x

Księga wieczysta

Jak znaleźć numer księgi wieczystej po adresie lub numerze działki?

Załóżmy sytuację, że chcesz kupić nieruchomość. Na pierwszy rzut oka trafiła Ci się naprawdę fajna okazja. Tylko jak sprawdzić, czy sprzedający, z którym rozmawiasz, to faktyczny właściciel nieruchomości? Czy na nieruchomości przypadkiem nie ma żadnych obciążeń powodujących, że zakup będzie obarczony dużym ryzykiem? Jak wygląda sytuacja z rzeczywistym stanem prawnym? To wszystko możesz ustalić przy pomocy zawartości ksiąg wieczystych. Jak znaleźć numer księgi wieczystej? Na etapie wstępnych rozmów nie każdy chce podać elektroniczny numer księgi wieczystej. Być może i Ty nie chcesz od razu zdradzać tak dużego zainteresowania.

Jak znaleźć księgę wieczystą bez informowania obecnego właściciela nieruchomości? Z pomocą może przyjść serwis internetowy pozwalający na przeglądanie księgi wieczystej po adresie nieruchomości. Dzięki temu rozwiązaniu tanio, szybko i anonimowo, bez wymagającego nakładu pracy można zapoznać się treścią ksiąg bez wychodzenia z domu.

Spis treści

W dzisiejszym wpisie „Jak znaleźć numer księgi wieczystej po adresie lub numerze działki?” dowiesz się:

 1. co to jest księga wieczysta i czego można z niej się dowiedzieć,
 2. jak znaleźć numer księgi wieczystej po adresie,
 3. jak znaleźć księgę wieczystą po numerze działki,
 4. jak ustalić numer księgi wieczystej drogą urzędową,
 5. jak znaleźć numer księgi wieczystej w Internecie,
 6. jak sprawdzić księgę wieczystą za pomocą numeru działki,
 7. czy można wyszukać numer księgi wieczystej po numerze PESEL lub nazwisku.

Księga wieczysta co to dokładnie jest?

Księga wieczysta to swoisty dowód osobisty nieruchomości. Pomaga w określeniu stanu prawnego mieszkania, domu lub działki.

Treść księgi wieczystej pomaga uzyskać wiele istotnych informacji. Kto jest właścicielem, jaka jest dokładny adres nieruchomości, jakie są jej parametry typu metraż/liczba pokoi, czy nieruchomość jest zabezpieczeniem zewnętrznego finansowania.

Dzięki KW możesz zatem poznać niemal całą indywidualną charakterystykę nieruchomości, którą się interesujesz. Numer księgi wieczystej pozwala w prosty sposób sprawdzić wszystkie ważne informacje na temat każdej nieruchomości.

jak znaleźć numer księgi wieczystej

Księga wieczysta oficjalnie

Księga wieczysta to wyciąg z najważniejszych informacji o dowolnej nieruchomości (działka, mieszkanie, dom lub lokal usługowy). KW składa się z czterech działów głównych. Każdy z nich charakteryzuje się czymś innym.

Dział I

Składa się z dwóch poddziałów:

1. Dział I-O

Oznaczenie nieruchomości” – dokładne oznaczenie nieruchomości pochodzące z wypisu i wyrysu z rejestru gruntów (dokument wydawany ze Starostwa Powiatowego Wydział ewidencji gruntów i budynków) w tym m.in. dane miejsca położenia nieruchomości.

2. Dział I-Sp

„Spis praw związanych z nieruchomością” – dane dotyczące praw związanych z wyszukiwaną nieruchomością.

Dział II

Wpisy praw związanych z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym m.in dane właściciela nieruchomości (imię i nazwisko, PESEL), repertorium podstawy nabycia nieruchomości (np. aktu notarialnego).

Dział III

Wpisy praw związanych z ograniczeniem praw, roszczeniami, ograniczeniem w rozporządzaniu nieruchomością oraz roszczenia ciążące na nieruchomości.

Dział IV

Wpisy praw związanych z hipoteką ciążącą na nieruchomości.

