x

Wniosek kredytowy

Wkład własny do kredytu hipotecznego w 2023 roku

Czy marzysz o posiadaniu własnego mieszkania lub domu, ale brakuje Ci środków na pokrycie całkowitej wartości nieruchomości? Kredyt hipoteczny może być dla Ciebie rozwiązaniem, które pozwoli zrealizować Twoje marzenia o własnym kącie. Jednak przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu takiego kredytu, warto poznać pewne podstawowe kwestie, które będą miały wpływ na Twoje zobowiązanie wobec banku. Jedną z nich jest wkład własny. W tym artykule postaramy się przybliżyć Ci, czym jest wkład własny w kredycie hipotecznym, jakie są jego zalety i jakie wymagania trzeba spełnić, by móc skorzystać z tej formy finansowania.

Wkład własny to jeden z parametrów, który najbardziej interesuje kredytobiorców. Czy trzeba 20%, czy 10% wkładu własnego? Czy własne środki mogą pochodzić z kredytu gotówkowego?. Kiedy i w jakiej formie należy je wpłacić?.

Wkład własny do kredytu mieszkaniowego mocno zróżnicował oferty banków w tym zakresie. Fakt ile posiadamy gotówki, ma wpływ na liczbę potencjalnych banków, cenę kredytu i ewentualne negocjacje.

Spis treści

W dzisiejszym wpisie “Wkład własny do kredytu hipotecznego” chciałbym omówić wszystkie ważne wątki związane z tym parametrem. Dowiesz się między innymi:

 1. co to jest minimalny wkład własny,
 2. jaki jest minimalny wkład własny do kredytu mieszkaniowego,
 3. ile wynosi wymagany wkład własny do poszczególnych banków,
 4. czy trzeba koniecznie posiadać gotówkę, czy jest możliwość obejścia tego wymogu,
 5. czy wkład własny może pochodzić z kredytu gotówkowego,
 6. co to jest ubezpieczenie niskiego wkładu własnego,
 7. kredyt hipoteczny bez wkładu własnego – rządowy program dopłat,
 8. jaki posiadane środki wpływają na zdolność kredytową i cenę kredytu hipotecznego.

Co to jest wkład własny?

Są to środki wnoszone do transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości. Razem z kredytem hipotecznym muszą sumarycznie dać wartość transakcyjną.

Jaki jest oficjalny minimalny wymagany wkład własny?

Od kilku lat by zaciągnąć kredyt hipoteczny, trzeba wykazać się posiadaniem znaczącej kwoty. Stare czasy, gdy można było zaciągnąć kredyt na 100%, 110%, a nawet 130% wartości nieruchomości minęły bezpowrotnie. Po wprowadzeniu kilka lat temu Rekomendacji S przez Komisję Nadzoru Finansowego kredytobiorcy są zobowiązani do angażowania środków własnych na zakup nieruchomości. Banki wymagają wkładu własnego na poziomie minimum 10%. Cześć banków będzie wymagała od Ciebie wyższej wpłaty w poczet wkładu własnego nawet 20% i więcej w zależności od rodzaju transakcji. Wyższy wkład własny zdecydowanie pomoże w uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej.

Ile wynosi minimalny wkład własny w poszczególnych bankach?

Banki, jak to banki mają przeróżne podejście do różnych parametrów kredytowych. W dalszym ciągu można uzyskać kredyt dysponując minimalnym wkładem własnym, czyli 10% wartości nieruchomości.

wkład własny

Dlaczego istnieje wymóg posiadania wkładu własnego?

Jakie są logiczne argumenty na rzecz obowiązku posiadania wkładu własnego do kredytu?:

 • Konieczność wniesienia własnych środków ogranicza liczbę transakcji kupna-sprzedaży. Dla rynku oznacza to brak galopujących cen nieruchomości w czasach prosperity. W czasach spowolnienia gospodarczego oznacza mniejsze korekty cen nieruchomości.
 • Ograniczenie ryzyka dla sektora bankowego, który jest jednym z podstaw gospodarki.
 • W przypadku braku możliwości spłaty kredytu hipotecznego jest duża szansa, iż sprzedaż nieruchomości pokryje cale zobowiązanie kredytobiorcy wobec banku.
 • Zmniejszenie liczby nietrafionych transakcji. Brak udziału własnego spowodowałby większe ceny kredytów hipotecznych dla wszystkich zainteresowanych finansowaniem bankowym.
 • Edukacja finansowa. Konieczność oszczędzania celem zakupu nieruchomości. Nie wydajemy wszystkich oszczędności na codzienną konsumpcję.

