x

Banki

mBank kredyt hipoteczny – 30 najciekawszych cech oferty

mBank S.A. to bardzo duży bank o niemieckim kapitale. Na polskim rynku kojarzy się głównie jako bank internetowy. Nie posiada zbyt wielu placówek stacjonarnych, wobec czego nie każdy łączy ofertę tego banku z kredytem hipotecznym. Mimo wszystko radzi sobie na rynku kredytów hipotecznych bardzo przyzwoicie. Zdecydowanie potrafią skutecznie dotrzeć do klienta i zainteresować swoją propozycją. W świetle ostatnich danych mBank plasuje się na piątej pozycji pod względem udzielanego wolumenu. Pod względem wielkości portfela kredytowego bank ten zajmuje miesiące szóste. Na podstawie tej statystyki można wywnioskować, że to co najmniej ciekawa oferta.

Pojawia się u mnie jednak pewien konflikt wewnętrzny, gdy próbuję ocenić kredyt hipoteczny tego banku. Z jednej strony ma naprawdę duże zalety, z drugiej – dużą bolączką jest proces kredytowy, przez który można sobie włosy z głowy wyrwać.

Spis treści

Z dzisiejszej publikacji “mBank kredyt hipoteczny – 30 najciekawszych cech oferty” dowiesz się:

 1. jakiego rodzaju dochody akceptuje mBank,
 2. jak się przedstawiają parametry typu: wcześniejsza spłata,
 3. ubezpieczenia i produkty dodatkowe,
 4. jak mBank liczy zdolność kredytową,
 5. ile musisz mieć wkładu własnego, by złożyć wniosek kredytowy,
 6. jakie są oferty specjalne kredytu hipotecznego w mBanku,
 7. plusy i minusy kredytu hipotecznego w mBank.

Czy artykuł kredyt hipoteczny w mBank jest sponsorowany?

Wszystkie artykuły na temat banków na blogu są moimi autorskimi opracowaniami. mBank w żaden sposób mnie nie inspirował oraz nie sponsorował stworzenia opisu oferty. Wszystkie spostrzeżenia na temat kredytu hipotecznego w mBank wynikają z mojej ponad 10-letniej współpracy z tym bankiem.

1. Oprocentowanie mBank kredyt hipoteczny

mBank zgodnie z rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego od połowy 2021 roku oferuje możliwość zaciągnięcia kredytu hipotecznego w oprocentowaniu zmiennym oraz okresowo stałym (minimum 5 lat).

Oprocentowanie zmienne

Kredyt hipoteczny w mBank jest oparty o zmienną stopę WIBOR 3M oraz marżę. WIBOR 3M jest ustalany na początku każdego z kwartałów według wewnętrznej procedury. To jakie oprocentowanie otrzymasz zależy od promocji, którą wybierzesz (Standard, Intensive, Active, Eco – informacje poniżej w treści artykułu). Twoja finalne oprocentowanie będzie uzależnione również od wysokości wkładu własnego i stopnia hist. Najlepsze warunki uzyskasz wpłacając minimum 20% wartości nieruchomości. Nieco gorsze, jeśli wpłacisz mniejszą kwotę.

Oprocentowanie stałe

Oprocentowanie stałe w mBank jest dostępne na 5 lat w przód. Oznacza to, iż w przypadku zmiany stóp procentowych Twoja rata pozostaje na niezmienionym poziomie. W tym okresie nie ma podziału na WIBOR oraz marżę. Obecnie mBank jest jedną z najsłabszych ofert w tym zakresie na rynku. Oferuje oprocentowanie stałe do kredytu hipotecznego powyżej 9%.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania RRSO

RRSO w kredycie hipotecznym jest uzależnione od wybranej promocji cenowej, wkładu własnego oraz rodzaju oprocentowania. Nie mam możliwości, żeby podać Tobie wszystkie możliwości stawek RRSO ze względu na ich mnogość. Sam osobiście uważam, że RRSO to nietrafiony i mylący parametr. Kierując się tylko wskaźnikiem RRSO można popełnić błąd wybierając kredyt hipoteczny. Szczegóły poznasz w jednym z moich wpisów na ten temat. RRSO a kredyt hipoteczny.

