x

Kredyty hipoteczne

Jak prawidłowo załatwić kredyt hipoteczny przez pełnomocnika?

Podpisanie wniosku lub umowy kredytowej przez wszystkich wnioskodawców w Twojej sytuacji jest skomplikowane? Czy któryś z wnioskodawców przebywa poza granicami Polski? Jeśli tak, to warto pomyśleć o załatwieniu formalności związanych z kredytem hipotecznym przez pełnomocnika. Dzięki takiemu rozwiązaniu jest mniej formalności, kosztów oraz przyśpieszony jest cały proces. Ale oczywiście wiadomo, jak to z bankami bywa – procedury, regulaminy, zasady. Jest to dość skomplikowane i kilka kwestii przed złożeniem wniosku lub podpisaniem umowy należy rozważyć.

Spis treści

W dzisiejszym wpisie “Jak prawidłowo załatwić kredyt hipoteczny przez pełnomocnika?” przeczytasz między innymi o tym:

 • kiedy warto rozważyć współpracę z pełnomocnikiem,
 • jak załatwić upoważnienie, jeśli pełnomocnik przebywa poza Polską,
 • jakie są akceptowane formy pełnomocnictwa,
 • do jakich czynności należy upoważnić pełnomocnika.

Co to jest pełnomocnictwo do kredytu hipotecznego?

Pełnomocnictwo to jednostronne oświadczenie wnioskodawcy (mocodawcy), na mocy którego inna osoba (pełnomocnik) staje się upoważniona do działania w imieniu mocodawcy celem organizacji kredytu hipotecznego. Dzięki pełnomocnictwu osoba upoważniona może załatwić wszelkie czynności związane z uzyskaniem kredytu hipotecznego na rzecz mocodawcy bez jego udziału.

Kto może być pełnomocnikiem?

Osoba, która będzie Ciebie reprezentowała, musi być przede wszystkim godna zaufania. Pełnomocnik dostaje możliwość podejmowania wiążących decyzji, za które Ty będziesz odpowiadać. Będzie to osobista odpowiedzialność zarówno prawna, jak i finansowa. Wniosek kredytowy to wiele zgód, oświadczeń i deklaracji. Jakiekolwiek niezgodności podane przez pełnomocnika będą w pierwszej kolejności obciążać Ciebie. Oczywiście pełnomocnik nie może kłamać, pomijać istotnych faktów, postępować wbrew Twoim wytycznym. W związku z tym dobrze jest, by pełnomocnikiem był ktoś z najbliższej rodziny, przyjaciół lub prawnik. Osoba upoważniona musi być oczywiście pełnoletnia.

Co powinno zawierać upoważnienie notarialne?

Upoważnienie musi wyczerpywać wszystkie czynności bankowe niezbędne do wykonania celem przyznania kredytu, podpisania umowy, zastosowania zabezpieczeń bankowych oraz wypłaty kredytu. Notarialne pełnomocnictwo musi być zatem bardzo dobrze napisane, by żaden z banków nie podniósł kwestii braków i niemożności dokończenia procesu kredytowego. Teoretycznie każdy z notariuszy powinien dysponować odpowiednio przygotowanym drukiem, uwzględniającym wszystkie potrzebne czynności. Niemniej należy zwrócić uwagę, by obligatoryjnie w pełnomocnictwie znalazło się upoważnienie do:

 1. złożenia wniosku kredytowego,
 2. zgody na sprawdzenie w BIK i bazach gospodarczych,
 3. zgody na przekazanie danych osobowych celem wykonania wyceny nieruchomości,
 4. złożenia wniosku o ustanowienie hipoteki zwykłej,
 5. podpisania umowy o założenie rachunku bankowego,
 6. podpisania umowy karty kredytowej,
 7. podpisania umowy polisy życiowej,
 8. wniosku o wypłaty środków z kredytu,
 9. podania niezbędnych informacji, składania wszelkich oświadczeń, zapewnień, wniosków kredytowych oraz podpisywania stosownych dokumentów,
 10. reprezentacji przed notariuszem i sądami (w tym wieczystoksięgowym).

Jakie są akceptowane formy pełnomocnictwa?

Na potrzeby kredytu hipotecznego dopuszczalne są dwie formy pełnomocnictwa. W zależności wewnętrznych regulacji banku może to być upoważnienie notarialne lub upoważnienie na druku bankowym. Notarialne pełnomocnictwo jest akceptowane w każdym banku. Musi zawierać wszystkie istotne kwestie związane z zaciągnięciem kredytu hipotecznego. Upoważnienie na druku bankowym nie jest dostępne w każdej instytucji bankowej. Odpowiedni druk dla osoby trzeciej przygotowały m.in. Millennium, ING Bank Śląski.