Jak obliczyć wkład własny do kredytu? – sam zakup

W przypadku zakupu nieruchomości wkład własny oblicza się od niższej z wartości: wartości transakcyjnej lub wartości rynkowej nieruchomości.

Przykład nr.1:

Kupujesz nieruchomość o wartości transakcyjnej 100 000 PLN. Jeśli wycena wykaże wartość rynkową na poziomie 110 000 PLN, musisz wnieść wkład własny na poziomie 10 000 PLN, czyli 10% liczone od wartości transakcyjnej.

Przykład nr.2:

Kupujesz nieruchomość o wartości transakcyjnej 100 000 PLN. Jeśli wycena wykaże wartość rynkową na poziomie 90 000 PLN, musisz wnieść obowiązkowy wkład własny na poziomie 19 000 PLN, czyli 9 000 PLN 10% liczone od wartości transakcyjnej i 10 000 PLN jako różnica między wartości transakcji a wartością nieruchomości wynikającą z operatu.

Jak obliczyć wkład własny? – zakup i remont lub wykończenie

W przypadku zakupu nieruchomości i zaciągnięcia kredytu na wykończenie, środki na wniesienie wkładu własnego liczone są od niższej wartości: sumy wartości transakcyjnej i wartości kosztorysu lub wartości rynkowej nieruchomości.

Przykład nr.1:

Kupujesz nieruchomość o wartości transakcyjnej 100 000 PLN i zaciągasz kredyt na remont/wykończenie o wartości 10 000 PLN. Jeśli wycena wykaże wartość rynkową na poziomie 110 000 PLN, musisz wnieść wkład własny 11 000 PLN, czyli 10% liczone od wartości transakcyjnej.

Przykład nr.2:

Kupujesz nieruchomość o wartości transakcyjnej 100 000 PLN i zaciągasz kredyt na remont/wykończenie o wartości 10 000 PLN. Jeśli wycena wykaże wartość rynkową na poziomie 100 000 PLN, musisz wnieść wkład własny 20 000 PLN, czyli 10 000 PLN 10% liczone od wartości transakcyjnej i 10 000 PLN jako różnica między wartości transakcji a wartością wynikającą z operatu.

Wkładem własnym polepszysz oprocentowanie kredytu mieszkaniowego

Wkład własny ma największy wpływ na cenę kredytu hipotecznego ze wszystkich parametrów. Zależność jest w sumie dość prosta. Im większy wkład własny, tym więcej dostępnych lepszych ofert. Im większy udział własny, tym niższe prowizje i marże kredytu. Najsłabsze warunki banków są dla ludzi posiadających minimalny wkład własny – 10% Zauważalnie lepsze pojawiają się, jeśli posiadasz 20% gotówki. Szczególnym przypadkiem jest posiadanie wkładu własnego na poziomie wyższym niż 50% wartości nieruchomości. Oferty w kilku bankach są wtedy znacznie lepsze, kredytobiorca może liczyć na większe negocjacje. Lepsza cena kredytu wynika z mniejszego ryzyka banku. Przypadek ewentualnego niespłacania kredytu i/lub spadku wartości nieruchomości oznacza dla banku 100% pewności odzyskania pieniędzy w przypadku konieczności dokonania sprzedaży nieruchomości. Nawet gdyby bank sprzedał nieruchomość poniżej wartości rynkowej, to bez problemu odzyska zainwestowany kapitał. Posiadanie wyższego wkładu własnego może znacząca wpłynąć na zdolność kredytową.

Komu wpłacasz wkład własny?

Wkład własny należy wpłacić stronie sprzedającej. Nigdy nie wpłacasz pieniędzy do banku. Bank nigdy nie uczestniczy w przekazywaniu środków na rzecz np. sprzedających lub dewelopera. Bank do uruchomienia środków z kredytu będzie wymagał potwierdzenia płatności na rzecz strony sprzedającej.

Jak potwierdzić wpłatę na rzecz sprzedającego?

