x

Kredyty hipoteczne

Umowa o dzieło a kredyt hipoteczny

Umowa o dzieło jest obok umowy zlecenia rodzajem umowy cywilnoprawnej. Nazywana jest również “umową śmieciową”, ponieważ jest wygodnym rozwiązaniem dla pracodawców, którzy nie muszą odprowadzać składek ZUS, ani stosować innych zapisów, wynikających z Kodeksu Pracy. Z jednym wyjątkiem – jeśli pracodawca podpisze umowę o dzieło ze swoim pracownikiem pracującym na umowie o pracę, to wtedy taka umowa jest w pełni oskładkowana.

Jednak wciąż wiele osób decyduje się na zawarcie umowy o dzieło, ponieważ ma ona również pewne zalety dla pracownika. Ten rodzaj umowy daje mu bowiem pewną swobodę w realizacji zleconego dzieła.

Czy pracując na podstawie umowy o dzieło, można starać się o kredyt hipoteczny? Jest to częste pytanie osób, które chcą wziąć kredyt, ale podpisali umowę cywilnoprawną. Z poniższego artykułu dowiesz się, co możesz zrobić, żeby otrzymać kredyt hipoteczny, pracując na umowie o dzieło.

Spis treści

W niniejszym wpisie „Umowa o dzieło a kredyt hipoteczny” poruszę między innymi poniższe kwestie:

 1. czy pracując na umowie o dzieło, można otrzymać kredyt hipoteczny,
 2. jakie są kryteria, które musisz spełnić, żeby otrzymać kredyt hipoteczny,
 3. jak umowa o dzieło wpływa na liczenie zdolności kredytowej,
 4. jak się przygotować, żeby skutecznie złożyć wniosek o kredyt hipoteczny,
 5. jakie jest podejście różnych banków do umowy o dzieło,
 6. praktyczne porady dla osób, które pracują na podstawie umowy zlecenie i starają się o kredyt hipoteczny,
 7. lista dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o kredyt hipoteczny,
 8. czy kredyt na umowę o dzieło różni się od innych form zatrudnienia.

Umowa o dzieło – co to jest?

Umowa o dzieło podobnie jak umowa zlecenie jest rodzajem umowy cywilnoprawnej, która regulowana jest przepisami nie Kodeksu Pracy, a Kodeksu Cywilnego. Na podstawie tej umowy przyjmujący zobowiązuje się do realizacji określonego dzieła, a zamawiający do wypłaty wynagrodzenia. Jego wysokość powinna być w tej umowie określona. W przypadku umowy o dzieło najważniejszy jest efekt zleconej pracy. Może to być np. stworzenie strony internetowej, napisanie artykuły do publikacji w Internecie, namalowanie obrazu itd.

Osoba, która odpowiada za wykonanie dzieła, ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane dzieło, a zleceniodawca może zażądać usunięcia ewentualnych wad dzieła. Wykonawca dzieła jest zobowiązany do odprowadzenia podatku dochodowego. Jeśli kwota nie przekracza 200 zł, to wtedy stosuje się zryczałtowany podatek w wysokości 17%, a koszty uzyskania przychodu nie mogą zostać wzięte pod uwagę.

Umowa o dzieło daje dużą swobodę wykonawcy i z zasady nie narzuca warunków, miejsca, czy godzin, w których dzieło będzie realizowane. Jest to duża zaleta tego rodzaju umowy.

Kredyt hipoteczny na umowę o dzieło – czy to możliwe?

Od zawsze osoby, które pracowały na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło miały mniejsze szanse na kredyt hipoteczny. Choć banki wciąż preferują klientów z umową o pracę, to polityka instytucji finansowych daje możliwości, żeby postarać się uzyskać kredyt hipoteczny w takiej sytuacji. Będzie trudniej, oferta będzie okrojona, ale najważniejsze, że jest to możliwe.

Kryteria, które banki biorą pod uwagę w przypadku umowy o dzieło to stabilność i regularność dochodów oraz staż pracy. Minimalny okres obowiązywania umowy o dzieło wynosi zazwyczaj 12 miesięcy. Część banków zaakceptuje też krótszy staż, ale są to wyjątki. Jeżeli uzyskujesz dochody z czasowych umów o dzieło, a zlecenia pojawiają się sporadycznie, to bank może wydać negatywną opinię.

