Kredyt hipoteczny w mBank – 27 najciekawszych cech oferty

mBank S.A. to bardzo duży bank o niemieckim kapitale. Na polskim rynku kojarzy się głównie jako bank internetowy. Nie posiada zbyt wielu placówek stacjonarnych, wobec czego nie każdy łączy ofertę tego banku z kredytem hipotecznym. Mimo wszystko radzi sobie na rynku kredytów hipotecznych bardzo przyzwoicie. Zdecydowanie potrafią skutecznie dotrzeć do klienta i zainteresować swoją propozycją. W świetle ostatnich danych (I Ikwartał 2020 roku) mBank plasuje się na szóstej pozycji pod względem udzielanego wolumenu. Podobnie rzecz wygląda pod względem wielkości portfela kredytowego. Na podstawie tej statystyki można wywnioskować, że to co najmniej ciekawa oferta. Pojawia się pewien konflikt wewnętrzny, gdy próbuję ocenić kredyt hipoteczny tego banku. Z jednej strony ma naprawdę duże zalety, z drugiej – dużą bolączką jest proces kredytowy, przez który można sobie włosy z głowy wyrwać. Nawet dla doświadczonego eksperta kredytowego.

Spis treści

Z dzisiejszej publikacji “Kredyt hipoteczny w mBank – 27 najciekawszych cech oferty” dowiesz się:

1. jakiego rodzaju dochody akceptuje mBank,

2. jak się przedstawiają parametry typu: wcześniejsza spłata,
ubezpieczenia i produkty dodatkowe,

3. jak mBank liczy zdolność kredytową,

4. ile musisz mieć wkładu własnego, by złożyć wniosek kredytowy,

5. jakie są oferty specjalne kredytu hipotecznego w mBanku,

6. plusy i minusy kredytu hipotecznego w mBank.

kredyt hipoteczny w mBank

Czy artykuł kredyt hipoteczny w mBank jest sponsorowany?

Wszystkie artykuły na temat banków na blogu są moimi autorskimi opracowaniami. mBank w żaden sposób mnie nie inspirował oraz nie sponsorował stworzenia opisu oferty. Wszystkie spostrzeżenia na temat kredytu hipotecznego w mBank wynikają z mojej ponad 10-letniej współpracy z tym bankiem.

1. Oprocentowanie

mBank nie uzależnia oferty od wkładu własnego, co jest wyróżnikiem na rynku. To jak niskie oprocentowanie otrzymasz zależy od promocji do której będziesz sklasyfikowany. Jeśli spełniasz zasady oferty Intensive lub Active (informacje poniżej), to warunki marżowe są naprawdę przyzwoite szczególnie dla niższego wkładu własnego. Szczegóły znajdziesz poniżej w dalszej części wpisu.

2. Zdolność kredytowa

Kredyt hipotecznym w mBank z pewnością powinny zainteresować się osoby, którym brakuje zdolności kredytowej. mBank to zdecydowana czołówka wśród banków liczących wysokie, maksymalne kwoty kredytu. Jeśli jesteś zainteresowany, jak to się przedstawia u Ciebie, możesz skontaktować się ze mną. Mam dostęp do bankowego kalkulatora, który wskaże o jaką kwotę w tym banku możesz starać się finalnie.

3. Uzyskiwanie dochody

mBank cechuje się liberalnym podejście do akceptacji dochodów. Jest to jeden z niewielu banków, który przez cały okres zamieszania związanego z COVID-19 akceptował wszystkie rodzaje dochodów.

Umowa o pracę na czas nieokreślony

Co do zasady mBank akceptuje umowę na czas nieokreślony, jeśli trwa od 3 miesięcy z obecnym pracodawcą. Istnieje możliwość, by bank zaakceptował krótszy okres trwania umowy, jeśli wnioskodawca przedstawi dokumenty potwierdzające ciągłość zatrudnienia. Ewentualna przerwa pomiędzy pracodawcami nie mogła być dłuższa niż 14 dni. Bank do zdolności kredytowej przyjmuje średnią z 3 miesięcy. Zazwyczaj akceptuje w całości podstawę i zmienne dodatki. Stabilność dochodu należy potwierdzić wyciągami za ostatnie 6 miesięcy. mBank jest w stanie zaakceptować podwyżkę wynagrodzenia po przedstawieniu aneksu do umowy i jednym wpływie nowego wynagrodzenia. Klienci, którzy nie otrzymują wynagrodzenia na rachunek, niestety nie uzyskają kredytu w mBanku.

