x

Banki

Millennium kredyt hipoteczny – 27 najważniejszych cech oferty

Kredyt hipoteczny w Millennium od wielu lat wybiera bardzo duża liczba klientów. To bank, który przez ostatnie kilkanaście lat niemal w trybie ciągłym był mocno nastawiony na udzielanie kredytów hipotecznych. Obecnie pod względem ilości umów kredytowych plasuje się na piątej pozycji. Sumaryczna wartość portfela kredytowego to ponad 47 mld polskich złotych co daje piątą pozycję na rynku.

Oferta Bank Millenium ma jednak swoją specyfikę. Jeśli jest prawidłowo zrozumiana i wybrana, to parametry Millennium w większości wypadków stawiają ją bardzo wysoko w rankingach.

W mojej opinii to jeden z najlepiej, o ile nie najlepiej zorganizowany pod kątem procesu bank udzielający kredytów hipotecznych. Analitycy potrafią wyłamać się ze swojej polityki kredytowej. Jeśli przypadek klienta da się wyjaśnić w sposób logiczny i uwiarygodnić dokumentacją, zdarza się uzyskać odstępstwo proceduralne. W codziennej pracy w charakterze specjalisty ds. kredytów hipotecznych to bardzo pomocne. Często korzystam z oferty tego banku.

Spis treści

W dzisiejszym wpisie “Millennium kredyt hipoteczny – 27 najciekawszych cechy oferty” przedstawię kilka szczegółów oferty. Dowiesz się między innymi:

 1. jakie jest oprocentowanie kredytu hipotecznego w Millennium,
 2. udzielenie kredytu hipotecznego – jak Millennium liczy zdolność kredytową,
 3. kredyt mieszkaniowy w Millennium – jak wygląda wcześniejsza spłata,
 4. jakie produkty dodatkowe będziesz musiał wziąć do kredytu hipotecznego,
 5. jakie są plusy i minusy oferty banku Millennium,
 6. kto najczęściej wybiera hipotekę w Millennium.

Czy artykuł jest sponsorowany?

Kredyt hipoteczny w banku Millennium to ciekawa propozycja na rynku. Warunki cenowe to jedna z lepszych propozycji na rynku obecnie. Artykuł w żaden sposób nie jest sponsorowany, ani nie powstał we współpracy z bankiem Millennium. Jest to moja subiektywna ocena oferty banku jaką wyniosłem w trakcie współpracy od 2009 roku z tą instytucją. Moją intencją jest przedstawienie oferty w przyziemny sposób, tak by każdy interesujący się tematyką kredytu hipotecznego w Millennium miał szansę dowiedzieć jak faktycznie wygląda oferta tego banku.

1. Millennium kredyt hipoteczny – jakie jest oprocentowanie kredytu hipotecznego?

Zgodnie z rekomendacją KNF kredyt hipoteczny w banku Millennium jest dostępny w oprocentowaniu zmiennym (czasowo zawieszona opcja) oraz okresowo stałym. Rodzaj oprocentowania należy dobrać pod indywidualne wymagania.

Bank Millennium – oprocentowanie zmienne

Kredyt hipoteczny w banku Millennium w oprocentowaniu zmiennym to suma oparta o zmienną stopę procentową WIBOR 6M oraz marżę banku. Wybierając oprocentowanie zmienne ponosisz ryzyko zmiennej stopy procentowej. Rata kredytu potencjalnie może się zmieniać. Marża kredytu jest uzależniona od wysokości wkładu własnego. Najniższą stawkę marży uzyskasz, jeśli masz aż 40% środków własny. Trochę wyższa marża banku czeka na Ciebie w zakresie 20-40%. Najwyższa stawka, jeśli masz mniej niż 20% wkładu. Wpływ na oprocentowanie zmienne będą miały również produkty dodatkowe. Szczegóły o produktach dodatkowych przeczytasz w dalszej części wpisu. Oprocentowanie zmienne kredytu hipotecznego w Millennium jest całkiem przyzwoite w porównaniu do rynku. Co ciekawe okresowo istnieją możliwości, żeby oprocentowanie zmienne negocjować.