By wypłacić kredyt lub transzę kredytu bank będzie wymagał udokumentowania wpłaty wkładu własnego. Można to zrobić na kilka sposobów:

1. Potwierdzenie dokonania przelewu

Jeśli przelałeś wkład własny na rachunek sprzedającego mieszkanie/dom/działkę jako dowód możesz pokazać potwierdzenie przelewu. W tytule przelewu należy wskazać, za co dokładnie płacimy. Można uwzględnić albo dokładny adres nieruchomości, albo numer umowy rezerwacyjnej/przedwstępnej/deweloperskiej. Potwierdzenie powinno dokumentować zrealizowaną transakcję. Cześć banków jak np. PKO Bank Polski, Alior generują dokumenty o płatności przyjętej do realizacji, co oznacza, że operacja formalnie nie została zrealizowana w 100%. Taki dokument nie zostanie zaakceptowany.

2. Faktura zakupu

Jednym ze sposobów dokumentowania wkładu własnego jest przedstawienie faktury na zakup materiałów budowlanych. Istotnym jest to, żeby na fakturze były Twoje dane osobowe. Koniecznym jest też informacja, iż nie jest to faktura “do zapłaty” tylko faktura “opłacona”. Jeśli tego zabraknie, to na dowód wpłaty wkładu własnego należy pokazać potwierdzenie przelewu, które zawiera numer faktury.

3. Oświadczenie obydwu stron o wpłacie wkładu

Generalnie nie ma wymogu dokonywania płatności przelewami. Można rozliczać się gotówką i ludzie w wielu wypadkach tak robią. Banki jako potwierdzenie wkładu własnego będą akceptować stosowne oświadczenie w akcie notarialnym. Strona sprzedająca i kupująca muszą oświadczyć, iż środki otrzymały/wpłaciły.

Do kiedy trzeba wpłacić wkład własny?

Wkład własny najczęściej trzeba wpłacić przed uruchomieniem kredytu. Oznacza to, że bank będzie wymagał wpierw udowodnienia wpłaty deklarowanych posiadanych środków i dopiero po tym nastąpi uruchomienie kredytu.

Na rynku pierwotnym, gdy kredyty są wypłacane w transzach, część banków dopuszcza możliwość uruchomienia kredytu w tzw. finansowaniu naprzemiennym. Finansowanie naprzemienne to możliwość dowolnego układania schematu płatności między kredytobiorcą i bankiem. Warunkiem jest ustalenie wyjściowo, iż to bank będzie zamykał inwestycję. Jak zwykle mogą występować różnice, np. Millennium wymaga, by wkład wpłacić najpóźniej do transzy nr 2, a PEKAO S.A. i ING Bank Śląski zgodzą się na finansowanie naprzemienne, jeśli kredytobiorca pokryje swoimi środkami min. 20% wartości inwestycji.

W jaki sposób obejść wkład własny?

Istnieje kilka rozwiązań, które można zastosować, żeby obejść konieczność wniesienia “żywej gotówki”. Wkładem własnym do kredytu mogą być:

 1. różnica między wartością rynkową a wartością transakcyjną,
 2. zabezpieczenie na drugiej nieruchomości,
 3. środki zebrane na książeczce mieszkaniowej,
 4. otrzymanie gotówki w formie darowizny lub działka w kredycie hipotecznym na budowę domu.

1. Wartość rynkowa a wartość transakcyjna

Jest to bardzo ciekawa kwestia, o której relatywnie rzadko się wspomina. Banki, w zależności od indywidualnej polityki, ustalają wartość nieruchomości na potrzeby kredytu jako wartość rynkową wyznaczoną na podstawie operatu szacunkowego lub niższą z wartości (wartość rynkowa/wartość transakcyjna). Część banków daje możliwość zaakceptowania różnicy pomiędzy wartością rynkową, a wartością transakcyjną jako wkładu własnego. W dużym skrócie: kupno nieruchomości po cenie niższej niż wynosi cena rynkowa może oznaczać, że posiadasz wkład własny. Z tym że różnica ta będzie potraktowana do ewentualnej obniżki marży. Wkład własny, jaki trzeba wnieść w poczet transakcji, dalej będzie liczony od niższej wartości (wartość rynkowa/wartość transakcyjna). Kredyt hipoteczny obowiązkowo wymaga wniesienia środków własnych.