2. Zdolność kredytowa – mBank kredyt hipoteczny

Kredyt hipotecznym w mBank z pewnością powinny zainteresować się osoby, którym brakuje zdolności kredytowej. mBank to zdecydowana czołówka wśród banków liczących wysokie, maksymalne kwoty kredytu. Jeśli jesteś zainteresowany, jak to się przedstawia u Ciebie, możesz skontaktować się ze mną. Mam dostęp do bankowego kalkulatora, który wskaże o jaką kwotę w tym banku możesz starać się finalnie.

3. Jak mBank liczy dochody do kredytu hipotecznego?

mBank cechuje się liberalnym podejście do akceptacji dochodów. Jest to jeden z niewielu banków, który przez cały okres zamieszania związanego z COVID-19 akceptował wszystkie rodzaje dochodów.

Umowa o pracę na czas nieokreślony

Co do zasady mBank akceptuje umowę na czas nieokreślony, jeśli trwa od 3 miesięcy z obecnym pracodawcą. Istnieje możliwość, by bank zaakceptował krótszy okres trwania umowy, jeśli wnioskodawca przedstawi dokumenty potwierdzające ciągłość zatrudnienia. Ewentualna przerwa pomiędzy pracodawcami nie mogła być dłuższa niż 14 dni.

Bank do zdolności kredytowej przyjmuje średnią z 3 miesięcy. Zazwyczaj akceptuje w całości podstawę i zmienne dodatki. Stabilność dochodu należy potwierdzić wyciągami za ostatnie 6 miesięcy. mBank jest w stanie zaakceptować podwyżkę wynagrodzenia po przedstawieniu aneksu do umowy i jednym wpływie nowego wynagrodzenia. Klienci, którzy nie otrzymują wynagrodzenia na rachunek, niestety nie uzyskają kredytu w mBanku.

Umowa o pracę na czas określony

Osoby zatrudnione na umowę na czas określony mogą liczyć na kredyt hipoteczny w mBank, jeśli umowa trwa minimum od 3 miesięcy oraz jest zawarta na co najmniej 6 miesięcy w przód. Bank nie akceptuje promes zatrudnienia. Dochód musi spełniać ramowe wymagania na moment analizy. Bank do liczenia zdolności kredytowej przyjmuje średniomiesięczne wynagrodzenia za ostatnie 3 miesiące. Wszystkie zmienne dodatki będą zaakceptowane, jeśli zostaną uznane za stabilne i cykliczne.

Umowa zlecenie/o dzieło

Mocny wyróżnik na rynku. mBank akceptuje umowy-zlecenie / o dzieło, jeśli ta trwa minimum od 6 miesięcy. W większości banków należy wykazać co najmniej 12 miesięcy. mBank akceptuje całość wpływu na rachunek. Zdolność wyliczy na podstawie średniej za poprzednie 6 miesięcy.

Działalność gospodarcza

Działalność musi trwać od minimum 12 miesięcy. Wnioskodawca musi pokazać pełen rok obrachunkowy i koniecznie być rozliczonym z Urzędem Skarbowym. Dochód jest wyliczany na podstawie PIT za ostatni rozliczony rok obrachunkowy bez względu na moment złożenia wniosku. Oznacza to, iż nie ma znaczenia wynik bieżący. Jeśli składasz wniosek w tracie roku no. marzec, lipiec, listopad, o dochodzie będzie decydował wynik finansowy wynikający z ostatniego PIT.

Istnieje możliwość akceptacji dochodu już po 3 miesiącach, gdy wnioskodawca współpracuje z poprzednim pracodawcą, a po 6 miesiącach, jeśli wykonuje podobne obowiązki w tym samym obszarze bez współpracy z poprzednim pracodawcą.

mBank nie wlicza do zobowiązań kredytowych obciążeń z tytułu: kart i limitów kredytowych, kredytów obrotowych i kredytów na sfinansowanie VAT.

