x

Banki

PKO BP Kredyt hipoteczny – oprocentowanie, wkład własny, zdolność kredytowa, opinie i inne

PKO Bank Polski S.A. to absolutny gigant na polskim rynku bankowości detalicznej. Jest zdecydowanym liderem w sprzedaży kredytów hipotecznych od wielu lat. Bank ten obsługuje portfel hipoteczny na poziomie ponad 114 mld PLN. Dla zwizualizowania skali: jest ponad trzykrotnie większa niż cena planowanej budowy Centralnego Portu Lotniczego w okolicach Warszawy.

Około 30% Polaków wybiera kredyt hipoteczny w PKO BP ( Własny Kąt Hipoteczny). Nie oznacza to jednak, iż jest to najlepsza oferta kredytu hipotecznego na rynku. Owszem jest to bank posiadający ciekawe warunki dla części kredytobiorców. Jednakże jest to równocześnie bank, który najczęściej jest wybierany “z przyzwyczajenia”. Wielu klientów jest statycznych i wybiera finansowanie tam, gdzie mają rachunek lub najbliżej stacjonarny oddział. Pamiętaj, większość nie zawsze musi mieć rację.

Dziś chciałem przedstawić szczegółową analizę oferty. Wskażę, które zasady udzielania kredytów hipotecznych w PKO BP mogą być interesujące, a które nie. Nie będę się bawił w tabelki marż czy prowizji, bo to jest niestałe, zmienne w czasie. Za kilka miesięcy mogą się okazać nieaktualne. Za to informacje, regulacje wewnętrzne, ciekawe parametry i triki zostaną na dużo, dużo dłużej. Wskażę plusy i minusy oferty kredytu hipotecznego “Własny Kąt Hipoteczny”.

Spis treści

Z dzisiejszego wpisu „PKO BP Kredyt Hipoteczny – oprocentowanie, wkład własny, zdolność kredytowa i inne ” dowiesz się:

 1. czy oferta kredytu hipotecznego “Własny Kąt” jest atrakcyjna cenowo,
 2. jak PKO BP jest przychylne w liczeniu zdolności kredytowej,
 3. o warunkach wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego w PKO BP S.A,
 4. jakie są minimalne wymagania akceptacji popularnych dochodów,
 5. jaki jest minimalny wkład własny dla oferty “Własny Kąt” w PKO BP,
 6. jakie są koszty kredytu mieszkaniowego w PKO BP,
 7. o ubezpieczeniach do kredytu mieszkaniowego w PKO BP S.A,
 8. jakie są wady i zalety zaciągania kredytu hipotecznego w PKO BP S.A.

PKO BP Kredyt Własny Kąt Hipoteczny – wpis sponsorowany?

Opis oferty kredytu mieszkaniowego w PKO jest tak wykonany, by kredytobiorca w gąszczu zawiłości bankowych mógł podjąć optymalną decyzję. Ten wpis to prawdziwa kopalnia wiedzy. Zaznaczam, że jest to moje subiektywne zdanie, jakie wyrobiłem sobie przez kilkanaście lat pracy. Moja opinia na temat kredytu hipotecznego w PKO BP może się różnić od innych. Za moim pośrednictwem wielu klientów zaciągnęło kredyt hipoteczny w PKO BP. Zaznaczam jednocześnie, że nie jest to w żadnym wypadku wpis sponsorowany.

1. PKO BP – jakie jest oprocentowanie kredytu hipotecznego?

Zgodnie z rekomendacją KNF bank PKO BP oferuje kredyty hipoteczne z oprocentowaniem zmiennym oraz oprocentowaniem stałym na 5 lat w przód.

Oprocentowanie zmienne

Na oprocentowanie zmienne składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M (dla starszych umów WIBOR 3M) oraz marża kredytu. Tabela marż jest w PKO BP bardzo skomplikowana, wobec czego trzeba dokonać indywidualnej analizy.

Wpływ na oprocentowanie zmienne będą miały: kwota kredytu, wkład własny, ewentualna dotychczasowa współpraca z bankiem oraz dobór produktów dodatkowych.

Bank uzależnia cenę kredytu hipotecznego również od lokalizacji inwestycji. Nieruchomości zlokalizowane w Warszawie otrzymają największą zniżkę 0,11 p.p . Na kosmetycznie niższą zniżkę (0,10 p.p) mogą liczyć nabywcy lokali mieszkalnych na terenie poza Warszawą na terenie całej Polski. Na najmniejszą zniżkę ( 0,05 p.p) mogą liczyć nabywcy nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu mieszkaniowego na terenie całej polski bez względu na jej rodzaj.