UWAGA! – Zmiana od 01.03.2023 roku – Millennium bank zamroził oferowanie kredytów hipotecznych ze zmiennych oprocentowaniem.

Bank Millennium zawiesił przyjmowanie kredytów opartych na zmiennym oprocentowaniu. Zawieszenie to ma związek ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR na WIRON. Nie jest podana data wejścia stopy referencyjnej WIRON i przywrócenia kredytów ze zmiennym oprocentowaniem.

Bank Millennium – oprocentowanie okresowo stałe

Kredyty hipoteczne ze stałym oprocentowaniem w banku Millennium są oferowane na pierwsze 5 lat trwania kredytu. W tym czasie rata Twojego kredytu hipotecznego nie będą się zmieniać. Stawka oprocentowania stałego jest uzależniona od wysokości wkładu własnego. Im wyższy wkład własny, tym lepszą otrzymasz ofertę. Po pięciu latach otrzymasz nową propozycję kredytu ze stałym oprocentowaniem . Jeśli się nie zdecydujesz na prolongatę stałej raty, Twój kredyt będzie przekonwertowany na oprocentowanie zmienne równe wysokości marży banku oraz stopy procentowej WIBOR 6M. Marża kredytu będzie określona w umowie kredytowej. Na chwilę obecną oferty z oprocentowaniem okresowo stałym w banku Millennium są jedną z najlepszych ofert na rynku kredytów hipotecznych.

Jeśli chciałbyś porównać wady i zalety oprocentowania zmiennego wraz ze stałym, to zapraszam na jeden z wpisów na blogu – Oprocentowanie stałe czy zmienne.

Bank Millennium – RRSO – Rzeczywista roczna stopa oprocentowania

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania RRSO jest wypadkową wielu różnych parametrów. RRSO jest to wskaźnik, który jest wyliczany na bazie wzoru matematycznego. Daje pewien ogląd i pozwala ocenić wstępnie ofertę, ale nie jest idealnym rozwiązaniem. Z pewnością nie powinien być finalnym wyznacznikiem, który będzie decydował o wyborze banku. W procesie wyliczania RRSO nie uwzględnia się np. prowizji za wcześniejszą spłatę. Jako zwolennik nadpłaty kredytu hipotecznego uważam, że to spory błąd, gdyż nadpłata potrafi znacząco obniżyć koszty kredytu.

Jeśli interesuje Ciebie tematyka RRSO, zapraszam do jednego z wpisów na blogu – RRSO a kredyt hipoteczny.

2. Millennium kredyt hipoteczny- jak liczy zdolność kredytową?

Wzrost stóp procentowych wprowadziły zmiany w sposobie liczenia zdolności kredytowej. Millennium, które było kojarzone z dość wysokimi wartościami udzielanych kredytów przyjęło defensywną pozycję. Millennium obecnie liczy zdolność kredytową dość zachowawczo.

Codziennie sprawdzam maksymalne możliwości moich klientów w różnych bankach i mam szczegółowe porównanie w różnych instytucjach. Jeśli szukasz informacji na temat oferty tego banku, skontaktuj się ze mną.  Namiary znajdziesz na blogu w sekcji kontakt.

3. Kredyt hipoteczny w Millennium Bank, a uzyskiwane dochody

Millennium jest obecnie bankiem, który liczy wysokość dochodu w sposób stale określony w swojej polityce kredytowej. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące akceptacji dochodu i podejścia do liczenia zdolności kredytowej.

Umowa o pracę na czas nieokreślony

Millennium akceptuje umowę zawartą 3 miesiące wstecz z obecnym pracodawcą. Ogólny staż pracy musi wynieść minimum 6 miesięcy  Do zdolności kredytowej brana jest niższa średnia za 3 lub 12 miesięcy. W przypadku występowania dodatków typu premie/prowizje trzeba wykazać, że występowały w przeszłości w miarę cyklicznie.

Podstawa wynagrodzenia jest akceptowana w 100%. Dodatki są akceptowane maksymalnie do wysokości 80% podstawy wynagrodzenia. Zatem osoby uzyskujące wysoką część dochodu poprzez składniki zmienne mogą mieć niżej liczoną zdolność kredytową. Premie uznaniowe nie są akceptowane.

