwoty kredytu. Koszt ubezpieczenia od utraty pracy to 3,25% od kwoty kredytu. Koszty startowe można kapitalizować czyli doliczać do kwoty kredytu. Warunkiem jest zachowanie odpowiedniego poziomu LTV. Jest to możliwe nawet w przypadku kredytu na 90%, ale w takiej sytuacji wycena nieruchomości musi wyjść odpowiednio wysoka.

8. Wycena nieruchomości

PKO BP S.A., jak każdy bank oferujący kredyt hipoteczny wymaga by dokonać wyceny nieruchomości nabywanej nieruchomości. Zgodnie z wewnętrznymi zasadami wycenę wykonuje podmiot zewnętrzny na zlecenie banku. W teorii bank jest w stanie zaakceptować wycenę nieruchomości dostarczoną przez klienta. Wymaga to oddzielnej zgody banku i podpisania porozumienia w kwestii akceptacji rzeczoznawcy.  Koszt analizy operatu zewnętrznego to 400 PLN/700 PLN (mieszkanie/dom), czyli dokładnie tyle samo co operat bankowy. Wydanie zgody oraz weryfikacja zewnętrznego operatu to min. 1 tydzień. Wszystko w moim mniemaniu jest zrobione tak, żebyś nie chciał korzystać z własnej wyceny nieruchomości. Przyjmuję zatem, że jedynym sensownym rozwiązaniem jest zdanie się na operat szacunkowy banku. Kredytobiorca ponosi koszt za wykonanie wyceny, tylko jeśli uzyska pozytywną decyzję kredytową i zdecyduje się podpisać umowę w tym banku. Koszt wyceny to 400 PLN dla mieszkań i działek, 700 PLN w przypadku domów. Podobnie jak w innych bankach. Opłata za wycenę jest płatna w dniu podpisania umowy kredytowej. Należy uznać zatem, że kredyt hipoteczny w PKO BP S.A. jest pod tym względem w miarę pozytywnie zorganizowany dla kredytobiorcy.

9. Wcześniejsza spłata

Do niedawna była to prawie najgorsza oferta pod tym względem na rynku. Od niedawna jest to jedna z lepszych, choć z pewnymi wadami. Do ideału jeszcze trochę brakuje. Po wejściu ustawy o kredycie hipotecznym PKO Bank Polski zmienił tabelę opłat i prowizji w zakresie wcześniejszej spłaty. Nowe warunki to 0% za wcześniejszą spłatę już od samego początku. Istnieje możliwość nadpłaty przez bankowość elektroniczną. Ewentualne skrócenie okresu kredytowania wymaga aneksu, za który trzeba wnieść opłatę w wysokości 0,5% od pozostałego salda kredytu, minimum 200 PLN. To naprawdę fatalne rozwiązanie. Skracanie okresu kredytowania daje bardzo duże oszczędności na odsetkach.

10. Decyzja wstępna

Na dobrą sprawę PKO BP nie oferuje decyzji wstępnej. Czasami w ten sposób określane są akceptacje wniosku po rejestracji w systemie. Jest to jednak podstawowy scoring, pierwszy nie do końca wiarygodny krok w procedurze uzyskania kredytu hipotecznego w PKO BP. Nie można wyciągać żadnych wniosków po pozytywnej decyzji scoringowej.

Współpraca ze mną

sprawdź szczegóły

11. Czas oczekiwania na decyzję ostateczną

PKO BP to jeden z szybszych banków analizujących wnioski o kredyt hipoteczny. Bank ten działa zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym i wydaje decyzję kredytową w trakcie 21 dni od daty złożenia wszystkich dokumentów. W zależności od bieżącego obłożenia ilością wniosków, potrafią wydać pełną decyzję kredytową nawet w trakcie kilku dni. Jest to również uzależnione od rejonizacji. PKO BP posiada kilka centr analitycznych i każde z nich to swojego rodzaju „państwo w państwie”.

