sidebar

Kredyty hipoteczne okiem praktyka

x
Przekaż dalej

Kredyt hipoteczny w mBank S.A – 25 najciekawszych cech oferty

mBank S.A to bardzo duży bank o niemieckim kapitale. Na polskim rynku kojarzy  głównie jako bank internetowy. Bank nie posiada zbyt wielu placówek stacjonarnych, wobec czego nie każdy łączy ofertę tego banku z kredytem hipotecznym. Mimo wszystko radzi sobie na rynku kredytów hipotecznych bardzo przyzwoicie. W świetle ostatnich danych (IV kwartał 2018 roku) mBank plasuje się na piątej pozycji pod względem udzielanego wolumenu oraz na miejscu szóstym pod względem wielkości portfela kredytowego. Po statystyce można wywnioskować, że to co najmniej ciekawa oferta. Mam jednak pewien konflikt w sobie oceniając kredyt hipoteczny tego banku. Z jednej strony ma naprawdę mocne strony, z drugiej dużą bolączką  jest proces kredytowy. Proces przez który można sobie włosy z głowy wyrwać.

Spis treści

W dzisiejszym artykule „Kredyt hipoteczny w mBank S.A-25 najciekawszych cech oferty” dowiesz się:

1. jakiego rodzaju dochody akceptuje mBank S.A,
2. jak się przedstawiają parametry typu: wcześniejsza spłata, ubezpieczenia i produkty dodatkowe,
3. ile musisz mieć wkładu własnego, by złożyć wniosek kredytowy,
4. jakie są oferty specjalne kredytu hipotecznego w mBanku
5. plusy i minusy kredytu hipotecznego w mBank S.A.

kredyt hipoteczny w mBank

Czy artykuł kredyt hipoteczny w mBank jest sponsorowany?

Wszystkie artykuły na temat banków na blogu są moimi autorskimi opracowaniami. mBank w żaden sposób mnie nie inspirował oraz nie sponsorował w celu stworzenia opisu oferty. Wszystkie spostrzeżenia na temat kredytu hipotecznego w mBanku, wynikają z mojej ponad 10-letniej współpracy z tym bankiem.

1. Uzyskiwanie dochody

mBank z pewnością bardzo dobrze liczy zdolność kredytową. Ma również dość liberalne podejście do akceptacji dochodów.

Umowa o pracę na czas nieokreślony

Co do zasady mBank akceptuje umowę na czas nieokreślony, jeśli trwa od 3 miesięcy z obecnym pracodawcą. Istnieje możliwość, by bank zaakceptował krótszy okres trwania umowy, jeśli wnioskodawca przedstawi dokumenty potwierdzające ciągłość zatrudnienia. Ewentualna przerwa pomiędzy pracodawcami nie mogła być dłuższa niż 14 dni. Bank do zdolności kredytowej przyjmuje średnią z 3 miesięcy. Zazwyczaj akceptuje w całości podstawę i zmienne dodatki. Stabilność dochodu należy potwierdzić wyciągami za ostatnie 6 miesięcy. mBank jest w stanie zaakceptować podwyżkę wynagrodzenia, po przedstawieniu aneksu do umowy i jednym wpływie nowego wynagrodzenia. Klienci, którzy nie otrzymują wynagrodzenia na rachunek niestety nie uzyskają kredytu w mBanku.

Umowa o pracę na czas określony

Osoby zatrudnione na umowę na czas określony mogą liczyć na kredyt hipoteczny w mBanku, jeśli umowa trwa minimum od 3 miesięcy oraz jest zawarta na minimum 6 miesięcy w przód. Bank nie akceptuje promes zatrudnienia. Dochód musi spełniać ramowe wymagania na moment analizy. Bank do liczenia zdolności kredytowej przyjmuje średnio-miesięczne wynagrodzenia za ostatnie 3 miesiące. Wszystkie zmienne dodatki będą zaakceptowane, jeśli zostaną uznane za stabilne i cykliczne.

Umowa zlecenie/o dzieło

Mocny wyróżnik na rynku. mBank akceptuje umowy zlecenie/o dzieło, jeśli ta trwa minimum od 6 miesięcy. W większości banków należy wykazać minimum 12 miesięcy. mBank akceptuje całość wpływu na rachunek. Zdolność wyliczy na podstawie średniej za poprzednie 6 miesięcy.