Potencjalny kredytobiorca powinien się wykazać ciągłością dochodów. Duże znaczenie ma również ich wysokość oraz to, czy zleceniodawca deklaruje chęć dalszej współpracy w przyszłości. Bank chce być pewien, że będziesz w stanie spłacać swoje zobowiązania.

Umowy cywilnoprawne nie przekreślają zatem Twoich szans na uzyskanie kredytu hipotecznego, o ile spełnisz wymagania stawiane przez bank i wykażesz się odpowiednią zdolnością kredytową.

Umowa o dzieło a kredyt hipoteczny – jak się liczy zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa różni się w zależności od formy zatrudnienia. Może się okazać, że przy umowie o dzieło będzie niższa niż np. w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony. Pewne jest to, że będziesz musiał/-a się wykazać dłuższym stażem pracy oraz wysokimi dochodami. Przy umowie o dzieło bank może nie wziąć całości Twoich wpływów na rachunek, ale tylko ich część, o czym dokładnie napiszę poniżej.

Przy badaniu zdolności kredytowej ważne są również:

 • wiek kredytobiorcy,
 • wysokość dochodów,
 • wysokość innych zobowiązań,
 • koszty utrzymania i liczba osób na utrzymaniu,
 • to, czy umowa o dzieło stanowi Twój dochód dodatkowy.

Ocena zdolności kredytowej przy umowie o dzieło jest bardziej restrykcyjna, ale nie jesteś bez szans na otrzymanie kredytu hipotecznego. Dotyczy to przede wszystkim osób, które mogą udokumentować regularność dochodów. Dużo zależy również od zawodu, który wykonujesz. Jeżeli jesteś np. informatykiem czy pielęgniarką to zapewne nie masz problemów ze znalezieniem zleceń, co działa na Twoją korzyść.

Ze swojej strony zalecam przygotowanie się do całego procesu, sprawdzenie ofert banków i porównanie ich podejścia do umów cywilnoprawnych.

Umowa o dzieło – najważniejsze parametry akceptacji dochodu

Warto wiedzieć, że większość banków, które będą oceniać Twoją zdolność kredytową, nie weźmie pod uwagę całości Twoich dochodów. Będą one pomniejszone o koszty uzyskania dochodu, które mogą wynosić 20% lub 50% (gdy twórca przekazuje swoje prawa autorskie). Nie oznacza to oczywiście, że bank negatywnie rozpatrzy Twój wniosek kredytowy, ale może np. przyznać Ci niższą kwotę kredytu. To, jaka wysokość dochodów zostanie uwzględniona przy badaniu zdolności kredytowej, zależy od polityki kredytowej danego banku. Jakie jeszcze parametry są istotne przy wnioskowaniu o kredyt hipoteczny?

Długość zatrudnienia

Wymogi dotyczące stażu w przypadku umowy o dzieło są podobne do tych, które występują przy umowie zlecenie. Zazwyczaj banki wymagają, by długość zatrudnienia wynosiła co najmniej 12 miesięcy. W niektórych bankach wystarczy udokumentować sześciomiesięczny staż. Zapewne zdziwi Cię fakt, że umowa o dzieło nie musi być podpisywana na długi czas do przodu. Wymogi banków w tej kwestii są dość liberalne i wystarczy wykazać, że umowa o dzieło będzie trwać np. jeszcze miesiąc. W tym aspekcie umowa o dzieło jest lepiej traktowana jak umowa o pracę na czas określony, gdzie banki wymagają minimum 6/12 miesięcy do przodu.

Ciągłość zatrudnienia

Niewielkie przerwy między zleceniami, stabilność i regularność dochodów z pewnością zostaną uznane przez bank za duży atut. Z kolei długie przerwy, które trwają dłużej niż 30 dni, oznaczają dla banku, że Twoja sytuacja finansowa jest niepewna. Musisz liczyć się z tym, że bank może odrzucić Twój wniosek.

