x

Banki

Pekao Kredyt hipoteczny – 31 najważniejszych cech oferty

Kredyt hipoteczny w PeKaO to jeden z częściej wybieranych produktów hipotecznych przez Polaków. Pekao to drugi pod względem wielkości na rynku bankowym gigant zajmujący się udzielaniem kredytów hipotecznych. Zgodnie z najbardziej aktualnymi danymi w swoim portfelu posiada wolumen kredytów mieszkaniowych około 65 miliarda złotych.

PeKaO S.A to popularny „bank z żubrem”. Swoją potoczną nazwę wziął od znanego logo. Kredyt hipoteczny w Bank Polska Kasa Opieki S.A wybiera co roku kilkanaście procent dorosłych Polaków. Część z nich ma zdecydowanie rację, część niestety wierzy w mit własnego banku, polskiego kapitału czy też najlepszej oferty, bo tam posiada rachunek rozliczeniowy i wybiera nieprawidłowo. Nie da się ukryć, iż jest to instytucja bankowa, która bazuje na mało nowoczesnych rozwiązaniach, aczkolwiek równolegle można ją określić jako stabilnego i dość przewidywalnego partnera.

Kredyt hipoteczny w PeKaO S.A. ma swoje wady i zalety. Dlatego też chciałbym wskazać i jedne, i drugie. Liczę, że dzięki temu Twój wybór będzie bardziej świadomy, co za tym idzie – prawidłowy.

Spis treści

W dzisiejszym wpisie „Pekao Kredyt hipoteczny – 31 najważniejszych cech oferty” dowiesz się:

 1. jakie jest podejście PeKaO S.A. do różnych rodzajów dochodów,
 2. czy w Pekao można uzyskać kredyt z dopłatą Bezpieczny Kredyt 2%,
 3. jakie jest oprocentowanie kredytu hipotecznego w Pekao,
 4. kredyt hipoteczny w Pekao SA a zdolność kredytowa,
 5. dlaczego wcześniejsza spłata kredytu w banku Pekao SA. to zdecydowany minus oferty,
 6. jakiego rodzaju produkty dodatkowe są wymagane do kredytu,
 7. jak wygląda kredyt hipoteczny w walucie obcej w banku Pekao SA,
 8. Pekao kredyt hipoteczny – jakie są opinie, plusy i minusy oferty.

Czy jest to wpis sponsorowany?

Artykuł nie powstał w oparciu o wieloletnią komercyjną współpracę. Bank mnie nie inspirował, ani nie sponsorował publikacji. Jest to zbiór moich doświadczeń, które powstały w trakcie prowadzenia działalności w charakterze eksperta kredytowego od 2009 roku. Są to moje osobiste i subiektywne odczucia i opinie na temat kredytu mieszkaniowego w PEKAO S.A.

1. Oprocentowanie kredytu hipotecznego w Pekao S.A

Kredyt hipoteczny w Pekao S.A jest dostępny w opcjach oprocentowania zmiennego okres oprocentowania stałego na 5 lat do przodu. Jest to wynikiem rekomendacji KNF, która weszła w czerwcu w 2021 roku. Jest to związane z ryzykiem zmiany stopy procentowej.

Oprocentowanie zmienne

Oprocentowanie zmienne obliczane jest jako suma stopy procentowej WIBOR 6M oraz marża banku. Stopa procentowa WIBOR6M jest parametrem rynkowym. Z kolei marża kredytu jest uzależniona od wyboru produktów dodatkowych (m.in. ubezpieczenie CPI, karta kredytowa, ubezpieczenie nieruchomości, konto z wpływem wynagrodzenia) oraz wkładu własnego. Marże wahają się od 1,79% do 2,55%.

Oprocentowanie stałe

Pekao S.a oferuje opcję oprocentowania okresowo stałego na 5 lat w przód. Oprocentowanie stałe kredytu oznacza, że po tym okresie dostaniesz propozycje ówczesnej stawki oprocentowania stałego lub przejdziesz na oprocentowanie zmienne, które będzie liczone według ówczesnego WIBOR-u oraz marży zapisanej w umowie kredytowej. Stawka oprocentowania jest uzależniona od wkładu własnego. Oferty dla tej opcji oprocentowania ustalane są na początku każdego miesiąca.