4. Maksymalny okres kredytowania w mBanku

Hipotekę w mBanku można zaciągnąć maksymalnie na 420 miesięcy. Dla kredytów z wkładem poniżej 20% maksymalny okres kredytowania to 360 miesięcy. W tym okresie należy uwzględnić okres karencji, czyli czas od wypłaty pierwszej do ostatniej transzy. Ta zasada dotyczy kredytów na budowę domu i zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym. Okres kredytowania będzie limitowany również wiekiem kredytobiorcy. Informacje znajdziesz poniżej.

5. Maksymalny wiek kredytobiorcy

Kredyt mieszkaniowy w mBank można uzyskać maksymalnie do 67. roku życia. Jest to maksymalny wiek w momencie spłaty ostatniej raty kredytu.

6. Wkład własny do kredytu hipotecznego w mBanku

Minimalny wymagany wkład własny to 10%. Jeśli nieruchomości będą uznane za niestandardowe, bank może wymagać większego udziału własnego. Podobnie sytuacja będzie wyglądać, jeśli wnioskodawca stara się o trzeci lub kolejny kredyt hipoteczny. mBank nie akceptuje zabezpieczenia na dwóch nieruchomościach jako wkładu własnego bez konieczności wnoszenia środków w postaci gotówki. Działka wraz z wykonanymi pracami budowlanymi jest traktowana jako środki własne. Jak w większości banków i tu cena kredytu jest uzależniona od LTV (loan to value, stosunek kredytu do zabezpieczenia). Nie ma jednak wielkiej różnicy cenowej między wkładem 10% a 20%.

7. Koszty startowe

mBank od dłuższego czasu co miesiąc zmienia warunki promocji. W trakcie tych zmian delikatnie żongluje warunkami marżowymi i prowizją. Od dłuższego czasu koszty początkowe banku kształtują się między 0% a 1% od wartości kredytu. Zazwyczaj klienci nie płacą prowizji w ogóle.

8. Wycena nieruchomości

mBank niestety nie akceptuje wycen zewnętrznych. Nie możesz dostarczyć zatem własnego operatu szacunkowego. Wycena do kredytu kosztuje 400 PLN dla działek i mieszkań. 700 PLN będzie kosztowała wycena domów i lokali użytkowych. Za wycenę klient płaci w przypadku decyzji pozytywnej, podpisania umowy i wypłaty kredytu hipotecznego. Opłatę można skapitalizować, czyli doliczyć do kwoty kredytu.

9. Wcześniejsza spłata w kredycie hipotecznym w mBanku

W tym zakresie oferta mBanku jest jednym z lepszych rozwiązań na rynku. Częściowa nadpłata jest zwolniona z opłaty od samego początku. Częściowa nadpłata oznacza 99,99% salda kredytu. Nadpłata całkowita kosztuje 2% od pozostałej kwoty na dzień nadpłaty. Prowizja za całkowitą nadpłatę obowiązuje przez pierwsze 3 lata kredytu. Takie zasady obowiązują w opcji oprocentowania zmiennego. W przypadku oprocentowania stałego prowizja za wcześniejszą spłatę wynosi 0% od pierwszego dnia umowy kredytowej. Wcześniejszą spłatę można realizować przez bankowość elektroniczną. Co istotne, klient może decydować, czy po nadpłacie rata będzie niższa, czy okres kredytowania krótszy. Nie trzeba podpisywać w takiej sytuacji aneksu.

10. Decyzja wstępna mBank kredyt hipoteczny

Decyzja wstępna w mBanku oznacza tylko wstępne sprawdzenie zdolności kredytowej. Decyzja wstępna maksymalnie zajmuje do kilku dni roboczych. Nie jest to wiarygodna ocena szans na końcową, pozytywną finalizację wniosku. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji wstępnej istnieje ryzyko końcowej decyzji negatywnej.

