x

Wniosek kredytowy

Zaświadczenie o zarobkach do kredytu hipotecznego

Zaświadczenie o zarobkach to jeden z podstawowych dokumentów, jaki trzeba złożyć wraz z wnioskiem o kredyt hipoteczny. Zaświadczenie o zatrudnieniu jest wymagane dla wszystkich osób uzyskujących dochód z tytułu umowy o pracę. Część banków wymaga również takiego dokumentu dla osób uzyskujących dochód z umowy-zlecenia lub umowy o dzieło. Nie ma jednego uniwersalnego druku zaświadczenia o dochodach. Banki mają swoje indywidualne sposoby wyliczania zdolności. W związku z tym każdy z nich ma zaprojektowany własny wzór zaświadczenia. W pracy w charakterze specjalisty ds. kredytów hipotecznych spotkałem się z kilkunastoma firmami, które dane o zatrudnieniu i zarobkach pracownika wypełniają na wewnętrznych drukach firmowych. Banki akceptują takie sytuacje, ale obligatoryjnie na zaświadczeniu muszą znaleźć się wszystkie informacje z bankowego druku.

Spis treści

W dzisiejszym artykule “Zaświadczenie o zarobkach do kredytu hipotecznego” dowiesz się:

 1. czym jest zaświadczenie o dochodach,
 2. jak prawidłowo wypełnić druk o zarobkach,
 3. jak banki weryfikują i ustalają dochód,
 4. zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – online czy oryginał,
 5. jakie są najczęściej popełniane błędy podczas wypełnienia zaświadczenia.

Czym jest zaświadczenie o dochodach?

Zaświadczenie o dochodach to bankowy formularz, który zawiera informacje o Twoim zatrudnieniu. Standardowo formularz ten zawiera poniższe informacje:

 • data wystawienia,
 • dane pracodawcy (nazwa firmy, KRS/NIP/REGON, dane adresowe i inne),
 • dane osobiste pracownika (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania i inne),
 • nazwa stanowiska,
 • data zatrudnienia,
 • czy umowa jest terminowa czy bezterminowa,
 • rodzaj posiadanej umowy (umowa o pracę, umowa zlecenie lub o dzieło),
 • wysokość wynagrodzenia (podstawa, premie, prowizje),
 • podpisy przedstawiciela firmy i pracownika.

Zaświadczenie o zatrudnieniu powinno zawierać oświadczenia, iż pracodawca nie jest w stanie upadłości lub likwidacji.

Czy pracodawca ma obowiązek wystawienia zaświadczenia o zarobkach?

Mylne jest przeświadczenie, iż pracodawca ma obowiązek, aby wystawić zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach. W żadnych przepisach prawa pracy nie ma takiego zapisu, który by obligował pracodawcę do wypełnienia informacji na temat Twojej pracy. W praktyce odmowa pracodawcy w kwestii wydania takiego dokumentu zdarza się bardzo rzadko. Nie znam ani jednego takiego przypadku pracując w branży kredytów hipotecznych od 2009 roku.

Jak prawidłowo wypełnić zaświadczenie o zarobkach?

Podstawowa kwestia to kompletność dokumentu. Należy wypełnić wszystkie wymagane pola i zaznaczyć wszystkie checkboxy. Zaświadczenie o dochodach musi wystawić upoważniona osoba (np. kadrowa, księgowa, szef, prokurent). Osoba wypełniająca musi w wyznaczonym do tego miejscu podpisać się, postawić pieczęć firmową oraz uzupełnić datę wystawienia. W części zaświadczeń o dochodach musi podpisać się również pracownik składający wniosek o kredyt hipoteczny. Zabronione jest również zmienianie wynagrodzenia z brutto na netto oraz odwrotnie. Wynagrodzenia musi być wyliczone z okresu, jaki bank wymaga. Jeśli bank liczy zdolność kredytową z 3 miesięcy, nie można zmieniać tej części i podawać danych z innego okresu np. z 6/9/12 miesięcy.

Termin ważności zaświadczenia o zatrudnieniu

Zaświadczenia o zatrudnieniu nie są bezterminowe. Decyduje data wystawienia, którą potwierdza pracodawca. Druk jest ważny, jeśli na moment składania wniosku jest nie starszy niż 30 dni. W dosłownie kilku bankach okres ten jest wydłużony do 60 dni. Warunek ten jest spełniony, jeśli na moment złożenia wniosku, rejestracji w systemie lub wpływu do centrali (zależne od banku) dokument nie przekroczył terminu ważności. Niemniej należy być przygotowanym na to, że analityk ma prawo poprosić o aktualizację zaświadczenia w trakcie analizy kredytowej.