RRSO – Rzeczywista roczna stopa oprocentowania

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania RRSO to parametr, który w mojej ocenie potrafi nieprawidłowo określić ofertę danego banku. Ten parametr w zamyśle miał pomagać laikom w wyborze najlepszej oferty kredytu hipotecznego. Niska stawka Rzeczywista roczna stopa oprocentowania RRSO w teorii powinna określać “dobrą” ofertę kredytu hipotecznego, a wysoka stawka powinna określać ofertę jako “słabą”. W praktyce wygląda to trochę inaczej. We wzorze matematycznym na RRSO nie są uwzględniane wszystkie parametry kredytu np. wcześniejsza spłata. Ponadto banki liczą RRSO w różny sposób, więc porównywanie wyników RRSO mija się z celem. Sporo na ten temat przeczytasz w jednym z wpisów na blogu: Kredyt hipoteczny a RRSO.

2. Zdolność kredytowa, a kredyt hipoteczny w Pekao S.A

Jedna z największych bolączek tego banku. W mojej osobistej ocenie to bank liczący najbardziej konserwatywnie zdolność kredytową na rynku.

By uzyskać kredyt trzeba naprawdę wykazać stabilność i odpowiednią wysokość dochodów. Na maksymalną kwotę kredytu mają wpływ dochody, wiek, zobowiązania, ilość osób w gospodarstwie, a nawet status między kredytobiorcami. Związki partnerskie są liczone jako dwa oddzielne gospodarstwa. “Lekki beton”, chyba się ze mną zgodzisz? Mamy 2023 rok, a zasady jak za Króla Ćwieczka.

Jeśli chcesz sprawdzić jaki maksymalny kredyt mógłbyś w tym banku uzyskać, skontaktuj się ze mną. Posiadam kalkulator kredytu hipotecznego w Pekao S.A i jestem w stanie wyliczyć dla Ciebie analizę oceny zdolności kredytowej.

3. Kredyt mieszkaniowy w Pekao S.A, a dochody

Pekao ma bardzo specyficzne podejście do wyznaczania poszczególnych dochodów. Trzeba wykazać naprawdę stabilne i relatywnie wysokie dochody, aby uzyskać finansowania nieruchomości w tym banku. Poniżej wyjaśniam jak to wygląda w odniesieniu do najbardziej popularnych tytułów zarobkowania.

Umowa o pracę na czas nieokreślony

Bank akceptuje umowę o pracę już po pierwszym miesiącu. Wymogiem jest wykazanie minimum 12-miesięcznego stażu pracy w ogóle. Oczywiście nie jest akceptowalny okres próbny. Zdolność jest sprawdzana na podstawie średniej z ostatnich 12 miesięcy.

Jeśli kredyt przekracza 500 000 PLN, należy dostarczyć zaświadczenie o dochodzie z urzędu skarbowego za poprzednie 2 lata.

Umowa o pracę na czas określony

Bank daje możliwość starania się o hipotekę, jeśli jest to umowa krótko trwająca umowa. Musisz wykazać stać pracy minimum 12 miesięcy. U obecnego pracodawcy możesz pracować nawet 1 miesiąc. Nie jest akceptowana umowa na okres próbny. Podobnie jest długością trwania umowy w przód. Wystarczy 3 miesiące do przodu. W takich wypadkach dla umowy na czas określony nie trzeba przedstawiać nawet promesy zatrudnienia. Zdolność jest sprawdzana na podstawie średniej z ostatnich 12 miesięcy.

Względem umowy na czas nieokreślony PEKAO S.A potrafi “uciąć” trochę zdolność kredytową.

Umowa zlecenie i umowa o dzieło

Niestety w związku z pandemią koronawirusa bank ten wycofał się z uwzględniania dochodów z umów cywilno-prawnych. Jeśli uzyskujesz dochód z umowy o dzieło lub umowy zlecenie, niestety nie otrzymasz kredytu w PEKAO SA.

Działalność gospodarcza

Bank wymaga, by działalność trwała minimum 12 miesięcy. Dla kredytów powyżej 500 000 PLN działalność musi trwać minimum 24 miesiące. Amortyzacja podwyższa dochód tylko dla bieżących klientów banku. Zdecydowanie najlepszy bank na rynku dla osób uzyskujących dochód z działalności rozliczanej na podstawie ryczałtu. Względem umowy na czas nieokreślony bank zmniejsza zdolność kredytową o około 20%.

4. Maksymalny okres kredytowania

Maksymalny okres kredytowania w “banku z  żubrem” to:

 • 30 lat dla kredytów z LTV>80%;
 • 35 lat dla kredytów złotowych LTV do 80%;
 • 20 lat dla kredytów walutowych.

