x

Banki

Kredyt hipoteczny w PKO BP – 33 bardzo ciekawe parametry oferty

Kredyt hipoteczny w PKO BP

PKO Bank Polski S.A. to absolutny gigant na polskim rynku bankowości detalicznej. Jest zdecydowanym liderem w sprzedaży kredytów hipotecznych. Bank ten obsługuje portfel hipoteczny na poziomie ponad 115 mld PLN (wedle oficjalnych informacji na IV kwartał 2021 roku). Ta olbrzymia kwota naprawdę robi wrażenie . Dla zwizualizowania skali: jest ponad trzykrotnie większa niż cena planowanej budowy Centralnego Portu Lotniczego w okolicach Warszawy. Dziś chciałem przedstawić szczegółową analizę oferty. Wskażę, które zasady udzielania kredytów w PKO BP mogą być interesujące, a które nie. Nie będę się bawił w tabelki marż czy prowizji, bo to jest niestałe, zmienne w czasie. Za kilka miesięcy mogą się okazać nieaktualne. Za to informacje, regulacje wewnętrzne, ciekawe parametry i triki zostaną na dużo, dużo dłużej. Podejdę do tematu zupełnie inaczej niż wszyscy blogerzy i wskażę plusy i minusy oferty kredytowej PKO BP S.A.

Spis treści

Z dzisiejszego wpisu „Kredyt hipoteczny w PKO BP – 32 bardzo ciekawe parametry oferty” dowiesz się:

  1. jakie są wady i zalety zaciągania kredytu hipotecznego w PKO BP S.A,
  2. jakie są minimalne wymagania akceptacji popularnych dochodów,
  3. o warunkach wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego w PKO BP S.A,
  4. o ubezpieczeniach do kredytu mieszkaniowego w PKO BP S.A,
  5. czy bankowy kalkulator dobrze liczy zdolność kredytową,
  6. czy oprocentowanie hipoteki w PKO jest konkurencyjne.

kredyt hipoteczny w pko bp

PKO BP Kredyt Własny Kąt Hipoteczny – wpis sponsorowany?

Jak wspomniałem powyżej, w bieżącym wpisie nie zamierzam analizować marż, prowizji oraz tabeli opłat i prowizji. Skupię się na wybranych parametrach, które dla klienta są nieznane, niezrozumiałe lub trudne do przełożenia na wady i zalety. Zamierzam opisać ofertę tego banku tak, by kredytobiorca w gąszczu zawiłości bankowych mógł podjąć optymalną decyzję. Będzie to dla Ciebie prawdziwa kopalnia informacji. Zaznaczam, że jest to moje subiektywne zdanie, jakie wyrobiłem sobie przez 11 lat pracy w charakterze specjalisty ds. kredytów hipotecznych. Za moim pośrednictwem wielu klientów zaciągnęło kredyt hipoteczny w PKO BP. Moja opinia na temat kredytu hipotecznego w PKO BP może się różnić od innych. Nie zamierzam być „Szwajcarią kredytów hipotecznych”. Zaznaczam jednocześnie, że nie jest to w żadnym wypadku wpis sponsorowany.

1. Oprocentowanie kredytu w PKO BP

Zgodnie z rekomendacją KNF bank PKO BP oferuje kredyty hipoteczne z oprocentowaniem zmiennym oraz oprocentowaniem stałym na 5 lat w przód.

Oprocentowanie zmienne

Na oprocentowanie zmienne składa się WIBOR 6M (dla starszych umów WIBOR 3M) oraz marża kredytu. Tabela marż jest w PKO BP bardzo skomplikowana , wobec czego trzeba dokonać indywidualnej analizy. Oprocentowanie finalne kredytu jest uzależnione od kwoty kredytu, wkładu własnego, ewentualnej współpracy z bankiem oraz wyboru produktów dodatkowych. Bank uzależnia cenę kredytu również od lokalizacji nieruchomości. Nieruchomości zlokalizowane w Warszawie otrzymają największą zniżkę. Na trochę mniej mogą liczyć podwarszawskie miejscowości. Reszta Polski niestety “nie łapie” się na żadne upusty.

Oprocentowanie stałe

PKO BP jest jedynym bankiem na rynku, który oprocentowanie stałe opiera o zmienną 5-letnią stopę. Stopa ta jest publikowana codzienne na stronie banku. Do stałej stopy należy dodać marżę oraz odjąć 0,5 p.p (0,5% potocznie). Oprocentowanie będzie zablokowane na kolejne 5 lat. Wybierając tę opcję nie będziesz musiał martwić się wzrostami WIBOR.

RRSO

Nie jest możliwe, żeby podać choćby przybliżoną wartość RRSO. Niespecjalnie powinieneś się jednak tym martwić, gdyż w mojej ocenie Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania to nie jest najlepszy parametr do wyboru kredytu hipotecznego. We wzorze na RRSO nie są uwzględnione wszystkie istotne parametry jak np. wcześniejsza spłata. Znaczne rozszerzenie tematu zajdziesz w jednym z moich wpisów – RRSO a kredyt mieszkaniowy.