2. Zabezpieczenie na drugiej nieruchomości

Swoistym sposobem pominięcia udziału własnego jest udostępnienie bankowi innej nieruchomości jako zabezpieczenie kredytu hipotecznego.

Przykładowo kredytobiorca zamierza zakupić nieruchomość o wartości 200 000 PLN, nie posiada lub nie chce angażować gotówki, woli udostępnić swoją inną nieruchomość jako zabezpieczenie o wartości 150 000 PLN. Łączne zabezpieczenie wyniesie 350 000 PLN na kredyt 200 000 PLN, zatem LTV (loan to value) to 57,14% wartości zabezpieczenia.

Takie rozwiązanie nie jest jednak dostępne we wszystkich bankach. Niektóre banki uwzględnią zabezpieczenie na innej nieruchomości jako czynnik dający szansę na niższą marżę i jednocześnie będą wymagać wniesienia wkładu własnego w wymaganej wysokości zgodnie z Rekomendacją S.

Minusy zabezpieczenia na dwóch nieruchomościach

Takie rozwiązanie ma jednak swoje minusy. W razie potrzeby sprzedaży nieruchomości, której wartość jest niższa niż saldo kredytu, bank udzielający kredytu musi się zgodzić na zwolnienie z długu sprzedawanej nieruchomości. Może to zrobić, ale nie musi. Będzie to indywidualna decyzja banku. Bez zgody bank nie wystawi zaświadczenia pozwalającego na zwolnienie z długu i wykreślenie hipoteki. Jak łatwo się domyślić, ewentualny kupujący nie zgodzi się na kupno nieruchomości bez takiej zgody od banku.

Więcej na ten temat przeczytasz w jednym z wpisów zabezpieczenie hipoteki na dwóch nieruchomościach.

3. Czy działka może być wkładem własnym do kredytu na budowę?

Posiadając działkę i planując budowę domu przy pomocy kredytu Twoim wkładem własnym będzie wartość nieruchomości gruntowej plus wszystko co do tej pory ewentualnie wykonałeś np. projekt, przyłącza, przygotowanie terenu i inne ewentualne prace budowlane.

Wysokość wkładu własnego będzie oceniona na podstawie wyceny nieruchomości wykonanej przez rzeczoznawcę majątkowego i kosztorysu budowlanego. W większości przypadków można zaliczyć wartość nieruchomości gruntowej, a nie cenę po której nabyłeś nieruchomość. Jeśli działkę kupiłeś mniej niż 12 miesięcy temu, dwa banki mogą ustalić wartość działki na podstawie wartości określonej w akcie notarialnym kupna-sprzedaży.

4. Książeczka mieszkaniowa a wkład własny

Część banków jest w stanie zaakceptować premię gwarancyjną, czyli środki zebrane na książeczce mieszkaniowej. Wiele osób posiada taką książeczkę mieszkaniową i zyskanie na tym wcale nie jest  tak trudne, jak się wydaje. Należy zgłosić się do PKO Bank Polski celem wyliczenia kwoty, która została zebrana. PKO BP, po złożeniu wniosku o wyliczenie, wydaje zaświadczenie potwierdzające wysokość zebranych oszczędności. To wystarczy, aby udokumentować wkład własny. Zaświadczenie jest ważne 90 dni od daty wystawienia i w tym czasie książeczkę należy uruchomić.

Traktowanie premii gwarancyjnej jako wkładu jest ograniczone dla małżeństw bez rozdzielności majątkowej lub dla singli. Niestety nie ma możliwości wykorzystania środków z książeczki, jeśli nieruchomość stanowiąca przedmiot kredytowania kupowana jest w udziałach. Wynika to z odpowiedniej ustawy, iż możliwość uruchomienia środków z książeczki jest ograniczona dla nieruchomości nabywanych w pełnej własności.

Pewnym problemem jest możliwość uruchomienia środków na rynku pierwotnym dla kredytów hipotecznych wypłacanych w transzach. Zgodnie z zasadami środki z książeczki – czy to w przypadku budowy z deweloperem, czy budowy domu – można uruchomić po wpłacie odpowiednio 50% wartości transakcyjnej/wartości kosztorysowej.

5. Wkład własny a darowizna

Kwestia, którą szczególnie mogą interesować się osoby, które są właścicielami działek nabytych w formie darowizny np. od rodziny. Działka budowlana lub rolna, nabyta w formie darowizny, jest uznawana jako wkład własny do kredytu. Również gotówka otrzymana w formie darowizny również jest wkładem własnym do kredytu hipotecznego.