Umowa o pracę na czas określony

Umowa musi trwać minimum od 3 miesięcy wstecz, 6 miesięcy w przód oraz trzeba wykazać minimum 6 miesięcy stażu w ogóle.

Dochód jest wyliczany dokładnie tak samo, jak w przypadku umowy na czas nieokreślony. Twoja podstawa wynagrodzenia będzie policzona w 100%, ale dodatkowe składniki typu: prowizja, premia w kwocie przypadającej maksymalnie na 80% wartości podstawy.

Millennium akceptuje promesę zatrudnienia, ale tylko w przypadku, gdy z jej treści będzie jednoznacznie wynikało, że obecny pracodawca przedłuży zatrudnienie. Nie ma miejsca na informacje typu “…przewidujemy zatrudnienie…” Jeśli umowa kończy się krócej niż 6 miesięcy w momencie analizy, trzeba przedstawić aneks do umowy o pracę wydłużający okres zatrudnienia do wymaganego minimum.

Umowa zlecenie lub o dzieło 

Należy wykazać wstecz minimum 12 miesięcy. Maksymalne dopuszczalne przerwy między umowami to 31 dni z wyłączeniem nauczycieli, wykładowców i lektorów. Umowy muszą być zawarte z tym samym pracodawcą.

Millennium akceptuje całość wpływu na rachunek bankowy, chyba że zadeklarujesz we wniosku ponadstandardowe koszty uzyskiwania dochodu. Nie ma znaczenia podatkowy koszt uzyskania przychodu. Do zdolności brana jest pod uwagę niższa średnia z 3 lub 12 miesięcy. Dane z wyciągu będą porównane z wpływami na rachunek.

Umowa zlecenie/o dzieło może być jedynym dochodem w gospodarstwie domowym.

Działalność gospodarcza 

Minimalny okres prowadzenia 12 miesięcy. Możliwe jest zaakceptowanie dochodu uzyskiwanego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w okresie krótszym niż 12 miesięcy, ale nie krótszym niż 6 miesięcy, jeśli zakres tej działalność jest kontynuacją wcześniejszej umowy o pracę /umowy zlecenia / umowy o dzieło (nie ma znaczenia czy współpraca w ramach prowadzonej działalności odbywa się z dotychczasowym pracodawcą, czy z nowym ale w tej samej branży). Zasady te obowiązują, gdy w gospodarstwie domowym występuje inny dochód. Jeśli dochód z działalności to jedyna podstawa utrzymania, Millennium będzie wymagał prowadzenia działalności minimum 24 miesiące.

4. Millennium Bank a maksymalny okres kredytowania

Maksymalny okres kredytowania w banku Millennium to 35 lat. W tym okresie należy uwzględnić okres budowlany lub fakultatywną karencję w spłacie kapitału. 24 miesiące dla budowy domu i 24 miesiące dla zakupu nieruchomości od dewelopera. Okres budowlany zwany czasem okresem karencji liczy się od wypłaty pierwszej do ostatniej transzy.

5. Maksymalny wiek kredytobiorcy

Zdecydowany plus – Millennium liczy, iż maksymalny wiek kredytobiorcy w momencie spłaty ostatniej raty to 75 lat. Wiek kredytobiorcy nie liczy się, jeśli nie uwzględniamy w liczeniu zdolności kredytowej dochodów tej osoby.

6. Millennium kredyt hipoteczny a wkład własny.

Kredyt hipoteczny w Millennium w tym zakresie należy do liberalnych banków. Wystarczy wnieść 10% wkładu własnego, by uzyskać finansowanie w tym banku. Millennium akceptuje wkład własny pochodzący z książeczki mieszkaniowej. Nie ma możliwości zastąpienia gotówki w postaci zabezpieczenia na drugiej nieruchomości. Działka jest traktowana jako wkład własny w przypadku budowy domu. Wkład własny ma wpływ na wysokość oprocentowania. Najdroższy kredyt będzie z 10% wkładem, tańszy z 20% i najtańszy ze środkami własnymi w wysokości 40%. Warto zaznaczyć, iż do ustalenia marży zawsze stosuje się wartość nieruchomości wynikającą z wyceny.

