x

Kredyty hipoteczne

Wypis z rejestru gruntów – ile kosztuje i jak go uzyskać?

Załóżmy taki scenariusz: planujesz zakup działki lub domu na kredyt. Znalazłeś swoją wymarzoną nieruchomość i udajesz się do banku, żeby dowiedzieć się, jakich dokumentów będziesz potrzebować do kredytu hipotecznego. Uprzejma pani w okienku podaje Ci całkiem pokaźną listę dokumentów do zebrania. A wśród nich z całą pewnością znajdzie się tajemniczo brzmiący wypis z ewidencji rejestru gruntów oraz wyrys z map ewidencyjnych. I tu bardzo często następuje chwilowa konsternacja. Bo o ile o zaświadczeniach z pracy, umowach przedwstępnych, wycenach, coś pewnie słyszałeś, o tyle wiele osób do tego momentu z wypisem i wyrysem nie miała styczności. To oczywiście niejedyna sytuacja, w której będziesz potrzebować wypisu i wyrysu, ale z całą pewnością jedna z najczęściej spotykanych. 

Spis treści

W dzisiejszym artykule “Wypis z rejestru gruntów – ile kosztuje i jak go uzyskać” znajdziesz informacje:

 1. co to jest wypis z rejestru gruntów,
 2. jak uzyskać i ile kosztuje zdobycie dokumentu z katastratu,
 3. w jakich sytuacjach może Ci się przydać wypis z ewidencji,
 4. ile  będziesz czekał na przygotowanie wypisu z rejestru gruntów.

Co to jest wypis z rejestru gruntów?

Najprościej rzecz ujmując, wypis z rejestru gruntów jest dokumentem, w którym znajdziesz wszystkie dane na temat danej nieruchomości, a także jej właściciela/właścicieli. Szczegóły reguluje Ustawa z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne. Bardzo często, łącznie z wypisem z rejestru gruntów, będziesz potrzebować również wyrysu z map ewidencyjnych, czyli informacji z ewidencji gruntów i budynków, przedstawionych w formie mapy.

Standardowo wypisu z rejestru gruntów zawiera informacje:

 1. dane właściciela nieruchomości,
 2. dane działki ( m in. adres, numer działki, obręb ewidencyjny, numer księgi wieczystej, metraż),
 3. przeznaczenie działki,
 4. w przypadku domu dodatkowo znajdować się będą informacje o nieruchomości mieszkalnej.

Kto wydaje wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej?

Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej wydaje organ administracji publicznej właściwy miejscowo dla położenia nieruchomości – nie dla Twojego miejsca zamieszkania. Przykład: mieszkasz w Krakowie, chcesz kupić dom w Gdańsku. Wypis i wyrys zostanie wydany w urzędzie w Gdańsku. Gdzie konkretnie? 

W przypadku małych miejscowości wniosek o wydanie wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu z mapy ewidencyjnej należy złożyć w starostwie powiatowym.

Jeśli dana nieruchomość znajduje się w dużym mieście na prawach powiatu (na przykład Warszawa), to wtedy wniosek o wypis i wyrys składasz we właściwym urzędzie miejskim, w wydziale zajmującym się geodezją i katastrem.

W jaki sposób uzyskać wypis z rejestru gruntów?

Jesteś osobą uprawnioną do otrzymania dokumentów. Jak uzyskać wypis i wyrys? Oba dokumenty możesz uzyskać na podstawie złożonego wniosku. Na początek musisz mieć numer ewidencyjny działki, dla której chcesz uzyskać wypis i/lub wyrys z ewidencji. Numer ewidencyjny działki znajdziesz w księdze wieczystej, akcie notarialnym lub uzyskasz go w starostwie powiatowym/urzędzie miejskim.

Osobista wizyta w starostwie powiatowym lub urzędzie miejskim

Pamiętaj, że wniosek o wydanie dokumentu składasz w urzędzie odpowiednim dla położenia działki – nie dla Twojego miejsca zamieszkania.

