x

Wniosek kredytowy

Umowa na czas określony a kredyt hipoteczny

Częstym problemem w trakcie starania się o kredyt hipoteczny jest umowa o pracę na czas określony. Takie rozwiązanie jest z różnych względów wygodne dla pracodawcy. Dla kredytobiorcy już mniej wygodne, gdyż banki mają swoje obostrzenia. Według danych statystycznych z terenu całej UE w Polsce pracuje największy odsetek ludzi z umową na czas określony – 27%. Jest to wynik ponad dwukrotnie wyższy niż średnia europejska. Osoby zatrudnione na umowę tego typu powinny szczególnie zwrócić uwagę na możliwość akceptacji takiego dochodu przez banki jeszcze w trakcie poszukiwań kredytu hipotecznego. Banki zdecydowanie wyżej stawiają osoby zatrudnione „na stałe” podczas dokonywania oceny zdolności kredytowej. Zorientowanie się w sytuacji jest szczególnie ważne, gdy w grę wchodzi np. . zadatek, którego na utratę nikt specjalnie nie powinien się narażać.

Spis treści

W dzisiejszym wpisie “Umowa na czas określony a kredyt hipoteczny” dowiesz się :

  1. jakie jest Indywidualne podejście każdego z banków dotyczące umowy na czas określony,
  2. które zawody są traktowane łagodniej w przypadku umowy na czas określony,
  3. co to jest promesa zatrudnienia i jaką powinna mieć formę.

Jak banki podchodzą do umowy na czas określony?

umowa na czas określony a kredyt hipoteczny

Jak widać, umowa na czas określony w poszczególnych bankach może powodować pewne komplikacje. Jeśli tak jest w Twoim przypadku, zalecam rozmowę z pracodawcą i porozumienie w kwestii aneksowania obowiązującej umowy i zmianę jej okresu trwania na czas nieokreślony. Dzięki temu wachlarz ofert będzie większy, co jednocześnie przełoży się na większą liczbę realnie dostępnych ofert. Jeśli nie jest to możliwe, można spróbować porozmawiać o promesie zatrudnienia. Wszystkie te kwestie powinieneś załatwić przed rozpoczęciem starania się o kredyt hipoteczny.

Warunki specjalnie dla umowy na czas określony

Na specjalne warunki mogą liczyć przedstawiciele zawodów, w których zatrudnienie na czas określony jest standardem. Takimi zawodami są np. żołnierze, lekarze lub nauczyciele. Przedstawiciele tych zawodów nie muszą specjalnie się martwić, gdyż zatrudnienie na czas określony jest cechą charakterystyczną, a jednocześnie stabilność ich zatrudnienia jest bardzo duża. W takich wypadkach większość rygorystycznych zasad przedstawionych w powyższej tabeli nie obowiązuje i wnioskodawca może liczyć na łagodniejsze traktowanie. Jeśli nie należysz do wymienionych grup zawodowych, a masz umowę na czas określony, to część banków może gorzej liczyć Twoją zdolność kredytową. Gorzej możesz również zostać oceniony w kontekście scoringu bankowego (nie mylić ze  scoringiem BIK).

Promesa zatrudnienia dla umowy na czas określony

W przypadku gdy wybrany bank wymaga promesy zatrudnienia oraz gdy nie posiada określonej wymaganej treści tej promesy, można skorzystać z poniższego wzoru. Wzór ten przekazywałem wielu swoim klientom i był pozytywnie oceniony przez większość banków, do których składaliśmy wnioski kredytowe. Nie zapewniam jednak o 100% powodzeniu, gdyż każdorazowo analiza takiego wniosku jest podejmowana indywidualnie.

Miasto, dn.01.04.2019r.

Dane firmy

Oświadczenie

“Oświadczam, iż Pani/Pan………… jest zatrudniona w firmie …………… od …………. do…………….. na podstawie umowy na czas określony na stanowisku…………….. Współpraca na dzień dzisiejszy przebiega wzorowo i przewidujemy zatrudnienie Pani/Pana………. od ……………. na podstawie umowy o pracę na czas określony do……………./czas nieokreślony na warunkach finansowych nie gorszych niż obecnie obowiązujące.

……………………..

Podpisy

Wielu pracodawców boi się podpisywać teksty podobnych promes. Pracodawcy obawiają się, że na kilka miesięcy przed analizą przydatności pracownika otrzyma on zapewnienie przedłużenia umowy, a w przypadku braku przedłużenia wystąpią kłopoty natury prawnej i pretensje ze strony pracownika. Warto zwrócić uwagę, iż przedstawiony wzór pisma nie jest zobowiązujący. W treści oświadczenia jest informacja o zamierzeniach – „…przewidujemy zatrudnienie…”. Z punktu widzenia pracodawcy zamierzenia na dzień dzisiejszy mogą być takie, a jutro inne. Wielu moich klientów przedstawiało w ten sposób powyższą treść promesy w rozmowie z pracodawcą i z reguły uzyskiwali zamierzony efekt w postaci podpisanego oświadczenia.

Podsumowanie

Możliwość akceptacji dochodu wynikającego z określonej umowy zależy od analityka. Każdy analityk ma swoją strefę uznaniową i może zaakceptować lub zanegować akceptację dochodu. Dana sytuacja może zostać oceniona krytycznie jako niestabilna. W sytuacjach mniej pewnych, jak ta przedstawiona powyżej dotycząca umowy na czas określony, kredytobiorcy powinni równolegle starać się o kredyt w 2, 3 lub nawet 4 bankach. Kilka złożonych wniosków znacznie podwyższa szanse na uzyskanie kredytu hipotecznego. Jednocześnie nie ma żadnego negatywnego wpływu na owe szanse.

Formularz kontaktowy