Istnieją pewne ograniczenia w maksymalnym LTV dla nieruchomości o wartościach i lokalizacjach uwzględnionych poniżej.

 1. nieruchomości wartych powyżej 900 tys. z miast powyżej 250.000 mieszkańców, tj.: Białystok, Bydgoszcz, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław oraz w Trójmieście)
 2. dla nieruchomości wartych powyżej 600 tys. z pozostałych
 3. Maksymalne LTV wymaga podania dokładnej lokalizacji. Najlepiej wedle numeru księgi wieczystej. W pozostałych przypadkach maksymalne LTV pozostaje nadal na poziomie 90%

7. Prowizja za udzielenie kredytu mieszkaniowego w banku Millennium Bank

Kredyt hipoteczny w Millennium nie wymaga wniesienia żadnych większych kosztów startowych typu prowizja czy jednorazowe pseudo ubezpieczenia. Od wielu lat Millennium oferuje 0% prowizji za udzielenie kredytu. Nie ma zatem problemu, żeby liczyć opłacalności kredytowanych kosztów, jak w przypadku innych banków np. Alior Bank, PKO BP.

8. Wycena nieruchomości do kredytu hipotecznego w Millennium Bank

Jak w każdym banku nieruchomość mająca być celem lub zabezpieczeniem musi zostać poddana wycenie nieruchomości. Operat szacunkowy nieruchomości za pośrednictwem banku wyniesie dla lokalu mieszkalnego, garażu lub działki 420 PLN, domu 680 PLN. Jednakże klient może dostarczyć operat szacunkowy wykonany we własnym zakresie.  Nie ma specjalnych ograniczeń w doborze rzeczoznawcy majątkowego. Wykonawca operatu musi tylko wykazać, że przeszedł szkolenie bankowe. Warto podkreślić, iż Millennium dokonuje nad wyraz często korekt dostarczanych operatów. Wedle moich obserwacji żaden inny bank tak często nie zmniejsza wartości nieruchomości lub nie nakazuje dokonanie rzeczoznawcy korekt merytorycznych jak Millennium. Mimo wszystko warto zainwestować we własny operat szacunkowy nieruchomości. Bank zawsze opiera się na wartości nieruchomości wynikającej z wyceny. Jeśli kupujesz zatem nieruchomość w okazyjnej cenie, może to pomóc w ustaleniu lepszych warunków cenowych.

9. Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego w banku Millennium

Najbardziej kompletne rozwiązanie na rynku. Millennium oferuje już od startu prowizję 0% za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego. Nie ma podziału na nadpłatę częściową i całkowitą. Nie ma minimalnej kwoty nadpłaty. Wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego można wykonać poprzez bankowość elektroniczną lub aplikację, czyli odpadają upierdliwe i czasochłonne wizyty w placówce. W trakcie nadpłaty zostaniemy zapytani, czy chcemy skrócić okres kredytowania czy obniżyć rata. Jeśli skrócisz okres kredytowania, Twoja rata pozostanie na niezmienionym poziomie, ale zdecydowanie więcej zaoszczędzisz na finalnych odsetkach. Jeśli pozostawiasz ten sam okres, Twoja rata spadnie, też zauważysz oszczędności, ale trochę mniejsze.

10. Wstępna decyzja kredytowa

Kolejnym dobrym rozwiązaniem jest możliwość uzyskania decyzji wstępnej. Jeśli wniosek o kredyt hipoteczny dostarczony do banku jest kompletny, ten zazwyczaj wydaje decyzję w zakresie do kilku dni roboczych. Decyzja jest wydawana przez analityka, po sprawdzeniu danych osobistych, zdolności, BIK i innych dokumentów. Jest to zatem całkiem wiarygodne źródło oceny szans na uzyskanie finansowania. Nie oznacza to jednak 100% pewności, gdyż jak wspomniałem powyżej dział analiz często dokonuje korekt w wycenie nieruchomości.