Wpływy na rachunek

Udokumentowanie dochodów z tytułu umowy o dzieło jest kluczowe w przypadku kredytów hipotecznego. Zadbaj o to, żeby wynagrodzenie wpływało na Twoje konto. W przeciwnym wypadku będzie Ci trudno uzyskać pozytywną decyzję. Niewiele banków wyda pozytywną decyzję kredytową, jeśli pracodawca będzie wypłacał środki w gotówce.

Cykliczne wykonywanie umowy o dzieło

Cykliczne i powtarzające się zlecenia, to Twój atut, który będzie doceniony przez bank. Uzyskiwanie stałych i wysokich dochodów co miesiąc, to jeden najważniejszych warunków, który osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej muszą spełnić, żeby otrzymać kredyt hipoteczny.

Jeden zleceniodawca/pracodawca

Sytuacja każdego potencjalnego kredytobiorcy jest inna. W przypadku osób zatrudnionych na umowie o dzieło bank weźmie pod uwagę Twoje źródło dochodów i to na rzecz ilu zleceniodawców wykonujesz swoje usługi. Bank na pewno spojrzy przychylnie na Twój wniosek kredytowy, gdy pracujesz dla jednego zleceniodawcy, co zapewnia Ci stabilność i regularność dochodów. Jeśli jednak wykonujesz usługi dla kilku firm i osiągasz wysokie dochody, a zakres obowiązków jest podobny, to również masz szanse na kredyt.

Lista dokumentów do kredytu hipotecznego na umowie o dzieło

Do wniosku kredytowego należy dołączyć następujące dokumenty do kredytu hipotecznego:

 • potwierdzające Twoją tożsamość,
 • związane z nieruchomością,
 • potwierdzające Twoją sytuację finansową.

W pierwszym i drugim przypadku dokumenty są takie same niezależnie czy pracujesz na umowę o pracę, czy umowę o dzieło lub zlecenie. Różnice dotyczą dokumentów finansowych, które muszą dostarczyć osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych. Przy umowie o dzieło będą potrzebne:

 • kopie umów o dzieło za ostatnie 12 miesięcy,
 • wyciągi z konta potwierdzające wpływy wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło,
 • deklaracja podatkowa PIT-37 za ostatni rok lub dwa lata, wraz z UPO,
 • rachunki z umowy o dzieło za ostatnie 12 miesięcy,
 • zaświadczenie/oświadczenie o zatrudnieniu i dochodach na druku bankowym.

Banki i ich podejście do umowy o dzieło

Banki cenią sobie szczególnie klientów, którzy pracują na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Tacy klienci mają stabilne dochody i z punktu widzenia banku ryzyko ich niewypłacalności jest najmniejsze. Jednak coraz więcej banków ma ofertę dla tysięcy Polaków, którzy pracują na umowę o dzieło, tym bardziej że wiele z tych osób, to poszukiwani specjaliści. Sprawdźmy, gdzie warto złożyć wniosek o kredyt hipoteczny, jeśli pracujesz na umowie cywilnoprawnej.

Alior Bank

Alior Bank akceptuje dochody z tytułu umowy o dzieło, ale musisz spełnić następujące warunki:

 • umowa trwa minimum 12 miesięcy (standard rynkowy),
 • należy wykazać co najmniej 10 wpływów na konto z tytułu tej umowy lub co najmniej 4 wpływy przy rozliczeniu kwartalnym,
 • umowa o dzieło jest dochodem dodatkowym i nie może być dochodem dominującym.

BNP Paribas

BNP Paribas podobnie jak inne banki wymaga, by umowa o dzieło trwała co najmniej 12 miesięcy. Co wyróżnia tę ofertę? Bank zaakceptuje umowę o dzieło, jeśli stanowi dochód dodatkowy i jest to umowa funkcjonująca jednocześnie z umową o pracę w tej samej firmie. Wtedy wystarczy, że umowa będzie trwać jedynie 3 miesiące i będzie aktywna na dzień składania wniosku. Do oceny zdolności kredytowej bank przyjmie 80% wpływów na rachunek z tytułu umowy o dzieło.

BOŚ Bank

Nie można niestety napisać, że jest to bank otwarty na klientów, którzy pracują na umowach cywilnoprawnych. Podejście można nazwać dość zachowawczym, ponieważ umowa o dzieło musi trwać wstecz co najmniej 12 miesięcy, a do tego bank weźmie pod uwagę tylko 50% wpływów na rachunek. Niestety Twoja zdolność kredytowa może na tym ucierpieć.