Zaświadczenie o zatrudnieniu o zarobkach – skąd wziąć

Aktualne druki powinna przekazać osoba, która zajmuje się organizacją kredytu hipotecznego. Nie polecam ściągać z Internetu, nawet ze strony banku, gdyż zdarza się, że znajdziesz nieaktualne formularze lub wzory przeznaczone do innego produktu, np. kredytu gotówkowego. Możesz skontaktować się ze mną, a podeślę Ci aktualny druk. Namiary znajdziesz na mnie w dziale kontakt.

W jaki sposób banki weryfikują zaświadczenie o zarobkach?

Każdy bank ma własną politykę akceptacji dochodu do kredytu hipotecznego. W części banków zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach porównuje się z wpływami z wynagrodzenia z wyciągów. Jeśli dochody nie są przelewane na konto, to może być potrzeba przedstawienia zaświadczenia z ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) o podstawie naliczania składek brutto. W części banków stosuje się również weryfikację telefoniczną. Analityk lub pracownik upoważniony telefonuje do pracodawcy celem potwierdzenia danych z zaświadczenia. Jednakże w świetle przepisów RODO bardzo rzadko pracodawca potwierdza dane z formularza.

Prawdziwość danych na zaświadczeniu o dochodzie

Przestrzegam przed składaniem zaświadczenia o zarobkach zawierającego nieprawdziwe dane. Takie działanie naraża wnioskodawcę na duże nieprzyjemności, z postępowaniem karnym włącznie. Zgodnie z obowiązującym kodeksem karnym za podawanie nieprawdziwych danych grozi do 8 lat ograniczenia wolności. Bynajmniej nie są to “strachy na lachy”. Znam przypadki, gdzie bank podjął decyzję o zgłoszeniu próby wyłudzenia.

Oryginał czy wersja elektroniczna?

Co do zasady należy przyjąć, że do złożenia wniosku kredytowego musisz posiadać oryginał zaświadczenia o zarobkach. Dokument musi być podpisany przez Twojego pracodawcę, czasem również przez Ciebie. Warto wiedzieć, iż obecnie większość banków akceptuje elektroniczne wersje druków zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach. Dokument ten jednak należy przesłać w formie online, która pozwoli zweryfikować podpis elektroniczny osoby, która na takim zaświadczeniu się podpisała. Najczęściej będzie to realizowane przez program Szafir.

Wyciągi bankowe

Do wniosku wraz z kompletem dokumentów będziesz musiał przygotować wyciągi z rachunku bankowego, na które wpływa Twoje wynagrodzenie. W zależności od banku mogą to być same potwierdzenia lub dokumenty, które zawierają wszystkie informacje. Możesz skorzystać z wydruku z bankowości elektronicznej. Istotnym jest, żeby był to dokument opatrzony klauzulą dokumentu elektronicznego, czyli takiego, który nie wymaga pieczęci. Koniecznie musi zawierać informacje o numerze rachunku i jego właścicielu. Wyciągi muszą być wygenerowane za 3/6/12 miesięcy, co wynika z indywidualnych zasad banku.

Zaświadczenie z ZUS o odprowadzanych składkach

Jest to drugi sposób na potwierdzenie legalności i wysokości dochodu. Zaświadczenie otrzymasz do 7 dni od daty zgłoszenia w terenowym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub od ręki poprzez stronę ZUS PUE, jeśli masz założony Profil Zaufany (nie mylić z podpisem elektronicznym). Pobranie tego dokumentu nie jest zbyt skomplikowane. Nie powinno sprawić większych kłopotów nawet mniej zaawansowanym w obsłudze Internetu.

Wypłata w gotówce

W tym wypadku pojawia się problem. To nie jest najlepsze rozwiązanie, gdy starasz się o kredyt hipoteczny. Część banków, jak mBank, Alior, nie zaakceptują takiego dochodu. Jeśli Twoje wynagrodzenie jest potrzebne do zdolności kredytowej, warto poprosić swojego pracodawcę o zmianę sposobu wypłaty wynagrodzenia. W bankach, które akceptują wypłatę pensji w gotówce, będziesz musiał dostarczyć zaświadczenie z ZUS-u o podstawie naliczania składek brutto, o którym napisałem powyżej.

Jak banki liczą zdolność kredytową?

Zaświadczenie o zarobkach plus wyciągi lub potwierdzenie z ZUS-u to podstawa akceptacji i wyliczenia wysokości uzyskiwanego dochodu. Można przyjąć, że bank przyjmie niższą z wykazanych wartości na zaświadczeniu o dochodach lub w wyciągach.

