sidebar

Kredyty hipoteczne okiem praktyka

x
Przekaż dalej

Kredyt hipoteczny w Millennium

Kredyt hipoteczny w Millennium od wielu lat wybiera bardzo duża liczba klientów. To bank, który przez ostatnie kilkanaście lat niemal w trybie ciągłym był mocno nastawiony na udzielanie kredytów hipotecznych. W ostatnich latach kredyt hipoteczny w Millennium jest na 5-6 miejscu ze wszystkich wybieranych banków. Oferta Millennium ma swoją specyfikę. Jeśli jest prawidłowo zrozumiana i wybrana, to parametry Millennium w większości wypadków stawiają ją bardzo wysoko w rankingach. W mojej opinii to jeden z najlepiej, o ile nie najlepiej zorganizowany pod kątem procesu bank udzielający kredytów hipotecznych. Analitycy kredytowi potrafią wyłamać się ze swojej polityki kredytowej. Jeśli przypadek klienta da się wyjaśnić w sposób logiczny i uwiarygodnić dokumentacją, bardzo często udaje się uzyskać odstępstwo proceduralne. W codziennej pracy w charakterze specjalisty ds. kredytów hipotecznych to bardzo pomocne i dlatego często korzystam z oferty Millennium. W związku z tym w dzisiejszym wpisie „Kredyt hipoteczny w Millennium-20 najciekawszych cech oferty” przedstawię kilka szczegółów oferty. Dowiesz się między innymi:

1. Ile wkładu własnego trzeba mieć do kredytu hipotecznego w Millennium?
2. Jakie są minimalne wymogi banku w zakresie akceptacji dochodu?
3. Dlaczego uważam, że Millennium ma najlepsze warunki wcześniejszej spłaty?
4. Plusy i minusy kredytu mieszkaniowego w Millennium.

kredyt hipoteczny w Millennium

Kredyt hipoteczny w Millennium to ciekawa propozycja na rynku. We wpisie nie chcę oceniać warunków cenowych – to jest ewentualny temat na oddzielny artykuł. Artykuł w żaden sposób nie jest sponsorowany, ani nie powstał we współpracy z bankiem Millennium. Jest to moja subiektywna ocena oferty banku jaką wyniosłem w trakcie 10 lat współpracy z tą instytucją. Moją intencją jest przedstawienie oferty w przyziemny sposób, tak by każdy interesujący się tematyką kredytu hipotecznego w Millennium miał szansę dowiedzieć jak faktycznie wygląda oferta tego banku.

1. Kredyt hipoteczny w Millennium, a uzyskiwane dochody

Umowa o pracę na czas nieokreślony – bank akceptuje umowę zawartą 3 miesiące wstecz. Do zdolności brana jest średnia za ten okres, ale w przypadku występowania dodatków typu premie/prowizje trzeba wykazać że występowały w przeszłości w miarę cyklicznie.

Umowa o pracę na czas określony – umowa musi trwać minimum od 3 miesięcy wstecz, 6 miesięcy w przód oraz trzeba wykazać minimum 6 miesięcy stażu w ogóle. Bank akceptuje promesę zatrudnienia, ale tylko w przypadku, gdy z jej treści będzie jednoznacznie wynikało, że obecny pracodawca przedłuży zatrudnienie. Nie ma miejsca na informacje typu „…przewidujemy zatrudnienie…” Jeśli umowa kończy się krócej niż 6 miesięcy w momencie analizy trzeba przedstawić aneks do umowy o pracę wydłużający odpowiednio okres.

Umowa zlecenie/o dzieło – należy wykazać wstecz minimum 12 miesięcy. Umowy nie muszą być zawarte z tym samym pracodawcą. Teoretycznie nie musi nawet istnieć zbieżność zakresu obowiązków. To jednak podlega indywidualnej decyzji podejmowanej przez analityka. Bank akceptuje całość wpływu na rachunek bankowy. Nie ma znaczenia koszt uzyskania przychodu. Do zdolności brana jest pod uwagę średnia za ostatnie 6 miesięcy.

Działalność gospodarcza – minimalny okres prowadzenia 12 miesięcy. Możliwe jest zaakceptowanie dochodu uzyskiwanego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w okresie krótszym niż 12 miesięcy, ale nie krótszym niż 6 miesięcy, jeśli zakres tej działalność jest kontynuacją wcześniejszej umowy o pracę /umowy zlecenia / umowy o dzieło (nie ma znaczenia czy współpraca w ramach prowadzonej działalności odbywa się z dotychczasowym pracodawcą).