Oprocentowanie stałe

Banki muszą oferować kredyty ze stałą stopą procentową na minimum 5 lat do przodu. PKO BP jest jedynym bankiem na rynku, który oprocentowanie stałe opiera o zmienną 5-letnią stopę. Stopa ta jest publikowana codzienne na stronie banku. Do stałej stopy procentowej należy dodać marżę, która będzie wynikała z siatki oprocentowania. Stałe oprocentowanie będzie zablokowane na kolejne 5 lat. Wybierając kredyt ze stałą stopą procentową nie będziesz musiał martwić się wzrostami WIBOR. Opcja stałej stopy procentowej “fixuje” ratę na 5 lat. Wysokość marży banku w oprocentowaniu stałym będzie uzależniona od kwoty kredytu, współpracy z bankiem, wkładu własnego i rodzaju zabezpieczenia.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania – RRSO

Nie jest możliwe, żeby podać choćby przybliżoną wartość RRSO. RRSO każdorazowo trzeba indywidualnie wyliczyć. Niespecjalnie powinieneś się jednak tym martwić, gdyż w mojej ocenie Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania to nie jest najlepszy parametr do wyboru kredytu hipotecznego. We wzorze na RRSO nie są uwzględnione wszystkie istotne parametry jak np. wcześniejsza spłata. RRSO potrafi zmylić jak całkowita kwota kredytu.

Znaczne rozszerzenie tematu zajdziesz w jednym z moich wpisów – RRSO a kredyt mieszkaniowy.

2. Kredyt hipoteczny w PKO BP a zdolność kredytowa

W kwestii liczenia zdolności kredytowej PKO BP jest z pewnością jednym z liderów na rynku. Maksymalny zasięg kredytu to z pewnością jedne z najwyższych wartości na rynku. Dodatkowo bank zaczął korzystać w niektórych przypadkach z analizy automatycznej.

Zdolność kredytowa jest uzależniona od wysokości dochodów, zobowiązań, wieku, liczby osób w gospodarstwie, oprocentowania, wkładu własnego, okresu spłaty kredytu i kilku innych parametrów.

Zdolność kredytowa jest liczona na maksymalnie 25 lat, nawet jeśli kredyt hipoteczny jest zaciągany na 35 lat.

Kalkulator zdolności kredytowej w PKO BP

Posiadam uprawnienia do organizacji kredytów hipotecznych w tym banku. Mam dostęp do kalkulatora zdolności kredytowej. Jeśli jesteś zainteresowany wyliczeniem, czy otrzymasz kredyt w tym banku możesz się do mnie odezwać. Dokonam analizy Twojej sytuacji osobistej, finansowej i nieruchomości. Na bazie tego jestem w stanie policzyć maksymalną zdolność kredytową w tym banku.

Namiary znajdziesz w sekcji kontakt.

3. Kredyt hipoteczny w PKO BP S.A. a rodzaje uzyskiwanych dochodów

Każdy bank ma własną politykę dotyczącą akceptacji i obliczania wysokości dochodu. Poniżej przedstawiam podstawowe zasady dotyczące akceptacji najbardziej popularnych rodzajów dochodów:

Umowa o pracę na czas nieokreślony

PKO BP S.A. akceptuje umowę o pracę na czas nieokreślony, jeśli u danego pracodawcy kredytobiorca pracuje od minimum 6 miesięcy. Jest możliwość akceptacji dochodu po jednym miesiącu, jeśli kredytobiorca udowodni 12-miesięczny staż pracy na podstawie umowy o pracę u jednego pracodawcy.

Bank do wyliczenia zdolności kredytowej bierze średnią za ostatnie 6 miesięcy lub krótszą, jeśli zatrudnienie trwa krócej. PKO BP bierze pod uwagę wszystkie składniki wynagrodzenia – dochodu, jakie wypłaca pracodawca Tobie na rachunek. Wyjątek stanowią diety, które nie są w tym banku akceptowane.

Umowa o pracę na czas określony

Umowa o pracę na czas określony może być zaakceptowana, jeśli trwa w danym miejscu zatrudnienia od 6 miesięcy i minimum 6 miesięcy do przodu.

Bank do zdolności kredytowej bierze średnią dochodów za ostatnie 6 miesięcy. PKO BO pod uwagę weźmie wszystkie otrzymane wpływy od pracodawcy poza dietami np. u kierowców.

Umowa-zlecenie i umowa o dzieło

Można powiedzieć, że uzyskanie kredytu hipotecznego w „banku ze skarbonką” nie odbiega od standardów rynkowych. Bank wymaga, by umowy te trwały minimum 12 miesięcy wstecz, z dopuszczalną przerwą 3 miesięcy między poszczególnymi umowami. PKO BP ma specyficzne wymagania wobec tych tytułów uzyskiwania dochodów.

Wysokość dochodów przyjmowanych przez bank to 65% przy średniej przychodu z ostatnich 12 miesięcy w przypadku umowy zlecenieoraz 40% przy średniej przychodu z ostatnich 12 miesięcy w przypadku umowy o dzieło.

Działalność gospodarcza

Minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej to 12 miesięcy wstecz. Istnieje możliwość, żeby bank zaakceptował działalność trwającą krócej, ale musi to być kontynuacja poprzedniego miejsca pracy lub przedsiębiorca musi działać na zasadzie b2b, czyli posiadać podpisaną umowę o współpracy z jednym kontrahentem na minimum 12 miesięcy do przodu. Dodatkowym warunkiem jest konieczność udowodnienia ogólnego stażu w danym segmencie minimum 24 miesiące wstecz.