Umowa o pracę na czas określony

Osoby zatrudnione na umowę na czas określony mogą liczyć na kredyt hipoteczny w mBank, jeśli umowa trwa minimum od 3 miesięcy oraz jest zawarta na co najmniej 6 miesięcy w przód. Bank nie akceptuje promes zatrudnienia. Dochód musi spełniać ramowe wymagania na moment analizy. Bank do liczenia zdolności kredytowej przyjmuje średniomiesięczne wynagrodzenia za ostatnie 3 miesiące. Wszystkie zmienne dodatki będą zaakceptowane, jeśli zostaną uznane za stabilne i cykliczne.

Umowa zlecenie/o dzieło

Mocny wyróżnik na rynku. mBank akceptuje umowy-zlecenie / o dzieło, jeśli ta trwa minimum od 6 miesięcy. W większości banków należy wykazać co najmniej 12 miesięcy. mBank akceptuje całość wpływu na rachunek. Zdolność wyliczy na podstawie średniej za poprzednie 6 miesięcy.

Działalność gospodarcza

Działalność musi trwać od minimum 12 miesięcy. Wnioskodawca musi pokazać pełen rok obrachunkowy i koniecznie być rozliczonym z Urzędem Skarbowym. Istnieje możliwość akceptacji dochodu już po 3 miesiącach, gdy wnioskodawca współpracuje z poprzednim pracodawcą, a po 6 miesiącach, jeśli wykonuje podobne obowiązki w tym samym obszarze bez współpracy z poprzednim pracodawcą. mBank nie wlicza do zobowiązań kredytowych obciążeń z tytułu: kart i limitów kredytowych, kredytów obrotowych i kredytów na sfinansowanie VAT.

4. Maksymalny okres kredytowania

Hipotekę w mBanku można zaciągnąć maksymalnie na 420 miesięcy. Dla kredytów z wkładem poniżej 20% maksymalny okres kredytowania to 360 miesięcy. W tym okresie należy uwzględnić okres karencji, czyli czas od wypłaty pierwszej do ostatniej transzy. Ta zasada dotyczy kredytów na budowę domu i zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym. Okres kredytowania będzie limitowany również wiekiem kredytobiorcy. Informacje znajdziesz poniżej.

5. Maksymalny wiek kredytobiorcy

Kredyt mieszkaniowy w mBank można uzyskać maksymalnie do 67. roku życia. Jest to maksymalny wiek w momencie spłaty ostatniej raty kredytu.

6. Wkład własny

Minimalny wymagany wkład własny to 10%. Jeśli nieruchomości będą uznane za niestandardowe, bank może wymagać większego udziału własnego. Podobnie sytuacja będzie wyglądać, jeśli wnioskodawca stara się o trzeci lub kolejny kredyt hipoteczny. Niestety od 1 stycznia 2020 roku mBank nie akceptuje zabezpieczenia na dwóch nieruchomościach jako wkładu własnego bez konieczności wnoszenia środków w postaci gotówki. Działka wraz z wykonanymi pracami budowlanymi jest traktowana jako środki własne. Jak w większości banków i tu cena kredytu jest uzależniona od LTV (loan to value, stosunek kredytu do zabezpieczenia). Nie ma jednak wielkiej różnicy cenowej między wkładem 10% a 20%.

7. Koszty startowe

mBank od dłuższego czasu co miesiąc zmienia warunki promocji. W trakcie tych zmian delikatnie żongluje warunkami marżowymi i prowizją. Od dłuższego czasu koszty początkowe banku kształtują się między 0% a 1% od wartości kredytu. Zazwyczaj klienci nie płacą prowizji w ogóle.