Najważniejsze cechy ksiąg wieczystych

Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 06.07.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U.1982 Nr 19 poz.147) kw ustawowo jest nacechowana w określony sposób:

1. Księgi wieczyste są jawne

Informacje z ksiąg wieczystych są ogólnodostępne. Każdy, kto zna numer księgi wieczystej, może zapoznać się z zapisami. W związku z tym nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów zawartych w księdze wieczystej. Dostępność nie oznacza możliwości zapoznania się z aktami ksiąg wieczystych. Nie zapoznasz się np. z dokumentami, na podstawie których zostały dokonane wpisy. Aby taki dostęp zdobyć, należy  w Sądzie Rejonowym złożyć wniosek i wykazać do ich przeglądania niezbędny wykazać interes prawny. Interesem prawnym według prawa jest Interes prawny to interes osobisty, własny, indywidualny, znajdujący podstawę w konkretnym przepisie prawa materialnego oraz potwierdzenie w okolicznościach stanu faktycznego sprawy.

2. Pierwszeństwo praw wpisanych

Pierwszeństwo mają wpisane prawa przed tymi niewpisanymi. Oznacza to, że liczy się kolejność dokonania wpisów w KW w poszczególnych jej działach. Wpisy wcześniejsze są zatem ważniejsze. Jest to np. istotne w przypadku wniosków o wpis hipoteki do działu IV.

3. Rękojmia wiary publicznej księgi wieczystej

Bardziej po ludzku oznacza to, że gdyby ktoś nabył nieruchomość od osoby, która widnieje w księdze wieczystej, a faktycznie nie była właścicielem, to nowy nabywca prawnie nabył prawa własności. W rzeczywistości sytuacja tego typu jest praktycznie niemożliwa. Zmiany właścicielskie są realizowane w formie elektronicznej. Notariusz, który składa odpowiedni wniosek musi zrobić to do końca dnia, w którym został podpisany akt notarialny sprzedaży nieruchomości.

4. Zgodność z bieżącym stanem prawnym

Przyjmuje się, że dane zawarte w księgach wieczystych odpowiadają rzeczywistemu stanu prawnego nieruchomości. Podejmując decyzję związaną z nieruchomością, masz prawo oczekiwać, iż stan prawny zawarty w księdze wieczystej odpowiada faktycznej sytuacji.

jak znaleźć numer księgi wieczystej 2

Jakie nieruchomości posiadają księgę wieczystą?

Wyróżniamy trzy rodzaje nieruchomości, dla których są prowadzone księgi wieczyste:

1. Nieruchomość gruntowa

Część powierzchni ziemi, która stanowi odrębną własność. Nieruchomości gruntowe można dodatkowo podzielić na działki rolne, mieszkaniowe, drogowe.

2. Nieruchomość lokalowa

Nieruchomość, która została oddzielona od nieruchomość macierzystej, celem ustanowienia np. odrębnej własności lokalu, własności spółdzielczej.

3. Nieruchomość budynkowa

Nieruchomość trwale związana z gruntem, który nie stanowi składowej nieruchomości gruntowej, tylko jest oddzielnym przedmiotem własności.

Co oznacza numeracja księgi wieczystej?

Każda księga posiada indywidualny numer.

Przykładowy numer księgi wieczystej to WA1M/00245687/0

Księga wieczysta się z trzech głównych części.

Pierwsza część – WA1M

Wydział ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego, do którego przynależy dana nieruchomość.

Środek numerów ksiąg wieczystych

Osiem cyfr, to indywidualny numer księgi nadany przez sąd. Stare księgi wieczyste, tzw. księgi papierowe zawierały tzw.”stary numer księgi”. “Stare księgi” po migracji do elektronicznej formy „otrzymały” na przodzie dodatkowe dwa zera.

Ostatnia część

Cyfra od 0 d0 9, to cyfra kontrolna nadawana losowo.

Stary numer księgi wieczystej

Po zamknięciu księgi wieczystej tzw. księgi papierowe zazwyczaj były to numery ze środkowej części obecnego systemu numeracji. Jeśli posiadasz stary numer księgi wieczystej, możesz spróbować za pośrednictwem systemu informatycznego odnaleźć nowy numer księgi wieczystej. Część I należy połączyć z odpowiednim wydziałem ksiąg wieczystych, w środkową należy wpisać stary numer, a w ostatnią część losową liczbę od 0 do 9. W ten sposób powinieneś zdobyć numer księgi wieczystej.