11. Ile trwa wydane decyzji ostatecznej?

Największy minus tego banku. Sam osobiście kategoryzuje tę instytucję jako jedną z najbardziej problemowych. W związku z tym czas procesowania wniosku bywa długi. Nierzadko na decyzję końcową trzeba poczekać od 1,5 miesiąca od momentu złożenia wniosku kredytowego. Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość sprawdzenia bieżącego statusu wniosku przez klientów. Klienci mBanku otrzymują w bankowości elektronicznej link do sprawdzenia, jaki jest obecny etap analizy ich wniosku kredytowego.

12. Produkty dodatkowe do kredytu hipotecznego w mBank

Od bardzo długiego czasu zakres i zasady dotyczące produktów nie zmieniają się. Podstawowymi produktami dodatkowymi są rachunek wraz z wpływem z wynagrodzenia oraz ubezpieczenie na życie.  Szczegółowy opis poniżej.

Rachunek i wpływ z wynagrodzenia

By uzyskać warunki promocyjne, należy założyć rachunek bankowy. Na rachunek przez 5 lat należy przekierować swoje wynagrodzenie. Taki wymóg spotka osoby uzyskujące dochód z tytułu umowy o pracę, umowy-zlecenia / o dzieło, emerytury i kilku innych mniej popularnych. Osoby prowadzące działalność gospodarczą będą musiały przelewać minimum dwukrotność raty. W przypadku kilku kredytobiorców obowiązek dokonania przelewu leży na barkach osoby uzyskującej wyższy dochód. Obowiązek utrzymywania rachunku i wpływu jest zapisany w umowie na 5 lat. Karą za niespełnienie warunku jest dwukrotne podwyższenie marży. Może ona zostać z powrotem obniżona, jeśli deklaracje produktowe będą od nowa spełniane.

Ubezpieczenie na życie

Drugim produktem jest polisa na życie. Jej koszt to 0,045% od bieżącego salda kredytu. Oznacza to, że za każde 100 000 PLN miesięczna stawka wyniesie 45 PLN. Promocja przewiduje konieczność nieprzerwanego utrzymywana polisy przez 60 miesięcy, czyli 5 lat.

13. Ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego w mBanku

Standardowy produkt wymagany w zakresie promocji. Bank oferuje ubezpieczenie na życie w stawce 0,045% od salda zadłużenia  skali miesiąca. Oznacza to, że składka będzie malała wraz ze spłatą kapitału. Bank wymaga, by utrzymywać umowę polisy ubezpieczeniowej przez co najmniej 5 lat od wypłaty kredytu. Koniecznie sprawdź wykluczenia wypłaty odszkodowania i przygotuj się na pytania dotyczące stanu swojego zdrowia. Nie ma co ukrywać, że polisa nie jest idealna. Rynkowo to jedna z droższych propozycji.

14. Ubezpieczenie od utraty pracy

W chwili obecnej w ofercie nie ma opcji ubezpieczenia od utraty pracy.

15. Ubezpieczenie nieruchomości

Bank oferuje kilka opcji ubezpieczenia nieruchomości. Stawki ubezpieczeniowe są zróżnicowane w zależności od zakresu, rodzaju nieruchomości i wartości nieruchomości. Podstawowa stawka wynosi 0,065% od wartości nieruchomości w skali roku dla mieszkań. Dla domów wyniesie 0,065% na rok od wartości odtworzeniowej. Dla domów będących w trakcie budowy stawka wynosi 0,1% na rok od bieżącej wartości wykonanych prac. Składki ubezpieczeniowe są płatne miesięcznie. Zakres ubezpieczenia jest podstawowy. Najlepiej nazwać ten zakres zakresem „pod kredyt”. Bank nie wymaga, by wykupić polisę wewnętrzną. W związku z tym proponuję zainteresować się polisą zewnętrzną.