Zdolność jest wyliczana na podstawie PIT za rok ubiegły oraz bieżących wyników.

4. Jaki jest maksymalny okres kredytowania?

Maksymalny okres kredytowania dla kredytu hipotecznego w PKO BP S.A. to 35 lat. W tym należy uwzględnić również okres karencji (obligatoryjny w trakcie wypłaty transz, np. na budowę domu, płatność w ratach dla dewelopera, lub fakultatywny, jeśli nie chcemy przez pewien czas płacić pełnej raty kapitałowo-odsetkowej). Maksymalny okres karencji to 36 miesięcy. W okresie karencji płaci się tylko odsetki od wypłaconej kwoty kredytu.

5. Maksymalny wiek kredytobiorcy – PKO BP kredyt “Własny Kąt Hipoteczny”

Maksymalny wiek kredytobiorcy to 80 lat w momencie prognozowanej spłaty ostatniej raty kredytu na dzień analizy kredytowej. Możliwość uzyskania kredytu do 80. roku życia jest dostępna tylko w ofercie dla raty malejącej. Do 75. roku życia w racie równej. Chyba że kredytobiorca nie podaje swojego dochodu do wyliczenia zdolności kredytowej – wtedy wiek kredytobiorcy nie jest uwzględniany w wyliczeniach.

6. Ile trzeba mieć wkładu własnego – PKO BP Kredyt hipoteczny

Minimalny wkład własny w PKO BP to 10%. Należy jednak zwrócić uwagę, iż wysokość wkładu własnego ma wpływ na oprocentowanie kredytu. Im wyższy wniesiesz wkład własny, tym lepszą cenę kredytu uzyskasz. Wynika to z oceny ryzyka. Dla banku mniej ryzykowna jest inwestycja, gdy klient wniesie wyższy wkład własny.

Standardowym wkładem własnym będzie wniesiona gotówka w poczet inwestycji. W przypadku budowy domu PKO BP zaakceptuje jako wkład własny również działkę oraz wykonane prace, zakupiony projekt etc. Co ciekawe, wkładem własnym będą również zakupione materiały budowlane. Warunek jest taki, iż materiały muszą fizycznie znajdować się na działce. Bank celem weryfikacji zleci wykonanie inspekcji oraz zdjęć. Zdjęcia powinny potwierdzić zakup materiałów lub zaangażowanie wkładu własnego w określonej wysokości w kosztorysie.

Nie ma możliwości zabezpieczenia na drugiej hipotece w celu spełnienia warunku minimalnego wkładu własnego. Bank również nie akceptuje różnicy wynikającej z wartości transakcyjnej i wartości rynkowej.  Taka różnica może mieć wpływ tylko i wyłącznie na marżę kredytu.

Istnieje możliwość zastosowania finansowania naprzemiennego, jeśli deklarujesz wkład własny, ale chciałbyś go wnieść w trakcie inwestycji np. w trakcie 2/3/4 transzy.

7. Koszty startowe kredytu

Obecnie w banku funkcjonują trzy rodzaje ofert:

 1. oferta z prowizją 1,7% bez koniecznością produktów dodatkowych,
 2. oferta z prowizją 0,5% z ubezpieczeniem na życie,
 3. oferta z ubezpieczeniem od utraty pracy 3,25%.

Oferta z prowizją 1,7%

Oferta bez konieczności produktów dodatkowych, ale z najwyższą wysokością marży banku.

Oferta z prowizją 0,5% z ubezpieczeniem na życie

Najbardziej popularna obecnie oferta banku z ciekawymi warunkami cenowymi. Koszt startowy to zaledwie 0,5% od kwoty kredytu.

Oferta z ubezpieczeniem od utraty pracy

Ubezpieczenie spłaty kredytu w przypadku utraty pracy na 4 lata to 3,25% od kwoty kredytu.

Kapitalizacja kosztów startowych

Koszty startowe można kapitalizować, czyli doliczać do kwoty kredytu. Warunkiem jest zachowanie odpowiedniego poziomu LTV. Jest to możliwe nawet w przypadku kredytu na 90% LTV, ale w takiej sytuacji wycena zabezpieczenia musi wyjść odpowiednio wysoka.

8. Wycena nieruchomości

Operat szacunkowy to ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu. Wycenę wykonuje podmiot zewnętrzny na zlecenie banku. Kredytobiorca ponosi koszt za wykonanie wyceny wartości nieruchomości, tylko jeśli uzyska pozytywną decyzję kredytową i zdecyduje się podpisać umowę w tym banku. Koszt wyceny to 400 PLN dla lokalu mieszkalnego i działki, 700 PLN w przypadku domu jednorodzinnego. Opłata za wycenę jest płatna w dniu zawarcia umowy kredytowej. Jeśli otrzymasz decyzję negatywną lub wybierzesz ofertę innego banku, to nie musisz ponosić tekj opłaty.

