x

Banki

Kredyt hipoteczny w Citi Handlowy– 30 najciekawszych parametrów oferty

Kredyt hipoteczny w Citi Handlowy

Kredyt hipoteczny w Citi Handlowym to prawdziwy rodzynek wśród ofert na rynku. Propozycja banku jest dość mocno limitowana, gdyż ma z góry określony target klienta i nieruchomości. To bank, który jest z zasady dedykowany dla osób uzyskujących ponadprzeciętne dochody. Bank ten jednocześnie zupełnie nie boi się wysokich kwot kredytów, nawet kilkumilionowych. Patrząc na ogólne liczby nie jest to jednak istotny gracz dla rynku. Według najnowszych danych (za IV kwartał 2021 roku) Bank Handlowy plasuje się na dziewiątym miejscu w wielkości obsługiwanego portfela (1 900 000 000 PLN) oraz wolumenie udzielonych kredytów w kwartale (100 000 000 PLN). Niech Cię jednak te niewielkie liczby względem konkurencji nie zmylą. To jedna z ciekawszych ofert, jakie oferuje rynek. Jeśli spełniasz ich kryteria, z pewnością oferta kredytu mieszkaniowego zabezpieczonego hipoteką w Citi Handlowym jest godna rozważenia.

Spis treści

W dzisiejszym wpisie Kredyt hipoteczny w Citi Handlowym – 30 najciekawszych parametrów oferty znajdziesz bardzo dużo ciekawych informacji:

1. czy oprocentowanie kredytu w Citi Handlowym jest atrakcyjne,

2. czy bank z segmentu premium potrafi dobrze liczyć zdolność kredytową,

3. jakie są warunki wcześniejszej spłaty,

4. ile musisz mieć wkładu własnego, środków na prowizję i inne koszty,

5. co jest świetne w ofercie, a co niekoniecznie.

kredyt hipoteczny w citi

Czy to jest wpis sponsorowany?

Seria wpisów na temat ofert banków jest moim autorskim pomysłem. W żadnym innym miejscu w Internecie nie znajdziesz tak opisanych warunków poszczególnych kredytów hipotecznych dostępnych na polskim rynku. Żaden z banków mnie nie sponsoruje ani w żaden sposób – poza weryfikacją merytoryczną – nie współpracuje ze mną przy tworzeniu publikacji. Moja opinia jest uczciwą oceną odnośnie danego banku. Informacje na temat parametrów oferty są moją wiedzą nabytą przez 11 lat pracy w charakterze eksperta kredytowego. Zależy mi na tym, żeby edukować, negować nieprawdę i pokazywać mnogość rozwiązań. Nie musisz korzystać z finansowania zakupu nieruchomości w swoim banku. Kredyt możesz dobrać tak, żeby był dla Ciebie najbardziej dopasowany oraz najtańszy. Liczę, że mój blog pomoże w celnych i prawidłowych wyborach.

1. Oprocentowanie

Oprocentowanie kredytu hipotecznego w Citi Handlowym jest jednym z najniższych na rynku. Na oprocentowanie składa się stopa procentowa WIBOR 3M (aktualnie 5,32%) oraz marża. Marża jest uzależniona od segmentacji klienta. Segmentacja z kolei jest uzależniona od dochodów i ewentualnie środków do inwestycji do dowolnej formy depozytu. Najniższa marża to 1,89% (CPC, Gold), średnia 1,99% (Priority 8000+), a najwyższa wynosi 2,19% (Priority 5000+). Segmentacja jest uzależniona od wysokości uzyskiwanych dochodów. Bank liczy dochody jako sumę dla wszystkich kredytobiorców. Mowa oczywiście o ofercie z produktami dodatkowymi. RRSO kształtuje się bardzo przyzwoicie, gdyż poza niskim oprocentowaniem nie wymaga zbyt wielu produktów dodatkowych.

2. Kredyt hipoteczny w Citi, a zdolność kredytowa

Zazwyczaj banki posiadające ofertę dla klientów premium liczą zdolność kredytową defensywnie. Citi Handlowy wyłamuje się z tej zasady i naprawdę potrafi pozytywnie zaskoczyć. Kalkulator zdolności kredytowej potrafi wskazać naprawdę wysokie wartości. Jeśli chcesz wyliczyć, ile kredytu otrzymasz w tym banku, koniecznie daj znać. Mam dostęp do bankowego kalkulatora, dzięki któremu mogę ustalić zakres kwot, jakie w tym banku możesz uzyskać.