2. Zdolność kredytowa

PKO BP nie udzieli najwyższego ani najniższego kredytu hipotecznego na rynku. Udzielenie kredytu jest uzależnione od dochodów, zobowiązań, wieku, liczby osób w gospodarstwie, oprocentowania, wkładu własnego, okresu kredytowania i kilku innych parametrów. Dysponuję dostępem do kalkulatora bankowego, dzięki któremu mogę wyliczyć dla Ciebie maksymalną dostępną kwotę kredytu. Jeśli chciałbyś sprawdzić swoje maksymalne możliwości w tym banku, możesz odezwać się do mnie. Namiary znajdziesz w sekcji kontakt.

3. Kredyt hipoteczny w PKO BP S.A. a rodzaje uzyskiwanych dochodów

Jak już wielokrotnie wcześniej wspominałem, każdy bank ma własną politykę dotyczącą akceptacji i obliczania wysokości dochodu. Poniżej przedstawiam podstawowe zasady dotyczące akceptacji najbardziej popularnych rodzajów dochodów:

Umowa o pracę na czas nieokreślony

PKO BP S.A. akceptuje umowy na czas nieokreślony, jeśli u danego pracodawcy kredytobiorca pracuje od minimum 6 miesięcy. Jest możliwość akceptacji dochodu po jednym miesiącu, jeśli kredytobiorca udowodni 12-miesięczny staż pracy na podstawie umowy o pracę w okresie 12 miesięcy poprzedzających obecne zatrudnienie. Bank do wyliczenia zdolności kredytowej bierze średnią za ostatnie 6 miesięcy lub krótszą, jeśli zatrudnienie trwa krócej. W przypadku występowania dużych różnic pomiędzy średnią a wpływami za ostatnie 6 miesięcy (co bank sprawdza na wyciągach) bank może przyjąć niższą z wartości.

Umowa o pracę na czas określony

Umowa o pracę na czas określony może być zaakceptowana, jeśli trwa w danym miejscu zatrudnienia od 6 miesięcy i minimum 6 miesięcy do przodu. Bank do zdolności kredytowej bierze średnią dochodów za ostatnie 6 miesięcy.

Umowa-zlecenie i umowa o dzieło

Można powiedzieć, że uzyskanie kredytu hipotecznego w „banku ze skarbonką” nie odbiega od standardów rynkowych. Bank wymaga, by umowy te trwały minimum 12 miesięcy wstecz, z dopuszczalną przerwą 3 miesięcy między poszczególnymi umowami. PKO BP ma specyficzne wymagania wobec tych tytułów uzyskiwania dochodów. Kredytobiorca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli nie są odprowadzane składki ZUS, to należy przedstawić dowód posiadania ubezpieczenia prywatnego, np. w popularnych przychodniach prywatnych typu LUX MED, Medicover itp. Wysokość dochodów przyjmowanych przez bank to 65% przy średniej przychodu z ostatnich 12 miesięcy w przypadku umowy zlecenie oraz 40% przy średniej przychodu z ostatnich 12 miesięcy w przypadku umowy o dzieło.

Działalność gospodarcza

Minimalny okres prowadzenia działalności to 24 miesięcy wstecz. Istnieje możliwość, żeby bank zaakceptował działalność trwającą krócej, ale musi to być kontynuacja poprzedniego miejsca pracy lub przedsiębiorca musi działać na zasadzie b2b, czyli posiadać podpisaną umowę o współpracy z kontrahentem. Bank nie dopuszcza możliwości, aby w trakcie tego okresu działalność była zawieszona. Zdolność jest wyliczana na podstawie PIT za lata ubiegłe oraz bieżących wyników.

4. Jaki jest maksymalny okres kredytowania?

Maksymalny okres kredytowania dla kredytu hipotecznego w PKO BP S.A. to 35 lat. W tym należy uwzględnić również okres karencji (obligatoryjny w trakcie wypłaty transz, np. na budowę domu, płatność w ratach dla dewelopera, lub fakultatywny, jeśli nie chcemy przez pewien czas płacić pełnej raty kapitałowo-odsetkowej). Maksymalny okres karencji to 36 miesięcy. W okresie karencji płaci się tylko odsetki od wypłaconej kwoty kredytu. Zdolność jest liczona na maksymalnie 30 lat, nawet jeśli kredyt jest zaciągany na 35 lat.

O zależnościach między kredytem hipotecznym a okresem kredytowania możesz przeczytać w jednym z wcześniejszych wpisów–>> Kredyt hipoteczny a okres kredytowania.

5. Maksymalny wiek kredytobiorcy

Maksymalny wiek kredytobiorcy to 80 lat w momencie prognozowanej spłaty ostatniej raty kredytu na dzień analizy kredytowej. Możliwość uzyskania kredytu do 80. roku życia jest dostępna tylko w ofercie dla raty malejącej. Do 75. roku życia w racie równej. Chyba że kredytobiorca nie podaje swojego dochodu do wyliczenia zdolności kredytowej – wtedy wiek kredytobiorcy nie jest uwzględniany w wyliczeniach. Podobne zasady obowiązują w pozostałych bankach, choć występuje zróżnicowanie w kwestii maksymalnego wieku.

