x

Banki

Kredyt hipoteczny w BPS – 23 ciekawe parametry oferty

Kredyt hipoteczny w BPS to całkiem nowa propozycja na rynku kredytów hipotecznych. Do niedawna banki spółdzielcze działały tylko na rynku lokalnym. Oferta kredytu hipotecznego banku spółdzielczego była, wobec tego skierowana tylko do wąskiej grupy zaprzyjaźnionych klientów. Wszystko się zmieniło wraz z przeorganizowaniem małych oddziałów w duże grupy banków spółdzielczych. Dzięki temu było możliwe zawarcie umów z ogólnopolskimi pośrednikami. Przez ręce pośredników przechodzi około 60% umów kredytowych, więc to bardzo ważny kanał dotarcia do osób zainteresowanych kredytem hipotecznym.

Bank Polskiej Spółdzielczości rozpoczął ofensywę w segmencie kredytów hipotecznych. Wielu klientów będzie adresatem oferty tego banku. Oczywiście w dalszym ciągu w pewnych aspektach widać „stare naleciałości”, ale rozwiązania, warunki cenowe i – momentami – elastyczność potrafią pozytywnie zaskoczyć.

Spis treści

Z dzisiejszego wpisu „Kredyt hipoteczny w BPS – 23 ciekawe parametry oferty” dowiesz się:

 1. ile wynosi oprocentowanie kredytu hipotecznego w BPS,
 2. czy zdolność kredytowa w Banku BPS jest dobrze liczona,
 3. w jaki sposób w BPS są akceptowane dochody,
 4. jak prezentuje się porównanie: oprocentowanie zmienne vs stałe w ofercie banku,
 5. jakie są rodzaje i koszty produktów dodatkowych w BPS,
 6. czy kredyt hipoteczny na budowę domu w Banku BPS to dobre rozwiązanie,
 7. jakie są plusy i minusy kredytu hipotecznego w BPS.

Czy artykuł jest sponsorowany?

Seria wpisów dotycząca oferty kredytów hipotecznych w poszczególnych bankach jest moim autorskim pomysłem. Opis oferty kredytu hipotecznego w banku spółdzielczym powstał na bazie mojej wiedzy, doświadczenia oraz kontaktów z tą instytucją. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A nie jest sponsorem dzisiejszej lektury.

1. Oprocentowanie kredytu hipotecznego w BPS

Kredyt hipoteczny w Banku BPS jest możliwy według oprocentowania zmiennego oraz okresowo – stałego na 5 lat od zawarcia umowy kredytowej.

Oprocentowanie zmienne do kredytu hipotecznego w BPS

Oprocentowanie zmienne kredytu hipotecznego w BPS jest oparte na WIBOR 3M oraz ustalonej w umowie kredytowej wysokości marży banku. Marża jest uzależniona od rodzaju wybranej promocji. Na wysokość marży przede wszystkim będą wpływać produkty dodatkowe, które wybierzesz i z których korzystanie zadeklarujesz. Stawka zmienna oznacza, iż Twoja miesięczna rata może się zmieniać wraz ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M. Twoja rata będzie podlegała ewentualnej modyfikacji co 3 miesiące.

Obecna oferta oprocentowania kredytu hipotecznego w BPS to:

 1. konto + ubezpieczenie nieruchomości – marża 1,87%
 2. konto + ubezpieczenie nieruchomości + karta kredytowa – marża 1,77%
 3. konto + ubezpieczenie nieruchomości + karta kredytowa + ubezpieczenie na życie – marża 1,77%.
 4. konto + ubezpieczenie nieruchomości + karta kredytowa + ubezpieczenie na życie, oferta spełniająca warunki BONUS EKO – w pierwszych 6 miesiącach marża 0%, następnie marża 1,77%.

Oprocentowanie stałe do kredytu mieszkaniowego w BPS

Oprocentowanie stałe w Banku BPS jest określane w decyzji, a następnie umowie kredytowej na pierwsze 5 lat. W tym okresie kredytowania Twoja rata będzie stała. Bez względu na ewentualne wahania stopy referencyjnej WIBOR 3M Twoja miesięczna płatność będzie stabilna i przewidywalna. Pod koniec oprocentowania stałego otrzymasz propozycję ówczesnej[DH1]  stawki. Jeśli się nie zdecydujesz, to spłatę pożyczki będziesz realizował według stawki zmiennej.