Skorzystaj z EPUAP

Od kilku lat polskie urzędy przechodzą transformację cyfrową. Wiele, niestety nie wszystkie urzędy dają możliwość, żeby uzyskać wypis i wyrys z ewidencji poprzez epuap. Wniosek możesz potwierdzić kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub poprzez posiadanie konta w jednym z kilku banków np. ING Bank Śląski, PKO BP, Millennium i kilka innych.

Wniosek o wydanie wypisu złożony mailowo/pocztowo

Na początek wejdź na stronę odpowiedniego starostwa powiatowego lub urzędu miejskiego. Znajdź zakładkę z wydziałem geodezji i nieruchomości. Najczęściej odnajdziesz w tym miejscu spis pracowników urzędu, wraz z numerami telefonów, adresami e-mail oraz opisem, za co dany urzędnik odpowiada. Czasami bywa tak, że kilku pracowników odpowiada za wydawanie wypisów i wyrysów. W takim przypadku zadzwoń do jednego z nich i upewnij się, do kogo konkretnie masz kierować swoją sprawę. W ten sposób uzyskasz adres (czy to fizyczny, czy też mailowy) pracownika, do którego masz kierować wniosek. Wzór wniosku może być, ale nie musi, na stronie urzędu. Na szczęście wzór wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków jest ujednolicony dla wszystkich urzędów w Polsce. Możesz poprosić o niego pracownika Twojego urzędu lub pobrać ze strony rządowej www.obywatel.gov.pl  Kwestie związane z regulacjami dotyczących wypisów i wyrysów z ewidencji reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. poz. 1322). Wniosek stanowi załącznik nr 4 do tego rozporządzenia. 
Następnie wypełniasz wniosek, wysyłasz go do pracownika, wnosisz opłatę za wypis – i czekasz na gotowe dokumenty.

Kto może uzyskać wypis z rejestru gruntów?

Kto może starać się o uzyskanie wypisu z rejestru gruntów czy też wyrysu z map:

 • właściciele i współwłaściciele nieruchomości. Osoby te nie muszą wykazywać powodów, dla jakich chcą uzyskać wypis czy wyrys.
 • osoba, która ma prawo zarządzać nieruchomością;
 • osoba lub przedsiębiorstwo, które ma prawne powody do uzyskania wyrysu czy wypisu, czyli posiada wymagany interes prawny. Może to być na przykład organ administracyjny (chociażby sąd powszechny rozpatrujący sprawę spadkową) lub osoba, która udowodniła, że ma uzasadniony interes prawny (na przykład osoba, która stwierdzone przez sąd prawa do spadku).
 • operatorzy sieci energetycznych lub sieci telekomunikacyjnych.

Interes prawny

Zatrzymajmy się na moment przy pojęciu interes prawny. Wielu z Was pewnie myśli, że jeśli chce zakupić dom czy działkę, to ma w takim przypadku uzasadniony interes prawny, by bez problemu uzyskać wypis z ewidencji gruntów i budynków dla banku. Otóż nie. Interes prawny to taki, który można poprzeć konkretnymi, istniejącymi normami prawa. Zakup nieruchomości to interes fizyczny, nie prawny. Zatem na pytanie, czy kupujący działkę lub dom może uzyskać samodzielnie wypis z rejestru gruntów, lub wyrys z map – odpowiedź brzmi: nie, nie może. Musi poprosić o jego podjęcie osobę sprzedającą nieruchomość.

Wypis z rejestru gruntów – cena

Opłatę wnosisz za wypis jednej nieruchomości w granicach jednego obrębu ewidencyjnego (oprócz ostatniej pozycji). Jeśli masz kilka działek w jednym obrębie ewidencyjnym to poniesiesz jedną opłatę za całość. Najczęściej wymagany będzie od Ciebie pełny wypis i wyrys.