Współpraca ze mną

sprawdź szczegóły

2. Maksymalny okres kredytowania

Maksymalny okres kredytowania w Millennium to 35 lat. W tym okresie należy uwzględnić okres budowlany lub fakultatywną karencję w spłacie kapitału. 24 miesiące dla budowy domu i 24 miesiące zakupu nieruchomości od dewelopera. Okres budowlany zwany czasem okresem karencji liczy się od momentu wypłaty pierwszej transzy do czasu wypłaty ostatniej transzy.

3. Maksymalny wiek kredytobiorcy

Zdecydowany plus – Millennium liczy, iż maksymalny wiek kredytobiorcy w momencie spłaty ostatniej raty to 75 lat. Uzyskanie takiej możliwości wymaga jednak odpowiedniej zdolności kredytowej, gdyż zgodnie z rekomendacją KNF banki powinny uwzględniać spadek dochodów po przekroczeniu wieku emerytalnego. Wiek kredytobiorcy nie liczy się, jeśli nie uwzględniamy w liczeniu zdolności kredytowej dochodów tej osoby.

4. Wkład własny

Kredyt hipoteczny w Millennium w tym zakresie należy do liberalnych banków. Wystarczy wnieść 10% wkładu własnego, by uzyskać finansowanie w tym banku. Millennium akceptuje wkład własny pochodzący z książeczki mieszkaniowej. Nie ma możliwości wniesienia środków w postaci zabezpieczenia na drugiej nieruchomości. Działka jest traktowana jako wkład własny w przypadku budowy domu. Wkład własny ma wpływ na wysokość oprocentowania. Najdroższy kredyt będzie z 10% wkładem, trochę tańszy z 20% wkładem i najtańszy ze środkami własnymi w wysokości 40%.

5. Jakie są koszty startowe kredytu w Millennium?

Kredyt hipoteczny w Millennium nie wymaga wniesienia żadnych większych kosztów startowych typu prowizja czy jednorazowe pseudo ubezpieczenia. Od wielu lat bank oferuje finansowanie z prowizją 0%, co uważam za bardzo dużą zaletę tego banku.

6. Wycena nieruchomości

Jak w każdym banku nieruchomość mająca być celem lub zabezpieczeniem musi zostać poddana wycenie nieruchomości. Millennium nie oferuje wykonania wyceny wewnętrznej. Każdorazowo klient musi dostarczyć operat szacunkowy wykonany we własnym zakresie. Nie ma specjalnych ograniczeń w doborze rzeczoznawcy majątkowego. Wykonawca operatu musi tylko wykazać, że przeszedł szkolenie bankowe. Warto podkreślić, iż Millennium to bank, który dokonuje nad wyraz często korekt dostarczanych operatów. Wedle moich obserwacji żaden inny bank tak często nie zmniejsza wartości nieruchomości lub nie nakazuje dokonanie rzeczoznawcy korekt merytorycznych jak Millennium.

7. Wcześniejsza spłata

Najbardziej kompletne rozwiązanie na rynku. Bank oferuje już od startu prowizję 0% dla całej wcześniejszej spłaty kredytu. Nie ma podziału na nadpłaty i spłatę całkowitą. Nadpłacać można poprzez bankowość elektroniczną. W trakcie nadpłaty zostaniemy zapytani, czy ma się skrócić okres kredytowania czy obniżyć rata. Jest to komplet cech jakie fajnie by posiadał każdy bank na rynku.

8. Wstępna decyzja kredytowa

Kolejnym dobrym rozwiązaniem jest możliwość szybkiego uzyskania decyzji wstępnej. Jeśli wniosek dostarczony do banku jest kompletny, bank zazwyczaj wydaje decyzję w zakresie 3-10 dni roboczych. Decyzja jest wydawana przez analityka, po sprawdzeniu danych osobistych, zdolności, BIK i innych dokumentów. Jest to zatem całkiem wiarygodne źródło oceny szans na uzyskanie finansowania. Nie oznacza to jednak 100% pewności, gdyż jak wspomniałem powyżej bak często dokonuje korekt w wycenie nieruchomości.

9. Ile trwa wydane decyzji ostatecznej?

To jeden z szybszych banków. Nie obowiązuje 21 dni od złożenia całości dokumentacji, gdyż ten bank skutecznie obchodzi ustawę stosując pre-wniosek o kredyt hipoteczny. Niemniej w przypadku kompletności dokumentów działają szybko i są szanse na zamknięcie sprawy od 3 do 6 tygodni. Długość trwania analizy należy zatem ocenić pozytywnie.