Jak znaleźć numer księgi wieczystej- rożne sposoby

Księgi wieczyste są jawne i ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych. Wszystkie informacje można sprawdzić w prosty sposób na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Niestety ustawodawca zapomniał, że do sprawdzenia bazy trzeba znać numer księgi wieczystej. Na tę chwilę masz do wyboru trzy różne sposoby wyszukiwania:

 1. znalezienie numeru KW drogą urzędową,
 2. znalezienie księgi wieczystej przez Internet np. przez serwis ekw ( elektroniczne księgi wieczyste),
 3. uzyskanie informacji o numerze KW od właściciela interesującej nas nieruchomości.

Założyliśmy wcześniej, że nie zawsze mamy możliwość skorzystania z wiedzy obecnego właściciela. Ewentualnie niekoniecznie chcemy z tej możliwości skorzystać. Pozostaje nam zatem “grzeczne podreptanie do urzędu” lub znalezienie księgi wieczystej online.

Jak znaleźć numer księgi wieczystej w Internecie?

Internet pozwala na skrócenie, uproszczenie i ograniczenie kosztów w wielu procesach. Klasyczny sposób zdobycia numeru KW jest czasem bardzo skomplikowany. Dzięki współpracy z operatorem ksiegiwieczyste.pl umożliwiam sprawdzenie księgi w nieskomplikowany sposób u mnie na stronie. Do ustalenia numeru księgi wieczystej będziesz potrzebować dokładny adres administracyjny danej nieruchomości lub numer ewidencyjny działki.

jak znaleźć numer księgi wieczystej 3

Koszt ustalenia numeru księgi hipotecznej

Koszt uzyskania numeru księgi wieczystej dla użytkownika jest uzależniony od liczby planowanych pobrań. Klienci, którzy planują hurtowo korzystać, mogą liczyć na znaczne zniżki za pojedyncze wyszukanie. Poniżej przedstawiam cennik w zależności od liczby wyszukiwań i pobrań ksiąg wieczystych:

 1. 1 pobranie kosztuje 39,95 PLN,
 2. 3 pobrania kosztują 99,99 PLN,
 3. 6 pobrań kosztuje 159,99 PLN,
 4. 25 pobrań kosztuje 499,99 PLN,
 5. 100 pobrań kosztuje 1499,99 PLN.

Dokonanie opłaty jest  proste, w czym pomagają bezpieczne płatności elektroniczne. Sam kilkukrotnie testowałem działanie serwisu i wyszukiwałem numery ksiąg wieczystych na swoje potrzeby. Za każdym razem po uiszczeniu opłaty szybko i bezproblemowo uzyskałem dostęp do odpisu kw. Dostarczone narzędzie działa szybko i jest na tyle przejrzyste, że poradzi sobie każdy zwykły użytkownik Internetu.

zamniJeśli będziesz mieć jakiekolwiek problemy z uzyskaniem numeru księgi wieczystej, możesz zwrócić się do mnie. Napisz do mnie na skrzynkę mailową. Dział sekcja kontakt.

Jak znaleźć numer księgi wieczystej po adresie?

Sprawdzenie księgi wieczystej nieruchomości wymaga, by znać miasto, nazwę ulicy i opcjonalnie numer budynku. Po wpisaniu odpowiednich danych otrzymamy z systemu wszystkie numery ksiąg wieczystych, które znajdują się obecnie w bazie. Jeśli szukasz numeru księgi wieczystej domu, to na tym kończysz. Jeśli szukasz numeru księgi wieczystej mieszkania, to musisz znaleźć na rozwijanej liście numer mieszkania, które Ciebie interesuje.

Ustalenie księgi wieczystej po numerze działki Geoportal

Wyszukanie numeru księgi wieczystej po numerze działki wygląda na zdecydowanie bardziej skomplikowaną sprawę. Jest to jednak faktycznie bardzo prosta operacja. Numer działki, którego wymaga system do wyszukania księgi, można odnaleźć na portalu Geoportal. Jest tam udostępniona interaktywna mapa całej Polski.