9. PKO BP Kredyt “Własny kąt hipoteczny” – wcześniejsza spłata

Obowiązujące warunki to 0% za wcześniejszą spłatę samego początku kredytu. Istnieje możliwość nadpłaty przez bankowość elektroniczną. Ewentualne skrócenie okresu kredytowania wymaga aneksu, za który trzeba wnieść opłatę w wysokości 0,5% od pozostałego salda kredytu, minimum 200 PLN. To naprawdę fatalne rozwiązanie względem konkurencji. Skracanie okresu spłaty kredytu daje bardzo duże oszczędności na odsetkach.

Na naszym blogu znajdziesz świetnie narzędzie do wyliczenia oszczędności – Kalkulator wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego.

10. Decyzja wstępna

Na dobrą sprawę PKO BP nie oferuje decyzji wstępnej. Czasami w ten sposób określane są akceptacje wniosku po rejestracji w systemie. Jest to jednak podstawowy scoring, pierwszy nie do końca wiarygodny krok w procedurze uzyskania kredytu hipotecznego w PKO Banku Polskim. Nie można wyciągać żadnych wniosków po pozytywnej decyzji scoringowej.

11. Czas oczekiwania na decyzję ostateczną

Jeśli zależy Tobie na czasie, warto złożyć wniosek kredytowy w PKO BP. Bank ten działa zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym i wydaje decyzję kredytową w trakcie 21 dni od daty złożenia wszystkich dokumentów. W zależności od bieżącego obłożenia wnioskami decyzja kredytowa w tym banku może zająć nawet kilka dni. Jest to również uzależnione od rejonizacji. PKO BP posiada kilka centrów analitycznych i każde z nich to swojego rodzaju „państwo w państwie”.

12. Produkty dodatkowe

PKO BP oferuje rożnego rodzaju produkty dodatkowe, które pozwalają obniżyć marżę kredytu. Są  to głównie: rachunek bankowy, wpływ z wynagrodzenia w kwocie minimum 3000 PLN, ubezpieczenie od utraty pracy, ubezpieczenie na życie, karta kredytowa oraz obniżka z tytułu świadectwa energetycznego (jeśli potwierdzi, że nieruchomość spełnia limity).

Wybrane produkty są wymagane przez cały okres kredytowania. Rezygnacja oznacza podwyżkę marży o wartość, jaką bazowo została obniżona.

W przypadku karty kredytowej nie ma obowiązku jej używania. Będziesz jednak ponosił koszt rocznej obsługi. W zależności od karty kredytowej będzie to około 60 PLN/rok.

13. Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie w PKO BP występuje jako produkt dodatkowy, który obniża marżę kredytu hipotecznego.

Ubezpieczenie jest oferowane we współpracy z PKO TU S.A.

Koszt ubezpieczenia oferowanego w PKO BP to 0,2772% miesięcznie od salda kredytu przy jednoczesnej obniżce marży o 0,1%. Zatem realny koszt ubezpieczenia na życie to 0,1,772%. Dla średniego kredytu o wartości 300 tysięcy PLN składka miesięczna wyniesie 83,19 PLN. Składkę za pierwszy okres, czyli 12 miesięcy, należy zapłacić z góry. Suma składki to 0,33276% wysokości kredytu. Jest to jedna z najtańszych polis życiowych oferowanych przy kredytach hipotecznych przez banki.

W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia na życie w trakcie spłaty kredytu marża jest podwyższana o 0,1 p.p. (0,1% potocznie).

Dość mocny wyróżnik stanowi brak konieczności przedłożenia badań lekarskich przy kredytach do 1 mln PLN.

14. Ubezpieczenie od utraty pracy

To “ukochany” produkt dodatkowy PKO BP S.A. Bank ma duże parcie na sprzedaż tego ubezpieczenia, choć nie jest ono dla klienta obowiązkowe. Nie dajcie się zatem zwieść, jeśli ktoś będzie twierdził inaczej.

Ubezpieczenie spłaty kredytu od utraty pracy jest oferowane we współpracy z PKO TU S.A.

Koszt jest dość spory, bo 3,25% od kwoty kredytu na 4 lata. Oznacza to, że od średniego kredytu 300 000 PLN koszt ubezpieczenia wyniesie 9 750 PLN. Istnieje możliwość kapitalizacji składki, czyli dopisania składki do kredytu. Należy pamiętać jednak, iż maksymalne LTV to 90% (LTV – kwota kredytu do wartości zabezpieczenia). Skorzystanie z „polisy bankowej” umożliwia obniżenie marży, czyli składowej oprocentowania.

Nie ma obowiązku ponawiania ubezpieczenia w kolejnych latach, po zakończeniu pierwszego okresu składkowego (4 lat). Ponowny wykup nie ma wpływu na warunki cenowe kredytu.

