x

Kredyty hipoteczne

Oświadczenie inwestora zastępczego

Oświadczenie inwestora zastępczego to druk do wypełnienia przez dewelopera lub spółdzielnię mieszkaniową. Inwestor wypełnia w nim najważniejsze dane z umowy deweloperskiej, przedwstępnej lub rezerwacyjnej. W szybkim tłumaczeniu to streszczenie umowy podpisywanej z nabywcą nieruchomości. Ma to na celu łatwiejszą nawigację w dokumentacji kredytowej oraz potwierdzenie prawdziwości dostarczonej umowy przedwstępnej. Branżowy skrót tego druku to OIZ. Dokument ten obowiązuje, jeśli wnioskujesz o zakup mieszkania lub domu z rynku pierwotnego.

Spis treści

W dzisiejszym artykule “Oświadczenie inwestora zastępczego” dowiesz się:

 1. czym dokładnie jest oświadczenie inwestora zastępczego(OIZ),
 2. czy możesz do banku dostarczyć skan, czy musisz oryginał,
 3. jak prawidłowo wypełnić oświadczenie dewelopera,
 4. jakie są najczęściej popełniane błędy,
 5. jakie są standardowe dokumenty deweloperskie potrzebne do kredytu.

Oświadczenie dewelopera jaka jest zawartość?

Mimo, iż formy i treść oświadczeń inwestora różnią się między bankami, to pewne wymogi są stałe. Podstawowe dane zawsze występujące w OIZ to:

 1. dane dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej,
 2. dane nabywcy nieruchomości,
 3. przedmiot transakcji,
 4. nazwa i adres inwestycji,
 5. numer księgi wieczystej,
 6. numery ewidencyjne działek,
 7. cena transakcyjna,
 8. dotychczas poniesione koszty przez nabywcę,
 9. termin zakończenia budowy,
 10. termin aktu notarialnego przenoszącego własność.

Jak prawidłowo wypełnić oświadczenie inwestora zastępczego

Najczęstszym błędem jest niekompletność dokumentu. Wszystkie wymagane dane dotyczące transakcji muszą być bezwzględnie wypełnione.

Drugim błędem jest wypełnienie druku przez osobę nieupoważnioną. Do wypełnienia OIZ zobowiązana jest osoba występująca w KRS dewelopera. Jeśli nie występuje, to trzeba przedłożyć stosowne pełnomocnictwo.

Natomiast trzecim błędem jest wypełnienie danych innych, niż te znajdujące się w umowie np. inne daty, kwoty, dane dotyczące nieruchomości. Powyższe błędy mogą skutkować koniecznością dostarczenia nowego OIZ. Przed oddaniem dokumentu do banku możesz skonsultować z pracownikiem banku lub pośrednikiem, czy jest on prawidłowo wypełniony.

Termin ważności oświadczenia inwestora zastępczego

Należy przyjąć, iż taki dokument ma ważność 30 dni od daty znajdującej się na dokumencie. Termin ten musi być spełniony na moment złożenia kompletnej dokumentacji w banku. Może pojawić się sytuacja, iż w trakcie analizy kredytowej bank zażąda ponowienia dokumentu, choć zazwyczaj się to nie zdarza.

Czy każdy bank ma druk oświadczenia?

Nie, nie każdy bank ma druk oświadczenia dewelopera. Banki stosują własną politykę co do sposobu liczenia zdolności, procesu analizy kredytowej, jak i dokumentacji niezbędnej do uzyskania finansowania hipotecznego. Dla przykładu oświadczenie dewelopera będzie wymagane przez m.in. ING Bank Śląski, Millennium, Pekao S.A, Citi Handlowy, Santander, BNP Paribas. Po drugiej stronie stoją PKO BP, mBank, które nie mają takiego dokumentu w swoich wymaganiach.

Oryginał czy skan lub kopia

Dokumenty na drukach bankowych zawsze muszą być dostarczane w oryginale. Proponuję jednak przed złożeniem w banku poprosić o skan celem weryfikacji dokumentu przez osobę, która Ciebie obsługuje. Zdarza się, że OIZ są wypełnione niepoprawnie. W dobie zwolnionego przez pandemię koronawirusa przepływu dokumentów warto zadbać o to, żeby dokumenty składane były raz, nie na raty. Dzięki temu znacznie przyspieszysz swój proces analizy kredytowej.

Pełnomocnictwo do podpisywania druku OIZ

Zwróć uwagę, kto wypełnił druk oświadczenia inwestora zastępczego. W pierwszej kolejności możesz sprawdzić w KRS lub CEiDG (zależnie od rodzaju działalności dewelopera), czy osoba wypełniająca jest wpisana jako pełnomocnik. Jeśli nie, poproś o pełnomocnictwo do występowania w imieniu firmy. Bank musi mieć pewność, że dokument jest oficjalnym stanowiskiem inwestora.

Standardowe dokumenty nieruchomości do wniosku

Poza oświadczenie inwestora zastępczego będziesz musiał dostarczyć szereg innych dokumentów deweloperskich. Banki standardowo wymagają:

 1. wydruku z KRS lub CEiDG,
 2. wypisu i wyrysu z rejestru gruntów,
 3. pozwolenia na budowę lub pozwolenia na użytkowanie,
 4. oświadczenia inwestora zastępczego,
 5. pełnomocnictwa do występowania w imieniu dewelopera,
 6. decyzji podziałowych działek, na których prowadzona jest inwestycja.

Gdzie znajdziesz druki OIZ?

Komplet dokumentów powinieneś otrzymać od osoby, która obsługuje Cię w zakresie kredytu hipotecznego. Nie polecam pobierania druków z Internetu, gdyż bardzo często funkcjonują tam nieaktualne wersje. Możesz zgłosić się również do mnie. Mam dostęp do wszystkich aktualnych druków oświadczenia dewelopera.

Najczęściej spotykane błędy

Dokumenty, które trafiają do mnie od deweloperów, bardzo często zawierają powtarzające się błędy. Wśród nich wymieniłbym:

 1. brak druku OIZ,
 2. nieprawidłowo wypełnione dane nieruchomości (metraż, numer nieruchomości),
 3. nieprawidłowe dane dotyczące transakcji (data aktu, pozwolenia na użytkowanie, wypłaty kredytu etc.),
 4. wypełnienie przez osobę bez upoważnienia.

Podsumowanie

Dokumentacja deweloperska bardzo często jest niekompletna lub wręcz błędna. Prawidłowo skompletowane dokumenty znacząco wpływają na szybkość procesu analizy kredytowej. Bank nie wstrzymuje działania w trakcie, nie tracisz czasu na kuriera, dzięki czemu uzyskasz decyzję kredytową tak szybko, jak to możliwe. O ile duzi deweloperzy są dość dobrze przeszkoleni w wypełnianiu oświadczeń inwestora, o tyle małe podmioty potrafią je wypełniać na poziomie klasy podstawowej. Dzisiejszy temat być może nie jest najbardziej pasjonujący, jednak mimo wszystko istotny.

Zapraszam do komentowania

Czy uważasz, że temat Oświadczenie inwestora zastępczego został opisany wyczerpująco? Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, koniecznie skomentuj poniżej. Chętnie odpowiadam na wszystkie pytania moich czytelników.

Formularz kontaktowy