6. Kredyt gotówkowy na wkład własny

Zebranie 10% wartości nieruchomości, jakie wymagają banki na pokrycie wkładu własnego, nie jest możliwe do spełnienia przez wszystkich zainteresowanych. Biorąc pod uwagę wartości nieruchomości lub koszty budowy domu będą to wysokie kwoty. Dla niektórych te granice mogą być bardzo trudne do przeskoczenia. Uzyskanie kredytu hipotecznego może odwlekać się w czasie. Mogą pojawić się pomysły, żeby pójść na skróty. Musisz wiedzieć, że nie możesz zaciągnąć kredytów gotówkowego lub pożyczki w celu pokrycia wkładu własnego. Jest to prawnie zakazane. W każdym wniosku kredytowym znajdziesz pytanie o pochodzenie wkładu własnego. Jeśli skłamiesz, popełniasz przestępstwo. Ewentualne wykrycie tego faktu przez bank, może poskutkować wypowiedzeniem umowy kredytowej z koniecznością spłaty środków w trakcie 30 dni od wypowiedzenia. W czarnym scenariuszu sprawa może zostać zgłoszona przez bank do organów ścigania.

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego

Mieszkanie bez wkładu własnego, czyli rodzinny kredyt hipoteczny to program wspierania mieszkalnictwa finansowany przez BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego). Istnieje możliwość zastąpienia wkładu własnego gwarancją. Wysokość gwarancji to minimum 10%, a maksimum 20%. Jednym z głównych warunków jest zakup nieruchomości, której wartość nie przekracza ustalonego limitu 1 m2 powierzchni użytkowej finansowanego mieszkania. Minimalny okres kredytowania to 15 lat. Co ciekawe w tym programie przewidziana jest spłata części kredytu, jeśli w trakcie okresu kredytowania urodzi się drugie lub kolejne dziecko (20 tys. zł w przypadku drugiego i 60 tys. zł w przypadku trzeciego i kolejnego).

Czy warto wykorzystać wszystkie oszczędności, aby wpłacić na udział własny?

Odwieczny problem. Z jednej strony rodzina i znajomi mówią, że im mniejszy kredyt, tym lepiej. Z drugiej strony doradcy finansowi przekonują, że kredyt hipoteczny jest najtańszym pieniądzem na rynku i należy go wykorzystywać do maksimum. Ja staram się podchodzić zdroworozsądkowo i uważam, że nie ma jednej prawidłowej odpowiedzi. Ta zależy od indywidualnej sytuacji, umiejętności kredytobiorcy i charakteru uzyskiwanych dochodów.
Z racji swojego oprocentowania i kosztów odsetkowych wynikających z charakteru hipoteki kredyt nigdy nie będzie tańszy niż środki pozostawione na lokacie.
Maksymalizowanie kwoty kredytu zamiast przeznaczania wszystkich oszczędności do wkładu własnego ma sens tylko wtedy, gdy realnie jesteśmy w stanie wygenerować większy dochód z oszczędności, niż wyniosą koszta wynikające z odsetek kredytu. Osoba pracująca na etacie rzadko ma takie możliwości. Takie rozwiązania są proponowane dla osób na przykład prowadzących działalność gospodarczą, grających na giełdzie papierów wartościowych, inwestujących w nieruchomości.

Poduszka finansowa

Jak odpowiedzieć na tę wątpliwość? Uważam, że należy angażować jak najwyższy wkład własny, ale jednocześnie pozostawić sobie na koncie/lokacie środki pozwalające na przeżycie min. 6 miesięcy na poziomie nie niższym niż obecny poziom życia kredytobiorcy. Takie rozwiązanie minimalizuje wysokość kredytu, a co za tym idzie, comiesięczny budżet przeznaczany na jego spłatę oraz wysokość odsetek. Jednocześnie zapewnia spokój i bezpieczeństwo na wypadek nieprzewidzianych okoliczności.

Koszty dodatkowe zakupu nieruchomości

Poza oszczędnościami, które musisz koniecznie wpłacić jako wkład własny musisz być przygotowany również na cały zestaw opłat dodatkowych, których nie da się uwzględnić w kredycie hipotecznym.