W ofercie standardowej powoduje to obniżkę marży o 0,15 p.p. (0,15% potocznie). W ofercie pakietowej w zamian za wykup polisy dostajemy marżę 1,1% w pierwszym roku (najniższa marża na rynku). W kolejnych latach marża będzie na znacznie wyższym poziomie. Rezygnacja z ubezpieczenia i zwrot składki w trakcie jego trwania to podwyższenie marży o 0,5 p.p. (0,5% potocznie) na cały okres obowiązywania umowy kredytu.

Należy zatem dobrze przemyśleć wybór tej opcji. Ze swojej strony dodam, że kredyt hipoteczny wraz z polisą jest sensownym rozwiązaniem dla kredytobiorców planujących spłacać kredyt bez dokonywania nadpłat przez dłuższy okres obowiązywania umowy kredytu. Niska marża w pierwszym okresie, trochę wyższa w późniejszym, wymaga dłuższego okresu kredytowania, by odrobić straty wynikające z wysokiej wpłaty na start na ubezpieczenie spłaty kredytu.

15. Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenie nieruchomości do kredytu oferowane za pośrednictwem PKO Banku Polskiego zupełnie niewiele daje poza komfortem zakupu. Stawka za polisę jest ustalana indywidualnie na poziomie 0,05- 0,08% od wartości nieruchomości, wynosi więc 50-80 PLN za każde 100 000 PLN wartości ubezpieczanej inwestycji.

Należy zwrócić uwagę, iż jest to podstawowy wariant ubezpieczenia oferowanego przez bank – polisa od ognia i innych zdarzeń losowych. Jeśli zamierzasz dokupić ubezpieczenie ruchomości domowych, OC w życiu prywatnym, trzeba dopłacić dość poważne kwoty.

Wykup ubezpieczenia oferowanego przez bank nie ma wpływu na warunki cenowe kredytu. Zdecydowanie polecam wybrać ubezpieczenie nieruchomości we własnym zakresie.

16. Ubezpieczenie pomostowe

Od 2022 roku, gdy weszła ustawa o ubezpieczeniu pomostowym PKO BP zrezygnowało z pobierania środków na to “zabezpieczenie”. Bank zacznie naliczać opłatę, gdy przekroczysz termin zawarty w umowie kredytu na wpisanie hipoteki do księgi wieczystej. Ubezpieczenie pomostowe w tym banku oznacza podwyższenie marży o 0,9 p.p. (0,9% potocznie). Miesięczna stawka ubezpieczenia dla kredytu o wartości 300 000 PLN, zaciągniętego na 30 lat to około 170 PLN.

17. Ubezpieczenie niskiego wkładu

Kredyt hipoteczny w PKO BP dla klientów z mniejszym wkładem niż 20% oznacza konieczność opłacania ubezpieczenia niskiego wkładu. Koszt ubezpieczenia to podwyższenie marży 0,25 p.p. (0,25% potocznie). Bank będzie pobierał składkę aż do momentu, kiedy LTV zejdzie poniżej 80%. Jest to szczególnie odczuwalne, jeśli wyjściowy okres kredytowania jest długi, gdyż kapitał spłaca się w niewielkiej części. Zanim zostanie spłacony kapitał pozwalający na obniżenie marży o składkę ubezpieczenia, minie sporo czasu i pochłonie to niemałą kwotę.

18. Kredyt hipoteczny na zakup działki i budowę domu

PKO BP to jeden z niewielu banków oferujących możliwość uzyskania kredytu hipotecznego za jednym razem na zakup działki i budowę domu. W momencie wnioskowania nie trzeba posiadać pozwolenia na budowę ani zgłoszenia rozpoczęcia budowy. Warunkiem jest załączenie do wniosku kredytowego kosztorysu budowy i posiadanie projektu technicznego. Jest to wymagane, gdyż na etapie analizy dział zabezpieczeń musi ocenić realność kosztorysu względem projektu. Udzielenie kredytu, a dokładnie uruchomienie środków na budowę będzie dostarczenie prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia budowy. Na cały proces maksymalnie otrzymasz 36 miesięcy.

19. Zasiłek macierzyński i zwolnienie lekarskie z powodu ciąży

Banki mają zróżnicowane podejście do akceptacji dochodów uzyskiwanych na zasiłku macierzyńskim lub zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży trwającym powyżej 30 dni. PKO BP nie ma z tym problemu. Oczywiście tylko w przypadku kobiet uzyskujących dochody z tytułu umowy o pracę. Do wniosku trzeba dostarczyć zaświadczenie z ZUS-u o zasiłku macierzyńskim (imię i nazwisko, PESEL, data rozpoczęcia zasiłku, wysokość wypłaconych świadczeń, dane pracodawcy). W przypadku zwolnienia dobrze jest dostarczyć zwolnienie lekarskie potwierdzające, że powodem jest ciąża. W obydwu przypadkach kobieta musi dodatkowo oświadczyć, iż nie skorzysta z urlopu wychowawczego. Oświadczenie nie powoduje, iż w umowie kredytowej znajdzie się zobowiązanie kobiety do powrotu do pracy lub jakiekolwiek konsekwencje w przypadku zmiany zdania.