16. Ubezpieczenie pomostowe

Bank nie wymaga ubezpieczenia pomostowego do czasu wpisu hipoteki w KW. Jeśli umowa kredytu została podpisana do 16.09.2022, a sąd wpisze hipotekę 17.09.2022 lub później, bank zwróci klientowi koszt ubezpieczenia pomostowego. Zwrot zrealizujemy w ciągu 60 dni od daty wpisu hipoteki do księgi wieczystej.

mBank pobierał ubezpieczenie pomostowe podwyższając marżę o 1,5 p.p (1,5% potocznie). Była to jedna z najwyższych stawek ubezpieczenia pomostowego na rynku.

17. Ubezpieczenie niskiego wkładu

Bank od dłuższego czasu nie pobiera składki za ubezpieczenie niskiego wkładu. Składka jest opłacana we własnym zakresie przez bank. Nawet wtedy, gdy klient ma mniejszy wkład własny niż 20%. To niewątpliwie dobra wiadomość dla kredytobiorców.

18. Kredyt hipoteczny na budowę domu w mBanku

Dość specyficzne podejście i zazwyczaj nie proponuję mBanku jako banku finansującego budowę domu. Wyjątkiem stanowi klient wewnętrzny oraz dodatkowo oferta kredytu ekologicznego. W takiej sytuacji warunki cenowe są zdecydowanie najlepsze na rynku i niedogodności związane z budową sa mocno neutralizowane.

Minimalny koszt budowy to 3 500 PLN/m2 dla stanu deweloperskiego oraz 4 200 PLN/m2 dla stanu wykończonego pod klucz. Podstawą do wyliczeń jest powierzchnia użytkowa wraz z garażem.

Bank tworzy własny kosztorys na podstawie metrażu, standardu i projektu technicznego. Bank sam zaproponuje podział na transze. Rozliczenie następuje na bazie bankowej inspekcji. Inspekcja do wypłaty transzy w trakcie budowy jest bezpłatna.

19. Zasiłek macierzyński i zwolnienie z powodu ciąży

mBank co do zasady akceptuje dochody uzyskiwane z zasiłku/urlopu macierzyńskiego. Nie ma również problemu, gdy kobieta przebywa na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży.

20. W jakiej walucie można zaciągnąć kredyt hipoteczny w mBank?

Kredyt hipoteczny w mBank można zaciągnąć obecnie tylko w złotówkach. Bank nie oferuje kredytów hipotecznych walutowych.

21. Bankowość elektroniczna

mBank to z pewnością lider w zakresie bankowości elektronicznej. Użytkownicy korzystający z bankowości elektronicznej przy pomocy aplikacji również nie będą zawiedzeni. To, co w innych bankach jest nowinką, w mBanku jest standardem od dłuższego czasu. Jest to jeden z niewielu banków oferujących realizację wcześniejszej spłaty online. Podsumowując, jest to bardzo mocny parametr oferty.

22. Oferta promocyjna Intensive

Trzeba przyznać, że to naprawdę ciekawe warunki cenowe – zarówno dla klientów z wkładem własnym powyżej 20%, jak i dla klientów z z wkładem własnym poniżej 20%, prowizja 0%. Wyjątkowo trudne do pobicia, szczególnie dla osób posiadających mniej niż 10% wkładu. By skorzystać z tej oferty po podpisaniu umowy kredytowej będziesz musiał spełnić poniższe warunki:

 1. posiadać rachunek Intensive,
 2. wykazać określone wpływy w kwocie minimum 7 000 PLN,
 3. wykazać wykonanie minimum 15 transakcji kartą bankomatową,
 4. posiadać polisę na życie.

By zachować warunki cenowe na cały okres kredytowania powyższe warunki będą Tobie towarzyszyć przez minimum 5 lat. Bank w tym okresie będzie weryfikował, czy wywiązujesz się z deklaracji. Jeśli weryfikacja będzie negatywna, to wzrośnie Tobie oprocentowanie o 2 p.p. Po podwyżce i ponownym spełnieniu zasad promocji, możesz wnioskować o przywrócenie oferty bazowej.