10. Produkty dodatkowe

To chyba największy minus oferty. Bank uzależnia uzyskanie sensownych warunków marżowych od skorzystania z produktów dodatkowych. Posiadanie rachunku bankowego oraz karty bankomatowej wraz z obrotem 500 PLN/mc daje obniżkę o 0,3 p.p (0,3% potocznie). Jeśli dodatkowo zadeklarujesz przelew dochodu lub wynagrodzenia w kwocie nie niższej niż 80% dochodu wyliczonego przez analityka w zdolności kredytowej. Produkty dodatkowe są wymagane przez cały okres kredytowania. Bank to realnie sprawdza i w razie niespełnienia deklaracji podwyższa oprocentowanie. Bank sprawdza spełnienie warunków raz na 3 miesiące od zaciągnięcia kredytu. Nie liczy się średnia. Warunki muszą być spełnione w każdym ze sprawdzanych miesięcy. Jeśli nie wypełnisz warunków umowy bank podnosi oprocentowanie. W przypadku, gdy od nowa zaczniesz spełniać bank przywróci oprocentowanie bazowe.

11. Ubezpieczenie na życie

Uzyskanie kredytu hipotecznego w Millennium jest uzależnione od ustanowienia zabezpieczenia w formie cesji z polisy. Minimalną wartością ubezpieczenia na życie jest saldo kredytu. W przypadku dwóch lub większej ilości kredytobiorców składkę należy podzielić zgodnie z procentowym udziałem w wyliczonym dochodzie wszystkich kredytobiorców. Możesz wykorzystać polisę zewnętrzną. Bank nie akceptuje polis grupowych tylko indywidualne. Możesz też skorzystać z oferty bankowej. Koszt polisy bankowej to 0,02% od salda zadłużenia w skali miesiąca. Składka maleje wraz ze spłatą kapitału. Każdego lutego następuje wyliczenie bieżącego salda i ustalenie składki na następne 12 miesięcy. Dostarczycielem ubezpieczenia jest od lat PZU S.A. Przyznam szczerze że zdecydowana większość klientów wybiera ubezpieczenie bankowe. Całkiem sensowny zakres, składka miesięczna, brak formalności związanych z corocznym donoszeniem polisy wraz z potwierdzeniem płatności czynią tą ofertę ciekawą. Wedle moich obserwacji kredyt hipoteczny w Millennium bywa często wybierany przez klientów właśnie ze względu na tanie ubezpieczenie na życie.

12. Ubezpieczenie od utraty pracy

W chwili obecnej bank nie oferuje żadnego ubezpieczenie od utraty pracy.

13. Ubezpieczenie nieruchomości

Koszt ubezpieczenia to 0,08% od wartości nieruchomości. Ubezpieczenie opłacane jest w składce miesięcznej 0,0075%. Millennium nie uzależnia warunków cenowych od skorzystania wewnętrznego ubezpieczenia nieruchomości.

14. Ubezpieczenie pomostowe

Ubezpieczenie chwilowe płatne od momentu wypłaty pierwszej transzy do momentu uzyskania prawomocnego wpisu do księgi wieczystej. Jest o tyle specyficzne, że stawka jest stała i wynosi 0,0833%/miesiąc od kwoty kredytu. Nie ma zatem znaczenia, jaka część kredytu została wypłacone. Jest to niekorzystne rozwiązanie szczególnie na rynku pierwotnym, na niskim stanie zaawansowania, gdy do aktu notarialnego od którego można liczyć na wpis hipoteki.

15. Ubezpieczenie niskiego wkładu

Mimo, iż kredyt hipoteczny w Millennium można uzyskać z wkładem własnym poniżej 20% bank nie pobiera składki za ubezpieczenie niskiego wkładu. Bank opłacają składkę ubezpieczeniową we własnym zakresie.

16. Budowa domu

Kredyt hipoteczny na budowę w Millennium jest dość często wykorzystywany przez moich klientów. Bank stosuje minimalne koszty budowy standard deweloperski (2000 PLN budynek bez piwnicy, 2800 PLN budynek z piwnicą) oraz stan wykończony ( (2500 PLN budynek bez piwnicy, 3200 PLN budynek z piwnicą). Maksymalna wysokość wypłaconej transzy to 100 000 PLN. Wypłata transz do 50% udzielonego kredytu wymaga przedstawienia własnych zdjęć. Transze powyżej 50% kredytu wymagają opłacenia inspekcji w kwocie 300 PLN. Istnieje możliwość zastosowania finansowania naprzemiennego. Co ciekawe Millennium udziela kredytu hipotecznego na zakup działki i budowę domu w jednym kredycie bez posiadania pozwolenia na budowę/zgłoszenia rozpoczęcia budowy.

17. Zasiłek macierzyński i zwolnienie z powodu ciąży

Generalnie bank bez żadnego problemu akceptuje zwolnienie lekarskie z powodu ciąży oraz urlop macierzyński. We wniosku kredytowym kobieta musi oświadczyć, iż nie skorzysta z urlopu wychowawczego.