Odpowiedzialność pełnomocnika

Pełnomocnik, o ile działa w ramach udzielonego mu pełnomocnictwa, nie ponosi żadnej odpowiedzialności. W odniesieniu do kredytu hipotecznego nie będzie zobowiązany do spłaty raty w przypadku, gdyby właściwi kredytobiorcy przestali je spłacać. Pełnomocnik nie będzie również odpowiadał za przekazanie błędnych danych, jeśli został umyślnie wprowadzony w błąd przez mocodawcę. Odpowiedzialność pełnomocnika pojawia się np. w sytuacji, gdy ten wystąpił poza nadane mu pełnomocnictwo lub podał nieprawdziwe dane.

Prawidłowe podpisanie dokumentów przez pełnomocnika do kredytu

Niby prosta sprawa, a jednak nieprawidłowe podpisanie dokumentów może wymagać ponownego wykonania czynności. Koniecznie musisz dopytać się w swoim banku, jaka jest wymagana formuła. Najbardziej restrykcyjne rozwiązanie, z jakim się spotkałem, to konieczność podpisania dokumentów na każdej stronie z poniższą formułą.

Z upoważnienia (imię i nazwisko upoważniającego) podpis osoby podpisującej

Można wykonać sobie pieczątkę na potrzeby podpisania umowy kredytowej. Dokumenty do umowy liczą od kilkudziesięciu do nawet 100 stron. Pieczątka potrafi znacznie przyśpieszyć proces podpisywania. Nie będzie też sytuacji, w której analityk, niczym aptekarz, będzie mieć zastrzeżenia do podpisów – na przykład że dwa podpisy ze stu są nieczytelne – i zaprosi do ponownej wizyty w banku. Miałem kilku klientów, którzy w ten sposób się przygotowali.

Koszty ustalenia pełnomocnictwa notarialnego

Koszty pełnomocnictwa notarialnego nie są duże. Za sporządzenie pełnomocnictwa opłata u notariusza wynosi w przypadku pełnomocnictwa do dokonania jednej czynności 30 zł. Przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności – 100 zł.

Ile odpisów pełnomocnictwa trzeba pobrać?

Na wszelki wypadek do procesu wnioskowania o kredyt należy pobrać przynajmniej trzy odpisy upoważnienia. Jeden z odpisów otrzyma bank, drugi – sąd wieczystoksięgowy, trzeci natomiast warto  mieć w razie nieprzewidzianej sytuacji. Nawet jeśli okaże się, że wymagane jest dostarczenie dodatkowego dokumentu, można za nieduże pieniądze zrobić notarialną kopię.

Kiedy warto załatwiać kredyt hipoteczny przez pełnomocnika?

Pełnomocnik zazwyczaj rzadko jest potrzebny, ale znam kilka takich przypadków, w których warto instytucję pełnomocnika rozważyć.

1. Kredytobiorca przebywa poza granicami Polski

To chyba najbardziej ewidentny przypadek, kiedy warto upoważnić osobę trzecią. Proces organizacji finansowania składa się z kilku etapów i trudno oczekiwać, żeby wnioskodawcy brali dwu- lub trzymiesięczny urlop lub kilkukrotnie przylatywali do Polski. Upoważnienie znacznie uprości kwestie formalne.

2. Ciąża

Wiele kobiet przechodzi okres ciąży dość ciężko. Złe samopoczucie, problemy z mobilnością, mała odporność na stres, a nawet wymuszony pobyt w szpitalu to powody, dla których warto rozważyć współpracę z pełnomocnikiem. W tym wypadku do funkcji pełnomocnika najczęściej zostaje wyznaczony mąż lub partner mocodawczyni.

3. Duża ilość kredytobiorców

97% kredytów, jakie pomagam uzyskać, jest dla jednej lub maksymalnie dwóch osób. Bywają jednak przypadki znacznie bardziej skomplikowane. Kredyt hipoteczny z rodzicami, zakup nieruchomości z rodzeństwem, a czasem jeszcze inne mniej lub bardziej dziwne konstelacje. Ciężko zebrać w jednym miejscu więcej niż dwie osoby ze względu na różne miejsca zamieszkania, różny charakter pracy, notoryczne korki na mieście lub problemy z dziećmi.