W tych okresach należy uwzględnić czas budowlany, tj. maksymalnie 24 miesiące dla budowy domu we własnym zakresie oraz maksymalnie 36 miesięcy dla inwestycji realizowanej przez inwestora zastępczego, np. spółdzielnię mieszkaniową, dewelopera. Okres budowlany w PeKaO SA. liczy się od momentu wypłaty transzy nr 1 do momentu zakończenia budowy pozwoleniem na użytkowanie w przypadku własnej budowy lub daty podpisania aktu notarialnego na zakup nieruchomości budowanej przez dewelopera. Trochę inaczej niż w większości banków, gdzie okres budowlany można liczyć do terminu wypłaty ostatniej transzy.

5. Maksymalny wiek kredytobiorcy

Kredytobiorca, spłacając zaciągnięty kredyt hipoteczny w PeKaO SA., musi to zrobić maksymalnie do dnia ukończenia 70. roku życia. Obowiązuje to wszystkich kredytobiorców – nawet tych, którzy nie udostępniają dochodów do liczenia zdolności kredytowej. Warto też zauważyć, iż w przypadku gdy suma okresu kredytowania i wieku kredytobiorcy przekracza 65 lat, bank będzie wymagał przedstawienia polisy na życie na min. 25% kwoty kredytu.

6. Jaki jest wymagany wkład własny klienta?

PeKaO SA. jest jednym z banków, który udziela kredytów z minimalnym wkładem w wysokości 10%. Taką zasadę stosuje tylko dla kredytów w złotówkach. Nieoficjalnie bank wymaga wniesienia wkładu wyższego niż 10% dla kredytów wyższych od 500 000 PLN. Ile dokładnie, to już zależy od wewnętrznej decyzji banku. Czasami wystarczy 15%, czasami trzeba wnieść nawet 20% wkładu.

Dla kredytów w walucie obcej należy wnieść znacznie większe środki własne – 30% dla kredytów z okresem kredytowania do 15 lat oraz 40% dla kredytów z okresem kredytowania do 20 lat.

W przypadku budowy domu działka wraz z pracami budowlanymi będą zaliczone jako wniesiony wkład własny klienta. Bank akceptuje również środki z książeczki mieszkaniowej jako wkład własny klienta.

7. Koszty startowe za udzielenie kredytu hipotecznego w PeKaO S.A

Od 2009 roku nie przypominam sobie sytuacji, w której istniałaby możliwość zaciągnięcia kredytu hipotecznego w PeKaO S.A. bez ponoszenia kosztów startowych w postaci prowizji lub ubezpieczenia od utraty pracy CPI (ubezpieczenie spłaty kredytu). Standardowa prowizja obecnie wynosi 1,99% od zaciąganej kwoty lub 0%, jeśli kredytobiorca dodatkowo zakupi ubezpieczenie od utraty pracy CPI o wartości ok. 2%. Koszty startowe można skredytować, pod warunkiem iż suma zaciąganego kredytu i kosztów startowych nie przekroczy 90% wartości nieruchomości. Innymi słowy, by istniała możliwość kredytowania kosztów startowych, wartość nieruchomości musi być wyższa niż suma tych kosztów. Ciekawe jest to, że bank nie nazywa kosztu startowego prowizją  tylko jako opłata przygotowawcza.

8. Wycena nieruchomości do kredytu w PeKaO S.A

Wewnętrzna wycena nieruchomości w kredytach dla lokali mieszkalnych o 500 0000 PLN kosztuje 137 PLN na rynku wtórnym, a 168 PLN na rynku pierwotnym lub wtórnym, gdy konieczny jest remont nieruchomości. W tych przypadkach bank wykonuje inspekcję nieruchomości. Dla domów jednorodzinnych oraz kwot kredytu pow7żej 500 000 PLN koniecznie jest sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości. Koszt takiego dokumentu to 479 PLN dla mieszkania i 832 PLN dla domu. Istnieje możliwość dostarczenia własnego operatu, ale każdorazowo należy dopłacić dodatkowo za inspekcję nieruchomości zgodnie z zasadami jak w przypadku kredytów poniżej 500 000 PLN.

Bank nie ma listy akceptowanych rzeczoznawców. Akceptuje wyceny wszystkich rzeczoznawców po odbyciu przeszkolenia bankowego.

9. Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego

Parametr, który przez ostatnie kilka lat zmieniał się wielokrotnie. Dla jednych przez cały okres raz do roku istnieje możliwość darmowej nadpłaty 10% lub 15% w skali roku. Dla innych 30% w trakcie pierwszych 3 lat, potem wszystkie nadpłaty są darmowe. Dla części osób obowiązująca prowizja przez cały okres kredytowania to 2%.