23. Oferta promocyjna Active

mBank ma również opcję dla klientów, którzy będą spełniać założenia w trochę mniejszym stopniu. Oferowana cena kredytu jest nieznacznie wyższa średnio o ok. 0,2 p.p więcej jak w ofercie Intensive.  Celem uzyskania oferty Active należy spełniać poniższe założenia:

 1. posiadać dowolny rachunek z oferty banku,
 2. wykazać wpływ minimum 5 000 PLN,
 3. wykazać wykonanie minimum 15 transakcji kartą płatniczą miesięcznie,
 4. posiadać ubezpieczenie na życie.

Bank będzie wymagał od Ciebie spełnienia warunków przez minimum 5 lat od uruchomienia kredytu. Weryfikacja warunków odbywa się raz na 6 miesięcy. W przypadku niespełnienia musisz liczyć się ze srogą podwyżką – mianowicie bank podwyższy Twoje oprocentowanie o 2 p.p. Pamiętaj jednak, że jeśli podwinie się Tobie noga można wrócić do marży bazowej, ale musisz z powrotem wypełniać zobowiązania promocji.

24. Oferta specjalna dla Dom Development, Murapol, Robyg

Kredyt hipoteczny w mBank okresowo oferuje specjalne warunki dla klientów nabywających nieruchomości od Dom Development S.A, Murapol S.A oraz Robyg. Okresowo są to bardzo fajne warunki cenowe. W chwili obecnej jest to tzw. szybka ścieżka kredytowa. Oznacza to, że wnioski klientów nabywających od wymienionych deweloperów będą miały priorytet w analizie kredytowej.

25. Finansowanie naprzemienne

mBank dopuszcza finansowanie naprzemienne. W przypadku posiadania wkładu własnego i wypłaty kredytu w transzach można rotować wpłatami na przemian z bankiem. Ostatnia wpłata musi zawsze iść z banku. Należy do tego czasu wykazać zaangażowanie wszystkich własnych środków.

26. Kredyt na mieszkanie spółdzielczo-własnościowe

mBank od marca 2022 roku przestał podwyższać marże dla mieszkań spółdzielczo-własnościowych. Obecnie oferta cenowa jest dokładnie taka sama jak w przypadku nieruchomości o statusie własnościowym.

27. Kredyt na lokal użytkowy

Bardzo duży wyróżnik na rynku. W tym banku istnieje możliwość uzyskania kredytu na lokal użytkowy na zasadach bardzo zbliżonych do kredytu mieszkaniowego. Bank sfinansuje lokal biurowy, użytkowy, handlowy. Lokalizacja musi być uznana za atrakcyjną. Bank dopuszcza finansowanie nieruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego. Warunkiem jest przeznaczenie nabywanej nieruchomości na cele wynajmu. Nie można jej przeznaczyć na własne cele prowadzenia działalności gospodarczej. Wymagany wkład własny to 20%. Maksymalny okres kredytowania wynosi 20 lat. Oferta cenowa jest dokładnie taka sama jak w przypadku kredytu mieszkaniowego.

28. Oprocentowanie stałe

Zgodnie z Rekomendacją KNF od lipca 2021 roku każdy bank musi w swojej ofercie posiadać możliwość zaciągnięcia kredytu w opcji oprocentowania stałego. Oferta oprocentowania jest całkiem ciekawa. Istnieje jednak kilka ograniczeń. Kredyt ze stałym oprocentowaniem nie może być udzielony na:

 1. refinansowanie kredytu hipotecznego,
 2. pożyczkę hipoteczną,
 3. zakup lokalu użytkowego,
 4. zakup w ramach przetargu,
 5. zabezpieczenia na innej/dodatkowej nieruchomości.