12. Produkty dodatkowe

PKO BP oferuje rożnego rodzaju produkty dodatkowe, które pozwalają obniżyć marżę kredytu. Głównie jest to rachunek bankowy, wpływ z wynagrodzenia w kwocie minimum 3000 PLN, ubezpieczenie od utraty pracy, ubezpieczenie na życie, karta kredytowa. Wybrane produkty są wymagane przez cały okres kredytowania. Rezygnacja oznacza podwyżkę marży o wartość, jaką bazowo została obniżona.

13. Ubezpieczenie na życie

PKO BP nie zobowiązuje kredytobiorców do zabezpieczenia kredytu ubezpieczeniem na życie. Daje jednak możliwość zakupu ubezpieczenia jako produktu dodatkowego obniżającego marżę kredytu hipotecznego. Ubezpieczenie jest oferowane we współpracy z PKO TU S.A., czyli towarzystwem ubezpieczeniowym z grupy kapitałowej PKO BP S.A. Koszt ubezpieczenia na życie w PKO BP to 0,2773% miesięcznie od salda kredytu przy jednoczesnej obniżce marży o 0,07%. Zatem realny koszt ubezpieczenia na życie to 0,02073%. Dla średniego kredytu o wartości 300 000 PLN składka miesięczna wyniesie 83,19 PLN miesięczne. Składkę za pierwszy okres czyli 12 miesięcy należy zapłacić z góry. Suma składki to 0,33276% wysokości kredytu. Dla osób chcących ubezpieczyć się na życie jest to całkiem sensowne rozwiązanie. Składka będzie malała wraz ze spłatą kapitału kredytu. Jest to jedna z najtańszych polis życiowych oferowanych przy kredytach hipotecznych przez banki. W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia w trakcie spłaty kredytu marża jest podwyższana o 0,1 p.p (0,1% potocznie). Dość mocnym wyróżnikiem jest brak badań lekarskich do 1 mln PLN. Trudno, a raczej niemożliwe byłoby znaleźć ubezpieczenie na życie połowę niższe bez badań lekarskich.

Tu znajdziesz OWU ubezpieczenia na życie w PKO BP

14. Ubezpieczenie od utraty pracy

Ukochany produkt dodatkowy PKO BP S.A. :) Bank ma duże parcie na sprzedaż tego ubezpieczenia, choć nie jest ono dla klienta obowiązkowe. Nie dajcie się zatem zwieść, jeśli ktoś będzie twierdził inaczej. Ubezpieczenie jest oferowane we współpracy z PKO TU S.A., czyli ubezpieczycielem z grupy kapitałowej PKO BP S.A. Koszt jest dość spory, bo 3,25% od kwoty kredytu na 4 lata. Oznacza to, że od średniego kredytu 300 000 PLN koszt ubezpieczenia wyniesie 9 750 PLN. Jest możliwość kapitalizacji składki, czyli dopisania składki do kredytu. Należy pamiętać jednak, iż maksymalne LTV to 90%. Skorzystanie z „polisy bankowej” umożliwia obniżenie marży czyli składowej oprocentowania. Nie ma obowiązku ponawiania ubezpieczenia w kolejnych latach, po zakończeniu pierwszego okresu składkowego – 4 lat. Ponowny wykup nie ma wpływu na warunki cenowe kredytu. W ofercie standardowej powoduje to obniżkę marży o 0,15 p.p. (0,15% potocznie). W ofercie pakietowej w zamian za wykup polisy dostajemy marżę 1,1% w pierwszym roku (meeeeeeeega tanio) i znacznie niższe marże w kolejnych latach w porównaniu do oferty standardowej. Rezygnacja z ubezpieczenia i zwrot składki w trakcie jego trwania to podwyższenie marży na cały okres kredytowania o 0,5 p.p. (0,5% potocznie). Należy zatem dobrze przemyśleć wybór tej opcji. Ze swojej strony dodam, że kredyt wraz z polisą jest sensownym rozwiązaniem dla kredytobiorców planujących spłacać kredyt bez dokonywania nadpłat, przez dłuższy okres. Niska marża w pierwszym okresie, trochę wyższa w późniejszym wymaga dłuższego okresu kredytowania, by odrobić straty wynikające z wysokiej wpłaty na start, na ubezpieczenie.

15. Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenie nieruchomości do kredytu w PKO BP zupełnie nic nie daje poza komfortem braku konieczności wyszukiwania polisy we własnym zakresie. Stawka za polisę została ustalona na poziomie 0,08% od wartości nieruchomości, więc jest to 80 PLN za każde 100 000 PLN wartości ubezpieczanej nieruchomości. Należy zwrócić uwagę, iż jest to podstawowy wariant ubezpieczenia. Jeśli zamierzasz dokupić ubezpieczenie ruchomości domowych, OC w życiu prywatnym trzeba dopłacić dość poważne kwoty. Wykup polisy bankowej nie ma wpływu na warunki cenowe kredytu. Zdecydowanie polecam wybór polisy we własnym zakresie.

16. Ubezpieczenie pomostowe

Ubezpieczenie pomostowe obowiązuje od pierwszej wypłaty kredytu do dokonania wpisu na pierwszym miejscu w hipotece nieruchomości. Koszt to podwyższenie marży o 0,9 p.p (0,9% potocznie). Miesięczna stawka ubezpieczenia dla kredytu o wartości 300 000 PLN to około 170 PLN w skali miesiąca.

17. Ubezpieczenie niskiego wkładu

Kredyt hipoteczny w PKO BP dla klientów z mniejszym wkładem niż 20% oznacza konieczność opłacania ubezpieczenia niskiego wkładu. Koszt ubezpieczenia to podwyższenie marży 0,25 p.p (0,25% potocznie). Bank będzie pobierał składkę, aż do momentu, kiedy LTV zejdzie poniżej 80%. Niestety bank nie dokonuje weryfikacji wartości nieruchomości.

18. Kredyt na zakup działki i budowę domu

PKO BP to jeden z niewielu banków oferujących możliwość uzyskania kredytu hipotecznego za jednym razem na zakup działki i budowę domu. Na moment wnioskowania nie trzeba posiadać pozwolenia na budowę ani zgłoszenia rozpoczęcia budowy. Warunkiem jest załączenie na druku bankowym do wniosku kredytowego kosztorysu budowy i posiadanie projektu technicznego. Jest to wymagane, gdyż na etapie analizy dział nieruchomości musi ocenić realność kosztorysu względem projektu. Warunkiem uruchomienia środków na budowę będzie dostarczenie prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia budowy z pieczęcią braku sprzeciwu odpowiedniego urzędu.

19. Zasiłek macierzyński i zwolnienie lekarskie z powodu ciąży

Banki mają zróżnicowane podejście do akceptacji dochodów uzyskiwanych na zasiłku macierzyńskim lub zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży trwającym powyżej 30 dni. PKO BP S.A. nie ma z tym problemu. Oczywiście tylko dla kobiet uzyskujących dochody z tytuły umowy o pracę. Do wniosku trzeba dostarczyć zaświadczenie z ZUS o zasiłku macierzyńskim (imię i nazwisko, PESEL, data rozpoczęcia zasiłku, wysokość wypłaconych świadczeń, dane pracodawcy). W przypadku zwolnienia dobrze jest dostarczyć zwolnienie lekarskie potwierdzające, że powodem jest ciąża. W obydwu przypadkach kobieta musi dodatkowo oświadczyć, iż nie skorzysta z urlopu wychowawczego. Oświadczenie nie powoduje, iż w umowie kredytowej będzie zobowiązanie kobiety do powrotu do pracy lub jakichkolwiek konsekwencji w przypadku zmiany zdania.