Oprocentowanie zmienne

Prowizja za wcześniejszą spłatę w PeKaO S.A. to 3% przez pierwsze 3 lata (zasady obowiązują dla kredytów udzielonych po 22.07.2017 r.). Prowizja nie może być jednak większa niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone od spłaconej przed terminem całości lub części mieszkaniowego kredytu hipotecznego w okresie roku od dnia faktycznej spłaty.

Oprocentowanie stałe

Jeśli wybierzesz kredyt hipoteczny ze stałą stopą procentową bank nie pobierze prowizji za wcześniejszą spłatę.

Jak wcześniejsza spłata wygląda w praktyce?

Od niedawna bank wprowadził możliwość nadpłaty przez bankowość elektroniczną. Nadpłata może obniżać ratę lub skracać okres kredytowania. W przypadku skrócenie okresu kredytowania Każdorazowo trzeba zrobić aneks do umowy. Koszt aneksu zależy od momentu podpisania umowy  – 0 PLN lub 50 PLN za każdą zmianę.

10. Wstępna decyzja kredytowa

Zdecydowanie jednym z lepszych rozwiązań w kredycie hipotecznym PeKaO SA. jest możliwość uzyskania darmowej wstępnej decyzji tylko na podstawie dokumentów osobistych i finansowych. Decyzja wstępna dla kredytów do 500 000 PLN w zdecydowanej większości przypadków odbywa się na poziomie oddziału bankowego. Oznacza to możliwość sprawdzenia swojej zdolności kredytowej dosłownie w trakcie kilku dni.

Decyzja wstępna jest ważna 60 dni. Po dokonaniu analizy kredytowej dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty, zrobić wycenę nieruchomości i podpisać umowę kredytową.

W przeciwieństwie do wielu banków nie jest to decyzja systemowa podjęta przez automat, tylko realna ocena zdolności kredytowej, scoringu i historii kredytowej. Czyli bardzo wiarygodna ocena kredytobiorcy. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości przed podpisaniem umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości, możesz wesprzeć się wstępną decyzją w “banku z żubrem”. Bank nie pobiera żadnej opłaty za wystawienie promesy udzielenia kredytu.

11. Ile trwa wydanie decyzji ostatecznej w PEKAO SA?

Teoretycznie bank wydaje decyzję kredytową do 21 od dnia złożenia wniosku kredytowego. Proces uzyskania kredytu jest podzielony na dwie części. Analizę osobisto-finansową, która zazwyczaj odbywa się na poziomie oddziału. Następnie przeprowadzana jest inspekcja nieruchomości i dokumenty są przekazywane do wydania decyzji ostatecznej. W zależności od lokalizacji i bieżącego obłożenia bank jest w stanie wydać decyzję od 3 do 5 tygodni.

12. Produkty dodatkowe

Zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego w PeKaO S.A na akceptowalnych warunkach cenowych wymaga skorzystania z produktów dodatkowych.

Produkty dodatkowe obligatoryjne

W standardowej ofercie promocyjnej jest to rachunek bankowy z wpływem z wynagrodzenia (w przypadku umowy o pracę, emerytury lub renty) lub dwukrotność raty (w przypadku działalności gospodarczej, umowy o dzieło, umowy-zlecenia). Rachunek można sobie wybrać ze wszystkich oferowanych w danym momencie przez bank. Obowiązek utrzymania rachunku z wpływem wynagrodzenia lub dwukrotności raty obowiązuje przez cały okres kredytowania. Bank ne pobiera opłaty miesięcznej za prowadzenie rachunku.

Bank będzie wymagał również karty kredytowej (koszt ok. 50 PLN skali roku). Kartę należy utrzymać przez minimum 1 rok.

Musisz liczyć się również z koniecznością zawarcia bankowego ubezpieczenia nieruchomości (koszt 0,1% na rok, składka jest wyliczana od wartości nieruchomości). Ubezpieczenie nieruchomości musi być opłacane przez cały okres kredytowania.

Produkty dodatkowe opcjonalne

Fakultatywnie można skorzystać z ubezpieczenia od utraty pracy CPI w wysokości ok. 2%, co daje możliwość obniżenia marży banku.

Kolejną fakultatywną opcją jest skorzystanie z polisy na życie.