BPS

BPS zaakceptuje umowę o dzieło, jeśli Twój staż wynosi już co najmniej 12 miesięcy. Warto jednak zaznaczyć, że banki spółdzielcze cenią szczególnie umowę o pracę.

Citi Handlowy

Citi Handlowy akceptuje źródło dochodu pochodzące z umowy o dzieło. Musisz się wykazać co najmniej 12 -miesięcznym stażem u jednego pracodawcy. Umowa musi być aktywna na dzień złożenia wniosku. Bank uznaje dochód, który wynika z wpływów na Twój rachunek, a do oceny zdolności kredytowej liczy się średnia z ostatnich 12 miesięcy.

ING Bank Śląski

ING Bank Śląski to bank, który od dłuższego czasu niezbyt przychylnie zerka w stronę umów cywilno-prawnych w tym umów o dzieło. Przez długi czas osoby zatrudnione w oparciu o tzw. umowy śmieciowe w ogóle nie mógłby ubiegać się o uzyskanie kredytu mieszkaniowego. Następnie bank wprowadził możliwość starania się o akceptację tego dochodu na zasadzie odstępstwa. Aż finalnie doczekaliśmy się, iż bank na stałe wprowadził twarde zasady akceptacji umowy o dzieło.

Należy spełnić poniższe warunki:

 • staż pracy na umowy zlecenie lub o dzieło to 24 miesiące,
 • staż pracy w obecnym miejscu to 12 miesięcy,
 • umowa musi trwać minimum 3 miesiące do przodu (rzadki wymóg wśród banków).

Zdolność będzie badana z 6 miesięcy, jeśli dostarczysz zaświadczenie. Jeśli dostarczysz oświadczenie, to z 12 miesięcy.

Relacja do dochodu głównego – dochód z umowy o dzieło traktujemy jako dochód dodatkowy, który może stanowić max 80% sumy pozostałych dochodów na wniosek (bez 800+).

mBank

mBank wyróżnia się na rynku swoim liberalnym podejściem do umów cywilnoprawnych. Jeśli chcesz uzyskać kredyt hipoteczny w tym banku, to musisz pracować na podstawie umowy o dzieło od co najmniej sześciu miesięcy. Bank uznaje 100% dochodów wpływających na rachunek.

Bank Millennium

Millenium akceptuje dochody z umowy o dzieło. Musisz się wykazać co najmniej 12-miesięcznym stażem, co jest standardem rynkowym, ale za to bank weźmie pod uwagę całość dochodów. Do oceny zdolności kredytowej liczy się niższa średnia z ostatnich 3 lub 12 miesięcy.

Pekao S.A.

Bank nie ma najlepszej oferty dla klientów, którzy wykazują dochody z tytułu umowy o pracę. Staż 12-miesięczny to norma, ale dla PEKAO liczą się dochody księgowe z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów, a nie wpływy na rachunek. Zmniejsza to Twoją zdolność kredytową nawet przy dobrych dochodach i stabilnej sytuacji finansowej.

PKO BP

Masz szanse na kredyt hipoteczny, gdy pracujesz na podstawie umowy o dzieło od co najmniej 12 miesięcy. Tylko 60% dochodów jest ujęte w badaniu zdolności kredytowej. PKO BP to nie jest bank mocno zorientowany na osoby uzyskujące dochody z umowy o dzieło.

Santander

Santander Bank zaakceptuje umowę o dzieło z krótszym stażem niż większość banków. Wystarczy, że Twój staż wynosi 6 miesięcy – ważne, żeby udowodnić stabilność dochodów. PIT za ostatni rozliczony rok musi potwierdzić minimum 70% dochodów wynikających z bieżącej umowy o dzieło. Bank uznaje 100% dochodów, które wpływają na Twój rachunek.

Spółdzielczy Bank Rozwoju

Bank udziela kredytów hipotecznych od niedawna. Dobra wiadomość jest taka, że akceptuje umowy cywilnoprawne. Masz umowę o dzieło? Musisz wykazać 12 miesięczny staż, a do analizy zdolności kredytowej bank wyciągnie średni dochód z tego okresu.