20. Kredyt na nieruchomość z licytacji komorniczej

Uzyskanie finansowania na nieruchomości z licytacji komorniczych jest z natury trudne. Wiele banków nie chce podejmować tego tematu. Powodem tych problemów jest konieczność zapłaty środków przed podpisaniem aktu przenoszącego własność nieruchomości. PKO BP S.A. daje możliwość uzyskania kredytu hipotecznego na nieruchomości tego typu, ale warunkiem jest zabezpieczenie na drugiej nieruchomości. Jest to specyficzny kredyt, do którego trzeba się odpowiednio przygotować. Należy uwzględnić, iż tego typu transakcja jest ograniczona czasowo. Zazwyczaj czas na dokonanie transakcji to 14-30 dni. Proces uzyskania kredytu trwa niewiele krócej. Wobec tego istnieje możliwość utracenia wpłaconego wadium w przypadku niespełnienia warunków licytacji. Zazwyczaj proces uzyskania kredytu hipotecznego w PKO BP trwa dość krótko.

Współpraca ze mną

sprawdź szczegóły

21. Czy można wnioskować o kredyt hipoteczny bez umowy przedwstępnej?

Kupno nieruchomości zazwyczaj łączy się z koniecznością podpisania umowy przedwstępnej. W umowie przedwstępnej zapisywane są wszystkie istotne parametry przyszłej transakcji, m.in. przedmiot sprzedaży, strony transakcji, cena, terminy, zaliczka lub zadatek oraz inne indywidualne zapisy. Konieczność wpłaty zadatku jest dla wielu klientów niekomfortowa ze względu na brak pewności uzyskania kredytu hipotecznego. PKO BP daje możliwość starania się o kredyt hipoteczny na podstawie specjalnego oświadczenia. W oświadczeniu o zamiarze nabycia nieruchomości wnioskodawca wypełnia wszystkie istotne dane przyszłej transakcji. Na tej podstawie bank wydaje decyzję warunkową. Warunkiem będzie dostarczenie umowy przedwstępnej. Klient po uzyskaniu decyzji ma już pewność uzyskania finansowania, a więc wpłata zadatku nie jest obarczona ryzykiem. Tego typu rozwiązanie jest możliwe tylko w przypadku nieruchomości z rynku wtórnego. Na rynku pierwotnym konieczne jest dostarczenie przynajmniej umowy rezerwacyjnej.

Druk oświadczenia znajdziesz po tym linkiem. Oświadczenie o zamiarze nabycia nieruchomości

22. Oferta branżowa kredytu hipotecznego dla bankowców

Na bardzo dobre warunki kredytu hipotecznego w PKO BP S.A. mogą liczyć osoby zatrudnione w sektorze bankowości. Bank ten oferuje im warunki cenowe, które na tę chwilę są nie do pobicia. Warunkiem jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w określonym przez PKO BP katalogu banków i firm z grup kapitałowych tych banków. Prowizja kształtuje się na poziomie 0,5%, a marża w zakresie 1,6–1,7%. Marża jest uzależniona od czterech czynników: LTV, wysokości kredytu, stażu pracy w bankowości oraz wysokości uzyskiwanego dochodu. Oferta kredytu hipotecznego dla bankiera w PKO BP jest wedle mojej wiedzy najlepsza na rynku. Jeśli zakończysz pracę w sektorze bankowości, Twoja marża wzrośnie o 0,3 p.p (potocznie 0,3%).

23. Jakie są dostępne waluty?

Kredyt hipoteczny w PKO BP jest od dawna oferowany tylko i wyłącznie w złotówkach. Niestety nie ma żadnej alternatywy dla osób zarabiających w walutach obcych. Zgodnie ustawą o kredycie hipotecznym waluta kredytu musi być zbieżna z walutą uzyskiwanego dochodu lub walutą posiadanego majątku. Niestety klient uzyskujący dochód w walucie obcej musi skierować swoje kroki do innego banku.