8. Wycena nieruchomości

mBank niestety nie akceptuje wycen zewnętrznych. Nie możesz dostarczyć zatem własnego operatu szacunkowego. Wycena do kredytu kosztuje 400 PLN dla działek i mieszkań. 700 PLN będzie kosztowała wycena domów i lokali użytkowych. Za wycenę klient płaci w przypadku decyzji pozytywnej, podpisania umowy i wypłaty kredytu hipotecznego. Opłatę można skapitalizować, czyli doliczyć do kwoty kredytu.

9. Wcześniejsza spłata

W tym zakresie oferta mBanku jest jednym z lepszych rozwiązań na rynku. Częściowa nadpłata jest zwolniona z opłaty od samego początku. Częściowa nadpłata oznacza 99,99% salda kredytu. Nadpłata całkowita kosztuje 2% od pozostałej kwoty na dzień nadpłaty. Prowizja za całkowitą nadpłatę obowiązuje przez pierwsze 3 lata kredytu. Wcześniejszą spłatę można realizować przez bankowość elektroniczną. Co istotne, klient może decydować, czy po nadpłacie rata będzie niższa, czy okres kredytowania krótszy. Nie trzeba podpisywać w takiej sytuacji aneksu.

10. Decyzja wstępna

Decyzja wstępna w mBanku oznacza tylko wstępne sprawdzenie zdolności kredytowej. Decyzja wstępna maksymalnie zajmuje do kilku dni roboczych. Nie jest to wiarygodna ocena szans na końcową, pozytywną finalizację wniosku. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji wstępnej istnieje ryzyko końcowej decyzji negatywnej.

11. Ile trwa wydane decyzji ostatecznej?

Największy minus tego banku. Sam osobiście kategoryzuje tę instytucję jako jedną z najbardziej problemowych. W związku z tym czas procesowania wniosku bywa długi. Nierzadko na decyzję końcową trzeba poczekać od 1,5 miesiąca od momentu złożenia wniosku kredytowego. Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość sprawdzenia bieżącego statusu wniosku przez klientów. Klienci mBanku otrzymują w bankowości elektronicznej link do sprawdzenia, jaki jest obecny etap analizy ich wniosku kredytowego.

12. Produkty dodatkowe

Od bardzo długiego czasu zakres i zasady dotyczące produktów nie zmieniają się. Podstawowymi produktami dodatkowymi są rachunek wraz z wpływem z wynagrodzenia oraz ubezpieczenie na życie.  Szczegółowy opis poniżej.

Rachunek i wpływ z wynagrodzenia

By uzyskać warunki promocyjne, należy założyć rachunek bankowy. Na rachunek przez 5 lat należy przekierować swoje wynagrodzenie. Taki wymóg spotka osoby uzyskujące dochód z tytułu umowy o pracę, umowy-zlecenia / o dzieło, emerytury i kilku innych mniej popularnych. Osoby prowadzące działalność gospodarczą będą musiały przelewać minimum dwukrotność raty. W przypadku kilku kredytobiorców obowiązek dokonania przelewu leży na barkach osoby uzyskującej wyższy dochód. Obowiązek utrzymywania rachunku i wpływu jest zapisany w umowie na 5 lat. Karą za niespełnienie warunku jest dwukrotne podwyższenie marży. Może ona zostać z powrotem obniżona, jeśli deklaracje produktowe będą od nowa spełniane.

Ubezpieczenie na życie

Drugim produktem jest polisa na życie. Jej koszt to 0,045% od bieżącego salda kredytu. Oznacza to, że za każde 100 000 PLN miesięczna stawka wyniesie 45 PLN. Promocja przewiduje konieczność nieprzerwanego utrzymywana polisy przez 60 miesięcy, czyli 5 lat.

13. Ubezpieczenie na życie

Standardowy produkt wymagany w zakresie promocji. Bank oferuje ubezpieczenie na życie w stawce 0,045% od salda zadłużenia  skali miesiąca. Oznacza to, że składka będzie malała wraz ze spłatą kapitału. Bank wymaga, by utrzymywać umowę polisy ubezpieczeniowej przez co najmniej 5 lat od wypłaty kredytu. Koniecznie sprawdź wykluczenia wypłaty odszkodowania i przygotuj się na pytania dotyczące stanu swojego zdrowia. Nie ma co ukrywać, że polisa nie jest idealna. Rynkowo to jedna z droższych propozycji.