13. Ubezpieczenie na życie

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego w w tym banku w kilku przypadkach wymaga zakupienia w banku lub dostarczenia własnej polisy z cesją. Standardowo bank wymaga polisy ubezpieczeniowej na minimum 25% kwoty kredytu w poniższych czterech przypadkach:

 1. suma wieku kredytobiorcy i okresu kredytowania przekracza 65 lat (dotyczy kredytobiorcy, którego dochody zostały przyjęte do oceny zdolności do spłaty),
  kredyt udzielany jest wyłącznie jednej osobie,
 2. o udzielenie kredytu wnioskuje kilku wnioskodawców, z których tylko jeden osiąga dochód uwzględniany w ocenie zdolności do spłaty (w jego przypadku wymagana jest umowa ubezpieczenia na życie),
 3. o udzielenie kredytu wnioskuje kilku Wnioskodawców, przy czym jeden z nich osiąga dochód stanowiący co najmniej 80% sumy dochodów wszystkich wnioskodawców (w jego przypadku wymagana jest umowa ubezpieczenia na życie).

Produkt dla banku dostarcza Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A.

Ubezpieczenie bankowe kosztuje 0,3% i jest liczone od wartości kredytu. Składka ulega znacznemu podwyższeniu, jeśli na dzień podpisania umowy kredytobiorca ma ukończone 55 lat. Koszt ubezpieczenia w takiej sytuacji to aż 1% od wartości kredytu.

Skorzystanie z ubezpieczenia bankowego pozwala obniżyć marżę:

 • 0,08 p.p. – gdy suma ubezpieczenia (SU) wynosi 100% kwoty udzielonego kredytu, lub
 • 0,02 p.p. – gdy suma ubezpieczenia (SU) wynosi minimum 25% kwoty udzielonego kredytu

14. Ubezpieczenie od utraty pracy

To kolejny po PKO BP kolejny bank, który upodobał sobie w oferowaniu ubezpieczenia od utraty pracy. Na potrzeby “banku z żubrem” to ubezpieczenie ma nazwę CPI. Kosztuje ok. 2% od kwoty kredytu. Okres w którym kredytobiorca jest ubezpieczony to tylko 4 lata. W razie wystąpienia sytuacji, gdy trzeba skorzystać z ubezpieczenia maksymalnie do 12 rat jest spłacanych przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

15. Ubezpieczenie nieruchomości

Bank oferuje własną opcję ubezpieczenia nieruchomości. Ubezpieczenie nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu jest jednym z produktów dodatkowych, wymaganych do obniżki marży.

Koszt ubezpieczenia nieruchomości to 0,1% od wartości nieruchomości w skali roku. Cena naprawdę wysoka. Na rynku kupisz dużo tańszą polisę z dużo szerszym zakresem ryzyka Do niedawna można było z ubezpieczenia nieruchomości zrezygnować po pierwszym roku kredytu, a następnie wykupić polisę zewnętrzną. Bank widząc, iż klienci masowo rezygnują wprowadził konieczność posiadania polisy bankowej przez cały okres kredytowania. Rezygnacja z umowy ubezpieczenia oznacza podwyżkę marży o 0,05 p.p (0,05% potocznie).

16. Ubezpieczenie pomostowe

Od 17.09.2022 r. dla nowo zawieranych umów bank rezygnował z podwyższenia marży lub stałej stopy procentowej o 1 punkt procentowy w okresie przejściowym.

W sytuacji, gdy w terminie 24 mies. po wypłacie kredytu lub jego pierwszej transzy nie zostanie dokonany wpis hipoteki do księgi wieczystej, od 25 miesiąca marża kredytu / oprocentowanie zostanie podwyższone o 1 p.p (1% potocznie). Po wpisie hipoteki bank zwróci na rachunek koszt wynikający z podwyższenia oprocentowania.

17. Koszt ubezpieczenia niskiego wkładu

Ubezpieczenie niskiego wkładu to ubezpieczenie wymagane dla kredytów powyżej 80% LTV (loan to value, stosunek kredytu do wartości nieruchomości). Od niedawna bank zmienił sposób pobierania tej opłaty. Na dzień dzisiejszy jest to podniesienie marży bazowej o 0,15 p.p. (0,15% potocznie). Bank będzie naliczał to ubezpieczenie, aż do momentu uzyskania LTV<80%.

18. Budowa domu

W mojej opinii budowa domu w tym banku jest dość problemowa. Bank zwyczajowo dzieli kredyt na dość dużą liczbę transz. Kiedyś dla moich klientów kredyt na 350 000 PLN bank chciał podzielić na 6 transz Efekt był taki, że klienci grzecznie podziękowali i zdecydowali się na zaciągnięcie kredytu w droższym banku, aczkolwiek łatwiejszym we współpracy.

Zaczynając od drugiej transzy i kończąc na rozliczeniu całej budowy, trzeba płacić każdorazowo za inspekcję 200 PLN.

Kolejną kwestią jest okres budowlany, który wlicza się w 30 lat maksymalnego okresu kredytowania. Ucina to niestety realnie 24 miesiące.