6. Ile trzeba mieć wkładu własnego?

PKO BP S.A. po zawierusze wywołanej koronawirusem ponownie zmienił  wymogi odnośnie wkładu własnego. Klienci ponownie mogą liczyć na minimalny wkład własny o wartości 10%.  Wkład własny należy wnieść w formie gotówki lub działki w przypadku kredytu na budowę domu. Nie ma możliwości zabezpieczenia na drugiej hipotece w celu spełnienia warunku minimalnego wkładu własnego. Bank również nie akceptuje różnicy wynikającej z wartości transakcyjnej i wartości rynkowej.  Taka różnica może mieć wpływ tylko i wyłącznie na marżę kredytu.

7. Koszty startowe kredytu

W zależności od wyboru oferty klient może się zdecydować na ofertę bez prowizji, ofertę z prowizją lub ubezpieczeniem od utraty pracy. Standardowy koszt prowizji w PKO BP to  0% lub 2% od kwoty kredytu. Koszt ubezpieczenia od utraty pracy to 3,25% od kwoty kredytu. Koszty startowe można kapitalizować, czyli doliczać do kwoty kredytu. Warunkiem jest zachowanie odpowiedniego poziomu LTV. Jest to możliwe nawet w przypadku kredytu na 90% LTV, ale w takiej sytuacji wycena nieruchomości musi być odpowiednio wysoka.

8. Wycena nieruchomości

Operat szacunkowy to ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu. Wycenę wykonuje podmiot zewnętrzny na zlecenie banku. W teorii bank jest w stanie zaakceptować wycenę nieruchomości dostarczoną przez klienta. Wymaga to oddzielnej zgody banku i podpisania porozumienia w kwestii akceptacji rzeczoznawcy.  Koszt analizy operatu zewnętrznego to 400 PLN/700 PLN (mieszkanie/dom), czyli dokładnie tyle samo co operat bankowy. Wydanie zgody oraz weryfikacja zewnętrznego operatu trwa min. tydzień. Wszystko w moim mniemaniu jest zrobione tak, żebyś nie chciał korzystać z własnej wyceny nieruchomości. Przyjmuję zatem, że jedynym sensownym rozwiązaniem jest zdanie się na operat szacunkowy banku. Kredytobiorca ponosi koszt za wykonanie wyceny, tylko jeśli uzyska pozytywną decyzję kredytową i zdecyduje się podpisać umowę w tym banku. Koszt wyceny to 400 PLN dla mieszkań i działek, 700 PLN w przypadku domów. Podobnie jak w innych bankach. Opłata za wycenę jest płatna w dniu podpisania umowy kredytowej. Należy uznać zatem, że kredyt hipoteczny w PKO BP S.A. jest pod tym względem w miarę pozytywnie zorganizowany dla kredytobiorcy.

9. Wcześniejsza spłata

Do niedawna była to prawie najgorsza oferta pod tym względem na rynku. Od jakiegoś czasu zmieniła się na jedną z lepszych, choć z pewnymi wadami. Do ideału jeszcze trochę brakuje. Po wejściu ustawy o kredycie hipotecznym PKO Bank Polski zmienił tabelę opłat i prowizji w zakresie wcześniejszej spłaty. Nowe warunki to 0% za wcześniejszą spłatę już od samego początku kredytu (dla oferty z oprocentowaniem zmiennym). Istnieje możliwość nadpłaty przez bankowość elektroniczną. Ewentualne skrócenie okresu kredytowania wymaga aneksu, za który trzeba wnieść opłatę w wysokości 0,5% od pozostałego salda kredytu, minimum 200 PLN. To naprawdę fatalne rozwiązanie. Skracanie okresu kredytowania daje bardzo duże oszczędności na odsetkach.

10. Decyzja wstępna

Na dobrą sprawę PKO BP nie oferuje decyzji wstępnej. Czasami w ten sposób określane są akceptacje wniosku po rejestracji w systemie. Jest to jednak podstawowy scoring, pierwszy nie do końca wiarygodny krok w procedurze uzyskania kredytu hipotecznego w PKO BP. Nie można wyciągać żadnych wniosków po pozytywnej decyzji scoringowej.

11. Czas oczekiwania na decyzję ostateczną

PKO BP to jeden z banków szybciej analizujących wnioski o kredyt hipoteczny. Bank ten działa zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym i wydaje decyzję kredytową w trakcie 21 dni od daty złożenia wszystkich dokumentów. W zależności od bieżącego obłożenia wnioskami potrafi wydać pełną decyzję kredytową nawet w trakcie kilku dni. Jest to również uzależnione od rejonizacji. PKO BP posiada kilka centrów analitycznych i każde z nich to swojego rodzaju „państwo w państwie”.

12. Produkty dodatkowe

PKO BP oferuje rożnego rodzaju produkty dodatkowe, które pozwalają obniżyć marżę kredytu. Są  to głównie: rachunek bankowy, wpływ z wynagrodzenia w kwocie minimum 3000 PLN, ubezpieczenie od utraty pracy, ubezpieczenie na życie, karta kredytowa. Wybrane produkty są wymagane przez cały okres kredytowania. Rezygnacja oznacza podwyżkę marży o wartość, jaką bazowo została obniżona.