11. Ile trwa wydane decyzji ostatecznej w Millennium Bank?

To jeden z najszybszych banków obecnie. Obecny czas oczekiwania na decyzję kredytową w banku Millennium to nawet kilka dni roboczych.  “Wystarczy”, złożyć wniosek kredytowy perfekcyjnie, bez uzupełnień. Nie jest to możliwe w każdej sytuacji, oraz zdarza się, że analityk będzie sam doszukiwał się “dziury w całym”. Po decyzji możesz być poproszony o dostarczenie dodatkowej dokumentacji oraz będziesz potrzebował podpisać kilka dokumentów wygenerowanych wraz z decyzją (wniosek, formularze informacyjne oraz dodatkowe informacje o kredycie hipotecznym). Przy dobrej organizacji i sprzyjających warunkach możesz otrzymać kredyt hipoteczny w 2-3 tygodnie od złożenia wniosku kredytowego.

Wpadnij do innego artykułu, jeśli się zastanawiasz, jak wygląda czas oczekiwania na kredyt hipoteczny- Ile się czeka na kredyt hipoteczny?

12. Produkty dodatkowe

Millennium uzależnia uzyskanie sensownych warunków oprocentowania od skorzystania z produktów dodatkowych.

Posiadanie rachunku bankowego oraz karty bankomatowej wraz z obrotem 500 PLN/mc daje obniżkę o 0,3 p.p (0,3% potocznie). Jeśli dodatkowo zadeklarujesz przelew dochodu lub wynagrodzenia w kwocie nie niższej niż dwukrotność pierwszej raty kapitałowo-odsetkowej, to otrzymasz dodatkową obniżkę o 0,2 p.p (0,2% potocznie). Dokładnie zapisy znajdziesz w swojej umowie kredytu.

Produkty dodatkowe są wymagane przez cały okres kredytowania. Bank to realnie sprawdza i w razie niespełnienia deklaracji podwyższa oprocentowanie. Millennium sprawdza spełnienie warunków raz na 3 miesiące od zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego. Nie liczy się jednak średnia. Warunki muszą być spełnione w każdym ze sprawdzanych miesięcy. Jeśli nie wypełnisz warunków umowy, będziesz mieć podwyżkę oprocentowania. W przypadku, gdy od nowa zaczniesz spełniać warunki bank po nowej weryfikacji przywróci oprocentowanie bazowe.

13. Ubezpieczenie na życie

W chwili obecnej Millennium Bank nie oferuje samej polisy na życie.

14. Ubezpieczenie na życie i od utraty pracy

Jednym z warunków udzielenia kredytu hipotecznego w Millennium jest zawarcie umowy ubezpieczenia na życie. Takie zabezpieczenie kredytu będzie wymagane przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej. Możesz wykorzystać polisę zewnętrzną. Bank nie akceptuje polis grupowych tylko indywidualne. Możesz też skorzystać z oferty bankowej, która zawiera dodatkowe ryzyko – utratę pracy.

Minimalnym wymogiem ubezpieczenie na życie wg umowy kredytowej jest saldo kredytu mieszkaniowego. W przypadku dwóch lub większej ilości kredytobiorców składkę należy podzielić zgodnie z procentowym udziałem dochodzie wszystkich kredytobiorców. Koszt polisy na życie wg oferty dostępnej w Millennium to 0,03% od salda zadłużenia w skali miesiąca. Składka maleje wraz ze spłatą kapitału. Każdego czerwca (dla starych umów w kwietniu) następuje wyliczenie bieżącego salda i ustalenie składki na następne 12 miesięcy. Dostarczycielem ubezpieczenia jest od lat PZU S.A.

Przyznam szczerze że zdecydowana większość klientów wybiera ubezpieczenie za pośrednictwem banku Całkiem sensowny zakres, składka miesięczna, brak formalności związanych z corocznym donoszeniem polisy wraz z potwierdzeniem płatności czynią tą ofertę ciekawą. Wedle moich obserwacji kredyt hipoteczny w Millennium bywa często wybierany przez klientów właśnie ze względu na tanie rozwiązanie w tym zakresie.

15. Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych dotyczy inwestycji lokalowych tj. mieszkań, domów i lokalów użytkowych. Jest obowiązkowym zabezpieczeniem stosowanym przez wszystkie banki w kredycie hipotecznym.

Millennium w żaden sposób nie narzuca i nie ogranicza w kwestii wyboru ubezpieczenia nieruchomości. Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w bankowej ofercie to 0,09% od wartości nieruchomości. Ubezpieczenie nieruchomości opłacane jest w składce miesięcznej 0,0075%. W mojej opinii lepiej jest w tym wypadku skorzystać z polisy zewnętrznej. Wyjdzie taniej, a sama polisa będzie miała zdecydowanie szerszy zakres.

16. Ubezpieczenie pomostowe

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku o zmianach w”Ustawie o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego” Millennium zaprzestał pobierania ubezpieczenia pomostowego. Dotyczy to umów kredytowych podpisanych od 17 września 2022 roku.

Jeśli umowa kredytowa została zawarta do 16 września, hipoteka nie została jeszcze wpisana, to bank po wpisie hipoteki do księgi wieczystej zwróci Tobie nadpłaconą kwotę za ubezpieczenie pomostowe. Jest to zdecydowany plus. Nabywcy na rynku pierwotnym musieli kiedyś opłacać dodatkową składkę przez długi czas. Od podpisania umowy kredytu do czasu dokonania wpisu mogło minąć nawet 3 lata.

17. Ubezpieczenie niskiego wkładu

Mimo, iż kredyt hipoteczny w Millennium można uzyskać z wkładem własnym poniżej 20% bank nie pobiera składki za ubezpieczenie niskiego wkładu. Bank opłaca składkę ubezpieczeniową we własnym zakresie. Całkowity koszt kredytu hipotecznego nie będzie uwzględniał składki za niski wkład własny.

18. Millennium kredyt hipoteczny na budowę domu

Kredyt hipoteczny na budowę w Millennium jest dość często wykorzystywany przez moich klientów. Bank stosuje minimalne koszty budowy według skomplikowanej tabelki. Minimalne koszta budowy są uzależnione od lokalizacji, rodzaju domu (z piwnicą lub bez), docelowego stanu zaawansowania nieruchomości (stan deweloperski, stan wykończony). Dysponuję specjalnym kalkulatorem do wyliczenia minimalnego kosztu. Daj znać, chętnie policzę jaki będzie minimalny koszt budowy domu jednorodzinnego w Twoim przypadku.

Maksymalna wysokość wypłaconej transzy to 200 000 PLN, ostatnia transza nie może być większa jak 100 000 PLN. Jeśli kredyt przekracza 1 mln złotych, to pojedyncza transza może wynieść do 20% wartości kredytu. Ostatnia transza nie może być większa od 100k PLN.

Wypłata transz do 50% udzielonego kredytu wymaga przedstawienia własnych zdjęć. Transze powyżej 50% kredytu wymagają opłacenia inspekcji w kwocie 300 PLN.

Istnieje możliwość zastosowania finansowania naprzemiennego. Co ciekawe Millennium udziela kredytu hipotecznego na zakup działki i budowę domu w jednym kredycie bez posiadania pozwolenia na budowę/zgłoszenia rozpoczęcia budowy.

19. Zasiłek macierzyński i zwolnienie z powodu ciąży

Generalnie bank bez żadnego problemu akceptuje zwolnienie lekarskie z powodu ciąży oraz urlop macierzyński. We wniosku kredytowym kobieta musi oświadczyć, iż nie skorzysta z urlopu wychowawczego. Nie jest to później weryfikowane i nie ma żadnych konsekwencji, jeśli zmieni zdanie.

20. W jakiej walucie można zaciągnąć kredyt hipoteczny ?

Na chwilę obecną Millennium oferuje kredyt tylko w złotówkach. Jest to jednocześnie jeden z 2 banków, który oferuje uzyskanie kredytu hipotecznego w złotówkach dla osób zarabiających w walucie. Warunkiem jest, aby do kredytu podeszła osoba uzyskująca dochód w złotówkach. Warunkiem jest, by osoba z dochodem w złotówkach była w tym samym gospodarstwie domowym co osoba uzyskująca dochód z walucie. Bank obniży kwotowo dochód walutowy do wartości 50% dochodu w złotówkach. W zależności od struktury dochodu zostanie ocenione maksymalne LTV. Bank ma odpowiedni wzór na wyliczenie maksymalnej dostępnej kwoty kredytu dla danego przypadku.