Kredyt hipoteczny na umowie o dzieło – o co należy zadbać

Obecnie w wielu bankach można otrzymać kredyt hipoteczny na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym na umowę o dzieło. Choć wciąż premiowana jest umowa o pracę, to oferta banków staje się coraz bardziej elastyczna. Na umowach cywilnoprawnych często pracują świetni specjaliści o wysokich dochodach, dla których należy wyciągnąć rękę.

Jeśli pracujesz na podstawie umowy o dzieło, to przed złożeniem wniosku należy przygotować wszystkie potrzebne dokumenty, potwierdzające dochody i ciągłość zleceń. Doświadczony ekspert kredytowy podpowie Ci, czy spełniasz warunki, żeby dostać kredyt hipoteczny w wybranym banku. Dla banku istotna jest zdolność kredytowa, ale też:

 • minimalny staż pracy, który wynosi zazwyczaj 12 miesięcy,
 • regularność i ciągłość dochodów – najlepiej, żeby nie było przerwy między umowami,
 • komplet umów i rachunków,
 • wpływy na rachunek bankowy.

Musisz też spełnić inne kryteria, które obowiązują każdego z klientów. Jednym z nich jest konieczność posiadania odpowiedniego wkładu własnego, który powinien wynosić co najmniej 10% -20% wartości nieruchomości. W przypadku umów cywilnoprawnych warto wnieść możliwie wysoki kapitał własny, zwiększając szanse na kredyt. Ważna jest również nienaganna historia kredytowa.

Umowa o dzieło a kredyt hipoteczny – współpraca ze mną!

Pracujesz na podstawie umowy cywilnoprawnej? Obawiasz się, że bank nie przyzna Ci kredytu? Nie rezygnuj ze swoich marzeń o własnym mieszkaniu. Jestem tutaj po to, żeby Ci pomóc. Jestem ekspertem kredytowym od 2009 roku. Mam dużą wiedzę i doświadczenie, dzięki czemu moi klienci mogą liczyć na fachowe wsparcie i zwiększyć swoje szanse na pozyskanie finansowania z banku.

Pomogłem skutecznie w ponad 1000 transakcji! Tyle transakcji zakończyło się sukcesem i pozytywną odpowiedzią ze strony banku. Wiele z tych transakcji było oparte o dochód z umowy o dzieło i zlecenie. Doskonale znam wymagania banku i potrafię dopasować ofertę do Twoich potrzeb.

Dzięki współpracy ze mną proces ubiegania się o kredyt hipoteczny będzie łatwiejszy i krótszy. Kolejną zaletą dla Ciebie jest to, że moje usługi są bezpłatne, ponieważ jestem wynagradzany przez bank za każdą udaną i zakończoną transakcję.

Podsumowanie “Kredyt hipoteczny na umowie o dzieło”

Mam nadzieję, że mój artykuł natchnął Cię optymizmem. Na umowie o dzieło masz możliwość starania się o kredyt i możesz liczyć na pozytywną decyzję banku. Musisz jednak spełnić pewne warunki, jak dłuższy staż i dość wysokie dochody. Bank może bowiem wziąć pod uwagę np. tylko 80% Twoich dochodów. Zmniejszy to Twoją zdolność kredytową, a kwota kredytu będzie ostatecznie niższa. Ważne jednak jest to, że zakup nieruchomość jest jak najbardziej realny.

Zapraszam do komentowania artykułu „Kredyt hipoteczny na umowie o dzieło”

W artykule starałem się ująć najważniejsze informacje o tym, jak starać się o kredyt, gdy Twój dochód pochodzi z umowy o dzieło. Sprawa jest trochę bardziej skomplikowana niż w przypadku np. tematu “umowa o dzieło a kredyt gotówkowy”. Na dobrą sprawę podobnie sytuacja się kształtuje, jeśli ktoś ma umowę zlecenie. W przypadku kredytu hipotecznego pewne kwestie są powtarzalne.

Masz wątpliwości? Nie wahaj się i koniecznie daj znać w komentarzu. Chętnie odpowiem na wszystkie Twoje pytania.

Formularz kontaktowy