Zdarza się, że pracodawcy źle wypełniają druki, pomniejszają dochód do wypłaty o różnego rodzaju benefity ( np. ubezpieczenia, karty sportowe typu Multisport). O ile akceptacja podstawy jest dość prosta, to liczenie dodatków do zdolności jest już bardziej skomplikowane. Premie, prowizje, nadgodziny, dodatki mieszkaniowe etc. ma wielu z Was. Możliwość uwzględnienia tych zmiennych składowych zależy od wewnętrznej polityki każdego z banków. Wpływ na to może mieć również cykliczność. Inaczej wygląda jedna bardzo duża prowizja uzyskana miesiąc wcześniej, a inaczej cykliczne comiesięczne nadgodziny.

Nie ma niestety jednej liniowej odpowiedzi dla wszystkich ze wszystkich banków. Liczenie zdolności kredytowej między bankami potrafi wykazywać znaczne różnice, które idą nawet w dziesiątki, setki tysięcy złotych.

Umowa o pracę

Banki dość rzadko wymagają przedstawienia kopii umowy o pracę. Dzieje się tak, gdy na zaświadczeniu o zarobkach są błędy, niedopowiedzenia, lub istnieje kłopot z ustaleniem faktycznych dochodów. W przypadku umowy o pracę banki rzadko kiedy wychodzą poza standard.

Zaświadczenie o zarobkach na druku pracodawcy

W swojej pracy kilkanaście razy spotkałem się, że pracodawca mojego klienta odmawiał wypełnienia druku zaświadczenia o zarobkach. Ze względu na wewnętrzne interpretacje pracodawca wypełniał informacje o zatrudnieniu i dochodach na własnych formatkach. Jest to w ramach odstępstwa dopuszczalne, aczkolwiek warunkiem jest, żeby własna formatka zawierała wszystkie wymagane detale i dane pracownika przez wybrane banki.

Oświadczenie o dochodzie

Kiedyś zdecydowanie częściej stosowane rozwiązanie, szczególnie gdy klient wykazywał ponadstandardowy wkład własny. Bank, doceniając niższe ryzyko transakcji, zgadzał się na uproszczoną procedurę analizy finansowej. Kredytobiorca oświadczał wysokość dochodu, ramy czasowe zatrudnienia, podawał informację, że nie jest na wypowiedzeniu i otrzymywał kredyt hipoteczny. Dziś, gdy proces kredytowy jest znacznie bardziej restrykcyjny, oświadczenie o dochodzie wymaga obowiązkowego potwierdzenia danych na wyciągach. W większości banków oświadczenie jest akceptowane tylko dla klientów, którzy mają wpływ wynagrodzenia na rachunek w ich banku.

Najczęściej popełniane błędy

Miesięcznie przez moje ręce przewija się kilkadziesiąt zaświadczeń o dochodach z różnych banków. Pewne błędy są popełniane wręcz masowo, w związku z czym chciałbym je wskazać również Tobie, a być może Twój proces kredytowy dzięki temu będzie szybszy. Warto wiedzieć, które z nich są najczęściej spotykane.

 • Brak wypełnienia wszystkich pól w druku.
 • Skreślenia i zmiany naniesione korektorem.
 • Brak podpisów osób upoważnionych.
 • Zmiany dochodu z brutto na netto i odwrotnie.
 • Nieaktualny druk przedstawiony do wniosku kredytowego.

Podsumowanie “zaświadczenie o zarobkach”

Mogłoby się wydawać, że wypełnienie zaświadczenia jest banalne i niewarte takiej uwagi, żeby pisać o tym artykuł na blogu o kredytach hipotecznych. Rzeczywistość wskazuje jednak, że stanowi to duży problem. Nigdy nie liczyłem, ile druków o dochodach jest źle lub niekompletnie wypełnionych, ale na szacuję, że jest to około 70%. Można to określić jako działanie na szkodę pracownika. Źle wypełnione zaświadczenie o zarobkach to wstrzymanie procesu, obniżenie zdolności kredytowej, a w czarnym scenariuszu nawet negatywna decyzja. Dlatego sprawdzenie zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach to jedna z pierwszych czynności, które wykonuję w rozpoczętym procesie kredytowym

Zapraszam do komentowania

Dziękuję, że przeczytałeś mój artykuł – “zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach do kredytu hipotecznego”. Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie zaświadczenia o zarobkach, koniecznie daj znać w komentarzu poniżej.

Formularz kontaktowy