21. Bankowość elektroniczna

Bardzo mocny punkt oferty. Millennium obok ING Bank Śląski i mBank mieści się w TOP3 banków oferujących najbardziej zaawansowane rozwiązania z zakresu bankowości elektronicznej. Obok zupełnie podstawowych funkcji jak przelewy, czy sprawdzenie salda rachunku można bez problemu nadpłacić kredyt hipoteczny czy też skrócić karencję bez wizyty w  oddziale.

22. Możliwość akceptacji alimentów

Millennium jako jeden z niewielu banków na rynku daje możliwość, by na podstawie uzyskiwanych alimentów obniżyć koszty gospodarstwa domowego. Maksymalna obniżka z tego tytułu może wynieść 500 PLN. Warunkiem jest by alimenty miały formę wyroku sądowego lub mediacji alimentacyjnej. Dodatkowo trzeba przedstawić wpływy z alimentów na rachunek bankowy.

23. Finansowanie naprzemienne

Millennium akceptuje finansowanie naprzemienne. Warunkiem jest jednak wpłata własnych środków przed wypłatą drugiej transzy kredytowej. Istnieją dwa odstępstwa. Jeśli kredytobiorca będzie dysponował gotówką po sprzedaży nieruchomości lub z książeczki mieszkaniowej. Wtedy środki własne można wpłacić w późniejszym okresie. Zawsze jednak bank musi kończyć inwestycję ostatnią transzą.

24. Kredytowanie dużych działek

Millennium jako jeden z bodajże 5 banków udziela kredytów na niezabudowane działki powyżej 3 000m oraz domy położone na działkach powyżej 5 000m. Jeśli działka nie jest przeznaczona w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub w Warunkach Zabudowy na tereny mieszkaniowe, to bank będzie wymagał wkładu własnego w wysokości minimum 40%.

25. Oprocentowanie stałe

Od czerwca 2021 roku Millennium oferuje dla klientów kredyt hipoteczny z oprocentowaniem stałym. Rata stała jest znana przez pierwsze 5 lat. Po tym okresie można podpisać aneks do umowy przedłużający oprocentowanie stałe na kolejne 5 lat, ale już według stawki ówczesnej. Tej niestety na dzień dzisiejszy nie znamy. Stałe oprocentowanie jest uzależnione od wkładu własnego oraz produktów dodatkowych. Oferta cechuje się brakiem kosztów za udzielenie kredytu i za wcześniejszą spłatę. Jest to jedna z najlepszych ofert na rynku obecnie.

26. Możliwość akceptacji 500+ jako dochodu

Od 3 listopada 2022 roku Millennium akceptuje dodatek socjalny 500+ jako dodatkowe wynagrodzenie, które można uwzględniać w liczeniu zdolności kredytowej. Do wniosku należy dostarczyć wyciąg z rachunku lub decyzję potwierdzającą otrzymywanie takiego dodatku

28. Millennium Bezpieczny Kredyt 2%

Bank nie oferuje na ten moment kredytu hipotecznego w programie “Bezpieczny Kredyt 2%”. Oficjalne stanowisko na dzień dzisiejszy jest takie, iż nie przewidują, że ta sytuacja się zmieni w przyszłości. Millennium tylko jeden raz uczestniczyło w programie dopłat Mieszkanie dla Młodych. Obecne stanowisko wpisuje się w praktykę banku.

Kto powinien interesować się kredytem hipotecznym w Millennium?

Millennium to bardzo ciekawa propozycja na rynku. Uważam, że ofertę tej instytucji powinny interesować się osoby:

 1. planujące nadpłaty kredytu ,
 2. potrzebujące wraz z kredytem taniego ubezpieczenia na życie,
 3. inwestujące na rynku mieszkaniowym tzw. flipy,
 4. osoby planujące refinansowanie kredytu mieszkaniowego,
 5. osoby w średnim wieku.