3. Kredyt hipoteczny w Citi Handlowym, a uzyskiwane dochody

Jedną z głównych różnic pomiędzy poszczególnymi bankami są zasady wyliczania oraz akceptacji dochodu.

Umowa o pracę na czas nieokreślony

Standardowy wymóg akceptacji dochodu to trzy miesiące przepracowane u obecnego pracodawcy. Jeśli umowa od razu jest na czas nieokreślony, to istnieje możliwość, by analityk zaakceptował dochód już po jednym miesiącu pracy. Warunkiem jest udokumentowanie stażu 12 miesięcy wstecz. Zdolność jest liczona na podstawie średniej za ostatnie trzy miesiące.

Umowa o pracę czas określony

Standardowy wymóg akceptacji zatrudnienia to sześć miesięcy stażu u obecnego pracodawcy. Istnieje możliwość akceptacji dochodu już po 3 miesiącach, ale trzeba wykazać 12 miesięcy zatrudnienia w innej firmie. Standardowo bank wymaga umowy o pracę na co najmniej 12 miesięcy. Bank jest skłonny do akceptacji krótszego zatrudnienia, na przykład sześć miesięcy, ale warunkiem jest wykazanie stażu minimum 24 miesiące. Zdolność dla umowy na czas określony jest liczona na podstawie średniej za ostatnie trzy miesiące.

Umowa-zlecenie i umowa o dzieło

Osoby zatrudnione na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło niemal we wszystkich bankach muszą wykazać staż u obecnego pracodawcy wynoszący 12 miesięcy. Umowa na dzień złożenia wniosku musi być aktywna. Zdolność jest liczona na podstawie średniej za ostatnie 12 miesięcy. Bank jako dochód przyjmie wpływy na rachunek kredytobiorcy.

Działalność gospodarcza

Bank wymaga, by na moment złożenia wniosku kredytowego działalność gospodarcza trwała minimum 24 miesiące dla wszystkich lub 12 miesięcy dla wolnych zawodów. Istnieje możliwość, by analityk zaakceptował krótszy okres prowadzonej działalności, ale trzeba przedstawić dokumenty potwierdzające, że przedsiębiorca ma doświadczenie na podobnym stanowisku oraz zna branżę. Łatwiej będzie to wykonać lekarzom, prawnikom, programistom. Liczenie zdolności odbywa się na podstawie wyniku z PIT za ubiegły rok oraz wyniku z KPiR z roku bieżącego. Z ciekawostek, bank nie akceptuje dochodów uzyskiwanych z działalności, które rozliczają się na podstawie ryczałtu.

4. Maksymalny okres kredytowania

Kredyt hipoteczny w Banku Handlowym uzyskasz maksymalnie na 30 lat. Bank ten nie wypłaca kredytu w transzach. Nie stosuje zatem okresu karencji.

5. Maksymalny wiek kredytobiorcy

Maksymalny wiek kredytobiorcy dla Citi to 70 lat. Wiek się liczy do dnia spłaty planowanej ostatniej raty.

6. Wkład własny

Minimalny wymagany wkład własny to 20% dla wszystkich wniosków. Wartość ta liczona jest od niższej wartości – wartość transakcyjna versus wartość z wyceny nieruchomości. Nie ma możliwości zastąpienia wkładu własnego ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego. Bank ten nie kredytuje budowy domu, więc działka nie jest liczona jako wkład własny. Istnieje natomiast możliwość uwzględnienia środków z książeczki mieszkaniowej jako środków własnych.

7. Koszty startowe

Bank Citi Handlowy posiada dwie równoległe oferty, które różnią się między sobą w kwestii kosztów startowych. Klient może wybrać ofertę bez prowizji z delikatnie wyższą marżą lub ofertę z prowizją 1% z niższym oprocentowaniem. Istnieje możliwość doliczenia prowizji do kosztów kredytu, jeśli pozwala na to LTV (loan to value – stosunek kredytu do zabezpieczenia). Takie możliwości są dla kredytów z oprocentowaniem zmiennym. W przypadku oferty z oprocentowaniem stałym prowizja za uruchomienie kredytu wynosi 0%.

8. Wycena nieruchomości

Jak w innych bankach tak i tu każdy wniosek wymaga wykonania wyceny nieruchomości. Wycena nieruchomości musi być wykonana na zlecenie banku Nie ma znaczenia, czy klient skorzysta finalnie z oferty Banku Handlowego czy wybierze ofertę innej instytucji. Wycena dla mieszkania kosztuje 400 PLN, dla domu 600 PLN.