RRSO – Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania w BPS

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania RRSO to wypadkowa wielu różnych kosztów i parametrów. RRSO w zamyśle miała wskazywać najtańszy kredyt hipoteczny ze wszystkich dostępnych ofert. Niestety konstrukcja wzoru matematycznego RRSO nie uwzględnia np. wcześniejszej spłaty kredytu. Ponadto przyjęcie przez banki różnych modeli spowodowały, że wyniki RRSO potrafią być bardzo mylące. Część kosztów, jak ubezpieczenie na życie, dla niektórych nie jest przykrym obowiązkiem, ale koniecznością. Stopień komplikacji kredytu hipotecznego powoduje, że ludzie szukają prostego sposobu na znalezienie wskazówki, który bank oferuje najlepszy kredyt hipoteczny. Moim zdaniem to nie jest RRSO, ale w ten temat warto się zagłębić. W związku z tym polecam jeden z artykułów, w którym opisałem swoje podejście do RRSO.

2. Ocena zdolności kredytowej w Banku BPS – jak przebiega?

Aby wyliczyć zdolność kredytową, należy skompletować wszystkie dokumenty finansowe oraz ustalić kilka danych dotyczących Twojego gospodarstwa domowego. W mojej ocenie Bank BPS liczy zdolność płatniczą całkiem przyzwoicie. Posiadam dostęp do kalkulatora kredytowego banku i mogę wyliczyć dla Ciebie maksymalną zdolność kredytową. Możesz skontaktować się ze mną poprzez zakładkę „Wiadomości”, a postaram się pomóc.

3. Kredyt mieszkaniowy w BPS a uzyskiwane dochody

Bank BPS w swoich wewnętrznych regulacjach akceptuje różne źródła dochodów. Każde z nich musi spełniać minimalne warunki brzegowe. Poniżej najbardziej popularne.

Umowa o pracę na czas nieokreślony

Bank deklaruje udzielenie kredytu, jeśli umowa z obecnym pracodawcą została zawarta minimum 3 miesiące wstecz. Ponadto będzie trzeba wykazać staż pracy długości przynajmniej 1 roku z maksymalną przerwą 3 miesięcy. Należy dostarczyć dokumenty dotyczące zatrudnienia. Bank do zdolności kredytowej uwzględni podstawę oraz 50% premii i innych regularnych dodatków.

Umowa o pracę na czas określony

Warunkiem akceptacji dochodu jest zatrudnienie u obecnego pracodawcy od 3 miesięcy. Ogólny staż pracy to przynajmniej 24 miesiące. Trwająca umowa musi być kolejną umową w obecnym miejscu pracy. Aktualna umowa musi obowiązywać jeszcze przez minimum 6 miesięcy w przód. Jeśli termin jej obowiązywania jest krótszy, koniecznie trzeba będzie dostarczyć dokumenty dotyczące przedłużenia umowy, tj. promesę zatrudnienia. Zdolność kredytową bank wyliczy na bazie podstawy (100%) oraz regularnych dodatków (50%).

Umowa zlecenie lub o dzieło

Umowy cywilno-prawne są akceptowanym dochodem. Bank BPS będzie wymagał od Ciebie wykazania umów na okres 12 miesięcy wstecz. Nie muszą to być umowy z jednym zleceniodawcą. O wysokości zaakceptowanego dochodu będzie decydował wpływ na rachunek.

Działalność gospodarcza

Do liczenia zdolności kredytowej Bank BPS akceptuje JDG prowadzoną od minimum 24 miesięcy. Niestety amortyzacja kosztów nie podwyższy dochodu.

4. Najdłuższy okres kredytowania w BPS

Najdłuższy okres kredytowania w BPS to 30 lat dla mieszkań i domów. Dla działek Bank BPS udzieli pożyczki najwyżej na 15 lat. W tym czasie należy uwzględnić obowiązkową karencję na ewentualną wypłatę kredytu w transzach. BPS na wniosek klienta może udostępnić karencję fakultatywną. Graniczna długość karencji to 36 miesięcy.