Niektórym klientom problemy sprawia kosztorys budowlany, który jest dość chaotyczny.

Eko kredyt hipoteczny

Maksymalne LTV dla takiego kredytu to 80%. Bank obniży Twoje oprocentowanie o 0,05 p.p (0,05% potocznie), jeśli w kosztorysie wykażesz zakup odnawialnych źródeł energii tj. kolektorów słonecznych lub paneli/ ogniw fotowoltaicznych lub pomp ciepła.

19. Urlop macierzyński i zwolnienie z powodu ciąży

PeKaO S.A. akceptuje dochód kobiety będącej na urlopie macierzyńskim oraz na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży. Od niedawna nie dolicza dodatkowych kosztów utrzymania w wysokości 1200 PLN/mc, co znacznie zmniejszało zdolność kredytową wnioskodawców. Zapytanie o pobyt na urlopie macierzyńskim lub zwolnieniu lekarskim znajduje się na zaświadczeniu o zarobkach. Nie ma zatem możliwości pominięcia tego faktu.

20. Kredyt hipoteczny w walucie w Pekao S.A

PeKaO S.A. oprócz Alior Banku to ostatnia instytucja, która udziela kredytów hipotecznych walutowych. Zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym kredytobiorca może uzyskać kredyt w walucie, w której uzyskuje dochód.

Kredyt hipoteczny w PeKaO S.A. można uzyskać między innymi w dolarach amerykańskich, funtach brytyjskich, euro, koronach norweskich.

W zależności od okresu kredytowania trzeba wnieść 30% (kredyty do 15 lat) lub 40% wkładu własnego (kredyty do 20 lat).

Walutowy kredyt hipoteczny w PeKaO S.A. jest indeksowany, co oznacza, iż na umowie wysokość kredytu jest podana w walucie. W dniu wypłaty środków jest przeliczana na walutę po kursie kupna. Do wniosku trzeba dostarczyć dokumentację przetłumaczoną przez tłumacza przysięgłego.

Bank akceptuje dochody zagraniczne, ale warunkuje to koniecznością przelewania środków do polskiego banku przed kredytem. Oznacza to, że musisz odpowiednio się przygotować do zakupu nieruchomości. Twoje wynagrodzenie musi wpływać na polski rachunek przez minimum 6 miesięcy przed staraniem się o kredyt mieszkaniowy.

21. Bankowość elektroniczna

Nie myślałem, że kiedy to napiszę, ale bank ten zmienił bankowość oraz aplikację na całkiem sprawne narzędzia. Rozwiązania w tym zakresie nie przypominają już stacji pogodowej z lat 70-ych. Przyznam szczerze, że obydwa systemy są całkiem intuicyjne i zawierają szereg udogodnień dla klienta.

22. Czy istnieje możliwość zakupu działki budowlanej?

Niestety bank ten nie oferuje kredytu na zakup działki budowlanej tak by była jedynym celem i zabezpieczeniem. Jedyną możliwością dokonania takiej transakcji jest zabezpieczenie na innej nieruchomości, która jest własnością wnioskodawcy, np. domu, mieszkania. Maksymalne LTV w takiej sytuacji to 60% dla kredytów w złotówkach oraz 50% dla kredytów walutowych.

23. Inspekcja nieruchomości do rozliczenia transzy

Inspekcja nieruchomości celem rozliczenia transzy kosztuje 200 PLN. Z opłaty zwolniona jest wypłata pierwszej transzy oraz gdy środki są przelewane na rachunek powierniczy, z czym mamy do czynienia w przypadku nieruchomości budowanych przez deweloperów. W przypadku kredytów na budowę domu należy dodatkowo dostarczyć kosztorys powykonawczy. Jeśli zakupione materiały lub usługi nie zostały do inspekcji jeszcze wykonane, należy przedstawić rachunki lub faktury jako dowód poniesienia kosztu. W tym zakresie kredyt hipoteczny w PeKaO S.A. mógłby prezentować się zdecydowanie lepiej.

24. Finansowanie naprzemienne

Finansowanie naprzemienne to naprzemienna wypłata transz kredytu: raz bank – raz kredytobiorca. Taka możliwość istnieje tylko w przypadku kredytu na budowę domu lub na zakup nieruchomości od dewelopera. Podstawowym warunkiem jest wniesienie przez kredytobiorcę 20% wartości nieruchomości przed uruchomieniem kredytu. Przed uruchomieniem trzeba wykazać resztę środków na rachunku bankowym, lokacie lub innym miejscu zaakceptowanym przez bank.