24. Bankowość elektroniczna

O dziwo PKO BP oddał do dyspozycji całkiem zgrabny system bankowości elektronicznej. System daje możliwość dokonywania nadpłat kredytu w formie elektronicznej. Poza standardowymi opcjami typu przelew, sprawdzenie salda i tym podobne jeden z niewielu banków daje możliwość ściągnięcia raportu BIK online.

25. Dodatek mieszkaniowy dla służb mundurowych

Pracownicy służ mundurowych np. policjanci, żołnierze, „BOR-owiki na mocy ustawy za nie używanie mieszkania służbowego otrzymują ekwiwalent pieniężny. Wysokość świadczenia jest uzależniona od pracodawcy oraz lokalizacji. W przypadku żołnierzy taki dodatek potrafi wynieść nawet w okolicach 900 PLN. Jest to zatem znaczący składnik miesięcznych przychodów gospodarstwa domowego. Zdarza się, że jest to składnik, którego brakuje do zdolności kredytowej. Niestety w związku z faktem, iż nie jest to dochód w ujęciu podatkowym, niewiele banków akceptuje dodatek mieszkaniowy w liczeniu zdolności do uzyskania kredytu hipotecznego. PKO BP jest jednym z nich co jest niewątpliwym plusem. By ten dochód został zaakceptowany, do wniosku trzeba dostarczyć zaświadczenie o wysokości przynależnego dodatku mieszkaniowego. Szukając rozwiązania i celując w kredyt hipoteczny w PKO BP może się zdarzyć, że osoba w oddziale nie będzie miała świadomości o takim rozwiązaniu.

26. Oprocentowanie stałe

Od 27.08.2018 roku PKO BP wprowadził możliwość uzyskania oprocentowania stałego na pierwsze 5 lat kredytu. Opcja nie jest dostępna dla nowych klientów. Swoje umowy mogą aneksować kredytobiorcy, którzy już mają kredyt hipoteczny. Kredytobiorcy, którzy wypłacili kredyt dłużej niż 2 lata temu, będą zmuszeniu dostarczyć dokumenty finansowe. Bank na nowo sprawdzi ich zdolność kredytową. Warunkiem jest posiadanie zdolności kredytowej, brak opóźnień w spłacie rat oraz wypłacenie całej przyznanej kwoty kredytu. Bank nie pobiera żadnej kwoty za aneksowanie umowy. Oprocentowanie kredytu będzie wyliczone na podstawie 5-letniej stopy bazowej obowiązującej w danym dniu oraz marży z umowy kredytowej. Na ich podstawie będzie można wyliczyć raty stałe w PKO BP. 

27. Stopa procentowa WIBOR6M

PKO BP od 28.02.2019 roku do wyznaczenia oprocentowania zamiast stopy procentowej WIBOR3M zaczął korzystać z WIBOR6M. Zmiana oprocentowania będzie następowała zatem co sześć miesięcy, zamiast dotychczasowego standardu co trzy miesiące. Niestety nie jest to pozytywna zmiana, gdyż WIBIR6M oznacza zazwyczaj wyższe oprocentowanie. Patrząc na średnią za ostatnie 10 lat WIBOR3M kształtował się na poziomie 3%. Natomiast WIBOR6M kształtował się na poziomie 3,07%. Niby niewiele, ale jest to różnica potrafiąca wygenerować dodatkowe odsetki. Przykładowo dla kredytu 300 000 PLN, na 30 lat, różnica 0,07 p.p w oprocentowaniu wygeneruje około 4 291 PLN więcej w całym okresie kredytowania.