Działalność gospodarcza

Działalność musi trwać od minimum 12 miesięcy. Istnieje możliwość  akceptacji dochodu po 3 miesiącach, gdy wnioskodawca współpracuje z poprzednim pracodawcą. Po 6 miesiącach, jeśli wykonuje podobne obowiązki w tym samym obszarze bez współpracy z poprzednim pracodawcą. mBank nie wlicza do zobowiązań kredytowych obciążeń z tytułu: kart i limitów kredytowych, kredytów obrotowych i kredytów na sfinansowanie VAT.

2. Maksymalny okres kredytowania

Hipotekę w mBanku można zaciągnąć maksymalnie na 420 miesięcy. Dla kredytów z wkładem poniżej 20% maksymalny okres kredytowania to 360 miesięcy. W tym okresie należy uwzględnić okres karencji, czyli czas od wypłaty pierwszej do ostatniej transzy. Ta zasada dotyczy kredytów na budowę domu i zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym. Okres kredytowania będzie limitowany również wiekiem kredytobiorcy. Informacje znajdziesz poniżej.

3. Maksymalny wiek kredytobiorcy

Kredyt mieszkaniowy w mBank można uzyskać maksymalnie do 67 roku życia. Jest to maksymalny wiek w momencie spłaty ostatniej raty kredytu.

4. Wkład własny

Minimalny wymagany wkład własny to 10%. Jeśli nieruchomości będą uznane za niestandardowe, bank może wymagać większego udziału własnego. Jest to jeden z dwóch banków akceptujących zabezpieczenie na dwóch nieruchomościach, bez konieczności wnoszenia środków w postaci gotówki. Działka wraz z wykonanymi pracami budowlanymi jest traktowana jako środki własne. Upraszczając istnieje możliwość kredytu hipotecznego bez wkładu własnego. Jak w większości banków i tu cena kredytu jest uzależniona od LTV (loan to value, stosunek kredytu do zabezpieczenia). Nie ma jednak wielkiej różnicy cenowej między wkładem 10% i 20%.

Współpraca ze mną

sprawdź szczegóły

5. Koszty startowe

mBank od dłuższego czasu co miesiąc zmienia warunki promocji. W trakcie tych zmian delikatnie żongluje warunkami marżowymi i prowizją. Od dłuższego czasu koszty startowe banku kształtują się między 0% a 1% od wartości kredytu. Zazwyczaj klienci nie płacą prowizji w ogóle.

6. Wycena nieruchomości

mBank S.A nie akceptuje wycen zewnętrznych. Wycena do kredytu kosztuje 300 PLN dla działek, mieszkań i domów w wersji standardowej. Jeśli nieruchomość zostanie oceniona jako niestandardowa, koszt wyceny wyniesie 500 PLN. Za wycenę klient płaci w przypadku decyzji pozytywnej, podpisania umowy i wypłaty kredytu hipotecznego. Opłatę można skapitalizować.

7. Wcześniejsza spłata

W tym zakresie mBank jest jednym z lepszych rozwiązań na rynku. Częściowa nadpłata jest zwolniona z opłaty. Częściowa nadpłata oznacza 99,99% salda kredytu. Nadpłata całkowita kosztuje 2% od pozostałej kwoty na dzień nadpłaty. Prowizja za całkowitej nadpłatę obowiązuje przez pierwsze 3 lata kredytu. Wcześniejszą spłatę można realizować przez bankowość elektroniczną. Co istotne, klient może decydować czy po nadpłacie rata będzie niższa, czy okres kredytowania krótszy.

8. Decyzja wstępna

Decyzja wstępna w mBanku oznacza tylko wstępne sprawdzenie zdolności kredytowej. Decyzja wstępna maksymalnie zajmuje do kilku dni roboczych. Nie jest to wiarygodną ocena szans na końcową, pozytywną finalizację wniosku.

9. Ile trwa wydane decyzji ostatecznej?

Największy minus tego banku. Sam osobiście kategoryzuję tą instytucję jako jedną z najbardziej problemowych. W związku z tym czas procesowania wniosku jest bardzo długi. Nierzadko na decyzję końcową trzeba poczekać 1,5-2 miesiące od momentu złożenia wniosku kredytowego. Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość sprawdzenia statusu wniosku przez klientów. Klienci mBanku otrzymują w bankowości elektronicznej link do sprawdzenia, jaki jest obecny etap analizy.

10. Produkty dodatkowe

Od bardzo długiego czasu zakres i zasady dotyczące produktów nie zmieniają się. Podstawowymi produktami dodatkowymi są rachunek wraz z wpływem z wynagrodzenia, oraz ubezpieczenie na życie. Szczegółowy opis poniżej.