20. Kredyt hipoteczny na nieruchomość z licytacji komorniczej

Uzyskanie finansowania na nieruchomości z licytacji komorniczych jest z natury trudne. Wiele banków nie chce podejmować tego tematu. Powodem tych problemów jest konieczność zapłaty środków przed podpisaniem aktu przenoszącego własność nieruchomości. PKO BP S.A. daje możliwość uzyskania kredytu hipotecznego na nieruchomości tego typu, ale warunkiem jest zabezpieczenie na drugiej nieruchomości. Jest to specyficzny kredyt hipoteczny, do którego trzeba się odpowiednio przygotować. Należy uwzględnić, iż tego typu transakcja jest ograniczona czasowo. Zazwyczaj czas na dokonanie transakcji wynosi 14–30 dni. Proces uzyskania kredytu trwa niewiele krócej. Wobec tego istnieje możliwość utracenia wpłaconego wadium w przypadku niespełnienia warunków licytacji. Zazwyczaj proces uzyskania kredytu hipotecznego w PKO BP trwa dość krótko.

21. Czy można wnioskować o kredyt hipoteczny bez umowy przedwstępnej?

Kupno nieruchomości zazwyczaj łączy się z koniecznością podpisania umowy przedwstępnej. W umowie przedwstępnej zapisywane są wszystkie istotne parametry przyszłej transakcji, m. in. przedmiot sprzedaży, strony transakcji, cena, terminy, zaliczka lub zadatek oraz inne indywidualne zapisy. Konieczność wpłaty zadatku jest dla wielu klientów niekomfortowa ze względu na brak pewności uzyskania kredytu hipotecznego. PKO BP daje możliwość starania się o kredyt hipoteczny na podstawie specjalnego oświadczenia. W oświadczeniu o zamiarze nabycia nieruchomości wnioskodawca wypełnia wszystkie istotne dane przyszłej transakcji. Na tej podstawie bank wydaje decyzję. Udzielenie kredytu będzie uzależnione od dostarczenia umowy przyrzeczonej zgodnej z parametrami oświadczenia o zamiarze nabycia nieruchomości. Klient po uzyskaniu decyzji ma już zapewniony kredyt. Wpłata zadatku nie będzie zatem obarczona ryzykiem. Tego typu rozwiązanie jest możliwe tylko w przypadku nieruchomości z rynku wtórnego. W przypadku rynku pierwotnego należy konieczne dostarczyć przynajmniej umowę rezerwacyjną.

23. Jakie są dostępne waluty?

Kredyt hipoteczny w PKO BP jest od dawna oferowany tylko i wyłącznie w złotówkach. Niestety nie ma żadnej alternatywy dla osób zarabiających w walutach obcych. Zgodnie ustawą o kredycie hipotecznym waluta kredytu musi być zbieżna z walutą uzyskiwanego dochodu lub walutą posiadanego majątku.

24. Bankowość elektroniczna

O dziwo PKO BP oddał klientom do dyspozycji całkiem zgrabny system bankowości elektronicznej. System daje możliwość dokonywania nadpłat kredytu w formie elektronicznej. Poza standardowymi opcjami typu przelew, sprawdzenie salda itp. jako jeden z niewielu banków daje możliwość ściągnięcia raportu BIK online.

25. Dodatek mieszkaniowy dla służb mundurowych

Pracownicy służ mundurowych, np. policjanci, żołnierze, „BOR-owiki”, na mocy ustawy za nieużywanie mieszkania służbowego otrzymują ekwiwalent pieniężny. Wysokość świadczenia jest uzależniona od pracodawcy oraz lokalizacji. W przypadku żołnierzy taki dodatek potrafi wynieść nawet około 1 500 PLN/mc. Jest to zatem znaczący składnik miesięcznych przychodów gospodarstwa domowego. Zdarza się, że jest to część, której brakuje do zdolności kredytowej. Niestety w związku z faktem, iż nie jest to dochód w ujęciu podatkowym, niewiele banków akceptuje dodatek mieszkaniowy w liczeniu zdolności do uzyskania kredytu hipotecznego. By ten dochód został zaakceptowany, do wniosku trzeba dostarczyć zaświadczenie o wysokości przynależnego dodatku mieszkaniowego.

26. 800+ w liczeniu zdolności kredytowej

PKO BO uwzględnia dodatek dla rodzin potocznie zwany 800+, jako składnik w liczeniu zdolności kredytowej. Dzięki temu dzietne rodziny mogą podwyższyć dochód i maksymalną dostępną zdolność kredytową. Celem potwierdzenia takiego dodatku musisz dostarczyć wyciąg bankowy wraz z potwierdzeniem wpływu dodatku 800+.