28. Środki do dowolnej dyspozycji w cenie kredytu hipotecznego

Zaciągając kredyt hipoteczny w PKO BP, można liczyć na środki do dowolnej dyspozycji o wartości 25% kwoty kredytu celowego. Mówiąc ludzkim językiem, można otrzymać środki wolne w najtańszej cenie, czyli cenie hipoteki. Oczywiście nie oznacza to, że można zaciągnąć kredyt na 115%. Maksymalne łączne LTV to 90%. Taka możliwość funkcjonuje, wyłącznie jeśli ktoś pod zabezpieczenie hipoteki daje dwie nieruchomości lub realizuje budowę domu na własnej działce o znacznej wartości. Środki można wydatkować na dowolny cel. Możesz wydać na wakacje, zakupy do domu, edukację i inne. Bank nie będzie wymagał udokumentowania wydatkowania tych pieniędzy.

29. Obniżka marży dla stałych klientów

„Bank ze skarbonką” oferuje swoim stałym klientom obniżkę o 0,15 p.p (0,15%) wobec standardowej siatki marż. Warunkiem jest by na rachunek bankowy w PKO BP lub Inteligo (bank internetowy będący własnością PKO BP) za ostatnie 6 miesięcy wpływają w każdym miesiącu wynagrodzenie.

30. Konsolidacja hipoteczna

O ile cenowa oferta kredytu mieszkaniowego niezbyt się wybija ponad normę, o tyle kredyty hipoteczne konsolidacyjne są jednymi z najlepszych. Bank podwyższa marżę bazową nieznacznie, co powoduje, że konkurencja zazwyczaj zostaje w tyle.

31. Wysokie kwoty finansowania

„Bank ze skarbonką” jest znany na rynku, że udziela nawet bardzo wysokich kwot kredytu. Tam gdzie wszystkie inne banki mówią pas, PKO BP jest w stanie podejść do sprawy. Realizowałem w tym banku już kredyty hipoteczne na ponad 2 mln złotych.

Współpraca ze mną

sprawdź szczegóły

Kto zaciąga hipotekę w PKO BP?

Kredyt hipoteczny w PKO BP S.A wybiera od wielu lat na stałym poziomie ok. 30% wszystkich klientów hipotecznych. Wybór PKO BP S.A. nie zawsze jest dokonywany jako najlepszy z dostępnych ofert. Bardzo duża część klientów wybiera PKO Bank Polski z innych powodów niż cena kredytu. Argumentów, poza ceną, jest przynajmniej kilka: PKO BP S.A. to polski bank, inni wybierają, to i ja wybiorę, „na 100% nas nie oszukają”, PKO BP S.A. ma najbardziej rozbudowaną sieć oddziałów na terenie Polski. Bank ten posiada największą ilość ROR, co dla części klientów niechętnych do zmian jest powodem wyboru tego banku. Hipoteką w „banku ze skarbonką” powinny interesować się przede wszystkim osoby:

1. kredytobiorcy w wieku i średnim, a nawet i emeryci,
2. zaciągające wyższe kwoty kredytu,
3. mieszkające w miejscowościach położonych dalej od dużych miast,
4. potrzebujące konsolidacji i pożyczki hipotecznej.

Plusy kredytu hipotecznego w PKO BP

Ten gigant posiada w swojej ofercie sporo ciekawych parametrów, które można uznać na bardzo dobre lub wyjątkowo ciekawe. Poniżej zestawienie tych, które uważam że można uznać za pozytywne:

1. wcześniejsza spłata 0% już od samego początku,
2. największa ilość oddziałów na terenie całego kraju,
3. brak konieczności płatności za wycenę nieruchomości do złożenia wniosku,
4. akceptacja zasiłku macierzyńskiego i dochodów na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży jako dochodu,
5. świetne warunki oferty branżowej dla pracowników sfery finansowej,
6. tylko 10% wymaganego wkładu własnego,
7. możliwość wnioskowania o kredyt bez umowy przedwstępnej na rynku wtórnym,
8. akceptacja dodatku mieszkaniowego dla służb mundurowych jako dochodu,
9. możliwość uzyskania kredytu na zakup nieruchomości z licytacji komorniczej,
10. możliwość skredytowania jednym kredytu zakupu działki i budowy domu,
11. możliwość uzyskania kredytu o wysokiej wartości kwotowej,
12. możliwość kredytowania do 80 roku życia w momencie spłaty ostatniej raty,
13. możliwość uzyskania oprocentowania stałego czyli rat stałych na na 5 lat,
14. szybka decyzja kredytowa do 21 dni od daty złożenia dokumentacji kredytowej,
15. obniżka marży o 0,15 p.p (0,15% potocznie) dla klientów posiadających wpływ z wynagrodzenia za min.6mc wstecz.