13. Ubezpieczenie na życie

PKO BP nie zobowiązuje kredytobiorców do zabezpieczenia kredytu ubezpieczeniem na życie. Daje jednak możliwość zakupu ubezpieczenia jako produktu dodatkowego obniżającego marżę kredytu hipotecznego. Ubezpieczenie jest oferowane we współpracy z PKO TU S.A., czyli towarzystwem ubezpieczeniowym z grupy kapitałowej PKO BP S.A. Koszt ubezpieczenia na życie w PKO BP to 0,2773% miesięcznie od salda kredytu przy jednoczesnej obniżce marży o 0,07%. Zatem realny koszt ubezpieczenia na życie to 0,02073%. Dla średniego kredytu o wartości 300 tysięcy PLN składka miesięczna wyniesie 83,19 PLN. Składkę za pierwszy okres, czyli 12 miesięcy, należy zapłacić z góry. Suma składki to 0,33276% wysokości kredytu. Dla osób chcących ubezpieczyć się na życie jest to całkiem sensowne rozwiązanie. Składka będzie malała wraz ze spłatą kapitału kredytu. Jest to jedna z najtańszych polis życiowych oferowanych przy kredytach hipotecznych przez banki. W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia w trakcie spłaty kredytu marża jest podwyższana o 0,1 p.p. (0,1% potocznie). Dość mocny wyróżnik stanowi brak konieczności przedłożenia badań lekarskich przy kredytach do 1 mln PLN. Trudno, a raczej niemożliwe byłoby znaleźć ubezpieczenie na życie o połowę niższe bez badań lekarskich.

Tu znajdziesz OWU ubezpieczenia na życie w PKO BP

14. Ubezpieczenie od utraty pracy

To ukochany produkt dodatkowy PKO BP S.A. :) Bank ma duże parcie na sprzedaż tego ubezpieczenia, choć nie jest ono dla klienta obowiązkowe. Nie dajcie się zatem zwieść, jeśli ktoś będzie twierdził inaczej. Ubezpieczenie jest oferowane we współpracy z PKO TU S.A., czyli ubezpieczycielem z grupy kapitałowej PKO BP S.A. Koszt jest dość spory, bo 3,25% od kwoty kredytu na 4 lata. Oznacza to, że od średniego kredytu 300 000 PLN koszt ubezpieczenia wyniesie 9 750 PLN. Jest możliwość kapitalizacji składki, czyli dopisania składki do kredytu. Należy pamiętać jednak, iż maksymalne LTV to 90% (LTV – kwota kredytu do wartości zabezpieczenia). Skorzystanie z „polisy bankowej” umożliwia obniżenie marży, czyli składowej oprocentowania. Nie ma obowiązku ponawiania ubezpieczenia w kolejnych latach, po zakończeniu pierwszego okresu składkowego (4 lat). Ponowny wykup nie ma wpływu na warunki cenowe kredytu. W ofercie standardowej powoduje to obniżkę marży o 0,15 p.p. (0,15% potocznie). W ofercie pakietowej w zamian za wykup polisy dostajemy marżę 1,1% w pierwszym roku (meeeeeeeega tanio). W kolejnych latach marża będzie na znacznie wyższym poziomie. Rezygnacja z ubezpieczenia i zwrot składki w trakcie jego trwania to podwyższenie marży o 0,5 p.p. (0,5% potocznie) na cały okres kredytowania. Należy zatem dobrze przemyśleć wybór tej opcji. Ze swojej strony dodam, że kredyt wraz z polisą jest sensownym rozwiązaniem dla kredytobiorców planujących spłacać kredyt bez dokonywania nadpłat przez dłuższy okres. Niska marża w pierwszym okresie, trochę wyższa w późniejszym, wymaga dłuższego okresu kredytowania, by odrobić straty wynikające z wysokiej wpłaty na start na ubezpieczenie.

15. Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenie nieruchomości do kredytu oferowane za pośrednictwem PKO Banku Polskiego zupełnie niewiele daje poza komfortem zakupu. Stawka za polisę została ustalona na poziomie 0,08% od wartości nieruchomości, wynosi więc 80 PLN za każde 100 000 PLN wartości ubezpieczanej nieruchomości. Należy zwrócić uwagę, iż jest to podstawowy wariant ubezpieczenia – polisa od ognia i innych zdarzeń losowych. Jeśli zamierzasz dokupić ubezpieczenie ruchomości domowych, OC w życiu prywatnym, trzeba dopłacić dość poważne kwoty. Wykup polisy bankowej nie ma wpływu na warunki cenowe kredytu. Zdecydowanie polecam wybór polisy we własnym zakresie.