14. Ubezpieczenie od utraty pracy

W chwili obecnej w ofercie nie ma opcji ubezpieczenia od utraty pracy.

15. Ubezpieczenie nieruchomości

Bank oferuje kilka opcji ubezpieczenia nieruchomości. Stawki ubezpieczeniowe są zróżnicowane w zależności od zakresu, rodzaju nieruchomości i wartości nieruchomości. Podstawowa stawka wynosi 0,065% od wartości nieruchomości w skali roku dla mieszkań. Dla domów wyniesie 0,065% na rok od wartości odtworzeniowej. Dla domów będących w trakcie budowy stawka wynosi 0,1% na rok od bieżącej wartości wykonanych prac. Składki ubezpieczeniowe są płatne miesięcznie. Zakres ubezpieczenia jest podstawowy. Najlepiej nazwać ten zakres zakresem „pod kredyt”. Bank nie wymaga, by wykupić polisę wewnętrzną. W związku z tym proponuję zainteresować się polisą zewnętrzną.

16. Ubezpieczenie pomostowe

Od momentu wypłaty kredytu do czasu wpisu w hipotece marża będzie podwyższona o 1,5 p.p. (potocznie 1,5%). Porównując z innymi bankami, to z pewnością wysoka składka. Szczególnie dotkliwie może to być dla kredytobiorców zakupujących nieruchomość na rynku pierwotnym  na wczesnym stadium zaawansowania inwestycji.

17. Ubezpieczenie niskiego wkładu

Bank od dłuższego czasu nie pobiera składki za ubezpieczenie niskiego wkładu. Składka jest opłacana we własnym zakresie przez bank. Nawet wtedy, gdy klient ma mniejszy wkład własny niż 10%. To niewątpliwie dobra wiadomość dla kredytobiorców.

18. Budowa domu

Dość specyficzne podejście i raczej nie proponuję mBanku jako banku finansującego budowę domu. Dość wysoki minimalny koszt budowy, bo aż 2 500 PLN/m2. Podstawą do wyliczeń jest powierzchnia użytkowa wraz z pomieszczeniami gospodarczymi i garażem. Bank tworzy własny kosztorys na podstawie metrażu, standardu i projektu technicznego. Maksymalna transza może wynieść 100 000 PLN. Rozliczenie następuje na bazie bankowej inspekcji. Inspekcja do wypłaty transzy w trakcie budowy jest bezpłatna.

19. Zasiłek macierzyński i zwolnienie z powodu ciąży

mBank co do zasady akceptuje dochody uzyskiwane z zasiłku/urlopu macierzyńskiego. Nie ma również problemu, gdy kobieta przebywa na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży.

20. W jakiej walucie można zaciągnąć kredyt

Kredyt hipoteczny w mBank można zaciągnąć obecnie tylko w złotówkach. Bank nie oferuje kredytów hipotecznych walutowych.

21. Bankowość elektroniczna

mBank to z pewnością lider w zakresie bankowości elektronicznej. Użytkownicy korzystający z bankowości elektronicznej przy pomocy aplikacji również nie będą zawiedzeni. To, co w innych bankach jest nowinką, w mBanku jest standardem od dłuższego czasu. Jest to jeden z niewielu banków oferujących realizację wcześniejszej spłaty online. Podsumowując, jest to bardzo mocny parametr oferty.

22. Kredyt dla stałych klientów-oferta Intensive (dawniej GOLD)

mBank to jedna z niewielu instytucji, która docenia i nagradza swoich klientów. Trzeba przyznać, że to naprawdę świetne warunki cenowe – marża 1,90% dla klientów z wkładem własnym powyżej 20%, 2,50% dla klientów z z wkładem własnym poniżej 20%, prowizja 0%. Wyjątkowo trudne do pobicia, szczególnie dla osób posiadających mniej niż 10% wkładu. By skorzystać z tej oferty, musisz przed złożeniem wniosku kredytowego spełnić poniższe warunki:

1. posiadać rachunek Intensive (można przekształcić bieżący rachunek na chwilę przed wnioskiem),

2. wykazać wpływ minimum 7 000 PLN w co najmniej trzech z ostatnich sześciu miesięcy,

3. od 3 miesięcy lub dłużej trzeba posiadać kartę lub limit kredytowy na minimum 10 000 PLN lub wykazać w tym samym okresie saldo oszczędności na poziomie co najmniej 50 000 PLN,

4. wykazać wykonanie minimum 15 transakcji kartą bankomatową miesięcznie w co najmniej trzech z ostatnich sześciu miesięcy,

6. minimalna kwota kredytu to 20 000 PLN.