Ile kosztuje wypis i wyrys z ewidencji gruntów:

 • 50 zł za wydruk samego wypisu;
 • 40 zł za elektroniczną wersję samego wypisu;
 • 150 zł za wydruki wypisu i wyrysu;
 • 140 zł za elektroniczną wersję wypisu i wyrysu;
 • 30 zł za wydruk wypisu bez danych osobowych;
 • 24 zł za wypis bez danych osobowych w formie elektronicznej;
 • 15 zł za uproszczony wypis z rejestru, zarówno w formie papierowej, jak też elektronicznej. Uwaga, to jest cena za jedną działkę ewidencyjną. Przy wypisie z większej ilości działek cena jest inna. 

Opłatę uiszczasz albo w kasie urzędu, albo przelewem na podane przez urząd konto bankowe.

Ile się czeka na wypis z rejestru gruntów?

Urząd każdorazowo poinformuje Cię, ile będziesz musiał poczekać na przygotowanie dokumentów. Zazwyczaj nie potrwa to dłużej niż 2-14 dni. Wypis możesz otrzymać pocztą tradycyjną lub mailową, lub odebrać osobiście we właściwym urzędzie.

Termin ważności wypisu z rejestru gruntów

Różnie jest to widziane. Przyjęło się, że jest to 3 miesiące, ale w kilku bankach termin ważności tego dokumentu jest nawet 6 i więcej miesięcy.

Kiedy potrzebny jest wypis z rejestru gruntów?

Istnieje pewien katalog zdarzeń, w które standardowo będą wymagały uzyskanie tego dokumentu. Najczęściej wypis i wyrys będą wymagane w następujących przypadkach:

Wybudowałeś dom i musisz dokonać wpisu do księgi wieczystej

Szczęśliwie zakończyłeś budowę swojego wymarzonego domu. Na pewno nie odbyło się to bez zgrzytów, ale najważniejsze, że osiągnąłeś efekt końcowy – Twój dom jest gotowy. Co teraz? Jak dopisać dom do księgi wieczystej? Musisz złożyć wniosek do sądu rejonowego o ujawnienie budynku w księgach wieczystych. Niezbędnymi dokumentami będą w tym przypadku właśnie wypis oraz wyrys z rejestru gruntów.

Planujesz nabyć lub sprzedać nieruchomość

Potrzeba zdobycia wypisu z ewidencji pojawia się, gdy chcesz nabyć dom jednorodzinny, lokal usługowy  lub działkę. Nie jest to wymagane do nabycia mieszkania.

Operat szacunkowy

Potrzebny jest Ci operat szacunkowy nieruchomości, na przykład do uzyskania kredytu hipotecznego w banku. Coraz częstszą praktyką jest zlecanie sporządzenia operatu szacunkowego również przez osoby sprzedające nieruchomość. Pozwala to na dokładniejsze ustalenie ceny sprzedaży oraz na skrócenie czasu potrzebnego na załatwianie formalności bankowych przez kupującego (o ile kupujący posiłkuje się kredytem hipotecznym).

Podział nieruchomości

Jesteś właścicielem dużej działki, planujesz ją podzielić na kilka mniejszych i korzystnie sprzedać. Do dokonania podziału potrzebny będzie wypis z rejestru gruntów.

Założenie księgi wieczystej

Jeśli Twoja nieruchomości nie ma założonej księgi wieczystej, to do wniosku o założenie musisz skompletować dokumenty z katastru.

Podsumowanie “wypis z rejestru gruntów”

Ostatnimi czasy zdecydowana większość transakcji, które przeprowadzam to zakup nieruchomości na rynku pierwotnym lub budowy domów. Dokumenty z ewidencji są tymi, których najczęściej moi klienci nie posiadają. Jednocześnie zdobycie ich bywa czasochłonne. Warto przygotować sobie komplet “papierów” odpowiednio wcześnie, żeby nie wstrzymywać procesu starania się o kredyt hipoteczny z powodu “błahego” wypisu i wyrysu z ewidencji. Powyższy dokument ma na celu wesprzeć Ciebie i być ściągą, jak to zrobić najlepiej i najszybciej.

Zapraszam do komentowania

Jeśli masz jakiekolwiek pytania w kwestii dokumentów, to zapraszam do komentowania poniżej.

Formularz kontaktowy