x

Kredyty hipoteczne

Maksymalny wiek kredytobiorcy hipotecznego

Maksymalny wiek kredytobiorcy to jeden z istotnych parametrów w przypadku kredytów hipotecznych. Banki najczęściej ustalają w swoich regulacjach, w jakim wieku może być kredytobiorca w przypadku zakładanej spłaty ostatniej raty kredytu hipotecznego. W przypadku kredytobiorców młodych problem ten nie istnieje, gdyż wiek maksymalny zawiera się najczęściej w zakresie 70–75 lat. Problem pojawia się, jeśli o kredyt starają się ludzie starsi. Staranie się o kredyt w wieku 50 lat, co wcale nie jest rzadkie w obecnych czasach, może wiązać się z pewnymi komplikacjami w odniesieniu do okresu kredytowania. W związku z tym chciałem przedstawić, jak wygląda polityka dotycząca maksymalnego wieku dla kredytobiorcy w poszczególnych bankach.

Spis treści

W dzisiejszym wpisie “Maksymalny wiek kredytobiorcy” poznasz:

  • Wiek maksymalny w odniesieniu dla każdego z banków.
  • Dodatkowe wymagania banków w związku z zaawansowanym wiekiem.
  • Czy wiek kredytobiorcy ma wpływ na zdolność kredytową.

Jak banki liczą maksymalny wiek kredytobiorcy?

Banki mają indywidualne podejście do wieku kredytobiorcy. Jedne uznają, iż maksymalny wiek to 67 lat, inne że aż 13 lat więcej.  Wiek maksymalny może wpłynąć na skrócenie okresu kredytowania, co dla kredytobiorcy może być dość niekorzystne ze względu na znaczne podwyższenie wysokości raty. Poniżej tabela wskazująca jak bardzo zróżnicowane jest podejście do maksymalnego wieku kredytobiorcy.

maksymalny wiek 2

Zdolność kredytowa a wiek maksymalny kredytobiorcy

Wiek kredytobiorcy jest również bardzo ważny, jeśli chodzi o wyliczanie zdolności kredytowej. Zgodnie z zaleceniami z Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego banki powinny szacować spadek dochodów po przejściu w wiek emerytalny. Następnie powinno to być uwzględnione w szacowaniu zdolności kredytowej. Sposób podejścia do tego tematu zależy jednak od danego banku. Część banków, jak np. Citi Handlowy czy BNP Paribas, to uwzględnia, a część banków, jak np. ING Bank Śląski czy Millennium, już nie.

Czy w każdym przypadku liczy się wiek najstarszego kredytobiorcy?

Nie zawsze. W kilku bankach, jeśli dochód najstarszej osoby jest zdecydowanie niższy lub niepotrzebny do uzyskania zdolności kredytowej istnieje możliwość by okresu kredytowania nie uzależniać od wieku tej osoby.

Kredyt hipoteczny z rodzicami

Od czasu do czasu klienci chcą ratować swoją zdolność kredytową zaciągając zobowiązanie z rodzicami. Nie wszyscy wiedzą, że wiek rodziców może powodować skrócenie okresu kredytowania, w więc znaczne podwyższenie raty wobec możliwości. Warto zatem przemyśleć, czy tego typu rozwiązanie ma sens.

Ubezpieczenie na życie

Bank udzielający kredytu osobie, której wiek + maksymalny okres kredytowania w danym banku ociera się o granicę wieku maksymalnego, może zażądać ubezpieczenia na życie z cesją na bank, mimo iż zazwyczaj nie stosuje takiego zabezpieczenia. Taki wymóg może znacząco powiększyć całkowity koszt kredytu, gdyż składki za ubezpieczenie na życie są skorelowane z wiekiem. Im człowiek ma więcej lat, tym wyższa będzie składka. Jest to związane ze wskaźnikami GUS dotyczącymi umieralności. Im człowiek starszy, tym wyższe prawdopodobieństwo zdarzenia negatywnego.

Podsumowanie

Nawet jeśli jesteś już w miarę zaawansowanym wieku lub planujesz wziąć kredyt z rodzicem, nie oznacza to, że nie uzyskasz finansowania. Jak już nie raz udowodniłem na blogu, kredyt hipoteczny to wypadkowa kilkudziesięciu parametrów. Wiek maksymalny to jeden z nich. Należy dokładnie przeanalizować sytuację, bo nie każdy bank będzie mógł Ci zaoferować rozwiązanie. Realizowałem kredyty hipoteczne dla osób blisko 70 lat. Owszem są to ograniczone możliwości, ale jest to możliwe.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości odnośnie maksymalnego wieku kredytobiorcy hipotecznego koniecznie daj znać w komentarzu.

Formularz kontaktowy