Od maja 2019 roku istnieje możliwość skorzystania z warunków dla klientów, którzy na moment składania wniosku nie spełniali założeń promocji. Warunkiem jest, by powyższe warunki spełnić w minimum trzech miesiącach w trakcie czterech miesięcy od momentu uruchomienia kredytu.

23. Kredyt dla stałych klientów-oferta Active

mBank ma również opcję dla klientów, którzy spełniają założenia w trochę mniejszym stopniu. Oferowana cena kredytu jest nieznacznie wyższa. W ofercie Active marża to 1,99% dla klientów z wkładem  powyżej 20%, 2,70% dla klientów z wkładem poniżej 20%, prowizja 0%. By uzyskać takie warunki, należy spełniać poniższe założenia:

1. posiadać dowolny rachunek z oferty banku,

2. wykazać wpływ minimum 5 000 PLN w co najmniej trzech z ostatnich sześciu miesięcy,

3. od 3 miesięcy lub dłużej trzeba posiadać kartę lub limit kredytowy na minimum 1 000 PLN lub wykazać w tym samym okresie saldo oszczędności na poziomie co najmniej 25 000 PLN,

4. wykazać wykonanie minimum 15 transakcji kartą płatniczą miesięcznie w co najmniej trzech z ostatnich sześciu miesięcy,

5. minimalna kwota kredytu to 150 000 PLN.

Od maja 2019 roku istnieje możliwość skorzystania z warunków dla klientów, którzy na moment składania wniosku nie spełniali założeń promocji. Warunkiem jest, by powyższe warunki spełnić w minimum trzech miesiącach w trakcie czterech miesięcy od momentu uruchomienia kredytu.

24. Oferta specjalna dla Dom Development, Murapol, Robyg

Kredyt hipoteczny w mBank okresowo oferuje specjalne warunki dla klientów nabywających nieruchomości od Dom Development S.A, Murapol S.A oraz Robyg. Okresowo są to bardzo fajne warunki cenowe. W chwili obecnej jest to tzw. szybka ścieżka kredytowa. Oznacza to, że wnioski klientów nabywających od wymienionych deweloperów będą miały priorytet w analizie kredytowej.

25. Finansowanie naprzemienne

mBank dopuszcza finansowanie naprzemienne. W przypadku posiadania wkładu własnego i wypłaty kredytu w transzach można rotować wpłatami na przemian z bankiem. Ostatnia wpłata musi zawsze iść z banku. Należy do tego czasu wykazać zaangażowanie wszystkich własnych środków.

26. Kredyt na mieszkanie spółdzielczo-własnościowe

mBank ma awersję do mieszkań spółdzielczo-własnościowych. Do niedawna zupełnie tego typu nieruchomości ich nie interesowały. Od jakiegoś czasu istnieje możliwość, by uzyskać kredyt na nieruchomość spółdzielczo-własnościową. Warunkiem jest przekształcenie w trakcie roku nieruchomości na standardowy rodzaj własności. Do czasu przekształcenia nieruchomości marża kredytu jest podwyższona o 2 p.p. (potocznie 2%). Po tym czasie oprocentowanie kredytu zostanie obniżone. Do zmiany warunków koniecznym będzie złożenie odpowiedniego wniosku do banku.