Rachunek i wpływ z wynagrodzenia

By uzyskać warunki promocyjne, należy założyć rachunek bankowy. Na  rachunek przez 5 lat należy przekierować swoje wynagrodzenie. Taki wymóg spotka osoby uzyskujące dochód z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie/o dzieło, emerytury i kilku innych mniej popularnych. Osoby prowadzące działalność gospodarczą będą musiały przelewać minimum dwukrotność raty. W przypadku kilku kredytobiorców obowiązek dokonania przelewu leży na barkach osoby uzyskujących wyższy dochód. Obowiązek utrzymywania rachunku i wpływu jest zapisany w umowie na 5 lat. Karą za niespełnienie warunku jest dwukrotne podwyższenie marży. Marża może zostać z powrotem obniżona, jeśli deklaracje produktowe będą od nowa spełniane.

Ubezpieczenie na życie

Drugim produktem jest polisa na życie. Jej koszt to 0,045% od bieżącego salda kredytu. Oznacza to, że za każde 100 000 PLN miesięczna stawka wyniesie 45 PLN/mc. Promocja przewiduje konieczność nieprzerwanego utrzymywana polisy przez 60 miesięcy, czyli 5 lat.

11. Ubezpieczenie na życie

Standardowy produkt wymagany w zakresie promocji. Bank oferuje ubezpieczenie na życie w stawce 0,045% od salda zadłużenia. Oznacza to, że składka będzie malała wraz ze spłatą kapitału. Bank wymaga, by utrzymywać umowę polisy ubezpieczeniowej przez co najmniej 5 lat od wypłaty kredytu. Koniecznie sprawdź wykluczenia wypłaty odszkodowania i przygotuj się na pytania odnośnie stanu swojego zdrowia. Nie ma co ukrywać, że polisa nie jest idealna.

12. Ubezpieczenie od utraty pracy

W chwili obecnej w ofercie nie ma opcji ubezpieczenia od utraty pracy.

13. Ubezpieczenie nieruchomości

Bank oferuje kilka opcji ubezpieczenia nieruchomości. Stawki ubezpieczeniowe są zróżnicowane w zależności od zakresu, rodzaju nieruchomości i wartości nieruchomości. Podstawowa stawka wynosi 0,065% od wartości nieruchomości w skali roku dla mieszkań. Dla domów wyniesie 0,065%/rok od wartości odtworzeniowej. Dla domów będących w trakcie budowy stawka wynosi 0,1%/rok od bieżącej wartości wykonanych prac. Składki ubezpieczeniowe są płatne miesięcznie. Zakres ubezpieczenia jest podstawowy. Najlepiej nazwać ten zakres – „pod kredyt”. Bank nie wymaga, by wykupić polisę wewnętrzną. W związku z tym proponuję zainteresować się polisą zewnętrzną.

Współpraca ze mną

sprawdź szczegóły

14. Ubezpieczenie pomostowe

Od momentu wypłaty kredytu do czasu wpisu w hipotece marża będzie podwyższona o 1,5 p.p (1,5% potocznie). Porównując do innych banków, to z pewnością wysoka składka.

15. Ubezpieczenie niskiego wkładu

Bank od dłuższego czasu nie pobiera składki za ubezpieczenie niskiego wkładu. Składka jest opłacana we własnym zakresie przez bank. Nawet wtedy, gdy klient ma mniejszy wkład własny niż 10%. To niewątpliwie dobra wiadomość dla kredytobiorców.

16. Budowa domu

Dość specyficzne podejście i raczej nie proponuję mBanku jako banku finansującego budowę domu. Dość wysoki minimalny koszt budowy bo aż 2 500 PLN/1m2. Podstawą do wyliczeń jest powierzchnia użytkowa wraz z pomieszczeniami gospodarczymi, garażem. Bank tworzy własny kosztorys na podstawie metrażu, standardu i projektu technicznego. Maksymalna transza może wynieść 100 000 PLN. Rozliczenie następuje na temat bankowej inspekcji. Inspekcja budowy jest bezpłatna.

17. Zasiłek macierzyński i zwolnienie z powodu ciąży

mBank co do zasady akceptuje dochody uzyskiwane na podstawie zasiłki/urlopu macierzyńskiego. Nie ma również problemu, gdy kobieta przebywa na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży.

18. W jakiej walucie można zaciągnąć kredyt

Kredyt hipoteczny w mBank S.A można zaciągnąć obecnie tylko w złotówkach. Bank nie oferuje kredytów hipotecznych walutowych.