16. Ubezpieczenie pomostowe

Ubezpieczenie pomostowe obowiązuje od pierwszej wypłaty kredytu, aż do uprawomocnienia się wpisu hipoteki w księdze wieczystej. Koszt tego przejściowego zabezpieczenia to podwyższenie marży o 0,9 p.p. (0,9% potocznie). Miesięczna stawka ubezpieczenia dla kredytu o wartości 300 000 PLN, zaciągniętego na 30 lat to około 170 PLN. Na rynku wtórnym taki wpis nastąpi w terminie do kilku miesięcy. Na rynku pierwotnym jest to uzależnione od stanu zaawansowania inwestycji. Możesz się liczyć z podwyżką marży nawet przez 2-3 lata.

17. Ubezpieczenie niskiego wkładu

Kredyt hipoteczny w PKO BP dla klientów z mniejszym wkładem niż 20% oznacza konieczność opłacania ubezpieczenia niskiego wkładu. Koszt ubezpieczenia to podwyższenie marży 0,25 p.p. (0,25% potocznie). To najwyższa stawka ubezpieczenia niskiego wkładu na rynku. Bank będzie pobierał składkę aż do momentu, kiedy LTV zejdzie poniżej 80%. Jest to szczególnie odczuwalne, jeśli wyjściowy okres kredytowania jest długi, gdyż kapitał spłaca się w niewielkiej części. Zanim zostanie spłacony kapitał pozwalający na obniżenie marży o składkę ubezpieczenia, minie sporo czasu i pochłonie to niemałą kwotę. Niestety bank nie dokonuje weryfikacji wartości nieruchomości w trakcie trwania umowy kredytowej. Nie można skorzystać na ewentualnym wzroście wartości nieruchomości. Obowiązuje wartość z wyceny, która została dokonana na dzień sporządzenia operatu szacunkowego.

18. Kredyt na zakup działki i budowę domu

PKO BP to jeden z niewielu banków oferujących możliwość uzyskania kredytu hipotecznego za jednym razem na zakup działki i budowę domu. W momencie wnioskowania nie trzeba posiadać pozwolenia na budowę ani zgłoszenia rozpoczęcia budowy. Warunkiem jest załączenie na druku bankowym do wniosku kredytowego kosztorysu budowy i posiadanie projektu technicznego. Jest to wymagane, gdyż na etapie analizy dział nieruchomości musi ocenić realność kosztorysu względem projektu. Warunkiem uruchomienia środków na budowę będzie dostarczenie prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia budowy z pieczęcią braku sprzeciwu odpowiedniego urzędu.

19. Zasiłek macierzyński i zwolnienie lekarskie z powodu ciąży

Banki mają zróżnicowane podejście do akceptacji dochodów uzyskiwanych na zasiłku macierzyńskim lub zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży trwającym powyżej 30 dni. PKO BP S.A. nie ma z tym problemu. Oczywiście tylko w przypadku kobiet uzyskujących dochody z tytułu umowy o pracę. Do wniosku trzeba dostarczyć zaświadczenie z ZUS-u o zasiłku macierzyńskim (imię i nazwisko, PESEL, data rozpoczęcia zasiłku, wysokość wypłaconych świadczeń, dane pracodawcy). W przypadku zwolnienia dobrze jest dostarczyć zwolnienie lekarskie potwierdzające, że powodem jest ciąża. W obydwu przypadkach kobieta musi dodatkowo oświadczyć, iż nie skorzysta z urlopu wychowawczego. Oświadczenie nie powoduje, iż w umowie kredytowej znajdzie się zobowiązanie kobiety do powrotu do pracy lub jakiekolwiek konsekwencje w przypadku zmiany zdania.

20. Kredyt na nieruchomość z licytacji komorniczej

Uzyskanie finansowania na nieruchomości z licytacji komorniczych jest z natury trudne. Wiele banków nie chce podejmować tego tematu. Powodem tych problemów jest konieczność zapłaty środków przed podpisaniem aktu przenoszącego własność nieruchomości. PKO BP S.A. daje możliwość uzyskania kredytu hipotecznego na nieruchomości tego typu, ale warunkiem jest zabezpieczenie na drugiej nieruchomości. Jest to specyficzny kredyt, do którego trzeba się odpowiednio przygotować. Należy uwzględnić, iż tego typu transakcja jest ograniczona czasowo. Zazwyczaj czas na dokonanie transakcji wynosi 14–30 dni. Proces uzyskania kredytu trwa niewiele krócej. Wobec tego istnieje możliwość utracenia wpłaconego wadium w przypadku niespełnienia warunków licytacji. Zazwyczaj proces uzyskania kredytu hipotecznego w PKO BP trwa dość krótko.