27. Kredyt na lokal użytkowy

Bardzo duży wyróżnik na rynku. W tym banku istnieje możliwość uzyskania kredytu na lokal użytkowy na zasadach bardzo zbliżonych do kredytu mieszkaniowego. Bank sfinansuje lokal biurowy, użytkowy, handlowy. Lokalizacja musi być uznana za atrakcyjną. Bank dopuszcza finansowanie nieruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego. Warunkiem jest przeznaczenie nabywanej nieruchomości na cele wynajmu. Nie można jej przeznaczyć na własne cele prowadzenia działalności gospodarczej. Wymagany wkład własny to 20%. Maksymalny okres kredytowania wynosi 20 lat. Oferta cenowa jest dokładnie taka sama jak w przypadku kredytu mieszkaniowego.

Kto bierze kredyt hipoteczny w mBank?

W niektórych bankach łatwo określić, jaki jest target banku, w innych jest trochę trudniej. Mam wrażenie, że mBank to ta druga grupa. W mojej opinii hipotekę w mBanku mają osoby z przeróżnymi sytuacjami. Jeśli miałbym choć trochę podzielić na kategorie, to wskazałbym poniższe:

1. osoby z niskim wkładem własnym,

2. stali klienci banku, korzystający z oferty Intensive, Active,

3. osoby planujące nadpłatę kredytu,

4. kredytobiorcy szukający banków dobrze liczących zdolność kredytową,

5. osoby posiadające relatywnie krótko trwające zatrudnienie ,

6. klienci szukający banku z profesjonalnym kontaktem online.

Plusy oferty mBank

W ofercie kredytu mieszkaniowego w tej instytucji finansowej jest wiele ciekawostek:

1. niemal zerowe koszty startowe,

2. możliwość uzyskania kredytu z niskim wkładem,

3. ciekawe warunki dla stałych klientów, spełniających zasady oferty Intensive, Active,

4. bardzo dobre warunki wcześniejszej spłaty,

5. rewelacyjna bankowość elektroniczna,

6. świetnie liczona zdolność kredytowa,

7. liberalne podejście do akceptacji dochodów,

8. produkty dodatkowe są wymagane tylko przez 5 lat,

9. akceptacja zasiłku macierzyńskiego i dochodu na zwolnieniu z powodu ciąży,

10. możliwość uzyskania kredytu na lokal użytkowy.

Minusy oferty mBank

To nie jest idealny bank. Warto zwrócić uwagę, że ma też sporo słabych punktów:

1. problemowy i długotrwały proces kredytowy,

2. brak możliwości dostarczenia własnej wyceny nieruchomości,

3. bank zupełnie nie polecany dla kredytów na budowę domu,

4. bardzo wysoki koszt ubezpieczenia pomostowego,

5. bardzo wysoka stawka za ubezpieczenie na życie,

6. niewielka liczba placówek stacjonarnych,

7. możliwość uzyskania kredytu tylko do 67. roku życia.

Podsumowanie “Kredyt hipoteczny w mBank”

W opiniach na temat kredytu mieszkaniowego w mBanku oferta prezentuje się jako jedna z ciekawszych. Zrealizowałem tam wiele kredytów. Pomimo tego w każdym przypadku napotykałem na mniejszej lub większe problemy. Jest to instytucja dla osób, które mogą dłużej czekać na decyzję kredytową oraz są cierpliwe. Jednak w kredycie hipotecznym nie bierze się tego, co ładne i łatwo przystępne. Kredyt zaciąga się w banku, gdzie są najbardziej pasujące i najlepsze warunki cenowe. mBank jest też dość mocno niesprecyzowany. W ofercie jest miejsce dla klientów uzyskujących niskie dochody. Ci mogą liczyć na wysoką zdolność kredytową. Kalkulator kredytowy mBanku wskazuje naprawdę wysokie poziomy zdolności względem reszty banków. Równolegle bank oferuje świetne warunki dla stałych klientów uzyskujących ponadstandardowe dochody. Dla każdego coś dobrego? Kończąc publikację, chciałem podkreślić, że jak zwykle należy dobrze się zastanowić i dokonać wyboru, uwzględniając swoje możliwości i wymagania.

Zapraszam do komentowania

Jeśli masz jakiekolwiek spostrzeżenia lub pytania dotyczące oferty kredytu hipotecznego w mBanku, koniecznie daj znać w komentarzu poniżej. Jeśli tylko będę potrafił, chętnie pomogę.