29. Eko kredyt na budowę domu lub zakup mieszkania

Istnieje możliwość uzyskania kredytu hipotecznego w opcji Eko. Jest to bardzo korzystne cenowo rozwiązanie, gdyż oprocentowanie kredytu będzie obniżone od standardowej stawki aż o 1,05 p.p (1,05% potocznie). Nieruchomość zostanie zakwalifikowana jako spełniająca zasady ekologiczne, jeśli spełni poniższe warunki.

Dom Eko

Budynek jednorodzinny o wskaźniku EP nieprzekraczającym:

 • 70 kWh/m2*rok dla budynków oddanych do użytkowania przed dniem 1.01.2022 r.
 • 63 kWh/m2*rok dla budynków oddanych do użytkowania po dniu 31.12.2021 r.

Lokal Eko

Lokal mieszkalny wydzielony w budynku jednorodzinnym o wskaźniku EP nieprzekraczającym:

 • 70 kWh/m2*rok dla budynków oddanych do użytkowania przed dniem 1.01.2022 r.
 • 63 kWh/m2*rok dla budynków oddanych do użytkowania po dniu 31-12-2021r.

lub

Lokal mieszkalny wydzielony w budynku wielorodzinnym o wskaźniku EP nieprzekraczającym:

 • 65 kWh/m2*rok dla budynków oddanych do użytkowania przed dniem 1.01.2022 r.
 • 58 kWh/m2*rok dla budynków oddanych do użytkowania po dniu 31-12-2021r.

Dla nieruchomości spełniających powyższe warunki bank obniży standardową marżę o 0,2 p.p (0,2% potocznie) w stosunku do marży bazowej. Energetyczne zapotrzebowanie trzeba wykazać poprzez świadectwo energetyczne. W przypadku braku dostarczenia świadectwa bak podwyższy oprocentowanie o 0,5 p.p (0,5% potocznie).

30. Bezpieczny Kredyt 2% w mBank

mBank dołączył do programu Bezpieczny Kredyt 2% jako jeden z ostatnich banków. Założenia programu to dopłata do raty, co finalnie skutkuje oprocentowaniem stałym na poziomie około 2%. Dopłaty trwają do 10 lat, a raty spłacasz w systemie rat malejących.

W czasie trwania dopłat, jeśli nabędziesz nową nieruchomość (poza drogą spadku), posiadaną wynajmiesz/zmienisz jej charakter/użyczysz lub sprzedasz, to tracisz dopłaty.

Bezpieczny kredyt 2% kierowany jest do osób, które nigdy nie posiadały nieruchomości mieszkalnej (domu, mieszkania). Wyjątkiem od tej reguły jest posiadanie do 50% udziałów w jednej nieruchomości mieszkalnej, która została nabyta w drodze spadku. Maksymalny wiek to 45 lat. W przypadku małżeństw lub par z dzieckiem warunek wieku musi być spełniony tylko przez jedną osobę.

Swoją ofertę bank targetuje przede wszystkim do klientów własnych oraz przeznaczonych na zakup lub budowę domu spełniających zasady kredytu EKO (Szczegóły powyżej w treści artykułu). Tylko w tych wypadkach oferta cenowa jest atrakcyjna. W innych niestety trzeba się liczyć z oprocentowaniem w trakcie dopłat znacznie przewyższającym 2%, a marża po zakończeniu okresu dofinansowania będzie wynosiła 3,49%.

Bank korzystniej liczy zdolność kredytową w programie Bezpieczny Kredyt 2%, jak w kredycie standardowym. Patrząc na rynek mBank przyjął defensywną postawę i jest kilka banków, które liczą korzystniej maksymalną kwotę kredytu.

Zdecydowanym plusem mBank jest czas weryfikacji wniosku. mBank na ten moment wydaje decyzję kredytową nawet w około 2 tygodnie od złożenia kompletu dokumentów.

W przypadku mBank nie ma możliwości, żeby połączyć Bezpieczny Kredyt 2% z kredytem bez wkładu własnego. Bank nie bierze udziału w programie Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego. Minimalny wymagany wkład własny w przypadku mBanku w Bezpiecznym Kredycie 2% to 20%.