21. Czy można wnioskować o kredyt hipoteczny bez umowy przedwstępnej?

Kupno nieruchomości zazwyczaj łączy się z koniecznością podpisania umowy przedwstępnej. W umowie przedwstępnej zapisywane są wszystkie istotne parametry przyszłej transakcji, m.in. przedmiot sprzedaży, strony transakcji, cena, terminy, zaliczka lub zadatek oraz inne indywidualne zapisy. Konieczność wpłaty zadatku jest dla wielu klientów niekomfortowa ze względu na brak pewności uzyskania kredytu hipotecznego. PKO BP daje możliwość starania się o kredyt hipoteczny na podstawie specjalnego oświadczenia. W oświadczeniu o zamiarze nabycia nieruchomości wnioskodawca wypełnia wszystkie istotne dane przyszłej transakcji. Na tej podstawie bank wydaje decyzję warunkową. Warunkiem będzie dostarczenie umowy przedwstępnej. Klient po uzyskaniu decyzji ma już pewność uzyskania finansowania, a więc wpłata zadatku nie jest obarczona ryzykiem. Tego typu rozwiązanie jest możliwe tylko w przypadku nieruchomości z rynku wtórnego. W przypadku rynku pierwotnego należy konieczne dostarczyć przynajmniej umowę rezerwacyjną.

22. Oferta branżowa kredytu hipotecznego dla bankowców

Na bardzo dobre warunki kredytu hipotecznego w PKO BP S.A. mogą liczyć osoby zatrudnione w sektorze bankowości. Bank ten ma dla nich ofertę cenową, która na tę chwilę jest nie do pobicia. Istnieją dwa warunki, żeby móc uzyskać dostęp do tej oferty. Pierwszym jest posiadanie rachunku osobistego z wpływem wynagrodzenia w PKO BP od minimum 6 miesięcy. Drugim zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w określonym przez PKO BP katalogu banków i firm z grup kapitałowych tych banków. Prowizja kształtuje się na poziomie 0,5%, a marża w zakresie 1,6–1,7%. Marża jest uzależniona od czterech czynników: LTV, wysokości kredytu, stażu pracy w bankowości oraz wysokości uzyskiwanego dochodu. Oferta kredytu hipotecznego dla bankiera w PKO BP jest wedle mojej wiedzy najlepsza na rynku. Jeśli zakończysz pracę w sektorze bankowości, Twoja marża wzrośnie o 0,3 p.p. (potocznie 0,3%).

23. Jakie są dostępne waluty?

Kredyt hipoteczny w PKO BP jest od dawna oferowany tylko i wyłącznie w złotówkach. Niestety nie ma żadnej alternatywy dla osób zarabiających w walutach obcych. Zgodnie ustawą o kredycie hipotecznym waluta kredytu musi być zbieżna z walutą uzyskiwanego dochodu lub walutą posiadanego majątku. Niestety klient uzyskujący dochód w walucie obcej musi skierować swoje kroki do innego banku.

24. Bankowość elektroniczna

O dziwo PKO BP oddał klientom do dyspozycji całkiem zgrabny system bankowości elektronicznej. System daje możliwość dokonywania nadpłat kredytu w formie elektronicznej. Poza standardowymi opcjami typu przelew, sprawdzenie salda itp. jako jeden z niewielu banków daje możliwość ściągnięcia raportu BIK online.

25. Dodatek mieszkaniowy dla służb mundurowych

Pracownicy służ mundurowych, np. policjanci, żołnierze, „BOR-owiki”, na mocy ustawy za nieużywanie mieszkania służbowego otrzymują ekwiwalent pieniężny. Wysokość świadczenia jest uzależniona od pracodawcy oraz lokalizacji. W przypadku żołnierzy taki dodatek potrafi wynieść nawet około 900 PLN. Jest to zatem znaczący składnik miesięcznych przychodów gospodarstwa domowego. Zdarza się, że jest to część, której brakuje do zdolności kredytowej. Niestety w związku z faktem, iż nie jest to dochód w ujęciu podatkowym, niewiele banków akceptuje dodatek mieszkaniowy w liczeniu zdolności do uzyskania kredytu hipotecznego. PKO BP jest jednym z nich, co niewątpliwie stanowi plus. By ten dochód został zaakceptowany, do wniosku trzeba dostarczyć zaświadczenie o wysokości przynależnego dodatku mieszkaniowego. Kiedy szukamy rozwiązania i celujemy w kredyt hipoteczny w PKO BP, może się zdarzyć, że osoba w oddziale nie będzie miała świadomości istnienia takiego rozwiązania.

26. Oprocentowanie stałe

PKO BP mimo, że jest gigantem w kwestii stałego oprocentowania jest jednym z liderów. Od dłuższego czasu daje możliwość aneksowania umowy dla klientów, którzy już podpisali umowę. Od niedawna oferuje możliwość “zblokowania” raty na następne 5 lat. Nie ma jednej stałej stawki. Stawka oprocentowania jest liczona według zmiennej aktualizowanej codziennie, kwoty kredytu, wkładu własnego, produktów dodatkowych i lokalizacji nieruchomości. Opcja jest dostępna dla klientów posiadających kredyt hipoteczny w PKO BP jak i nowych wnioskodawców.