27. Oprocentowanie stałe

PKO BP mimo, że jest gigantem w kwestii stałego oprocentowania jest jednym z liderów. Od dłuższego czasu daje możliwość aneksowania umowy dla klientów, którzy już podpisali umowę. Od niedawna oferuje możliwość “zblokowania” raty na następne 5 lat. Nie ma jednej stałej stawki. Stawka oprocentowania jest liczona według zmiennej aktualizowanej codziennie, kwoty kredytu, wkładu własnego, produktów dodatkowych i lokalizacji nieruchomości. Opcja jest dostępna dla klientów posiadających kredyt hipoteczny w PKO BP jak i nowych wnioskodawców.

28. Stopa procentowa WIBOR6M

PKO BP od 28.02.2019 roku dla wyznaczenia oprocentowania zamiast ze stopy procentowej WIBOR3M zaczął korzystać z WIBOR6M. Zmiana oprocentowania będzie następowała zatem co 6 miesięcy zamiast dotychczasowego standardu co 3 miesiące. Niestety nie jest to pozytywne zjawisko, gdyż WIBIR6M oznacza zazwyczaj wyższe oprocentowanie. Gdy spojrzymy na średnią za ostatnich 10 lat, WIBOR3M kształtował się na poziomie 3%, natomiast WIBOR6M na poziomie 3,07%. Niby niewiele, ale jest to różnica potrafiąca wygenerować dodatkowe odsetki. Przykładowo dla kredytu 300 000 PLN na 30 lat różnica 0,07 p.p. w oprocentowaniu wygeneruje około 4 291 PLN więcej w całym okresie kredytowania.

29. Środki do dowolnej dyspozycji w cenie kredytu hipotecznego

Zaciągając kredyt hipoteczny w PKO BP, można liczyć na środki do dowolnej dyspozycji o wartości 25% kwoty kredytu celowego. Mówiąc ludzkim językiem, można otrzymać środki wolne w najtańszej cenie, czyli cenie hipoteki. Maksymalne łączne LTV to 90%. Taka możliwość funkcjonuje, wyłącznie jeśli ktoś pod zabezpieczenie hipoteki daje dwie nieruchomości lub realizuje budowę domu na własnej działce o znacznej wartości. Środki można wydatkować na dowolny cel. Możesz wydać na wakacje, zakupy do domu, edukację i inne. Bank nie będzie wymagał udokumentowania wydatkowania tych pieniędzy.

30. Obniżka marży dla stałych klientów

„Bank ze skarbonką” oferuje swoim stałym klientom obniżkę o 0,05 p.p. (0,05% potocznie) wobec standardowej siatki marż. Warunkiem jest, by na rachunek bankowy w PKO BP lub Inteligo (bank internetowy będący własnością PKO BP) za ostatnie 6 miesięcy wpływało w każdym miesiącu wynagrodzenie. Brak wpływu wynagrodzenia choćby w jednym miesiącu przekreśla szanse na obniżkę.

31. Wysokie kwoty finansowania

Jeśli interesuje Ciebie kredyt o bardzo wysokim wolumenie, to z pewnością “Własny Kąt Hipoteczny” jest interesującym kierunkiem Tam, gdzie wszystkie inne banki mówią „pas”, PKO BP jest w stanie podjąć wyzwanie. Realizowałem w PKO Banku Hipotecznym już kredyty mieszkaniowe na kwoty opiewające ponad 3 mln PLN.

32. Kredyt hipoteczny na dom energooszczędny

PKO BP mimo swoich rozmiarów stara się mimo wszystko podążać za trendami. Trend ekologii dotarł również do tego banku. PKO BP obniży marżę o 0,1 p.p (0,1% potocznie) dla nieruchomości spełniających standardy energooszczędności. Wystarczy uruchomić kredyt i przedstawić certyfikat energetyczny wydany do 5 lat wstecz. Certyfikat musi wskazywać na zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP) jest na poziomie nie wyższym niż 58 kWh/(m2•rok) dla lokalu mieszkalnego lub 63 kWh/(m2•rok) dla domu jednorodzinnego.

Tu przeczytasz na temat kredytu na dom energooszczędny.

33. Obniżka marży ze względu na lokalizację i rodzaj nieruchomości

PKO BP klasyfikuje nieruchomości jako mniej i bardziej ryzykowne. Dział ryzyka tego banku ocenia, iż nieruchomości mniej ryzykowne mogą zostać sfinansowane tańszym kredytem hipotecznym. Niewątpliwy wpływ ma na to lokalizacja. Nieruchomości położone w Warszawie mogą liczyć na obniżkę z siatki marż o 0,11 p.p (0,11% potocznie). Zaciągający kredyt na mieszkanie (bez działek i domów) położone w gminach poza Warszawą mogą liczyć na obniżkę marży o 0,10 p.p (0,10% potocznie). Reszta nieruchomości (działki i domy) mogą liczyć na kredyt z obniżką marży o 0,05 p.p (0,05% potocznie).

Kto zaciąga hipotekę w PKO BP?