19. Bankowość elektroniczna

mBank to z pewnością lider w zakresie bankowości elektronicznej. W bankach, gdzie wprowadzane są „nowinki”, w mBanku są standardem od dłuższego czasu. Jeden z niewielu banków oferujących realizację wcześniejszej spłaty online. Podsumowując jest to bardzo mocny parametr oferty.

20. Kredyt dla stałych klientów-oferta Intensive (dawniej GOLD)

mBank to jedna z niewielu instytucji, która docenia i nagradza swoich klientów. Trzeba przyznać, że to naprawdę świetne warunki cenowe-marża 1,80%,prowizja 0%, ubezpieczenie na życie. Wyjątkowo trudne do pobicia, szczególnie dla osób posiadających mniej niż 10% wkładu. By móc skorzystać z tej oferty, musisz przed złożeniem prewniosku kredytowego spełnić poniższe warunki:

1. posiadać rachunek Intensive (można przekształcić bieżący rachunek na chwilę przed wnioskiem),
2. wykazać wpływ minimum 7 000 PLN minimum w trzech z ostatnich sześciu miesięcy,
3. od minimum 3 miesięcy trzeba posiadać kartę lub limit kredytowy na minimum 10 000 PLN, lub wykazać w tym samym okresie saldo oszczędności na poziomie minimum 50 000 PLN,
4. wykazać wykonanie minimum 15 transakcji kartą debetową miesięcznie w minimum w trzech z ostatnich sześciu miesięcy,
6. minimalna kwota kredytu to 150 000 PLN.

Od 22.05.19 istnieje możliwość skorzystania z warunków dla klientów, którzy na moment składania wniosku nie spełniali założeń promocji. Warunkiem jest, by powyższe warunki spełnić przez pierwsze 4 miesiące od momentu uruchomienia kredytu.

21. Kredyt dla stałych klientów-oferta Active

mBank ma również opcję dla klientów, którzy spełniają założenia w trochę mniejszym stopniu. Oferowana cena kredytu jest delikatnie droższa. W ofercie Active marża to 1,95%, prowizja 0%, ubezpieczenie na życie. By uzyskać takowe warunki, należy spełniać poniższe założenia:

1. posiadać dowolny rachunek z oferty banku.
2. wykazać wpływ minimum 5 000 PLN minimum w trzech z ostatnich sześciu miesięcy,
3. od minimum 3 miesięcy trzeba posiadać kartę lub limit kredytowy na minimum 1 000 PLN, lub wykazać w tym samym okresie saldo oszczędności na poziomie minimum 25 000 PLN,
4. wykazać wykonanie minimum 15 transakcji kartą debetową miesięcznie w minimum w trzech z ostatnich sześciu miesięcy,
6. minimalna kwota kredytu to 150 000 PLN.

Od 22.05.19 istnieje możliwość skorzystania z warunków dla klientów, którzy na moment składania wniosku nie spełniali założeń promocji. Warunkiem jest, by powyższe warunki spełnić przez pierwsze 4 miesiące od momentu uruchomienia kredytu.

22. Oferta specjalna dla Dom Development

Kredyt hipoteczny w mBank oferuje specjalne warunki dla klientów nabywających nieruchomości od Dom Development S.A. Bank dla klientów dewelopera oferuje bardzo atrakcyjne warunki cenowe: marża 1,8%, prowizja 0%, ubezpieczenie na ażycie.

23. Finansowanie naprzemienne

mBank dopuszcza finansowanie naprzemienne. W przypadku posiadania wkładu własnego i wypłaty kredytu w transzach można rotować wpłatami na przemian z bankiem. Ostatnia wpłata musi zawsze iść z banku. Należy do tego czasu wykazać zaangażowanie wszystkich własnych środków.

24. Kredyt na mieszkanie spółdzielczo-własnościowe

mBank ma awersję do mieszkań spółdzielczo-własnościowych. Do niedawna zupełnie tego typu nieruchomości ich nie interesowały. Od jakiegoś czasu istnieje możliwość, by uzyskać kredyt na nieruchomość tego typu. Warunkiem jest przekształcenie w trakcie roku nieruchomości na standardowy rodzaj własności. Po tym czasie oprocentowanie kredytu zostanie obniżone. Do czasu przekształcenia nieruchomości marża kredytu jest podwyższona o 2 p.p (2% potocznie).