27. Stopa procentowa WIBOR6M

PKO BP od 28.02.2019 roku dla wyznaczenia oprocentowania zamiast ze stopy procentowej WIBOR3M zaczął korzystać z WIBOR6M. Zmiana oprocentowania będzie następowała zatem co 6 miesięcy zamiast dotychczasowego standardu co 3 miesiące. Niestety nie jest to pozytywne zjawisko, gdyż WIBIR6M oznacza zazwyczaj wyższe oprocentowanie. Gdy spojrzymy na średnią za ostatnich 10 lat, WIBOR3M kształtował się na poziomie 3%, natomiast WIBOR6M na poziomie 3,07%. Niby niewiele, ale jest to różnica potrafiąca wygenerować dodatkowe odsetki. Przykładowo dla kredytu 300 000 PLN na 30 lat różnica 0,07 p.p. w oprocentowaniu wygeneruje około 4 291 PLN więcej w całym okresie kredytowania.

28. Środki do dowolnej dyspozycji w cenie kredytu hipotecznego

Zaciągając kredyt hipoteczny w PKO BP, można liczyć na środki do dowolnej dyspozycji o wartości 25% kwoty kredytu celowego. Mówiąc ludzkim językiem, można otrzymać środki wolne w najtańszej cenie, czyli cenie hipoteki. Oczywiście nie oznacza to, że można zaciągnąć kredyt na 115%. Maksymalne łączne LTV to 90%. Taka możliwość funkcjonuje, wyłącznie jeśli ktoś pod zabezpieczenie hipoteki daje dwie nieruchomości lub realizuje budowę domu na własnej działce o znacznej wartości. Środki można wydatkować na dowolny cel. Możesz wydać na wakacje, zakupy do domu, edukację i inne. Bank nie będzie wymagał udokumentowania wydatkowania tych pieniędzy.

29. Obniżka marży dla stałych klientów

„Bank ze skarbonką” oferuje swoim stałym klientom obniżkę o 0,05 p.p. (0,05% potocznie) wobec standardowej siatki marż. Warunkiem jest, by na rachunek bankowy w PKO BP lub Inteligo (bank internetowy będący własnością PKO BP) za ostatnie 6 miesięcy wpływało w każdym miesiącu wynagrodzenie. Brak wpływu wynagrodzenia choćby w jednym miesiącu przekreśla szanse na obniżkę.

30. Konsolidacja hipoteczna

O ile cenowa oferta kredytu mieszkaniowego niezbyt się wybija ponad normę, o tyle kredyty hipoteczne konsolidacyjne są jednymi z najlepszych. Bank nieznacznie podwyższa marżę bazową, co powoduje, że konkurencja zazwyczaj zostaje w tyle.

31. Wysokie kwoty finansowania

„Bank ze skarbonką” jest znany na rynku z tego, że udziela nawet bardzo wysokich kwot kredytu. Tam, gdzie wszystkie inne banki mówią „pas”, PKO BP jest w stanie podjąć wyzwanie. Realizowałem w tym banku już kredyty hipoteczne na kwoty opiewające ponad 2 mln PLN.

32. Kredyt hipoteczny “Ekologiczny”

PKO BP mimo swoich rozmiarów stara się mimo wszystko podążać za trendami. Choć nie wiem, czy w tym przypadku bardziej pasuje “stara się”, czy “podąża”. O dziwo ten gigant potrafi obniżyć marżę (tylko o 0,02 p.p) dla nieruchomości spełniających standardy energooszczędności. Jeśli po uruchomieniu kredytu przedstawisz certyfikat energetyczny wydany do 5 lat wstecz, który wskazuje na zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP) jest na poziomie nie wyższym niż 85 kWh/(m2•rok) dla lokalu mieszkalnego lub 95 kWh/(m2•rok) dla domu jednorodzinnego.

33. Obniżka marży ze względu na lokalizację i rodzaj nieruchomości

PKO BP klasyfikuje nieruchomości jako mniej i bardziej ryzykowne. Dział ryzyka tego banku ocenia, iż nieruchomości mniej ryzykowne mogą zostać sfinansowane tańszym kredytem hipotecznym. Niewątpliwy wpływ ma na to lokalizacja. Nieruchomości położone w Warszawie mogą liczyć na obniżkę z siatki marż o 0,11 p.p (0,11% potocznie). Lokale (bez działek i domów) położone w gminach przylegających do Warszawy mogą liczyć na obniżkę marży o 0,10 p.p (0,10% potocznie). Reszta nieruchomości (działki i domy) położonych w gminach przylegających do Warszawy mogą liczyć na obniżkę marży o 0,05 p.p (0,05% potocznie)

Kto zaciąga hipotekę w PKO BP?

Kredyty hipoteczne w PKO BP S.A. wybiera od wielu lat na stałym poziomie ok. 30% wszystkich klientów hipotecznych. Wybór PKO BP S.A. nie zawsze jest dokonywany jako najlepszy z dostępnych ofert. Bardzo duża część klientów decyduje się na PKO Bank Polski z innych powodów niż cena kredytu. Argumentów, poza ceną, jest przynajmniej kilka: „PKO BP S.A. to polski bank”, „inni wybierają, to i ja wybiorę”, „na 100% nas nie oszukają”, „PKO BP S.A. ma najbardziej rozbudowaną sieć oddziałów na terenie Polski”. Bank ten posiada największą liczbę ROR-ów, co dla części klientów niechętnych do zmian jest powodem jego wyboru. Hipoteką w „banku ze skarbonką” powinny interesować się przede wszystkim:

1. kredytobiorcy w wieku i średnim, a nawet emeryci,

2. osoby zaciągające wyższe kwoty kredytu,

3. osoby mieszkające w miejscowościach położonych dalej od dużych miast,

4. osoby potrzebujące konsolidacji i pożyczki hipotecznej.