Geoportal krok po kroku

W prawym górnym rogu znajduje się opcja „szukaj”. Musisz tam wpisać nazwę obrębu ewidencyjnego, na terenie którego leży interesująca Cię działka. Termin “obręb ewidencyjny” brzmi skomplikowanie, ale to w rzeczywistości jest to zwyczajna nazwa miasta lub wsi. Jeśli znasz numer działki, wpisujesz jej numer po przecinku. Jeśli nie znasz, to musisz znaleźć działkę na mapie. Po znalezieniu działki najeżdżasz na nią kursorem i klikasz prawym przyciskiem myszy. Pojawią się różne opcje, m.in. identyfikator działki.

Identyfikacja działki przybierze formę 141804_5.0010.388/1 (przykładowy numer działki).

Działka oznaczona numerem 388/1, położona w województwie mazowieckim, powiecie piaseczyńskim, gminie Piaseczno, obrębie ewidencyjnym Głosków, będzie posiadała numer: 141804_5.0010.388/1, którego cyfry oznaczają kolejno:

 • 14 – numer województwa,
 • 18 – numer powiatu w województwie,
 • 04_5 – numer gminy w powiecie,
 • 0010 – numer obrębu ewidencyjnego w gminie,
 • 388/1 – numer działki.

Masz już zatem wszystko, co potrzebne. Posiadasz identyfikator działki – kompletny numer gruntu, którym się interesujesz. To wszystko wystarczy, żeby sprawdzić numer księgi wieczystej działki.

Jak ustalić numer księgi wieczystej drogą urzędową?

Numerację księgi wieczystej możemy ustalić w odpowiednim urzędzie. Znajdź adres Starostwa Powiatowego, na którego terenie leży interesująca Cię nieruchomość. W tym celu należy udać się do Wydziału Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ewidencja gruntów i budynków), złożyć podanie o wydanie odpisu, uiścić stosowną opłatę administracyjną (12 PLN) a następnie poczekać na znalezienie i udostępnienie księgi.

Drugim sposobem jest wizyta w odpowiednim Sądzie Rejonowym (potocznie zwanym wieczystoksięgowym) i złożenie podobnego podania o wyszukanie numeru księgi wieczystej nieruchomości. Pamiętaj, że odpowiedzi z urzędu wymagają zazwyczaj kilku dni.

Szukasz księgi w urzędzie? Musisz wykazać interes prawny

Warto wiedzieć, że przy wniosku o uzyskanie numeru księgi wieczystej w Starostwach i Sądach Rejonowych mogą poprosić o wykazanie interesu prawnego do uzyskania poszukiwanych informacji. Chęć zakupu nieruchomości, czy też chęć sprawdzenia danych przed zakupem nie zawsze są pozytywnie opiniowane, jako powody do wydania informacji o nr KW nieruchomości. Nie ma jednego standardowego urzędowego stanowiska. W jednym sądzie lub starostwie ustalenie numeru księgi wieczystej odbywa się w zasadzie bez problemu. W innym jest to znacznie utrudnione i cały proces potrafi się przeciągnąć. W jednym urzędzie otrzymasz te informacje od ręki przez telefon, a w innym będziesz musiał przejść długi proces, trwający nawet do 2 tygodni.

Jak pobrać księgę wieczystą i ile to kosztuje?

Gdy już znajdziesz numer konkretnej księgi wieczystej, możesz pobrać i przejrzeć wypis z odpowiedniego wydziału ksiąg wieczystych. Przeglądanie i pobieranie jest dostępne przez Internet na stronie księgi wieczyste online. Samo przeglądanie jest darmowe. Dopiero pobranie dokumentu, który ma moc oficjalnego dokumentu, kosztuje 20 PLN brutto + koszty manipulacyjne przelewu elektronicznego. Księgę wieczystą możesz również pobrać osobiście w Sądzie Rejonowym i tu koszt jest już wyższy-wynosi 30 PLN za każdy wypis.

jak znaleźć numer księgi wieczystej 4

Sprawdzenie numeru księgi wieczystej – kiedy warto?