4.Kredyt hipoteczny podczas wakacji

Kredyt mieszkaniowy jest wieloetapowym procesem. Zdarza się, że trzeba coś dodatkowo dostarczyć, podpisać lub wyjaśnić. Bieżący kontakt nie tylko telefoniczny jest wręcz wymagany. Jedno- lub dwutygodniowa prezerwa w kontakcie z wnioskodawcami jest bardzo problematyczna. Nie zawsze można poczekać na powrót wnioskodawców z wakacyjnych wojaży.

5. Jeden z kredytobiorców jest seniorem

Kilka razy z różnych powodów zdarzyło mi się, że wnioskodawcą o hipotekę był senior. Pełnomocnictwo dla dzieci lub wnucząt było bardzo dobrym rozwiązaniem. O ile dziś kredyt hipoteczny jest bardzo popularnym zjawiskiem, o tyle w czasach naszych dziadków było to bardzo rzadkie. Upoważnienie pomaga zlikwidować stres, zmniejsza problemy z mobilnością starszych ludzi.

Podpisanie pełnomocnictwa poza terenem Polski

Ustanowienie pełnomocnictwa na terenie Polski jest proste. Wizyta w banku, u pośrednika lub u notariusza. Zdecydowanie bardziej skomplikowana jest sytuacja, w której wnioskodawca przebywa poza granicami Polski i nie ma możliwości przyjazdu. Całe szczęście żyjemy w cywilizowanym świecie i nawet na tego typu kwestie przewidziane są rozwiązania. Oba opisuję poniżej.

1. Pełnomocnictwo poprzez konsula

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej konsul może wykonywać czynności notarialne. Pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego lub w innej formie szczególnej może zostać sporządzone tylko wtedy, gdy leży to w interesie państwa lub obywatela polskiego i wywrze ono skutki prawne na terytorium RP. Konsul może odmówić dokonania czynności, jeśli ta byłaby sprzeczna z prawem lub zaburzyłaby porządek społeczny.

2. Pełnomocnictwo poprzez zagranicznego notariusza

Dokument ten nie jest z miejsca akceptowany na terenie Polski. Koniecznie jest uzyskanie tzw. klauzuli apostille. Jest ona poświadczeniem dokumentu sporządzonego w jednym państwie, umożliwiające jego użycie w innym państwie. Zasady stosowanie tych specyficznych dokumentów określa konwencja haska z 1961 roku. Poza legalizacją tego typu pełnomocnictwa konieczne jest przysięgłe tłumaczenie dokumentu.

Ryzyka organizacji kredytu przez pełnomocnika

Organizacja kredytu załatwiana osobiście jest nastawiona na ryzyko. To dość zrozumiałe, gdyż jest wieloetapowy, złożony proces. Jeszcze mocniej należy się martwić, jeżeli robisz to przez pełnomocnika. Musisz mieć naprawdę dużo zaufania by powierzyć komuś reprezentację Twojej osoby. Nie wiadomo czy poprosić o to członka bliskiej rodziny, a może prawnika, który będzie reprezentował Twoje interesy? Należy dobrze się zastanowić jak i komu powierzyć Twoje sprawy w czyjeś ręce. Jeśli już się zdecydujesz musisz wiedzieć że o ryzykach jakie na Ciebie czyhają.

 1. Konsekwencje związane z podaniem nieprawdziwych danych we wniosku.
 2. Zgoda na warunki kredytu, na które byś się nie zgodził samemu załatwiając kredyt.
 3. Konieczność ponownego przyjazdu do Polski, gdyby okazało się że pełnomocnictwo jest niepełne, w związku z czym jest brak możliwości dokończenia procesu zakupu nieruchomości.

Podsumowanie

Uważam, że umowę należy podpisywać we własnym zakresie. Jeśli jednak sytuacja ułożyła się tak, że nie bardzo jest to możliwe, wtedy warto rozważyć pełnomocnictwo. Ubieganie się o kredyt hipoteczny przez pełnomocnika to dodatkowe formalności. Czasem mniejsze, czasem większe, ale konieczne jest zgłębienie tematu dla danego banku, gdyż nie ma liniowego, standardowego podejścia. Mam nadzieję że powyższy artykuł pozwoli Ci uniknąć choć części kłopotów i przygotuje Cię do prawidłowego procesu uzyskania kredytu.

Zapraszam do komentowania

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ubiegania się o kredyt hipoteczny przez pełnomocnika, śmiało komentuj poniżej. Chętnie odpowiem na wszystkie wątpliwości i pytania.

Formularz kontaktowy