9. Wcześniejsza spłata

Wybierając hipotekę w Citi, możesz liczyć od samego początku na możliwość darmowej wcześniejszej spłaty. Bank nie pobierze od Ciebie prowizji za nadpłatę częściową oraz za nadpłatę całkowitą. Nadpłaty możesz zlecać poprzez infolinię lub zlecenie w bankowości elektronicznej. Nadpłata kredytu domyślnie oznacza obniżenie raty. By skrócić okres kredytowania, musisz podpisać aneks do umowy kredytowej. Koszt aneksu to 150 PLN. Trochę formalności, niewiele kosztów, ale efekt całkiem ciekawy.

10. Decyzja wstępna

Citi nie stopniuje wydania decyzji kredytowej na decyzję wstępną oraz ostateczną. Nie otrzymasz zatem w trakcie procesu kredytowego cząstkowej informacji o szansach na pozytywne zakończenie sprawy.

11. Ile trwa wydanie decyzji ostatecznej?

Czas oczekiwania na decyzję ostateczną jest uzależniony od liczby wniosków złożonych w banku. Bank Citi Handlowy stosuje się do zapisów ustawy o kredycie hipotecznym, która wymaga od banków wydania decyzji w 21 dni od dnia złożenia wniosku. Jednocześnie, jeśli ilość wniosków uniemożliwia wydanie decyzji w tym terminie, Citi Handlowy wydaje decyzję negatywną. Istnieje możliwość przywrócenia aplikacji na wyraźne żądanie klienta. Obecnie czas oczekiwania na decyzję wynosi około jednego miesiąc od dnia złożenia wniosku.

12. Produkty dodatkowe

Bardzo sobie cenię prostotę hipoteki w Citi Handlowym. W zależności od segmentu klienta bank wymaga założenia rachunku i przelewu określonej kwoty. Standardowo jest to 80% dochodu przyjętego do zdolności. Stawki te można jednak negocjować do minimum 5000 PLN/mies. (Priority 5000+) i minimum 8000 PLN/mies. (Priority 8000+). Opłata za rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy jest zależna od TOiP (Tabela Opłat i Prowizji), co możesz sprawdzić na stronie banku. Przelew na rachunek bankowy jest wymagany tylko przez pięć lat. Wpływem nie musi być wynagrodzenie. Jeśli kredyt biorą dwie osoby, bank zaliczy sumę wpływów od obydwu kredytobiorców. Jeśli nie będziesz spełniać warunków produktowych, Twoja marża zostanie podniesiona o 1 punkt procentowy (1% potocznie). Dla wielu osób istotne jest to, że bank nie zmusza do ubezpieczenia na życie, karty kredytowej i innych mniej komfortowych rozwiązań.

13. Produkt dodatkowy – środki na depozyt

Prawdziwa wisienka na torcie. Dla posiadaczy większej gotówki bank przygotował świetne warunki cenowe. Jeśli posiadasz środki w wysokości minimum 300 000 PLN i możesz złożyć je w postaci depozytu na minimum sześć miesięcy, otrzymasz marżę w wysokości 1,49%. Po sześciu miesiącach kredytu depozyt możesz obniżyć i Twoja marża pozostanie na tym samym poziomie. Jeśli depozyt będzie niższy od 150 000 tysięcy złotych, to marża wzrośnie do 1,59%, czyli dalej bardzo przyzwoicie.

14. Ubezpieczenie na życie

Obecnie bank nie oferuje ubezpieczenia na życie połączonego z kredytem hipotecznym.

15. Ubezpieczenie od utraty pracy

Bank nie ma w swojej ofercie ubezpieczenia od utraty pracy.

16. Ubezpieczenie nieruchomości

Jak każda instytucja również Citi Handlowy oferuje bankowe ubezpieczenie nieruchomości do zabezpieczenia hipoteki. Stawka bankowa to 0,049%/mies. od wartości nieruchomości. Oznacza to koszt 49 PLN/mies. dla każdych 100 000 PLN wartości nieruchomości. Możesz skorzystać z własnej polisy. Citibank będzie wymagał od Ciebie dokonania cesji praw z ubezpieczenia na rzecz banku.

17. Ubezpieczenie pomostowe

Ubezpieczenie pomostowe jest jednym z najwyższych na rynku. Podwyższenie marży do czasu wpisu hipoteki do księgi wieczystej wynosi 1,3 punktu procentowego (1,3% potocznie). Oznacza to, że Twój kredyt będzie droższy o około 75 PLN/mies. dla każdych 100 000 PLN zaciągniętego kredytu na 30 lat.

18. Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Obecnie nie ma możliwości zaciągnięcia kredytu z wkładem własnym poniżej 20%. Citibank nie stosuje zatem ubezpieczenia niskiego wkładu.

19. Budowa domu

Citi Handlowy nie finansuje kredytów na budowę domu.

20. Zasiłek macierzyński i zwolnienie z powodu ciąży

Bank bez większych problemów akceptuje dochodu uzyskiwane w trakcie urlopu macierzyńskiego i zwolnienia z powodu ciąży. Teoretycznie może to być jedyny dochód uzyskiwany w gospodarstwie domowym. Proszę jednak pamiętać, że analityk w swojej analizie ma pewną strefę uznaniową.

21. W jakiej walucie można zaciągnąć kredyt

Kredyty walutowe na polskim rynku są bardzo limitowane. Kredyty hipoteczne w walucie są oferowane tylko przez Pekao S.A oraz Alior Bank. Citi Handlowy oferuje kredyty mieszkaniowe tylko w złotówkach.

22. Bankowość elektroniczna

Rzecz, której zupełnie nie rozumiem. Bank ustawił sobie za cel zdobycie klientów z segmentu wyższego i premium. Standard obsługi powinien być skorelowany z ustalonym poziomem klienteli. Jeśli chodzi o oddziały, to nie mam zastrzeżeń. Są zdecydowanie reprezentacyjne. Nie można tego powiedzieć o bankowości elektronicznej, która wygląda, jakby czas się dla niej zatrzymał 15 lat temu. Bardzo ubogie, minimalne rozwiązania, zupełnie nieprzystające do obecnych warunków. O nowinkach i udogodnieniach na chwilę obecną nie ma co marzyć.

23. Wysokie kwoty finansowania – kredyty premium

Kredyt hipoteczny w Citi Handlowym to z pewnością ciekawe rozwiązanie dla osób planujących kredyt w ponadstandardowych kwotach. Analitycy tego banku nie boją się udzielenia kredytu w kwocie kilku milionów złotych. Maksymalna wartość kredytu hipotecznego w tym banku to 6 000 000 PLN. Citibank ma specjalne warunki dla osób majętnych.

24. Raty malejące

Zaskakujące jest to, że nie ma możliwości zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego w ratach malejących. Bank ten oferuje hipotekę tylko w ratach równych.

25. Pożyczka hipoteczna

Oferta Citi Handlowego, obok ING Banku Śląskiego, jest jedną z najlepszych ofert na rynku pożyczek hipotecznych. Marża dla pożyczki wynosi 3,9% oraz wymaga wniesienia prowizji 1%. Maksymalna kwota środków na dowolny cel to 2 000 000 PLN.

26. Zakup nieruchomości zagranicznej

Klienci, którzy są targetem tego banku, mogą liczyć na możliwość finansowania zakupu nieruchomości zagranicznych. Bank ten jest w stanie udzielić finansowania, gdy inwestor dysponuje odpowiednim zabezpieczeniem w postaci nieruchomości na terenie Polski. Warunki cenowe są całkiem niezłe, gdyż marża wynosi 2,9%, a prowizja 0%.

27. Książeczka mieszkaniowa

Jeśli posiadasz książeczkę mieszkaniową, możesz liczyć na Bank Handlowy. To jeden z banków akceptujących zgromadzone zasoby jako wkład własny. Do wniosku musisz dołączyć zaświadczenie o wysokości zgromadzonego wkładu i premii gwarancyjnej.

28. Zakup nieruchomości od dewelopera

Klienci interesujący się rynkiem pierwotnym poza skończonymi inwestycjami nie mają czego szukać w tym banku. Citibank nie finansuje inwestycji deweloperskich wypłacanych w transzach. Istnieje możliwość sfinansowania nieruchomości z rynku pierwotnego, jeśli inwestycja w momencie wyceny jest wykonana na poziomie 80% całego projektu, a finansowane mieszkanie jest już w stanie deweloperskim. Dodatkowym problemem jest ograniczona możliwość finansowania wykończenia nieruchomości. Maksymalnie masz możliwość uzyskać 50 000 PLN (segment Priority) lub 100 000 PLN (segment Gold). Rozliczenie środków następuje poprzez inspekcję nieruchomości. Nie trzeba wykazywać faktur.

29. Kredyt na działkę budowlaną

Bank niestety nie finansuje zakupu działek budowlanych, skupia się jedynie na nieruchomościach mieszkalnych (domy, mieszkania itp.).