 • Podatek PCC-2% od wartości nieruchomości – płatny na rynku wtórnym.
 • Prowizja dla agencji nieruchomości 1-3%.
 • Koszty notarialne-około 1% od wartości transakcji.
 • Koszty bankowe typu: prowizja, wycena, ubezpieczenie nieruchomości. Koszty zależą od banku od kilkuset PLN nawet powyżej 3%.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Jest to ubezpieczenie związane z wkładem poniżej 20% względem wartości nieruchomości. Jest to dodatkowe zabezpieczenie banku. We wszystkich instytucjach poza PeKaO S.A i PKO BP kredytobiorca nie opłaca składki za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Banki opłacają składkę za ubezpieczenie spłaty kredytu we własnym zakresie. We wspomnianych bankach wiąże się to z koniecznością wykupienia ubezpieczenia oferowanego przez nie same. Nie ma możliwości, żeby ubezpieczenie niskiego wkładu własnego wykupić we własnym zakresie. W PeKaO S.A jest to podwyższenie marży o 0,15 p.p (0,15% potocznie), w PKO BP podwyższenie marży o 0,25 p.p (0,25% potocznie).

Jak to kiedyś było z wkładem własnym?

Kredyty hipoteczne na masową skalę pojawiły się w 2004 roku. Rynek w tamtym okresie był bardzo nieuregulowany i banki praktycznie bez żadnego nadzoru, ustanawiały swoje własne zasady. Zasady te często były nacechowane by jak najszybciej i jak najwięcej pieniędzy pożyczyć każdemu zainteresowanemu klientowi. Klienci byli również bez większego doświadczenia, więc na problemy nie trzeba było długo czekać. Pamiętam oferty banków nawet na 130% wartości nieruchomości. Czyste szaleństwo. Równolegle przy zakupie nieruchomości można było uzyskać dodatkowe środki na zakup np. samochodu, wakacje lub też renomowane studia dla dziecka. Wszystko zmienił kryzys finansowy z zapoczątkowany w 2008 roku. Część banków zaczęła pochodzić do kwestii konieczności zaangażowania oszczędności przez klienta bardziej rygorystycznie. Konieczność zaangażowania wkładu własnego w inwestycję, miała na celu zastopowanie szaleńczego wzrostu cen nieruchomości oraz ograniczenie ryzyka ponoszonego przez banki i klientów. Następnie część banków została zmuszona nakazami regulatora rynku – KNF (Komisja Nadzoru Finansowego). Rzeczywistość zdecydowanie uległa zmianie. Banki niemal każdorazowo wymagają wniesienia min,10%, inne idą dalej nawet do 40% w zależności od nieruchomości i waluty uzyskiwanych dochodów.

Podsumowanie ” Wkład własny do kredytu hipotecznego”

Podsumowując, wkład własny to kwota, którą kredytobiorca musi wpłacić na poczet kredytu hipotecznego, przed podpisaniem umowy. Wysokość wkładu własnego zależy od indywidualnych umów z bankiem, jednak zazwyczaj wynosi od 10% do 20% wartości nieruchomości. Zaciągając kredyt hipoteczny, wkład własny ma kilka zalet, m.in. wpływa na niższą ratę kredytu, zmniejsza ryzyko bankowe, a także zwiększa szanse na otrzymanie kredytu o korzystniejszych warunkach. Przygotowanie na ten wydatek może być wyzwaniem dla osób młodych, jednak warto pamiętać, że im wyższy wkład własny, tym mniejsze ryzyko kredytowe i mniejsze koszty całkowite kredytu. Przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu hipotecznego, warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową oraz zasięgnąć porady eksperta, który pomoże dobrać najkorzystniejsze rozwiązanie dla indywidualnych potrzeb i możliwości.

Zapraszam do komentowania

Czy powyższe informacje związane z wkładem własnym są dla Ciebie wystarczające? Czy chciałbyś się dowiedzieć czegoś więcej odnośnie środków własny do kredytu hipotecznego? Czy wiesz, jak udokumentować wkład własny? Czy wiesz, że wkład własny może pomóc w zdolności kredytowej? Jeśli będziesz mieć jakiekolwiek pytania w temacie “Wkład własny do kredytu hipotecznego” to śmiało komentuj. Postaram się szybko i sprawie udzielić odpowiedzi.

Formularz kontaktowy