Kto bierze kredyt hipoteczny w mBank?

W niektórych bankach łatwo określić, jaki jest target banku, w innych jest trochę trudniej. Mam wrażenie, że mBank to ta druga grupa. W mojej opinii hipotekę w mBanku mają osoby z przeróżnymi sytuacjami. Jeśli miałbym choć trochę podzielić na kategorie, to wskazałbym poniższe:

 1. osoby z niskim wkładem własnym,
 2. osoby starające się o Bezpieczny Kredyt 2%,
 3. stali klienci banku, korzystający z oferty Intensive, Active,
 4. osoby planujące nadpłatę kredytu,
 5. kredytobiorcy szukający banków dobrze liczących zdolność kredytową,
 6. osoby posiadające relatywnie krótko trwające zatrudnienie ,
 7. klienci szukający banku z profesjonalnym kontaktem online.

Plusy kredytu hipotecznego w mBank

W ofercie kredytu mieszkaniowego w tej instytucji finansowej jest wiele ciekawostek:

 1. niemal zerowe koszty startowe,
 2. możliwość uzyskania kredytu z niskim wkładem,
 3. ciekawe warunki dla stałych klientów, spełniających zasady oferty Intensive, Active,
 4. bardzo dobre warunki wcześniejszej spłaty,
 5. rewelacyjna bankowość elektroniczna,
 6. świetnie liczona zdolność kredytowa,
 7. liberalne podejście do akceptacji dochodów,
 8. produkty dodatkowe są wymagane tylko przez 5 lat,
 9. akceptacja zasiłku macierzyńskiego i dochodu na zwolnieniu z powodu ciąży,
 10. możliwość uzyskania kredytu na lokal użytkowy,
 11. osoby budujące lub kupujące dom/lokal mieszkalny spełniający zasady Eko kredytu hipotecznego.

Minusy kredytu hipotecznego w mBank

To nie jest idealny bank. Warto zwrócić uwagę, że ma też sporo słabych punktów:

 1. problemowy i długotrwały proces kredytowy,
 2. brak możliwości dostarczenia własnej wyceny nieruchomości,
 3. bank zupełnie nie polecany dla kredytów na budowę domu,
 4. bardzo wysoka stawka za ubezpieczenie na życie,
 5. niewielka liczba placówek stacjonarnych,
 6. możliwość uzyskania kredytu tylko do 67. roku życia.

Moja opinia na temat “mBank Kredyt hipoteczny”

W opiniach na temat kredytu mieszkaniowego w mBanku oferta prezentuje się jako jedna z ciekawszych. Zrealizowałem tam wiele kredytów. Pomimo tego w każdym przypadku napotykałem na mniejszej lub większe problemy. Jest to instytucja dla osób, które mogą dłużej czekać na decyzję kredytową oraz są cierpliwe. Jednak w kredycie hipotecznym nie bierze się tego, co ładne i łatwo przystępne. Kredyt zaciąga się w banku, gdzie są najbardziej pasujące i najlepsze warunki cenowe. mBank jest też dość mocno niesprecyzowany. W ofercie jest miejsce dla klientów uzyskujących niskie dochody. Ci mogą liczyć na wysoką zdolność kredytową. Kalkulator kredytowy mBanku wskazuje naprawdę wysokie poziomy zdolności względem reszty banków. Równolegle bank oferuje świetne warunki dla stałych klientów uzyskujących ponadstandardowe dochody. Dla każdego coś dobrego? Kończąc publikację, chciałem podkreślić, że jak zwykle należy dobrze się zastanowić i dokonać wyboru, uwzględniając swoje możliwości i wymagania.

Zapraszam do komentowania

Jeśli masz jakiekolwiek spostrzeżenia lub pytania dotyczące oferty kredytu hipotecznego w mBanku, koniecznie daj znać w komentarzu poniżej. Jeśli tylko będę potrafił, chętnie pomogę.

Formularz kontaktowy