5. Maksymalny wiek kredytobiorcy

Maksymalny wiek kredytobiorcy w momencie spłaty ostatniej raty kredytu hipotecznego to 75 lat. Warto wiedzieć jednak, iż do wyliczenia zdolności kredytowej bank przyjmie wiek emerytalny dla kobiet 60 lat, dla mężczyzn – 65 lat.

6. Wkład własny a kredyt hipoteczny w BPS

Kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości lub budowę domu systemem gospodarczym wymaga minimalnie 10% wkładu własnego. Jeśli będziesz chciał skorzystać z oprocentowania stałego, to czeka Cię „niespodzianka” i konieczność wniesienia 20% wkładu własnego. Największy wymóg wniesienia środków własnych będzie dotyczył działki budowlanej. W takim przypadku wkład własny musi wynieść minimum 50% wartości nieruchomości.

Bank akceptuje wkład własny pochodzący z książeczki mieszkaniowej.

Zdecydowanie in plus to podejście do siatki marż. Bank BPS nie uzależnia oprocentowania od wkładu własnego. Twoja oferta cenowa będzie taka sama zarówno w przypadku 10%, 20%, jak i większego wkładu własnego. Oczywiście należy pamiętać o ubezpieczeniu niskiego wkładu własnego.

7. Jaka jest prowizja dla kredytu w BPS?

Koszt startowy (prowizja) uzależniony od bieżącej oferty cenowej banku. Od dłuższego czasu BPS oferuje kilka wariantów promocji. Obecnie dla każdego z wariantów prowizja za udzielenie pożyczki wynosi 0%. W przypadku kredytu hipotecznego bez uwzględnienia produktów dodatkowych prowizja startowa wyniesie 3%.

8. Wycena nieruchomości do kredytu w BPS

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A, jak każdy z banków, musi dokonać oceny wartości nieruchomości. BPS podchodzi jednak do części transakcji bardzo liberalnie. Nieruchomości budowane przez dewelopera, nabywane od gminy (kredyt maksymalnie do 250 000 zł) oraz nabywane na rynku wtórnym (kredyt najwyżej do 100 000 zł) nie wymagają operatu szacunkowego. Reszta nieruchomości musi być poddana wycenie. Ocena jakości i wartości nieruchomości musi być zrealizowana przez licencjonowanego rzeczoznawcę majątkowego. Nazwisko rzeczoznawcy musi znajdować się na liście. Koszt wykonania operatu jest uzależniony od lokalizacji oraz rodzaju nieruchomości. Dla ułatwienia można przyjąć, iż ocena wartości nieruchomości za mieszkanie będzie kosztowała około 500 zł, za działkę – około 600 zł, natomiast za dom – około 1000 zł.

9. Wcześniejsza spłata w kredycie mieszkaniowym w BPS

Bank BPS daje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu. Co ciekawe, umożliwia taką operację poprzez bankowość elektroniczną. Nadpłata kredytu może skutkować obniżeniem raty lub skróceniem okresu kredytowania. Prowizja za wcześniejszą spłatę jest uzależniona od wyboru oprocentowania.

Oprocentowanie zmienne

BPS pobiera prowizję w wysokości 3% przez pierwsze 3 lata. Bank ten wykorzystuje maksymalną możliwą stawkę rekompensaty za nadpłatę częściową lub całkowitą kredytu zgodnie z „Ustawą o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami”.

Oprocentowanie stałe

Zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym BPS pobiera prowizję za wcześniejszą spłatę przez cały okres obowiązywania stałego oprocentowania. Prowizja jest wyliczana według specjalnego wzoru.

Wzór:

Rekompensata = Max [[(F1 – F2) x (T/12) x K];0],

gdzie:

F1 – fixing rentowności polskiej stałokuponowej obligacji Skarbu Państwa w zł (z drugiej sesji), z dnia ustalenia stałej stopy procentowej kredytu, o zapadalności w miesiącu zakończenia obowiązywania stałej stopy procentowej – podany na stronie internetowej: https://www.bondspot.pl/fixing_obligacji. W przypadku braku fixingu rentowności obligacji, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przyjmuje się fixing obligacji o zapadalności w kolejnym najbliższym miesiącu, dla którego dostępny jest fixing rentowności obligacji;