Plusy kredytu hipotecznego w Millennium

Jak wspomniałem wcześniej dość mocno cenię sobie ofertę i rozwiązania Millennium. Żeby Tobie ułatwić, przedstawiam poniżej ocenę oferty kredytu hipotecznego w rozbiciu na poszczególne parametry.

 1. prowizja za udzielenie kredytu 0%,
 2. najlepsze na rynku warunki wcześniejszej spłaty kredytu,
 3. możliwość wykorzystania własnej wyceny nieruchomości,
 4. bardzo tanie ubezpieczenie na życie i od utraty pracy,
 5. możliwość uzyskania kredytu w złotówkach dla osób uzyskujących dochód w walucie obcej,
 6. bank akceptuje urlop macierzyński i zwolnienie z powodu ciąży,
 7. wymóg wniesienia minimum 10% wkładu własnego,
 8. wysoki standard bankowości elektronicznej,
 9. krótki czas oczekiwania na decyzję kredytową,
 10. wysoki maksymalny wiek kredytobiorcy,
 11. możliwość uzyskania kredytu na rynku pierwotnym już “od wbicia łopaty”,
 12. możliwość uwzględnienia 500+ i alimentów jako dochodu.

Minusy kredytu hipotecznego w Millennium

Kredyt hipoteczny w Millennium nie jest idealny. Oczywiście, jak żaden z banków nie jest. Warto zwrócić uwagę również na słabe punkty oferty. W mojej opinii słabe punkty oferty banku Millennium to:

 1. możliwość zaciągnięcia kredytu tylko ze stałym oprocentowaniem,
 2. bardzo wysoka marża kredytu po 5 latach stałej raty,
 3. wysoki całkowity koszt kredytu hipotecznego,
 4. częste korekty operatów szacunkowych nieruchomości,
 5. zamrożeniem w ostatnim czasie odstępstw od procedur kredytowych,
 6. wysokie oraz długotrwałe wymagania w odniesieniu do produktów dodatkowych,
 7. brak możliwości starania się o Bezpieczny Kredyt 2%,
 8. słaba kadra w części oddziałów bankowych.

Moja opinia na temat Millennium kredyt hipoteczny

Opinie na temat kredytu hipotecznego w banku Millennium są bardzo różne. Jeśli masz kredyt hipoteczny ze starych lat, to pewnie jesteś niezadowolony. Kiedyś to była “hurtownia hipotek” i faktycznie ich kilka ruchów biznesowych było bardzo mocno dyskusyjnych. Dziś wydaje mi się, że jest to zupełnie inna instytucja. Jak wspomniałem wcześniej uznaję Millennium jako jeden z banków, który ma najbardziej logiczny i elastyczny dział analiz. Udało mi się zrealizować wiele odstępstw proceduralnych. Uważam że kredyt hipoteczny w Millennium jest jedną z ciekawszych propozycji na rynku. Najważniejsze cechy kredytu hipotecznego są na przyzwoitym poziomie. Ciekawe warunki cenowe, minimalny wkład własny to tylko 10%, brak prowizji za udzielenie kredytu oraz za wcześniejszą spłatę. Całkiem interesująco wychodzi całkowita kwota kredytu hipotecznego do spłaty. Nie jest to opcja dla wszystkich, ale warto uwzględniać ten bank w swoich poszukiwaniach.

Zapraszam do komentowania “Bank Millennium kredyt hipoteczny”

Czy opisałem kredyt hipoteczny w banku Millennium w sposób zrozumiały i przystępny? Czy sądzisz, że informacje powyżej pomogą otrzymać kredyt hipoteczny w tym banku? Jeśli masz jakiekolwiek spostrzeżenia na temat Millennium kredyt hipoteczny, daj znać w komentarzu poniżej. Chętnie odniosę się do wszelakich pytań lub wątpliwości. Kredyt zabezpieczony hipoteką w banku Millennium to bardzo częsta transakcja, którą realizujemy u mnie w firmie.

Formularz kontaktowy