Plusy kredytu hipotecznego w PKO BP

Ten gigant posiada w swojej ofercie sporo ciekawych parametrów, które można uznać na bardzo dobre lub wyjątkowo ciekawe. Poniżej zestawienie tych, które w mojej opinii można uznać za pozytywne:

1. wcześniejsza spłata 0% już od samego początku,

2. największa liczba oddziałów na terenie całego kraju,

3. brak konieczności płatności za wycenę nieruchomości do złożenia wniosku,

4. akceptacja zasiłku macierzyńskiego i dochodów na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży jako dochodu,

5. świetne warunki oferty branżowej dla pracowników sfery finansowej,

6. możliwość wnioskowania o kredyt bez umowy przedwstępnej na rynku wtórnym,

7. akceptacja dodatku mieszkaniowego dla służb mundurowych jako dochodu,

8. możliwość uzyskania kredytu na zakup nieruchomości z licytacji komorniczej,

9. możliwość sfinansowania jednym kredytem zakupu działki i budowy domu,

10. możliwość uzyskania kredytu o wysokiej wartości kwotowej,

12. możliwość kredytowania do 80 roku życia w momencie spłaty ostatniej raty,

12. możliwość uzyskania oprocentowania stałego, czyli rat stałych na 5 lat,

13. szybka decyzja kredytowa do 21 dni od daty złożenia dokumentacji kredytowej.

Minusy kredytu hipotecznego w PKO BP

Niestety kredyt hipoteczny w PKO BP ma sporo mankamentów. Na co powinni uważać przyszli kredytobiorcy, zaciągając kredyt hipoteczny w PKO BP?

1. skrócenie okresu kredytowania wymaga wniesienia 0,5% prowizji od pozostałego salda kredytu,

2. defensywne podejście do uzyskania dochodów na podstawie umowy-zlecenia i umowy o dzieło,

3. uzależnienie sensownych warunków cenowych od konieczności opłaty ubezpieczenia od utraty pracy w wysokości 3,25% od wartości kredytu,

4. brak realnej możliwości dostarczenia własnej wyceny nieruchomości,

5. relatywnie częste decyzje negatywne wynikające ze scoringu,
wewnętrznych decyzji banku i innych nie do końca logicznych powodów,

6. słaba kadra osobowa pracująca w oddziałach, co szczególne odnosi się do starszych pracowników i tych, którzy pracują poza dużymi ośrodkami,

7. WIBOR6M zamiast WIBOR3M, co oznacza średnioroczne wyższe oprocentowanie,

8. bardzo słabe warunki oprocentowania dla kredytów z niskimi kwotami i niskim wkładem własnym.

Podsumowanie

Kredyt hipoteczny w „banku ze skarbonką” ma swoje wady i zalety. Nie jest to najlepszy bank na rynku. Niech Cię nie zmylą statystyki i to, że kredyt w tym banku wybiera ponad 30% kredytobiorców. Wielkość i skala działalności banku działają na wyobraźnię, ale to nie jest argument, by właśnie do tego banku przynosić swoje pieniądze. To, że inni klienci zaciągnęli tam kredyt, nie oznacza, że zrobili to słusznie. Zapewniam, że spora część ludzi wybiera bank na hipotekę, zupełnie nie mając świadomości, jakimi parametrami powinni się kierować. Bank należy wybierać w odniesieniu do swojej sytuacji finansowej i osobistej, rodzaju nieruchomości czy też strategii szybkości spłaty. Bank, który jest największy, nie jest z zasady najlepszy. Podobnie bank, w którym masz rachunek, z miejsca nie zaoferuje najlepszych warunków cenowych dla Ciebie jako stałego, sprawdzonego klienta. PKO BP nie jest również bankiem najgorszym. Ma bardzo dużo ciekawych rozwiązań w swojej polityce kredytowej, które, umiejętnie wybrane, mogą pracować dla Twojego domowego budżetu. Jak każdy bank, PKO BP oferuje fajne opcje kredytowania. Jeśli będziesz świadomy, czego potrzebujesz i tego, co ten bank oferuje, kredyt hipoteczny w PKO BP może być naprawdę dobrym rozwiązaniem.

Zapraszam do komentowania

Jeśli miałbyś wybrać artykuł, czy ranking kredytów, to co byś wybrał? Czy zakres informacji oraz ilość wiedzy jest dla Ciebie wystarczająca? Co sądzisz o przedstawianiu informacji na temat banków w powyższy sposób? Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wątpliwości co do tematu Kredyt hipoteczny w PKO BP – 33 bardzo ciekawych parametrów oferty, śmiało komentuj poniżej. Chętnie odpowiem i postaram się pomóc. Obiecuję, że żaden z komentarzy nie pozostanie bez odpowiedzi.

4.7/5 - (9 votes)

Formularz kontaktowy