F2 – fixing rentowności polskiej stałokuponowej obligacji Skarbu Państwa w zł (z drugiej sesji), wybranej przy ustalaniu F1, z dnia poprzedzającego dzień ustalenia wysokości rekompensaty. W przypadku braku fixingu rentowności danej obligacji przyjmuje się fixing polskiej stałokuponowej obligacji Skarbu Państwa w zł (z drugiej sesji), o zapadalności w kolejnym najbliższym miesiącu;

K – kwota kredytu – przedterminowa spłata;

T – okres do końca obowiązywania stałej stopy wyrażony w pełnych miesiącach z zaokrągleniem w dół;

10. Wstępna decyzja kredytowa

Proces starania się o kredyt hipoteczny w BPS nie zakłada etapu decyzji wstępnej.

11. Ile trwa wydanie decyzji ostatecznej w BPS?

Bank BPS deklaruje i w większości przypadków udaje się spełnić założenia ustawy o kredycie hipotecznym. Decyzję kredytową oraz draft umowy możesz otrzymać do 21 dni od złożenia wniosku kredytowego.

12. Produkty dodatkowe do hipoteki w BPS

Bank BPS ma w swojej ofercie promocyjnej kilka segmentów. Twoje warunki cenowe będą uzależnione od produktów dodatkowych, które wybierzesz. Im szersza współpraca z bankiem, tym niższą ratę miesięczną zapłacisz. Pamiętaj jednak, iż deklaracja skorzystania z produktów finansowych ma „dwa końce”. Z jednej strony uzyskujesz ciekawe warunki cenowe, z drugiej – za brak wypełnienia deklaracji w przyszłości możesz spotkać się z podwyżką oprocentowania pożyczki.

Rodzaje promocji w Banku BPS

Bank BPS ma w swojej ofercie 3 segmenty w promocji:

 1. konto + ubezpieczenie nieruchomości,
 2. konto + ubezpieczenie nieruchomości + karta kredytowa,
 3. konto + ubezpieczenie nieruchomości + karta kredytowa + ubezpieczenie na życie.

Rachunek bankowy

Aby skorzystać z obniżki za rachunek, musisz spełnić wymagania Banku BPS i podpisać umowę rachunku VIP Konto wraz z kartą debetową oraz dostępem do bankowości elektronicznej.

Rachunek kosztuje 17 zł miesięcznie. Jeśli na Twój rachunek będzie trafiało minimum 10 000 zł, opłata za prowadzenie konta będzie wynosiła 0 zł.

Zgodnie z warunkami promocji konto należy utrzymywać przez cały okres trwania umowy kredytowej.

Karta kredytowa

Bank BPS dla zastosowania niższego oprocentowania proponuje zakup karty kredytowej. Żeby spełnić warunki promocji kredytu hipotecznego, należy podpisać umowę karty Mastercard World.

Minimalny wymagany limit karty kredytowej to 2 500 zł. Maksymalny limit jest uzależniony od zdolności kredytowej, ale nie może być wyższy niż 50 000 zł.

Jeśli kredytobiorców jest więcej niż jeden, to należy podpisać umowę na minimum dwie karty kredytowe.

Zgodnie z warunkami promocji wymóg posiadania karty kredytowej obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy kredytu.

Roczny koszt karty kredytowej to 150 zł, chyba że kredytobiorca wygeneruje obrót roczny w kwocie nie niższej niż 25 000 zł.

Ubezpieczenie na życie

Podpisanie umowy ubezpieczenia na życie daje dostęp do najlepszej oferty kredytu hipotecznego w banku BPS. Aby utrzymać warunki cenowe, umowę ubezpieczenia na życie trzeba utrzymać przez pierwsze 5 lat kredytu.

Koszt ubezpieczenia wynosi średnio 0,04%. Ostateczna wartość zostanie określona po wypełnieniu ankiety zdrowia. Towarzystwo ubezpieczeniowe może zlecić dodatkowe badania lekarskie.

Ubezpieczyć się muszą wszyscy kredytobiorcy, których dochody zostały uwzględnione w liczeniu zdolności kredytowej. Suma ubezpieczenia przypadająca na każdego z kredytobiorców jest wprost proporcjonalna do wysokości dochodu.