25. Dodatek mieszkaniowy dla służb mundurowych

Teoretycznie istnieje możliwość zaakceptowania dodatku mundurowego dla pracowników służb mundurowych. Teoretycznie, gdyż bank wymaga, by informacja o dodatku znalazła się na zaświadczeniu o zarobkach. W praktyce taki zapis bardzo ciężko jest uzyskać z kadr, które nie uznają dodatku jako dochodu. Nie pomoże nawet zaświadczenie potwierdzające ustawowe zasady regulujące przyznawanie tego dodatku.

26. Zatrudnienie przez agencję pracy

Bank ten jako jeden z niewielu banków akceptuje dochody pracowników tymczasowych zatrudnionych na zasadzie leasingu pracowniczego.

27. Umowa na zastępstwo

“Bank z żubrem” to jedyny bank na rynku udostępniający możliwość uwzględnienia dochodu z umowy na zastępstwo. Warunkiem jest ściśle określony czas umowy. Nie zawsze jednak umowy na zastępstwo zawierają konkretną datę. Z reguły są opatrzone klauzulą, iż obowiązują do czas powrotu osoby na zastępstwo, której dana osoba została zatrudniona.

28. Nieruchomości z licytacji

Pekao jako jeden z niewielu banków udziela kredytów na zakup nieruchomości z licytacji komorniczej. Nie trzeba ustanawiać zabezpieczenia w postaci drugiej nieruchomości. Dużym plusem jest możliwość wykonania decyzji finansowej w trakcie kilku dni jeszcze przed licytacją. Dzięki temu zyskujemy na pewności co do szans oraz skracamy okres kredytowania. Bank jest w stanie zaakceptować wycenę komornika, aczkolwiek musi być możliwość inspekcji nieruchomości. W przypadku nieruchomości z licytacji nie zawsze jest to możliwe.

29. WIBOR 6M

Bank ten jako składnik oprocentowania przyjmuje stawkę WIBOR6M. Stawka ta zazwyczaj jest wyższa od stawki WIBOR3M. W konsekwencji tego będziesz płacił trochę więcej, jak w części innych banków.

30. Bezpieczny kredyt 2% w Pekao S.A

Pekao S.A to jeden z niewielu banków, który wprowadził ofertę kredytu z dopłatami Bezpieczny Kredyt 2% od samego startu programu.

Oferta kredytu cieszy się gigantycznym zainteresowaniem, gdyż realne oprocentowanie kredytu hipotecznego to 2%. W umowie masz zapisane oprocentowanie stałe, a raty spłacasz systemie rat malejących. Oprocentowanie jest ustalone na pierwsze 5 lat, wysokość oprocentowania stałego na kolejne 5 lat pod koniec pierwszego okresu.

Zdolność kredytowa jest lepiej liczona, jak w przypadku kredytu standardowego. Posiadam dostęp do kalkulatora banku. Jeśli chciałbyś się dowiedzieć, ile czy Twoje dochody wystarczą na uzyskanie kredytu w programie Bezpieczny kredyt 2%, mogę to indywidualnie dla Ciebie wyliczyć. Liczenie zdolności kredytowej jest darmowe i nie ma wpływu na scoring BIK.

Bezpieczny kredyt 2% jest przeznaczony dla osób, które nie posiadały nigdy nieruchomości mieszkalnej (dom, działka). Jednym z niewielu wyjątków jest uzyskanie do 50% udziałów w drodze spadku w jednej nieruchomości mieszkalnej. Maksymalny wiek kredytobiorcy to 45 lat. W przypadku małżeństwa lub pracy wychowującej wspólne dziecko wystarczy, że jedna osoba będzie spełniała ten warunek, żeby uzyskać Bezpieczny Kredyt 2%.

Maksymalna kwota kredytu to 600 000 PLN dla małżeństw lub par wychowujących wspólne dziecko oraz 500 000 PLN dla singla. Maksymalny wkład własny to 200 000 PLN dla wszystkich. Nie ma limitów cenowych oraz metrażowych dla nabywanych nieruchomości. Oznacza to, iż maksymalna wartość nieruchomości to może być 800 0 00 PLN dla małżeństw oraz par wychowujących wspólne dziecko. Dla singla maksymalna wartość nieruchomości to 700 000 PLN. W przypadku budowy domu, który jest trochę bardziej skomplikowanym przypadkiem maksymalna wartość to 1 000 000 PLN.