18. W jakiej walucie można zaciągnąć kredyt ?

Na chwilę obecną Millennium oferuje kredyt tylko w złotówkach. Jest to jednocześnie jeden z 2 banków, który oferuje uzyskanie kredytu hipotecznego w złotówkach dla osób zarabiających w walucie. Warunkiem jest, aby do kredytu podeszła osoba uzyskująca dochód w złotówkach. Warunkiem jest, by osoba z dochodem 2 złotówkach byał w tym samym gospodarstwie domowym co osoba uzyskująca dochód z walucie. Bank obniży kwotowo dochód walutowy poniżej dochody z złotówkach. W zależności od struktury dochodu zostanie ocenione maksymalne LTV. Bank ma odpowiedni wzór na wyliczenie.

19.Bankowość elektroniczna

Bardzo mocny punkt oferty. Millennium obok ING i mBank mieści się w TOP3 banków oferujących najbardziej zaawansowane rozwiązania z zakresu bankowości elektronicznej. Obok zupełnie podstawowych funkcji jak przelewy, czy sprawdzenie salda rachunku można bez problemu nadpłacić kredyt czy też skrócić karencję.

20. Możliwość akceptacji alimentów

Millennium jako jeden z niewielu banków na rynku daje możliwość, by na podstawie uzyskiwanych alimentów obniżyć koszty gospodarstwa domowego. Warunkiem jest by alimenty miały formę wyroku sądowego lub mediacji alimentacyjnej. Dodatkowo trzeba przedstawić wpływy z alimentów na rachunek bankowy.

Plusy kredytu hipotecznego w Millennium

Jak wspomniałem wcześniej dość mocno cenię sobie ofertę i rozwiązania Millennium. Żeby Tobie ułatwić, przedstawiam poniżej ocenę oferty kredytu hipotecznego w rozbiciu na poszczególne parametry.

1. Brak prowizji za udzielenie kredytu
2. Najlepsze na rynku warunki wcześniejszej spłaty.
3. Możliwość wykorzystania własnej wyceny nieruchomości.
4. Bardzo tanie ubezpieczenie na życie.
5. Możliwość uzyskania kredytu w złotówkach dla osób uzyskujących dochód w walucie obcej.
6. Bank akceptuje urlop macierzyński i zwolnienie z powodu ciąży.
7. Wymóg wniesienia minimum 10% wkładu własnego.
8. Wysoki standard bankowości elektronicznej.
9. Możliwość finansowania w jednym kredycie zakupu działki i budowy domu.
10. Bardzo zaawansowana bankowość elektroniczna.
11. Wysoki maksymalny wiek kredytobiorcy.

Minusy kredytu hipotecznego w Millennium

Kredyt hipoteczny w Millennium nie jest idealny. Żaden z banków nie jest. Warto zwrócić uwagę również na słabe punkty oferty.

1. Wysokości koszt ubezpieczenia pomostowego dla inwestycji dopiero rozpoczętych.
2. Wysoki wymóg wpływu z wynagrodzenia, jako produkt dodatkowy oraz konieczność wywiązywania się do końca okresu kredytowania.
3. Dość częste korekty dostarczanych wycen nieruchomości.
4. Niska wartości transzy maksymalnej w kredycie na budowę domu.

Podsumowanie

Kredyt hipoteczny w Millennium to bardzo ciekawe rozwiązanie. Szczególnie powinno interesować osoby, które planują nadpłaty kredytu. Bank oferuje kredyt z zerową prowizją, świetnymi warunkami nadpłaty kredytu hipotecznego oraz całkiem sensownymi warunkami marżowymi. Kredyt hipoteczny w Millennium jest interesującym rozwiązaniem dla klientów, które chcą połączyć kredyt hipoteczny z ubezpieczeniem na życie. Millennium oferuje najtańszą polisę ubezpieczeniową na rynku bankowym. Jak wspomniałem wcześniej uznają Millennium jako jeden z banków, który ma najbardziej logiczny i elastyczny dział analiz. Udało mi się zrealizować wiele odstępstw proceduralnych. Uważam że kredyt hipoteczny w Millennium jest jedną z ciekawszych propozycji. Nie jest to opcja dla wszystkich, ale warto uwzględniać ten bank w swoich poszukiwaniach.

Jeśli masz jakiekolwiek spostrzeżenia na temat kredytu hipotecznego w Millenium daj znać w komentarzu poniżej. Chętnie odniosę się do wszelakich reakcji.

Kredyt hipoteczny w Millennium – 20 najważniejszych cech oferty
5 (100%) 5 votes

Powiązane wpisy

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Rozumiem i akceptuję