Ubezpieczenie nieruchomości

Skorzystanie z ubezpieczenia nieruchomości jest wymagane w każdym segmencie promocji. Zgodnie z warunkami promocji utrzymanie ubezpieczenia nieruchomości jest wymagane przez cały okres trwania umowy kredytu hipotecznego.

Polisę dostarczą Warta lub Generali. Zakres polisy to tzw. mury, OC i trwała zabudowa.

Koszt polisy to 0,08%/rok od wartości nieruchomości. Oznacza to koszt 80 zł rocznie za każde 100 000 zł wartości mieszkania lub domu.

13. Ubezpieczenie na życie

Polisa na życie jest fakultatywnym produktem dodatkowym.

14. Ubezpieczenie na życie i od utraty pracy

Brak w ofercie.

15. Ubezpieczenie nieruchomości

Standardowo wymagane jest zabezpieczenie, gdy zaciągasz kredyt mieszkaniowy i finansujesz budowę lub zakup mieszkania/ domu. Bank daje możliwość, żeby skorzystać z oferty zewnętrznej. Będzie to niestety droższa opcja dla Ciebie ze względu na wymogi promocji. Warto zastanowić się zatem nad ofertą polisy bankowej.

16. Ubezpieczenie pomostowe do kredytu hipotecznego w BPS

Ubezpieczenie pomostowe występuje, gdy zaciągasz kredyt, a bank nie jest wpisany jeszcze do działu IV w księdze wieczystej. W zależności od lokalizacji i rodzaju transakcji na taki wpis możesz czekać od kilku dni do kilkunastu miesięcy. W przypadku Banku BPS koszt ubezpieczenia to podwyżka marży + 1,4 p.p. (potocznie 1,4%) – jedna z najwyższych stawek obowiązujących na rynku kredytów hipotecznych.

17. Ubezpieczenie niskiego wkładu

Jeśli zaciągasz kredyt mieszkaniowy z wkładem własnym poniżej 20%, to Twój kredyt będzie podlegał ubezpieczeniu niskiego wkładu własnego. Bank BPS podwyższy Ci marżę aż o 1 p.p. (1% potocznie) do czasu spłaty kredytu poniżej 80% LTV. Oferta banku pod tym kątem jest najdroższa na rynku.

18. Budowa domu w banku BPS

Bank stosuje tabelę minimalnej kwoty na budowę 1m kw. domu. Wartość ta jest uzależniona od lokalizacji nieruchomości oraz deklarowanego stanu zaawansowania. Stawki są zmienne w czasie. Najmniej zaawansowany stan budowy to stan deweloperski; pożądany jest stan wykończony.

Pierwsza transza kredytu nie może przekraczać 80% aktualnej wartości nieruchomości ocenionej przez bank. Druga i kolejne transze kredytu finansują wyłącznie koszty do poniesienia. Przy podziale kosztów do poniesienia należy stosować zasadę proporcjonalnego podziału kosztów na wszystkie transze kredytu. Ostatnia transza kredytu nie może wynosić mniej niż 10% kwoty kredytu.

Do niedawna budowa domu była w Banku BPS skomplikowana, gdyż bank ten wymagał minimum 60% wartości wypłaconej transzy w celu rozliczenia. Obecnie wypłata kolejnych transz będzie wymagała inspekcji. Inspekcje są bezpłatne.

BONUS Eko

Bank BPS ma w swojej ofercie warunki dla nieruchomości ekologicznych. Dla BPS BONUS Eko oznacza transakcję, do której zalicza się zakup/ budowa domu lub mieszkania, którego roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji wynosi nie więcej niż 40 kWh/m kw. rocznie.

Warunkiem jest udokumentowanie ekologicznego charakteru inwestycji odpowiednim certyfikatem, świadectwem energetycznym lub projektem budowlanym potwierdzającym zapotrzebowanie energetyczne.

Jeśli spełnisz założenia BONUS Eko, Twoja marża przez pierwsze 6 miesięcy wyniesie 0%.

19. Zasiłek macierzyński i zwolnienie z powodu ciąży

Dochody uzyskiwane w trakcie urlopu macierzyńskiego oraz zwolnienia z powodu ciąży nie wpływają na zdolność kredytową. Bank ich nie uwzględni jako akceptowany dochód.