30. Oprocentowanie stałe

Zgodnie z rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego banki muszą posiadać w swojej ofercie opcję oprocentowania stałego na minimum 5 lat. Citi Handlowy ma jedną stawkę dla wszystkich klientów. Obecnie wynosi 7,4%, prowizja za uruchomienie kredytu 0%, wcześniejsza spłata 0%.

Kto zaciąga kredyt hipoteczny w Citi Handlowym?

Hipoteka w Citi, choć statystycznie mało popularna, ma naprawdę ciekawe parametry. Względem całego rynku można dość łatwo określić, komu jest dedykowana. Według moich obserwacji kredytem mieszkaniowym w tym banku powinny interesować się osoby, które:

1. uzyskują ponadstandardowe dochody,

2. planują kredyt o wyższym wolumenie,

3. chcą dokonywać nadpłat kredytu,

4. nie czują się dobrze, gdy bank narzuca im dużą ilość produktów dodatkowych,

5. interesują się najlepszymi warunkami pożyczki mieszkaniowej,

6. chcą zakupić nieruchomość mieszkalną poza Polską.

Plusy kredytu w Banku Handlowym

Kredyt w Citi Handlowym, w moim mniemaniu, to naprawdę ciekawa pozycja na rynku kredytów zabezpieczonych hipoteką. Mimo iż oferta jest z góry limitowana, bank ten posiada całkiem sporo zalet, które można uwzględniać podczas dokonywania wyboru. Według mnie najważniejsze pozytywy oferty to:

1. bardzo dobra oferta cenowa,

2. niewielka ilość produktów dodatkowych,

3. darmowa nadpłata i całkowita wcześniejsza spłata,

4. niskie koszty startowe kredytu,

5. możliwość udzielenia wysokiej kwoty kredytu hipotecznego,

6. bardzo przyzwoicie liczona zdolność kredytowa,

7. możliwość zastosowania książeczki mieszkaniowej jako wkładu własnego.

Minusy hipoteki w Citi

Pomimo całej mojej sympatii do tego banku zauważam również sporo minusów. Oferta ma dużo zalet, ale również pewne cechy negatywne. Uważam, że największe minusy oferty kredytu hipotecznego w Citi to:

1. brak możliwości zakupu nieruchomości od dewelopera w transzach,

2. brak możliwości uzyskania kredytu na budowę domu,

3. niewielka ilość oddziałów dedykowanych kredytom hipotecznym,

4. brak możliwości uzyskania kredytu w ratach malejących,

5. bardzo słaba jakość bankowości elektronicznej,

6. brak sensownego ubezpieczenia na życie do kredytu hipotecznego,

7. niewielka ilość źródeł informacji na temat kredytu hipotecznego,

8. wysoki koszt ubezpieczenia pomostowego.

Podsumowanie

Wedle mojej opinii Citi Handlowy to bank kilku sprzeczności. Z jednej strony bank celuje w klientów premium. Z drugiej strony bankowość elektroniczna względem konkurencji (ING Bank Śląski, Millennium, mBank) jest zwyczajnie skromna. Oczywiście kredyt to kredyt, a konto to konto, ale wypadałoby trzymać poziom w każdym z oferowanych produktów. Citibank oferuje proste i ciekawe warunki finansowania hipotecznego. Zastanawiam się, dlaczego rezygnują z tak dużej ilości potencjalnych klientów zainteresowanych segmentem deweloperskim. Podobnie ma się rzecz z kredytami na budowę domu. Jeśli do mnie trafia osoba, która spełnia ich obostrzenia, to z chęcią przedstawiam ich parametry. RRSO w tym banku jest jednym z najniższych na rynku. Całkowita kwota do zapłaty również stawia tę ofertę w TOP 3. Niskie są odsetki, a na tym zależy większości klientów. Kalkulator zdolności kredytowej wskazuje naprawdę zadowalające wartości. Jednym zdaniem jest to jedna z lepszych propozycji na rynku kredytowym.

Zapraszam do komentowania

Czy uważasz, że temat kredytu hipotecznego w Banku Handlowym wyczerpałem w 100%? Czy jest coś, co jeszcze chciałbyś się dowiedzieć? Koniecznie daj znać w komentarzu. Moim zamierzeniem jest stworzenie bloga z publikacjami, które dla czytelników będą kompletne. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania, śmiało skontaktuj się ze mną. Opinie moich czytelników są dla mnie bardzo ważne. Możesz być pewny, że odpowiem na każdy wpis.

Formularz kontaktowy