25. Kredyt na lokal użytkowy

Bardzo duży wyróżnik na rynku. W tym banku istnieje możliwość uzyskania kredytu na lokal użytkowy na zasadach bardzo zbliżonych do kredytu mieszkaniowego. Bank sfinansuje lokal biurowy, użytkowy, handlowy. Lokalizacja musi być uznana za atrakcyjna. Bank dopuszcza finansowanie nieruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego. Warunkiem jest przeznaczenie nabywanej nieruchomości na cele wynajmu. Nie można jej przeznaczyć na własne cele prowadzenia działalności gospodarczej. Wymagany wkład własny to 20%. Maksymalny okres kredytowania 20 lat. Oferta cenowa jest dokładnie taka sama, jak w przypadku kredytu mieszkaniowego.

Współpraca ze mną

sprawdź szczegóły

Kto bierze kredyt hipoteczny w mBanku?

W części banków jest dość łatwym określenie, jaki jest target banku. W części banków jest trochę trudniej. Mam wrażenie, że mBank to ta druga grupa. W mojej opinii hipotekę w mBanku osoby z przeróżnymi sytuacjami. Jeśli miałbym choć trochę podzielić na kategorie, to wskazałbym poniższe.

1. osoby z niskim wkładem własnym,
2. stali klienci banku, korzystający z oferty GOLD,
3. osoby planujące nadpłatę kredytu,
4. kredytobiorcy szukający banków dobrze liczących zdolność kredytową,
5. osoby posiadające relatywnie krótko trwające zatrudnienie ,
6. klienci szukający banku z profesjonalnym kontaktem online.

Plusy oferty mBank

Oferta kredytu mieszkaniowego w tej instytucji finansowej cechuje się sporą ilością ciekawostek.

1. niskie koszty startowe,
2. możliwość uzyskania kredytu nawet bez wkładu gotówkowego,
3. świetne warunki dla stałych klientów, spełniających zasady oferty GOLD,
4. bardzo dobre warunki wcześniejszej spłaty,
5. rewelacyjna bankowość elektroniczna,
6. świetnie liczona zdolność kredytowa,
7. liberalne podejście do akceptacji dochodów,
8. produkty dodatkowe są wymagane tylko przez 5 lat,
9. akceptacja zasiłku macierzyńskiego i dochodu na zwolnieniu z powodu ciąży,
10. Możliwość uzyskania kredytu na lokal użytkowy.

Minusy oferty mBank

To nie jest idealny bank. Warto zwrócić uwagę, że mają też sporo słabych punktów.

1. problemowy i długotrwały proces kredytowy,
2. brak możliwości dostarczenia własnej wyceny nieruchomości,
3. bank zupełnie nie dla kredytów na budowę domu,
4. bardzo wysoki koszt ubezpieczenia pomostowego,
5. bardzo droga stawka za ubezpieczenie na życie,
6. niewielka ilość placówek stacjonarnych,
7. możliwość uzyskania kredytu tylko do 67 roku życia.

Podsumowanie „Kredyt hipoteczny w mBank”

Opinie na temat kredytu mieszkaniowego w mBanku oznaczają tą ofertę jako jedną z ciekawszych. Zrealizowałem tam wiele kredytów. Pomimo tego w każdym przypadku napotykałem na mniejszej lub większe problemy. Jest to instytucja dla osób, które dysponują możliwością dłuższego oczekiwania na decyzję kredytową oraz są cierpliwe. Jednak w kredycie hipotecznym nie bierze się tego co ładne i łatwo przystępne. Kredyt zaciąga się w banku, gdzie są najbardziej pasujące i najlepsze warunki cenowe. mBank jest też dość mocno niesprecyzowany. W ofercie jest miejsce dla klientów uzyskujących niskie dochody. Ci mogą liczyć na wysoką zdolność kredytową. Kalkulator kredytowy mBank wskazuje naprawdę wysokie poziomy zdolności względem reszty banków. Równolegle bank oferuje świetne warunki dla stałych klientów uzyskujących ponadstandardowe dochody. Dla każdego coś dobrego? Kończąc publikację, chciałem podkreślić, że jak zwykle należy dobrze się zastanowić i dokonać wyboru pod swoje możliwości i wymagania.

Zapraszam do komentowania

Jeśli masz jakiekolwiek spostrzeżenia lub pytania odnośnie oferty kredytu hipotecznego w mBank S.A, koniecznie daj znać w komentarzu poniżej. Jeśli tylko będę potrafił, na 100% pomogę.

5.0
03

Powiązane wpisy