20. W jakiej walucie można zaciągnąć kredyt?

Kredyt hipoteczny w banku BPS jest możliwy tylko w złotówkach. Bank ten nie oferuje kredytów hipotecznych w obcej walucie.

21. Bankowość elektroniczna

Bankowość elektroniczna w tym banku funkcjonuje na poziomie średniej. Nie jest to ani najlepsze, ani najgorsze rozwiązanie. Z powodzeniem wykonasz wszystkie niezbędne operacje.

22. Kredytowanie dużych działek

Bank Polskiej Spółdzielczości jest w stanie sfinansować zakup działki budowlanej, nawet gdy ta jest większa niż 1ha. Jest jednym z niewielu banków, który jest w stanie wydać zgodę na kredyt hipoteczny na tak dużą nieruchomość. Maksymalne LTV dla transakcji tego typu to 50%.

23.Środki na dowolny cel do 15% wartości kredytu

Zaciągając kredyt hipoteczny na zakup mieszkania lub budowę domu w banku spółdzielczym, masz możliwość pożyczyć środki na dowolny cel w kwocie do 15% wartości kredytu. Całkowita kwota kredytu nie może przekroczyć najwyższego dostępnego LTV dla danej transakcji. Środki te będziesz mógł wykorzystać na dowolny cel.

Kto powinien interesować się kredytem w BPS?

Kredytem hipotecznym w banku spółdzielczym powinni się interesować klienci:

 1. planujący zakup działki o powierzchni ponad 3000 m kw.,
 2. posiadający wkład własny na poziomie niższym niż 20%,
 3. uzyskujący dochody z tytułu działalności rolniczej.

Plusy kredytu hipotecznego w BPS

Bank Polskiej Spółdzielczości ma kilka pozytywnych cech oferty:

 1. świetne warunki oprocentowania dla kredytów z niskim wkładem własnym,
 2. relatywnie szybki proces uzyskania decyzji kredytowej,
 3. możliwość zakupu poprzez kredyt hipoteczny nieruchomości rolnych.

Minusy kredytu hipotecznego w BPS

Kredyt hipoteczny w tym banku ma kilka poważnych minusów:

 1. bardzo wysoki koszt ubezpieczenia niskiego wkładu,
 2. bardzo wysoki koszt ubezpieczenia pomostowego,
 3. wymagające produkty dodatkowe,
 4. niewielka liczba oddziałów bankowych,
 5. trudna komunikacja z przedstawicielami banku,
 6. ograniczone możliwości dla oprocentowania stałego,
 7. ograniczone informacje o ofercie banku.

Moja opinia na temat BPS kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny BPS ma swoje plusy, ale nie jest to prymus wśród banków oferujących kredyty hipoteczne. Bank ten znajduje się w fazie reformy. Z banku typowo spółdzielczego, lokalnego chce się przeobrazić w instytucję o zasięgu ogólnopolskim. Opinie wśród klientów są takie, iż proces idzie nawet sprawnie, ale jeszcze wiele kwestii jest do nadrobienia. W moim rankingu konkurencyjnych kredytów hipotecznych ten bank plasuje się w środkowej części. Pomimo swojego lokalnego rodowodu bank ten działa jak klasyczny komercyjny bank. Całkowity koszt kredytu, rata miesięczna, całkowita kwota do spłaty w symulacjach wyglądają w miarę atrakcyjnie, choć kilka parametrów, jak wcześniejsza spłata, ubezpieczenie pomostowe i niskiego wkładu są bardzo drogie. Koniecznie sprawdź jak prezentuje się kredyt hipoteczny u konkurencji. Inne banki mogą być dla Ciebie lepszym rozwiązaniem.

Zapraszam do komentowania

Jak w Twoich oczach wypadła oferta banku spółdzielczego? Czy bank spółdzielczy w Twojej opinii oferuje ciekawe warunki kredytu hipotecznego? Czy opis oferty kredytów hipotecznych w tym banku był dla Ciebie wyczerpujący? Jeśli chciałbyś zapytać mnie o szczegóły oferty Banku Polskiej Spółdzielczości, to śmiało pisz w komentarzu. Postaram się Ci pomóc w wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości.


Formularz kontaktowy