Kredyt hipoteczny “Własny Kąt” powinien interesować przede wszystkim:

 1. kredytobiorcy w wieku średnim, a nawet emeryci,
 2. osoby zaciągające wyższe kwoty kredytu,
 3. osoby mieszkające w miejscowościach położonych dalej od dużych miast,
 4. osoby potrzebujące konsolidacji i pożyczki hipotecznej.

Plusy PKO BP Kredyt Hipoteczny

Ten gigant posiada w swojej ofercie sporo ciekawych parametrów, które można uznać na bardzo dobre lub wyjątkowo ciekawe:

 1. wcześniejsza spłata 0% już od samego początku,
 2. minimalny wkład własny tylko 10%,
 3. brak konieczności płatności za wycenę nieruchomości do złożenia wniosku,
 4. akceptacja 800+ do liczenia zdolności kredytowej,
 5. akceptacja zasiłku macierzyńskiego i dochodów na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży jako dochodu,
 6. możliwość wnioskowania o kredyt hipoteczny bez umowy przedwstępnej na rynku wtórnym,
 7. sensowny całkowity koszt kredytu hipotecznego,
 8. akceptacja dodatku mieszkaniowego dla służb mundurowych jako dochodu,
 9. możliwość uzyskania kredytu na zakup nieruchomości z licytacji komorniczej,
 10. możliwość sfinansowania jednym kredytem zakupu działki i budowy domu,
 11. możliwość uzyskania kredytu o wysokiej wartości kwotowej,
 12. możliwość kredytowania do 80 roku życia w momencie spłaty ostatniej raty,
 13. szybkie uzyskanie decyzji kredytowej – do 21 dni od daty złożenia dokumentacji kredytowej,
 14. korzystna i tania pożyczka hipoteczna.

Minusy PKO BP Kredyt Hipoteczny

Niestety kredyt hipoteczny w PKO BP ma sporo mankamentów. Na co powinni uważać przyszli kredytobiorcy, zaciągając kredyt hipoteczny w PKO BP:

 1. jeden z niewielu banków wymagających wniesienia kosztów startowych,
 2. skrócenie okresu kredytowania wymaga wniesienia 0,5% prowizji od pozostałego salda kredytu,
 3. defensywne podejście do uzyskania dochodów na podstawie umowy-zlecenia i umowy o dzieło,
 4. brak realnej możliwości dostarczenia własnej wyceny nieruchomości,
 5. relatywnie częste decyzje negatywne wynikające ze scoringu lub wewnętrznych decyzji banku i innych nie do końca logicznych powodów,
 6. szeroki cross-sell na cały okres obowiązywania umowy (rachunek, ubezpieczenie na życie, karta kredytowa),
 7. WIBOR 6M zamiast WIBOR 3M, co oznacza średnioroczne wyższe oprocentowanie,
 8. bardzo słabe warunki oprocentowania dla kredytów z niskimi kwotami i niskim wkładem własnym.
 9. wysoki koszt ubezpieczenia na wypadek utraty źródła dochodu i poważnego zachorowania (3,25%).

Moja opinia na temat kredytu hipotecznego w PKO BP

Kredyt hipoteczny w „banku ze skarbonką” ma swoje wady i zalety. Nie jest to najtańszy kredytu hipoteczny na rynku. Niech Cię nie zmylą statystyki i to, że kredyt w tym banku wybiera ponad 30% kredytobiorców. Wysokość raty i całkowita kwota kredytu na koniec umowy bywają wyższe niż u konkurencji. Wielkość i skala działalności banku działają na wyobraźnię, ale to nie jest argument, by właśnie do tego banku przynosić swoje pieniądze. To, że inni klienci zaciągnęli tam kredyt, nie oznacza, że koszt kredytu w ich przypadku był najniższy. Zapewniam, że spora część ludzi wybiera bank na hipotekę, zupełnie nie mając świadomości, jakimi parametrami powinni się kierować. Bank należy wybierać w odniesieniu do swojej sytuacji finansowej i osobistej, rodzaju zabezpieczenia czy też strategii szybkości spłaty. Bank, który jest największy, nie jest z zasady najlepszy. Podobnie bank, w którym masz rachunek, z miejsca nie zaoferuje najlepszych warunków cenowych dla Ciebie jako stałego, sprawdzonego klienta. PKO BP nie jest również bankiem najgorszym. Ma bardzo dużo ciekawych rozwiązań w swojej polityce kredytowej, które, umiejętnie wybrane, mogą pracować dla Twojego domowego budżetu. Jak każdy bank, PKO BP oferuje fajne opcje kredytowania. Jeśli będziesz świadomy, czego potrzebujesz i tego, co ten bank oferuje, kredyt hipoteczny w PKO BP może być naprawdę dobrym rozwiązaniem.

Zapraszam do komentowania

Jeśli miałbyś wybrać artykuł, czy ranking kredytów, to co byś wybrał? Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wątpliwości co do tematu PKO BP Kredyt Hipoteczny – 33 bardzo ciekawych parametrów oferty, śmiało komentuj poniżej. Chętnie odpowiem i postaram się pomóc.

Formularz kontaktowy