Ustawa nie przewiduje limitów ilościowych dla kredytów w 2023 roku Wszyscy chętni, którzy spełniają zasady ustawy i otrzymają pozytywną decyzję kredytową mogą liczyć na ten ultra tani kredyt hipoteczny. Limity ilościowe pojawią się od 2024 roku, co oznacza, że nie wszyscy chętni będą mieli szansę na uzyskanie tego finansowania.

Bezpieczny Kredyt 2% można łączyć z programem Kredyt bez wkład własnego. W tym przypadku nie ma możliwości skorzystać z dopłaty po urodzeniu kolejnego dziecka.

31. Czy Pekao bierze 500+ do zdolności kredytowej?

Od końca sierpnia 2023 roku Pekao uwzględnia dodatek społeczny 500+ w liczeniu zdolności kredytowej. Aby bank uwzględnił 500+ jako dodatek podwyższający dochód w gospodarstwie, należy dostarczyć potwierdzenie wpływu na ror.

Kto zaciąga hipotekę w “Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna”

Uważam, że hipoteką w tym banku powinny interesować się osoby:

 1. prowadzące działalność gospodarczą w oparciu o ryczałt,
 2. osoby starające się o Bezpieczny Kredyt 2%,
 3. mieszkające w miejscowościach położonych dalej od dużych miast,
 4. planujące zakup z licytacji komorniczej,
 5. potrzebujące uzyskać szybką decyzję wstępną bez dokumentów nieruchomości.
 6. Posiadające tylko 10% wkładu własnego.

Plusy oferty kredytu hipotecznego w Pekao S.A

Pomimo całego mojego dystansu do tego banku, kredyt hipoteczny w Bank Polska Kasa Opieki ma relatywnie sporo zalet. Warto główne z nich zaznaczyć:

 1. Szybka, darmowa i wiarygodna decyzja wstępna.
 2. Możliwość starania się o kredyt Bezpieczny kredyt 2%.
 3. Niskie koszty wyceny nieruchomości dla kredytów do 300 000 PLN.
 4. Bardzo dobrze liczona zdolność kredytowa dla osób ba ryczałcie.
 5. Dostępność kredytów walutowych.
 6. Akceptowalność dodatku mieszkaniowego dla żołnierzy, 500+, umowy na zastępstwo, zatrudnienia przez agencję pracy.
 7. Relatywnie niski całkowity koszt kredytu.
 8. Wymagany wkład własny na poziomie 10%.
 9. Możliwość finansowania nieruchomości z licytacji.

Minusy kredytu mieszkaniowego w Pekao S.A

Sam bank traktuję zupełnie obojętnie. Moja krytyczna opinia wynika z poniższego zestawu minusów kredytu mieszkaniowego w Bank Polska Kasa Opieki S.A

 1. Średnie warunki wcześniejszej spłaty.
 2. Bank mający opinię mało nowoczesnej instytucji finansowej.
 3. Sposób budowy domu (liczba transz, płatna inspekcja, kosztorys).
 4. Konieczność zawarcia umowy ubezpieczenia na życie w wielu przypadkach.
 5. Podwyższenie kosztów socjalnych do oceny zdolności kredytowej, gdy kobieta jest na urlopie macierzyńskim lub zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży.
 6. Brak realnej i dostępnej możliwości zakupu działki budowlanej,
 7. Bardzo słabo liczona zdolność kredytowa.

Moja opinia na temat kredytu mieszkaniowego w Pekao S.A

Powyższy wpis nie jest zestawieniem suchych informacji, jakich wiele możesz znaleźć w Internecie. Jest szczegółowym opisem, z którego możesz dowiedzieć się bardzo istotnych informacji dotyczących kredytu mieszkaniowego w PeKaO S.A. Piszę o tym, co można, czego nie można zrealizować, jakie są plusy, a jakie są minusy oferty kredytu mieszkaniowego. Oczywiście to jest tylko moja subiektywna ocena, którą wyniosłem ze trwającej od 13 lat współpracy z bankiem. Dla jednych klientów kredyt hipoteczny w Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna to świetne rozwiązanie, dla innych już niekoniecznie. Tym wpisem chciałem podwyższyć świadomość i wiedzę osób zainteresowanych. Mam nadzieję, że tego rodzaju informacje będą dla Ciebie przydatne.

Zapraszam do komentowania

Czy powyższe informacje są dla Ciebie wystarczające? Czy powinienem coś dodać, a może coś pominąłem? Koniecznie daj znać w komentarzu poniżej artykułu. Chętnie dowiem się, jak Ty odbierasz ofertę kredytu mieszaniowego w Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Chciałbym mieć kontakt z czytelnikami i reagować na ich potrzeby. Uwzględnieniu następujących kosztów, kredyt zaciągnięty

Formularz kontaktowy