Minusy kredytu hipotecznego w PKO BP

Niestety PKO BP ma w swoim kredycie hipotecznym sporo złych parametrów. Na co powinni uważać przyszli kredytobiorcy zaciągając kredyt hipoteczny w PKO BP?

1. skrócenie okresu kredytowania wymaga wniesienia 0,5% prowizji od pozostałego salda kredytu,
2. defensywne podejście do uzyskania dochodów na podstawie umowy zlecenie i umowy o dzieło,
3. konieczność opłacania ubezpieczenia niskiego wkładu do czasu spłaty kapitału poniżej 80% LTV,
4. uzależnienie dobrych warunków cenowych od konieczności opłaty ubezpieczenia od utraty pracy w wysokości 3,25% od wartości kredytu,
5. brak realnej możliwości dostarczenia własnej wyceny nieruchomości,
6. relatywnie częste decyzje negatywne wynikające ze scoringu, wewnętrznych decyzji banku i innych nie do końca logicznych powodów,
7. słaba kadra osobowa pracująca w oddziałach co szczególne odnosi się do starszych pracowników i tych co pracują poza dużymi ośrodkami,
8. WIBOR6M zamiast WIBOR3M co oznacza średnioroczne wyższe oprocentowanie,
9. bardzo słabe warunki oprocentowania dla kredytów z niskimi kwotami i niskim wkładem własnym.

Podsumowanie

Kredyt hipoteczny w „banku ze skarbonką” ma swoje wady i zalety. Nie jest to najlepszy bank na rynku. Niech Cię nie zmylą statystyki i to że kredyt w tym banku wybiera ponad 30% kredytobiorców. Wielkość i skala działalności banku działa na wyobraźnię, ale to nie jest argument, by właśnie do tego banku przynosić swoje pieniądze. To, że inni zaciągnęli tam kredyt, nie oznacza, że zrobili to słusznie. Zapewniam, że spora część ludzi wybiera bank na hipotekę, zupełnie nie mając świadomości, jakimi parametrami powinni się kierować. Bank należy wybierać w odniesieniu do swojej sytuacji finansowej, osobistej, rodzaju nieruchomości czy też strategii szybkości spłaty. Bank, który jest największy, nie jest z zasady najlepszy. Podobnie bank, w którym masz rachunek, z miejsca nie zaoferuje najlepszych warunków cenowych, dla Ciebie jako stałego, sprawdzonego klienta. PKO BP nie jest również bankiem najgorszym. Ma bardzo dużo ciekawych rozwiązań w swojej polityce kredytowej, które, umiejętnie wybrane, mogą pracować dla Twojego domowego budżetu. Jak każdy bank PKO BP oferuje fajne opcje kredytowania. Jeśli będziesz świadomy czego potrzebujesz i tego co ten bank oferuje kredyt hipoteczny w PKO BP może być naprawdę dobrym rozwiązaniem.

Zapraszam do komentowania

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wątpliwości co do tematu „Kredyt hipoteczny w PKO BP – 31 bardzo ciekawych parametrów oferty”, śmiało komentuj poniżej. Chętnie odpowiem i postaram się pomóc. Obiecuję że żaden z komentarzy nie pozostanie bez odpowiedzi.

Powiązane wpisy

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Rozumiem i akceptuję