Księgę wieczystą warto sprawdzić w kilku mniej lub bardziej oczywistych sytuacjach:

 1. Przed zakupem nieruchomości, by sprawdzić stan prawny nieruchomości.
 2. W trakcie rozmów z kontrahentem biznesowym, by sprawdzić jego wiarygodność.
 3. Gdy chcesz wynająć nieruchomość, by sprawdzić, kto jest faktycznym właścicielem nieruchomości.
 4. Interesujesz się działką, mieszkaniem lub domem, ale nie wiesz kto jest właścicielem nieruchomości.
 5. Gdy potrzebujesz sprawdzić informację, czy ktoś nie “uciekł” ze swoim majątkiem w obliczu długów.

Jak znaleźć księgę wieczystą za darmo?

Niestety nie ma żadnego mechanizmu pozwalającego sprawdzić numer księgi wieczystej za darmo online. Ktoś musiałby zawrzeć to w Google, co raczej rzadko się zdarza. Księgę wieczystą można przejrzeć za darmo, o ile się zna jej dokładne dane. Wtedy możemy przejrzeć jej dokładne zapisy na stronie udostępnionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Jak uzyskać numer księgi wieczystej po numerze PESEL lub po nazwisku?

Szukanie numeru księgi wieczystej wymaga trochę większej ilości danych jak nazwisko czy numer PESEL. Wynika to ze względu na zapisy ustawy o ochronie danych osobowych.

Podsumowanie

Wyszukiwanie ksiąg wieczystych po adresie lub numerze działki jest relatywnie nową ogólnodostępną opcją. Rynek nie znosi próżni i biznes bardzo szybko reaguje na wszelkie ludzkie potrzeby. Każda informacja jest na wagę złota. Zaprezentowana przeze mnie wyszukiwarka nr kw nieruchomości jest bardzo przystępna. Możesz szybko i w dyskretny sposób chcesz dowiedzieć się szczegółów na temat jakiejś nieruchomości. Wyszukiwarka KW pozwala za relatywnie niewielkie pieniądze przyśpieszyć proces znalezienia numeracji z ksiąg wieczystych. Nie jest w 100% kompletna, gdyż baza nieruchomości z terenu całej Polski jest gigantyczna. Zawiera ok. 50 milionów danych o nieruchomościach. Baza jest cały czas aktualizowana na bieżąco. Musisz wiedzieć, że niektóre nieruchomości nie mają założonej kw. Dotyczy to w dużej mierze lokali spółdzielczo-własnościowych. Wtedy do sprawdzenia nieruchomości będziesz potrzebować innych dokumentów.

Daj znać koniecznie, czy finalnie korzystałeś z tej opcji, gdyż sam jestem ciekaw opinii osób szukających numeru księgi wieczystej po adresie lub numerze działki.

Zapraszam do komentowania

Jeśli masz jakiekolwiek pytanie lub wątpliwości, śmiało dodaj komentarz pod wpisem “Jak znaleźć księgę wieczystą po adresie lub numerze działki”. Chętnie pomogę w wyjaśnieniu wszelakich problemów. Daj również znać, jeśli artykuły podobne jak ten pomagają w rozwiązaniu problemów. Będzie to dla mnie informacja, jakich publikacji oczekują ode mnie czytelnicy.

Artykuł sponsorowany

Powyższy wpis jest moim autorskim tekstem, ale jest sponsorowany. Otrzymałem wynagrodzenie za publikację artykułu. Za rejestrację na wskazanej stronie otrzymuję prowizję od opłaty za pobranie księgi wieczystej. Dzięki temu mam szanse rozwijać blog. Zainteresowana osoba ma możliwość znaleźć na nim komplet informacji o kredytach hipotecznych i pobocznych. Moja prowizja od tego, że znalazłeś księgę wieczystą klikając w link afiliacyjny na mojej stronie nie powoduje, że ta usługa jest dla Ciebie droższa. Zapłacisz tyle samo rejestrując się na stronie wyszukiwarki. Zapewniam Ciebie jednocześnie, że zanim napisałem tekst sprawdziłem działanie wyszukiwarki numerów kw na własnym przykładzie. Swoim nazwiskiem firmuję tylko sprawdzone produkty.

Formularz kontaktowy